The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 35574
Title: Business English for Managers: методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Ділова іноземна мова» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 073 Менеджмент. Вінниця:
Authors: Кравець Р. А.
Keywords: international business, language skills, business insurance policy, income double taxation, personal income tax returns, employees, annual turnover, letter of application, professional boost.
Date of publication: 2024-03-15 08:56:13
Last changes: 2024-03-15 08:56:13
Year of publication: 2024
Summary: Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Ділова іноземна мова» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 073 Менеджмент дозволяють формувати іншомовну компетентність майбутніх менеджерів і перевірити їхній рівень засвоєння лексико-граматичного матеріалу. До кожної теми розроблено письмові й усні завдання, які спрямовані на опанування і закріплення фахових знань, розвиток навичок читання, розуміння та перекладу аутентичних текстів, вивчення термінології та лексичних одиниць у контексті професійної підготовки менеджерів на заняттях з ділової іноземної мови.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/35574.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 35574.pdf Size : 777913 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska