The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 35565
Title: Теоретичні засади формування системи маркетингового менеджменту аграрних підприємств
Authors: Логоша Р.В., Кулакевич А.В.
Keywords: маркетинговий менеджмент, система, модель, механізм, оцінка, чинники, розвиток
Date of publication: 2024-04-15 08:28:40
Last changes: 2024-04-15 08:28:40
Year of publication: 2024
Summary: У статті представлено дослідження теоретичних засад формування системи маркетингового менеджменту аграрних підприємств. Маркетинговий менеджеджмент базується на теоретичних засадах загального менеджменту та маркетингу, які включають закони та закономірності динамічних систем, принципи, функції, форми й методи організованої діяльності людей у процесі управління. Висвітлено погляди науковців до визначення сутності маркетингового менеджменту, що базуються на різних концептуальних підходах. Під маркетинговим менеджментом слід розуміти систематичне керівництво і організацію всіх заходів, пов’язаних з ринковою діяльністю аграрних підприємств, на рівні самого підприємства, а також на рівні ринку та суспільства в цілому. Мета та завдання управління аграрними підприємствами визначають напрями діяльності суб’єкта господарювання для досягнення поставлених цілей. Предметом маркетингового менеджменту є організація виробничих відносин, яка регулює систему управління виробництвом з метою задоволення потреб споживачів. Основною метою маркетингового менеджменту є забезпечення розвитку та високої ефективності діяльності аграрних підприємств шляхом задоволення потреб споживачів. Досліджено структуру системи маркетингового менеджменту, яка відповідає умовам ринку, дозволяє розробити заходи для протидії зовнішнім загрозам і виявлення потенційних можливостей аграрного підприємства, що забезпечує стабільне функціонування в умовах конкурентної боротьби. В разі впровадження маркетингового менеджменту на аграрному підприємстві, він може не лише стримувати вплив зовнішнього середовища, але й розвивати можливості та потенціал внутрішнього середовища. Встановлено, що концепція інноваційного забезпечення маркетингового менеджменту може виступати як тим перехідним етапом, який сприятиме досягненню вершини, де узгоджуються інтереси виробників, споживачів і суспільства в цілому. Використання маркетингового менеджменту аграрних підприємств стає необхідністю у сучасних умовах ведення бізнесу, оскільки конкуренція стає все жорсткішою, а смаки та вподобання споживачів швидко змінюються, що відбувається в контексті глобальних інноваційних процесів. Організація діяльності аграрних підприємств на основі ефективного маркетингового менеджменту сприятиме підвищенню їхньої продуктивності, а теоретичні засади маркетингового менеджменту є фундаментом для створення комплексної системи управління.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/35565.pdf
Publication type: Статті у наукових фахових виданнях України (Copernicus та інші)
Publication: Наука і техніка сьогодні. 2024. № 2 (30). С. 338-349. URL: http://perspectives.pp.ua/index.php/nts/article/view/9386/9439 DOI: https://doi.org/10.52058/2786-6025-2024-2(30)-338-349
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 35565.pdf Size : 1163190 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska