The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

 
 

14

.

.

.

ID YEAR TITLE AUTHOR (s) TYPE RANK
15352 2018 Економічний аналіз у системі прогнозування та прийняття управлінських рішень Резедент Павло Сергійович Дрп 11
15351 2018 Дослідження впливу пробіотика на продуктивність та органолептичні показники кролятини В.С. Мазур Дрп 6
15350 2018 Програма фахового іспиту до вступу в аспірантуру за галуззю знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології» Бандура В.М., Янович В.П., Берник І.М., Гончарук Т.В. Пвф 3
15349 2018 Формування стратегії управління витратами в сільськогосподарському підприємстві (за матеріалами стов «авангард» ) Сідак Д.О. Дрп 7
15348 2018 Теоретико-правові засади адвокатури в Україні А.В. Булгакова Дрп 4
15347 2018 Управління фінансово-економічним розвитком підприємства в ринкових умовах (за матеріалами стов «авангард» ) Баландюк В.І. Дрп 6
15346 2018 Програма вступного іспиту до аспірантури з іноземної мови Довгань Л. І., Кравець Р. А., Гарник А. А. Пвф 0
15345 2018 Програма додаткового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня “Молодший спеціаліст” за спеціальністю 242 «Туризм» Левицька І.В., Головня О.М., Ставська Ю.В Пвф 1
15344 2018 Програма додаткового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфіційного рівня «Молодший спеціаліст» за спеціальністю 241 «Готельно-ресторанна справа» Левицька І.В., Юр'єв В.І., Табенська О.І. Пвф 0
15343 2018 Загальна мікологія: навчальна програма з дисципліни для студентів агрономічного факультету денної форми навчання галузі знань׃ 20 «Аграрні науки та продовольство» за спеціальністю: 202 «Захист та карантин рослин» освітнього ступеня: «Бакалавр» // Пінчу Пінчук Н.В., Ватаманюк О.В Нп 2
15342 2018 Технологія вирощування товарної риби згідно режиму в тов «глинянкофф» с. глинянка барського району Іщенко М.О. Дрп 4
15341 2018 Шляхи покращення вирощування рибопосадкового матеріалу в тов «глинянкофф» с. глинянка барського району Іщенко В.М. Дрп 4
15340 2018 Продуктивність відлучених поросят при згодовуванні БВМД Кіщук Руслана Іванівна Дрп 7
15339 2018 Фізико-хімічні показники м'язової тканини свиней при згодовуванні преміксів Кухніцька Аліна Русланівна Дрп 7
15338 2018 Внутрішньогосподарський контроль в системі управління підприємством Апуневич Ігор Петрович Дрп 6
15337 2018 Аналіз економічної ефективності інвестиційного проекту енергозберігаючих технологій Асауленко Ян Миколайович Дрп 5
15336 2018 Інформаційно-аналітична система оцінки ефективності енергозберігаючих технологій Гуляк Сергій Геннадійович Дрп 4
15335 2018 Управління ризиками інвестиційного проекту енергозберігаючих технологій Сандригось Олександра Сергіївна Дрп 5
15334 2018 Управління формуванням капіталу виробничих підприємств (за матеріалами пп «агрофірма батьківщина» Дзюба Л.І., Мазур А.Г. Дрп 9
15333 2018 Підвищення надійності та ефективності енергозабезпечення переробного підприємства в апк Дземчик Віктор Васильович Дрп 4

14

.

.

.

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska