The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

 
 

15

.

.

.

ID YEAR TITLE AUTHOR (s) TYPE RANK
19303 2018 Роль та значення ОТГ у активізації розвитку сільських територій Костюченко Д. Л. Тд 8
19302 2018 Інтеріоризація як складова формування цінності знань у процесі підготовки майбутнього фахівця аграрія Лебедєва Н.А. Тд 4
19301 2018 Modern Trends in Bankruptsy of Enterprises in Ukraine and their Solutions Shcherbaniuk O., Mazun V., Matiienko O.S. Тд 3
19300 2018 What Is Insurance Korchun V., Marchuk Yu., Matiienko O.S. Тд 4
19299 2018 Теоретичні основи конкурентоспроможності підприємств Грищук Н.В., Білоус К. Тд 11
19298 2017 Дослідження впливу фаз розвитку вегетативної маси люцерни на її хімічний склад Постернак Л. І. Тд 12
19297 2018 Кредит як балансуюче джерело формування оборотних фондів Семенюк Р. Тд 5
19296 2017 Перспективи розвитку вібраційних машин для змішування сипких матеріалів Полєвода Ю.А., Михальова Ю.О. Тд 7
19295 2018 Проблеми поєднання фундаментальних та спеціалізованих аспектів курсу фізики у підготовці студентів аграрних ВНЗ Хомяковський Ю.Л. Тд 5
19294 2018 Створювана буковинська породна група червоно-рябої молочної худоби нової популяції на молочних фермах Буковини Калинка А.К., Лесик О.Б., Казьмірук Л.В. С 5
19293 2018 Моніторинг забруднення важкими метелами лісових ягід в умовах Лісостепу Правобережного України Врадій О.І. С 8
19292 2018 Оцінка шкодочинності бур'янів на агрофітоценозі ярого ячменю методом спряженої вегетації Пелех Л.В. С 6
19291 2018 Біологічне землеробство - пріоритет відтворення агробіорізноманіття Тіторенко О.М. С 9
19290 2018 Вплив використання ЕМ-препаратів на вміст важких металів у грунті Зайцева Т.М. С 8
19289 2018 Вплив на екологічні показники роботи дизельних двигунів за використання біодизеля Мазур В.А., Мамалига В.С., Поліщук І.С., Мазур О.В. С 8
19288 2018 Стан та тенденції розвитку малих форм господарювання в аграрному виробництві у розвинених країнах світу Мазур К.В. С 8
19287 2018 Determination of tne parameters of transporting and mixing feed mixtures along the curvilinear paths of tubular conveyors / Визначення параметрів процесу транспортув та змішування кормових сумішей на криволінійних трасах трубчатих конвеєрів Hevko R.B., Liubin M.V., Tokarchuk O.A., Lyashuk O.L., Pohrishchuk B.V., Klendii O.M. С 4
19286 2018 Стан та тенденції розвитку зерновиробництва у Вінницькій області Мазур А.Г., Мазур С.А., Гонтарук Я.В. С 6
19285 2018 Опис моделі еквівалентності ринкового обміну на прикладі ринку овочевої продукції України Мороз О. В., Логоша Р. В., Підвальна О. Г. С 5
19284 2018 Методологія і методика оцінювання процесів використання та відтворення родючості ґрунту в овочівництві Логоша Р.В., Підвальна О.Г., Кричковський В.Ю. С 5

15

.

.

.

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska