The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

 
 

9

.

.

.

ID YEAR TITLE AUTHOR (s) TYPE RANK
32494 2022 Годівля та живлення тварин (Feeding and Nutrition of animals). Методичні вказівки з практичних робіт для підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності: 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза. Вінниця, ВНАУ, 20 Побережець Ю.М. Мв 1
32493 2022 Годівля та живлення тварин. Методичні вказівки з організації самостійної роботи для підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності: 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза денної та заочної форм навчання. Вінниц Побережець Ю.М. Мв 0
32492 2022 Фізіологія тварин. Методичні вказівки з організації практичних робіт для підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності: 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза. Вінниця, ВНАУ, 2022, 77 с. Побережець Ю.М., Чудак Р. А. Мв 1
32491 2022 Фізіологія тварин. Методичні вказівки з організації самостійної роботи для підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності: 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза денної та заочної ф Побережець Ю.М., Чудак Р. А. Мв 2
32490 2022 Виробництво біогазу з агробіомаси як шлях забезпечення енергетичної безпеки в умовах воєнного стану в Україні Вовк В.Ю. Тд 42
32489 2022 Influence of vacuum on diffusion of moisture inside seeds of cereals Shvidia V.O., Stepanenko S.P., Kotov B.I., Spirin A.V., Kucheruk V.Y. СWeof 52
32488 2022 The key basis of the financial mechanism in ensuring the development of small business representatives Hryshchuk N. Суз 46
32487 2022 Органічна та аналітична хімія. Програма навчальної дисципліни. Рівень вищої освіти перший (бакалаврський), галузь знань 18 «Виробництво та технології», спеціальність 181 “Харчові технології”, освітньо-професійна програма Харчові технології, 2022 р., 17 Морозова Л.П. Нп 0
32486 2022 Неорганічна та аналітична хімія. Програма навчальної дисципліни. Рівень вищої освіти перший (бакалаврський), галузь знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальність 204 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва”, освітньо-проф Морозова Л.П. Нп 0
32485 2022 Неорганічна та аналітична хімія. Програма навчальної дисципліни. Рівень вищої освіти другий (магістерський), галузь знань 21 «Ветеринарна медицина», спеціальність 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія та експертиза», освітньо-професійна програма Ветерин Морозова Л.П. Нп 0
32484 2022 Загальна і неорганічна хімія. Програма навчальної дисципліни. Рівень вищої освіти перший (бакалаврський), галузь знань 18 «Виробництво та технології», спеціальність 181 «Харчові технології», освітньо-професійна програма Харчові технології, 2022 р., 18 Морозова Л.П. Нп 0
32483 2022 Технологія виробництва та переробки продукції рослинництва.Програма навчальної дисципліни. Рівень вищої освіти Другий (магістерський), галузі знань 21 Ветеринарна медицина, спеціальність 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза, освітньо-професій Мазур В.А., Шевченко Н.В. Нп 0
32482 2022 Технологія виробництва та переробки продукції рослинництва. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами 1-го курсу денної та заочної навчання інженерно-технологічного факультету та факультету технології та переробки продукції тваринництва Мазур В.А., Шевченко Н.В. Мв 1
32481 2022 Технологія виробництва та переробки продукції рослинництва. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами 1-го курсу денної та заочної форми навчання галузі знань 21 Ветеринарна медицина 212 Ветеринарна гігієна, санітарія та експертиза освіт Мазур В.А., Шевченко Н.В. Мв 1
32480 2022 Неорганічна та аналітична хімія. Методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи студентів. Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський), другий (магістерський), галузь знань – 20 «Аграрні науки та продовольство», 21 «Ветеринарна медицина Морозова Л.П. Мв 1
32479 2022 Органічна та аналітична хімія. Методичні вказівки для практичних занять. Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський), галузь знань – 18 «Виробництво та технології», спеціальність 181 «Харчові технології», освітньо- професійна програма – харчові технолог Морозова Л.П. Мв 0
32478 2022 Органічна хімія. Методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи студентів. Рівень вищої освіти – другий (магістерський), галузь знань – 21 «Ветеринарна медицина», спеціальність 212 “Ветеринарна гігієна, санітарія та експертиза”, освітнь Морозова Л.П. Мв 0
32477 2022 Упакування харчових продуктів. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для підготовки здобувачів факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії денної та заочної форми навчання галузі знань 21 «Ветеринарна ме Коляновська Л.М. Мв 3
32476 2022 Маркетингова комунікаційна політика.Методичні рекомендації для проведення практичних занять для студентів першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 075 «Маркетинг» Трапаідзе С.М. Мв 2
32475 2022 Маркетингова комунікаційна політика.Методичні рекомендації з організації самостійної роботи для студентів першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 075 «Маркетинг» Трапаідзе С.М Мв 0

9

.

.

.

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska