The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

 
 

7

.

.

.

ID YEAR TITLE AUTHOR (s) TYPE RANK
23103 2019 Рахунки бухгалтерського обліку: минуле та сьогодення Коваль Л. В. С 12
23102 2019 Актуальні проблеми сьогодення щодо організації облікової політики у закладах вищої освіти та шляхи їх подолання Коваль Л. В., Левчук М. С. С 9
23101 2019 Оцінка гербологічної ситуації агрофітоценозу ячменю ярого за різних попередників в умовах дослідного поля ВНАУ Пелех Л. В. С 10
23100 2019 Вплив системи основного обробітку грунту на забур’яненість агрофітоценозу ячменю ярого Пелех Л. В. Тд 13
23099 2019 Кореляційний зв’язок молочної продуктивності корів із сезоном отелення та сила впливу даного фактора Поліщук Т. В. С 10
23098 2019 Сила впливу сезону народження на продуктивність та якість молока корів Поліщук Т. В. С 12
23097 2019 State Regulation and Audit of Agrarian Risks of Ukraine Zdyrko N. М 14
23096 2019 Предипінг та постдипінг - ефективні методи профілактики маститів у молочних корів Паладійчук О. Р. С 14
23095 2019 Стан та перспективи розвитку державного фінансового аудиту як ефективного інструменту боротьби з фінансовими порушеннями Шевчук О. Д., Здирко Н. Г. С 19
23094 2019 Якість зерна пшениці озимої залежно від розвитку патогенної мікофлор Погоріла Л. Г., Чорнолата Л. П., Найдіна Т. В., Здор Л. П., Рудська Н. О. С 14
23093 2019 Екологічні аспекти функціонування ринку землі Алєксєєв О. О. С 10
23092 2019 Особливості технології вирощування кабачка в умовах відкритого ґрунту Вдовенко С. А., Паламарчук І. І. М 29
23091 2019 Дослідження сировинної бази Вінницької області Соломон А. М., Полєвода Ю. А., Бондар М. М. С 12
23090 2019 Вплив показників якості молока на продукти харчування Соломон А. М., Полєвода Ю. А. С 13
23089 2019 Особливості реалізації процесу лущення шкаралупи горіха між пластиною та сферичною вставкою Полєвода Ю. А. С 12
23088 2019 Загальна вірусологія. Програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» для аграрних вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації Дишкант О.В. Нп 0
23087 2019 Ведення тваринництва в умовах екологічно забруднених територій. Програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» для аграрних вищи Радзиховський М.Л. Нп 0
23086 2019 Філософія науки та інноваційного розвитку. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня галузі знань – 18 «Виробництво і технології» спеціальності – 181 «Харчові технології» для денної та заочної форм Яровий А.М. Нп 0
23085 2019 Логіка. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні освіти галузі знань – 08 «Право», спеціальність – 081 «Право» Яровий А.М. Нп 0
23084 2019 Regional aspect of formation: The potencial of financial safety in agrarian enterprises of Ukraine Trusova N. V., Hryvkivska O. V., Tanklevska N. S., Vdovenko L. A., Prystеmskyi O. S., Skrypnyk S. V. С 19

7

.

.

.

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska