The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

 
 

16

.

.

.

ID YEAR TITLE AUTHOR (s) TYPE RANK
25121 2020 Сучасні тенденції розвитку агропромислового сектора економіки в умовах конвергенції Телекало Н. В. Дк 32
25120 2020 Вплив емульгованих палив на характеристики розпилення Бурлака С. А. Тд 27
25119 2020 The effect of growing technology elements on development, yield and quality of winter rapeseed seeds = Вплив елементів вирощування технологій на розвиток, урожайність та якість насіння озимого ріпаку Matserа O. С 29
25118 2020 Comparative evaluation of quality properties of winter rapeseed depending on the level of fertilizers and sowing date = Порівняльна оцінка якісних властивостей озимого ріпаку залежно від рівня добрив та строку сівби Matserа O. С 25
25116 2020 Аспекти кавітаційної технології водопідготовки харчової галузі Берник І. М. Дк 20
25115 2020 Teilnehmern der internationalen wissenschaftlich-praktischen Konferenz «Tendenze attuali della moderna ricerca scientifica» = Впровадження самоокупної системи виробництва молока та яловичини Варпіховський Р. Л. Дк 32
25114 2020 Впровадження самоокупної системи виробництва молока та яловичини Варпіховський Р. Л. Тд 24
25112 2018 Біологічні особливості та потенціал урожайності енергетичних культур родини тонконогових в умовах України Курило В. Л., Рахметов Д. Б., Кулик М. І. С 28
25111 2018 Influence of agrotechnical and chemical measures on weediness in sweet Sorghum crops (Sorghum Bicolor) and the output of biogas = Вплив агротехнічних та хімічних заходів на бур’янистість в посівах солодкого сорго (сорго двобічне) та вихід біогазу Grabovskyi M., Fedoruk Yu., Pravdyva L., Grabovska T., Kurylo V., Fedorulc N. С 30
25110 2020 Особливості стандартів GRI як основи звіту зі сталого розвитку підприємств АПК Герасименко Ю. В. Дк 23
25109 2019 Формування продуктивності кукурудзи на силос залежно від фону мінерального живлення Грабовський М. Б., Грабовська Т. О., Курило В. Л., Городецький О. С. С 31
25108 2020 Zooecological approaches in the implementation of the sustainable development strategy for rural territorial communities of the west polish region Portuhay O. I., Lyko D. V., Mudrak O. V., Mudrak H. V. С 21
25107 2020 Розробка технології виробництва молочного напою з використанням пребіотиків Бондар М. М. Дк 21
25106 2020 Тенденції підживлення рослин за нових виробничих умов Томчук В. В. С 37
25105 2020 Організація управлінського аналізу: методика та практика Томчук О. Ф., Юзвенко О. О. С 24
25104 2020 Використання методів стратегічного управлінського аналізу під час прийняття управлінських рішень Томчук О. Ф, Градомська І. О. С 19
25103 2020 Grain subcomplex: problems and development prospects = Підкомплекс зерна: проблеми та перспективи розвитку Yaremchuk N. С 20
25102 2020 Групова ефективність спортивних команд Войтенко С. М. Тд 32
25101 2020 Оцінка екологічної стабільності і пластичності сортів редьки олійної різного еколого-географічного походження в умовах Лісостепу Правобережного України Цицюра Я. Г. С 26
25100 2020 Оцінка ґрунтового покриву Вінниччини на придатність до органічного виробництва Цицюра Я. Г. С 31

16

.

.

.

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska