The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

 
 

9

.

.

.

ID YEAR TITLE AUTHOR (s) TYPE RANK
20003 2019 Ринкова трансформація економіки регіону: методичні рекомендації з виконання практичних завдань для студентів денної та заочної форм навчання факультету обліку та аудиту другого (магістерського) рівня освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» Колесник Т.В., Онищук Ю.В. Мв 0
20002 2019 Ринкова трансформація економіки регіону: методичні рекомендації з виконання практичних завдань для студентів денної та заочної форм навчання факультету економіки та підприємництва другого (магістерського) рівня освіти галузі знань 05 «Соціальні і поведінк Колесник Т.В., Онищук Ю.В. Мв 0
20001 2019 Основи нормування та оплати праці. Методичні рекомендації для практичних занять для студентів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» спеціальності 5.03050901 «Бухгалтерський облік» Красняк О.П., Довгань Ю.В. Мв 1
20000 2019 Управління якістю туристичних послуг. Методичні рекомендації для практичних занять для студентів денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, галузі знань 1401 «Сфера обслуговування», напряму підготовки 6.140103 «Туризм» Красняк О.П., Довгань Ю.В. Мв 1
19999 2019 Правове регулювання рибництва. Програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» денної та заочної форм навчання, Оверковська Т.К. Нп 0
19998 2019 Правове регулювання рибництва. Методичні вказівки до семінарських занять навчальної дисципліни для студентів спеціальність 207 Водні біоресурси та аквакультура факультет технології виробництва і переробки продукції тваринництва Оверковська Т.К. Мв 0
19997 2019 Правове регулювання рибництва. Методичні вказівки для організації самостійної роботи навчальної дисципліни для студентів спеціальність 207 Водні біоресурси та аквакультура факультет технології виробництва і переробки продукції тваринництва Оверковська Т.К. Мв 0
19996 2019 Правознавство. Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань 24 «Сфера обслуговування» Спеціальність 241 Готельно-ресторанна справа; Спеціальність 242 Туризм. Маньгора Т.В. Нп 0
19995 2019 Антикризовий менеджмент аграрних підприємств: методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання освітнього ступеня магістр галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» Фіщук Н.Ю. Мв 0
19994 2016 Закваски і їх види у сировиробництві Власенко В.В, Семко Т.В., Соломон А.М., Бондар М.М. С 13
19993 2016 Функціональні харчові продукти з наповнювачами Власенко В.В., Бондар М.М., Семко Т.В., Соломон А.М. С 10
19992 2017 Заквашувальні культури у молочній промисловості Соломон А.М., Бондар М.М. С 12
19991 2018 Fermented desserts of functional purpose using vegetable fillers Solomon A.M., Bondar. M.M. С 9
19990 2018 Порівняльна характеристика показників групової самооцінки і взаємодії спортивних команд спільно-взаємопов’язаного типу взаємодії Войтенко С.М. С 8
19989 2019 Prospects for development of small enterprises on the territory of the Vinnytsia region Pronko L., Lebedieva N. М 12
19988 2019 Історичні аспекти наукового забезпечення, розвитку селекції та агротехніки вирощування сої в Україні в другій половині ХХ – в ХХІ ст. Муханов В.М. С 7
19987 2018 Харчові добавки та їх функціональна роль Соломон А.М., Віштак І.В., Войціцька О.М., Бондар М.М. С 11
19986 2019 Сучасні тенденції розвитку мобільного банкінгу та його безпека для користувачів Бахарєва Я.В. Тд 13
19985 2019 Перспективи розвитку сільських територій Вінницької області Томашук І.В. С 9
19984 2018 Сырьевой потенциал для формирования конкурентоспособного производства биотоплива в аграрном секторе экономики Климчук А.В. С 8

9

.

.

.

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska