1

.

.

.

КОД РІК НАЗВА ВИДАННЯ АВТОР(и) ВИД РЕЙТ
23223 2017 Правове регулювання обліку оплати праці на підприємствах сільського господарства Машевська А. А. С 28
23222 2017 Аналіз роботи обладнання для завантаження сінажних башт Пришляк В. М., Грицун А.В., Бабин І. А. С 14
23221 2016 Концептуальні засади організації ефективного інформаційно-консультаційного забезпечення сільського господарства Брояка А. А. С 20
23220 2016 Адаптація зовнішньоторговельної діяльності аграрних підприємств до сучасних економічних умов Брояка А. А. С 16
23219 2015 Дослідження обладнання для спалювання відходів харчових виробництв Севостьянов І. В. С 11
23218 2014 Обліково-контрольне забезпечення прямої державної підтримки фермерських господарств Гуцаленко Н. Г., Здирко Н. Г. М 16
23217 2019 Пристосування для підвищення продуктивності роботи фрезерного верстата з ЧПК MCV-1000 Ковальова І. М. С 14
23216 2019 Дослідження інтенсивності забруднення ґрунтів сільськогосподарського призначення важкими металами в НДГ «Агрономічне» Вінницького національного аграрного університету Гуцол Г. В. С 12
23215 2019 Теоретичне підґрунтя організації оплати праці суб’єктів господарювання Машевська А. А. С 14
23214 2019 Суспільний нагляд за аудиторською діяльністю в Україні Фабіянська В. Ю. Тд 17
23213 2019 Development of a vibrocentric machine for raw glycerin purification Yanovych V., Polievoda Y., Duda D. С 46
23212 2019 Контроль чисельності люцернової квіткової галиці (contarinia medicaginis kieff.) У насіннєвих посівах люцерни посівної в умовах Центрального Лісостепу України Рудська Н. О. Тд 14
23211 2019 Обґрунтування режимів роботи системи промивання молокопроводів доїльної установки Бабин І. А. С 18
23210 2019 Формування ботанічного складу агрофітоценозу багаторічних бобових трав першого року життя Забарна Т. А. Тд 13
23209 2019 Якість бджолиного обніжжя (пилку), виробленого бджолами в умовах забруднення медоносних угідь радіонуклідами Гуцол Г. В. С 15
23208 2019 Бухгалтерський облік в системі засобів нейтралізації загрози економічної безпеки підприємства Бурко К. В. Тд 15
23207 2019 Продовольча безпека як стратегічний пріоритет аграрної політики та основа національної безпеки держави Яремчук Н. В. С 15
23206 2019 Вплив гербіцидів та стимуляторів росту на забур'яненість та біометричні показники рослин квасолі Шкатула Ю. М. С 12
23205 2018 Аналіз розвитку банківських інновацій та нових каналів продажу банківських послуг Гуцаленко О. О., Стефанишина Д. В. Тд 17
23204 2019 Вивчення патогенності мікобактерій туберкульозу, виділених із туберкуліну на середовищі АПМ-Вінтуб Войціцька О. М. С 15

1

.

.

.

Система "Сократ"  |   Офіційний сайт Copyright © 2013, математика Є.А.Паламарчук, дизайн Р.О.Яцковська