The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

 
 

5

.

.

.

ID YEAR TITLE AUTHOR (s) TYPE RANK
18721 2018 Економічна модель оптимізації закупівель та поставок продукції Козинець Тетяна Юріївна Дрп 0
18720 2018 Економічне обґрунтування стратегії еколого-орієнтованого розвитку Романенко Катерина Сергіївна Дрп 1
18719 2018 Управління витратами сільськогосподарських підприємств Швець О.С. Дрп 1
18718 2018 Участь громадськості у запобіганні корупційним злочинам в Україні Пиндик Микола Андрійович Дрп 0
18717 2018 Пивоварова Ю.С. Вінницький окружний суд 1909-1920 рр.: структура, функції та практики Дрп 1
18716 2018 Управління інноваційним розвитком аграрного підприємництва (за матеріалами СТОВ “Прогрес”) Мороз Ірина Олегівна Дрп 0
18715 2018 Удосконалення системи мотивації праці працівників підприємства (за матеріалами СВК «Прогрес») Мацишен О.А. (Керівник дипломної роботи, к.е.н., доц. Фурман І.В.) Дрп 0
18714 2018 Економіко-математичне моделювання процесу товароруху обліку продовольчої продукції Гур’єв Павло Володимирович Дрп 0
18713 2018 Розробка логістичних моделей в умовах підприємства Костюнік Вікторія Андріївна Дрп 0
18712 2018 Revenue менеджмент. Програма нормативної навчальної дисципліни для здобувачів денної форми навчання освітнього ступеню «магістр», галузі знань – 24 «Сфера обслуговування», спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» Левицька І.В. Нп 0
18711 2018 Автоматизація технологічних процесів. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів факультету механізації сільського господарства напряму підготовки 6.100101 – «Енергетика та електротехнічні системи в АПК» зі спеціальності 141 – «Електроенергети Рубаненко О.Є., Рубаненко О.О., Явдик В.В. Мв 1
18710 2018 Облік і аудит. Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань 1401«Сфера обслуговування» напряму підготовки 6.140103 «Туризм» ОКР «Бакалавр». – Вінниця: ВНАУ, 2017, – 27 с. Любар О.О. Мв 0
18709 2018 Економічна модель оптимізації закупівель та поставок продукції Козинець Тетяна Юріївна Дрп 1
18708 2018 Обгрунтування параметрів роботи сушарки при використанні сонячної енергії Гаврилюк Р.Р. Дрп 0
18707 2018 Моделі прогнозування доходів підприємства Куцик Ольга Олегівна Дрп 12
18706 2018 Моделі прогнозування процентів на кредитному ринку Кулікова Наталія Миколаївна Дрп 2
18705 2018 Аналіз розвитку еколого-економічних систем Фостолович Р.С. Дрп 6
18704 2018 Теоретичні основи електротехніки. з навчальної дисципліни «Теоретичні основи електротехніки» спрямований на організацію вивчення теоретичного матеріалу та виконання розрахункових завдань необхідного для майбутнього спеціаліста Величко Т.Г., Нагачевська С.М. Рубаненко О.О., Гунько І.О. Нп 0
18703 2018 Економічні основи ресурсозбереження. Методичні рекомендації для проведення семінарських занять та самостійної роботи з дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання факультету економіки та підприємництва другого освітнього рівня «магістр» сп Бурлака Н.І., Коломієць Т.В. Мв 0
18702 2018 Моделювання маркетингової діяльності підприємства Заблоцький Р.С. Дрп 2

5

.

.

.

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska