The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

 
 

4

.

.

.

ID YEAR TITLE AUTHOR (s) TYPE RANK
27923 2021 Збалансоване природокористування. Навчальна програма з дисципліни для студентів факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузь знань 10 «Природничі науки» спеціальність 101 «Екологія» першого (бакалаврського) освітнього рівня Мудрак Г.В. Нп 0
27922 2021 Аграрна економіка і підприємництво. Програма навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 201 «Агрономія» першого (бакалаврського) освітнього рівня; Вінн.нац.аграр.у Сахно А.А., Томашук І.В. Нп 0
27921 2020 Efficiency of growing legumes crops in Ukraine Honcharuk I., Pantsyreva H. Мвз 13
27920 2021 Аграрна економіка і підприємництво. Методичні вказівки до виконання практичної та організації самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 201 «Агрономія» першого (бакалаврс Сахно А.А., Томашук І.В. Мв 0
27919 2021 Інноваційні технології у годівлі сільськогосподарських тварин. Методичні вказівки для практичних робіт з дисципліни освітньо-науковий ступінь – доктор філософії; спеціальність 204 - технології ивиробництва і переробки продукції тваринництва. Вінниця: ВЦ Чудак Р. А. Мв 0
27918 2020 Іноземна мова професійного спрямування Методичні вказівки до практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми навчання галузі знань 13 «Механічна інженерія» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» Крикун О.А. Мв 0
27917 2020 Підходи до організації лабораторно-практичних занять під час дистанційного навчання. Цирульник С. М. С 10
27916 2020 Іноземна мова професійного спрямування. Методичні вказівки до практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми навчання галузі знань «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 208 «Агроінженерія» Крикун О.А. Мв 0
27915 2020 Екологізація агрономічної діяльності. Програма навчальної дисципліни для аспірантів денної та заочної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 201 «Агрономія» Разанов С.Ф. Нп 0
27913 2020 Екологізація агрономічної діяльності. Методичні вказівки для організації самостійної роботи аспірантами заочної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 201 «Агрономія» Разанов С.Ф. Мв 0
27912 2020 Сировинна база рибогосподарської галузі. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців зі спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура».- Білявцева В.В. Нп 0
27911 2021 Технологія продукції ресторанного господарства. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» галузі знань 24 «Сфера обслуговування» Овсієнко С.М. Мв 2
27910 2021 Митне регулювання ЗЕД. Методичні вказівки для підготовки здобувачів вищої освіти за освітньо-професійними програмами «Підприємництво, торгівля, біржова діяльність», «Економіка», на першому (бакалаврському) рівні в аграрних вищих навчальних заклада Дюк А.А. Мв 0
27909 2021 Митне регулювання ЗЕД. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти за освітньо-професійними програмами «Підприємництво, торгівля, біржова діяльність», «Економіка», на першому (бакалаврському) рівні в аграрних вищих навчальних закл Дюк А.А. Нп 0
27908 2019 Застосування системного підходу та аналізу при ухваленні управлінських рішень Киш Л. М. Дк 11
27907 2020 Мобільні додатки та онлайн платформи моніторингу даних WI-FI метеостанції Цирульник С. М. Сун 12
27906 2021 Технологія виробництва продукції рослинництва. Методичні вказівки з дисципліни для виконання практичних робіт студентами 1- го курсу денної та заочної форм навчання факультету інженерно технологічного із галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» Мазур О.В. Мв 2
27905 2021 Дослідження контролю якості запасних частин мобільної техники / Research of guality control of spare parts of mobile eguipment Паладійчук Ю. Б. / Paladiychuk Yu. B. Суз 11
27904 2021 Digital technologies for professional growth and innovative development of educational institutions Tsyrulnyk S., Krysak A., Krysak L., Nechyporenko (Sitash)T. Мвз 12
27903 2020 Аграрна політика та земельні відносини. Методичні рекомендації до виконання практичних завдань та організації самостійної роботи для студентів денної форми навчання Частина ІІ Яремчук Н.В., Березюк С.В. Мв 3

4

.

.

.

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska