1

.

.

.

КОД РІК НАЗВА ВИДАННЯ АВТОР(и) ВИД РЕЙТ
20721 2019 Вдосконалення маркетингових інструментів для розробки концепції сталого розвитку туристичних підприємств Тимкова В. А., Савіна С. С. С 1
20720 2019 Проблеми та перспективи функціонування логістичних систем в Україні Ушкаленко І. М. Тд 1
20719 2019 Перспективні форми організації господарської діяльності на селі: наукова доповідь Шпикуляк О. Г. та ін. М 1
20718 2018 Забезпечення спроможності вітчизняних агропродовольчих підприємств до коменціалізації нових видів харчових олій Луцяк В. В., Амонс С. Е. С 1
20717 2019 Проблеми платоспроможності аграрних підприємств Алескерова Ю. В., Герасимчук В. Г. Тд 1
20716 2018 Уточнення аналітичних виразів для встановлення інерційно-жорсткісних параметрів двомасових резонансних вібраційних машин Ланець О. С., Боровець В. М., Деревенько І. А. С 1
20715 2019 Determination of Plasticity for Pre-Deformed Billet Solona O., Derevenko I., Kupchuk I. С 1
20714 2019 Вплив умов клімату на мікроорганізми грунту Соломон А. М. Тд 1
20713 2019 Biogas production in individual biogas digesters: experience of India and prospects for Ukraine Пришляк Н. В. С 1
20712 2019 Формування продовольчої безпеки в умовах трансформації економіки України Пчелянська Г. О., Пришляк Н. В. С 1
20711 2019 Сучасні тенденції розвитку підприємств галузі садівництва у Вінницькій області Феняк Л. А. Тд 2
20710 2019 Strategic Priorities and Financial Support of Ukrainian Agricultural Sector Development Kirieieva E. A., Pryshliak N. V., Shamanska O. I., Salkova I. Yu., Kucher A. V. С 1
20709 2019 Наукові основи і стратегічні пріоритети сталого розвитку сільських територій України Шпикуляк О. Г. та ін. М 1
20708 2019 Економіка, бізнес та управління : Всеукраїн. наук.-практ. конф. молодих вчених та студентів, (22-23 квіт. 2019 р., м. Могилів-Подільський) Токарчук Д. М. Пк 1
20707 2019 “Green” cooperatives in the formation of an institutional mechanism of development of alternative power engineering in the agrarian sector of the economy Шпикуляк О. Г., Білокінна І. Д. С 1
20706 2019 Оцінка похибок засобами системи Mathcad Дзісь В. Г. Тд 1
20705 2019 Програма вступного фахового випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст" за спеціальністю/напрямом 051 «Економіка» спеціалізацією" Міжнародна економіка " освітня програма «Економіка підпр Салькова І.Ю., Прямухіна Н.В., Ковальчук С.Я. Пвф 0
20704 2019 Програма Додаткового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст" за спеціальністю/напрямом 051 «Економіка» спеціалізація " Міжнародна економіка " освітня програма «Економіка пі Салькова І.Ю., Прямухіна Н.В., Ковальчук С.Я. Пвф 0
20703 2019 Програма Додаткового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст" галузь знань 07 Управління та адміністрування спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Салькова І. Ю., Прямухіна Н.В., Ковальчук С.Я. Пвф 0
20702 2019 Програма вступного фахового випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст" галузь знань 07 Управління та адміністрування спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Салькова І.Ю., Прямухіна Н.В., Ковальчук С.Я. Пвф 0

1

.

.

.

Система "Сократ"  |   Офіційний сайт Copyright © 2013, математика Є.А.Паламарчук, дизайн Р.О.Яцковська