1

.

.

.

КОД РІК НАЗВА ВИДАННЯ АВТОР(и) ВИД РЕЙТ
25628 2020 Модель застосування професійного судження аудитора в процесі організації вибіркової перевірки Фабіянська В. Ю. Сун 5
25627 2020 Удосконалення професійних вимог до аудиторів в умовах реформування незалежного аудиту в Україні Фабіянська В. Ю. Сун 4
25626 2020 Landscape approach to regional features organization of environmental management of the protected area Hudzevich A. V., Liubchenko V. Y., Bronnikova L. F., Hudzevich L. S. СWeof 8
25625 2020 Організаційно-методичні аспекти діяльності аналітичної служби підприємства Мулик Т. О. Сун 14
25624 2019 Управління дебіторською заборгованістю у сільськогосподарсь-ких підприємствах: фінансово-обліковий аспект Даниленко А.С., Варченко О.М., Свиноус І.В., Шуст О.А., Гончарук І.В., Гринчук Ю.С., Рудич О.О., Артімонова І.В., Батажок С.Г., Герасименко І.О. та ін. Мвв 17
25623 2020 The effect of feeding BVMD «ENERVIK» on the body of silver carp and carp Biliavtseva V. Суз 10
25622 2020 Порівняння автомобільного ринку України і розвинених країн ЄС Томчук О. Ф., Маньківський Ю. Р. Сун 14
25621 2020 The latest methods of reproduction of the owner Datsyuk I., Mushit S. Суз 10
25620 2017 Організаційно-економічні засади розвитку молочного скотарства в Україні Петриченко О. А. Мвв 13
25619 2015 Фінансовий ринок Гарбар Ж. В. Мвв 14
25618 2020 Вібросито для очищення бурового розчину (Пат. № 122042 на винахід) Ярошенко Л. В., Видмиш А. А. Пнв 18
25617 2015 Розвиток інтеграційних процесів в аграрно-промисловому виробництві Мазур А. Г., Коваленко В. Л. Мвв 19
25615 2020 Сферичний вібраційний млин із кінематичним приводом (Пат. № 122008 на винахід) Ярошенко Л. В., Гончарук І. В., Гончарук Т. В., Рубаненко О. О. Пнв 11
25614 2020 Конічний вібраційний млин (Пат. № 122003 на винахід) Ярошенко Л. В., Видмиш А. А. Пнв 16
25613 2020 Розробка конструкції та дослідження технологічних параметрів машин для вібраційної відцентрово-планетарної обробки Ярошенко Л. В., Купчук І. М., Замрій М. А. Сун 13
25612 2020 Обґрунтування конструктивних та технологічних параметрів вібраційної сушарки насіння зернових та овочевих культур для дослідно-селекційних станцій Ярошенко Л. В. Сун 15
25611 2020 Методичні рекомендації до виконання дипломних проектів (робіт) для студентів другого (магістерського) рівня освіти, галузі знань 24 «Сфера обслуговування», спеціальності 242 “Туризм” денної та заочної форми навчання факультету економіки та підприємництва Ставська Ю.В., Головня О.М. Мв 1
25610 2020 Інженерна графіка з основами нарисної геометрії. Методичні вказівки для проведення практичних занять та самостійної підготовки студентів денної форми та заочної форм навчання першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань – 20 «Аграрні науки та продово Джеджула О.М. Мв 0
25609 2020 Методичні вказівки до проходження виробничої практики студентами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 242 «Туризм» денної форми навчання Головня О.М., Ставська Ю.В. Мв 0
25608 2020 Світова культура і мистецтво. Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань – 24 «Сфера обслуговування» спеціальності - 242 «Туризм» Табенська О.І. Мв 0

1

.

.

.

Система "Сократ"  |   Офіційний сайт Copyright © 2013, математика Є.А.Паламарчук, дизайн Р.О.Яцковська