The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

 
 

11

.

.

.

ID YEAR TITLE AUTHOR (s) TYPE RANK
32454 2022 Цифрова трансформація економіки: сутність, проблеми, особливості Чіков І.А. Сун 54
32452 2022 Адміністративний менеджмент. Методичні вказівки для самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, спеціальностей – 073 Менеджмент, 281 Публічне управління та адміністрування, освітньо-професійних програм: «Менеджмент», «Публі Пронько Л.М. Мв 2
32451 2022 Економічний та соціальний аналіз державної політики. Методичні вказівки для самостійної роботи здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти, спеціальності – 281 Публічне управління та адміністрування, освітньо-професійної програми «Публічне упра Пронько Л.М. Мв 0
32450 2022 Лідерство і особистісний розвиток. Методичні вказівки для практичних занять здобувачів третього (освітньо-науково) рівня вищої освіти для денної та заочної форм навчання спеціальностей: 051 – економіка, 071 – облік та оподаткування, 132 – матеріалознавство Маньгора В.В. Мв 0
32448 2022 Система обліку запасів підприємства Добронецький О.М. Дрп 16
32447 2022 Обгрунтування конструктивних параметрів двоступінчатого подрібнювача зерна Юхимець Володимир Андрійович Д 1
32446 2022 Обгрунтування транспортно-технологічного забезпечення процесу збирання зернових культур Гонтар Ярослав Олександрович Дрп 1
32445 2022 Підвищення ефективності процесу очищення зерна пшениці на рифлених поверхнях Пилипенко Дмитро Романович Дрп 2
32444 2022 Лідерство і особистісний розвиток. Методичні вказівки для самостійної роботи здобувачів третього (освітньо-науково) рівня вищої освіти для денної та заочної форм навчання спеціальностей: 051 – економіка, 071 – облік та оподаткування, 132 – матеріалознавс Маньгора В.В. Мв 1
32442 2022 Стратегічне планування діяльності підприємства. Методичні рекомендації для організації самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання першого освітнього (бакалаврського) рівня галузі знань 05 Соціальні та поведінкові на Паламаренко Я.В. Мв 4
32441 2022 Соціальна економіка. Методичні рекомендації для організації самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання першого освітнього (бакалаврського) рівня галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки спеціальності 051 Економіка. Ві Паламаренко Я.В. Мв 1
32440 2022 Особливості та передумови діджиталізації економіки України Чіков І.А. Дк 56
32439 2022 Економічна теорія (основи економічної теорії). Методичні вказівки для організації практичної роботи студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальностей 073 Менеджмент, 075 Маркетинг, 281 Публічне управл Томашук І.В., Доцюк С.О. Мв 33
32438 2022 Економіка підприємства. Методичні вказівки для організації самостійної роботи Студентів денної та заочної форми навчання Галузі знань 07 Управління та адміністрування Спеціальності 075 Маркетинг Першого (бакалаврського) освітнього рівня Томашук І.В., Болтовська Л.Л. Мв 6
32437 2022 Економічна теорія (основи економічної теорії). Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальностей 073 Менеджмент, 075 Маркетинг, 281 Публічне упра Томашук І.В., Доцюк С.О. Мв 17
32436 2022 Методика наукових досліджень в агрономії. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва, денної та заочної форм навчання, освітнього рівня: «Бакалавр», з галузі знань 20 «Аграрні науки та продово Мазур О.В. Нп 2
32435 2022 Інноваційні технології в селекції та насінництві. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва, денної та заочної форм навчання освітнього ступеня: «Магістр», з галузі знань 20 «Аграрні науки Мазур О.В. Нп 1
32434 2022 Селекція та насінництво польових культур. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва, денної та заочної форм навчання, освітнього рівня: «Бакалавр», з галузі знань 20 «Аграрні науки та продово Мазур О.В. Нп 0
32433 2022 Землеробство: методичні вказівки до виконання практичних робіт для здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва заочної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 201 «Агрономія», 203 «Садівництво та вино Пелех Л.В. Мв 0
32432 2022 Хімічна екологія. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форми навчання галузі знань 10 Природничі науки спеціальності 101 Екологія першого (бакалаврського) освітнього рі Ткачук О.П., Вергеліс В.І. Нп 6

11

.

.

.

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska