The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

 
 

9

.

.

.

ID YEAR TITLE AUTHOR (s) TYPE RANK
21074 2015 Актуальні проблеми охорони праці в агропромисловому комплексі Шиговський B. C., Твердохліб І. В. С 8
21073 2013 Молотильно-сепаруючий пристрій (Пат. 101449) Анеляк М. М., Богуславський В. П., Кузьмич А. С., Кустов С. О., Сидорчук О. В., Твердохліб І. В. П 10
21072 2015 Система діагностування передніх мостів колісних тракторів Анісімов В. Ф., Спірін А. В., Твердохліб І. В. С 11
21071 2019 Public administration of anti-inflation policy in the system of monetary regulation of economy = Публічне адміністрування антиінфляційної політики в системі заходів монетарного регулювання економіки Todosiychuk V. С 33
21070 2019 Прогностична валідність конкурсного відбору випускників коледжів економічного спрямування Шевчук О. Ф. С 7
21069 2019 Фінансова звітність за сегментами у системі управління підприємством Смагло Віта Сергіївна Дрп 6
21068 2019 Обгрунтування параметрів технічного обслуговування автотракторної техніки Горобець Василь Миколайович Дрп 2
21067 2019 The money and capital euro market, its purpose = Євроринок грошей та капіталів, його призначення Aleskerova Yu. С 14
21066 2019 Моделювання робочих режимів вібраційних та віброударних машин Веселовська Н. Р., Зелінська О. В., Гнатюк О. Ф., Іванчук Я .В. С 11
21065 2019 Оогрунтування основних параметрів подрібнювача гілок ущільненого саду Веселовська Н. Р., Склярук О. В. С 14
21064 2019 Управлінський облік. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» Лепетан І.М., Бурко К.В. Нп 5
21063 2019 Стратегічний управлінський облік в АПК. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» Лепетан І.М., Бурко К.В. Нп 0
21062 2019 Management of Innovation and Investment Development of Agricultural Economy of Ukraine in the Context of Globalization and Sustainable Development Sokolov M. O., Mykhailov A. M., Stoyanets N. V., Klymchuk A. O. С 6
21061 2019 Організаційно-економічний механізм збуту зерна: інформаційна складова Волонтир Л. О. С 9
21060 2019 Оцінка ефективності діяльності ресторанного господарства України Климчук А. О., Левицька І. В. С 10
21059 2019 Стратегічне управління розвитком персоналу промислового підприємства Климчук А. О. С 11
21058 2019 Інформаційне забезпечення прогнозування розвитку галузі буряківництва Волонтир Л. О. С 10
21057 2019 Формування енергетичної політики на засадах сталого розвитку для забезпечення національної безпеки Климчук О. В. Тд 10
21056 2019 Тенденції розвитку світової біопаливної індустрії Ходаківська О. В., Климчук О. В. Тд 13
21055 2019 Державне регулювання конкурентоспроможного виробництва біопалив: світовий досвід та дороговкази для України Ходаківська О. В., Климчук О. В. М 18

9

.

.

.

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska