The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

 
 

9

.

.

.

ID YEAR TITLE AUTHOR (s) TYPE RANK
19424 2016 Вібровідцентрова електроосмотична сушарка Пат. 107156 Зозуляк О. В., Зозуляк І. А., Болонний В. Т., Чубик Р. В. П 4
19423 2016 Спосіб корекції динамічних параметрів робочого органу адаптивної вібраційної технологічної машини для стабілізації глибини проникнення низькочастотних коливань в шари сипучого матеріалу Пат. 107715 Зозуляк І. А., Зозуляк О. В., Чубик Р. В. П 6
19422 2018 Вирівнювач поверхні грунту Пат. 127353 Бабин І. А. П 7
19421 2017 Державна політика соціального розвиткуУкраїни в контексті забезпечення стабілізації економіки: (теорія, методологія, перспективи) Головня О.М. М 7
19420 2018 Мова, культура та освіта Пк 7
19419 2018 Тритрубний теплоутилізатор Пат. 126074 Яропуд В. М., Бабин І. А. П 4
19418 2017 Вібровідцентровий змішувач Пат. 115132 Паламарчук І. П., Янович В. П., Михальова Ю. О. П 5
19417 2018 Інфрачервона вібраційна сушарка для дисперсних матеріалів Зозуляк І.А., Зозуляк О.В. Тд 4
19416 2018 Оцінка якості дистракторів у математичних тестах Найко Д.А. Тд 5
19415 2018 Вплив строків сівби на стійкість гібридів кукурудзи до вилягання Колісник О.М. Тд 3
19414 2018 Стійкість самозапилених ліній кукурудзи до Ustilago zeae sphacelotheca reiliana Колісник О.М. Тд 5
19413 2018 Поширення амброзії полинолистої залежно від кліматичних умов Ватаманюк О.В. Тд 5
19412 2019 Конкурентоспроможність технологій і машин. Програма навчальної дисципліни для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 133 - "Галузеве машинобудування" Холодюк О.В., Труханська О.О. Нп 1
19411 2019 Конкурентоспроможність технологій і машин. Програма навчальної дисципліни для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 208 - "Агроінженерія" Холодюк О.В., Труханська О.О. Нп 0
19410 2019 Історія України та етнокультурологія. Наочний посібник для самостійної роботи студентів у 2-х частинах. Частина І "Історія України". - Вінн.: ВНАУ, 2018. - 252 С. Бойко Ю.М. Нп 0
19409 2019 Вища математика. Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань - 12-інформаційні технології напряму підготовки 122-комп’ютерні науки та інформаційні технології Дубчак В.М. Нп 1
19408 2019 Ремонт машин та обладнання. Програма навчальної дисципліни для здобувачів другого магістерського освітнього ступеня за спеціальністю 208 «Агроінженерія» (механізація сільського господарства) в аграрних вищих навчальних закладах Паладійчук Ю.Б., Зінєв М.В. Нп 0
19407 2019 Система точного землеробства. Термінологічний словник з точного землеробства для студентів денної та заочної форм навчання з дисципліни "Система точного землеробства" Холодюк О.В. С 1
19406 2018 Бізнес-аналітичні системи в управлінні логістикою Потапова Н.А. Тд 2
19405 2018 Економетричне обгрунтування оцінок якості продукції в логістичних ланцюгах Потапова Н.А. Тд 2

9

.

.

.

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska