The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

 
 

11

.

.

.

ID YEAR TITLE AUTHOR (s) TYPE RANK
25222 2020 Аналіз ефективності застосування обробки грибів для зменшення в них концентрації важких металів Врадій О. І. Дк 26
25221 2020 Особливості ростових процесів та продуктивність рослин редису за використання ретардантів Вергеліс В. І. Дк 45
25220 2020 Формування продуктивності фітоценозів сої та якості насіння залежно від факторів інтенсифікації Забарна Т. А. Дк 28
25219 2020 Перспективи використання стрес-протекторних властивостей гумінових речовин в сільському господарстві Гуменюк Л. Д. Дк 38
25218 2020 Оцінка впливу гербіцидів ГА РРР зеастимуліну на забур’яненість та урожайність кукурудзи Окрушко С. Є. Дк 26
25217 2020 Дослідження рослинних ресурсів картоплі та шкодочинних об’єктів в умовах зміни клімату Пінчук Н. В. Дк 21
25216 2020 Удосконалення елементів технології вирощування кукурудзи на зерно за використання біодобрив для поліпшення трансформації важкодоступних форм фосфору та калію Дідур І. М. Дк 14
25215 2020 Удосконалення елементів технології вирощування кукурудзи на зерно за використання біодобрив для поліпшення трансформації важкодоступних форм фосфору та калію Дідур І. М. Дк 21
25214 2020 Деякі аспекти різноякісності насіння люцерни Мамалига В. С. С 28
25213 2020 Дослідження впливу стимулюючих препаратів на морфогенез редису Ватаманюк О. В. Дк 20
25212 2020 Вплив технологічних прийомів вирощування картоплі на поширення основних шкідників та якість продукції Вергелес П. М. Тд 22
25211 2020 Вплив технологічних прийомів вирощування картоплі на поширення основних шкідників та якість продукції Вергелес П. М. Тд 18
25210 2020 Мікробіологічні препарати в агроценозах соняшнику Шкатула Ю. М. С 30
25209 2020 Забруднення едафотопів та сільськогосподарських культур залишками пестицидів в умовах Лісостепу Правобережного Яковець Л. А. Дк 32
25208 2020 Вплив способів обробітку ґрунту на контроль забур’яненості кукурудзи Рудська Н. О. Дк 27
25207 2020 Вплив регулятора росту Марс EL на врожайність та товарність коренеплодів моркви столової Окрушко С. Є. С 30
25206 2020 Вплив елементів технології вирощування на урожайність нуту в умовах Лісостепу Правобережного Мордванюк М. О. Дк 11
25205 2020 Вібраційна сушарка (Пат. на винахід № 121446) Ярошенко Л. В. Пнв 20
25204 2020 Вплив елементів технології вирощування на врожайність нуту Мордванюк М. О. Сун 26
25203 2020 Ecological assessment of the state of forest ecosystems of the Karmelyukove Podillya National Park = Екологічна оцінка стану лісових екосистем національного парку Кармелюкове Поділля Кравчук Г.І. Суз 28

11

.

.

.

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska