The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

 
 

7

.

.

.

ID YEAR TITLE AUTHOR (s) TYPE RANK
32534 2022 Розвиток електронних форм грошового обігу як базовий тренд фінтеху. Захарченко В.І. Сун 70
32533 2022 Математичне моделювання гідропривода переведення широкозахватного сільсьгосподарського агрегату із транспортного положення у робоче. Шаргородський С.А., Руткевич В.С., Ящук Є.В. Сун 41
32532 2022 Штампування обкочуванням заготовок з використанням удосконаленого енергоефективного індукційного нагрівання Матвійчук В.А., Савків В.В. Сун 37
32531 2022 Restrictions on Grain Exports During COVID-19: Features and Solutions Khodakivska O., Kolesnyk T., Samborska O., Shevchuk H., Germaniuk N. СSc 59
32530 2022 Innovative elements in distance learning in a multicultural environment Koda S., Turkpenova D., Kyrylenko S., Malyk V., Ianchuk A.L. СWeof 48
32529 2022 Інноваційні технології ресурсозбереження сільськогосподарської техніки. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів денної та заочної форми навчання другого (магістерського) освітнього рівня галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство Паладійчук Ю.Б., Швець Л.В., Телятник І.А. Мв 6
32528 2022 Інноваційні технології ресурсозбереження сільськогосподарської техніки. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з дисципліни спеціальність 208 Агроінженерія другого (магістерського) освітнього рівня денної та заочної форми навчання галузь знан Паладійчук Ю.Б., Телятник І.А. Мв 2
32527 2022 Проблеми впровадження змішаного навчання в ЗВО України Шелевер О.В., Лахмотова Ю.В., Капранов Я.В. Сун 85
32526 2022 Ремонт основних засобів в електроенергетиці: обліковий аспект Іщенко Я.П. Дк 58
32525 2022 Сучасний стан та перспективи переробки побутових відходів в Україні та країнах ЄС Паламаренко Я.В. Дк 41
32524 2022 Соціальна політика об’єднаних територіальних громад як засіб відтворення людського капіталу сільських територій Пронько Л.М. Сун 57
32523 2022 Ресурсоорієнтоване відновлення сільськогосподарського виробництва Ковальчук С.Я. Дк 44
32522 2022 Типи і конструкції віброзбуджувачів сучасного машинобудування Паладійчук Ю.Б., Телятник І.А. Сун 32
32521 2022 Non-cash payment systems in the conditions of digitalization Kozachenko A. Мвз 74
32520 2022 Simulation of the work of photoelectric plants Rubanenko O., Tokarchuk O., Solona O. Сун 37
32519 2022 Innovative activity in the conditions of economic competition Kozachenko A. Мвз 50
32518 2022 Результати чисельного моделювання геотермального охолодження у вентиляційній системі тваринницьких приміщень Калетнік Г.М., Яропуд В.М. Сун 34
32517 2022 Теплотехніка. Методичні вказівки з організації самостійної роботи для здобувачів вищої освіти першого бакалаврського освітнього рівня інженерно-технологічного факультету денної та заочної форм навчання галузі знань 14 Електрична інженерія, спеціальніс Рябошапка В. Б., Єленич А. П. Мв 5
32516 2022 Overview of a secondary use of waste Pryshliak N., Palamarenko Y. Сун 54
32515 2022 «Оптимізація структури територіальної організації влади» Гончарук М.К. Дрп 2

7

.

.

.

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska