The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

 
 

5

.

.

.

ID YEAR TITLE AUTHOR (s) TYPE RANK
25344 2020 Забруднення грунту важкими металами за вирощування бобових багаторічних трав Ткачук О. П. Дк 26
25343 2020 Intensity of heavy metal accumulation in plants of Silybum marianum L. in conditions of field rotation = Інтенсивність накопичення важких металів у рослинах Silybum marianum L. в умовах польового обертання Razanov S. F., Tkachuk O. P., Razanova A. M., Bakhmat M. I., Bakhmat O. M. СWeof 11
25342 2020 Концептуальні засади удосконалення інноваційно-інвестиційної діяльності для розвитку виробництва енергії з альтернативних джерел Гончарук І. В., Бабина О. М. Суз 30
25341 2020 Designing the structures of discrete solid-alloy elements for broaching the holes of significant diameter based on the assessment of their strength Nemyrovskyi Ya., Shepelenko I., Posviatenko E., Tsekhanov Yu., Polotnyak S., Bandura V., Paladiichuk Yu. СSc 18
25340 2020 Інститут виборів в україні як основа розвитку громадянського суспільства та розбудови демократичної держави Правдюк А. Л. Суз 20
25339 2020 Роль обліково-аналітичного забезпечення державної аграрної політики в умовах фінансових криз Правдюк Н. Л. Сун 15
25338 2020 The mechanism of fiscal policy = Механізм фіскальної політики Fedoryshyna L. Суз 17
25337 2020 Ідентифікація та реєстрація сільськогосподарських тварин: правовий аспект державного регулювання = Identification and registration of agricultural animals: the legal aspects of state regulation Правдюк А. Л. Суз 22
25336 2020 Fruit and vegetable products market research Shevchuk H. Тд 33
25335 2020 Доцільність упровадження предметно-мовного інтегрованого навчання майбутніх фахівців аграрної галузі на заняттях з іноземної мови Кравець Р. А. Тд 22
25334 2020 Педагогічне проектування технології формування полікультурної компетентності майбутніх фахівців аграрної галузі Кравець Р. Тд 20
25333 2020 Innovative Environmental Strategy for Sustainable Development Kaletnik G., Lutkovska S. СWeof 22
25332 2019 Formation of lingua-socio-cultural competence of future economists during the study of foreign language Kovalova K. Суз 29
25331 2020 International aspects of legal regulation of information relations in the global internet network = Міжнародні аспекти правового регулювання інформаційних відносин у глобальній мережі Інтернет Opolska N., Dutchak S., Shchokin R., Durman O., Shevtsiv M. СSc 36
25330 2020 Вплив галузевих особливостей сільського господарства на динаміку розвитку агроформувань Охота Ю. В. Тд 23
25329 2020 Розвиток інноваційної діяльності на переробних підприємствах АПК Гонтарук Я. В. Дк 24
25328 2020 Стратегічне управління еколопчними ризиками як напрям забезпечення сталого еколого-економічного розвитку Лутковська С. М. С 25
25326 2020 Інституціональне забезпечення модернізації системи екологічної безпеки в умовах трансформації економіки Лутковська С. М. С 30
25325 2020 Формування критеріїв та індикаторів оцінки рівня екологічної безпеки регіонів України Лутковська С. М. С 27
25324 2020 Organizational and economic mechanisms of monitoring and announcement of emergency situations = Організаційно-економічні механізми здійснення моніторингу та прогнозування надзвичайних ситуацій Лутковська С. М. Сун 33

5

.

.

.

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska