The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

 
 

19

.

.

.

ID YEAR TITLE AUTHOR (s) TYPE RANK
18437 2018 Вплив згодовування ферментного препарату на продуктивність та морфологічні показники крові молодняку свиней Свиридюк О.О. Дрп 3
18436 2018 Модернізація широкозахватного культиватора maktiller-8 та розробка математичної моделі механізму складання М.П. Кажуро Дрп 6
18435 2018 «Організаційно-економічне регулювання земельних відносин у сільському господарстві» (за матеріалами ТОВ «Днітер-Агро»)» Криворука А.С. Дрп 0
18434 2018 Управління конкурентоспроможністю підприємств аграрної сфери виробництва Сімоник Л.С. Дрп 5
18433 2018 «Вплив передзабійної підготовки свиней на якість м’яса» Сауляк Дмитро Васильович Дрп 0
18432 2018 Реакція структур кишечника відгодівельного молодняку кролів за згодовування бактеріального препарату Андрієнко Ю.Д. Дрп 1
18431 2018 Вплив бактеріального препарату на продуктивність та якість молока піддослідних корів А.П. Калачик Дрп 2
18430 2018 Вплив кормового препарату на продуктивність та стан структур шлунка відгодівельного молодняка кролів О.Б. Длужевський Дрп 1
18429 2018 Обґрунтування використання пробіотичних препаратів у птахівництві В.В. Гуріненко Дрп 5
18428 2018 Дослідження впливу пробіотичного препарату на продуктивність телят молочного періоду Воробйова Т.В. Дрп 1
18427 2018 Шляхи підвищення збереженості та молочності у підсисних свиноматок В.Ю. Бойко Дрп 1
18426 2018 Реакція структур шлунка відгодівельного молодняку кролів на згодовування пробіотичного препарату Антонішен І.Д. Дрп 0
18425 2017 Спосіб сівби редьки олійної для формування кормових і насінницьких її посівів в єдиному технологічному циклі Цицюра Я. Г. П 9
18424 2018 Пристрій для транспортування і очищення коренебульбоплодів (Патент на винахід №118139) Булгаков В. М., Адамчук В. В., Калетнік Г. М., Головач І. В., Ігнатьєв Є. І., Івановс Сємйонс , Бєлоєв Хрісто Іванов , Кангалов П. Г., Пєнчєва В. І. П 10
18423 2018 Управління капіталом у системі фінансового менеджменту підприємств АПК Ісаєв І.В. Дрп 4
18422 2018 Управління кадровим потенціалом підприємств АПК Томчук О.А. Дрп 1
18421 2018 Aормування стратегії управління витратами в сільськогосподарському підприємстві Онищук В.В. Дрп 1
18420 2018 Аналітичні процедури в аудиті фінансових результатів сільськогосподарських підприємств Нетребіна Олена Сергіївна Дрп 3
18419 2018 «правове забезпечення права природокористування за законодавством Eкраїни » А.А. Юкиш Дрп 3
18418 2018 Стан питної води та шляхи підвищення її якості в умовах м.Калинівка Пшеничнюк Дрп 1

19

.

.

.

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska