The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

 
 

4

.

.

.

ID YEAR TITLE AUTHOR (s) TYPE RANK
20660 2018 Розробка конструктивно-технологічної схеми дробильно-сушильного агрегату для виробництва пелет Янович В. П., Сосновська Л. В., Чуйко С. Л. Тд 10
20659 2019 Інноваційна модель оцінки ресурсного потенціалу аграрного підприємства Волонтир Л. О. Тд 10
20658 2019 Закордонний досвід фінансового забезпечення субєктів господарювання Грищук Н. В., Чугай О. Тд 9
20657 2019 Підходи до фінансування освіти в умовах сталого розвитку Грищук Н. В., Чорна Т. Тд 9
20656 2019 Управління грошовими потоками як важливий елемент фінансової політики підприємства Грищук Н. В., Мулик М. Тд 10
20655 2019 Лізинг як економічна категорія Грищук Н. В., Павлюк І. Тд 11
20654 2019 Стратегічні напрями розвитку аграрного сектору в умовах глобалізаційних процесів Дюк А. А. Тд 7
20653 2018 Фінансове забезпечення як важливий елемент фінансового механізму діяльності підприємств Грищук Н. В., Турчик Т. В. Тд 12
20652 2019 Підприємництво та визначення його характеристик як соціальної організації Дюк А. А. Тд 8
20651 2019 Сучасні технології в будівництві, економіці та дизайні Бахарєва Я. В. Пк 14
20650 2019 Забійні показники свиней при згодовуванні БВМД «Ефіпрот» з ефірними оліями Сироватко К. М., Вугляр В. С. С 8
20649 2019 Звіт-щоденник з проходження виробничої практики для студентів спеціальності 101-Екологія освітнього ступеня Бакалавр Ткачук О.П., Алєксєєв О.О. Мв 1
20648 2019 Теорія різання та інструмент Веселовська Н.Р., Іскович-Лотоцький Р.Д., Ковальова І.М. Нп 2
20647 2019 Державний фінансовий аудит. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» ден¬ної та заочної форми навчання Шевчук О.Д. Нп 0
20646 2019 Озеленення населених місць. Методичні вказівки з навчальної дисципліни для виконання практичних робіт та організації самостійної роботи студентів денної та заочної форм навчання Панцирева Г. В. Мв 1
20645 2018 Аналіз господарської діяльності. Мулик Т.О., Материнська О.А., Пльонсак О.Л. Нп 0
20644 2018 Навчальний посібник з дисципліни «Онтогенез риб» для студентів галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» освітнього рівня «бакалавр». – Вінниця : ВЦ ВНАУ. – 2018. – 209 с. доцент кафедри годівлі сільськогосподарських тварин і водних біоресурсів ВНАУ, д. с.-г.н. Шевчук Т.В. Нп 8
20643 2019 Ділова іноземна мова. Методичні вказівки до практичних занять для магістрантів заочної форми навчання спеціальності 206 «Садово-паркове господарство» Довгань Л.І. Мв 0
20642 2019 Релейний захист та мікропроцесорна техніка. Методичні вказівки дo підготовки та виконання третьої та четвертої лабораторних робіт для студентів 3 курсу денної форми навчання з навчальної дисципліни зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка Рубаненко О.Є., Гунько І.О., Явдик В.В. Мв 0
20641 2019 Релейний захист та мікропроцесорна .Методичні вказівки дo підготовки та виконання І та ІІ лабораторних робіт для студентів 3 курсу денної форми навчання з навчальної дисципліни «релейний захист та мікропроцесорна техніка» зі спеціальності 141 «елект Рубаненко О.Є., Гунько І. О., Явдик В.В. Мв 0

4

.

.

.

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska