The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

 
 

4

.

.

.

ID YEAR TITLE AUTHOR (s) TYPE RANK
25567 2020 Increasing of the durability of details working under repeatable-loads Matviychuk V., Gaidamak O. Сун 19
25566 2020 Перспективи створенння полімерних функціональних покриттів із застосуванням газодинамічного напилення Гайдамак О. Л., Матвійчук В. А., Кучеренко Ю. С. Сун 27
25565 2020 Підвищення службових характеристик поверхневого шару деталей шляхом застосування поверхневого пластичного деформування і холодного газодинамічного напилення Матвійчук В. А., Гайдамак О. Л., Колісник М. А. Сун 15
25564 2020 Спосіб вирощування люпину білого (Пат. на корисну модель № 143465) Мазур В. А., Панцирева Г. В., Дідур І. М. Пнк 19
25563 2020 Спосіб енергетично ефективної технології вирощування люпину білого (Пат. на корисну модель № 143188) Мазур В. А., Панцирева Г. В., Алєксєєв О. О., Мазур К. В. Пнк 21
25562 2020 Управління конкурентоспроможністю продукції переробних підприємств Савіна С. С. Суз 33
25561 2020 Глобальні навігаційні супутникові системи та їх роль у технологіях точного землеробства Холодюк О. В. Сун 29
25560 2020 Особливості оформлення формули винаходу чи корисної моделі як обʼєкти правової охорони Холодюк О. В., Булін Р. М. Сун 27
25559 2020 Аналіз впливу форми і розмірів поперечного перерізу безстружкових мітчиків на процес видавлювання різьби Токарчук О. А. Сун 11
25558 2020 Application of the differential scanning calorimetry method in the study of the tomato fruits drying process Kuznietsova I., Bandura V., Paziuk V., Tokarchuk O., Kupchuk I. СSc 19
25557 2020 Інноваційна технологія виробництва кисломолочного напою для харчування людей похилого віку Соломон А. М., Полєвода Ю. А. Сун 26
25556 2020 Дослідження гліцериномістких поверхнево-активних речовин в харчових і переробних виробництв Полєвода Ю. А. Сун 23
25555 2020 Дослідження технічних характеристик нових типів муфт Токарчук О. А. Полєвода Ю. А. Сун 21
25554 2020 Technical and economic aspects of biogas production at a small agricultural enterprise with modeling of the optimal distribution of energy resources for profits maximization Tokarchuk D. M., Pryshliak N. V., Tokarchuk O. A., Mazur K. V. СSc 18
25553 2020 Determination of the energy efficient modes for barley seeds drying - Визначення енергоефективних режимів сушіння насіння ячменю Snezhkin Yu. F., Paziuk V. M., Petrova Zh. O., Tokarchuk O. A. СSc 14
25552 2020 Про коливання, які описує узагальнене диференціальне рівняння Релея Ольшанський В. П., Ольшанський С. В., Токарчук О. А. Сун 22
25551 2020 Моделювання процесу контактної взаємодії інструмента з деталлю із накладанням осьових ультразвукових коливань Руткевич В. С. Сун 23
25550 2020 Determination of economic advisable distances of automobile delivery on autoservice enterprise Mytko M. Сун 21
25549 2020 Investigation of the mechanical and technological properties of fodder crops to determine the parameters of the working bodies of mower conditioners and optimal modes of their operation Komakha V., Tokarchuk O., Zamrii M. Сун 13
25548 2020 Інтелектуальна система контролю навантаження трансформаторів 10/0.4 кв з використанням SCADA Видмиш А. А., Токарчук О. А., Карпійчук М. Ф., Паладій М. С. Сун 16

4

.

.

.

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska