The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 35570
Title: Стан та розвиток IT-аудиту в умовах цифрової економіки
Authors: Мулик Я.І., Пірняк А.О., Шейко К.В.
Keywords: аудит, ІТ-аудит, ІТ середовище, ІТ аудитор, цифрова економіка, хмарні технології, інформаційні технології.
Date of publication: 2024-04-16 11:36:15
Last changes: 2024-04-16 11:36:15
Year of publication: 2024
Summary: У статті досліджуються питання стану та напрямів розвитку ІТ аудиту. Актуальність теми, полягає в тому, що умови цифрової економіки характеризуються швидкими темпами змін у сфері інформаційних технологій, що вимагає від ІТ-аудиту постійного розвитку та адаптації до нових викликів. Метою статті є узагальнення поглядів на трактування сутності ІТ аудиту, характеристика завдань, видів, стандартів в галузі IT аудиту, обґрунтування основних етапів проведення ІТ аудиту, узагальнення інструментарію проведення ІТ аудиту, визначення основних напрямів розвитку ІТ аудиту в умовах цифрової економіки. В статті проаналізовано методичні підходи щодо сутності ІТ аудиту науковцями та практиками. Дослідження показали, що окремі фахівці визначають ІТ-аудит як різновид аудиту, інші пропонують його розуміти і застосовувати лише як проміжний етап фінансового аудиту, а деякі – як окрему послугу ІТ-консалтингу. Охарактеризовано завдання ІТ аудиту, його види та стандарти. Проаналізовані основні види аудиторських доказів, методи та інструменти а також джерела інформації, що можуть використовуватись при проведенні ІТ-аудиту. Виділено основні етапи здійснення ІТ-аудиту. Рекомендований процес організації внутрішнього ІТ–аудиту на підприємстві. Узагальнено інструментарій проведення ІТ–аудиту. На основі проведених досліджень узагальнено переваги проведення ІТ–аудиту. Визначено наступні напрями розвитку ІТ аудиту в умовах цифрової економіки: цифрова трансформація; кібербезпека; аналітика даних; хмарні технології; автоматизація; регулятивні вимоги. Розвиток ІТ аудиту спрямований на вдосконалення його методів та підходів, які б відповідали сучасним вимогам бізнесу та технологій, забезпечуючи надійність та ефективність інформаційних систем підприємств.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/35570.pdf
Publication type: Статті у наукових фахових виданнях України (Copernicus та інші)
Publication: Економічний простір. 2024. № 190. С. 47-56. DOI: https://doi.org/10.32782/2224-6282/190-9
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 35570.pdf Size : 1551411 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska