The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

 
 

16

.

.

.

ID YEAR TITLE AUTHOR (s) TYPE RANK
26741 2020 Урожайність та якість зерна квасолі звичайної залежно від технологічних прийомів вирощування в умовах дослідного посіву ВНАУ О.В. Демаєв Дрп 1
26740 2020 Озеленення та благоустрій території Вінницької обласної клінічної лікарні ім. О.І. Ющенка Косий Т.В. Дрп 1
26739 2020 Економіко-математичні методи і моделі управління виробничою діяльністю підприємства Плахотнюк Максим Євгенович Дрп 1
26738 2020 Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів обладнання для очищення біопалива Рудик Вадим Миколайович Дрп 1
26737 2020 Формування біоенергетичної продуктивності сої залежно від строків обробки насінняв умовах ПрАТ ПК «Поділля» СГД «Вербка» Крижопільського району М.В. Бережний Дрп 3
26736 2020 Формування продуктивності гібридів кукурудзи залежно від оптимізації системи удобрення в умовах ФГ «Третяка» с. Оленівка Могилів-Подільського району Корлюга М.В. Дрп 0
26735 2020 Гарантії забезпечення права на правову допомогу Чех Наталія Григорівна Дрп 1
26734 2020 Вплив агротехнічних заходів на продуктивність зерна пшениці озимої в умовах ТОВ ПК «Зоря Поділля» Гайсинського району Вінницької області В.А. Піхоцький Дрп 1
26733 2020 Вплив агротехнічних заходів на продуктивність зерна пшениці озимої в умовах ТОВ ПК «Зоря Поділля» Гайсинського району Вінницької області В.А. Піхоцький Дрп 2
26732 2020 Удосконалення способу утримання свиней при відгодівлі на базі фермерського господарства Фіщук Ярослав Сергійович Дрп 0
26731 2020 Порівняльна оцінка гігієнічних умов виробництва молока за різних способів утримання корів Лукашевич Настасія Віталіївна. Дрп 0
26730 2020 Продуктивність надремонтних бичків отриманих від корів різних порід МУРГА Богдан Анатолійович Дрп 1
26729 2020 обгрунтування технологічного проект виробництва м′яса гусенят-бройлерів Матвійчук А. В. Дрп 1
26728 2020 Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств. Методичні вказівки з організації самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання освітнього рівня першого (бакалаврського) Галузь знань 050 Соціальні і поведінкові науки» сп Ковальчук С.Я. Мв 1
26727 2020 Технологія зберіганнята переробки плодів, овочів та винограду. Програма навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва 203 «Садівництво та виноградарство» освітнього рівня «Магістр» Панцирева Г. В. Нп 1
26726 2020 Modern methodology of innovative teaching methods Belkin I. V. Суз 12
26725 2020 Технологія зберіганнята переробки плодів, овочів та винограду. Програма навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва 203 «Садівництво та виноградарство» освітнього рівня «Бакалавр» Панцирева Г. В. Нп 0
26724 2020 Аудит. Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» першого (бакалаврського) освітнього рівня денної та заочної форми навчан Фабіянська В. Ю. Мв 1
26723 2020 Управлінський контроль. Методичні рекомендації для виконання практичних занять студентами галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» другого (магістерського) освітнього рівня денної та заочної форми навчання Фабіянська В. Ю., Козаченко А. Ю. Мв 0
26722 2020 Influence of plant growth regulators on anatomical of fodder bean leaves Shevchuk О., Shevchuk V. Суз 16

16

.

.

.

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska