The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 35572
Title: Особливості функціонування та актуальні напрямки розвитку м’ясопродуктового підкомплексу в Україні
Authors: Болтовська Л.Л.
Keywords: м’ясопродуктовий підкомплекс, ринок м’яса, виробництво м’яса, сільськогосподарські підприємства, господарства населення.
Date of publication: 2024-04-17 07:45:05
Last changes: 2024-04-17 07:45:05
Year of publication: 2024
Summary: Стаття присвячена дослідженню сучасних тенденцій розвитку підприємств м’ясопродуктового підкомплексу. Питання розвитку та модернізації м’ясопродуктового комплексу України є особливо актуальним. За умов економічної кризи, девальвації та інфляційних процесів, втрати звичних ринків збуту державі не вдається зупинити спад виробництва сільськогосподарської продукції, зокрема і в галузях тваринництва. Останніми роками розвиток вітчизняних підприємств м’ясопродуктового підкомплексу досить нестабільний. Він є однією з важливих складових продовольчого комплексу України, однак нестабільний стан розвитку комплексу викликає занепокоєння через те, що він має визначальне значення як для забезпечення стабільної соціально-економічної ситуації, продовольчої безпеки країни, так і для підвищення якості життя населення України. В статті здійсненна оцінка стану і тенденцій розвитку м’ясопродуктового підкомплексу в Україні виходячи із концептуальних підходів щодо необхідності розвитку галузі тваринництва. На основі аналізу виявлено особливості функціонування підприємств у м`ясопереробній галузі України. Розглянуті кількісні та якісні тенденції на ринку м`яса та м`ясної продукції в Україні, а також визначено чинники, які впливають на перспективи його розвитку.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/35572.pdf
Publication type: Статті у наукових фахових виданнях України (Copernicus та інші)
Publication: Економіка та суспільство. 2024. Вип. 59. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/3480/3409 DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-59-113
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 35572.pdf Size : 2807278 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska