The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

 
 

15

.

.

.

ID YEAR TITLE AUTHOR (s) TYPE RANK
20438 2019 Зимостійкість бджолиних сімей за згодовування пробіотика біосевен Разанова О. П. Тд 12
20437 2019 Критерії та рівні сформованості моральної культури студентської молоді та стан проблеми у практиці роботи ЗВО аграрного профілю Бурдейна Л. І. С 11
20436 2019 Звіт-щоденник проходження комплексної виробничої практики з фаху для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» Калетнік Г.М., Пронько Л.М., Березюк С.В., Фурман І.В., Самборська О.Ю., Колесник Т.В., Білокінна І.Д. Мв 5
20435 2018 Газоенергетичний обмін у телиць нової популяції м’ясного комолого сименталу жуйних за різних технологій утримання в умовах регіону Буковини Калинка А. К., Лесик О. Б., Довгань-Мартинюк М. Б., Казьмірук Л. В. С 14
20434 2019 Підвищення продуктивності вібраційної обробки деталей шляхом використання утилізованої енергії циркуляційного руху робочого середовища Ярошенко Л. В. С 20
20433 2018 Вплив регулятора росту Марс EL на урожайність буряка столового Окрушко С. Є., Пінчук Н. В., Голюк Ю. В. С 14
20432 2019 The impact of global challenges on "Green” transformations of the agrarian sector of the eastern partnership countries Kovalchuk S., Kravchuk A. С 12
20431 2019 Екологічна складова економічного зростання Ковальчук С. Я. С 13
20430 2019 The impact of the european integration processes on the entry of ukraine’s small agricul tural producers in the international logistics systems Kovalchuk S., Mazur K., Overkovska T. М 17
20429 2019 Криза та занепад КПРС-КПУ у 1986-1991 рр. Левчук К. І. С 15
20428 2018 Інформаційно-логістичні системи управління аграрним підприємством Волонтир Л. О., Зелінська О. В. С 14
20427 2019 Упровадження нестандартного обладнання під час роботи зі студентами на заняттях фізичного виховання Рудницький В. Б. С 11
20426 2019 Правові засоби протидії булінгу Мельничук О. Ф. С 15
20425 2018 Особливості функціонування розподільчої логістики АПК Потапова Н. А. Тд 14
20424 2019 Система неформальної осіти дорослих у сільській місцевості Довгань Л. І. С 8
20423 2019 Інформаційна логістика в системі менеджменту підприємства Потапова Н. А. Тд 11
20422 2019 Взаємозв’язок маркетингових та фінансових показників при оцінці ефективності господарської діяльності Ставська Ю. В. С 9
20421 2019 Practice for use of comparative analysis for the force of subprocesses of processes of functioning of the enterprises on the basis of authorial rates of components of the efficiency Burennikova N., Yarmolenko V. М 16
20420 2018 Методичні підходи до формування ефективного механізму управління економічною діяльністю сільськогосподарських підприємств: футурологічні аспекти Бурєннікова Н. В., Завгородній І. В. С 15
20419 2019 Experimental investigation of technical and operational indices of asymmetric swath reaper machine-and-tractor aggregate Kaletnik H., Bulgakov V., Adamchuk V., Ivanovs S. С 17

15

.

.

.

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska