The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

 
 

5

.

.

.

ID YEAR TITLE AUTHOR (s) TYPE RANK
27865 2020 Економіка лісового господарства. Методичні вказівки для проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни «Економіка лісового господарства» для студентів денної та заочної форми навчання першого освітнього рівня «Бакалавр» галузі Сахно А. А. Мв 0
27864 2020 Економіка лісового господарства. Програма нормативної навчальної дисципліни з курсу для підготовки здобувачів вищої освіти першого освітнього рівня (бакалавр) денної та заочної форми навчання галузь 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальність 205 «Л Сахно А. А. Нп 0
27863 2020 Економіка садово-паркового господарства. Програма нормативної навчальної дисципліни з курсу для підготовки здобувачів вищої освіти першого освітнього рівня (бакалавр) денної та заочної форми навчання галузь 20 «Агр Сахно А.А. Нп 0
27862 2020 Економіка та організація аграрного сервісу. Методичні вказівки до виконання практичної та самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 20 “Аграрні науки та продовольство” спеціальності 201 “Агрономія” другого (магістерсько Сахно А.А. Мв 0
27861 2020 Планування діяльності підприємств. Методичні вказівки для проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни «Планування діяльності підприємств» для студентів денної та заочної форми навчання першого освітнього рівня «Бакалавр» гал Сахно А. А. Мв 0
27860 2021 Cow housing under sanitary and hygienic conditions of milk production Tomashevsky E. М., Varpikhovskyi R. L. Суз 13
27859 2020 Обґрунтування механіки руйнування стружки при протягуванні циліндричних поверхонь з припуском Паладійчук Ю. Б., Кордонський В. А. Сун 12
27858 2020 Маркетинг. Програма навчальної дисципліни для студентів першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 076 Підприємництво, торгівля, біржова діяльність. Логоша Р.В. Нп 2
27857 2020 Маркетинг. Методичні рекомендації для проведення практичних занять та організації самостійної роботи студентів з дисципліни для студентів першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 076 Підприєм Логоша Р.В. Мв 0
27856 2020 ENGLISH. Методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи студентів денної та заочної форм навчання з іноземної мови Галузі знань : 07 «Управління та адміністрування» Спеціальності: 075 «Маркетинг» Спеціальності: 073«Менеджмент» Ковальова К. В. Волошина О. В. Мв 0
27855 2020 Англійська мова: Методичні вказівки дляпрактичних занять та самостійної роботи студентів денної та заочної форм навчання з іноземної мови спеціальності спеціальності051«Економіка», галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки Ковальова К. В. Волошина О. В. Мв 0
27854 2020 Геліцекультура як перспективний напрям агровиробництва Зубар І. В., Онищук Ю. В. Сун 14
27853 2021 Dynamics of leaf area and yield of zucchini plants in the forest-steppe of the right bank of Ukraine Palamarchuk І. І. Суз 11
27852 2020 Стан та виробництво органічної продукції в Україні. Вирощування гречки за застосування біопрепаратів Малинка Л. В., Шишкіна К. І., Дідур І. М. , Єзерковська Л. В., Караульна В. М. , Карпук Л. М. , Павліченко А. А., Козак Л. А. Сун 12
27851 2021 Технологічні заходи підвищення продуктивності ячменю ярого залежно від попередника та застосування добрив і біопрепаратів в умовах Лісостепу Правобережного Мазур В. А., Колісник О. М. Тд 10
27850 2021 Продуктивність сортів ячменю ярого залежно від фону живлення в умовх Лісостепу Правобережного Мазур В. А., Колісник О. М. Суз 11
27849 2021 Технологія виробництва продукції тваринництва. Методичні вказівки з організації самостійної роботи для студентів спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Огороднічук Г.М. Мв 0
27848 2021 Біопалива: ефективність виробництва і споживання в АПК України. Програма навчальної дисципліни. Токарчук Д.М. Нп 1
27847 2020 Фотосинтетична активність гороху овочевого залежно від сортових особливостей, вапнування грунту та системи живлення Дідур І. М., Мостовенко В. В. Сун 10
27846 2018 Production and Use of Biofuels Kaletnik G. П 23

5

.

.

.

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska