The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

 
 

15

.

.

.

ID YEAR TITLE AUTHOR (s) TYPE RANK
25339 2020 Роль обліково-аналітичного забезпечення державної аграрної політики в умовах фінансових криз Правдюк Н. Л. Сун 36
25338 2020 The mechanism of fiscal policy = Механізм фіскальної політики Fedoryshyna L. Суз 25
25337 2020 Ідентифікація та реєстрація сільськогосподарських тварин: правовий аспект державного регулювання = Identification and registration of agricultural animals: the legal aspects of state regulation Правдюк А. Л. Суз 83
25336 2020 Fruit and vegetable products market research Shevchuk H. Тд 46
25335 2020 Доцільність упровадження предметно-мовного інтегрованого навчання майбутніх фахівців аграрної галузі на заняттях з іноземної мови Кравець Р. А. Тд 37
25334 2020 Педагогічне проектування технології формування полікультурної компетентності майбутніх фахівців аграрної галузі Кравець Р. Тд 35
25333 2020 Innovative Environmental Strategy for Sustainable Development Kaletnik G., Lutkovska S. СWeof 39
25332 2019 Formation of lingua-socio-cultural competence of future economists during the study of foreign language Kovalova K. Суз 54
25331 2020 International aspects of legal regulation of information relations in the global internet network = Міжнародні аспекти правового регулювання інформаційних відносин у глобальній мережі Інтернет Opolska N., Dutchak S., Shchokin R., Durman O., Shevtsiv M. СSc 52
25330 2020 Вплив галузевих особливостей сільського господарства на динаміку розвитку агроформувань Охота Ю. В. Тд 43
25329 2020 Розвиток інноваційної діяльності на переробних підприємствах АПК Гонтарук Я. В. Дк 30
25328 2020 Стратегічне управління еколопчними ризиками як напрям забезпечення сталого еколого-економічного розвитку Лутковська С. М. Сун 52
25326 2020 Інституціональне забезпечення модернізації системи екологічної безпеки в умовах трансформації економіки Лутковська С. М. Сун 45
25325 2020 Формування критеріїв та індикаторів оцінки рівня екологічної безпеки регіонів України Лутковська С. М. Сун 43
25324 2020 Organizational and economic mechanisms of monitoring and announcement of emergency situations = Організаційно-економічні механізми здійснення моніторингу та прогнозування надзвичайних ситуацій Лутковська С. М. Сун 47
25323 2020 Правоохоронна діяльність як фактор забезпечення національної безпеки в разі формування ринку землі Пономаренко А. Б., Ковальов Д. В. Сун 65
25322 2020 Foreign language teaching in the connext of internationalisation of higher education institutions = Викладання іноземної мови в контексті інтернаціоналізації закладів вищої освіти Kravets R. Тд 45
25321 2020 Bioenergy systems based on organic waste of the agricultural sector Tokarchuk D. Дк 29
25320 2020 Сільські території: сутність категорії та індикатори її оцінки Костюченко Д. Л. Дк 41
25319 2020 Дослідження синбіотичних кисломолочних продуктів = Research of synbiotic sour milk products Соломон А. М. Суз 34

15

.

.

.

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska