The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

 
 

16

.

.

.

ID YEAR TITLE AUTHOR (s) TYPE RANK
32351 2022 Проблема виховання іншомовної комунікативної культури студентів аграрних закладів вищої освіти Малик В.М. Сун 48
32350 2022 Передумови переходу землеробства в Україні на еколого-збалансовані принципи Ткачук О.П. Сун 59
32349 2022 Технологічні та агроекологічні показники груп сортів сої за стиглістю Ткачук О.П., Алєксєєв О.О. Сун 58
32348 2022 Peculiarities of Govtech technologies implementation in the public administration system Kysh L. Суз 65
32347 2022 Соя в інтенсивному землеробстві Мазур В.А., Ткачук О.П., Панцирева Г.В., Купчук І.М. Мвв 70
32346 2022 Інформаційні технології. Методичні вказівки для практичних занять здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» та спеціальністю 072 «Фінанси, банківсь Ліман В.В., Дячинська О.М. Мв 53
32345 2022 Біофізика. Методичні вказівки для практичних занять здобувачів другого (магістерського) рі-вня вищої освіти за галуззю знань 21 «Ветеринарна меди-цина», спеціальністю 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і екс-пертиза» та здобувачів першого (бакалаврського Дзісь В.Г., Дячинська О.М. Мв 133
32344 2022 Формування та облік маркетингових витрат підприємства Мулик Я.І. Сун 51
32343 2022 Сільський туризм як напрямок ефективного розвитку внутрішнього туризму Табенська О.І. Сун 63
32342 2022 Розвиток сільського зеленого туризму на Вінниччині Табенська О.І. Сун 47
32341 2022 Exports of Ukrainian Agricultural Products to the European Union: Analytical Assessment, Problems and Prospects Mulyk T., Mulyk Ya. Суз 43
32340 2022 The importance of information technology for forecasting the activities of the enterprise in the tourism business Zakharova T. Суз 44
32339 2022 Features of innovation management at modern enterprises Baldynyuk V. Суз 46
32338 2022 Математичне моделювання процесу роботи комбінованого ґрунтообробного агрегату Гунько І.В., Грибик Р.І. Сун 50
32337 2022 Культурна етика ділового спілкування як основа взаємодії між основними учасниками на ринку Бєлкін І.В., Гонтарук Я.В., Трапаідзе С.М. Сун 59
32336 2022 Digital processing of one-dimensional signals based on the median filtering algorithm Tsurkan O., Kupchuk I., Polievoda Y., Wozniak O., Hontaruk Y., Prysiazhniuk Y. СScof 128
32335 2022 Проблеми та перспективи впровадження концепції загального менеджменту якості (TGM) на вітчизняних підприємствах в умовах Євроінтеграції. Томашук І.В. Дк 58
32334 2022 Вивчення процесів росту й розвитку рослин насіннєвої картоплі залежно від удобрення, регулятора росту та позакореневих підживлень Вдовенко С.А,. Полторецький С.П., Поліщук М.І., Вергелес П.М. Сун 51
32333 2022 Гігієна та санітарія. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти факультету економіки та підприємництва галузь знань 24 «Сфера обслуговування» 241 «Готельно-ресторанна справа» першого (бакалаврського) освітнього рівня, освітньо-п Соломон А.М. Нп 2
32332 2022 Технохімічний контроль галузі. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії галузь знань 18 «Виробництво та технології» спеціальність 181 «Харчові Соломон А.М. Нп 2

16

.

.

.

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska