The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

 
 

15

.

.

.

ID YEAR TITLE AUTHOR (s) TYPE RANK
18518 2018 Управлння фінансовим станом підприємства Губчакевич М. Дрп 7
18517 2018 Фітопатологія сільськогосподарська. Навчальна програма з дисципліни для студентів агрономічного факультету денної форми навчання спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» освітнього ступеня «Бакалавр» Пінчук Н.В. Нп 0
18516 2018 Генетика. Методичні вказівки для виконання практичних робіт студентами агрономічного факультету денної та заочної форми навчання галузі знань : 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 201 «Агрономія» освітнього ступеня «Бакалавр» Мамалига В.С., Ватаманюк О.В. Мв 0
18515 2018 Ефективність використання нової кормової добавки в годівлі курчат бройлерів Голубенко О.О. Дрп 3
18514 2018 Геодезія та землевпорядкування. Методичні рекомендації з дисципліни для виконання практичних робіт студентами першого бакалаврського освітнього ступеня денної та заочної форми навчання агрономічного факультету з галузі знань 20 – "Аграрні науки та продов Цицюра Я.Г. Мв 0
18513 2018 Фінансові посередники та їх вплив на розвиток інвестиційної діяльності в україні Пийвода Анастасія Олександрівна Дрп 4
18512 2018 Цінова політика підприємства та її облікове забезпечення Пойда Наталія Вікторівна Дрп 1
18511 2018 Введення до спеціальності. Методичні рекомендації для виконання практичних робіт для студентів першого бакалаврського освітнього ступеня денної та заочної форми навчання агрономічного факультету з галузі знань 20 – "Аграрні науки та п Неїлик М.М., Гайдай Л.С. Мв 1
18510 2018 Агрохімія. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт для студентів першого бакалаврського освітнього ступеня денної та заочної форми навчання агрономічного факультету з галузі знань 20 – "Аграрні науки та продовольство" спеціальності 206 Дідур І.М., Гайдай Л.С. Мв 1
18509 2018 Агрохімія. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт студентів першого бакалаврського освітнього ступеня денної та заочної форми навчання агрономічного факультету з галузі знань 20 – "Аграрні науки та продовольство" спеціальності 205 – "Лісове Дідур І.М., Гайдай Л.С. Мв 1
18507 2018 Агрохімія. Конспект лекцій для студентів спеціальності 201 "Агрономія" освітнього ступеня "Бакалавр" денної та заочної форм навчання Дідур І. М., Мацера О. О. Кл 3
18506 2018 Обгрунтування параметрів робочого органу для відокремлення гички цукрових буряків Махров В.С. Дрп 2
18505 2018 Моделювання і прогнозування стану довкілля. Методичні вказівки щодо виконання практичних та самостійної роботи для студентів агрономічного факультету денної та заочної форми навчання для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напря Алєксєєв О.О., Врадій О.І. Мв 7
18504 2018 Екотрофологія. Навчальна прогр ама з дисципліни ля студентів денної та заочної форм навчання агрономічного факультету галузі знань 10 «Природничі науки» спеціальності 101 «Екологія» за освітнім ступенем «Бакалавр Хаєцький Г.С. Нп 0
18503 2018 ЕКОЛОГІЯ (фахове спрямування). Методичні рекомендації для проведення практичних робіт для студентів 2-го курсу агрономічного факультету денної та заочної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальність 201 «Агрономія» освітн Хаєцький Г.С. Мв 0
18502 2018 Модернізація ротаційної борони для післясходового обробітку грунту та обґрунтування вибору її конструктивних параметрів В. О. Кравець Дрп 1
18501 2018 Розроблення агрегата для смугового обробітку гру-нту по технології "strip-till" та аналіз міцності рами агрегата на основі моделювання в середовищі про-грами solid works-cosmos В.Ю. Янішевський Дрп 2
18500 2018 Продуктивні якості свиноматок при згодовуванні преміксу Грезньов Олександр Олександрович Дрп 3
18499 2018 Урожайність та якість патисона залежно від строків вирощування в умовах дослідного поля ВНАУ Ю.О. Головенько Дрп 2
18498 2018 Вплив схеми розміщення на врожайність рослин патисона в умовах дослідного поля ВНАУ К.В. Власюк Дрп 1

15

.

.

.

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska