The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

 
 

15

.

.

.

ID YEAR TITLE AUTHOR (s) TYPE RANK
22942 2019 Зоологія. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 204 «технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» галузь знань 20 «аграрні науки та продовольство» Льотка Г.І. Нп 0
22941 2019 Methodical recommendations to educational practice specialty 242 "tourism", Іващенко А.В. Молоченко В.В. Мв 1
22940 2019 Methodical recommendations to educational practice specialty 241 "нotel-restaurant business" Іващенко А.В. Молоченко В.В. Мв 0
22939 2019 Стан та перспективи добровільного медичного страхування в Україні Прилуцький А. М., Глєбова К. О. С 11
22938 2019 Особливості проектування технологічних процесів в умовах автоматизованого виробництва Веселовська Н. Р., Гнатюк О. Ф. Тд 13
22937 2018 Вдосконалення дизайну самохідної косарки Малаков О. І., Веселовська Н. Р. Тд 11
22936 2018 Побудова та впровадження інтегрованого інформаційного середовища технологічної підготовки машинобудівного виробництва Веселовська Н. Р. Тд 20
22935 2019 Methodology for the Impact Assessment of the Digital Economy on Agriculture Development Sakhno A., Salkova I., Broyaka A., Priamukhina N. Тд 19
22934 2019 Особливості споживання товарів та послуг в сучасній економіці Брояка А. А. Тд 12
22933 2019 Сучасні тенденції на валютному ринку України Брояка А. А. Тд 22
22932 2019 Інформаційні технології як передумова ефективного розвитку інформаційно-консультаційної діяльності в сільському господарстві України Брояка А. А. Тд 13
22931 2019 Застосування вібрацій та віброударних навантажень для підвищення ефективності процесів розвантаження Веселовська Н. Р., Гнатюк О. Ф., Веселовський Я. П. Тд 17
22930 2014 Розширення функціональних можливостей верстатних комплексів за рахунок моніторингу процесу механічної обробки Веселовська Н. Р., Пермяков О. А. С 13
22929 2014 Алгоритмічні процедури управління будівельними та транспортними машинами Веселовська Н. Р., Іскович-Лотоцький Р. Д. Тд 13
22928 2019 Еколого-збалансоване використання маргінальних земель при вирощуванні енергетичних культур Мазур В. А., Кравчук Г. І., Гончарук Г. С. С 12
22927 2019 Пробіотики і їх роль у виробництві кисломолочних продуктів спеціального призначення Соломон А. М., Полєвода Ю. А. С 20
22926 2019 Значення валютних відносин в умовах глобалізації Ставська Ю. В., Копитко С. В. Тд 10
22925 2019 Методологічні підходи до обліку орендних операцій Лепетан І. М., Рязанцева Ю. І. С 29
22924 2019 Продуктивність ячменю ярого залежно від позакореневих підживлень в умовах Лісостепу Правобережного Поліщук М. І. С 13
22923 2019 Теорія європейського еколого-економічного розвитку.Програма вибіркової навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання з дисципліни “” – Галузь знань 050 Соціальні і поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» освітнього рівня п Ковальчук С.Я. Нп 0

15

.

.

.

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska