The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

 
 

19

.

.

.

ID YEAR TITLE AUTHOR (s) TYPE RANK
15251 2018 Токсикологічна оцінка стану грунтів в межах зелених насаджень м. Вінниці Мартич Р.В. Дрп 6
15250 2018 Оптимізація збору, сортування та утилізації скла в умовах м. Вінниці Марінюк О.І. Дрп 2
15249 2018 Оцінка стану питної води с. Підлісний Ялтушків Барського району та шляхи його покращення Клишава О.А. Дрп 2
15248 2018 Оцінка стану питної води с. Підлісний Ялтушків Барського району та шляхи його покращення Клишава О.А. Дрп 2
15247 2018 Дослідження впливу розосереджених джерел енергії наякість електропостачання в локальних електричних системах Мусійчук Олександр Олексійович Дрп 2
15246 2018 Обґрунтування системи охолодження турбо та гідро генераторів Мазур Андрій Тарасович Дрп 2
15245 2018 Дослідження однофазних замикань на землю в мережах електропостачання агропромислового комплексу Прокопович Дмитро Владиславович Дрп 2
15244 2018 Використання білкових добавок у виробництві ковбасних виробів в ТОВ «Літинський м’ясокомбінат». Крючков Максим Едуардович Дрп 5
15243 2018 Обґрунтування параметрів сепаруючого пристрою для очистки грубих стеблових кормів Третяк Іван Петрович Дрп 3
15242 2018 Контроль основних шкідників і хвороб озимої пшениці в умовах ФГ «Врожайне» Вотик В.О. Дрп 4
15241 2018 Якість свинини при згодовуванні білково-вітамінно-мінеральної добавки Колташ Олександр Андрійович Дрп 2
15240 2018 Юридична відповідальність суддів в україні та країнах європейського союзу: порівняльно-правовий аналіз Колісник В.С. Дрп 2
15239 2018 «Удосконалення системи перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників адміністративної служби підприємства» (за матеріалами АП НВП «Візит») Осадчук О.О. Дрп 4
15238 2018 Морфолого-біологічні особливості вирощування Callistephus chinensis на території біостаціонару ВНАУ Стеблюк М.М., керівник: Черняк В.М. Дрп 3
15237 2018 Вплив удобрення на біоенергетичну продуктивність зерна кукурудзи в умовах дослідного поля ВНАУ Зюзько Олена Миронівна Дрп 0
15236 2018 Вплив позакореневих підживлень на формування урожайності ячменю ярого в умовах ПАТ «Дружба ВМ» Тульчинського району Собко В.С. Дрп 2
15235 2018 Програма вступного фахового випробування для здобуття освітнього ступеня «Магістр» за спеціальністю 242 «Туризм» спеціалізація «Міжнародний туристичний бізнес» Левицька І.В., Луцяк В.В., Головня О.М., Прилуцький А.М. Пвф 7
15234 2018 Програма кваліфікаційного екзамену для осітнього ступення "Бакалавр", галузь знань 1401 Сфера обслуговування, напрям підготовки 6.140103 – «Туризм» денної форми навчання Левицька І.В., Ставська Ю.В., Табенська О.І., Прилуцький А.М., Ставська Ю.В., Логоша Р.В., Кірєєва Е.А. Пвф 7
15233 2018 Програма вступного фахового випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за спеціальністю 241 «Готельно-ресторанна справа» Левицька І.В., Славська Ю.В., Мазур С.А. Пвф 2
15232 2018 Програма кваліфікаційного екзамену для осітнього ступення "Бакалавр", галузь знань 1401 Сфера обслуговування, напрям підготовки 6.140101 – «Готельно-ресторанна справа» денної форми навчання Левицька І.В., Головня О.М., Мазур С.А., Юр'єв В.І., Табенська О.І., Фіщук Н.Ю., Фіалковська Л.В. Пвф 1

19

.

.

.

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska