The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

 
 

19

.

.

.

ID YEAR TITLE AUTHOR (s) TYPE RANK
20358 2019 Research on sunflower seeds drying process in a monolayer tray vibration dryer based on infrared radiation Bandura V., Mazur V., Yaroshenko L., Rubanenko O. С 12
20357 2019 Управління асортиментною політикою підприємства в ринкових умовах Томчук О. Ф., Кафлевська С. Г. С 12
20356 2019 Формування основних понять теорії композиції в графічній підготовці майбутніх інженерів Джеджула О. М. С 24
20355 2019 Право, Конституція та врядування. Програма навчальної дисципліни для студентів Галузь знань: 28 «Публічне управління та адміністрування» Спеціальність: 281(074) «Публічне управління та адміністрування» Освітній ступінь: перший (бакалаврський) Правдюк А.Л. Нп 2
20354 2019 Теоретичні аспекти дослідження самосвідомості особистості Клибанівська Т. М. Знп 12
20353 2019 Вплив регуляторів росту на овочеві культури Окрушко С. Є. Тд 14
20352 2016 Дослідження сортових ресурсів люпину білого (Lupinus albus L.) в Україні Панцирева Г. В. С 21
20351 2018 Обліково-нормативне забезпечення управління витратами на біологічні перетворення у тваринництві Правдюк М. В., Правдюк А. Л. С 15
20350 2019 The human capital of an enterprise: theory and assessment methodology Pravdiuk N., Pokynchereda V., Pravdiuk M. С 13
20349 2018 Вплив елементів технології на функціонування асиміляційного апарату люпину білого Панцирева Г. В. С 18
20348 2019 Технологічні аспекти виробництва біогазу з органічної сировини Панцирева Г. В. С 18
20347 2019 Determination the parameters and modes of new heliocollectors constructions work for drying grain and vegetable raw material by active ventilation Kotov B., Spirin A., Kalinichenko R., Bandura V., Polievoda Y., Tverdokhlib I. С 11
20346 2018 Вплив режиму доїння на склад та властивості молока корів української чорно-рябої молочної породи Варпіховський Р. Л. С 15
20345 2019 Ефективність протруйників насіння озимої пшениці у регулюванні хвороб її агроценозу Вергелес П. М., Пінчук Н. В., Коваленко Т. М. С 16
20344 2019 Регулювання хвороб у агроценозі озимої пшениці протруйниками нового покоління Пінчук Н. В., Вергелес П. М., Коваленко Т. М. Тд 14
20343 2019 Цивільне право України (особлива частина). Програма навчальної дисципліни для студентів І освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 081 «Право» Мельничук М.О., Нп 0
20342 2019 Системи оброблення економічної інформації. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт здобувачами вищої освіти галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки спеціальності 051 Економіка спеціалізації «Економічна кібернетика» першого (бакалаврсько Юрчук Н.П., Бахарєва Я.В., Кіпоренко С.С. Мв 2
20341 2019 Критерії та рівні сформованості культурологічної компетентності майбутніх медичних сестер Олійник Н., Педоренко Н. С 13
20340 2019 Research of the influence of the parameters of the block-portion separator on the adjustment range of speed of operating elements Ivanov M. I., Rutkevych V. S., Kolisnyk O. M., Lisovoy I. O. С 304
20339 2019 Основи алгоритмізації та програмування. Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» Юрчук Н.П., Нечипоренко А.Ю. Мв 0

19

.

.

.

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska