The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

 
 

13

.

.

.

ID YEAR TITLE AUTHOR (s) TYPE RANK
16590 2018 Сучасний стан розвитку вітчизняного сектору Германюк Н.В. С 6
16589 2017 Ринок земель сільськогосподарського призначення: реалії та перспективи економічного та правового середовища Правдюк Н.Л. Правдюк А.Л. С 9
16588 2017 Конституційно-правове регулювання місцевого самоврядування в Україні Правдюк А.Л. С 14
16587 2018 Історичні аспекти накового вивчення культури сої в країнах Азії та Європи з найдавніших часів до початку ХХ ст. Муханов В. М. С 42
16586 2017 Аналіз результатів педагогічного експерименту з впровадження педагогічної технології формування полікультурної компетентності майбутніх фахівців аграрної галузі Кравець Р.А. С 11
16585 2017 Організація освітнього полікультурного середовища як соціальної системи полісуб’єктного типу в аграрному ВНЗ Кравець Р.А. С 8
16584 2017 Параметричне збудження пульсацій під час роботи регульованого аксіального роторнопоршневого насоса Іванов М.І., Переяславський О.М., Шаргородський С.А., Ковальова І.М. Тд 12
16583 2017 Сутність внутрішньої мотивації пізнавальної діяльності майбутніх фахівців аграрної галузі в контексті формування полікультурної компетентності на заняттях іноземної мови Кравець Р.А. С 13
16582 2017 Впровадження інтерактивних методів навчання у полікультурній освіті майбутніх фахівців аграрної галузі на заняттях іноземної мови Кравець Р.А. С 9
16581 2017 Педагогічна технологія формування полікультурної компетентності майбутніх фахівців аграрної галузі на заняттях іноземної мови Кравець Р.А. С 9
16580 2018 Діяльність менеджера аграрної галузі в ринкових умовах Марценюк Н. А. С 5
16579 2018 English cuisine Марценюк Н.А., Позур К.С. Тд 4
16578 2018 Інноваційні технології навчання у підготовці фахівців з бухгалтерського обліку Бурко К.В. С 14
16577 2018 Роль іноземного інвестування у професійній підготовці менеджерів аграрної галузі Марценюк Н. А. Тд 12
16576 2018 Регулювання зайнятості як фактор розвиткуи економіки країни в контексті європейської інтеграції Онищук Ю.В. С 14
16575 2017 Контекстне навчання як засіб інтеграції у процесі викладання англійської мови ХомяковськаТ.О., Калініченко А.І. С 15
16574 2017 Роль професійної мобільності у професійній підготовці менеджерів аграрної галузі Марценюк Н. А. С 11
16573 2017 Сутність виробничих запасів як економічної категорії: облік та управлінські аспекти Коваль Н. І. С 9
16572 2017 Виробництво та сертифікація органічної продукції: досвід США Калетнік Г.М., Пришляк Н.В. С 14
16571 2015 Удосконалення внутрішньогосподарського контролю в кормовиробництві на основі застосування ланцюга цінності Чудак Л.А. С 17

13

.

.

.

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska