The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 35571
Title: Понятійно-категоріальний апарат публічних закупівель як об’єкт бухгалтерського обліку
Authors: Мулик Я.І., Кожухівський О.В.
Keywords: закупівлі, державні закупівлі, публічні закупівлі, бюджетні кошти, державні замовлення, тендер, конкурсні торги, принципи закупівель.
Date of publication: 2024-04-16 11:51:21
Last changes: 2024-04-16 11:51:21
Year of publication: 2024
Summary: Стаття присвячена особливостям понятійно-категоріального апарату публічних закупівель та порядку їх відображення у бухгалтерському обліку. Проведено дослідження впливу системи публічних закупівель на ефективне використання бюджетних коштів. Проаналізовано нормативне бачення та погляди вчених на поняття «публічні закупівлі», а також суміжних з ним категорій. Досліджено підходи до виокремлення принципів здійснення публічних закупівель. Охарактеризовано категорії замовників та учасників публічних закупівель та порядок їх здійснення залежно від вартості закупівель. Визначено роль бухгалтерського обліку у системі публічних закупівель, який базується на декількох ключових аспектах: фінансовому контролі, дотримані правил та нормативів, забезпеченні прозорості та відкритості, ефективному управлінні ресурсами. Встановлено, що для бухгалтерського обліку поняття «публічні закупівлі» є достатньо новим і об’єднує певні його елементи, тому у авторами запропоновано схему розуміння взаємозв’язків об’єктів бухгалтерського обліку з об’єктами публічних закупівель.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/35571.pdf
Publication type: Статті у наукових фахових виданнях України (Copernicus та інші)
Publication: Ефективна економіка. 2024. № 3. URL: https://www.nayka.com.ua/index.php/ee/article/view/3359/3395 DOI: http://doi.org/10.32702/2307-2105.2024.3.66
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 35571.pdf Size : 1859787 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska