The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

 
 

9

.

.

.

ID YEAR TITLE AUTHOR (s) TYPE RANK
18640 2018 Управління фінансовим потенціалом підприємств АПК Токар К.С. Дрп 7
18639 2018 Управління прибутковістю сільськогосподарських підприємств Майбородюк К.С. Дрп 3
18638 2018 Методика та організація обліку, контролю, аналізу розрахунків з постачальниками і підрядниками Пащенко Наталія Василівна Дрп 3
18637 2018 Управління конкурентоспроможністю підприємства при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Глуха А.О. Дрп 0
18636 2018 Вплив сезону народження і отелення на молочну продуктивність корів різних лактацій Каменєв Костянтин Михайлович Дрп 0
18635 2018 Моніторинг забруднення важкими металами придорожніх смуг в межах м. Вінниця Масляна Л. М. Дрп 1
18634 2018 Формування стратегії розвитку організації (за матеріалами СТОВ «Лан») Степанюк Л.Л. (Керівник дипломної роботи, к.е.н., доц. Фурман І.В.) Дрп 0
18633 2018 Поточне фінансове планування на підприємстві Запорожець Діана Дрп 0
18632 2018 Розробка математичної моделі виконавчого механізму навантажувача із еластичним приводом насоса Ткачук Олександр Володимирович Дрп 1
18630 2018 Дослідження динамічних властивостей самохідного картоплезбирального комбайна оснащеного системою контроля навантажень на робочі органи Осовський Д.О. Дрп 0
18629 2018 Розробка математичної моделі роботи гідродинамічного нагрівача сільськогосподарського призначення Медяний Сергій Федорович Дрп 0
18628 2018 Дослідження коливальних процесів, що виникають при русі комбайна Дубчак В.В. Дрп 0
18627 2018 Вплив стимуляторів росту та норм мінерального живлення на кормову продуктивність люцерни посівної в умовах дослідного поля ВНАУ С. О. Степанюк Дрп 1
18626 2018 Продуктивність вівса та його сумішок з бобовими культурами залежно від елементів технології вирощування в умовах дослідного поля ВНАУ Романчук О.Д. Дрп 0
18625 2018 Вплив інокуляції та удобрення на продуктивність вики ярої в умовах дослідного поля ВНАУ Раєвський В.В. Дрп 0
18624 2018 Вплив бактеріальних препаратів та мікродобрив на біоенергетичну продуктивність сої в умовах дослідного поля ВНАУ Іванцов П.О. Дрп 0
18623 2018 Вплив вапнування та позакореневих підживлень на урожайність та якість зерна гороху в умовах ПП «Зетто» Шаргородського району Копитчук Ю.М. Дрп 0
18622 2017 Вплив строків сівби на рівень передзбиральної вологості зерна гібридів кукурудзи Паламарчук В.Д., Коваленко О.А. С 2
18621 2016 Глибина сівби як чинник формування сходів редьки олійної Цицюра Я. Г. Тд 4
18620 2016 Моніторинг екологічної стабільності територій за критерієм еколого-стабілізуючих угідь Цицюра Я. Г., Броннікова Л.Ф. М 4

9

.

.

.

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska