The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

 
 

15

.

.

.

ID YEAR TITLE AUTHOR (s) TYPE RANK
19881 2019 Інноваційна складова конкурентоспроможності національних економік на сучасному етапі глобального розвитку Томашук І.В., Мулик М.В. С 28
19880 2018 Прогноз масового розмноження стовбурових шкідників хвойних порід дерев в Україні та його актуальність Логінова С.О. С 16
19879 2017 Особливості права постійного користування земельною ділянкою Мельничук О. Ф., Мельничук М. О. С 22
19878 2018 Економіко-організаційні передумови та аспекти виробництва рідких видів біопалив в Україні Климчук О.В. С 8
19877 2017 Класифікація видів вертикального озеленення в ландшафтному будівництві Солоненко В.І, Ватаманюк О.В. С 44
19876 2016 Класифікація топіарних форм в садово-парковому будівництві Солоненко В.І, Ватаманюк О.В. С 13
19875 2018 Диференційне внесення добрив – запорука успіху Холодюк О.В. Тд 15
19874 2018 Зменшення корисного об’єму рулона при формуванні в ньому отворів Кузьменко В.Ф., Ямпольський С.М., Максіменко В.В., Холодюк О.В. Тд 11
19873 2019 Особливості управління процесами взаємовідносин з клієнтами на сільськогосподарських підприємствах Волонтир Л.О., Грудіна Н.В. С 16
19872 2019 Організація та планування управлінської діяльності. Методичні рекомендації для проведення практичних занять студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 074 «Публічне управління та ад Амонс С.Е. Мв 2
19871 2019 Організація та планування управлінської діяльності. Програма вибіркової навчальної дисципліни для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 074 «Публічне управління та адмініструва Амонс С.Е. Нп 1
19870 2019 Біопалива: ефективність виробництва та споживання в АПК України. Навчальна програма дисципліни для студентів денної форми навчання за галуззю знань 0306 “Менеджмент і адміністрування” напряму підготовки 6.0306101 “Менеджмент організацій і адміністрування Зубар І.В. Нп 1
19869 2018 Вплив зазору у вальцьовому доподрібнювачі силосної маси на вміст цілого зерна кукурудзи Кузьменко В.Ф., Ямпольський С.М., Максіменко В.В., Холодюк О.В. Тд 11
19868 2019 Акушерство, гінекологія і біотехнологія відтворення тварин. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів освітнього ступеня магістр зі спеціальності 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза у вищих навчальних закладах ІІI-ІV рівнів акред Паладійчук О.Р. Нп 1
19867 2019 Технологія відтворення тварин. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів освітнього ступеня бакалавр зі спеціальності 204 технологія виробництва і переробки продукції тваринництва у вищих навчальних закладах ііi-іv рівнів акредитації міністе Паладійчук О.Р. Нп 4
19866 2019 Спеціальна ветеринарна мікробіологія. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт та організації самостійної роботи з дисципліни для студентів спеціальності 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» Побережець Ю. М. Мв 0
19865 2019 Оцінка якості і безпека продукції тваринництва. Методичні вказівки для виконання лабораторно-практичних занять студентами денної та заочної форми навчання факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії, спеціальності 2 Новгородська Н. В., Побережець Ю. М. Мв 0
19864 2019 Стандартизація продукції аквакультури. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів спеціальність 207 “Водні біоресурси та аквакультура” Зотько М.О. Нп 1
19863 2019 Технологія виробництва молока та яловичини. Методичні вказівки до виконання практичних і самостійної робіт студентами заочної форми навчання за спеціальністю 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва Скоромна О.І., Разанова О.П. Мв 3
19862 2019 Мікроструктурний аналіз молока і м’яса: методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів денної форми навчання зі спеціальності 181 Харчові технології Разанова О.П., Соломон А.М. Мв 0

15

.

.

.

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska