The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

 
 

11

.

.

.

ID YEAR TITLE AUTHOR (s) TYPE RANK
26841 2020 Вплив інокуляції насіння на продуктивність сортів сої в умовах ДП ДГ «Корделівське» ІК НААН с. Корделівка Калинівського району Д.В. Риженко Дрп 0
26840 2020 Вплив позакореневих підживлень на продуктивність гібридів кукурудзи в умовах ПСП «Левківці» с. Левківці, Тульчинського району В.В. Покиньчереда Дрп 0
26839 2020 Вплив глибини загортання та розмірів фракції насіння на продуктивність гібридів кукурудзи в умовах ТОВ Поділля Латінвест смт. Тиврів, Тиврівського району О.Р. Колос Дрп 0
26838 2020 Вплив строків сівби на урожайність та якість зерна гібридів кукурудзи різних груп стиглості в умовах ДП ДГ «Корделівське» ІК НААН с. Корделівка Калинівського району І.В. Жосан Дрп 0
26837 2020 Контроль публічних закупівель. Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» другого (магістерського) рівня, факультету обліку та аудиту; Вінн. нац. аграр. ун-т. - Здирко Н.Г., Мулик Я.І. Нп 0
26836 2020 Інформаційні технології. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» денної та заочної форм навчання Красиленко В.Г. Нп 0
26835 2020 Контроль публічних закупівель в державному секторі. Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» першого (бакалаврського) рівня, факультету обліку та аудиту; Вінн Здирко Н.Г., Мулик Я.І. Нп 0
26834 2020 Обгрунтування конструктивно- технологічних параметрів технічних засобів післязбиральної обробки зерна Шумигора Василь Васильович Дрп 0
26833 2020 Удосконалення управління еколого-економічною ефективністю переробки відходів сільськогосподарської продукції на біопаливо в сучасних умовах Кондратюк О. М. Дрп 1
26832 2020 Обгрунтування технологічного проекту виробництва м'яса індичат бройлерів Петренчук Ю.Ю. Дрп 0
26831 2020 Органічне вирощування моркви у відкритому грунті в умовах фг «органік д» вінницької обл. Вдовиченко І.П Дрп 1
26830 2020 Дослідження процесу сушіння спецій Стецюра Іван Володимирович Дрп 0
26829 2020 Облік і аудит зобов’язань сільськогосподарських підприємств Галущак Ольга Петрівна Дрп 0
26828 2020 Вплив різних способів заготівлі пров’яленого силосу з трав на продуктивність дійних корів Вітковський Денис Володимирович Дрп 0
26827 2020 «Вплив підготовки свиней до забою на якість м’яса» Ковальський Д. Л. Дрп 0
26826 2020 «Вплив ферментного препарату «Ензивіт» на продуктивність свиней» Ковальська А.М. Дрп 1
26825 2020 Облік та оподаткування оплати праці: теорія, методика, практика Ніколішина Галина Валентинівна Дрп 1
26824 2020 Вивчення ферментативної здатності дріжджової культури роду saccharomyces cerevisiae та її вплив на молочну продуктивність та якість молока Димчин І.О. Дрп 0
26823 2020 Обгрунтування конструктивно-технологічних параметрів і режимів роботи машини для обробітку грунту Патлатюк Андрій Вікторович Дрп 3
26822 2020 Управління маркетинговою діяльністю аграрного підприємства Безкоровайний Я. М. Дрп 7

11

.

.

.

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska