The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

 
 

19

.

.

.

ID YEAR TITLE AUTHOR (s) TYPE RANK
26619 2020 Історія економіки і економічної думки. Програма навчальної дисципліни з курсу для підготовки здобувачів вищої освіти першого освітнього рівня (бакалавр) денної та заочної форми навчання галузь 07 «Управління та адміністрування» спеціальність 071 «Облі Хаєцька О.П. Нп 0
26618 2020 Обґрунтування конструктивно-режимних параметрів комбінованої машини для підготовки ґрунту в теплицях Ковтун Вадим Сергійович Дрп 4
26617 2020 Моделювання систем. Методичні вказівки для виконання практичних та самостійних робіт здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього ступеня галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» денної та заочної фор Рузакова О.В. Мв 0
26616 2020 Патентознавство. Програма навчальної дисципліни для підготовки аспірантів галузі знань 13 – Механічна інженерія, спеціальності 132 - Матеріалознавство Ярошенко Л.В. Нп 2
26615 2020 Логістика. Методичні вказівки для проведення практичних робіт та самостійної підготовки студентів освітнього ступеня «бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 073 « Потапова Н.А., Ушкаленко І.М., Вовк В.Ю. Мв 0
26614 2020 Фінансовий менеджмент у малому бізнесі. Методичні вказівки для практичних занять для студентів денної та заочної форми навчання факультету обліку та аудиту другого освітнього рівня «Магістр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спе Алескерова Ю.В. Мв 0
26613 2020 Страховий менеджмент. Методичні вказівки для самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання факультету обліку та аудиту другого освітнього рівня «Магістр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фі Алескерова Ю.В.,Федоришина Л.І., Тодосійчук В.Л. Мв 0
26612 2020 Страховий менеджмент. Методичні вказівки для самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання факультету обліку та аудиту другого освітнього рівня «Магістр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фі Алескерова Ю.В.,Федоришина Л.І., Тодосійчук В.Л. Мв 0
26611 2020 Фінансовий менеджментв у малому бізнесі. Методичні вказівки для самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання факультету обліку та аудитудругого освітнього рівня «Магістр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» сп Алескерова Ю.В. Мв 0
26610 2020 Страховий менеджмент.Методичні вказівки і завдання для практичних занять для студентів денної та заочної форми навчання факультету обліку та аудиту другого освітнього рівня «Магістр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фін Алескерова Ю.В.,Федоришина Л.І. Мв 0
26608 2020 Методичні вказівки до виконання і оформлення випускних магістерських робіт денної і заочної форм навчання другого рівня вищої освіти, спеціальність 204 технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. – Вінниця: ВНАУ, 2020. – 40 с. Ушаков В.М., Огороднічук Г.М., Шевчук Т.В., Царук Л.Л., Льотка Г.І. Мв 9
26607 2020 Облік у фінансових та бюджетних установах. Методичні вказівки для проведення практичних занять здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денн Коваль Н.І., Корпанюк Т.М. Мв 2
26606 2020 Природоохоронне інспектування. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентами денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань 20 – «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 205 «Лісове господарство» пер Гуцол Г.В., Вергеліс В.І. Мв 1
26605 2020 Облікове забезпечення управління підприємств. Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і Коваль Л.В. Мв 0
26604 2020 Контроль публічних закупівель. Методичні вказівки для виконання практичних завдань студентами галузі знань 07 «Управління та адміністрування» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» на другому (магістерському) рівні, денної та заочної форм навчання. Здирко Н.Г., Мулик Я.І. Мв 0
26603 2020 Технічні засоби передачі даних. Методичні вказівки для проведення практичних занять та самостійної роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня галузі знань 12 «Iнформаційні технології» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» денної та Зелінська О.В., Волонтир Л.О., Денисюк В.О. Мв 1
26602 2020 Технічні засоби передачі даних. Методичні вказівки для проведення практичних занять та самостійної роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня галузі знань 12 «Iнформаційні технології» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» денної та Зелінська О.В., Волонтир Л.О., Денисюк В.О. Мв 0
26601 2020 Екологічний контроль та управління. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи студентами денної та заочної форми навчання факультету агрономії та лісівництва для підготовки фахівців освітнього ступеня «Магістр» за спеціальністю 101 «Екологі Шевчук В.В., Врадій О.І. Мв 0
26600 2020 Овочівництво: методичні вказівки для самостійної роботи студентів факультету агрономії та лісівництва з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності : 201 «Агрономія», освітнього рівня: «Бакалавр» Паламарчук І.І. Мв 0
26599 2020 Політекономія. Програма нормативної навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти денної та заочної форми навчання першого освітнього рівня (бакалавр) галузь знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальність 076 "Підприємництво, торгів Брояка А.А., Хаєцька О.П., Феняк Л.А. Нп 0

19

.

.

.

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska