The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

Кафедра Права

ID TITLE AUTHOR (s) TYPE YEAR RANK
25580 Political program of the subcarpatian agricultural union party (sau) in transcarpathia (1918-1938) Pikovska T. Суз 2020 12
25579 Political programs of german parties in the first czechoslovak republic in 1918-1933 Піковська Т. В. Суз 2020 15
25478 Проблеми вдосконалення інституту покарання неповнолітніх на сучасному етапі Дмитришина Т. С 2020 19
25437 Правові засади обігу земель сільськогосподарського призначення в контексті забезпечення сталого розвитку України Правдюк А. Л. Суз 2020 23
25407 Захист права власності в практиці європейського суду з прав людини Томляк Т. С. Суз 2020 36
25398 Захист права власності в практиці Європейського Суду з прав людини Томляк Т. С. Суз 2020 28
25389 Проблеми реалізації конституційного права на страйк в Україні = Problems of realization of the constitutional right to strike in Ukraine Правдюк А. Суз 2020 43
25340 Інститут виборів в україні як основа розвитку громадянського суспільства та розбудови демократичної держави Правдюк А. Л. Суз 2020 37
25337 Ідентифікація та реєстрація сільськогосподарських тварин: правовий аспект державного регулювання = Identification and registration of agricultural animals: the legal aspects of state regulation Правдюк А. Л. Суз 2020 84
25331 International aspects of legal regulation of information relations in the global internet network = Міжнародні аспекти правового регулювання інформаційних відносин у глобальній мережі Інтернет Opolska N., Dutchak S., Shchokin R., Durman O., Shevtsiv M. СSc 2020 52
25323 Правоохоронна діяльність як фактор забезпечення національної безпеки в разі формування ринку землі Пономаренко А. Б., Ковальов Д. В. Сун 2020 65
25317 Юридична особа як суб’єкт злочину в науці кримінального права Колос С. С. Сун 2020 23
25258 Свобода вираження поглядів в мережі інтернет в умовах розвитку інформаційного суспільства Бабой А., Опольська Н. Суз 2020 37
25243 Конституційна скарга як механізм захисту порушених прав і свобод особи Томляк Т. С. Суз 2020 49
25232 Захист прав інтелектуальної власності в контексті судової реформи Колос С. С. Сун 2019 44
25231 Набувальна давність на земельну ділянку Маньгора Т. В. Сун 2020 56
25182 Заборона катувань та нелюдського поводження як забезпечення права на людську гідність Бабой А. М. Суз 2020 59
25181 Генезис прав дитини на теренах України Опольська Н. М., Бабой А. М., Бабой В. С. Суз 2020 49
25060 Природоохоронне законодавство та екологічне право. Методичні вказівки для організації самостійної роботи навчальної дисципліни для студентів спеціальності 206 «Садово-паркове господарство», 205 «Лісове господарство», 101 «Екологія» Оверковська Т.К. Мв 2020 1
25059 Природоохоронне законодавство та екологічне право. Методичні вказівки до семінарських занять навчальної дисципліни для студентів спеціальності 206 «Садово-паркове господарство», 205 «Лісове господарство», 101 «Екологія» Оверковська Т.К. Мв 2020 0
25058 Екологічне право. Методичні вказівки до семінарських занять навчальної дисципліни для студентів спеціальності 081 Право факультету менеджменту та права Оверковська Т.К. Мв 2020 2
25057 Аграрне право України Методичні вказівки для організації самостійної роботи навчальної дисципліни для студентів спеціальності 081 Право Оверковська Т.К. Мв 2020 0
25056 Екологічне право України. Методичні вказівки для організації самостійної роботи навчальної дисципліни для студентів спеціальності 081 Право факультету менеджменту та права Оверковська Т.К. Мв 2020 0
25055 Аграрне право України. Методичні вказівки до семінарських занять навчальної дисципліни для студентів спеціальності 081 Право факультету менеджменту та права Оверковська Т.К. Мв 2020 0
25048 Виборче право України. Методичні вказівки до організації практичної роботи здобувачами вищої освіти другого (магістерського) рівня денної та заочної форми навчання 081 «Право» Правдюк А.Л. Мв 2020 1
24915 Защита выражения мнения в практике европейского суда по правам человека Опольська Н. М. Суз 2020 29
24914 Гарантії права на свободу творчості в Україні Опольська Н. М. Суз 2019 46
24888 Правове регулювання виробництва ветеринарних препаратів Оверковська Т. К. Суз 2020 45
24823 Правова охорона земель сільськогосподарського призначення в Україні Бабой А. М. Суз 2019 57
24732 Міжнародно-правові гарантії права на свободу творчості Опольська Н. М. Суз 2020 51
24731 Критерії ефективності нормативно-правового регулювання права на свободу творчості в Україні Опольська Н. М. Сун 2020 76
24729 Совершенствование европейских гарантий свободы выражения мнения, слова и творчества Опольська Н. М. Суз 2020 31
24593 Юридична відповідальність за екологічні правопорушення Оверковська Т. К., Опольська Н. М. Нп 2020 173
24516 Політико-правові погляди А. І. Яковліва Маньгора Т. В. Мвв 2020 120
24515 The forms of international co-operation in the area of undercover investigations Грібов М. Л. СSc 2020 22
24514 Formation of Communication Innovations in the Development of the Territorial Telecommunications Complex = Формування комунікаційних інновацій у розвитку територіального телекомунікаційного комплексу Komarova L. A., Kaluhina T. V., Pohoretskyi M. A., Hribov M. L., Cherniak A. M. СSc 2020 58
24510 Юридична відповідальність за екологічні правопорушення Оверковська Т. К., Опольська Н. М. Нп 2019 42
24508 Національне питання в програмах політичних партій Першої Чехословацької республіки 1918-1938 Піковська Т. В. Мвв 2020 214
24507 Етапи розвитку формування права Чернищук Н. В. Сун 2020 39
24457 Програма підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників із спеціальності 081 – «Право» галузі знань 08 «Право» Опольська Н.М., Оверковська Т.К, Піковська Т.В., Гавінська О.А. Нп 2020 0
24435 Банківське право України. Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» освітнього рівня перший (бакалаврський) (денної та заочної форми навчання) Правдюк А. Л. Нп 2020 1
24434 Банківське право України. Методичні вказівки до організації практичної роботи здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) ступеня денної та заочної форми навчання денної та заочної форми навчання 081 «Право» Правдюк А. Л. Мв 2020 3
24426 Організаційно-правові засади розслідування правопорушень проти довкілля. Програма навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання факультету менеджменту та права другого освітнього ступеня «Магістр» галузі знань 08 «Право» спеціальност Правдюк А. Л. Нп 2020 1
24425 Організаційно-правові засади розслідування правопорушень проти довкілля. Методичні вказівки до організації практичної роботи для студентів денної та заочної форм навчання факультету менеджменту та права другого освітнього ступеня «Магістр» галузі знань 08 Правдюк А. Л. Мв 2020 3
24406 Методологія юриспруденції. Методичні вказівки до організації практичної роботи здобувачами вищої освіти другого (магістерського) ступеня денної та заочної форми навчання галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» Піковська Т.В. Мв 2020 1
24405 Методологія юриспруденції. Методичні вказівки до організації самостійної роботи здобувачами вищої освіти другого (магістерського) ступеня денної та заочної форми навчання галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» Піковська Т.В. Мв 2020 0
24404 Методологія юриспруденції. Програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 081 «Право» Піковська Т.В. Нп 2020 0
24343 Об'єкт злочину у науці кримінального права Колос С. С. Сун 2018 63
24325 Нормативно-правове регулювання здійснення контрольної функції слідчим суддею в досудовому розслідуванні Колос С. С. Сун 2019 54
24299 Вина юридичної особи у кримінально-правовій доктрині Колос С. С. Сун 2019 33
24248 Роль правознавства в житті людини Чернищук Н. В. Сун 2019 27
24194 Організаційно-правові засади розслідування правопорушень проти довкілля. Методичні вказівки до організації самостійної роботи для студентів денної та заочної форм навчання факультету менеджменту та права другого освітнього ступеня «Магістр» галузі знань 0 Правдюк А. Л. Мв 2020 2
24193 Банківське право України. Методичні вказівки до організації самостійної роботи здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) ступеня денної та заочної форми навчання денної та заочної форми навчання 081 «Право» Правдюк А. Л. Мв 2020 1
24187 Екологічне право України. Програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 081 «Право» денної та заочної форм навчання Оверковська Т. Нп 2020 1
24186 Аграрне право України. Програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 081 «Право» денної та заочної форм навчання Оверковська Т.К. Нп 2020 0
24038 Захист прав землекористувачів, власників земельних ділянок та шляхи їх вирішення в розрізі проекту закону України Томляк Т. С. Сун 2019 45
24036 Стандарти організаційної та професійної діяльності адвоката Томляк Т. С. Сун 2019 60
24035 Стандарти організаційної та професійної діяльності адвоката Томляк Т. С. Сун 2019 25
23961 Інститут виборів в Україні як основа розвитку громадянського суспільства та розбудови демократичної держави Правдюк А. Л. Дк 2019 74
23953 Соціальна відповідальність людини в контексті сталого розвитку Ковальов Д. В., Пономаренко А. Б. Сун 2019 42
23922 Організація діяльності оперативних підрозділів: питання юридичного унормування Грібов М. Л. Сун 2016 247
23916 Співвідношення документування злочину та контролю за його вчиненням Грібов М. Л., Венедіктов А. А., Венедіктова Ю. Є. С 2018 59
23689 Трансформація системи здоров'я Маньгора Т. В. Сун 2019 77
23682 Констииуційно-правоіві засади інформаційної безпеки України Правдюк А. Л. Сун 2019 353
23681 Органи спеціальної компетенції, які здійснюють нагляд та контроль сільського господарства Маньгора Т. В. Сун 2019 41
23679 Особливості проведення земельної реформи на Закарпатті в 1918-1938 рр. Піковська Т. В. Сун 2019 136
23676 Проспілковий рух у першій Чехословацькій республіці в період з 1918 по 1924 рр. Піковська Т. В. Сун 2019 29
23640 Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст" за спеціальністю 081 «Право» Калетнік Г.М., Опольська Н.М., Оверковська Т.К Пвф 2020 5
23639 Програма додаткового фахового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст" за спеціальністю 081 «Право» Калетнік Г.М., Опольська Н.М., Оверковська Т.К Пвф 2020 0
23638 Програма додаткового фахового вступного випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» Калетнік Г.М., Опольська Н.М., Оверковська Т.К Пвф 2020 0
23621 Юридична природа оцінки впливу на довкілля Оверковська Т. К. Сун 2019 65
23458 Орeндa зeмeльного пaю: прaвові acпeкти Гавінська О. А. Сун 2019 71
23427 Пpaвові нacлідки уклaдення шлюбного договоpу Гавінська О. А. Сун 2019 155
23265 Особливості втягнення неповнолітніх в злочинну діяльність Бабой А. М. Сун 2019 132
22898 Методичні рекомендації щодо написання та захисту звіту з виробничої практики для студентів денної та заочної форм навчання факультету менеджменту та права другого освітнього ступеня «Магістр» галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» Правдюк А.Л., Опольська Н.М., Піковська Т.В. Мв 2019 15
22618 Права дитини в Україні Опольська Н. Мвв 2019 214
22601 Кримінально-правова характеристика розбою Коваль В. Дрп 2019 0
22517 Конституційно-правове забезпечення прав дитини в україні Князева Анна Володимирівна Дрп 2019 1
22516 Адміністративно-правові заходи протидії насильству щодо дітей Р. П. Юзько Дрп 2019 2
22473 Сімейне право України.Методичні вказівки до організації самостійної роботи здобувачами вищої освіти першого освітнього рівня (бакалаврського) денної та заочної форми навчання галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» Гавінська Олена Андріївна Мв 2019 3
22472 Право людини на життя: теоретико-правовий аспект Колосовський Сергій Олександрович Дрп 2019 0
22471 Сімейне право України. Програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 081 Право, денної та заочної форм навчання Гавінська Олена Андріївна Нп 2019 5
22470 Сімейне право України. Методичні вказівки до організації практичних занять здобувачами вищої освіти першого освітнього рівня (бакалаврського) денної та заочної форми навчання галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» Гавінська О. А. Мв 2019 3
22412 Земельне право України. Методичні вказівки рекомендовані для підготовки до самостійної роботи студентів спеціальності 081 Право денної та заочної форм навчання Оверковська Т.К. Мв 2019 6
22410 Господарське право. Методичні вказівки до самостійної роботи для студентів спеціальності 073 «Менеджмент». Маньгора Т.В. Мв 2019 3
22345 Теоретичні проблеми спрощеного провадження у цивільному процесі Колос А. С. С 2019 539
22344 Актуальні питання доказової діяльності суду під час судового розгляду у кримінальному провадженні Колос С. С. Сун 2019 336
22321 Гарантії прав і свобод людини під час виконання та відбування покарання у контексті реформування кримінально-виконавчої системи Колос А. С. Сун 2019 100
22255 Правові засади охорони водних біоресурсів у сфері аквакультури Оверковська Т. К. Сун 2019 217
22224 Господарсько – правові засади державного контролю за економічною концентрацією А. О. Сауляк Дрп 2019 0
22078 Правовий режим земель житлової та громадської забудови за законодавством України Ляховська М.П. Дрп 2019 0
22014 Правовий статус неповнолітніх: теретичні та практичні засади Басюк Яна Олегівна Дрп 2019 0
22013 Правовий режим земель міських територіальних громад в Україні. Шевчук Павло Григорович Дрп 2019 0
22012 Реалізація процедури примирення в цивільному судочинстві Білан Анастасія Анатоліївна Дрп 2019 0
22011 Історико-правовий аспект кримінальної відповідальності за постановлення суддею завідомо неправосудного рішення Шатохін Владислав Сергійович Дрп 2019 1
22006 Право на донорство: цивільно-правовий аспект Бовкун Володимир Вікторович Дрп 2019 0
22001 Правове регулювання посвідчення договору довічного утримання (догляду) Гавінська О. А. Сун 2019 128
21960 Громадські організації як суб'єкти господарювання Скутельник Ігор Володимирович Дрп 2019 2
21959 Інформаційний вплив на дітей в умовах гібридної війни на Донбасі Ковальов Д. В., Пономаренко А. Б. С 2019 124
21936 Конституційно-правове регулювання органів виконавчої влади Мельник Сергій Миколайович Дрп 2019 1
21907 Структура механізму забезпечення права на свободу творчості Опольська Н. М. С 2019 137
21906 Булінг: юридичний склад адміністративного проступку Опольська Н. М. С 2019 127
21887 Правове регулювання відносин у сфері поводження з відходами в Україні та Європейському Союзі Воронюк Віта Володимирівна Дрп 2019 2
21753 Правова культура як підґрунтя для формування правової державності Корнійчук Вікторія Дмитрівна Дрп 2019 1
21703 Кримінально-виконавча політика в Україні Шемета Світлана Сергіївна Дрп 2019 1
21597 Еколого-правові аспекти землекористування за законодавством україни Шелевер Андрій Іванович Дрп 2019 4
21587 Правові засади адвокатури та нотаріату. Методичні вказівки до організації самостійної роботи здобувачами вищої освіти першого освітнього рівня (бакалаврського) денної та заочної форми навчання галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» О.А. Гавінська Мв 2019 4
21586 Правові засади адвокатури та нотаріату. Програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 081 Право, денної та заочної форм навчання О.А. Гавінська Нп 2019 0
21576 Застосування медико-біологічних експериментів на людях: цивільно-правовий аспект Галянт Віталій Володимирович Дрп 2019 1
21542 Конституційні засади місцевого самоврядування: порівняльно-правовий аспект Колесник Юлія Юріївна Дрп 2019 1
21528 Конституційно-правове регулювання прав і свобод людини в Україні Возна Олена Сергіївна Дрп 2019 1
21505 Феномен невизнаних держав: теоретико-правова харакристика Новак Богдан Борисович Дрп 2019 0
21504 Феномен невизнаних держав: теоретико-правова харакристика Новак Богдан Борисович Дрп 2019 3
21491 Правова природа інвестиційних відносин фінансово-правове регулювання Брижатий Д.С. Дрп 2019 0
21490 Конституційно- правові засади інформаційної безпеки Білоус Вячеслав Віталійович Дрп 2019 0
21489 Інститут виборності як складова української правової традиції Яценко А.О Дрп 2019 3
21488 Інститут захисту прав інвесторів Тиндик А.О Дрп 2019 0
21487 Правова культура як підґрунтя для формування правової державності Корнійчук В.Д Дрп 2019 1
21371 Правове регулювання якості та безпечності сільськогосподарської продукції Кобріної Ганни Олександрівни Дрп 2019 0
21367 Адвокат у цивільному процесі Ружицька Тетяна Миколаївна Дрп 2019 2
21366 Позитивне право Кудрич Андрій Вікторович Дрп 2019 2
21361 Правовий режим земельних ділянок для органічного землеробства Богданова Жанна Вікторівна Дрп 2019 0
21360 Раціональне використання природних ресурсів у сільському господарстві Шурак Сніжана Петрівна Дрп 2019 2
21343 Ефективність цивільного судочинства Леонтьєв Валентин Валентинович Дрп 2019 1
21307 Позитивні зобов’язання держави у сфері забезпечення прав людини Молодецький Олег Станіславович Дрп 2019 1
21304 Цивільно-правове регулювання кредитних відносин Байлема Ігор Дмитрович Дрп 2019 1
21261 Правове забезпечення сталого розвитку сільськогосподарського виробництва Савицький Андрій Анатолійович Дрп 2019 2
21237 Інформаційне забезпечення управління підприємницькою діяльністю на засадах інституціоналізму Правдюк А. Л., Прутська Т. Ю., Правдюк М. В. Мвв 2019 405
21118 Правове регулювання державного екологічного контролю Правдюк А. Л. С 2015 98
21038 Обмеження права на свободу творчості в прецедентній практиці Європейського Суду з прав людини Опольська Н. М. Сун 2019 183
20804 Методичні вказівки до семінарських занять для студентів спеціальностей 073 «Менеджмент», 281 «Публічне управління та адміністрування» Мельничук О.Ф. Мв 2019 112
20803 Трудове право України. Програма навчальної дисципліни для для студентів спеціальностей 073 «Менеджмент», 281 «Публічне управління та адміністрування Мельничук О.Ф. Нп 2019 2
20802 МТрудове право України. Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів спеціальностей 073 «Менеджмент», 281 «Публічне управління та адміністрування». Мельничук О.Ф. Мв 2019 1
20797 Юридична деонтологія Методичні вказівки до організації практичної роботи здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) ступеня денної та заочної форми навчання галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» Чернищук Н.В. Мв 2019 1
20796 Юридична деонтологія Методичні вказівки до організації самостійної роботи здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) ступеня денної та заочної форми навчання галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» Чернищук Н.В Мв 2019 4
20628 Державне будівництво та місцеве самоврядування, державна служба. Методичні вказівки до семінарських занять для студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» Румянцева В. В. Мв 2019 1
20521 Право європейського союзу. Методичні вказівки до організації семінарських занять здобувачам вищої освіти другого ( магістерського ) ступеня денної та заочної форми навчання галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» Левицька І.В. Мв 2019 7
20520 Правова статистика. Методичні вказівки до семінарських занять здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) ступеня денної та заочної форми навчання галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» Левицька І.В. Мв 2019 4
20519 Державне будівництво та місцеве самоврядування, державна служба. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» Румянцева В. В. Мв 2019 0
20518 Цивільне права. Програма навчальної практики для студентів денної форми навчання спеціальності 081 ׃ "Право" освітнього ступеня: «Бакалавр» Ковальов Д.В., Маньгора Т.В., Румянцева В.В. Нп 2019 19
20512 Історія правових і політичних вчень. Методичні вказівки до семінарських занять та самостійної роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня денної та заочної форми навчання галузі знань 08 «Право» Ковальов Д.В. Мв 2019 6
20511 Актуальні проблеми адміністративного права та адміністративного процесу. Методичні вказівки до семінарських занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня денної та заочної форми навчання галузі знань 08 «Право» Ковальов Д.В. Мв 2019 5
20510 Актуальні проблеми адміністративного права та процесу. Програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 081 "Право" Пипяк М. І. Нп 2019 3
20509 Право Європейського Союзу. Програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 081 "Право" Пипяк М. І. Нп 2019 3
20508 Правова статистика. Методичні вказівки до організації практичної роботи здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) ступеня денної та заочної форми навчання 081 «Право» Правдюк А.Л. Мв 2019 6
20507 Юридична деонтологія. Програма навчальної практики для студентів факультету менеджменту і права денної форми навчання галузі знань 08: «Право» спеціальності 081: «Право» освітнього ступеня: «Бакалавр» Гавінська О.А. Нп 2019 6
20505 Правові засади адвокатури та нотаріату. Методичні вказівки до організації семінарських занять здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) ступеня денної та заочної форми навчання галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» Гавінська О.А. Мв 2019 5
20464 Механізм забезпечення прав та свобод людини у динамічному вимірі Опольська Н. М. С 2019 198
20388 Цивільне право України. Методичні вказівки до організації практичної роботи студентів І освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 081 «Право». Мельничук М.О. Мв 2019 7
20386 Цивільне право України. Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів І освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 081 «Право». Мельничук М.О. Мв 2019 6
20385 Цивільне право України. Програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 081 «Право» Мельничук М.О. Нп 2019 4
20384 Цивільне право України. Методичні вказівки до організації практичної роботи студентів І освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 081 «Право». Мельничук М.О. Мв 2019 4
20383 Цивільне право України. Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів І освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 081 «Право» Мельничук М.О. Мв 2019 6
20355 Право, Конституція та врядування. Програма навчальної дисципліни для студентів Галузь знань: 28 «Публічне управління та адміністрування» Спеціальність: 281(074) «Публічне управління та адміністрування» Освітній ступінь: перший (бакалаврський) Правдюк А.Л. Нп 2019 7
20343 Цивільне право України (особлива частина). Програма навчальної дисципліни для студентів І освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 081 «Право» Мельничук М.О., Нп 2019 7
20251 Історія правових і політичних вчень . Програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 081 «Право», Піковська Т.В, Опольська Н.М. Нп 2019 9
20244 Трудове право. Програма навчальної практики для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) ступеня денної та заочної форми навчання галузі знань 08 «Право», спеціальності 081 «Право» Томляк Т.С. Мв 2019 5
20243 Трудове право. Методичні вказівки для виконання курсових робіт здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) ступеня денної та заочної форми навчання галузі знань 08 «Право», спеціальності 081 «Право». Томляк Т.С. Мв 2019 6
20158 Політична відповідальність народу Ковальов Д. В., Пономаренко А. Б. С 2019 173
20134 Вплив політичних партій на суспільний розвиток в чеських землях (1848-1900) Піковська Т. В. С 2019 112
19999 Правове регулювання рибництва. Програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» денної та заочної форм навчання, Оверковська Т.К. Нп 2019 6
19998 Правове регулювання рибництва. Методичні вказівки до семінарських занять навчальної дисципліни для студентів спеціальність 207 Водні біоресурси та аквакультура факультет технології виробництва і переробки продукції тваринництва Оверковська Т.К. Мв 2019 11
19997 Правове регулювання рибництва. Методичні вказівки для організації самостійної роботи навчальної дисципліни для студентів спеціальність 207 Водні біоресурси та аквакультура факультет технології виробництва і переробки продукції тваринництва Оверковська Т.К. Мв 2019 7
19996 Правознавство. Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань 24 «Сфера обслуговування» Спеціальність 241 Готельно-ресторанна справа; Спеціальність 242 Туризм. Маньгора Т.В. Нп 2019 7
19977 Порядок і проблематика виїзду дітей за кордон України Гавінська О.А. С 2019 131
19975 Конституційна юрисдикція. Методичні вказівки до організації самостійної роботи здобувачами вищої освіти другого (магістерського) рівня денної та заочної форми навчання 081 «Право» Правдюк А.Л. Мв 2019 6
19974 Виборче право України. Методичні вказівки до організації самостійної роботи здобувачами вищої освіти другого (магістерського) рівня денної та заочної форми навчання 081 «Право» Правдюк А. Л. Мв 2019 7
19973 Конституційне право зарубіжних країн. Методичні вказівки до організації самостійної роботи здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) ступеня денної та заочної форми навчання 081 «Право» Правдюк А.Л. Мв 2019 5
19919 Органи робітничої медицини в системі охорони здоров’я УСРР у 20-х рр. ХХ ст. Мельничук О.А., Мельничук М.О. С 2019 120
19901 Конституційна юрисдикція. Програма навчальної дисципліни для галузі знань для здобувачів вищої освіти другого (магістерського)рівня 08«Право» спеціальності 081 «Право» Правдюк А.Л Нп 2019 4
19900 Виборче право України. Програма навчальної дисципліни для для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня. Галузі знань: 08«Право» Правдюк А.Л Нп 2019 2
19899 Правова статистика. Програма навчальної дисципліни галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» Освітній ступінь: перший (бакалаврський) Правдюк А.Л. Нп 2019 3
19898 Конституційне право зарубіжних країн. Програма навчальної дисципліни для студентів першого (бакалаврського) ступеня денної та заочної форми навчаннягалузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» Правдюк А. Л. Нп 2019 3
19743 Програма додаткового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра за спеціальністю 081 «Право» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» Мельничук О.Ф. , Опольська Н.М. , Оверковська Т.К. Пвф 2019 0
19708 Правові аспекти державної мови як засобу ідентифікації української нації Мельничук О.Ф. Мельничук М.О. С 2018 169
19657 Образ Фемиды в античном правосознании Hotsuliak Y., Opolska N. С 2018 102
19634 Політико-правові принципи конституційного ладу в Конституції Української Народної Республіки Ковальов Д.В., Пономаренко А.Б. С 2018 246
19633 Е-демократія як спосіб здійснення прямої демократії Пономаренко А.Б., Ковальов Д.В. С 2017 224
19349 Актуальні проблеми кримінального права і процесу. Програма навчальної дисципліни галузь науки 08 “ Право “ спеціальність: 081 “ Право “ факультет менеджменту та права Колос С.С., Колос А.С. Нп 2019 15
19347 Актуальні проблеми кримінального права і процесу Методичні вказівки до організації самостійної роботи здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) ступеня денної та заочної форми навчання галузі знань 08 «Право» спеціальність: 081 “ Право “ факульт Колос С.С., Колос А.С. Мв 2019 5
19346 Римське приватне право. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів спеціальності 081 "Право" Піковська Т.В. Мв 2019 10
19345 Римське приватне право. Методичні вказівки для практичної роботи студентів спеціальності 081 "Право" Піковська Т.В. Мв 2019 12
19344 Римське приватне право. Програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 081 "Право" Піковська Т.В. Нп 2019 2
19279 Діяльність української інтелігенції у галузі освіти у Першій Чехословацькій республіці (1918-1938) Піковська Т.В. С 2018 91
19265 Національне питання в програмах словацьких автономістів у Першій Чехословацькій республіці (1918–1938 рр.) Піковська Т.В С 2018 92
19148 Розвиток чехословацького національно-визвольного руху під час Першої світової війни (1914-1918 рр.) Піковська Т.В С 2017 187
19140 Національні програми польських політичних партій в Першій Чехословацькій республіці (1918-1938) Піковська Т.В С 2018 166
18976 Медіація в адміністративному процесі в Україні: сучасний стан і напрями розвитку Пипяк М. І. С 2018 421
18975 Наближення правового статусу державного службовця в Україні до стандартів Європейського Союзу Пипяк М. І. С 2018 238
18974 Об'єкт злочину у науці кримінального права Колос С. С. С 2018 331
18973 Розвиток цивільних правовідносин у межах закріплених принципів цивільного права Пипяк М. І. Тд 2018 72
18972 Розсуд, воля та волевиявлення як необхідні складові цивільних правовідносин Румянцева В. В., Левицька І. В. Тд 2018 86
18971 Нормативно-правове забезпечення об’єднання територіальних громад в Україні: стан та напрями розвитку Пипяк М. І. С 2018 295
18955 Критерії правомірного обмеження права на свободу творчості Опольська Н.М. С 2018 280
18728 «Правові засади діяльності сільськогосподарських кооперативів за законодавством України» В.І. Казаков Дрп 2018 1
18718 Участь громадськості у запобіганні корупційним злочинам в Україні Пиндик Микола Андрійович Дрп 2018 0
18689 Правовий режим земель транспорту в україні» С.Ю. Кульчицький Дрп 2018 0
18688 Правовий режим земель транспорту в україні» С.Ю. Кульчицький Дрп 2018 0
18439 Правовий статус малолітніх дітей в Україні Суліма О.В. Дрп 2018 10
18419 «правове забезпечення права природокористування за законодавством Eкраїни » А.А. Юкиш Дрп 2018 3
18411 Правовий статус жінок в Україні Мельник Андрій Валерійович Дрп 2018 2
18409 Правова охорона земель від засмічення відходами Оверковська Т.К. С 2018 158
18401 Актуальні проблеми адміністративного права та адміністративного процесу. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів спеціальності 081 "Право" Пипяк М. І. Мв 2018 15
18400 Право Європейськ ого Союзу. Методичні вказівки до організації самостійної роботи здобувачами вищої освіти другого ( магістерського ) ступеня денної та заочної форми навчання галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» Пипяк М. І. Мв 2018 8
18388 Формування правової свідомості та правової культури в Україні Чабелець Микита Олександрович Дрп 2018 5
18339 Міжнародний досвід протидії корупції. Методи боротьби з корупцією в Україні Мандельзон О.О. Дрп 2018 4
18297 Спадкування за законом і заповітом Костюк Д.О. Дрп 2018 9
18241 Правовий статус органів місцевого самоврядування в Україні Грушко Софія Юріївна Дрп 2018 1
18221 Правове забезпечення зовнішньої безпеки україни Сінгаєвський В.О. Дрп 2018 0
18033 Правовий статус журналіста в україні Ковальчук Ярослав Володимирович Дрп 2018 8
17963 Народна законодавча ініціатива: теоретикоправовий аспект Мащук Юлія Олегівна Дрп 2018 10
17874 Суб’єктивний обов’язок як елемент змісту цивільних правовідносин Долинний Віталій Анатолійович Дрп 2018 1
17857 Виборча система України як конституційно-правовий інститут Кушнір М.Г Дрп 2018 7
17824 Механізм забезпечення прав і свобод людини органами державної влади Гнатюк Олександр Олександрович Дрп 2018 6
17823 Визнання недійсними рішень органів публічної влади які регулюють земельні відносини Пиндик Аліна Володимирівна Дрп 2018 5
17822 Визнання недійсними рішень органів публічної влади які регулюють земельні відносини Пиндик Аліна Володимирівна Дрп 2018 3
17821 Правовий статус журналіста в Україні Ковальчук Ярослав Володимирович Дрп 2018 8
17819 Правове забезпечення екологічної освіти та виховання в україні Оленюк Микола Олександрович Дрп 2018 2
17816 Соціалний захист людини в умовах військових конфліктів Сорока Олександр Сергійович Дрп 2018 5
17772 Соціальна відповідальність. Методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня денної та заочної форми навчання галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Екон Ковальов Д.В. Мв 2018 7
17638 Цивільне процесуальне право України. Програма навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 081 "Право" Колос С.С. Колос А.С. Румянцева В.В. Нп 2018 8
17637 Цивільне процесуальне право України. Методичні вказівки до організації самостійної роботи здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) ступеня денної та заочної форми навчання галузі знань 08 «Право» спеціальність: 081 “ Колос С.С. Колос А.С. Румянцева В.В. Мв 2018 10
17636 Земельне право. Програма навчальної дисципліни для студентів спец іальності 081 «Право» денної та заочної форм навчанн Оверковська Т.К. Нп 2018 3
17635 Природоохоронне законодавство та екологічне право. Програма навчальної дисципліни для студентів спец іа льності 101 «Екологія» денної та заочної форм навчання Оверковська Т.К. Нп 2018 10
17634 Законодавство і право в АПК. Програма навчальної дисциплін и для студентів спец іальностей 133 « Галузеве машинобудування», 208 «Агроінженерія » денної та заочної форм навчанн Оверковська Т.К. Нп 2018 27
17089 Правові засади екологізації сільськогосподарського виробництва Оверковська Т.К С 2018 293
16847 Українське товариство Червоного Хреста: медико-санітарна діяльність і соціальна допомога населенню УСРР у 1921-1929 рр. Мельничук М.О., Томляк Т.С. С 2018 209
16844 Віртуальна валюта як юридичний феномен в електронній комерції Мельничук М.О. С 2017 117
16843 Відшкодування втраченої вигоди в господарській діяльності Мельничук М.О. С 2017 532
16826 Правові засади запобігання інфекційним захворюванням населення УСРР на початку 1920-х рр. Мельничук М. О. С 2017 164
16793 Міфологія правового буття в античності: правові орієнтири Гоцуляк Ю.В. С 2018 271
16792 Міфологія правового буття в античності: загальна картина Гоцуляк Ю.В. С 2018 383
16791 Міфологія правового буття в античності: «Діке-справедливість» Гоцуляк Ю.В. С 2017 190
16790 Концептуальні основи міфології правового буття в античності Гоцуляк Ю.В. С 2017 356
16789 Антикорупційна судова реформа в умовах європейської інтеграції України Пипяк М. І. С 2017 277
16787 Право на свободу творчості у системі прав людини Опольська Н.М. С 2017 374
16786 Правові ознаки органічного виробництва сільськогосподарської продукції в Україні Оверковська Т.К. С 2017 159
16785 Правове регулювання безпечності продуктів харчування Оверковська Т.К. С 2018 263
16755 Особливості та проблеми оплати праці працівників бюджетної сфери на основі єдиної тарифної сітки Пипяк М. І. С 2017 254
16754 Удосконалення правового регулювання стимулів розвитку відновлювальної енергетики в Україні Пипяк М. І. Тд 2018 110
16753 Оцінка необхідності правового закріплення загальнообов’язкового медичного страхування в Україні Пипяк М. І. С 2017 374
16752 Напрями вдосконалення правового регулювання стимулів розвитку відновлювальної енергетики в Україніі Пипяк М. І. С 2017 337
16591 Економічні та обліково-законодавчі аспекти інвестиційно-інноваційної діяльності аграрного сектору Правдюк М.В. Правдюк А.Л. С 2018 92
16589 Ринок земель сільськогосподарського призначення: реалії та перспективи економічного та правового середовища Правдюк Н.Л. Правдюк А.Л. С 2017 283
16588 Конституційно-правове регулювання місцевого самоврядування в Україні Правдюк А.Л. С 2017 145
16442 Організаційно-правові засоби здійснення контрольного провадження в міграційнійсфері Терепа А.М. Дрп 2018 3
16441 Речові докази в кримінальному провадженні Гуменюк М.Ю. Дрп 2018 1
16398 Правове регулювання страхування сільського господарства Штельмах Ю.Г. Дрп 2018 5
16386 Правові засади використання, відтворення та охорони тваринного світу К.А. Томкова Дрп 2018 1
16230 Цивільне процесуальне право. Програма навчальної практики для студентів денної форми навчання галузі знань ׃ 08 «Право» спеціальності ׃ 081 «Право освітнього ступеня: «Бакалавр» Колос С.С., Колос А.С. Нп 2018 12
16195 Наскрізна програма практик першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право» Мельничук М.О. Піковська Т.В. Ковальов Д.В. Нп 2018 21
16096 Фінансове право України:методичні рекомендації для самостійної роботи для студентів галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальність 071 Облік і оподаткування Правдюк А.Л. Мв 2018 8
16095 Правознавство:Методичні рекомендації з організації самостійної роботи для студентів галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальність 071 Облік і оподаткування Правдюк А. Л. Мв 2018 9
16094 Фінансове право України:методичні рекомендації для практичної роботи для студентів галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальність 071 Облік і оподаткування Правдюк А.Л. Мв 2018 5
16093 Правознавство:Методичні рекомендації практичної роботи для студентів галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальність 071 Облік і оподаткування Правдюк А.Л. Мв 2018 11
16092 Історія держави і права зарубіжних країн. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів спеціальності 081 "Право" Піковська Т.В. Мв 2018 9
16091 Правознавство. Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань 07 Управління та адміністрування Спеціалььність 071 Облік і оподаткування Правдюк А.Л. Нп 2018 10
16090 Конституційне право України. Програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 081-Право Правдюк А.Л. Нп 2018 7
16089 Фінансове право. Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань 07 Управління та адміністрування Спеціалььність 071 Облік і оподаткування Правдюк А.Л. Нп 2018 6
16028 Наскрізна програма виробничих практик для студентів галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» другого (магістерського) рівня вищої освіти Мельничук М.О., Мельничук О.Ф., Піковська Т.В. Нп 2018 12
15899 Програма виробничої практики другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» Опольська Н.М., Румянцева В.В. Нп 2018 14
15898 Програма переддипломної практики другого (магістерського) рівнів вищої освіти галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» Опольська Н.М., Румянцева В.В., Левицька І.В. Нп 2018 14
15897 Трудове право України. Програма навчальної практики для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня галузі знань 08 «Право», за спеціальністю 081 «Право» д енної та заочної форм навчання Мельничук О. Ф., Пипяк М. І. Нп 2018 10
15896 Юридична деонтологія: програма навчальної практики для студентів факультету менеджменту і права денної форми навчання галузі знань ׃ 0 8 «Право » спеціальності ׃ 081 « Право » освітнього ступеня: « Бакалавр » Піковська Т.В. Нп 2018 10
15895 Програма навчальної практики для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня галузі знань 08 право, за спеціальністю 081 право денної та заочної форм навчання Мельничук М.О. Мельничук О.Ф. Піковська Т.В. Нп 2018 7
15894 Історія держави і права України. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів спеціальності 081 "Право" Піковська Т.В. Мв 2018 23
15806 Класифікаційна ідентифікація права на свободу творчості в системі культурних прав та свобод людини Опольська Н.М. С 2017 317
15793 Юридична відповідальність за екологічні правопорушення. Методичні вказівки для організації самостійної роботи навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.030401 «правознавство Оверковська.Т.К Мв 2018 10
15634 Господарське право України . Методичні вказівки до підготовки курсової роботи для студентів спеціальності 081 «Право» Мельничук М.О., Мельничук О.Ф. Мв 2018 14
15549 Програма додаткового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра за спеціальністю 081 «Право» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» Калетнік Г.М., Мельничук О.Ф., Опольська Н.М,. Оверковська Т.К. Пвф 2018 7
15548 Програма додаткового вступного випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» Калетнік Г.М., Мельничук О.Ф., Опольська Н.М,. Оверковська Т.К. Пвф 2018 5
15539 Програма вступного фахового випробування для здобуття ступеня бакалавра за спеціальністю 81 «Право» на основі освітньо кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» Калетнік Г.М., Мельничук О.Ф., Опольська Н.М,. Оверковська Т.К. Пвф 2018 6
15526 Юридична відповідальність за екологічні правопорушення. Методичні вказівки до семінарських занять навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» Оверковська.Т.К Мв 2018 10
15525 Правові засади охорони земель сільськогосподарського призначення. Методичні вказівки для організації самостійної роботи навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» Оверковська Т.К. Мв 2018 9
15524 Правові засади охорони земель сільськогосподарського призначення. Методичні вказівки до семінарських занять навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.030401 «правознавство» Оверковська.Т.К Мв 2018 9
15523 Правознавство. Методичні вказівки до практичних занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня денної форми навчання галузі знань 0902 «Рибне господарство та аквакультура» спеціальності 6. 090201 «Водні біоресурси та аквакультура». Томляк Т.С. Мв 2018 13
15522 Правознавство. Методичні вказівки до практичних занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня денної форми навчання галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 242 «Туризм Томляк Т.С. Мв 2018 7
15521 Історія держави і права зарубіжних країн. Методичні вказівки до семінарських занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня денної та заочної форми навчання галузі знань 08 «Право» спеціальності «Право» Ковальов Д.В. Мв 2018 107
15520 Історія держави і права України. Методичні вказівки до семінарських занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня денної та заочної форми навчання галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» Ковальов Д.В. Мв 2018 45
15519 Історія держави і права України спеціальність: Програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 081 «Право» Піковська Т.В. Нп 2018 21
15518 Історія держави і права зарубіжних країн. Програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 081 «Право» Піковська Т.В. Нп 2018 8
15329 Цивільно-правове регулювання права фізичної особи на власне зображення Морозов Валентин Сергійович Дрп 2018 8
15325 Гроші як об’єкти цивільних прав Степанюк І Дрп 2018 6
15324 Право комунальної власності Сергієнко М.В. Дрп 2018 5
15323 Становлення та розвиток прав жінки в Україні Янченко Ю Дрп 2018 6
15319 Конституційно-правовий статус особи Стебло Ярослав Валентинович Дрп 2018 7
15294 Виборча система україни як конституційно-правовий інститут Маліновський К.Ю. Дрп 2018 10
15285 Правові засади формування та раціонального використання національної екологічної мережі України Л.В. Залевська Дрп 2018 6
15240 Юридична відповідальність суддів в україні та країнах європейського союзу: порівняльно-правовий аналіз Колісник В.С. Дрп 2018 3
15220 Організаційно-правові засади протидії корупції в судовій системі україни Плаксієнко Н.О. Дрп 2018 5
15186 Правова охорона атмосферного повітря Л.А. Савчук Дрп 2018 20
15129 Види трудових договорів та особливості їх укладення В.Ю. Кристинчук Дрп 2018 7
15128 Правове регулювання виробничо-господарської діяльності аграрних товаровиробників П.П. Бойко Дрп 2018 560
14918 Підприємницьке право. Методичні вказівки до семінарських занять для студентів напрям у підготовки 6.140101«Готельно - ресторанна справа» Мельничук М. О., Пипяк М. І. Мв 2017 7
14917 Підприємницьке право. Методичні вказівки до с амостійної роботи для студентів напряму підготовки 6.140101«Готельно - ресторанна справа Мельничук М. О., Пипяк М. І. Мв 2017 13
14916 Підприємницьке право. Програма навчальної дисципліни для студентів напряму підготовки 6.140101«Готельно - ресторанна справа» Мельничук М. О., Пипяк М. І. Нп 2017 7
14772 Аграрне та екологічне право. Програма навчальної дисципліни для студентів спец іальності 203 «Садівництво і виноградарство», 201 «Агрономія», Оверковська Т.К. Нп 2017 17
14771 Земельне право. Методичні вказівки до семінарських занять навчальної дисципліни для студентів напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» Оверковська Т.К. Мв 2017 32
14768 Теорія держави і права. Методичні вказівки до організації самостійної роботи здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) ступеня денної та заочної форми навчання галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» Гоцуляк Ю.В. Мв 2017 8
14763 Аграрне та екологічне право. Методичні вказівки до семінарських занять навчальної дисципліни для студентів спеціальність 203 «Садівництво та виноградарство» спеціальність «201Агрономія» Оверковська Т.К. Мв 2017 15
14762 Правові засади запобігання та протидії корупції в Україні. Методичні вказівки до організації самостійної роботи здобувачами вищої освіти другого (магістерського) ступеня денної та заочної форми навчання галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» Гоцуляк Ю.В. Мв 2017 2
14756 Правові засади запобігання та протидії корупції в Україні. Методичні вказівки до семінарських занять здобувачами вищої освіти другого (магістерського) ступеня денної та заочної форми навчання галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» Гоцуляк Ю.В. Мв 2017 2
14755 Теорія держави і права. Методичні вказівки до семінарських занять здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) ступеня денної та заочної форми навчання галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» Гоцуляк Ю.В. Мв 2017 5
14754 Правові засади запобігання та протидії корупції в Україні. Програма навчальної дисципліни здобувачами вищої освіти другого (магістерського) ступеня денної та заочної форми навчання галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» Гоцуляк Ю.В. Нп 2017 1
14752 Теорія держави і права. Програма навчальної дисципліни здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) ступеня денної та заочної форми навчання галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» Гоцуляк Ю.В. Нп 2017 5
14746 Аграрне та екологічне право. Методичні вказівки для організації самостійної роботи навчальної дисципліни для студентів спеціальність 203 « Садівництво та виноградарство » спеціальність « 201Агрономія » Оверковська Т.К. Мв 2017 10
14741 Соціальна відповідальність. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів галузі знань 07 «Управління і адміністрування» Спеціальності 072 «Фінанси банківська справа та страхування» Другого (магістерського) ступеня Піковська Т.В. Мв 2017 8
14491 Цивільне право України . Методичні вказівки для виконання курсових робіт здобувачами вищої освіти здобувачами вищої освіти п ершого (бакалаврського) ступеня д енної та заочної форми навчан ня галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» Гоцуляк Ю.В., Опольська Н.М. Мв 2017 43
14490 Сімейне право. Методичні вказівки для виконання курсових робіт здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) ступеня денної та заочної форми навчання галузі знань 08«Право» спеціальності 081 «Право» Опольська Н.М. Мв 2017 37
14489 Трудове право. Методичні вказівки до підготовки курсової роботи для студентів спеціа льності 081 «Право» Мельничук О. Ф. Мв 2017 16
14488 Порівняльне правознавство. Методичні вказівки для виконання курсових робіт здобувачами вищої освіти другого (магістерського) ступеня денної та заочної форми навчання галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» Опольська Н.М. Мв 2017 19
14487 Господарське право України . Методичні вказівки до підготовки курсової роботи для студентів спеціальності 081 «Право». Мельничук М.О. Мв 2017 7
14458 Конкурентне право. Методичні вказівки до семінарських занять здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) ступеня спеціальності 081 «Право » Мельничук М. О. , Пипяк М. І. Мв 2017 16
14441 Господарське право. Програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 081 "Право" Мельничук О. Ф., Мельничук М.О. Нп 2017 249
14440 Господарське право. Методичні вказівки до самостійної роботи для студентів спеціальності 081 «Право» Мельничук О. Ф., Мельничук М.О. Мв 2017 27
14439 Господарське право. Методичні вказівки до семінарських занять для студентів спеціальності 081 «Право» Мельничук О. Ф., Мельничук М.О. Мв 2017 23
14438 Теорія держави і права. Методичні вказівки для виконання курсових робіт здобувачами вищої освіти першого ( бакалаврського ) ступеня денної та заочної форми навчання галузі знань 08 « Право » спеціальності 08 1 « Право » Гоцуляк Ю.В., Опольська Н.М. Мв 2017 15
14437 Методичні вказівки для виконання магістерських робіт здобувачами вищої освіти(другого) магістерського ступеня спеціальності 081 "Право" Мельничук О.Ф., Опольська Н.М. , Оверковська Т.К. , Правдюк А.Л., Гоцуляк Ю.В., Піковська Т.В. Мв 2017 21
14436 Правові засади охорони земель в Україні. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни для студентів спеціальності 081 «Право» Оверковська Т.К. Мв 2017 10
14412 Кримінологія. Методичні вказівки до семінарських занять для студентів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 081 «Право» Кавун С.М. Мв 2017 2
14411 Кримінальне право України. Методичні вказівки до семінарських занять для студентів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 081 «Право» Кавун С.М. Мв 2017 25
14410 Криміналістика. Методичні вказівки до семінарських занять для студентів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 081 «Право» Кавун С.М. Мв 2017 10
14409 Кримінально-процесуальне право України. Методичні вказівки до семінарських занять для студентів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 081 «Право» Кавун С.М. Мв 2017 8
14247 Правове регулювання охорони та використання лісів за законодавством України Лавренюк О.В. Дрп 2017 10
14233 Правові засади екологічної безпеки в Україні Лисак А.В. Дрп 2017 8
14231 Принцип справедливості у праві соціального забезпечення Білик С. А. Дрп 2017 4
14201 Підстави, види та форми господарсько-правової відповідальності Форостяний О. В. Дрп 2017 3
14200 Ділова репутація, честь та гідність працівника в трудовому праві Проценко Ю. Л. Дрп 2017 5
14186 Правове регулюваня проведення негласних слідчих (розшукових ) дій в україні Панчак О.В. Дрп 2017 2
14166 Філософія права новгородцева п.і.: осмислення права і держави в контексті суспільного ідеалу Петрусєвича О. В. Дрп 2017 2
14164 Правові основи діяльності фермерського господарства Онищук С.О. Дрп 2017 7
14130 Правовий статус суддів в україні Лебідь Т.В. Дрп 2017 2
14105 Особливості участі прокурора в цивільному судочинстві Брудницький Я.В. Дрп 2017 2
14053 Романо-германська правова сім'я Кузнєцов Станіслав Олексійович Дрп 2017 2
14051 Обмеження права приватної власності на житло Франчук Я.Ц. Дрп 2017 2
14050 Право на життя в системі прав людини Маташ І.Ю. Дрп 2017 2
14049 Захист особистих немайнових прав, що забезпечують природне існування фізичної особи Войтова О.Р. Дрп 2017 2
14048 Адміністративна відповідальність за порушення прав на об’єкт права інтелектуальної власності КОстенюк Я.В. Дрп 2017 4
13966 Юридична відповідальність за трудовим законодавством України Тимошенко К.О. Дрп 2017 1
13965 Суб’єкти трудового права за законодавством україни Коровай Н.В. Дрп 2017 2
13964 Повторність злочинів за законодавством України та зарубіжних країн Каченюк О.Л. Дрп 2017 2
13963 Правове регулювання транспортних перевезень в україні Бурлака Б.В. Дрп 2017 2
13360 Правовий захист комерційної таємниці Півторак Марина Ігорівна Дрп 2017 3
13356 Правова ідеологія: теоретико-правова характеристика Гончар Руслана Петрівна Дрп 2017 3
13355 Сикретизм правової культури в сучасній Україні: загальнотеоретичне дослідження Швецова О.О. Дрп 2017 2
13353 Верховний суд в умовах реформування судової системи України Коведа Людмила Олександрівна Дрп 2017 3
13137 природоресурсне право. Методичні вказівки для організації самостійної роботи навчальної дисципліни для студентів напряму підготовки 6.030401 «правознавство» Оверковська Т.К. Мв 2017 6
13136 Природоресурсне право. Методичні вказівки до семінарських занять навчальної дисципліни для студентів напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» Оверковська Т.К. Мв 2017 2
13135 Правове регулювання туристичної діяльності. Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів спеціальності 6. 140103 "Туризм" Піковська Т.В. Мв 2017 13
13134 Правове регулювання туристичної діяльності. Методичні вказівки до семінарських занять для студентів спеціал ьності 6. 140103 "Туризм" Піковська Т.В. Мв 2017 17
13133 Конституційне право України. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи для студентів освітнього рівня бакалавр напряму підготовки 6.030401 Правознавство Правдюк А.Л. Мв 2017 11
13132 Конституційне право України. Методичні рекомендації до практичних занять для студентів освітнього рівня бакалавр напряму підготовки 6.030401 Правознавство Правдюк А. Л. Мв 2017 13
13131 Адміністративна відповідальність. Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів освітнього рівня спеціаліст галузі знань 08 Право спеціальності 081 Право Ковальов Д.В. Мв 2017 2
13130 Адміністративна відповідальність.Програма навчальної дисципліни для студентів освітнього рівня спеціаліст галузі знань 08 Право спеціальності 081 Право Ковальов Д.В. Нп 2017 1
13129 Адміністративна відповідальність. Методичні рекомендації до семінарських занять для студентів освітнього рівня спеціаліст галузі знань 08 Право спеціальності 081 Право Ковальов Д.В. Мв 2017 0
13128 Правоохоронна діяльність в митних органах. Програма навчальної дисципліни для студентів освітнього рівня бакалавр напрямів підготовки: 6.030601 Менеджмент організаій і адміністрування; 6.030509 Облік і аудит Ковальов Д.В. Нп 2017 1
12925 Програма вступного фахового випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» Калетнік Г.М., Мельничук О.Ф., Мазур А.Г., Ціхановська В.М., Опольська Н.М,. Оверковська Т.К., Письменна О.П Пвф 2017 5
12924 Програма додаткового вступного випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» спеціалізація «Екологічна політика та право» Калетнік Г.М., Мельничук О.Ф., Мазур А.Г., Ціхановська В.М., Опольська Н.М,. Оверковська Т.К., Письменна О.П. Пвф 2017 4
12923 Програма додаткового вступного випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» Калетнік Г.М., Мельничук О.Ф., Мазур А.Г., Ціхановська В.М., Опольська Н.М,. Оверковська Т.К., Письменна О.П. Пвф 2017 5
12922 Програма вступного фахового випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» спеціалізація «Екологічна політика та право» Калетнік Г.М., Мельничук О.Ф., Мазур А.Г., Ціхановська В.М., Опольська Н.М,. Оверковська Т.К., Письменна О.П. Пвф 2017 4
12921 Програма вступного фахового випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за спеціальністю/напрямом 081 «Право» Калетнік Г.М., Мельничук О.Ф., Мазур А.Г., Опольська Н.М,. Оверковська Т.К., Письменна О.П. Пвф 2017 2
12920 Програма додаткового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за спеціальністю/напрямом 081 «Право» Калетнік Г.М., Мельничук О.Ф., Мазур А.Г., Опольська Н.М,. Оверковська Т.К., Письменна О.П. Пвф 2017 2
12887 Житлове право. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» Письменна О.П. Мв 2017 1
12886 Житлове право. Програма навчальної дисципліни напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» факультет менеджменту та права Письменна О.П. Нп 2017 1
12885 Житлове право. Методичні вказівки до семінарських занять для студентів Напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» Письменна О.П. Мв 2017 0
12791 Програма вступного фахового випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за спеціальністю/напрямом 081 «Право», 6.030401 «Правознавство» Калетнік Г.М., Мельничук О.Ф., Мазур А.Г., Опольська Н.М,. Оверковська Т.К., Письменна О.П. Пвф 2017 1
12789 Програма вступного фахового випробування для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра за спеціальністю 081 «Право» Калетнік Г.М., Мельничук О.Ф., Мазур А.Г., Ціхановська В.М., Опольська Н.М,. Оверковська Т.К., Письменна О.П. Пвф 2017 2
12788 Програма вступного фахового випробування для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра за спеціальністю 081 «Право» спеціалізація «Екологічна політика та право» Калетнік Г.М., Мельничук О.Ф., Мазур А.Г., Ціхановська В.М., Опольська Н.М,. Оверковська Т.К., Письменна О.П. Пвф 2017 2
12549 Правові форми вмикрористання земель за законодавством України Ковальчук І.Ю. Дрп 2017 3
12528 Концепція свободи творчості у поглядах аврелія августина Опольська Н.М. С 2016 195
12504 Порядок укладання та розірвання шлюбу Гаврилюк Альони Ігорівни Дрп 2017 3
12281 Особливості цивільно-правового захисту прав на промислові зразки Калінчук Ігор Миколайович Дрп 2017 3
12222 Програма навчальної дисципліни «Правове регулювання туристичної діяльності» для підготовки студентів ОКР «бакалавр» за напрямом: 6.140103 «Туризм» у Піковська Т.В. Нп 2016 4
12220 Міжнародно-правове забезпечення продовольчої безпеки. Методичні вказівки до семінарських занять для студентів ІІ освітнього ступеня «магістр» спеціальності 081 «право» Гоцуляк Ю.В. Мв 2016 3
12044 Договірне право у сільському господарстві. Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів І освітнього ступеня «магістр» спеціальності 081 «Право» Мельничук М.О. Мв 2016 15
12043 Актуальні проблеми конституційного права України Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів спеціальності II ступеня «Магістр» 081 «Право» Гоцуляк Ю.В. Мв 2016 2
12042 Правове регулювання банкрутства . Програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 081 «Право». Мельничук М.О. Нп 2016 3
12041 Правове регулювання банкрутства. Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів ІІ освітнього ступеня «магістр» спеціальності 081 «Право». Мельничук М.О. Мв 2016 4
12040 Правове регулювання банкрутства. до семінарських занять для студентів ІІ освітнього ступеня «магістр» спеціальності 081 «Право». Мельничук М.О. Мв 2016 4
12039 Аграрне право зарубіжних країн. Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів іі освітнього ступеня «магістр» спеціальності 081 «право» Піковська Т.В. Мв 2016 5
12038 Організація правової роботи в сільському господарстві та природокористуванні. Методичні вказівки для організації самостійної роботи навчальної дисципліни для студентів іі освітнього ступеня «магістр» спеціальності 081 «право» Оверковська Т.К. Мв 2016 9
12037 Правові засади охорони земель в Україні. Методичні вказівки до семінарських занять навчальної дисципліни для студентів іі освітнього ступеня «магістр» спеціальності 081 «право» Оверковська Т.К. Мв 2016 9
12036 Міжнародно-правове забезпечення продовольчої безпеки. Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів спеціальності 081 «право» ii ступеня «магістр» факультет менеджменту та права Гоцуляк Ю.В. Мв 2016 5
12035 Програма навчальної дисципліни. Міжнародно-правове забезпечення продовольчої безпеки для спеціальність 081 «право» ii ступеня «магістр» Гоцуляк Ю.В. Нп 2016 5
12034 Договірне право у сільському господарстві. Методичні вказівки до семінарських занять для студентів І освітнього ступеня «магістр» спеціальності 081 «Право» Мельничук М.О. Мв 2016 11
12027 Договірне право у сільському господарстві . Програма навчальної дисципліни для студентів І освітнього ступеня «магістр» спеціальності 081 «Право» Мельничук М.О. Нп 2016 7
12026 Юридичні механізми захисту прав і свобод людини. Методичні вказівки до семінарських занять студентів ІІ освітнього ступеня «магістр» спеціальності 081 «Право» Опольська Н.М., Кондратов Б.В. Мв 2016 11
12025 Юридичні механізми захисту прав і свобод людини Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів ІІ освітнього ступеня «магістр» спеціальності 081 «Право» Опольська Н.М. Мв 2016 10
12024 «Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності». Методичні рекомендації до організації самостійної роботи ІІ освітнього ступеня «магістр» спеціальності 081 «Право» Опольська Н.М., Кондратов Б.В. Мв 2016 6
12023 Юридичні механізми захисту прав і свобод людини. Програма навчальної дисципліни для студентів ІІ освітнього ступеня «магістр» спеціальності 081 «Право» Опольська Н.М. Нп 2016 1698
12022 «Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності». Методичні рекомендації до семінарських занять для студентів ІІ освітнього ступеня «магістр» спеціальності 081 «Право» Опольська Н.М., Кондратов Б.В. Мв 2016 13
12021 «Право промислової власності у сільському господарстві». Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів ІІ освітнього ступеня «магістр» спеціальності 081 «Право» Опольська Н.М., Кондратов Б.В. Мв 2016 8
12020 «Право промислової власності у сільському господарстві». Методичні рекомендації до семінарських занять для студентів ІІ освітнього ступеня «магістр» спеціальності 081 «Право» Опольська Н.М., Кондратов Б.В. Мв 2016 15
12019 Право промислової власності у сільському господарстві. Програма навчальної дисципліни для студентів ІІ освітнього ступеня «магістр» спеціальності 081 «Право» Опольська Н.М., Кондратов Б.В. Нп 2016 11
12018 Інформаційне право. Програма навчальної дисципліни для студентів ІІ освітнього ступеня «магістр» спеціальності 081 «Право» Опольська Н.М. Нп 2016 4
12017 «Інформаційне право».Методичні рекомендації до організвції самостіної роботи для студентів ІІ освітнього ступеня «магістр» спеціальності 081 «Право» Опольська Н.М. Мв 2016 5
12016 «Інформаційне право».Методичні рекомендації до семінарських занять для студентів ІІ освітнього ступеня «магістр» спеціальності 081 «Право» Опольська Н.М., Кондратов Б.В. Мв 2016 4
12015 Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності. Програма навчальної дисципліни для студентів ІІ освітнього ступеня «магістр» спеціальності 081 «Право» Опольська Н.М. Нп 2016 7
12014 Захист прав та інтересів сільськогосподарських товаровиробників Методичні вказівки до семінарських занять для студентів ii освітнього ступеня спеціальності 081 «право» Гоцуляк Ю.В. Мв 2016 4
12013 Захист прав та інтересів сільськогосподарських товаровиробників. Програма навчальної дисципліни спеціальність 081 «право» ii ступеня «магістр» Гоцуляк Ю.В. Нп 2016 1
12012 Захист прав споживачів. Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів спеціальності 081 «право» ii ступеня «магістр» Гоцуляк Ю.В. Мв 2016 2
12011 Актуальні проблеми конституційного права України Методичні вказівки до семінарських занять для студентів спеціальності 081 «Право» II ступеня «Магістр» Гоцуляк Ю.В. Мв 2016 2
12010 Фінансове право України Методичні в казівки по виконанню практичних завдань для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» Правдюк А. Л. Мв 2016 7
12009 Фінансове право України. Методичні вказівки по виконанню самостійних завдань для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» на пряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» Правдюк А. Л. Мв 2016 3
12008 Аграрне право зарубіжних країн. Методичні вказівки до семінарських занять для студентів іі освітнього ступеня «магістр» спеціальності 081 «право» Піковська Т.В. Мв 2016 3
12007 Організація правової роботи в сільському господарстві та природокористуванні Методичні вказівки до семінарських занять навчальної дисципліни для студентів іі освітнього ступеня «магістр» спеціальності 081 «право» Оверковська Т.К. Мв 2016 7
12006 Методичні рекомендації до виконання магістерських робіт для студентів ІІ ступеня підготовки «Магістр» cпеціальності – 081 «Право» Мельничук О.Ф.,Опольська Н.М., Письменна О.П.,Оверковська Т.К. Мв 2016 1
11902 Правові засади охорони земель в Україні Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів галузь знань 08 Право спеціальність 081 Право освітній ступінь: магістр Оверковська Т.К. Мв 2016 2
11901 Правове забезпечення якості та безпеки сільськогосподарської продукції Методичні вказівки до семінарських занять для студентів галузь знань 08 Право спеціальність 081 Право освітній ступінь: магістр Оверковська Т.К. Мв 2016 6
11900 Правове забезпечення якості та безпеки сільськогосподарської продукції Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів Для студентів галузь знань 08 Право спеціальність 081 Право освітній ступінь: магістр Оверковська Т.К. Мв 2016 3
11899 Програма навчальної дисципліни Організація правової роботи в сільському господарстві та природокористуванні для студентів галузь знань 08 Право спеціальність 081 Право освітній ступінь: магістр Оверковська Т.К. Нп 2016 3
11898 Правове регулювання трудових відносин у сільському господарстві. Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів спеціальності 8.03040101 «Правознавство» Мельничук О.Ф. Мв 2016 7
11897 Програма навчальної дисципліни. Правове регулювання трудових відносин у сільському господарстві спеціальність 8.03040101 «Правознавство» Мельничук О.Ф. Нп 2016 4
11896 Правове регулювання трудових відносин у сільському господарстві. Методичні вказівки до семінарських занять для студентів спеціальності 8.03040101 «Правознавство» Мельничук О.Ф. Мв 2016 9
11574 Правові засади використання та охорони земель в Україні Швець Ю.В. Дрп 2016 6
11133 Забезпечення прав дитини в Україні як напрям реалізації Національної стратегії з прав дитини Шкринда О.М. Дрп 2016 3
11132 Правоохоронні органи в механізмі забезпечення прав і свобод людини Куленко О.С. Дрп 2016 3
11098 Конституційно-правоі основи судової влади в Україні Лещенко Валерій Вікторович Дрп 2016 3
11074 Нігілізм в праві як специфічна форма правової культури Чумак Ю.А. Дрп 2016 2
11048 Генезис держави та права Мегера Орест Даніярович Дрп 2016 2
10952 Методичні вказівки до практичних занять "Історія правових і політичних вчень" для 6.030401 "Право" Мельничук М. О. Мв 2016 4
10944 Складання процесуальних документів. Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів спеціальності 7.03040101 «правознавство» Письменна О.П.,Пипяк М.І. Мв 2016 3
10942 Програма навчальної дисципліни "Захист прав та інтересів сільськогосподарських товаровиробників" спеціальність 8.03040101 «правознавство» Оверковська Т.К. Нп 2016 2
10941 Програма навчальної дисципліни "Правове забезпечення якості та безпеки сільськогосподарської продукції " спеціальність 8.03040101 «правознавство» Оверковська Т.К. Нп 2016 2
10939 Програма навчальної дисципліни "Правові засади охорони земель в Україні" для спеціальність 8.03040101 «Правознавство» Оверковська Т.К. Нп 2016 0
10938 Програма навчальної дисципліни "Актуальні проблеми земельного права" напрям підготовки 6.051701 «харчові технології і інженерія» факультет технології переробки продукції тваринництва спеціальність 8.05050313 «обладнання переробних і харчових вироб Оверковська Т.К. Нп 2016 0
10937 Актуальні проблеми конституційного права. Методичні вказівки до семінарських занять для студентів спеціальності 8.03040101 «Правознавство» Факультет менеджменту та права Гоцуляк Ю.В. Мв 2016 0
10935 Програма навчальної дисципліни "Актуальні проблеми конституційного права" для спеціальністі 8.03040101 «Правознавство» Гоцуляк Ю.В. Нп 2016 3
10934 Програма навчальної дисципліни «Соціальна відповідальність» для спеціальностей: 8.03050201 «Економічна кібернетика»; 8.03050801 «Фінанси і кредит»; 8.03050901 «Облік і аудит» Омельчук В.А., Ковальов Д.В. Нп 2016 11
10933 Соціальна відповідальність. Методичні вказівки до семінарських занять для студентів спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит» Ковальов Д.В. Мв 2016 17
10932 Фінансове право. Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.030401 «Правознавство». Правдюк А. Л. Мв 2016 7
10931 Методичні вказівки до виконання семінарських занять дисципліни ” Комерційне право” для студентів денної форми навчання напрям підготовки 6.030.601. «Менеджмент організацій і адміністрування» Правдюк А. Л. Мв 2016 4
10930 Програма навчальної дисципліни ” Фінансове право” для студентів денної форми навчання напрям підготовки 6.030.509. ”Облік і аудит”,спрямування контроль в митних органах Правдюк А. Л. Нп 2016 6
10929 Програма навчальної дисципліни ” Комерційне право” для студентів денної форми навчання напрям підготовки 6.030.601. «Менеджмент організацій і адміністрування» спрямування: Менеджмент митної справи Правдюк А.Л. Нп 2016 3
10917 Попередження злочинності в аграрному секторі економіки. Програма навчальної дисципліни підготовки магістрів спеціальність 8.03040101 «Правознавство» факультет менеджменту та права Головчук В.А. Нп 2016 0
10854 Право спільної часткової власності в Україні Шпак сергій йосипович Дрп 2016 3
10853 Кримінально-правова характеристика розбою Сторчак Олександр Борисович Дрп 2016 4
10852 Заповідальні розпорядження у спадковому праві України Лозовий Дмитро Валерійович Дрп 2016 3
10851 Гарантії прав і свобод людини і громадянина в Україні Охрімов Євген Миколайович Дрп 2016 4
10850 Правовий статус нотаріату в Україні Кривошея Лілія Федорівна Дрп 2016 2
10842 складання процесуальних документів Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів спеціальності 8.03040101 «правознавство» Письменна О.П.,Пипяк М.І. Мв 2016 0
10841 Програма навчальної дисципліни Складання процесуальних документів спеціальність 8.03040101 «правознавство» факультет менеджменту та права Письменна О.П.,Пипяк М.І. Нп 2016 1
10840 Методичні вказівки до виконання курсових робіт з навчальної дисципліни “цивільне право україни” для студентів денної та заочної форми навчання, за напрямом підготовки 6.030401 „правознавство” Письменна О.П. Мв 2016 17
10806 Правовий статус суду в Україні Салій Аліна Олександрівна Дрп 2016 2
10653 Програма навчальної дисципліни нотаріат в україні для студентів напряму підготовки 6.030401 «правознавство» Письменна О.П. Нп 2016 11
10609 Методичні вказівки до семінарських занять для студентів спеціальності 8.03040101 «Право» з дисципліни Захист прав споживачів Письменна О.П. Мв 2016 0
10608 Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів спеціальності 8.03040101 «Право»з дисципліни Захист прав споживачів Письменна О.П. Мв 2015 0
10607 Програма навчальної дисципліни організація правової роботи підприємств напрям підготовки 6 .030401 «Право » факультет менеджменту та права Письменна О.П. Нп 2015 0
10606 Програма навчальної дисципліни захист прав споживачів спеціальність 8 .03040101 «Право » факультет менеджменту та права Письменна О.П. Нп 2015 1
10492 Методичні вказівки до виконання курсових робіт з навчальної дисципліни “сімейне право україни” для студентів заочної форми навчання, за напрямом підготовки 6.030401 „правознавство” Письменна О.П. Мв 2016 1
10491 Земельне право україни методичні вказівки до виконання курсової роботи напрям підготовки 6.030401 «правознавство» Оверковська т.к. Мв 2016 1
10490 екологічне право україни методичні вказівки до виконання курсової роботи спеціальність 8.18010005 «екологічна політика і право» Оверковська т.к. Мв 2016 1
10489 правові засади охорони земель в україні методичні вказівки до виконання курсової роботи спеціальність 8.03040101 «правознавство» Оверковська т.к. Мв 2016 0
10275 Правовий статус Товариства Червоного Хреста УСРР в системі органів охорони здоров’я. Мельничук М. О. Тд 2015 124
10274 Правове регулювання санаторно-курортного лікування в УСРР у 20-ХХ рр. ХХ ст. Мельничук М.О. С 2014 179
10273 Правові основи становлення санітарної справи в УСРР у період НЕПу Мельничук М.О. Тд 2015 144
10271 Структура та повноваження Народного комісаріату охорони здоров’я УСРР у період непу. Мельничук М. О. С 2015 362
10270 Правовое регулирование охраны материнства и детства в УССР в период НЕПа Мельничук М. О. Суз 2015 381
10268 Правовий статус медперсоналу в УСРР у 20-ті рр. ХХ ст. Мельничук М. О. Тд 2015 148
10267 Правове регулювання діяльності фонду страхової медицини в УСРР у 20-х рр. ХХ ст. Мельничук М.О. Тд 2014 441
9929 Програма навчальної дисципліни юридична відповідальність за екологічні правопорушення для студентів напряму підготовки 6.030401 "Право" Оверковська Т.К. Нп 2016 6
9928 Програма навчальної дисципліни правові засади охорони земель сільськогосподарського призначення для студентів напряму підготовки 6.030401 "Право" Оверковська Т. К. Нп 2016 8
9927 Програма навчальної дисципліни природоресурсне право для студентів напряму підготовки 6.030401 "Право" Оверковська Т. К. Нп 2016 3
9926 Інтелектуальна власність. Методичні вказівки до семінарських занять для студентів спеціальності 8.03050801 «Фінанси і кредит» Опольська Н.М. Мв 2016 2
9925 Інтелектуальна власність. Програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 8.03050801 «Фінанси і кредит» Опольська Н.М. Нп 2016 4
9924 Методичні рекомендації до семінарських занять для студентів спеціальності 8.03040101 «Правознавство» з дисципліни «Порівняльне правознавство» Опольська Н.М. Мв 2016 12
9923 Порівняльне правознавство. Програма освітньо-кваліфікаційний рівень – магістр спеціальності 8.03040101 «правознавство» Опольська Н.М. Нп 2016 11
9922 Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з дисципліни «Інтелектуальна власність» зі спеціальності 8.03050801 "Фінанси та кредит" Опольська Н.М. Мв 2016 2
9921 Порівняльне правознавство Методичні вказівки до самостійної роботи студентів спеціальності 8.03040101 «Правознавство» Опольська Н.М. Мв 2016 10
9605 Особливості державної реєстрації громадських організацій та місцевих осередків Письменна О.П. С 2015 89
9604 Порівняння практики застосування договору комерційної концесії та договору франчайзингу на міжнародному та національному рівнях Письменна О.П., С 2015 97
9603 Правове регулювання конкурентоспроможності підприємств на міжнародному ринку Письменна О.П. Тд 2015 171
9602 Особливості деліктних зобов'язань у цивільному праві України Письменна О.П. Барчук О. Тд 2015 198
9601 Проблеми правового закріплення поняття "Юридична адреса" Письменна О.П., Савчук Л.А. Тд 2015 116
9592 Договір ренти: історично-правовий аналіз Письменна О.П. Ванжула О. С 2015 94
9420 Право дитини на людську гідність Опольська Н.М. С 2011 328
9288 Дотримання прав людини у пенітенціарній системі України Гель А. П., Автухов К. А., Романов М. В., Човган В. О., Яковець І. С. С 2015 427
9287 Організаційно-правове забезпечення охорони материнства і дитинства в УСРР на початку 20-х рр Мельничук М.О. Тд 2014 522
9286 Порядок надання медичної допомоги застрахованим у 20-х рр. ХХ ст. Мельничук М.О. Тд 2015 342
9285 Правовий статус Головного управління соціального страхування в УСРР у 20-х рр. ХХ ст. Мельничук М.О. Тд 2014 507
9283 Правові основи протидії соціальним хворобам в УСРР у період НЕПу Мельничук М.О. Тд 2015 343
9170 Права дітей, які постраждали внаслідок збройного конфлікту в Україні Опольська Н. М. С 2015 121
9169 Моніторинг земель України: правові аспекти Оверковська Т. К. С 2015 170
9168 Інститут зміни умов тримання засуджених у межах однієї виправної колонії: проблемні аспекти Гель А. П. С 2015 304
9147 Землі України як обєкт правової охорони Оверковська Т. К. С 2015 482
9145 Права дітей, які постраждали внаслідок збройного конфлікту в україні Опольська Н. М. С 2015 174
9144 Правовий аналіз родового обєкта злочинів проти правосуддя Головчук В. А. С 2015 170
9143 Критерії ефективності механізму забезпечення прав і свобод дитини Опольська Н. М. Тд 2015 242
9131 Виконання покарання у вигляді арешту. Проблеми та деякі інші наслідки законодавчих новацій. Гель А. П. С 2015 260
9127 Правове регулювання діяльності профілактичних устав УСРР у 20-х рр. ХХ ст. Мельничук М.О. С 2015 358
9125 Правові засади організації медичної допомоги застрахованим УСРР у 20 рр. ХХ ст. Мельничук М.О. С 2014 143
9048 Особливості спадкового права України Письменна О.П., Яцик О.А. Тд 2015 269
9047 Договір купівлі-продажу якпідстави виникнення права власності на нерухомість. Особливості реєстрації Письменна О.П., Савчук Л.А. Тд 2015 256
9046 Ліцензійний договір за законодавством України Письменна О.П., Козяр Н.О. Тд 2014 214
9044 Договір поставки: Зміст та особливості Письменна О.П., Динисюк М.Д. Тд 2013 226
9043 Договір поставки: Зміст та особливості Письменна О.П., Динисюк М.Д. Тд 2013 174
9042 Суть та значення договору оренди земельної ділянки Письменна О.П., Гуцалюк О.І. Тд 2014 146
9041 Суть та значення договору оренди земельної ділянки Письменна О.П., Гуцалюк О.І. Тд 2014 134
9040 Сучасні проблеми принципів міжнародного права Письменна О.П, Левченко А.О. Тд 2014 172
9039 Криза міжнародної безпеки Письменна О.П., Яцик О.А. Тд 2014 180
9034 Конкурентне право. Методичні вказувки до семінарських занять для студентів напряму підготовки 6.030401 "Правознавство" Опольська Н.М., Мельничук М.О. Мв 2015 5
9033 Державне будівництво, державна служба та місцеве самоврядування. Методичні вказівки до семінарських занять Ковальов Д. В. Мв 2015 23
9032 Кримінологія. Програма навчальної дисципліни підготовки бакалаврів напряму 6.030401 «Правознавство». Головчук В.А. Нп 2015 3
9019 Правові основи укладення та припинення шлюбу Письменна О.П., Барчук О.В. С 2014 186
9017 Державне регулювання конкурентоспроможності підприємств Письменна О.П., Войтенко О.І., Дремух І.В. С 2013 177
9015 Біженці в міжнародному публічному праві та національному законодавстві Письменна О.П., Чумак Ю.А. С 2015 457
9014 Захист прав споживачів під час придбання продукції через мережу інтернет Письменна О.П., Баранова О.С., Шкринда О.М. С 2015 326
9013 Міжнародний, зарубіжний та національний досвід правового регулювання укладення шлюбного договору Письменна О.П., Новикова Я.І. С 2015 397
8951 Методичні вказівки до проходження стажування для студентів напряму підготовки 6.030401 «Правознавство»; спеціальності 7.03040101 «Правознавство» денної та заочної форм навчання МельничукО.Ф., ОмельчукВ.А. , ОпольськаН.М., ПисьменнаО.П. Мв 2015 0
8950 Канонічне право. Методичні вказівки до семінарських занять. Ковальов Д.В. Мв 2015 0
8948 Канонічне право. Програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 7.03040101 «Правознавство» Омельчук В.А., Ковальов Д.В. Нп 2015 0
8946 Програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 7.03040101 «правознавство».механізм юридичного забезпечення прав людини Омельчук В.А. Нп 2015 5
8945 Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів спеціальності 7.03040401 «Правознавство» з дисципліни "Освітнє право" Мельничук О. Ф., Пипяк М. І. Мв 2015 0
8399 Програма вступного фахового випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за галуззю знань 0304 «Право» напрямом підготовки 6.030402 «Правознавство» (за скороченим терм Калетнік Г.М., Омельчук В.А., Мазур А.Г., Ціхановська В.М., Мельничук О.Ф., Опольська Н.М,. Оверковська Т.К., Письменна О.П. Пвф 2015 0
8396 Програма вступного фахового випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за спеціальністю 7.03040101 «Правознавство» Калетнік Г.М., Омельчук В.А., Мазур А.Г., Ціхановська В.М., Мельничук О.Ф., Опольська Н.М., Оверковська Т.К., Письменна О.П., Шаманська О.І. Пвф 2015 0
8182 Правознавство. Програма навчальної дисципліни для бакалаврів за напрямом підготовки 6.090103 ”Водні біоресурси та аквакультура". Гель А.П. Нп 2015 1
8154 Торгове право. Програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 7.03040101 «Правознавство» Письменна О.П. Нп 2014 0
8153 Правознавство. Програма навчальної дисципліни для бакалаврів за напрямом підготовки 6.051701 "Харчові технології та інженерія". Гель А.П. Нп 2014 8
8152 Правознавство. Програма навчальної дисципліни для бакалаврів за напрямом підготовки 6.090103 "Лісове і садово-паркове господарство" Гель А.П. Нп 2014 4
8151 Право екологічної безпеки. Методичні вказівки до семінарських занять для спеціалістів денної форми навчання спеціальності 7.03040401 «Правознавство» Оверковська Т.К. Мв 2014 2
8150 Право екологічної безпеки. Програма навчальної дисципліни підготовки спеціалістів спеціальності 7.03040401 «Правознавство» Оверковська Т.К., Письменна О.П. Нп 2014 2
8149 Право екологічної безпеки. Методичні вказівки з організації самостійної роботи спеціалістів спеціальності 7.03040401 «Правознавство». Оверковська Т.К. Мв 2014 1
8136 «Порівняльне цивільне право». Програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 7.03040101 «Правознавство» Письменна О.П., Оверковська Т.К. Нп 2014 2
8135 Захист прав споживачів. Програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 7.03040101 «Правознавство» Письменна О.П. Нп 2014 0
8126 Методичні рекомендації до виконання дипломних робітстудентів спеціальності 7.03040101 "Правознавство" Омельчук В.А., Мельничук О.Ф., Гель А.П., Опольська Н.М., Оверковська Т.К.,Письменна О.П. Мв 2014 7
7866 Кримінально-процесуальне право. Методичні вказівки до практичних занять для студентів напряму підготовки 6.030401 «Правознавство». Головчук В.А. Мв 2014 1
7752 Аграрне право України. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.030401 «Правознавство». Оверковська Т.К. Мв 2014 15
7751 Екологічне право України. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.030401 «Правознавство». Оверковська Т.К. Мв 2014 3
7750 Основи рибоохорони та рибогосподарського законодавства. Програма навчальної дисципліни для студентів напряму підготовки 6.090201 «Водні біоресурси та аквакультура» Оверковська Т.К., Письменна О.П. Нп 2014 7
7749 Аграрне, земельне та екологічне право України. Програма навчальної дисципліни для студентів напряму підготовки 6.030401 «Правознавство». Оверковська Т.К., Гель А.П. Нп 2014 0
7748 Кримінально-виконавче право України. Методичні вказівки до організації самостійної роботи для студентів денної форми навчання за напрямом підготовки бакалаврів 6.030401 ”Правознавство”. Гель А.П. Мв 2014 3
7597 Аграрне право України. Програма навчальної дисципліни для студентів напряму підготовки 6.030401 «Правознавство». Оверковська Т.К., Гель А.П. Нп 2014 8
7561 Конкурентне право України. Програма навчальної дисципліни для студентів напряму підготовки 6.030401 «Правознавство». Оверковська Т.К., Гель А.П. Нп 2014 1
7559 Земельне право України. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.030401 «Правознавство». Оверковська Т.К. Мв 2014 2
7558 Екологічне право України. Методичні вказівки до семінарських занять для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.030.401 «Правознавство». Оверковська Т.К. Мв 2014 3
7557 Кримінально-виконавче право України. Методичні вказівки до практичних занять для студентів денної форми навчання за напрямом підготовки бакалаврів 6. 030402 ”Правознавство”. Гель А.П. Мв 2014 2
7475 Захист прав споживачів при торгівельному обслуговуванні Письменна О. П. Мвв 2014 2
7473 Кримінальне право України (Особлива частина). Програма навчальної дисципліни підготовки бакалаврів напряму 6.030402 «Правознавство». Головчук В.А. Нп 2014 5
7300 Міжнародне приватне право Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.030402 «Правознавство» Письменна О.П. Мв 2014 10
7297 Сімейне право України. Методичні вказівки до семінарських занять для студентів напряму підготовки 6.030402 «Правознавство». Письменна О.П. Мв 2014 25
7295 Сімейне право України. Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.030402 «Правознавство» Письменна О.П. Мв 2014 13
7294 Міжнародне приватне право. Методичні вказівки до семінарських занять для студентів напряму підготовки 6.030402 «Правознавство». Письменна О.П. Мв 2014 10
7248 . Правове регулювання відносин власності.Методичні вказівки до семінарських занять для студентів напряму підготовки 6.030402 «Правознавство». Письменна О.П. Мв 2013 1
7247 Міжнародне публічне право.Методичні вказівки до семінарських занять для студентів напряму підготовки 6.030402 «Правознавство». Письменна О.П. Мв 2013 1
7246 Правове регулювання відносин власності.Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.030402 «Правознавство». Письменна О.П. Мв 2013 0
7245 Банківське право. Методичні вказівки до семінарських занять для студентів напряму підготовки 6.030402 «Правознавство». Опольська Н.М. Мв 2013 10
7244 Банківське право. Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.030402 «Правознавство». Опольська Н.М. Мв 2013 6
7236 Право соціального забезпечення. Програма навчальної дисципліни напряму підготовки 6.030402 «Правознавство». Опольська Н.М., Мельничук О.Ф. Нп 2013 5
7233 Сімейне право. Програма навчальної дисципліни для студентів напрямів підготовки 6.030402 «Правознавство» Письменна О.П., Гель А.П. Нп 2013 22
7232 Міжнародне приватне право. Програма навчальної дисципліни для студентів напрямів підготовки 6.030402 «Правознавство», Письменна О.П., Оверковська Т.К. Нп 2013 9
7231 Правові основи підприємницької діяльності. Програма навчальної дисципліни для студентів напрямів підготовки 6.030402 «Правознавство», Письменна О.П., Мельничук О.Ф. Нп 2013 0
7230 Банківське право. Програма навчальної дисципліни напряму підготовки 6.030402 «Правознавство» Опольська Н.М. Мельничук О.Ф. Нп 2013 3
7226 Міжнародне публічне право. Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.030402 «Правознавство». Письменна О.П. Мв 2013 1
7225 Інтелектуальна власність. Методичні вказівки до семінарських занять для студентів напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа». Опольська Н.М. Мв 2013 2
7219 Право соціального забезпечення. Методичні вказівки до семінарських занять для студентів напряму підготовки 6.030402 «Правознавство». Опольська Н.М. Мв 2013 12
7218 Право соціального забезпечення. Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.030402 «Правознавство». Опольська Н.М. Мв 2013 4
7217 Методичні рекомендації щодо організації наскрізної самостійної роботи студентів під час підготовки фахівців галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» ОКР «бакалавр» за професійним спрямуванням «Правознавство» Мельничук О. Ф., Оверковська Т. К. Мв 2013 0
7212 Програма комплексного державного іспиту, галузь знань 0304 «Право», напрям підготовки 6.030401 «Правознавство» для освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» Мельничук О.Ф., Гель А.П., Письменна О.П., Головчук В.А. Пкд 2013 1
6911 Кримінальне право України (Загальна частина). Методичні вказівки до організації самостійної роботи для студентів денної форми навчання за напрямом підготовки бакалаврів 6.030402 ”Правознавство”. Гель А.П. Мв 2013 9
6903 Трудове право України. Методичні вказівки до семінарських занять для студентів напряму підготовки 6.030402 «Правознавство». Мельничук О.Ф. Мв 2013 8
6902 Господарське право України. Методичні вказівки до виконання курсової роботи для бакалаврів напряму підготовки 6.030.402 «Правознавство» у вищих навчальних закладах ІІ-ІV рівнів акредитації Мельничук О.Ф. Мв 2013 1
6901 Господарське право України. Програма навчальної дисципліни для студентів напряму підготовки 6.030402 «Правознавство». Мельничук О.Ф., Опольська Н.М. Нп 2013 2
6900 Трудове право України. Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.030402 «Правознавство». Мельничук О.Ф. Мв 2013 8
6899 Трудове право України. Програма навчальної дисципліни для студентів напряму підготовки 6.030402 «Правознавство». Мельничук О.Ф. Нп 2013 12
6898 Аграрне право України. Оверковська Т.К. Нп 2013 23
6897 . Основи права. Програма навчальної дисципліни для бакалаврів за напрямом підготовки 6.050503 "Машинобудування". Гель А.П., Оверковська Т.К. Нп 2013 3
6896 Кримінально-виконавче право України. Програма навчальної дисципліни за напрямом підготовки бакалаврів 6. 030402 ”Правознавство” Гель А.П., Письменна О.П. Нп 2013 3
6110 Право людини на освіту Мельничук О. Ф. Мвв 2013 1
6026 Цивільне процесуальне право України. Програма навчальної дисципліни напряму підготовки 6.030402 «Правознавство» Письменна О.П., Мельничук О.Ф., Саюк Б.О. Нп 2013 5
6017 Правознавство. Програма навчальної дисципліни для бакалаврів за напрямком підготовки 6.090101 "Агрономія". Гель А.П., Оверковська Т.К. Нп 2013 1
6016 Трудове право України. Програма навчальної дисципліни для студентів напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа». Мельничук О.Ф., Оверковська Т.К., Опольська Н.М. Нп 2013 0
6015 Трудове право України. Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа». Мельничук О.Ф. Мв 2013 0
6014 Правознавство. Програма навчальної дисципліни для бакалаврів за напрямками підготовки 6.090102 "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва", 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористув Гель А.П., Письменна О.П. Нп 2013 4
5978 Трудове право України. Методичні вказівки до семінарських занять для студентів напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа». Мельничук О.Ф. Мв 2013 0
5975 Цивільне процесуальне право України. Методичні вказівки до семінарських занять для студентів напряму підготовки 6.030402 “Правознавство” Мельничук О.Ф., Письменна О.П., Саюк Б.О. Нп 2013 7
5944 Методичні вказівки до навчальної практики з дисциплін "Трудове право України", "Цивільне право України" для студентів 3-го курсу Мельничук О. Ф., Письменна О. П., Саюк Б. О. Мв 2013 3
5943 Методичні вказівки до навчальної практики з дисциплін "Адміністративне право України", "Цивільне право України" Мельничук О. Ф., Опольська Н. М., Письменна О.П. Мв 2013 5
5942 Методичні вказівки до навчальної практики з дисципліни "Судові та правоохоронні органи України" для студентів І курсу напряму підготовки 6.030.402 «Правознавство» Мельничук О. Ф., Оверковська Т. К. Мв 2013 7
5921 Аграрне право України. Методичні вказівки до семінарських занять для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.030.402 «Правознавство» Оверковська Т.К. Мв 2013 48
5758 Новий Митний кодекс Р. В. Кудик С 2013 61
5749 Міжнародні митні організації І. В. Сотніченко С 2013 162
5721 Кримінальне право (Особлива частина). Методичні вказівки до семінарських занять студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.030402 «Правознавство» Письменна О. П., Пипяк М. І. Мв 2013 6
5720 Кримінальне право (Особлива частина). Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.030402 Правознавство. Письменна О.П., Пипяк М. І. Мв 2013 9
5606 Актуальні проблеми земельного права. Програма навчальної дисципліни підготовки магістрів спеціальності 8.18010005 «Екологічна політика і право» Оверковська Т.К., Письменна О.П. Нп 2013 1
5605 Екологічна політика і право. Програма навчальної дисципліни підготовки магістрів спеціальності 8.18010017 «Економіка довкілля і природних ресурсів» Оверковська Т.К., Гель А.П. Нп 2013 0
5459 Програма навчальної дисципліни "Право екологічної безпеки" підготовки магістрів спеціальності 8.18010005 «Екологічна політика і право» Оверковська Т.К., Мельничук О.Ф. Нп 2012 0
5455 Проблеми реалізації та захист екологічних прав громадян. Програма навчальної дисципліни підготовки магістрів спеціальності 8.18010005 «Екологічна політика і право» Оверковська Т.К., Письменна О.П. Нп 2012 0
5454 Актуальні проблеми екологічного права. Програма навчальної дисципліни підготоки магістрів спеціальності 8.18010005 «Екологічна політика і право» Оверковська Т.К., Письменна О.П Нп 2012 1
5453 Міжнародне публічне право. Програма навчальної дисципліни напрям підготовки 6.030402 «Правознавство» Письменна О.П., Оверковська Т.К. Нп 2012 1
5417 Договірне право. Програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 7.03060101 Менеджємент орнганізацій і адміністрування 7.03060104 Менеджємент зовнішньоєкономічної діяльності 8.03060101 Менеджємент орнганізацій і адмініструванн Письменна О.П., Оверковська Т.К., Нп 2012 6
5416 Земельне право України. навчальної дисципліни для студентів напряму підготовки 6.030402 «Правознавство», для магістрів спеціальності 8.18010005 «Екологічна політика і право» Оверковська Т.К., Мельничук О.Ф. Нп 2012 0
5415 Цивільне право України. Програма навчальної дисципліни магістрів спеціальності 8.18010005 «Екологічна політика і право» Письменна О.П. Гель А.П,. Нп 2012 0
5414 Цивільне право України. (Особлива частина) Програма навчальної дисципліни для студентів напрямів підготовки 6.030402 «Правознавство» Письменна О.П., Гель А.П. Нп 2012 19
5406 Трудове право України. Методичні вказівки до виконання курсової роботи для бакалаврів напрямів підготовки 6.030.601 «Менеджмент», 6.030.402 «Правознавство» у вищих навчальних закладах ІІ-ІV рівнів акредитації Міністерства аграрної політики та продовольс Мельничук О.Ф., Мв 2012 5
5371 Кримінальне право. Програма навчальної дисципліни для підготовки магістрів за спеціальністю 8.18010005 ”Екологічна політика та право”. Гель А.П., Письменна О.П. Нп 2012 1
5253 Конституційне право України.Методичні вказівки до виконання курсової роботи для бакалаврів напряму підготовки 6.030402 «Правознавство» Мельничук О.Ф., Опольська Н.М., Правдюк А.Л. Мв 2012 2
5223 Екологічне право України. Програма навчальної дисципліни для студентів напрямів підготовки 6.030402 «Правознавство», 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього природного середовища та збалансоване природокористування», для магістрів спеціальності 8.180100 Оверковська Т.К., Письменна О.П. Нп 2012 37
5178 legislative and executive branches of the us federal government  Kravets R.A.,  Skvortsov V.H. Тд 2012 41
5174 Evolutionary spectrum of changing the structure of civil law subject in regulation documents  Khomiakovska T.O.,  Yes’kova K.I. Тд 2012 41
5144 Судові та правоохоронні органи України. Тимчасова програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму підготовки 6. 030402 ”Правознавство” (спеціальність ”Правознавство”) у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації Міністерства агр Гель А.П., Оверковська Т.К. Нп 2010 3
5143 Судові та правоохоронні органи України. Методичні вказівки до семінарських занять для студентів денної форми навчання для підготовки бакалаврів за напрямом 6. 030402 ”Правознавство” Гель А.П. Мв 2011 8
5142 Судові та правоохоронні органи України. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи для студентів денної форми навчання за напрямом підготовки бакалаврів 6. 030402 (”Правознавство”) Гель А.П. Мв 2011 1
4621 Історія правових і політичних вчень Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.030.402 «Право» Мельничук О.Ф.,.Красніцька Н.В. Нп 2012 1
4620 Державне будівництво та місцеве самоврядування Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.030.402 «Правознавство» Мельничук О.Ф., Яремчук Ю. О., Ковальов Д. В.Красніцька Н.В. Нп 2012 19
4619 Адміністративне право. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.030402 «Правознавство» у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації Міністерства аграрної політики та продовольства України Мельничук О.Ф., Ковальов Д. В. Нп 2012 5
4618 Податкове право Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.030402 «Правознавство» Опольська Н.М. Саюк Б.О. Нп 2012 0
4492 Правове забезпечення державного регулювання фінансової діяльності ПРОГРАМА навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» Опольська Н.М. Саюк Б.О. Нп 2012 0
4372 Аграрне та екологічне право України. Програма навчальної дисципліни для підготовки магістрів спеціальності 8.090101 «Агрономія» Оверковська Т.К., Письменна О.П. Нп 2012 1
4363 “Кримінальне право України (Загальна частина)” Методичні вказівки до семінарських занять для студентів денної форми навчання для підготовки бакалаврів за напрямом 6. 030402 ”Правознавство” Гель А.П. Мв 2012 2
4230 Правове регулювання відносин власності. Програма курсу навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.030402 «Правознавство» Письменна О.П., Мельничук О.Ф. Нп 2012 1
4078 Історія держави і права України. Методичні вказівки до семінарських занять Мельничук О.Ф., Ковальов Д.В. Мв 2012 2
4077 Історія держави і права зарубіжних країн. Методичні вказівки до семінарських занять студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.030402 Правознавство Опольська Н.М. Мв 2012 3
4071 Історія держави і права зарубіжних країн. Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.030402 Правознавство. Опольська Н.М. Мв 2012 3
3977 Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни «Менеджмент підприємств і організацій в АПК» для студентів денної та заочної форми навчання Герасименко Ю.В. Мв 2012 2
3974 Юридична деонтологія. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму 6.030402 Правознавство Мельничук О.Ф., Опольська Н.М. Нп 2012 3
3973 Історія держави та права зарубіжних країн. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму 6.030402 Правознавство Мельничук О.Ф., Опольська Н.М. Нп 2012 0
3817 Цивільне право України. Методичні вказівки до семінарських занять для підготовки бакалаврів денної форми навчання напряму підготовки 6.090101 «Менеджмент» (спеціальність «Правознавство») Цвігун Д.П., Гель А.П. Мв 2011 0
3807 Цивільне право України. Методичні вказівки до самостійної роботи для підготовки бакалаврів денної форми навчання напряму підготовки 6.090101 «Менеджмент» (спеціальність «Правознавство») О.П Письменна Мв 2011 0
3806 Цивільне право України. Пронрама курсу навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.090101 «Менеджмент» (спеціальність «Правознавство») О.П Письменна, А.П.Гель Нп 2011 1
3783 Програма навчальної дисципліни для підготовки магістрів спеціальності 8.05050313 «Обладнання переробних і харчових виробництв». Опольська Н.М. Нп 2011 1
3669 Екологічне право України. Методичні вказівки до виконання курсової роботи для магістрів напряму підготовки 1801 «Специфічні категорії» Оверковська Т.К. Мв 2011 9
3650 Історія держави і права України. Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.030.402 «Правознавство» Мельничук О.Ф. Мв 2011 3
3646 Кримінальне право України (Загальна частина). Програма навчальної дисципліни для студентів денної форми навчання для підготовки бакалаврів за напрямом 6.030402 ”Правознавство”. Гель А.П., Письменна О.П. Тп 2011 1
3643 Законодавство та право в агропромисловому комплексі України: На- вчальний посібник. Мельничук О.Ф., Опольська Н.М. Нп 2011 6549
2909 Адвокатура в Україні. Тимчасова програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.090101 «Менеджмент» (спеціальність «Правознавство») О.П Письменна, А.П. Гель Тп 2011 3
2907 Основи міжнародного права. Тимчасова програма навчальної дисципліни для підготовки напряму підготовки спеціалістів 7.050201 «Менеджмент» (спеціальність «Менеджмент ЗЕД») О.П Письменна, О.Ф. Мельничук Тд 2011 1
2902 Міжнародне приватне право. Тимчасова програма навчальної дисципліни для підготовки напряму підготовки спеціалістів 7.050201 «Менеджмент» (спеціальність «Менеджмент ЗЕД») О.П Письменна, О.Ф. Мельничук Тп 2011 1
2816 Державне управління в галузі охорони земель О. В. Курдибаха С 2011 168
2800 Забезпечення екологічної безпеки у сфері сільськогосподарського землекористування: правові аспекти Є. Чундер, Т. К. Оверковська С 2011 136
2769 Трудова дисципліна як правова категорія С. П. Ковальчук, О. Ф. Мельничук С 2011 728
2661 Господарське законодавство – основа ефективної економіки К. П. Тяннікова, О. П. Письменна С 2011 109
2654 Суб"єкти підприємницької діяльності в умовах сучасного інституційного середовища В. В. Осадчук, О. П. Письменна С 2011 234
2649 Новели правового регулювання акціонерних товариств в Україні О. В. Мазур, О. Ф. Мельничук С 2011 521
2643 Право на інформацію про товари, роботи (послуги) в системі прав споживачів О. В. Коцюруба, О. П. Письменна С 2011 714
2607 Особливості правової охорони земель сільськогосподарського призначення в Україні М. В. Оверковська, Т. К. Оверковська С 2011 3584
2218 Правові аспекти раціонального використання та охорони земель України М. Оверковська, Т. К. Оверковська С 2010 231
2217 Історико-правовий аналіз становлення сучасного інституту іпотеки О. Коцюруба, О. П. Письменна С 2010 492
2208 Правове регулювання дільності небанківських фінансових установ Л. М. Гладун, С. Я. Ковальчук С 2010 134
2207 Правова природа трудового контракту В. В. Буран, О. Ф. Мельничук С 2010 222
2206 Європейський вектор: правові гарантії суб"єктам господарювання С. Л. Білобабченко, С. Я. Ковальчук С 2010 99
2056 Правове забезпечення екологічної безпеки у сфері виробництва та споживання біопалива Т. К. Оверковська С 2010 156
2049 Нормативно-правове регулювання біопалива в Україні О. Ф. Мельничук С 2010 306
2006 Інтелектуальна власність. Програма навчальної дисципліни для підготовки магістрів напряму підготовки 8.050201 «Менеджмент» (спеціальність «Менеджмент організацій») у вищих навчальних закладах ІІ-ІV рівнів акредитації Міністерства аграрної політики України О.Ф.Мельничук, О.П.Письменна Нп 2010 0
1966 Правознавство. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи для студентів денної форми навчання з галузі знань 0306 за напрямом підготовки 6.030601 “Менеджмент ” Гель А.П. Мв 2010 1
1963 Інтелектуальна власність. Програма навчальної дисципліни для підготовки магістрів напряму підготовки 8.050201 «Менеджмент» (спеціальність «Менеджмент організацій») у вищих навчальних закладах ІІ-ІV рівнів акредитації Міністерства аграрної політики України О.Ф.Мельничук, О.П.Письменна. Мв 2010 1
1959 Адміністративне право. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів факультету менеджменту денної форми навчання Мельничук О.Ф.Юкальчук І.А.. Бойко В.М.. Мв 2007 2
1935 Основи кримінального права. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання зі спеціальності 7.050.201 “Менеджмент організацій” (спеціалізація “Правове забезпечення АПК”) Гель А.П. Мв 2007 1
1885 Аграрне право України. Тимчасова програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.030.601 «Менеджмент» (спеціальність «Менеджмент організацій») у вищих навчальних закладах ІІ-ІV рівнів акредитації Міністерства аграрної політик Оверковська Т.К., Мельничук О.Ф. Тп 2010 4
1769 Судово-бухгалтерська експертиза в кримінальному та господарському процесах Л. Г. Михальчишина С 2010 386
1768 Функції колективного договору в ринкових умовах О. Ф. Мельничук, О. Ф. Мельничук С 2010 617
1693 Інтелектуальна власність. Програма навчальної дисципліни для підготовки магістрів напряму підготовки 8.050201 «Менеджмент (спеціальність «Менеджмент організацій») О.Ф.Мельничук, О.П.Письменна Тп 2010 0
1691 Державне будівництво і місцеве самоврядування. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів денн форми навчання зі спеціальності 6.030601 «менеджмент», спеціалізаці «державне регулювання та управління АПК» Мельничук О.Ф. Ковальов Д.В. Мв 2010 18
1434 Державне регулювання відносин власності. Тимчасова програма для студентів денної та заочної форм навчання (спеціальність 6.030.601 “Менеджмент”, спеціалізація “ДРУ”) Письменна О. П. Тп 2008 0
1431 Методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної форми навчання факультету Менеджменту спеціальності 6.030601 “Менеджмент організацій” з курсу “Технологія виробництва продукції рослинництва”. І.С. Поліщук М.І. Поліщук О.В. Климчук В.А. Шинкарук Мв 2008 0
1421 Державне регулювання відносин власності. Тимчасова програма для студентів денної та заочної форм навчання (спеціальність 6.030.601 “Менеджмент”, спеціалізація “ДРУ”) Письменна О. П. Тп 2008 0
1409 Підприємницьке право. Методичні вказівки до самостійної роботи для студентів денної форми навчання спеціальністі «Менеджмент організацій» Мельничук О.Ф., Юкальчук І.А.. Мв 2008 13
1310 Правознавство. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи для студентів денної форми навчання з галузі знань 0306 за напрямом підготовки 6.030601 “Менеджмент ” Гель А.П. Мв 2010 0
1132 Міжнародне економічне право. Тимчасова програма для студентів факультету менеджменту денної та заочної форми навчання зі спеціальності 6.030.601 “Менеджмент організацій” спеціалізація “Правове забезпечення АПК” Мельничук О.Ф.Ковальчук С.Я. Тп 2008 8
1114 Правознавство. Тимчасова програма для студентів денної та заочної форм навчання спеціальностей «Менеджмент організацій» 6.030.601, «Облік і аудит» 6.030.509, «Зооінженерія» 6.090.102, «Агрономія» 6.040.106, «Механізація сільського господарства» 5.050.502 Мельничук О.Ф. Тп 2008 1
1108 Банківське право. Тимчасова програма для студентів факультету менеджменту денної та заочної форми навчання зі спеціальності 6.030.601 ”Менеджмент організацій” спеціалізація “Правове забезпечення АПК” Мельничук О.Ф. Ковальчук С. Я. Тп 2008 0
1088 Господарське право. Тимчасова програма для студентів факультету менеджменту денної та заочної форм навчання (спеціальності 6.030601) Письменна О.П. Тп 2008 3
1078 Інтелектуальна власність. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів денної форми навчання зі спеціальності 7.030601 «Менеджмент » (МПО,ДРУ) Письменна О.П. Нагорняк А.В. Опольська Н.М. Мв 2008 1
1055 Державне регулювання земельних відносин та захист навколишнього природного середовища» Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.030.601 «Менеджмент» А.П. Гель, Т.К. Оверковська Тп 2009 0
1054 Правове забезпечення державного управління: Тимчасова програма навчальної дисципліни для підготовки спеціалістів з напрямку 7.050201 (спеціалізація «державне регулювання та управління АПК») Гель А.П. Ковальов Д.В. Тп 2008 0
1053 Державна служба: Тимчасова програма навчальної дисципліни для підготовки спеціалістів з напрямку 7.050201 (спеціалізація «державне регулювання та управління АПК») Гель А.П. Ковальов Д.В Тп 2008 0
1039 Трудове право. Тимчасова програма для студентів факультету менеджменту денної та заочної форм навчання(спеціальність 6.030.601) Мельничук О.Ф. Тп 2008 0
702 Правове забезпечення державного управління. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів денної фор-ми навчання зі спеціальності 7.050.201 «менеджмент організацій» (спеціалі-зація «державне регулювання та управління АПК»). Мельничук О.Ф., Ковальов Д.В. Мв 2007 0
539 Адміністративне право. Тимчасова програма. Мельничук О.Ф. Юкальчук І.А.. Бойко В.М. Тп 2007 1
538 Адміністративне право. Методичні вказівки до семінарських занять.. Мельничук О.Ф. Юкальчук І.А. Мв 2007 3
537 Адміністративне право. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи. Мельничук О.Ф., Юкальчук І.А., Бойко В.М. Мв 2007 5
515 Тимчасова програма з "Фінансове право". Нагорняк В.А., Ковальчук С.Я. Тп 2007 1
400 Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни “Підприємницьке право”. Гель А.П., Мельничук О.Ф., Письменна О.П. Мв 2006 0
313 Тимчасова програма з дисципліни “Основи митного та валютного законодавства”. Ковальчук С.Я., Нагорняк В.А. Тп 2006 0
307 Тимчасова програма з дисципліни “Підприємницьке право”. Мельничук О.Ф. Тп 2006 3
306 Методичні вказівки до правового розділу дипломної роботи. Гель А.П., Мельничук О.Ф., Мв 2006 1


"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska