The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

 
 

9

.

.

.

ID YEAR TITLE AUTHOR (s) TYPE RANK
27784 2020 Measures to intensify the attraction of financial resources in the agricultural sector of Ukraine Mazur K. V. Суз 13
27783 2020 Керований семитричний дебалансний вібропривод спрямованої дії з регулюванням кута напрямку вібрації (Пат. на винахід № 122954) Ярошенко Л. В., Видмиш А. А., Чубик Р. В., Тригуба А. М. Пнв 26
27782 2021 Essence and Concept of Capitalization of Enterprises its Types and Methods of Evaluation Pronko L., Kolesnik Т., Samborska О. СSc 19
27781 2020 Інноваційний розвиток підприємств харчової промисловості України Коваленко О. В., Гарбар Ж. В Сун 15
27780 2020 Сучасні енергоефективні технології в АПК України Токарчук Д. М., Фурман І. В. Сун 19
27779 2021 Профілактичні заходи маститу у корів в сухостійний період / The preventive measures of mastitis in cows during the dry period Паладійчук О. Р. / Paladiychuk O. R. Суз 16
27778 2021 Дослідження характеристики наростоутворення після деформаційного зміцнення при деформуючому протягуванні Study of characteristics of growth formation after deformation strength during deforming strength Паладійчук Ю. Б. / Paladiychuk Yu. B. Суз 12
27777 2021 Conceptual reflection of market evolution and limitation of the theory of stepwise approach to the interpretation of market bases of society Lohosha R. V. Суз 17
27776 2020 Theoretical aspects of structuring the economic potential of agricultural enterprises Lohosha R. V. Суз 17
27775 2021 The Modeling of the Production Process of High - Starch Corn Hybrids of Different Maturity Groups Palamarchuk V., Krychkovskyi V., Honcharuk І., Telekalo N. СSc 23
27774 2021 Бюджетна система. Методичні вказівки до проведення практичних занять для студентів факультету обліку та аудиту, галузь знань 07 "Управління та адміністрування", спеціальність 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" Алескерова Ю.В., Грищук Н.В. Мв 2
27773 2020 Особливості застосування біопрепаратів за вирощування гливи звичайної на солом'яному субстраті Вдовенко С. А., Полутін О. О. Сун 25
27772 2020 Legal aspect of information society development Tymoshenko Е. А. Суз 17
27771 2020 Особливості запилення колекційно-дослідного саду в умовах господарства відокремленого структурного підрозділу «Чернятинський фаховий коледж Вінницького національного аграрного університету» Кучерявий В. П. Дк 15
27770 2020 Influence of biotic and abiotic factors on field germination and preservation of winter wheat plant varieties depending on predecessors and terms of sowing unde conditions of right-bfnk forest-steppe Ukraine Polishchuk M. Суз 15
27769 2020 Criminalistic strategy for fight against crime as an element of criminalistic technology Komisarchuk R. V. СWeof 23
27768 2020 Соціальні аспекти інноваційного розвитку туризму в регіоні Підвальна О. Г., Феленчак Ю. Б. Сун 18
27767 2020 Вивчення впливу строку сівби та внесення азотних добрив на врожайність насіння та ефективність використання азоту рослинами озимого ріпаку Мацера О. О. Сун 19
27766 2020 Інноваційна структура туристично-рекреаційного комплексу та фактори його розвитку на регіональному рівні Підвальна О. Г. Сун 22
27765 2020 Фактори розвитку сфери туризму: регіональний аспект Підвальна О. Г. Сун 18

9

.

.

.

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska