The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

 
 

7

.

.

.

ID YEAR TITLE AUTHOR (s) TYPE RANK
27825 2020 Технологія переробки риби. Програма з навчальної дисципліни для студентів факультету «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії» освітній ступінь «Бакалавр». спеціальність 207 «Відні біоресурси та аквакультура». Вінниця: ОЦ Новгородська Н. В. Нп 0
27824 2020 Імітаційне моделювання процесу деформації шкаралупи горіха Полєвода Ю. А Сун 10
27823 2021 Analytical support of credit capacity assessment of business entities and its improvement Tomchuk O. Суз 11
27822 2021 Social structure of the Russian Empire South-Western provinces population in the mid-19th century. Boiko Y. Суз 11
27821 2021 Migration of heavy metals in the soil profile Yakovets L. Суз 13
27820 2021 Toxic and ecological assessment of agricultural products of agrocenozes of the Right bank forest steppe depending on the intensity of agricultural chemistry Yakovets L. Суз 19
27819 2020 Економіка підприємства. Збірник тестових завдань для самостійної роботи та для підготовки до практичних і семінарських занять з дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 05 «Соціальн Брояка А.А., Коломієць Т. В. Мв 1
27818 2020 Біопалива: ефективність виробництва і споживання в АПК України. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання денної форми навчання з дисципліни для студентів денної форми навчання галузі Калетнік Г.М., Пришляк Н.В. Мв 3
27817 2020 Механізм забезпечення інноваційно-інвестиційної діяльності у розвитку альтернативних джерел енергії Бабина О. М. Сун 23
27816 2020 Накопичення 137Cs у меді, виробленому бджолами з нектару сільськогосподарських медоносів в умовах північного Полісся Разанов С. Ф., Шевчук В. В., Коминар М. Ф. Сун 23
27815 2020 Біопалива: ефективність виробництва і споживання в АПК України. Методичні вказівки до виконання практичних та семінарських занять для підготовки студентів денної форми навчання з дисципліни для студентів денної форми навчання Калетнік Г.М., Пришляк Н.В. Мв 5
27814 2020 Біопалива: ефективність виробництва і споживання в АПК України. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для підготовки студентів денної форми навчання галузі знань 07 Управління та адміністрування , спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та Токарчук Д.М., Пришляк Н.В. Мв 9
27813 2020 Біопалива: ефективність виробництва і споживання в АПК України. Методичні вказівки з організації самостійної роботи для студентів денної форми навчання галузі знань 07 Управління та адміністрування, спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова д Токарчук Д.М., Пришляк Н.В. Мв 5
27812 2021 Peculiarities of agromarketing management in agricultural enterprises Аmons S., Krasnyak O. Суз 17
27811 2021 Study of indicators of chemical composition of zucchini products (Cucurbita pepo var. Giraumontia duch.) in the conditions of the Forest-steppe of Ukraine Palamarchuk І. І. Суз 15
27810 2020 Підвищення ефективності функціонування підприємств АПК на основі формування і використання інтелектуального капіталу Калетнік Г. М., Коломієць Т. В. Сун 15
27809 2021 Demo-confessional situation in the South-Western provinces of the Russian Empire in the mid-19th century. Boiko Y. Суз 16
27808 2021 Current trends in the development of the insurance market of Ukraine in the conditions of evropean integration Martseniuk O. V. Суз 13
27807 2020 Формування системи обліку окремих видів діяльності на рівні підприємства. Коваль Л. В. Сун 15
27806 2020 Напрямки підвищення ефективності роботи вібраційних технологічних машин Омельянов О. М., Замрій М. А. Сун 15

7

.

.

.

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska