The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

 
 

7

.

.

.

ID YEAR TITLE AUTHOR (s) TYPE RANK
26921 2020 Екологічний стан лісових екосистем Шепетівського району Хмельницької області Шеремет О.В. Дрп 1
26920 2020 Дослідження технології виробництва яловичини від надремонтного молодняку різних генотипів Остапчук Вікторія Вікторівна Дрп 0
26919 2020 Бухгалтерський облік. Методичні рекомендації для виконання практичних робіт та самостійної роботи для здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» Лепетан І.М., Коваль Л.В. Мв 0
26918 2020 Бухгалтерський облік. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» Лепетан І.М. Нп 0
26917 2020 Фінансовий облік. Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» освітнього рівня перший (бакалаврський) Іщенко Я.П., Подолянчук О.А. Нп 0
26916 2020 Формування та використання економічного потенціалу підприємства Шушпан Ольга Миколаївна Дрп 3
26915 2020 Вплив мікроклімату на утримання ремонтних телиць в умовах товарно-молочної ферми ДОВГИЙ Микола Григорович Дрп 0
26914 2020 Вдосконалення елементів технології виробництва молока отриманого від корів-первісток ДОВГА Ольга Володимирівна Дрп 0
26913 2020 Вплив умов утримання свиней на їх м’ясну продуктивність Осташевський Олександр Володимирович Дрп 1
26912 2020 Дослідження роботи та обґрунтування конструктивно-технологічних параме-трів змішувача кормів Христофор Владислав Анатолійович Дрп 0
26911 2020 Формування ефективної системи управління та управлінської діяльності у вінницькому міському суді вінницької області Войтович Вікторія Сергіївна Дрп 0
26910 2020 Гідроекологічний стан водних ресурсів у межах с. медвеже вушко та шляхи їх оптимізації Кушнір Л.В. Дрп 1
26909 2020 Розробка технологічного проекту виробництва м’яса гусей в ФГ «Копіївський лан» Іллінецького району Рибак Ілона Олексіївна Дрп 0
26908 2020 Біологічний та санітарний моніторинг. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентами денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань 10 «Природничі науки» спеціальності 101 «Екологія» першого (бакалаврськог Гуцол Г.В., Вергеліс В.І. Мв 0
26907 2020 Проектування землевикористання. Методичні рекомендації з дисципліни для виконання самостійної роботи cтудентами другого магістерського освітнього рівня факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання з галузі знань 20 «Аграрні науки т Цицюра Я.Г. Мв 0
26906 2020 Державна експертиза землевпорядних рішень. Методичні рекомендації з дисципліни для виконання практичних робіт cтудентами другого магістерського освітнього рівня факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання з галузі знань 20 «Аграрн Цицюра Я.Г. Мв 0
26905 2020 Проектування землевикористання. Методичні рекомендації з дисципліни для виконання практичних робіт cтудентами другого магістерського освітнього рівня факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання з галузі знань 20 «Аграрні науки та Цицюра Я.Г. Мв 0
26904 2020 Філософія науки та інновацій. Методичні рекомендації зорганізації практичних занять та самостійної роботи для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня спеціальностей: 051 – Економіка, 071 – Облік і оподаткування, 132 – матеріалознавство, Яровий А.М. Мв 0
26903 2020 Агрохімія. Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентами 3-го курсу денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва з галузі знань 20 – "Аграрні науки та продовольство" спеціальностей 201 – "Агрономія", 203 – "Саді Дідур І. М., Мацера О. О. Мв 0
26902 2020 «Вплив позакореневих підживлень на продуктивність гібридів соняшнику в умовах ДП ДГ «Артеміда» ІК НААН України м. Калинівка Калинівського району» Бондар Дрп 2

7

.

.

.

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska