The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

Кафедра Права

ID TITLE AUTHOR (s) TYPE YEAR RANK
35576 Методичні вказівки щодо написання та захисту звіту з виробничої практики для здобувачів вищої освіти (магістр) денної та заочної форм навчання галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» Вінниця: РВВ ВНАУ, 2023. 30 с. Позняков С.П., Дем`янчук Ю.В., Правдюк А.Л., Маньгора Т.В., Маньгора В.В. Мв 2023 5
35511 Порівняльне правознавство. Методичні вказівки для виконання самостійної роботи здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 081 Право, галузі знань 08 Право, освітньо-професійної програми «Право». Вінниця: ОЦ ВНАУ, 2023. 38 с. Маньгора В.В. Мв 2023 0
35510 Міжнародне приватне право. Методичні вказівки для виконання самостійної роботи здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 081 Право, галузі знань 08 Право, освітньо-професійної програми «Право». Вінниця: ОЦ ВНАУ, 2023. 37 с. Маньгора В.В. Мв 2023 0
35509 Порівняльне правознавство. Методичні вказівки для проведення практичних занять здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 081 Право, галузі знань 08 Право, освітньо-професійної програми «Право». Вінниця: ОЦ ВНАУ, 2023. 19 с. Маньгора В.В. Мв 2023 0
35508 Етичні вимоги до правничої професії. Методичні вказівки для проведення практичних занять здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 081 Право, галузі знань 08 Право, освітньо-професійної програми «Право». Вінниця: ОЦ ВНАУ, 2023. Маньгора В.В. Мв 2023 0
35507 Етичні вимоги до правничої професії. Методичні вказівки для виконання самостійної роботи здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 081 Право, галузі знань 08 Право, освітньо-професійної програми «Право». Маньгора В.В. Мв 2023 0
35506 Етичні вимоги до правничої професії. Програма навчальної дисципліни для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 081 Право, галузі знань 08 Право, освітньо-професійної програми «Право». Маньгора В.В. Нп 2023 0
35505 Міжнародне приватне право. Методичні вказівки для проведення практичних занять здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 081 Право, галузі знань 08 Право, освітньо-професійної програми «Право». Вінниця: ОЦ ВНАУ, 2023. 38 с. Маньгора В.В. Мв 2023 0
35503 Порівняльне правознавство. Порівняльне правознавство. Програма навчальної дисципліни для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 081 Право, галузі знань 08 Право, освітньо-професійної програми «Право». Маньгора В.В. Нп 2023 0
35502 Міжнародне приватне право. Програма навчальної дисципліни для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 081 Право, галузі знань 08 Право, освітньо-професійної програми «Право». Маньгора В.В. Нп 2023 0
35456 Теоретичні аспекти співвідношення понять механізму правового регулювання та методу правового регулювання Сидоренко В.В., Дем’янчук Ю.В., Добренька Н.В. Сун 2024 24
35226 Теоретико-правові основи формування сучасного безпекового середовища Дем’янчук Ю.В., Новак Я.В., Сидоренко В.В., Добренька Н.В. Сун 2023 37
35169 Дискусійні аспекти протидії корупційним діям в умовах воєнного стану в Україні Дем’янчук Ю.В., Сидоренко В.В., Гнатюк А.Р., Гоцуленко І.О., Григорук М.І., Жовмір М.І. Сун 2023 94
35168 Правові засади протидії корупції в умовах вивчення освітньої дисципліни «Цивільне судочинство» Дем’янчук Ю.В., Добренька Н.В., Коліщук Х.В., Мшанецька Т.А. Сун 2023 57
35134 Законодавство і право АПК. Методичні вказівки до організації самостійної роботи здобувачами вищої освіти другого (магістерського) рівня денної та заочної форми навчання спеціальності 208 «Агроінженерія», 133 Галузеве машинобудування Правдюк А.Л.,Позняков С.П. Мв 2023 2
35120 Захист прав власності. Програма навчальної дисципліни для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 081 Право, галузі знань 08 Право, освітньо-професійної програми «Право». Позняков С.П., Маньгора Т.В. Нп 2023 1
35119 Кримінальна юстиція. Програма навчальної дисципліни для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 081 Право, галузі знань 08 Право, освітньо-професійної програми «Право» Маньгора Т.В. Нп 2023 1
35118 Адміністративне судочинство. Програма навчальної дисципліни для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 081 Право Позняков С.П., Маньгора Т.В. Нп 2023 1
35117 Захист прав власності. Методичні вказівки для самостійнлї роботи здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 081 Право Позняков С.П., Маньгора Т.В. Мв 2023 1
35116 Захист прав власності. Методичні вказівки для практичних занять здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 081 Право Позняков С.П., Маньгора Т.В. Мв 2023 3
35115 Адміністративне судочинство. Методичні вказівки для практичних занять здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 081 Право Позняков С.П., Маньгора Т.В. Мв 2023 1
35114 Адміністративне судочинство. Методичні вказівки для самостійних роботи здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 081 Право Адміністративне судочинство. Позняков С.П., Маньгора Т.В. Мв 2023 2
35113 Кримінальна юстиція. Методичні вказівки для практичних занять здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 081 Право, галузі знань 08 Право, освітньо-професійної програми «Право». Маньгора Т.В. Мв 2023 1
35112 Кримінальна юстиція. Методичні вказівки для самостійної роботи здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 081 Право, галузі знань 08 Право, освітньо-професійної програми «Право» Маньгора Т.В. Мв 2023 3
35086 Правовий захист комп’ютерної програми у національному законодавстві Позняков С.П., Маньгора Т.В. Сун 2023 64
35085 Делібративна демократія як сучасний інструмент народовладдя Правдюк А.Л., Супрун Р.М. Сун 2023 55
35084 Міжнародне публічне право та захист прав людини. Програма навчальної дисципліни для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 081 Право, галузі знань 08 Право, освітньо-професійної програми «Право» Маньгора Т.В. Нп 2023 2
35082 Законодавство і право АПК. Методичні вказівки до організації практичних занять здобувачами вищої освіти другого (магістерського) рівня денної та заочної форми навчання спеціальності 208 «Агроінженерія», 133 Галузеве машинобудування Правдюк А.Л.,Позняков С.П. Мв 2023 4
35081 Законодавство і право АПК. Програма навчальної дисципліни для здобувачів другого (магістерського) рівня денної та заочної форми навчання спеціальності 208 «Агроінженерія», 133 Галузеве машинобудування Правдюк А.Л.,Позняков С.П. Нп 2023 4
35080 Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності. Методичні вказівки до організації самостійної роботи здобувачами вищої освіти другого (магістерського) рівня денної та заочної форми навчання 081 «Право» Правдюк А.Л. Мв 2023 3
35079 Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності. Методичні вказівки до організації практичних занять здобувачами вищої освіти другого (магістерського) рівня денної та заочної форми навчання спеціальності 081 «Право» Правдюк А.Л. Мв 2023 4
35078 Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності. Програма навчальної дисципліни для здобувачів другого (магістерського) рівня денної та заочної форми навчання спеціальності 081 «Право» Правдюк А.Л. Нп 2023 4
34967 Використання цифрових технологій у праві: прспективи та виклики Маньгора В.В., Михальчук Ю.О. Сун 2023 65
34960 Policy issues and legal support for the activity of the State Bureau of Investigation in Ukraine Gulak О., Halai V., Pozniakov S., Parkhomenko P., Hurkovskyy M. СWeof 2023 76
34953 Торговельна марка, як об’єкт права інтелектуальної власності Маньгора Т.В., Могилевич А. Сун 2023 53
34952 Деякі аспекти дослідження адміністративно-правових засад протидії корупції в умовах вивчення нормативної дисципліни «правове регулювання адміністративних відносин» Дем’янчук Ю.В., Бартош Д.О., Петрівська О.П. Сун 2023 85
34919 Імплементація норм міжнародного гуманітарного права в національне законодавство в умовах воєнного стану Маньгора В.В., Маньгора Т.В. Сун 2023 61
34915 Реформування державних органів у сфері інтелектуальної власності в Україні Маньгора В.В., Манукян Б.А. Сун 2023 54
34914 Сучасні підходи до класифікації господарських договорів Маньгора В.В., Вітвіцький М.В. Сун 2023 64
34902 Шлюбно-сімейні відносини в Україні: стан законодавчого закріплення та перспективи розвитку Маньгора Т.В., Швець Л.В. Сун 2023 59
34897 Трудові відносини у період дії воєнного стану Маньгора Т.В., Єдинач В.В. Сун 2023 50
34896 Реформування системи державних органів у сфері інтелектуальної власності в Україні Маньгора Т.В., Гонтарук Я.В., Опаренюк К.І. Сун 2023 57
34895 Актуальні проблеми правового статусу національної служби посередництва і примирення Маньгора Т.В., Семенюта О.С. Сун 2023 60
34894 Нормативно-правове регулювання процедури вирішення колективних трудових спорів у контексті реформи Маньгора Т.В., Ястремський А.А. Сун 2023 63
34893 Актуальні проблеми законодавчого регулювання права інтелектуальної власності в Україні Позняков С.П., Маньгора Т.В. Сун 2023 52
34892 Особливості відповідальності за порушення законодавства про оплату праці в умовах воєнного стану Маньгора Т.В., Мелешин А.В. Сун 2023 67
34885 Конституційне право на освіту в умовах военного стану Правдюк А.Л., Кітнік В.М., Петрик Б.І. Сун 2023 70
34884 Інститут конституціної скарги як ефективний інструмент правового захисту Правдюк А.Л., Богдашкін А.В., Слободянюк І.М. Сун 2023 64
34746 Судовий механізм забезпечення прав людини в Україні Правдюк А.Л., Віннік Д.В., Чигрин Ю.В. Сун 2023 57
34425 Міжнародне публічне право та захист прав людини. Методичні вказівки для практичних занять здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 081 Право, галузі знань 08 Право, освітньо-професійної програми «Право». Маньгора Т.В. Мв 2023 4
34424 Міжнародне публічне право та захист прав людини. Методичні вказівки для самостійної роботи здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 081 Право, галузі знань 08 Право, освітньо-професійної програми «Право» Маньгора Т.В. Мв 2023 2
34423 Трудові відносини та трудові спори. Програма навчальної дисципліни для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 081 Право, галузі знань 08 Право, освітньо-професійної програми «Право» Маньгора Т.В. Нп 2023 2
34422 Трудові відносини та трудові спори. Методичні вказівки для самостійної роботи здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 081 Право, галузі знань 08 Право, освітньо-професійної програми «Право» Маньгора Т.В. Мв 2023 2
34421 Трудові відносини та трудові спори. Методичні вказівки для практичних занять здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 081 Право, галузі знань 08 Право, освітньо-професійної програми «Право» Маньгора Т.В. Мв 2023 5
34401 Огляд поводження з відходами у країнах ЄС і досвід їх енергетичного використання Токарчук Д.М., Томляк Т.С. Сун 2023 56
33790 Corruption in the civil service as a threat to national security Khrystynchenko N., Tataryn N., Hrokholskyi V., Tomliak T., Starostin O. СWeof 2023 62
33786 Проблеми стягнення аліментів на утримання дитини з закордону Томляк Т.С. Сун 2023 46
33782 Діяльність фермерських господарств в умовах воєнного стану Томляк Т.С. Сун 2023 65
33781 Актуальні проблеми мобілізації та звільнення з військової служби в умовах воєнного стану Томляк Т.С. Сун 2023 79
33769 Конституціоналізація цифрових прав людини Правдюк А.Л. Сун 2023 51
33768 Орган конституційної юрисдикції в механізмі державних органів влади Правдюк А.Л. Сун 2023 44
33529 Своєрідність національної правової політики та правозахисної системи у забезпеченні найкращих інтересів дитини Томляк Т.С. Сун 2022 95
33528 Поняття та структура механізму правового забезпечення найкращих інтересів дитини: концептуальні засади Томляк Т.С. Сун 2022 103
33213 Adaptation of Ukrainian legislation to EU legislation Skichko I. Мвз 2023 86
32977 The problem of formation of knowledge about the state in the history of methodical science Mangora V. Мвз 2023 164
32976 Current issues of restoration of the work of military courts in the post-war period Durach O. Мвз 2023 98
32975 Formation of the institute of inheritance in Ukraine and peculiarities of realization of inheritance rights under martial law Mangora T. Мвз 2023 88
32872 Право Європейського Союзу. Програма навчальної дисципліни для студентів вищої освіти другого (магістерського) рівня денної та заочної форми навчання галузь знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» Правдюк А.Л. Нп 2023 5
32871 Право Європейського Союзу. Методичні вказівки до організації самостійної роботи здобувачами вищої освіти другого (магістерського) рівня денної та заочної форми навчання галузі знань 08 «Право», спеціальності 081 «Право» Правдюк А.Л. Мв 2023 6
32870 Право Європейського Союзу. Методичні вказівки до організації практичної роботи здобувачами вищої освіти другого (магістерського) рівня денної та заочної форми навчання галузі знань 08 «Право», спеціальності 081 «Право» Правдюк А.Л. Мв 2023 7
32869 Конституційна юрисдикція. Методичні вказівки до організації практичної роботи здобувачами вищої освіти другого (магістерського) рівня денної та заочної форми навчання галузі знань 08 «Право», спеціальності 081 «Право» Правдюк А.Л. Мв 2023 9
32868 Конституційна юрисдикція. Методичні вказівки до організації самостійної роботи здобувачами вищої освіти другого (магістерського) рівня денної та заочної форми навчання галузь знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» Правдюк А.Л. Мв 2023 12
32867 Конституційна юрисдикція. Програма навчальної дисципліни для студентів другого (магістерського) рівня денної та заочної форми навчання галузь знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» Правдюк А.Л. Нп 2023 12
32854 Mechanism for legal protection of the best interests of the child Tomlіak T. Мвз 2023 77
32853 Constitutional right to information in Ukraine and the EU Pravdiuk A. Мвз 2023 89
32847 Regulatory and legal aspects of corruption prevention in Ukraine in accordance with the requirements of the European Union Demianchuk Y., Semeniuk O. Мвз 2023 70
32846 Міжнародне публічне право. Методичні вказівки для організації самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань – 08 Право. Спеціальність – 081 Право, освітньо-професійної програми – Право, 2023 р. 24 с. Дем’янчук Ю. В. Мв 2023 14
32845 Міжнародне публічне право. Методичні вказівки до практичних занять здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань – 08 Право. Спеціальність – 081 Право, освітньо-професійної програми – Право, 2023 р. 26 с. Дем’янчук Ю. В. Мв 2023 13
32844 Адміністративне право. Методичні вказівки до практичних занять здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань – 08 Право, 28 Публічне управління та адміністрування. Спеціальність – 081 Право, 281 Публічне управління та адмініструв Дем’янчук Ю. В., Позняков С. П. Мв 2023 54
32843 Аграрне право. Методичні вказівки для самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань – 08 Право. Спеціальність – 081 Право, освітньо-професійної програми – Право, 2023 р. 26 с. Дем’янчук Ю. В. Мв 2023 6
32842 Юридична відповідальність за екологічні правопорушення. Методичні вказівки до практичних занять здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань – 08 Право. Спеціальність – 081 Право, освітньо-професійної програми – Право, 2023 р. 2 Дем’янчук Ю. В. Мв 2023 2
32841 Юридична відповідальність за екологічні правопорушення. Методичні вказівки для організації самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань – 08 Право. Спеціальність – 081 Право, освітньо-професійної програми – Пр Дем’янчук Ю. В., Позняков С. П. Мв 2023 4
32840 Аграрне право. Методичні вказівки до практичних занять здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань – 08 Право. Спеціальність – 081 Право, освітньо-професійної програми – Право, 2023 р. 41 с. Дем’янчук Ю. В. Мв 2023 6
32700 Кримінальне право. Особлива частина. Методичні вказівки для практичних занять здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань 08 Право, спеціальності 081 Право. Дурач О.А. Мв 2023 3
32699 Кримінальне право. Загальна частина,Методичні вказівки для практичних занять здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань 08 Право, спеціальності 081 Право. Дурач О.А. Мв 2023 3
32698 Кримінальний процес. Загальна частина. Методичні вказівки для практичних занять здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань 08 Право, спеціальності 081 Право. Дурач О.А. Мв 2023 11
32697 Кримінальний процес. Особлива частина. Методичні вказівки для практичних занять здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань 08 Право, спеціальності 081 Право. Дурач О.А. Мв 2023 5
32687 Political and legal convergence of EU countries as an example for Ukraine Pohuliaiev O.I. Мвз 2023 110
32686 Peculiarities of the classification of business contracts in modern conditions Manhora V., Kahliak I. Мвз 2023 92
32684 Combating human trafficking: features of criminal liability Manhora T.V., Dzeveliuk A. Мвз 2023 124
32616 Information security of Ukraine: information influence and information wars Pravdiuk A. СSc 2023 137
32598 Астротурфінг в соціальних мережах як загроза демократичному державотворенню Правдюк А.Л. Сун 2023 120
32564 Розвиток прав людини в умовах інформаційного суспільства Правдюк А.Л. Сун 2023 150
32558 Information terrorism as a threat to the global security system of the 21st century Kobets Y., Pogrebytskyi M., Berezovska-Chmil O., Kharchenko S., Pravdiuk A. СWeof 2022 116
32408 Transformation of the political and legal system of France Skichko I. Мвз 2022 157
32407 Organization of the work of courts during the state of martial. Ensuring access to justice Durach O. Мвз 2022 106
32364 Правове регулювання протидії торгівлі людьми Маньгора Т.В. Сун 2022 168
32309 Місце та призначення юриста в суспільстві та державі Чернищук Н.В. Сун 2022 336
32291 The place and purpose of a lawyer in society and the state Chernyschuk N.V. Мвз 2022 126
32155 Political and legal development of ethnic minorities of right bank Ukraine during the Ukrainian revolution Pohuliaiev O.I Мвз 2022 141
32085 Основи права. Програма нормативної дисципліни для студентів денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань 07 «управління та адміністрування», спеціальності 075 «Маркетинг», галузі знань 07 Управління та адміністрування, спец Правдюк А.Л. Нп 2022 16
32084 Основи права Методичні вказівки до організації самостійної роботи рівня, для студентів денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань 24 «Сфера обслуговування», спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа, спеціальності 242 Правдюк А.Л. Мв 2022 4
32083 Основи права. Методичні вказівки до організації практичної роботи, для студентів денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань 24 «Сфера обслуговування», спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа, спеціальності 242 «Туриз Правдюк А.Л. Мв 2022 4
32082 Основи права. Програма нормативної дисципліни для студентів денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань 24 «Сфера обслуговування», спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа, спеціальності 242 «Туризм» Правдюк А.Л. Нп 2022 4
32081 Основи права. Програма нормативної дисципліни для студентів денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти, галузь знань 21 Ветеринарна медицина спеціальності 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза», галузі знань 18 Виробництво Правдюк А.Л. Нп 2022 8
32080 Основи права. Методичні вказівки до організації практичної роботи, для студентів денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти, галузь знань 21 Ветеринарна медицина спеціальності 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза», галузі знань Правдюк А.Л. Мв 2022 7
32079 Основи права Методичні вказівки до організації самостійної роботи рівня, для студентів денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти, галузь знань 21 Ветеринарна медицина спеціальності 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза», галузі Правдюк А.Л. Мв 2022 8
32078 Основи права. Методичні вказівки до організації практичної роботи, для студентів денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань 07 «управління та адміністрування», спеціальності 075 «Маркетинг», 073 Менеджмент Правдюк А.Л. Мв 2022 46
32076 Основи права. Методичні вказівки до організації самостійної роботи рівня, для студентів денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань 07 «управління та адміністрування», спеціальності 075 «Маркетинг", 073 Менеджмент Правдюк А.Л. Мв 2022 46
32068 Історія держави і права зарубіжних країн. Методичні вказівки для практичних занять здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань – 08 Право. Спеціальність – 081 “Право”, освітньо-професійної програми – право Погуляєв Олескандр Ігорович Мв 2022 4
31963 Protection of property rights in the practice of the European Court of human rights and national courts of Ukraine Tomliak T. Мвз 2022 125
31939 Administrative and legal ensuring the prevention of corruption under the conditions of martial state in Ukraine Demianchuk Y. V. Мвз 2022 139
31926 Constitutional obligation of citizens to pay taxes in Ukraine and the EU Pravdiuk A., Pravdiuk M. Мвз 2022 118
31925 Найкращі інтереси дитини: усиновлення в умовах воєнного стану Томляк Т.С. Сун 2022 230
31801 Labor disputes under the legislation of foreign countries Mangora T.V., Lukiianova M.D. Мвз 2022 118
31800 Правове регулювання гендерної рівності в українському законодавстві Маньгора Т.В., Піковська Т.В. Сун 2022 145
31632 Земельне право. Методичні рекомендації для самостійної роботи та практичних занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня денної форми навчання галузі знань 081 «Право» спеціальності 081 «Право» з дисципліни Томляк Т.С. Мв 2022 8
31631 Складання процесуальних документів. Методичні рекомендації для самостійної роботи та практичних занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня денної форми навчання галузі знань 081 «Право» спеціальності 081 «Право» з дисципліни Томляк Т. С. Мв 2022 3
31630 Цивільний процес. Методичні рекомендації для самостійної роботи та практичних занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня 4 курсу денної форми навчання галузі знань 081 «Право» спеціальності 081 «Право» з дисципліни Томляк Т. С. Мв 2022 4
31358 Enterprise multi-level energy efficiency management system development Makedon V., Dzeveluk A., Khaustova Y., Bieliakova O, Nazarenko I. СSc 2021 71
31311 Formation of information and communicative competence of future agrarian specialists in higher education institutions Voloshyna O. Мвз 2022 55
31305 The state and current issues of legal regulation of cyber security in Ukraine Pravdiuk A. СSc 2022 83
31265 Protecting the best interests of the child. Tomliak T. Мвз 2022 75
31262 Формування полікультурних компетентностей у майбутніх фахівців аграрної галузі. Волошина О.В. Сун 2022 89
31251 Political programs of Ukrainian, Hungarian, Polish and Jewish parties in the first Czechoslovak Republic (1918-1938). Pikovska T. Мвз 2022 57
31249 The way of life and the formation of A. Yakovliv as a lawyer and historian of law. Mangora T. Мвз 2022 64
31120 Constitutional and legal provision of the right to access information in Ukraine and the countries of the European Union. Holubieva V., Pravdiuk A., Oliinyk S., Manzhal O., Shynkar T. СWeof 2022 168
31077 Human rights and freedoms in Ukraine. Tymoshenko Ye. Мвз 2022 86
31076 Right to freedom of creation. Opolska N. Мвз 2022 83
31058 Psychological And Pedagogical Aspects Of Innovation Processes In Educational Activities. Tymoshenko Y., Yurchenko L., Lazorenko S., Mnozhynska R., Hatsenko H. , Narozhna N. СWeof 2021 88
31056 Possibilities of estimating the velocity of capillary blood circulation according to optical capillaroscopy. Avrunin O.G., Nosova T.V., Shushliapina N.O., Palii I.K., Manhora T.V., Omiotek Z., Kashaganova G., Imanbek B. СScof 2021 89
31050 Принцип забезпечення найкращих інтересів дитини у практиці. Томляк Т.С. Сун 2022 79
31049 Строки досудового розслідування кримінальних проступків: судова практика та прогалини законодавства. Опольська Н.М. Сун 2022 75
31047 Mechanism for ensuring children's rights and freedoms in Ukraine. Opolska N., Сhernyschuk N. Мвз 2022 64
31045 Historical and legal characteristics of human rights and freedoms in Ukraine. Pikovska T. Мвз 2022 57
31029 Social, economic and cultural rights freedoms of people in Ukraine. Pravdiuk A. Мвз 2022 74
31028 Individual (civil) and political rights and freedoms of the people in Ukraine. Pravdiuk A. Мвз 2022 84
31018 Ensuring the rights and freedoms of people in Ukraine. Opolska N., Сhernyschuk N., Pravdiuk A., Pikovska T., Tymoshenko Ye., Tomliak T. Мвз 2022 111
30916 Problems of legal regulation of the information security system in Ukraine. Pravdiuk A. СSc 2022 67
30812 Правове регулювання нетрадиційних форм шлюбно-сімейних відносин. Маньгора Т.В., Швець Л. Сун 2022 78
30794 Доступ до публічної інформації:конституційно-правовий аспект. Правдюк А.Л. Сун 2022 60
30746 Legal status of subjects of the constitutional right of land ownership Pravdiuk A. Суз 2021 10
30745 Електронна демократія (краудсоринг) як елемент сучасних прав громадян. Правдюк А.Л. Сун 2022 65
30673 Особливості реалізації права на притулок в Україні Маньгора Т.В., Тельнюк С.Р. Сун 2022 76
30672 Виборча інженерія в контексті політичних трансформацій Правдюк А.Л., Петрище Л.Я. Сун 2022 76
30633 Науковий твір "Міжнародно-правові гарантії на свободу творчості" Опольська Н.М. Ас 2021 84
30631 Науковий твір "Критерії ефективності нормативно-правового регулювання права на свободу творчості в Україні" Опольська Н.М. Ас 2021 89
30613 Орендні відносини після відкриття ринку землі Томляк Т.С., Єдинач В.В. Сун 2021 70
30608 Конституційні гарантії інформаційної безпеки людини і громадянина Правдюк А.Л. Сун 2021 84
30603 Застосування національними судами принципу забеззпечення найкращих інтересів дитини у цивільному судочинстві. Томляк Т.С. Сун 2021 84
30602 Генезис принципу забезпечення найкращих інтересів дитини в міжнародному праві Томляк Т.С. Сун 2021 90
30587 Конституційні засади права на інформацію: актуальні проблеми. Правдюк А.Л. Сун 2021 82
30542 Intellectual property rights to objects created by artificial intelligence Opolska N.M., Solomon A.I. Сун 2021 115
30539 Правове регулювання ввезення лікарських засобів на територію України Піковська Т.В. Вернигорова К.М. Сун 2022 77
30510 Особливості впровадження республіканської форми правління у Стародавньому Римі Піковська Т.В. , Рибак І.Ю. Сун 2022 73
30508 Правове регулювання використання систем штучного інтелекту в смарт сіті Тимошенко Є.А., Долян І.В. Сун 2021 74
30413 Контроль за вчиненням корупційних злочинів, пов’язаних з підкупом: питання законності. Грібов М.Л., Венедіктов А.А., Венедіктова Ю.Є. Сун 2021 271
30412 Проблеми звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв’язку з передачею її на поруки. Грібов М.Л., Венедіктов А.А., Венедіктова Ю.Є. Сун 2021 435
30317 Правове регулювання гендерної рівності у міжнародних нормативних актах . Піковська Т.В. Сун 2021 307
30312 Artificial intelligence as A Key element of digital education. Kronivets T., Tymoshenko Y., Diachenko O., Shabelnyk T., Ivanchenko N., Iasechko S. СWeof 2021 412
30231 Складання процесуальних документів. Методичні рекомендації до практичних занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня денної форми навчання галузі знань 081 «Право» спеціальності 081 «Право» Томляк Т. С. Мв 2021 8
30230 Складання процесуальних документів. Методичні рекомендації до виконання індивідуальних науково-дослідних завдань для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня денної форми навчання галузі знань 081 «Право» спеціальності 081 «Право» Томляк Т. С. Мв 2021 7
30189 Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх Панченко Катерини Юріївни FF 2021 7
30142 Цивільний процес. Програма навчальної дисципліни для студентів першого (бакалаврського) освітнього рівня спеціальності 081 Право Маньгора Таміла Василівна Нп 2021 288
30140 Нормативно-правове забезпечення маркетингової діяльності. Програма авчальної дисципліни для студентів першого (бакалаврського) освітнього рівня спеціальності 075 «Маркетинг» Маньгора Т. В. Нп 2021 15
30103 Адміністративно-правові гарантії надання безоплатної правової допомоги адвокатами Чапліч Я.М. FF 2021 4
30100 Адміністративно-правове регулювання кадрів Національної поліції України Богомаз Андрій Володимирович FF 2021 4
30069 Правове регулювання соціально-трудових прав осіб з інвалідністю Кондратенка Миколи Івановича FF 2021 5
29983 Правознавство. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 12 «Інформаційні технології», спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» Правдюк А.Л. Нп 2021 8
29982 Правознавство : методичні рекомендації з організації самостійної роботи для студентів галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціальність 122 «Комп’ютерні науки» Правдюк А.Л. Мв 2021 8
29981 Незалежність судової влади: стандарти та механізми. Методичні вказівки до організації практичної роботи здобувачами вищої освіти другого (магістерського) рівня денної та заочної форми навчання 081 «Право» Правдюк А.Л. Мв 2021 5
29980 Незалежність судової влади: стандарти та механізми. Програма навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання факультету менеджменту та права другого освітнього рівня «Магістр» галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Прав Правдюк А.Л. Нп 2021 7
29979 Незалежність судової влади: стандарти та механізми. Методичні вказівки до організації самостійної роботи здобувачами вищої освіти другого (магістерського) рівня денної та заочної форми навчання 081 «Право» Правдюк А.Л. Мв 2021 6
29978 Правознавство : методичні рекомендації з організації практичної роботи для студентів галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальність 051 «Економіка» Правдюк А.Л. Мв 2021 4
29977 Правознавство : методичні рекомендації з організації самостійної роботи для студентів першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 051 «Економіка» Правдюк А.Л. Мв 2021 6
29976 Правознавство. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 051 «Економіка» Правдюк А.Л. Нп 2021 5
29975 Правознавство : методичні рекомендації з організації практичної роботи для студентів галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціальність 122 «Комп’ютерні науки» Правдюк А.Л. Мв 2021 4
29971 Особливості проведення слідчих (розшукових) діи Тамілової Яни Євгенівни FF 2021 6
29879 Запобігання незаконній торгівлі органами і тканинами людини в Україні та інших європейських країнах (порівняльно-правове дослідження) Ткачук Олена Василівна FF 2021 3
29872 Інститут адвокатури у сфері забезпечення охорони земель Островська Анна Юріївна FF 2021 2
29838 Уніфікація законодавства Брояка Л.В. FF 2021 6
29831 Надання правової допомоги при вирішені господарських спорів Городенко Олександр Петрович FF 2021 4
29827 Здійснення нотаріальної діяльності щодо набуття прав власності на землю Домбровський Павло Миколайович FF 2021 4
29826 Господарський суд як суб’єкт реалізації адміністративного права Сідлецька Юлія Миколаївна FF 2021 6
29817 Кримінальна відповідальність за злочини у сфері земельних відносин Марченко Олександр Михайлович FF 2021 2
29816 Принцип добросовісності в праві Філяновська Аліна Миколаївна FF 2021 3
29815 Знаряддя та засоби вчинення злочину: кримінально-правове пізнання Корнієнко Юлія Анатоліївна FF 2021 2
29814 Юридичні гарантії працівників при припиненні трудового договору Колосюк В.О. FF 2021 2
29813 Право людини на звернення в Україні Копитко Наталя Вікторівна FF 2021 2
29812 Поняття та види правової допомоги в Україні: загальнотеоретичне дослідження Діденко О.І. FF 2021 3
29811 Цивільно-правове регулювання споживчого кредитування в Україні Стаднік А.Ю. FF 2021 4
29800 Конституційно-правові засади формування корпусу професійних суддів: порівняльно-правове дослідження Міщанчук Б.С. FF 2021 2
29799 Нормативно правове забезпечення взаємодії органів пробації з релігійними організаціями у запобіганні рецедивним злочинам неповнолітніх Лятуринський О.С. FF 2021 6
29798 Правовий статус адвоката Іскра О.В. FF 2021 5
29797 Адвокатура як інститут реалізації права на правову допомогу Бас Ірина Валентинівна FF 2021 5
29795 Юридична відповідальність депутата парламенту у системі відповідального представницького правління Шманін Юрій Русланович FF 2021 2
29794 Реалізація права на інформацію в Україні Ревізор Владислав Олегович FF 2021 2
29793 Кримінологічна характеристика та попередження сімейного насильства щодо неповнолітніх Горобчук Дмитро Андрійович FF 2021 6
29792 Моделі судового правозастосування Ангеловська О.Ю. FF 2021 3
29791 Галузева юридична компаративістика Покотило В.В. FF 2021 2
29760 Юридична відповідальність за ухилення від призову на мобілізацію Щебетюк Ольга Русланівна FF 2021 2
29758 Правові цінності у взаємодії правових систем Півторак Олег Миколайович FF 2021 3
29757 Конституційно-правове забезпечення права на правову допомогу в Україні Данилко Мар’яни Геннадіївни FF 2021 3
29728 Концепція ювенальної відповідальності Осадчук Олег Анатолійович FF 2021 7
29710 Обмеження у правовому становищі судді: теоретико-правовий аспект Єлісєєв Максим Анатолійович FF 2021 4
29709 Застосування норм міжнародного права в господарському судочинстві України Доменішена Катерина Вікторівна FF 2021 2
29708 Кримінальні процесуальні гарантії адвокатської таємниці у досудовому розслідуванні Матьора Сергій Юрійович FF 2021 4
29705 Участь адвоката у земельних спорах як правничо-гарантуючий засіб сталого суспільного розвитку Козак Марина Миколаївна FF 2021 3
29633 Конституційне право людини на професійну правничу допомогу в Україні Яцюк Дмитро Романович FF 2021 4
29632 Акціонерний договір як форма саморегулювання корпоративних відносин в акціонерних товариствах. Цимбалюк Захар Ігорович FF 2021 5
29631 Правовідносини у сфері перевезення вантажів у прямому та прямому змішаному сполученні. Сівак Олександр Олегович FF 2021 3
29630 Реалізація повноважень керівником органу досудового розслідування при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій. Мазур Вікторія Олександрівна FF 2021 3
29629 Цивільно-правове регулювання захисту прав споживачів у сфері надання послуг. Дубаускас Артур Юрійович FF 2021 4
29628 Адмінстративно-правове регулювання судово-експертної діяльності. Ільяшова Вікторія Василівна FF 2021 3
29627 Криміналістичне дослідження підписів, виконаних за помогою технічних прийомів. Балаба Віта Володимирівна FF 2021 3
29593 Проблеми теорії і практики запровадження інституту медіації у трудовому праві Сіньчук І.О. FF 2021 2
29592 Правова допомога як соціальний феномен Погребняк Світлана Володимирівна FF 2021 7
29591 Децентралізація публічної влади в державотворчій практиці Гулько А.В. FF 2021 5
29578 Особливості участі адвоката у кримінальному процесі Пивовар Юлія Вікторівна FF 2021 5
29577 Надання правової допомоги у справах щодо адмiнiстративних правопорушень Мельник Станіслав Іванович FF 2021 4
29576 Працівник правоохоронного органу як суб’єкт злочину Миколюк Аріна Олегівна FF 2021 6
29487 Практика Європейського суду з прав людини у системі джерел адміністративного права Сивопляс Віра Миколаївнв FF 2021 3
29305 Методичні рекомендації щодо написання та захисту звіту з виробничої практики для студентів шостого курсу денної та заочної форм навчання факультету менеджменту та права другого освітнього ступеня «Магістр» галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Пр Опольська Н.М., Піковська Т.В. Мв 2021 6
29304 Методичні вказівки для виконання магістерських робіт здобувачами вищої освіти (другого) магістерського ступеня денної та заочної форми навчання галузь знань 08 «Право» спеціальність 081 «Право» для студентів ІІ ступеня підготовки «Магістр» cпеціальності Опольська Н.М., Піковська Т.В. Мв 2021 7
29151 Стандарти організаційної та професійної діяльності адвоката. Томляк Т.С. Сун 2019 436
29130 3D visualization of human body internal structures surface during stereo-endoscopic operations using computer vision techniques Selivanova K., Avrunin O., Tymkovych M., Manhora T, Bezverkhyi O., Omiotek Z., Kalizhanova A., Kozbakova A. СScof 2021 437
29106 Становлення законодавства України про охорону земель Оверковська Т. К. Сун 2021 268
29105 Правові засади безпечності кормів Оверковська Т. К. Сун 2021 172
29093 Emergency Distance Education in the Conditions of COVID-19 Pandemic: Experience of Ukrainian Universities Bakhov I., Opolska N., Bogus M., Anishchenko V., Biryukova Y. СScof 2021 302
29092 Overcoming Cybercrime in Ukraine (Cyberterrorism) Pravdiuk А., Gerasymenko l., Tykhonova O. СWeof 2021 342
29091 Правовий режим земель сільськогосподарського призначення в умовах відкриття ринку землі Правдюк А. Л. Сун 2021 299
29084 Land as an Object of Land Relations: Constitutional and Legal Aspect Pravdiuk А. Суз 2021 170
29059 Забезпечення права на свободу творчості Опольська Н. М. Мвв 2021 530
29049 Підстави розірвання договору оренди землі в судовому порядку Томляк Т. С. Суз 2020 411
28999 The development of Ukrainian ethnology under the Soviet regime policies during 1920s Chernyschuk N. Суз 2020 304
28998 Розвиток української етнології під впливом політики радянської влади протягом 20-х рр. ХХ ст. Чернищук Н. В. Суз 2020 368
28982 Міжнародний захист прав людини Опольська Н. М., Бабой А. М., Бабой В. С. Нп 2021 10144
28980 Використання в Україні зарубіжного досвіду протидії масовим заворушенням Грібов М. Л., Чернявський С. С., Корзун А. С. Сун 2021 520
28978 Законодавче регулювання оперативно-розшукової діяльності: проблеми та шляхи їх розв’язання Грібов М. Л., Князєв С. М, Чернявський С. С. Сун 2020 440
28977 Міжнародне співробітництво у сфері негласних розслідувань Грібов М.Л. Сун 2020 281
28974 Візуальне спостереження за особою, річчю або місцем як засіб протидії торгівлі людьми Грібов М. Л. Сун 2020 783
28936 French Revolution of 1789-1794: an ambiguous way to realizing the idea of natural human rights Pikovska T. V. Суз 2021 210
28935 Правосвідомість як основа механізму забезпечення гендерної рівності в Україні Піковська Т. В. Сун 2021 246
28852 Credit disputes: the practice of the Supreme Court Tomlyak T. Суз 2021 243
28851 Land disputes: the practice of the Supreme Court in economic jurisdiction Tomlyak T. Суз 2021 189
28850 Responsibility for violation of quarantine norms in Ukraine Baboi A. Суз 2021 224
28774 Право на свободу творчості Опольська Н. М. Мвв 2020 1785
28766 Особливості законодавчого забезпечення економічної безпеки України Правдюк А. Л. Сун 2021 197
28747 Правові засади поводження із сільськогосподарськими відходами Оверковська Т. К. Сун 2021 271
28726 Теоретичні аспекти реалізації конституційного права власності на землю на сучасному етапі земельної реформи Правдюк А. Л. Сун 2021 374
28678 Legal regulation of management in the field of use and land protection Overkovska T. Суз 2021 264
28609 Problem Issues of Implementation of the Constitutional Right to Peaceful Assembly Pravdiuk A. L. Суз 2021 290
28608 Конституційні засади права власності на землю територіальних громад Правдюк А. Л. Сун 2021 344
28601 Legal protection of land from pollution Overkovska T. Суз 2021 228
28521 Концепцiя творчостi як мiждисциплiнарна складна адаптивна система / The concept of creativity as an interdisciplinary complex adaptive system Андрусишин Б., Токарчук О., Опольська Н., Бiлозьоров Є. СWeof 2021 551
28473 Cybercrime as an integral part of the development of the information society Baboi A. Суз 2021 281
28472 Current problems and development prospects electronic governance in Ukraine Baboi V. S., Kovalchuk O. Yu. Суз 2021 286
28467 State support for agricultural producers in Ukraine and abroad Tymoshenko Ye. A. Суз 2021 240
28466 Features of legal responsibility for violation of legislation on consumer protection Mangora T. V. Суз 2021 273
28357 History of development of the concept of gender equality Pikovska T. V. Суз 2021 415
28345 The concept of state support for agricultural producers Tymoshenko E. A. Суз 2021 231
28335 The optimization of the cryptocurrency portfolio in view of the risks Boiko V., Tymoshenko Ye., Kononenko А., Rusina Y., Goncharov D. СSc 2021 1042
28272 Characteristic of features of legal protection of property and nonproperty consumer rights in Ukraine Mangora T. V. Суз 2021 211
28271 Characteristics of the features of the mechanism of legal regulation of state protection of consumer rights in Ukraine Mangora T. V. Суз 2021 218
28269 History of development of urban territorial communities: legal aspect Pikovska T. V. Суз 2021 293
28176 Parliamentary control in Ukraine: implementation challenges / Парламентський контроль в Україні: проблеми реалізації Pravdiuk A. L. / Правдюк А. Л. Суз 2021 276
28093 Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст" за спеціальністю 081 «Право» Калетнік Г.М., Опольська Н.М., Оверковська Т.К Пвф 2021 0
28092 Програма додаткового фахового вступного випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» Калетнік Г.М., Опольська Н.М., Оверковська Т.К Пвф 2021 1
28071 Дослідження історії кодифікації українського права А. Яковлівим Маньгора Т. В. Сун 2021 315
28056 Legal environmental protection against waste pollution Overkovska T. Суз 2021 255
27992 Штучний інтелект як суб'єкт права інтелектуальної власності Тимошенко Є. А. Сун 2020 813
27834 Artificial intelligence as a subject of intellectual property law Tymoshenko Y. A., Pavlova A. A. Тд 2021 369
27833 Штучний інтелект: правовий аспект розвитку права власності Тимошенко Є. А. Сун 2020 422
27830 Правознавство. Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» Освітній рівень: перший (бакалаврський) Правдюк А. Л. Нп 2021 0
27829 Правознавство : методичні рекомендації для практичної роботи для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» Освітній рівень: перший (бакалаврський) Правдюк А. Л. Мв 2020 2
27828 Правознавство : методичні рекомендації з організації самостійної роботи для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» Освітній рівень: перший (бакалаврський) Правдюк А.Л. Мв 2020 3
27772 Legal aspect of information society development Tymoshenko Е. А. Суз 2020 328
27769 Criminalistic strategy for fight against crime as an element of criminalistic technology Komisarchuk R. V. Суз 2020 482
27742 Constitutional base for unification of territorial communities Pravdiuk A. Суз 2021 377
27713 Проблема визначення права віртуальної власності як об'єкта правовідносин Тимошенко Є. А. Сун 2020 322
27684 Предпосылки формирования учения о криминалистической технологии Комісарчук Р. В. Суз 2018 387
27661 Технологічна парадигма криміналістики Комісарчук Р.В. Сун 2018 452
27660 Идея техники, как предпосылка формирования технологической парадигмы криминалистики Комісарчук Р. В. Суз 2018 333
27643 Розвиток творчих здібностей особи системою освіти: правові аспекти Опольська Н. М. Суз 2020 396
27641 Криміналістичний моніторинг в Україні: перспективи становлення та розвитку Комісарчук Р. В. Сун 2019 544
27640 Методи дослідження криміналістичного мислення в практичній діяльності: перспективи розробки Комісарчук Р. В. Сун 2020 393
27613 Окремі аспекти реалізації криміналістичної технології в експертній діяльності Комісарчук Р. В. Сун 2017 259
27612 Конструктивізм у криміналістиці Комісарчук Р. В. Сун 2019 269
27611 Об’єкти дослідження практичного криміналістичного мислення Комісарчук Р. В. Сун 2020 316
27610 Суб’єктивна опосередкованість у практичному криміналістичному мисленні Комісарчук Р. В. Сун 2020 398
27609 Перспективи розвитку криміналістичного мислення Комісарчук Р. В. Сун 2020 413
27608 Діяльність із виявлення, розслідування та попередження злочинів як об’єкт криміналістичної технології Комісарчук Р. В. Сун 2020 551
27605 Мета та завдання вчення про криміналістичну технологію Комісарчук Р. В. Сун 2017 281
27604 Інформаційно-аналітичне забезпечення в процесі розкриття злочинної господарської діяльності Комісарчук Р. В. Сун 2017 417
27601 Distance learning: legal regulation Правдюк А. Л. Суз 2020 302
27584 Jurisprudence of the European court of human rights in the choice of precautionary measures in criminal proceedings: legal realities and perspectives. Romantsova, S., Zinkovskyy, I., Komisarchuk, R., Balatska, O., & Strelbitska, L. СWeof 2020 323
27579 Синкретизм вираження причини та знаку у криміналістичній технології Комісарчук Р. В. Сун 2020 418
27578 Діяльнісна природа практичного криміналістичного мислення Комісарчук Р. В. Сун 2020 403
27575 Еколого-правові засади охорони грунтів Оверковська Т. К. Сун 2020 773
27493 Адміністративно-правові засади пробації в Україні Панімаш В'ячеслав Володимирович FF 2020 7
27492 Адміністративно-правові засади забезпечення кібербезпеки в Україні Гоменюк Микола Павлович FF 2020 8
27489 Міжнародне публічне право. Програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 081 «Право» Маньгора Т.В. Нп 2020 10
27424 The struggle of europeans for the colonization of Аfrica Pikovska T. V. Суз 2020 340
27384 Поділ влади: конституційно-правові засади Загребельна Ірина Василівна FF 2020 10
27205 Європейське антидискримінаційне право. Методичні вказівки до організації самостійної роботи здобувачами вищої освіти другого (магістерського) рівня денної та заочної форми навчання Галузі знань: 08«Право» факультет: менеджменту та права Правдюк Андрій Леонідович Мв 2020 4
27199 Юридична відповідальність за екологічні правопорушення. Програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 081 «Право» денної та заочної форм навчання, 2020. 10 с. Оверковська Т.К. Мв 2020 8
27193 Підприємницьке право. Програма навчальної дисципліни для студентів першого (бакалаврського) освітнього рівня спеціальності 073 «Менеджмент» Маньгора Т.В. Нп 2020 3
27087 Правове регулювання діяльності органів виконавчої влади Рассоха Дмитро Михайлович FF 2020 8
27058 Prerequisites and theoretical fundamentals of development of legislation about protecting consumer rights in Ukraine Mangora T. V. Суз 2020 350
27034 Правові засади організації адміністративного судочинства в Україні Колодій Денис Володимирович FF 2020 7
27019 Європейське антидискримінаційне право. Методичні вказівки до організації практичної роботи здобувачами вищої освіти другого (магістерського) рівня денної та заочної форми навчання 081 «Право» Правдюк Андрій Леонідович Мв 2020 4
26990 Правове регулювання оцінки впливу на довкілля Костюк К.О. FF 2020 3
26983 Правове регулювання туристичної діяльності. Програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 242 «Туризм» Піковська Т.В. Нп 2020 25
26970 Комерційне право. Програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 073 «Менеджмент». – Маньгора Т.В. Нп 2020 3
26969 Господарське право. Господарське право України. Програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 081 «Право». – Маньгора Т.В. Нп 2020 19
26938 Господарське право. Програма навчальної дисципліни для студентів першого (бакалаврського) освітнього рівня спеціальності 073 «Менеджмент» спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» Маньгора Т.В. Нп 2020 6
26863 Право на мирні зібрання Юнак Сергій Миколайович FF 2020 3
26735 Гарантії забезпечення права на правову допомогу Чех Наталія Григорівна FF 2020 4
26708 Trade stage of eastern european colonization (XVI - XIX centuries) Pikovska T. V. Суз 2020 345
26668 Адміністративно-правові засади державної політики у сфері освіти Сироватко ярослав вячеславович FF 2020 11
26667 Правове регулювання застосування заходів фізичного впливу до засуджених Пальчак Оксана Олександрі FF 2020 4
26652 Национальный вопрос в программах русинских политических партий в Подкарпатской Руси (1918–1938 гг.) Пиковская Т. В. СSc 2020 269
26647 Захист права власності в прецедентній практиці ЄСПЛ Коваль Дмитро Ігорович FF 2020 7
26623 Європейське антидискримінаційне право. Програма навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання факультету менеджменту та права другого освітнього ступеня «Магістр» галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» Правдюк А. Л. Нп 2020 3
26538 Правове регулювання страхування в Україні Марценюк О.В. FF 2020 11
26510 Міжнародне економічне право. Програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 051 «Економіка». Маньгора Т.В. Нп 2020 1
26503 Право на житло в Україні Стоянова Наталія Васілівна FF 2020 5
26502 Конституційна відповідальність органів місцевого самоврядування Матвійчук Діана Віталіївна FF 2020 5
26501 Адміністративний позов як правовий инстітут адміністратівного судочинства Лисенко Наталя Романівна FF 2020 6
26500 Правові засади діяльності міжнародного третейського суду Кузьменко Ірина Анатолиївна FF 2020 9
26499 Загальнотеоретичні погляди ж.карбоньє на проблему становення соціології права Слотюк Є.П. FF 2020 5
26498 Правове регулювання проведення виборів в україні Грудецька Вікторія Ігорівна FF 2020 5
26497 Право на доступ до публічної інформації Бабак Олександр Володимирович FF 2020 6
26462 ОБОВЯЗКИ ЛЮДИНИ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ Зелінський Олександр Іванович FF 2020 9
26461 Генезис антикорупцийного законодавства україни Чумак Юрій Олександрович FF 2020 13
26454 Обмеження прав людини в Україні Бялик Богдан Володимирович FF 2020 10
26423 Реалізація права людини знати свої права та обовязки Венгрін Ольга Іванівна FF 2020 9
26412 Адміністративно-правове забезпечення державного контролю у сфері інформатизації Гетьман Л FF 2020 14
26409 Гендерна рівність: правове регулювання Мимріков Андрій Віталійович FF 2020 9
26393 Правове забезпечення фінансової безпеки Україні Світовенко О FF 2020 12
26392 Адміністративно-правове регулювання фіскальної політики в Україні Хоменко Ю FF 2020 5
26208 Constitutional and legal bases for the functioning of information society Pravdiuk A. Суз 2020 194
26173 Ideological and legal basis of the national issue in the first Czechoslovak Republic (1918-1938) Pikovska T. V. Суз 2020 380
25994 Peculiarities of the legal status of bipatrides in international law Mangora T. V. Суз 2020 359
25898 Political parties of national minorities of the first czechoslovak republic (1918-1938) Pikovska T. V. Суз 2020 273
25888 Правове регулювання функціонування єдиного державного реєстру тварин Правдюк А. Л. Сун 2020 262
25862 Features of legal status of refugees in international law Mangora T. V. Суз 2020 277
25819 Міжнародне приватне право. Методичні вказівки до проведення практичних занять студентів спеціальності 242 «Туризм» Тимошенко Є.А. Мв 2020 9
25810 Розвиток аграрно-промислового комплексу через призму інтеграційно-правових процесів Чернищук Н. В. Суз 2020 308
25809 Party system in the first czechoslovak republic (1918-1938) Pikovska T. Суз 2020 304
25797 Господарське право України. Програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 081 «Право». – Маньгора Т.В. Нп 2020 8
25782 Міжнародне приватне право. Програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 242 «Туризм». Маньгора Т.В. Нп 2020 7
25781 Міжнародне приватне право. Методичні вказівки до самостійної роботи для студентів спеціальності 242 «Туризм». Маньгора Т.В. Мв 2020 5
25722 Правова доктрина як джерело права на свободу творчості Опольська Н. М. Сун 2020 485
25721 Правові засади використання та охорони сільськогосподарських тварин Оверковська Т. К. Сун 2020 287
25673 Improvement of normative legal regulation of the system of agricultural production taxation Правдюк А. Л. Суз 2020 243
25580 Political program of the subcarpatian agricultural union party (sau) in transcarpathia (1918-1938) Pikovska T. Суз 2020 323
25579 Political programs of german parties in the first czechoslovak republic in 1918-1933 Pikovska Т. Суз 2020 299
25478 Проблеми вдосконалення інституту покарання неповнолітніх на сучасному етапі Дмитришина Т. С 2020 221
25437 Правові засади обігу земель сільськогосподарського призначення в контексті забезпечення сталого розвитку України Правдюк А. Л. Суз 2020 508
25398 Захист права власності в практиці Європейського Суду з прав людини Томляк Т. С. Суз 2020 311
25389 Проблеми реалізації конституційного права на страйк в Україні = Problems of realization of the constitutional right to strike in Ukraine Правдюк А. Суз 2020 351
25340 Інститут виборів в україні як основа розвитку громадянського суспільства та розбудови демократичної держави Правдюк А. Л. Суз 2020 278
25337 Ідентифікація та реєстрація сільськогосподарських тварин: правовий аспект державного регулювання = Identification and registration of agricultural animals: the legal aspects of state regulation Правдюк А. Л. Суз 2020 1232
25331 International aspects of legal regulation of information relations in the global internet network Dutchak S., Opolska N., Shchokin R., Durman O., Shevtsiv M. СSc 2020 467
25323 Правоохоронна діяльність як фактор забезпечення національної безпеки в разі формування ринку землі Пономаренко А. Б., Ковальов Д. В. Сун 2020 844
25317 Юридична особа як суб’єкт злочину в науці кримінального права Колос С. С. Сун 2020 566
25258 Свобода вираження поглядів в мережі інтернет в умовах розвитку інформаційного суспільства Бабой А., Опольська Н. Суз 2020 441
25243 Конституційна скарга як механізм захисту порушених прав і свобод особи Томляк Т. С. Суз 2020 447
25232 Захист прав інтелектуальної власності в контексті судової реформи Колос С. С. Сун 2019 320
25231 Набувальна давність на земельну ділянку Маньгора Т. В. Сун 2020 350
25182 Заборона катувань та нелюдського поводження як забезпечення права на людську гідність Бабой А. М. Суз 2020 376
25181 Генезис прав дитини на теренах України Опольська Н. М., Бабой А. М., Бабой В. С. Суз 2020 347
25060 Природоохоронне законодавство та екологічне право. Методичні вказівки для організації самостійної роботи навчальної дисципліни для студентів спеціальності 206 «Садово-паркове господарство», 205 «Лісове господарство», 101 «Екологія» Оверковська Т.К. Мв 2020 30
25059 Природоохоронне законодавство та екологічне право. Методичні вказівки до семінарських занять навчальної дисципліни для студентів спеціальності 206 «Садово-паркове господарство», 205 «Лісове господарство», 101 «Екологія» Оверковська Т.К. Мв 2020 59
25058 Екологічне право. Методичні вказівки до семінарських занять навчальної дисципліни для студентів спеціальності 081 Право факультету менеджменту та права Оверковська Т.К. Мв 2020 63
25057 Аграрне право України Методичні вказівки для організації самостійної роботи навчальної дисципліни для студентів спеціальності 081 Право Оверковська Т.К. Мв 2020 27
25056 Екологічне право України. Методичні вказівки для організації самостійної роботи навчальної дисципліни для студентів спеціальності 081 Право факультету менеджменту та права Оверковська Т.К. Мв 2020 39
25055 Аграрне право України. Методичні вказівки до семінарських занять навчальної дисципліни для студентів спеціальності 081 Право факультету менеджменту та права Оверковська Т.К. Мв 2020 84
25048 Виборче право України. Методичні вказівки до організації практичної роботи здобувачами вищої освіти другого (магістерського) рівня денної та заочної форми навчання 081 «Право» Правдюк А.Л. Мв 2020 1
24915 Защита выражения мнения в практике европейского суда по правам человека Опольська Н. М. Суз 2020 239
24914 Гарантії права на свободу творчості в Україні Опольська Н. М. Суз 2019 549
24888 Правове регулювання виробництва ветеринарних препаратів Оверковська Т. К. Суз 2020 465
24823 Правова охорона земель сільськогосподарського призначення в Україні Бабой А. М. Суз 2019 455
24732 Міжнародно-правові гарантії права на свободу творчості Опольська Н. М. Суз 2020 508
24731 Критерії ефективності нормативно-правового регулювання права на свободу творчості в Україні Опольська Н. М. Сун 2020 604
24729 Совершенствование европейских гарантий свободы выражения мнения, слова и творчества Опольська Н. М. Суз 2020 212
24593 Юридична відповідальність за екологічні правопорушення Оверковська Т. К., Опольська Н. М. Нп 2020 5981
24516 Політико-правові погляди А. І. Яковліва Маньгора Т. В. Мвв 2020 671
24515 The forms of international co-operation in the area of undercover investigations Cherniavskyi, S. S., Hribov M. L., Nebytov A. A., Kniaziev S. M.,Telenyk S.S. СSc 2020 292
24514 Formation of Communication Innovations in the Development of the Territorial Telecommunications Complex = Формування комунікаційних інновацій у розвитку територіального телекомунікаційного комплексу Komarova L. A., Kaluhina T. V., Pohoretskyi M. A., Hribov M. L., Cherniak A. M. СSc 2020 359
24510 Юридична відповідальність за екологічні правопорушення Оверковська Т. К., Опольська Н. М. Нп 2019 2647
24508 Національне питання в програмах політичних партій Першої Чехословацької республіки 1918-1938 Піковська Т. В. Мвв 2020 4100
24507 Етапи розвитку формування права Чернищук Н. В. Сун 2020 796
24457 Програма підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників із спеціальності 081 – «Право» галузі знань 08 «Право» Опольська Н.М., Оверковська Т.К, Піковська Т.В., Гавінська О.А. Нп 2020 2
24435 Банківське право України. Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» освітнього рівня перший (бакалаврський) (денної та заочної форми навчання) Правдюк А. Л. Нп 2020 5
24434 Банківське право України. Методичні вказівки до організації практичної роботи здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) ступеня денної та заочної форми навчання денної та заочної форми навчання 081 «Право» Правдюк А. Л. Мв 2020 8
24426 Організаційно-правові засади розслідування правопорушень проти довкілля. Програма навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання факультету менеджменту та права другого освітнього ступеня «Магістр» галузі знань 08 «Право» спеціальност Правдюк А. Л. Нп 2020 2
24425 Організаційно-правові засади розслідування правопорушень проти довкілля. Методичні вказівки до організації практичної роботи для студентів денної та заочної форм навчання факультету менеджменту та права другого освітнього ступеня «Магістр» галузі знань 08 Правдюк А. Л. Мв 2020 4
24406 Методологія юриспруденції. Методичні вказівки до організації практичної роботи здобувачами вищої освіти другого (магістерського) ступеня денної та заочної форми навчання галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» Піковська Т.В. Мв 2020 8
24405 Методологія юриспруденції. Методичні вказівки до організації самостійної роботи здобувачами вищої освіти другого (магістерського) ступеня денної та заочної форми навчання галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» Піковська Т.В. Мв 2020 4
24404 Методологія юриспруденції. Програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 081 «Право» Піковська Т.В. Нп 2020 1
24343 Об'єкт злочину у науці кримінального права Колос С. С. Сун 2018 655
24325 Нормативно-правове регулювання здійснення контрольної функції слідчим суддею в досудовому розслідуванні Колос С. С. Сун 2019 330
24299 Вина юридичної особи у кримінально-правовій доктрині Колос С. С. Сун 2019 330
24248 Роль правознавства в житті людини Чернищук Н. В. Сун 2019 247
24194 Організаційно-правові засади розслідування правопорушень проти довкілля. Методичні вказівки до організації самостійної роботи для студентів денної та заочної форм навчання факультету менеджменту та права другого освітнього ступеня «Магістр» галузі знань 0 Правдюк А. Л. Мв 2020 3
24193 Банківське право України. Методичні вказівки до організації самостійної роботи здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) ступеня денної та заочної форми навчання денної та заочної форми навчання 081 «Право» Правдюк А. Л. Мв 2020 6
24187 Екологічне право України. Програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 081 «Право» денної та заочної форм навчання Оверковська Т. Нп 2020 6
24186 Аграрне право України. Програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 081 «Право» денної та заочної форм навчання Оверковська Т.К. Нп 2020 23
24038 Захист прав землекористувачів, власників земельних ділянок та шляхи їх вирішення в розрізі проекту закону України Томляк Т. С. Сун 2019 311
23961 Інститут виборів в Україні як основа розвитку громадянського суспільства та розбудови демократичної держави Правдюк А. Л. Дк 2019 404
23953 Соціальна відповідальність людини в контексті сталого розвитку Ковальов Д. В., Пономаренко А. Б. Сун 2019 483
23922 Організація діяльності оперативних підрозділів: питання юридичного унормування Грібов М. Л. Сун 2016 1596
23916 Співвідношення документування злочину та контролю за його вчиненням Грібов М. Л., Венедіктов А. А., Венедіктова Ю. Є. С 2018 406
23689 Трансформація системи здоров'я Маньгора Т. В. Сун 2019 475
23682 Констииуційно-правоіві засади інформаційної безпеки України Правдюк А. Л. Сун 2019 1306
23681 Органи спеціальної компетенції, які здійснюють нагляд та контроль сільського господарства Маньгора Т. В. Сун 2019 609
23679 Особливості проведення земельної реформи на Закарпатті в 1918-1938 рр. Піковська Т. В. Сун 2019 621
23676 Проспілковий рух у першій Чехословацькій республіці в період з 1918 по 1924 рр. Піковська Т. В. Сун 2019 424
23640 Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст" за спеціальністю 081 «Право» Калетнік Г.М., Опольська Н.М., Оверковська Т.К Пвф 2020 5
23639 Програма додаткового фахового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст" за спеціальністю 081 «Право» Калетнік Г.М., Опольська Н.М., Оверковська Т.К Пвф 2020 1
23638 Програма додаткового фахового вступного випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» Калетнік Г.М., Опольська Н.М., Оверковська Т.К Пвф 2020 0
23621 Юридична природа оцінки впливу на довкілля Оверковська Т. К. Сун 2019 592
23458 Орeндa зeмeльного пaю: прaвові acпeкти Гавінська О. А. Сун 2019 471
23427 Пpaвові нacлідки уклaдення шлюбного договоpу Гавінська О. А. Сун 2019 425
23265 Особливості втягнення неповнолітніх в злочинну діяльність Бабой А. М. Сун 2019 1473
22898 Методичні рекомендації щодо написання та захисту звіту з виробничої практики для студентів денної та заочної форм навчання факультету менеджменту та права другого освітнього ступеня «Магістр» галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» Правдюк А.Л., Опольська Н.М., Піковська Т.В. Мв 2019 18
22618 Права дитини в Україні Опольська Н. Мвв 2019 2024
22601 Кримінально-правова характеристика розбою Коваль В. FF 2019 5
22517 Конституційно-правове забезпечення прав дитини в україні Князева Анна Володимирівна FF 2019 11
22516 Адміністративно-правові заходи протидії насильству щодо дітей Р. П. Юзько FF 2019 8
22473 Сімейне право України.Методичні вказівки до організації самостійної роботи здобувачами вищої освіти першого освітнього рівня (бакалаврського) денної та заочної форми навчання галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» Гавінська Олена Андріївна Мв 2019 11
22472 Право людини на життя: теоретико-правовий аспект Колосовський Сергій Олександрович FF 2019 6
22471 Сімейне право України. Програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 081 Право, денної та заочної форм навчання Гавінська Олена Андріївна Нп 2019 20
22470 Сімейне право України. Методичні вказівки до організації практичних занять здобувачами вищої освіти першого освітнього рівня (бакалаврського) денної та заочної форми навчання галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» Гавінська О. А. Мв 2019 16
22412 Земельне право України. Методичні вказівки рекомендовані для підготовки до самостійної роботи студентів спеціальності 081 Право денної та заочної форм навчання Оверковська Т.К. Мв 2019 39
22410 Господарське право. Методичні вказівки до самостійної роботи для студентів спеціальності 073 «Менеджмент». Маньгора Т.В. Мв 2019 8
22345 Теоретичні проблеми спрощеного провадження у цивільному процесі Колос А. С. С 2019 1718
22344 Актуальні питання доказової діяльності суду під час судового розгляду у кримінальному провадженні Колос С. С. Сун 2019 995
22321 Гарантії прав і свобод людини під час виконання та відбування покарання у контексті реформування кримінально-виконавчої системи Колос А. С. Сун 2019 407
22255 Правові засади охорони водних біоресурсів у сфері аквакультури Оверковська Т. К. Сун 2019 1039
22224 Господарсько – правові засади державного контролю за економічною концентрацією А. О. Сауляк FF 2019 5
22078 Правовий режим земель житлової та громадської забудови за законодавством України Ляховська М.П. FF 2019 4
22014 Правовий статус неповнолітніх: теретичні та практичні засади Басюк Яна Олегівна FF 2019 6
22013 Правовий режим земель міських територіальних громад в Україні. Шевчук Павло Григорович FF 2019 8
22012 Реалізація процедури примирення в цивільному судочинстві Білан Анастасія Анатоліївна FF 2019 7
22011 Історико-правовий аспект кримінальної відповідальності за постановлення суддею завідомо неправосудного рішення Шатохін Владислав Сергійович FF 2019 7
22006 Право на донорство: цивільно-правовий аспект Бовкун Володимир Вікторович FF 2019 5
22001 Правове регулювання посвідчення договору довічного утримання (догляду) Гавінська О. А. Сун 2019 543
21960 Громадські організації як суб'єкти господарювання Скутельник Ігор Володимирович FF 2019 7
21959 Інформаційний вплив на дітей в умовах гібридної війни на Донбасі Ковальов Д. В., Пономаренко А. Б. С 2019 494
21936 Конституційно-правове регулювання органів виконавчої влади Мельник Сергій Миколайович FF 2019 7
21907 Структура механізму забезпечення права на свободу творчості Опольська Н. М. С 2019 461
21906 Булінг: юридичний склад адміністративного проступку Опольська Н. М. С 2019 526
21887 Правове регулювання відносин у сфері поводження з відходами в Україні та Європейському Союзі Воронюк Віта Володимирівна FF 2019 6
21753 Правова культура як підґрунтя для формування правової державності Корнійчук Вікторія Дмитрівна FF 2019 5
21703 Кримінально-виконавча політика в Україні Шемета Світлана Сергіївна FF 2019 7
21597 Еколого-правові аспекти землекористування за законодавством україни Шелевер Андрій Іванович FF 2019 10
21587 Правові засади адвокатури та нотаріату. Методичні вказівки до організації самостійної роботи здобувачами вищої освіти першого освітнього рівня (бакалаврського) денної та заочної форми навчання галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» О.А. Гавінська Мв 2019 7
21586 Правові засади адвокатури та нотаріату. Програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 081 Право, денної та заочної форм навчання О.А. Гавінська Нп 2019 5
21576 Застосування медико-біологічних експериментів на людях: цивільно-правовий аспект Галянт Віталій Володимирович FF 2019 6
21542 Конституційні засади місцевого самоврядування: порівняльно-правовий аспект Колесник Юлія Юріївна FF 2019 7
21528 Конституційно-правове регулювання прав і свобод людини в Україні Возна Олена Сергіївна FF 2019 6
21505 Феномен невизнаних держав: теоретико-правова харакристика Новак Богдан Борисович FF 2019 5
21504 Феномен невизнаних держав: теоретико-правова харакристика Новак Богдан Борисович FF 2019 5
21491 Правова природа інвестиційних відносин фінансово-правове регулювання Брижатий Д.С. FF 2019 6
21490 Конституційно- правові засади інформаційної безпеки Білоус Вячеслав Віталійович FF 2019 5
21489 Інститут виборності як складова української правової традиції Яценко А.О FF 2019 7
21488 Інститут захисту прав інвесторів Тиндик А.О FF 2019 4
21487 Правова культура як підґрунтя для формування правової державності Корнійчук В.Д FF 2019 6
21371 Правове регулювання якості та безпечності сільськогосподарської продукції Кобріної Ганни Олександрівни FF 2019 3
21367 Адвокат у цивільному процесі Ружицька Тетяна Миколаївна FF 2019 7
21366 Позитивне право Кудрич Андрій Вікторович FF 2019 6
21361 Правовий режим земельних ділянок для органічного землеробства Богданова Жанна Вікторівна FF 2019 2
21360 Раціональне використання природних ресурсів у сільському господарстві Шурак Сніжана Петрівна FF 2019 6
21343 Ефективність цивільного судочинства Леонтьєв Валентин Валентинович FF 2019 7
21307 Позитивні зобов’язання держави у сфері забезпечення прав людини Молодецький Олег Станіславович FF 2019 6
21304 Цивільно-правове регулювання кредитних відносин Байлема Ігор Дмитрович FF 2019 8
21261 Правове забезпечення сталого розвитку сільськогосподарського виробництва Савицький Андрій Анатолійович FF 2019 6
21237 Інформаційне забезпечення управління підприємницькою діяльністю на засадах інституціоналізму Правдюк А. Л., Прутська Т. Ю., Правдюк М. В. Мвв 2019 1440
21118 Правове регулювання державного екологічного контролю Правдюк А. Л. С 2015 618
21038 Обмеження права на свободу творчості в прецедентній практиці Європейського Суду з прав людини Опольська Н. М. Сун 2019 594
20804 Методичні вказівки до семінарських занять для студентів спеціальностей 073 «Менеджмент», 281 «Публічне управління та адміністрування» Мельничук О.Ф. Мв 2019 500
20803 Трудове право України. Програма навчальної дисципліни для для студентів спеціальностей 073 «Менеджмент», 281 «Публічне управління та адміністрування Мельничук О.Ф. Нп 2019 2
20802 МТрудове право України. Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів спеціальностей 073 «Менеджмент», 281 «Публічне управління та адміністрування». Мельничук О.Ф. Мв 2019 3
20797 Юридична деонтологія Методичні вказівки до організації практичної роботи здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) ступеня денної та заочної форми навчання галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» Чернищук Н.В. Мв 2019 2
20796 Юридична деонтологія Методичні вказівки до організації самостійної роботи здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) ступеня денної та заочної форми навчання галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» Чернищук Н.В Мв 2019 5
20628 Державне будівництво та місцеве самоврядування, державна служба. Методичні вказівки до семінарських занять для студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» Румянцева В. В. Мв 2019 2
20521 Право європейського союзу. Методичні вказівки до організації семінарських занять здобувачам вищої освіти другого ( магістерського ) ступеня денної та заочної форми навчання галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» Левицька І.В. Мв 2019 16
20520 Правова статистика. Методичні вказівки до семінарських занять здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) ступеня денної та заочної форми навчання галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» Левицька І.В. Мв 2019 5
20519 Державне будівництво та місцеве самоврядування, державна служба. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» Румянцева В. В. Мв 2019 0
20518 Цивільне права. Програма навчальної практики для студентів денної форми навчання спеціальності 081 ׃ "Право" освітнього ступеня: «Бакалавр» Ковальов Д.В., Маньгора Т.В., Румянцева В.В. Нп 2019 21
20512 Історія правових і політичних вчень. Методичні вказівки до семінарських занять та самостійної роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня денної та заочної форми навчання галузі знань 08 «Право» Ковальов Д.В. Мв 2019 58
20511 Актуальні проблеми адміністративного права та адміністративного процесу. Методичні вказівки до семінарських занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня денної та заочної форми навчання галузі знань 08 «Право» Ковальов Д.В. Мв 2019 7
20510 Актуальні проблеми адміністративного права та процесу. Програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 081 "Право" Пипяк М. І. Нп 2019 5
20509 Право Європейського Союзу. Програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 081 "Право" Пипяк М. І. Нп 2019 5
20508 Правова статистика. Методичні вказівки до організації практичної роботи здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) ступеня денної та заочної форми навчання 081 «Право» Правдюк А.Л. Мв 2019 7
20507 Юридична деонтологія. Програма навчальної практики для студентів факультету менеджменту і права денної форми навчання галузі знань 08: «Право» спеціальності 081: «Право» освітнього ступеня: «Бакалавр» Гавінська О.А. Нп 2019 8
20505 Правові засади адвокатури та нотаріату. Методичні вказівки до організації семінарських занять здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) ступеня денної та заочної форми навчання галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» Гавінська О.А. Мв 2019 7
20464 Механізм забезпечення прав та свобод людини у динамічному вимірі Опольська Н. М. С 2019 715
20388 Цивільне право України. Методичні вказівки до організації практичної роботи студентів І освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 081 «Право». Мельничук М.О. Мв 2019 10
20386 Цивільне право України. Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів І освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 081 «Право». Мельничук М.О. Мв 2019 8
20385 Цивільне право України. Програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 081 «Право» Мельничук М.О. Нп 2019 6
20384 Цивільне право України. Методичні вказівки до організації практичної роботи студентів І освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 081 «Право». Мельничук М.О. Мв 2019 5
20383 Цивільне право України. Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів І освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 081 «Право» Мельничук М.О. Мв 2019 7
20355 Право, Конституція та врядування. Програма навчальної дисципліни для студентів Галузь знань: 28 «Публічне управління та адміністрування» Спеціальність: 281(074) «Публічне управління та адміністрування» Освітній ступінь: перший (бакалаврський) Правдюк А.Л. Нп 2019 22
20343 Цивільне право України (особлива частина). Програма навчальної дисципліни для студентів І освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 081 «Право» Мельничук М.О., Нп 2019 10
20251 Історія правових і політичних вчень . Програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 081 «Право», Піковська Т.В, Опольська Н.М. Нп 2019 10
20244 Трудове право. Програма навчальної практики для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) ступеня денної та заочної форми навчання галузі знань 08 «Право», спеціальності 081 «Право» Томляк Т.С. Мв 2019 9
20243 Трудове право. Методичні вказівки для виконання курсових робіт здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) ступеня денної та заочної форми навчання галузі знань 08 «Право», спеціальності 081 «Право». Томляк Т.С. Мв 2019 9
20158 Політична відповідальність народу Ковальов Д. В., Пономаренко А. Б. С 2019 556
20134 Вплив політичних партій на суспільний розвиток в чеських землях (1848-1900) Піковська Т. В. С 2019 285
19999 Правове регулювання рибництва. Програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» денної та заочної форм навчання, Оверковська Т.К. Нп 2019 7
19998 Правове регулювання рибництва. Методичні вказівки до семінарських занять навчальної дисципліни для студентів спеціальність 207 Водні біоресурси та аквакультура факультет технології виробництва і переробки продукції тваринництва Оверковська Т.К. Мв 2019 12
19997 Правове регулювання рибництва. Методичні вказівки для організації самостійної роботи навчальної дисципліни для студентів спеціальність 207 Водні біоресурси та аквакультура факультет технології виробництва і переробки продукції тваринництва Оверковська Т.К. Мв 2019 8
19996 Правознавство. Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань 24 «Сфера обслуговування» Спеціальність 241 Готельно-ресторанна справа; Спеціальність 242 Туризм. Маньгора Т.В. Нп 2019 8
19977 Порядок і проблематика виїзду дітей за кордон України Гавінська О.А. С 2019 482
19975 Конституційна юрисдикція. Методичні вказівки до організації самостійної роботи здобувачами вищої освіти другого (магістерського) рівня денної та заочної форми навчання 081 «Право» Правдюк А.Л. Мв 2019 17
19974 Виборче право України. Методичні вказівки до організації самостійної роботи здобувачами вищої освіти другого (магістерського) рівня денної та заочної форми навчання 081 «Право» Правдюк А. Л. Мв 2019 9
19973 Конституційне право зарубіжних країн. Методичні вказівки до організації самостійної роботи здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) ступеня денної та заочної форми навчання 081 «Право» Правдюк А.Л. Мв 2019 56
19919 Органи робітничої медицини в системі охорони здоров’я УСРР у 20-х рр. ХХ ст. Мельничук О.А., Мельничук М.О. С 2019 391
19901 Конституційна юрисдикція. Програма навчальної дисципліни для галузі знань для здобувачів вищої освіти другого (магістерського)рівня 08«Право» спеціальності 081 «Право» Правдюк А.Л Нп 2019 23
19900 Виборче право України. Програма навчальної дисципліни для для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня. Галузі знань: 08«Право» Правдюк А.Л Нп 2019 4
19899 Правова статистика. Програма навчальної дисципліни галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» Освітній ступінь: перший (бакалаврський) Правдюк А.Л. Нп 2019 3
19898 Конституційне право зарубіжних країн. Програма навчальної дисципліни для студентів першого (бакалаврського) ступеня денної та заочної форми навчаннягалузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» Правдюк А. Л. Нп 2019 33
19743 Програма додаткового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра за спеціальністю 081 «Право» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» Мельничук О.Ф. , Опольська Н.М. , Оверковська Т.К. Пвф 2019 0
19708 Правові аспекти державної мови як засобу ідентифікації української нації Мельничук О.Ф. Мельничук М.О. С 2018 528
19657 Образ Фемиды в античном правосознании Hotsuliak Y., Opolska N. СWeof 2018 462
19634 Політико-правові принципи конституційного ладу в Конституції Української Народної Республіки Ковальов Д.В., Пономаренко А.Б. С 2018 1120
19633 Е-демократія як спосіб здійснення прямої демократії Пономаренко А.Б., Ковальов Д.В. С 2017 715
19349 Актуальні проблеми кримінального права і процесу. Програма навчальної дисципліни галузь науки 08 “ Право “ спеціальність: 081 “ Право “ факультет менеджменту та права Колос С.С., Колос А.С. Нп 2019 15
19347 Актуальні проблеми кримінального права і процесу Методичні вказівки до організації самостійної роботи здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) ступеня денної та заочної форми навчання галузі знань 08 «Право» спеціальність: 081 “ Право “ факульт Колос С.С., Колос А.С. Мв 2019 5
19346 Римське приватне право. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів спеціальності 081 "Право" Піковська Т.В. Мв 2019 12
19345 Римське приватне право. Методичні вказівки для практичної роботи студентів спеціальності 081 "Право" Піковська Т.В. Мв 2019 17
19344 Римське приватне право. Програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 081 "Право" Піковська Т.В. Нп 2019 4
19279 Діяльність української інтелігенції у галузі освіти у Першій Чехословацькій республіці (1918-1938) Піковська Т.В. С 2018 334
19265 Національне питання в програмах словацьких автономістів у Першій Чехословацькій республіці (1918–1938 рр.) Піковська Т.В С 2018 356
19148 Розвиток чехословацького національно-визвольного руху під час Першої світової війни (1914-1918 рр.) Піковська Т.В С 2017 452
19140 Національні програми польських політичних партій в Першій Чехословацькій республіці (1918-1938) Піковська Т.В С 2018 406
18976 Медіація в адміністративному процесі в Україні: сучасний стан і напрями розвитку Пипяк М. І. С 2018 1374
18975 Наближення правового статусу державного службовця в Україні до стандартів Європейського Союзу Пипяк М. І. С 2018 683
18974 Об'єкт злочину у науці кримінального права Колос С. С. С 2018 701
18973 Розвиток цивільних правовідносин у межах закріплених принципів цивільного права Пипяк М. І. Тд 2018 467
18972 Розсуд, воля та волевиявлення як необхідні складові цивільних правовідносин Румянцева В. В., Левицька І. В. Тд 2018 373
18971 Нормативно-правове забезпечення об’єднання територіальних громад в Україні: стан та напрями розвитку Пипяк М. І. С 2018 731
18955 Критерії правомірного обмеження права на свободу творчості Опольська Н.М. С 2018 727
18728 «Правові засади діяльності сільськогосподарських кооперативів за законодавством України» В.І. Казаков FF 2018 4
18718 Участь громадськості у запобіганні корупційним злочинам в Україні Пиндик Микола Андрійович FF 2018 6
18689 Правовий режим земель транспорту в україні» С.Ю. Кульчицький FF 2018 5
18688 Правовий режим земель транспорту в україні» С.Ю. Кульчицький FF 2018 4
18439 Правовий статус малолітніх дітей в Україні Суліма О.В. FF 2018 18
18419 «правове забезпечення права природокористування за законодавством Eкраїни » А.А. Юкиш FF 2018 6
18411 Правовий статус жінок в Україні Мельник Андрій Валерійович FF 2018 8
18409 Правова охорона земель від засмічення відходами Оверковська Т.К. С 2018 461
18401 Актуальні проблеми адміністративного права та адміністративного процесу. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів спеціальності 081 "Право" Пипяк М. І. Мв 2018 17
18400 Право Європейськ ого Союзу. Методичні вказівки до організації самостійної роботи здобувачами вищої освіти другого ( магістерського ) ступеня денної та заочної форми навчання галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» Пипяк М. І. Мв 2018 9
18388 Формування правової свідомості та правової культури в Україні Чабелець Микита Олександрович FF 2018 9
18339 Міжнародний досвід протидії корупції. Методи боротьби з корупцією в Україні Мандельзон О.О. FF 2018 8
18297 Спадкування за законом і заповітом Костюк Д.О. FF 2018 13
18241 Правовий статус органів місцевого самоврядування в Україні Грушко Софія Юріївна FF 2018 5
18221 Правове забезпечення зовнішньої безпеки україни Сінгаєвський В.О. FF 2018 4
18033 Правовий статус журналіста в україні Ковальчук Ярослав Володимирович FF 2018 12
17963 Народна законодавча ініціатива: теоретикоправовий аспект Мащук Юлія Олегівна FF 2018 13
17874 Суб’єктивний обов’язок як елемент змісту цивільних правовідносин Долинний Віталій Анатолійович FF 2018 6
17857 Виборча система України як конституційно-правовий інститут Кушнір М.Г FF 2018 11
17824 Механізм забезпечення прав і свобод людини органами державної влади Гнатюк Олександр Олександрович FF 2018 11
17823 Визнання недійсними рішень органів публічної влади які регулюють земельні відносини Пиндик Аліна Володимирівна FF 2018 9
17822 Визнання недійсними рішень органів публічної влади які регулюють земельні відносини Пиндик Аліна Володимирівна FF 2018 6
17821 Правовий статус журналіста в Україні Ковальчук Ярослав Володимирович FF 2018 12
17819 Правове забезпечення екологічної освіти та виховання в україні Оленюк Микола Олександрович FF 2018 6
17816 Соціалний захист людини в умовах військових конфліктів Сорока Олександр Сергійович FF 2018 10
17772 Соціальна відповідальність. Методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня денної та заочної форми навчання галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Екон Ковальов Д.В. Мв 2018 13
17638 Цивільне процесуальне право України. Програма навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 081 "Право" Колос С.С. Колос А.С. Румянцева В.В. Нп 2018 11
17637 Цивільне процесуальне право України. Методичні вказівки до організації самостійної роботи здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) ступеня денної та заочної форми навчання галузі знань 08 «Право» спеціальність: 081 “ Колос С.С. Колос А.С. Румянцева В.В. Мв 2018 11
17636 Земельне право. Програма навчальної дисципліни для студентів спец іальності 081 «Право» денної та заочної форм навчанн Оверковська Т.К. Нп 2018 14
17635 Природоохоронне законодавство та екологічне право. Програма навчальної дисципліни для студентів спец іа льності 101 «Екологія» денної та заочної форм навчання Оверковська Т.К. Нп 2018 38
17634 Законодавство і право в АПК. Програма навчальної дисциплін и для студентів спец іальностей 133 « Галузеве машинобудування», 208 «Агроінженерія » денної та заочної форм навчанн Оверковська Т.К. Нп 2018 38
17089 Правові засади екологізації сільськогосподарського виробництва Оверковська Т.К С 2018 754
16847 Українське товариство Червоного Хреста: медико-санітарна діяльність і соціальна допомога населенню УСРР у 1921-1929 рр. Мельничук М.О., Томляк Т.С. С 2018 545
16844 Віртуальна валюта як юридичний феномен в електронній комерції Мельничук М.О. С 2017 932
16843 Відшкодування втраченої вигоди в господарській діяльності Мельничук М.О. С 2017 983
16826 Правові засади запобігання інфекційним захворюванням населення УСРР на початку 1920-х рр. Мельничук М. О. С 2017 532
16793 Міфологія правового буття в античності: правові орієнтири Гоцуляк Ю.В. С 2018 607
16792 Міфологія правового буття в античності: загальна картина Гоцуляк Ю.В. С 2018 892
16791 Міфологія правового буття в античності: «Діке-справедливість» Гоцуляк Ю.В. С 2017 781
16790 Концептуальні основи міфології правового буття в античності Гоцуляк Ю.В. С 2017 849
16789 Антикорупційна судова реформа в умовах європейської інтеграції України Пипяк М. І. С 2017 730
16787 Право на свободу творчості у системі прав людини Опольська Н.М. С 2017 666
16786 Правові ознаки органічного виробництва сільськогосподарської продукції в Україні Оверковська Т.К. С 2017 491
16785 Правове регулювання безпечності продуктів харчування Оверковська Т.К. С 2018 673
16755 Особливості та проблеми оплати праці працівників бюджетної сфери на основі єдиної тарифної сітки Пипяк М. І. С 2017 682
16754 Удосконалення правового регулювання стимулів розвитку відновлювальної енергетики в Україні Пипяк М. І. Тд 2018 311
16753 Оцінка необхідності правового закріплення загальнообов’язкового медичного страхування в Україні Пипяк М. І. С 2017 820
16752 Напрями вдосконалення правового регулювання стимулів розвитку відновлювальної енергетики в Україніі Пипяк М. І. С 2017 719
16591 Економічні та обліково-законодавчі аспекти інвестиційно-інноваційної діяльності аграрного сектору Правдюк М.В. Правдюк А.Л. С 2018 307
16589 Ринок земель сільськогосподарського призначення: реалії та перспективи економічного та правового середовища Правдюк Н.Л. Правдюк А.Л. С 2017 802
16588 Конституційно-правове регулювання місцевого самоврядування в Україні Правдюк А.Л. С 2017 460
16442 Організаційно-правові засоби здійснення контрольного провадження в міграційнійсфері Терепа А.М. FF 2018 5
16441 Речові докази в кримінальному провадженні Гуменюк М.Ю. FF 2018 5
16398 Правове регулювання страхування сільського господарства Штельмах Ю.Г. FF 2018 11
16386 Правові засади використання, відтворення та охорони тваринного світу К.А. Томкова FF 2018 5
16230 Цивільне процесуальне право. Програма навчальної практики для студентів денної форми навчання галузі знань ׃ 08 «Право» спеціальності ׃ 081 «Право освітнього ступеня: «Бакалавр» Колос С.С., Колос А.С. Нп 2018 13
16195 Наскрізна програма практик першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право» Мельничук М.О. Піковська Т.В. Ковальов Д.В. Нп 2018 23
16096 Фінансове право України:методичні рекомендації для самостійної роботи для студентів галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальність 071 Облік і оподаткування Правдюк А.Л. Мв 2018 10
16095 Правознавство:Методичні рекомендації з організації самостійної роботи для студентів галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальність 071 Облік і оподаткування Правдюк А. Л. Мв 2018 77
16094 Фінансове право України:методичні рекомендації для практичної роботи для студентів галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальність 071 Облік і оподаткування Правдюк А.Л. Мв 2018 7
16093 Правознавство:Методичні рекомендації практичної роботи для студентів галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальність 071 Облік і оподаткування Правдюк А.Л. Мв 2018 96
16092 Історія держави і права зарубіжних країн. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів спеціальності 081 "Право" Піковська Т.В. Мв 2018 10
16091 Правознавство. Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань 07 Управління та адміністрування Спеціалььність 071 Облік і оподаткування Правдюк А.Л. Нп 2018 122
16090 Конституційне право України. Програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 081-Право Правдюк А.Л. Нп 2018 32
16089 Фінансове право. Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань 07 Управління та адміністрування Спеціалььність 071 Облік і оподаткування Правдюк А.Л. Нп 2018 6
16028 Наскрізна програма виробничих практик для студентів галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» другого (магістерського) рівня вищої освіти Мельничук М.О., Мельничук О.Ф., Піковська Т.В. Нп 2018 13
15899 Програма виробничої практики другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» Опольська Н.М., Румянцева В.В. Нп 2018 16
15898 Програма переддипломної практики другого (магістерського) рівнів вищої освіти галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» Опольська Н.М., Румянцева В.В., Левицька І.В. Нп 2018 14
15897 Трудове право України. Програма навчальної практики для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня галузі знань 08 «Право», за спеціальністю 081 «Право» д енної та заочної форм навчання Мельничук О. Ф., Пипяк М. І. Нп 2018 12
15896 Юридична деонтологія: програма навчальної практики для студентів факультету менеджменту і права денної форми навчання галузі знань ׃ 0 8 «Право » спеціальності ׃ 081 « Право » освітнього ступеня: « Бакалавр » Піковська Т.В. Нп 2018 11
15895 Програма навчальної практики для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня галузі знань 08 право, за спеціальністю 081 право денної та заочної форм навчання Мельничук М.О. Мельничук О.Ф. Піковська Т.В. Нп 2018 8
15894 Історія держави і права України. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів спеціальності 081 "Право" Піковська Т.В. Мв 2018 54
15806 Класифікаційна ідентифікація права на свободу творчості в системі культурних прав та свобод людини Опольська Н.М. С 2017 875
15793 Юридична відповідальність за екологічні правопорушення. Методичні вказівки для організації самостійної роботи навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.030401 «правознавство Оверковська.Т.К Мв 2018 14
15634 Господарське право України . Методичні вказівки до підготовки курсової роботи для студентів спеціальності 081 «Право» Мельничук М.О., Мельничук О.Ф. Мв 2018 17
15549 Програма додаткового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра за спеціальністю 081 «Право» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» Калетнік Г.М., Мельничук О.Ф., Опольська Н.М,. Оверковська Т.К. Пвф 2018 7
15548 Програма додаткового вступного випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» Калетнік Г.М., Мельничук О.Ф., Опольська Н.М,. Оверковська Т.К. Пвф 2018 5
15539 Програма вступного фахового випробування для здобуття ступеня бакалавра за спеціальністю 81 «Право» на основі освітньо кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» Калетнік Г.М., Мельничук О.Ф., Опольська Н.М,. Оверковська Т.К. Пвф 2018 6
15526 Юридична відповідальність за екологічні правопорушення. Методичні вказівки до семінарських занять навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» Оверковська.Т.К Мв 2018 16
15525 Правові засади охорони земель сільськогосподарського призначення. Методичні вказівки для організації самостійної роботи навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» Оверковська Т.К. Мв 2018 12
15524 Правові засади охорони земель сільськогосподарського призначення. Методичні вказівки до семінарських занять навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.030401 «правознавство» Оверковська.Т.К Мв 2018 13
15523 Правознавство. Методичні вказівки до практичних занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня денної форми навчання галузі знань 0902 «Рибне господарство та аквакультура» спеціальності 6. 090201 «Водні біоресурси та аквакультура». Томляк Т.С. Мв 2018 22
15522 Правознавство. Методичні вказівки до практичних занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня денної форми навчання галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 242 «Туризм Томляк Т.С. Мв 2018 12
15521 Історія держави і права зарубіжних країн. Методичні вказівки до семінарських занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня денної та заочної форми навчання галузі знань 08 «Право» спеціальності «Право» Ковальов Д.В. Мв 2018 191
15520 Історія держави і права України. Методичні вказівки до семінарських занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня денної та заочної форми навчання галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» Ковальов Д.В. Мв 2018 112
15519 Історія держави і права України спеціальність: Програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 081 «Право» Піковська Т.В. Нп 2018 58
15518 Історія держави і права зарубіжних країн. Програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 081 «Право» Піковська Т.В. Нп 2018 10
15329 Цивільно-правове регулювання права фізичної особи на власне зображення Морозов Валентин Сергійович FF 2018 11
15325 Гроші як об’єкти цивільних прав Степанюк І FF 2018 9
15324 Право комунальної власності Сергієнко М.В. FF 2018 9
15323 Становлення та розвиток прав жінки в Україні Янченко Ю FF 2018 10
15319 Конституційно-правовий статус особи Стебло Ярослав Валентинович FF 2018 10
15294 Виборча система україни як конституційно-правовий інститут Маліновський К.Ю. FF 2018 12
15285 Правові засади формування та раціонального використання національної екологічної мережі України Л.В. Залевська FF 2018 10
15240 Юридична відповідальність суддів в україні та країнах європейського союзу: порівняльно-правовий аналіз Колісник В.С. FF 2018 6
15220 Організаційно-правові засади протидії корупції в судовій системі україни Плаксієнко Н.О. FF 2018 9
15186 Правова охорона атмосферного повітря Л.А. Савчук FF 2018 23
15129 Види трудових договорів та особливості їх укладення В.Ю. Кристинчук FF 2018 11
15128 Правове регулювання виробничо-господарської діяльності аграрних товаровиробників П.П. Бойко FF 2018 1222
14918 Підприємницьке право. Методичні вказівки до семінарських занять для студентів напрям у підготовки 6.140101«Готельно - ресторанна справа» Мельничук М. О., Пипяк М. І. Мв 2017 12
14917 Підприємницьке право. Методичні вказівки до с амостійної роботи для студентів напряму підготовки 6.140101«Готельно - ресторанна справа Мельничук М. О., Пипяк М. І. Мв 2017 17
14916 Підприємницьке право. Програма навчальної дисципліни для студентів напряму підготовки 6.140101«Готельно - ресторанна справа» Мельничук М. О., Пипяк М. І. Нп 2017 10
14772 Аграрне та екологічне право. Програма навчальної дисципліни для студентів спец іальності 203 «Садівництво і виноградарство», 201 «Агрономія», Оверковська Т.К. Нп 2017 17
14771 Земельне право. Методичні вказівки до семінарських занять навчальної дисципліни для студентів напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» Оверковська Т.К. Мв 2017 69
14768 Теорія держави і права. Методичні вказівки до організації самостійної роботи здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) ступеня денної та заочної форми навчання галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» Гоцуляк Ю.В. Мв 2017 8
14763 Аграрне та екологічне право. Методичні вказівки до семінарських занять навчальної дисципліни для студентів спеціальність 203 «Садівництво та виноградарство» спеціальність «201Агрономія» Оверковська Т.К. Мв 2017 15
14762 Правові засади запобігання та протидії корупції в Україні. Методичні вказівки до організації самостійної роботи здобувачами вищої освіти другого (магістерського) ступеня денної та заочної форми навчання галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» Гоцуляк Ю.В. Мв 2017 2
14756 Правові засади запобігання та протидії корупції в Україні. Методичні вказівки до семінарських занять здобувачами вищої освіти другого (магістерського) ступеня денної та заочної форми навчання галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» Гоцуляк Ю.В. Мв 2017 2
14755 Теорія держави і права. Методичні вказівки до семінарських занять здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) ступеня денної та заочної форми навчання галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» Гоцуляк Ю.В. Мв 2017 6
14754 Правові засади запобігання та протидії корупції в Україні. Програма навчальної дисципліни здобувачами вищої освіти другого (магістерського) ступеня денної та заочної форми навчання галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» Гоцуляк Ю.В. Нп 2017 1
14752 Теорія держави і права. Програма навчальної дисципліни здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) ступеня денної та заочної форми навчання галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» Гоцуляк Ю.В. Нп 2017 5
14746 Аграрне та екологічне право. Методичні вказівки для організації самостійної роботи навчальної дисципліни для студентів спеціальність 203 « Садівництво та виноградарство » спеціальність « 201Агрономія » Оверковська Т.К. Мв 2017 10
14741 Соціальна відповідальність. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів галузі знань 07 «Управління і адміністрування» Спеціальності 072 «Фінанси банківська справа та страхування» Другого (магістерського) ступеня Піковська Т.В. Мв 2017 14
14491 Цивільне право України . Методичні вказівки для виконання курсових робіт здобувачами вищої освіти здобувачами вищої освіти п ершого (бакалаврського) ступеня д енної та заочної форми навчан ня галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» Гоцуляк Ю.В., Опольська Н.М. Мв 2017 57
14490 Сімейне право. Методичні вказівки для виконання курсових робіт здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) ступеня денної та заочної форми навчання галузі знань 08«Право» спеціальності 081 «Право» Опольська Н.М. Мв 2017 42
14489 Трудове право. Методичні вказівки до підготовки курсової роботи для студентів спеціа льності 081 «Право» Мельничук О. Ф. Мв 2017 16
14488 Порівняльне правознавство. Методичні вказівки для виконання курсових робіт здобувачами вищої освіти другого (магістерського) ступеня денної та заочної форми навчання галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» Опольська Н.М. Мв 2017 19
14487 Господарське право України . Методичні вказівки до підготовки курсової роботи для студентів спеціальності 081 «Право». Мельничук М.О. Мв 2017 9
14458 Конкурентне право. Методичні вказівки до семінарських занять здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) ступеня спеціальності 081 «Право » Мельничук М. О. , Пипяк М. І. Мв 2017 18
14441 Господарське право. Програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 081 "Право" Мельничук О. Ф., Мельничук М.О. Нп 2017 517
14440 Господарське право. Методичні вказівки до самостійної роботи для студентів спеціальності 081 «Право» Мельничук О. Ф., Мельничук М.О. Мв 2017 32
14439 Господарське право. Методичні вказівки до семінарських занять для студентів спеціальності 081 «Право» Мельничук О. Ф., Мельничук М.О. Мв 2017 25
14438 Теорія держави і права. Методичні вказівки для виконання курсових робіт здобувачами вищої освіти першого ( бакалаврського ) ступеня денної та заочної форми навчання галузі знань 08 « Право » спеціальності 08 1 « Право » Гоцуляк Ю.В., Опольська Н.М. Мв 2017 15
14437 Методичні вказівки для виконання магістерських робіт здобувачами вищої освіти(другого) магістерського ступеня спеціальності 081 "Право" Мельничук О.Ф., Опольська Н.М. , Оверковська Т.К. , Правдюк А.Л., Гоцуляк Ю.В., Піковська Т.В. Мв 2017 26
14436 Правові засади охорони земель в Україні. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни для студентів спеціальності 081 «Право» Оверковська Т.К. Мв 2017 13
14412 Кримінологія. Методичні вказівки до семінарських занять для студентів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 081 «Право» Кавун С.М. Мв 2017 2
14411 Кримінальне право України. Методичні вказівки до семінарських занять для студентів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 081 «Право» Кавун С.М. Мв 2017 26
14410 Криміналістика. Методичні вказівки до семінарських занять для студентів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 081 «Право» Кавун С.М. Мв 2017 11
14409 Кримінально-процесуальне право України. Методичні вказівки до семінарських занять для студентів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 081 «Право» Кавун С.М. Мв 2017 8
14247 Правове регулювання охорони та використання лісів за законодавством України Лавренюк О.В. FF 2017 11
14233 Правові засади екологічної безпеки в Україні Лисак А.В. FF 2017 11
14231 Принцип справедливості у праві соціального забезпечення Білик С. А. FF 2017 6
14201 Підстави, види та форми господарсько-правової відповідальності Форостяний О. В. FF 2017 6
14200 Ділова репутація, честь та гідність працівника в трудовому праві Проценко Ю. Л. FF 2017 9
14186 Правове регулюваня проведення негласних слідчих (розшукових ) дій в україні Панчак О.В. FF 2017 5
14166 Філософія права новгородцева п.і.: осмислення права і держави в контексті суспільного ідеалу Петрусєвича О. В. FF 2017 6
14164 Правові основи діяльності фермерського господарства Онищук С.О. FF 2017 10
14130 Правовий статус суддів в україні Лебідь Т.В. FF 2017 4
14105 Особливості участі прокурора в цивільному судочинстві Брудницький Я.В. FF 2017 4
14053 Романо-германська правова сім'я Кузнєцов Станіслав Олексійович FF 2017 4
14051 Обмеження права приватної власності на житло Франчук Я.Ц. FF 2017 5
14050 Право на життя в системі прав людини Маташ І.Ю. FF 2017 5
14049 Захист особистих немайнових прав, що забезпечують природне існування фізичної особи Войтова О.Р. FF 2017 5
14048 Адміністративна відповідальність за порушення прав на об’єкт права інтелектуальної власності КОстенюк Я.В. FF 2017 7
13966 Юридична відповідальність за трудовим законодавством України Тимошенко К.О. FF 2017 3
13965 Суб’єкти трудового права за законодавством україни Коровай Н.В. FF 2017 4
13964 Повторність злочинів за законодавством України та зарубіжних країн Каченюк О.Л. FF 2017 5
13963 Правове регулювання транспортних перевезень в україні Бурлака Б.В. FF 2017 5
13360 Правовий захист комерційної таємниці Півторак Марина Ігорівна FF 2017 7
13356 Правова ідеологія: теоретико-правова характеристика Гончар Руслана Петрівна FF 2017 8
13355 Сикретизм правової культури в сучасній Україні: загальнотеоретичне дослідження Швецова О.О. FF 2017 6
13353 Верховний суд в умовах реформування судової системи України Коведа Людмила Олександрівна FF 2017 9
13137 природоресурсне право. Методичні вказівки для організації самостійної роботи навчальної дисципліни для студентів напряму підготовки 6.030401 «правознавство» Оверковська Т.К. Мв 2017 7
13136 Природоресурсне право. Методичні вказівки до семінарських занять навчальної дисципліни для студентів напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» Оверковська Т.К. Мв 2017 4
13135 Правове регулювання туристичної діяльності. Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів спеціальності 6. 140103 "Туризм" Піковська Т.В. Мв 2017 41
13134 Правове регулювання туристичної діяльності. Методичні вказівки до семінарських занять для студентів спеціал ьності 6. 140103 "Туризм" Піковська Т.В. Мв 2017 43
13133 Конституційне право України. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи для студентів освітнього рівня бакалавр напряму підготовки 6.030401 Правознавство Правдюк А.Л. Мв 2017 29
13132 Конституційне право України. Методичні рекомендації до практичних занять для студентів освітнього рівня бакалавр напряму підготовки 6.030401 Правознавство Правдюк А. Л. Мв 2017 48
13131 Адміністративна відповідальність. Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів освітнього рівня спеціаліст галузі знань 08 Право спеціальності 081 Право Ковальов Д.В. Мв 2017 3
13130 Адміністративна відповідальність.Програма навчальної дисципліни для студентів освітнього рівня спеціаліст галузі знань 08 Право спеціальності 081 Право Ковальов Д.В. Нп 2017 2
13129 Адміністративна відповідальність. Методичні рекомендації до семінарських занять для студентів освітнього рівня спеціаліст галузі знань 08 Право спеціальності 081 Право Ковальов Д.В. Мв 2017 1
13128 Правоохоронна діяльність в митних органах. Програма навчальної дисципліни для студентів освітнього рівня бакалавр напрямів підготовки: 6.030601 Менеджмент організаій і адміністрування; 6.030509 Облік і аудит Ковальов Д.В. Нп 2017 2
12925 Програма вступного фахового випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» Калетнік Г.М., Мельничук О.Ф., Мазур А.Г., Ціхановська В.М., Опольська Н.М,. Оверковська Т.К., Письменна О.П Пвф 2017 6
12924 Програма додаткового вступного випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» спеціалізація «Екологічна політика та право» Калетнік Г.М., Мельничук О.Ф., Мазур А.Г., Ціхановська В.М., Опольська Н.М,. Оверковська Т.К., Письменна О.П. Пвф 2017 5
12923 Програма додаткового вступного випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» Калетнік Г.М., Мельничук О.Ф., Мазур А.Г., Ціхановська В.М., Опольська Н.М,. Оверковська Т.К., Письменна О.П. Пвф 2017 6
12922 Програма вступного фахового випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» спеціалізація «Екологічна політика та право» Калетнік Г.М., Мельничук О.Ф., Мазур А.Г., Ціхановська В.М., Опольська Н.М,. Оверковська Т.К., Письменна О.П. Пвф 2017 5
12921 Програма вступного фахового випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за спеціальністю/напрямом 081 «Право» Калетнік Г.М., Мельничук О.Ф., Мазур А.Г., Опольська Н.М,. Оверковська Т.К., Письменна О.П. Пвф 2017 3
12920 Програма додаткового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за спеціальністю/напрямом 081 «Право» Калетнік Г.М., Мельничук О.Ф., Мазур А.Г., Опольська Н.М,. Оверковська Т.К., Письменна О.П. Пвф 2017 3
12887 Житлове право. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» Письменна О.П. Мв 2017 2
12886 Житлове право. Програма навчальної дисципліни напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» факультет менеджменту та права Письменна О.П. Нп 2017 2
12885 Житлове право. Методичні вказівки до семінарських занять для студентів Напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» Письменна О.П. Мв 2017 1
12791 Програма вступного фахового випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за спеціальністю/напрямом 081 «Право», 6.030401 «Правознавство» Калетнік Г.М., Мельничук О.Ф., Мазур А.Г., Опольська Н.М,. Оверковська Т.К., Письменна О.П. Пвф 2017 2
12789 Програма вступного фахового випробування для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра за спеціальністю 081 «Право» Калетнік Г.М., Мельничук О.Ф., Мазур А.Г., Ціхановська В.М., Опольська Н.М,. Оверковська Т.К., Письменна О.П. Пвф 2017 3
12788 Програма вступного фахового випробування для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра за спеціальністю 081 «Право» спеціалізація «Екологічна політика та право» Калетнік Г.М., Мельничук О.Ф., Мазур А.Г., Ціхановська В.М., Опольська Н.М,. Оверковська Т.К., Письменна О.П. Пвф 2017 3
12549 Правові форми вмикрористання земель за законодавством України Ковальчук І.Ю. FF 2017 6
12528 Концепція свободи творчості у поглядах аврелія августина Опольська Н.М. С 2016 521
12504 Порядок укладання та розірвання шлюбу Гаврилюк Альони Ігорівни FF 2017 6
12281 Особливості цивільно-правового захисту прав на промислові зразки Калінчук Ігор Миколайович FF 2017 6
12222 Програма навчальної дисципліни «Правове регулювання туристичної діяльності» для підготовки студентів ОКР «бакалавр» за напрямом: 6.140103 «Туризм» у Піковська Т.В. Нп 2016 5
12220 Міжнародно-правове забезпечення продовольчої безпеки. Методичні вказівки до семінарських занять для студентів ІІ освітнього ступеня «магістр» спеціальності 081 «право» Гоцуляк Ю.В. Мв 2016 3
12044 Договірне право у сільському господарстві. Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів І освітнього ступеня «магістр» спеціальності 081 «Право» Мельничук М.О. Мв 2016 15
12043 Актуальні проблеми конституційного права України Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів спеціальності II ступеня «Магістр» 081 «Право» Гоцуляк Ю.В. Мв 2016 2
12042 Правове регулювання банкрутства . Програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 081 «Право». Мельничук М.О. Нп 2016 3
12041 Правове регулювання банкрутства. Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів ІІ освітнього ступеня «магістр» спеціальності 081 «Право». Мельничук М.О. Мв 2016 5
12040 Правове регулювання банкрутства. до семінарських занять для студентів ІІ освітнього ступеня «магістр» спеціальності 081 «Право». Мельничук М.О. Мв 2016 5
12039 Аграрне право зарубіжних країн. Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів іі освітнього ступеня «магістр» спеціальності 081 «право» Піковська Т.В. Мв 2016 7
12038 Організація правової роботи в сільському господарстві та природокористуванні. Методичні вказівки для організації самостійної роботи навчальної дисципліни для студентів іі освітнього ступеня «магістр» спеціальності 081 «право» Оверковська Т.К. Мв 2016 9
12037 Правові засади охорони земель в Україні. Методичні вказівки до семінарських занять навчальної дисципліни для студентів іі освітнього ступеня «магістр» спеціальності 081 «право» Оверковська Т.К. Мв 2016 13
12036 Міжнародно-правове забезпечення продовольчої безпеки. Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів спеціальності 081 «право» ii ступеня «магістр» факультет менеджменту та права Гоцуляк Ю.В. Мв 2016 5
12035 Програма навчальної дисципліни. Міжнародно-правове забезпечення продовольчої безпеки для спеціальність 081 «право» ii ступеня «магістр» Гоцуляк Ю.В. Нп 2016 5
12034 Договірне право у сільському господарстві. Методичні вказівки до семінарських занять для студентів І освітнього ступеня «магістр» спеціальності 081 «Право» Мельничук М.О. Мв 2016 11
12027 Договірне право у сільському господарстві . Програма навчальної дисципліни для студентів І освітнього ступеня «магістр» спеціальності 081 «Право» Мельничук М.О. Нп 2016 7
12026 Юридичні механізми захисту прав і свобод людини. Методичні вказівки до семінарських занять студентів ІІ освітнього ступеня «магістр» спеціальності 081 «Право» Опольська Н.М., Кондратов Б.В. Мв 2016 12
12025 Юридичні механізми захисту прав і свобод людини Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів ІІ освітнього ступеня «магістр» спеціальності 081 «Право» Опольська Н.М. Мв 2016 11
12024 «Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності». Методичні рекомендації до організації самостійної роботи ІІ освітнього ступеня «магістр» спеціальності 081 «Право» Опольська Н.М., Кондратов Б.В. Мв 2016 8
12023 Юридичні механізми захисту прав і свобод людини. Програма навчальної дисципліни для студентів ІІ освітнього ступеня «магістр» спеціальності 081 «Право» Опольська Н.М. Нп 2016 2891
12022 «Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності». Методичні рекомендації до семінарських занять для студентів ІІ освітнього ступеня «магістр» спеціальності 081 «Право» Опольська Н.М., Кондратов Б.В. Мв 2016 14
12021 «Право промислової власності у сільському господарстві». Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів ІІ освітнього ступеня «магістр» спеціальності 081 «Право» Опольська Н.М., Кондратов Б.В. Мв 2016 12
12020 «Право промислової власності у сільському господарстві». Методичні рекомендації до семінарських занять для студентів ІІ освітнього ступеня «магістр» спеціальності 081 «Право» Опольська Н.М., Кондратов Б.В. Мв 2016 16
12019 Право промислової власності у сільському господарстві. Програма навчальної дисципліни для студентів ІІ освітнього ступеня «магістр» спеціальності 081 «Право» Опольська Н.М., Кондратов Б.В. Нп 2016 12
12018 Інформаційне право. Програма навчальної дисципліни для студентів ІІ освітнього ступеня «магістр» спеціальності 081 «Право» Опольська Н.М. Нп 2016 5
12017 «Інформаційне право».Методичні рекомендації до організвції самостіної роботи для студентів ІІ освітнього ступеня «магістр» спеціальності 081 «Право» Опольська Н.М. Мв 2016 7
12016 «Інформаційне право».Методичні рекомендації до семінарських занять для студентів ІІ освітнього ступеня «магістр» спеціальності 081 «Право» Опольська Н.М., Кондратов Б.В. Мв 2016 7
12015 Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності. Програма навчальної дисципліни для студентів ІІ освітнього ступеня «магістр» спеціальності 081 «Право» Опольська Н.М. Нп 2016 10
12014 Захист прав та інтересів сільськогосподарських товаровиробників Методичні вказівки до семінарських занять для студентів ii освітнього ступеня спеціальності 081 «право» Гоцуляк Ю.В. Мв 2016 4
12013 Захист прав та інтересів сільськогосподарських товаровиробників. Програма навчальної дисципліни спеціальність 081 «право» ii ступеня «магістр» Гоцуляк Ю.В. Нп 2016 1
12012 Захист прав споживачів. Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів спеціальності 081 «право» ii ступеня «магістр» Гоцуляк Ю.В. Мв 2016 2
12011 Актуальні проблеми конституційного права України Методичні вказівки до семінарських занять для студентів спеціальності 081 «Право» II ступеня «Магістр» Гоцуляк Ю.В. Мв 2016 2
12010 Фінансове право України Методичні в казівки по виконанню практичних завдань для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» Правдюк А. Л. Мв 2016 7
12009 Фінансове право України. Методичні вказівки по виконанню самостійних завдань для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» на пряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» Правдюк А. Л. Мв 2016 3
12008 Аграрне право зарубіжних країн. Методичні вказівки до семінарських занять для студентів іі освітнього ступеня «магістр» спеціальності 081 «право» Піковська Т.В. Мв 2016 6
12007 Організація правової роботи в сільському господарстві та природокористуванні Методичні вказівки до семінарських занять навчальної дисципліни для студентів іі освітнього ступеня «магістр» спеціальності 081 «право» Оверковська Т.К. Мв 2016 7
12006 Методичні рекомендації до виконання магістерських робіт для студентів ІІ ступеня підготовки «Магістр» cпеціальності – 081 «Право» Мельничук О.Ф.,Опольська Н.М., Письменна О.П.,Оверковська Т.К. Мв 2016 1
11902 Правові засади охорони земель в Україні Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів галузь знань 08 Право спеціальність 081 Право освітній ступінь: магістр Оверковська Т.К. Мв 2016 3
11901 Правове забезпечення якості та безпеки сільськогосподарської продукції Методичні вказівки до семінарських занять для студентів галузь знань 08 Право спеціальність 081 Право освітній ступінь: магістр Оверковська Т.К. Мв 2016 6
11900 Правове забезпечення якості та безпеки сільськогосподарської продукції Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів Для студентів галузь знань 08 Право спеціальність 081 Право освітній ступінь: магістр Оверковська Т.К. Мв 2016 3
11899 Програма навчальної дисципліни Організація правової роботи в сільському господарстві та природокористуванні для студентів галузь знань 08 Право спеціальність 081 Право освітній ступінь: магістр Оверковська Т.К. Нп 2016 3
11898 Правове регулювання трудових відносин у сільському господарстві. Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів спеціальності 8.03040101 «Правознавство» Мельничук О.Ф. Мв 2016 7
11897 Програма навчальної дисципліни. Правове регулювання трудових відносин у сільському господарстві спеціальність 8.03040101 «Правознавство» Мельничук О.Ф. Нп 2016 4
11896 Правове регулювання трудових відносин у сільському господарстві. Методичні вказівки до семінарських занять для студентів спеціальності 8.03040101 «Правознавство» Мельничук О.Ф. Мв 2016 9
11574 Правові засади використання та охорони земель в Україні Швець Ю.В. FF 2016 9
11133 Забезпечення прав дитини в Україні як напрям реалізації Національної стратегії з прав дитини Шкринда О.М. FF 2016 9
11132 Правоохоронні органи в механізмі забезпечення прав і свобод людини Куленко О.С. FF 2016 6
11098 Конституційно-правоі основи судової влади в Україні Лещенко Валерій Вікторович FF 2016 7
11074 Нігілізм в праві як специфічна форма правової культури Чумак Ю.А. FF 2016 5
11048 Генезис держави та права Мегера Орест Даніярович FF 2016 5
10952 Методичні вказівки до практичних занять "Історія правових і політичних вчень" для 6.030401 "Право" Мельничук М. О. Мв 2016 4
10944 Складання процесуальних документів. Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів спеціальності 7.03040101 «правознавство» Письменна О.П.,Пипяк М.І. Мв 2016 5
10942 Програма навчальної дисципліни "Захист прав та інтересів сільськогосподарських товаровиробників" спеціальність 8.03040101 «правознавство» Оверковська Т.К. Нп 2016 2
10941 Програма навчальної дисципліни "Правове забезпечення якості та безпеки сільськогосподарської продукції " спеціальність 8.03040101 «правознавство» Оверковська Т.К. Нп 2016 3
10939 Програма навчальної дисципліни "Правові засади охорони земель в Україні" для спеціальність 8.03040101 «Правознавство» Оверковська Т.К. Нп 2016 1
10938 Програма навчальної дисципліни "Актуальні проблеми земельного права" напрям підготовки 6.051701 «харчові технології і інженерія» факультет технології переробки продукції тваринництва спеціальність 8.05050313 «обладнання переробних і харчових вироб Оверковська Т.К. Нп 2016 0
10937 Актуальні проблеми конституційного права. Методичні вказівки до семінарських занять для студентів спеціальності 8.03040101 «Правознавство» Факультет менеджменту та права Гоцуляк Ю.В. Мв 2016 0
10935 Програма навчальної дисципліни "Актуальні проблеми конституційного права" для спеціальністі 8.03040101 «Правознавство» Гоцуляк Ю.В. Нп 2016 3
10934 Програма навчальної дисципліни «Соціальна відповідальність» для спеціальностей: 8.03050201 «Економічна кібернетика»; 8.03050801 «Фінанси і кредит»; 8.03050901 «Облік і аудит» Омельчук В.А., Ковальов Д.В. Нп 2016 19
10933 Соціальна відповідальність. Методичні вказівки до семінарських занять для студентів спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит» Ковальов Д.В. Мв 2016 22
10932 Фінансове право. Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.030401 «Правознавство». Правдюк А. Л. Мв 2016 8
10931 Методичні вказівки до виконання семінарських занять дисципліни ” Комерційне право” для студентів денної форми навчання напрям підготовки 6.030.601. «Менеджмент організацій і адміністрування» Правдюк А. Л. Мв 2016 4
10930 Програма навчальної дисципліни ” Фінансове право” для студентів денної форми навчання напрям підготовки 6.030.509. ”Облік і аудит”,спрямування контроль в митних органах Правдюк А. Л. Нп 2016 6
10929 Програма навчальної дисципліни ” Комерційне право” для студентів денної форми навчання напрям підготовки 6.030.601. «Менеджмент організацій і адміністрування» спрямування: Менеджмент митної справи Правдюк А.Л. Нп 2016 3
10917 Попередження злочинності в аграрному секторі економіки. Програма навчальної дисципліни підготовки магістрів спеціальність 8.03040101 «Правознавство» факультет менеджменту та права Головчук В.А. Нп 2016 0
10854 Право спільної часткової власності в Україні Шпак сергій йосипович FF 2016 6
10853 Кримінально-правова характеристика розбою Сторчак Олександр Борисович FF 2016 7
10852 Заповідальні розпорядження у спадковому праві України Лозовий Дмитро Валерійович FF 2016 6
10851 Гарантії прав і свобод людини і громадянина в Україні Охрімов Євген Миколайович FF 2016 7
10850 Правовий статус нотаріату в Україні Кривошея Лілія Федорівна FF 2016 6
10842 складання процесуальних документів Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів спеціальності 8.03040101 «правознавство» Письменна О.П.,Пипяк М.І. Мв 2016 2
10841 Програма навчальної дисципліни Складання процесуальних документів спеціальність 8.03040101 «правознавство» факультет менеджменту та права Письменна О.П.,Пипяк М.І. Нп 2016 4
10840 Методичні вказівки до виконання курсових робіт з навчальної дисципліни “цивільне право україни” для студентів денної та заочної форми навчання, за напрямом підготовки 6.030401 „правознавство” Письменна О.П. Мв 2016 32
10806 Правовий статус суду в Україні Салій Аліна Олександрівна FF 2016 6
10653 Програма навчальної дисципліни нотаріат в україні для студентів напряму підготовки 6.030401 «правознавство» Письменна О.П. Нп 2016 11
10609 Методичні вказівки до семінарських занять для студентів спеціальності 8.03040101 «Право» з дисципліни Захист прав споживачів Письменна О.П. Мв 2016 0
10608 Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів спеціальності 8.03040101 «Право»з дисципліни Захист прав споживачів Письменна О.П. Мв 2015 0
10607 Програма навчальної дисципліни організація правової роботи підприємств напрям підготовки 6 .030401 «Право » факультет менеджменту та права Письменна О.П. Нп 2015 0
10606 Програма навчальної дисципліни захист прав споживачів спеціальність 8 .03040101 «Право » факультет менеджменту та права Письменна О.П. Нп 2015 1
10492 Методичні вказівки до виконання курсових робіт з навчальної дисципліни “сімейне право україни” для студентів заочної форми навчання, за напрямом підготовки 6.030401 „правознавство” Письменна О.П. Мв 2016 1
10491 Земельне право україни методичні вказівки до виконання курсової роботи напрям підготовки 6.030401 «правознавство» Оверковська т.к. Мв 2016 3
10490 екологічне право україни методичні вказівки до виконання курсової роботи спеціальність 8.18010005 «екологічна політика і право» Оверковська т.к. Мв 2016 1
10489 правові засади охорони земель в україні методичні вказівки до виконання курсової роботи спеціальність 8.03040101 «правознавство» Оверковська т.к. Мв 2016 0
10275 Правовий статус Товариства Червоного Хреста УСРР в системі органів охорони здоров’я. Мельничук М. О. Тд 2015 367
10274 Правове регулювання санаторно-курортного лікування в УСРР у 20-ХХ рр. ХХ ст. Мельничук М.О. С 2014 565
10273 Правові основи становлення санітарної справи в УСРР у період НЕПу Мельничук М.О. Тд 2015 486
10271 Структура та повноваження Народного комісаріату охорони здоров’я УСРР у період непу. Мельничук М. О. С 2015 722
10270 Правовое регулирование охраны материнства и детства в УССР в период НЕПа Мельничук М. О. Суз 2015 736
10268 Правовий статус медперсоналу в УСРР у 20-ті рр. ХХ ст. Мельничук М. О. Тд 2015 441
10267 Правове регулювання діяльності фонду страхової медицини в УСРР у 20-х рр. ХХ ст. Мельничук М.О. Тд 2014 781
9929 Програма навчальної дисципліни юридична відповідальність за екологічні правопорушення для студентів напряму підготовки 6.030401 "Право" Оверковська Т.К. Нп 2016 7
9928 Програма навчальної дисципліни правові засади охорони земель сільськогосподарського призначення для студентів напряму підготовки 6.030401 "Право" Оверковська Т. К. Нп 2016 10
9927 Програма навчальної дисципліни природоресурсне право для студентів напряму підготовки 6.030401 "Право" Оверковська Т. К. Нп 2016 3
9926 Інтелектуальна власність. Методичні вказівки до семінарських занять для студентів спеціальності 8.03050801 «Фінанси і кредит» Опольська Н.М. Мв 2016 4
9925 Інтелектуальна власність. Програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 8.03050801 «Фінанси і кредит» Опольська Н.М. Нп 2016 4
9924 Методичні рекомендації до семінарських занять для студентів спеціальності 8.03040101 «Правознавство» з дисципліни «Порівняльне правознавство» Опольська Н.М. Мв 2016 18
9923 Порівняльне правознавство. Програма освітньо-кваліфікаційний рівень – магістр спеціальності 8.03040101 «правознавство» Опольська Н.М. Нп 2016 20
9922 Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з дисципліни «Інтелектуальна власність» зі спеціальності 8.03050801 "Фінанси та кредит" Опольська Н.М. Мв 2016 2
9921 Порівняльне правознавство Методичні вказівки до самостійної роботи студентів спеціальності 8.03040101 «Правознавство» Опольська Н.М. Мв 2016 17
9605 Особливості державної реєстрації громадських організацій та місцевих осередків Письменна О.П. С 2015 292
9604 Порівняння практики застосування договору комерційної концесії та договору франчайзингу на міжнародному та національному рівнях Письменна О.П., С 2015 351
9603 Правове регулювання конкурентоспроможності підприємств на міжнародному ринку Письменна О.П. Тд 2015 433
9602 Особливості деліктних зобов'язань у цивільному праві України Письменна О.П. Барчук О. Тд 2015 399
9601 Проблеми правового закріплення поняття "Юридична адреса" Письменна О.П., Савчук Л.А. Тд 2015 297
9592 Договір ренти: історично-правовий аналіз Письменна О.П. Ванжула О. С 2015 229
9420 Право дитини на людську гідність Опольська Н.М. С 2011 970
9288 Дотримання прав людини у пенітенціарній системі України Гель А. П., Автухов К. А., Романов М. В., Човган В. О., Яковець І. С. С 2015 738
9287 Організаційно-правове забезпечення охорони материнства і дитинства в УСРР на початку 20-х рр Мельничук М.О. Тд 2014 965
9286 Порядок надання медичної допомоги застрахованим у 20-х рр. ХХ ст. Мельничук М.О. Тд 2015 653
9285 Правовий статус Головного управління соціального страхування в УСРР у 20-х рр. ХХ ст. Мельничук М.О. Тд 2014 865
9283 Правові основи протидії соціальним хворобам в УСРР у період НЕПу Мельничук М.О. Тд 2015 692
9170 Права дітей, які постраждали внаслідок збройного конфлікту в Україні Опольська Н. М. С 2015 407
9169 Моніторинг земель України: правові аспекти Оверковська Т. К. С 2015 553
9168 Інститут зміни умов тримання засуджених у межах однієї виправної колонії: проблемні аспекти Гель А. П. С 2015 769
9147 Землі України як обєкт правової охорони Оверковська Т. К. С 2015 777
9145 Права дітей, які постраждали внаслідок збройного конфлікту в україні Опольська Н. М. С 2015 499
9144 Правовий аналіз родового обєкта злочинів проти правосуддя Головчук В. А. С 2015 508
9143 Критерії ефективності механізму забезпечення прав і свобод дитини Опольська Н. М. Тд 2015 517
9131 Виконання покарання у вигляді арешту. Проблеми та деякі інші наслідки законодавчих новацій. Гель А. П. С 2015 675
9127 Правове регулювання діяльності профілактичних устав УСРР у 20-х рр. ХХ ст. Мельничук М.О. С 2015 653
9125 Правові засади організації медичної допомоги застрахованим УСРР у 20 рр. ХХ ст. Мельничук М.О. С 2014 431
9048 Особливості спадкового права України Письменна О.П., Яцик О.А. Тд 2015 547
9047 Договір купівлі-продажу якпідстави виникнення права власності на нерухомість. Особливості реєстрації Письменна О.П., Савчук Л.А. Тд 2015 548
9046 Ліцензійний договір за законодавством України Письменна О.П., Козяр Н.О. Тд 2014 519
9044 Договір поставки: Зміст та особливості Письменна О.П., Динисюк М.Д. Тд 2013 605
9043 Договір поставки: Зміст та особливості Письменна О.П., Динисюк М.Д. Тд 2013 397
9042 Суть та значення договору оренди земельної ділянки Письменна О.П., Гуцалюк О.І. Тд 2014 476
9041 Суть та значення договору оренди земельної ділянки Письменна О.П., Гуцалюк О.І. Тд 2014 415
9040 Сучасні проблеми принципів міжнародного права Письменна О.П, Левченко А.О. Тд 2014 425
9039 Криза міжнародної безпеки Письменна О.П., Яцик О.А. Тд 2014 517
9034 Конкурентне право. Методичні вказувки до семінарських занять для студентів напряму підготовки 6.030401 "Правознавство" Опольська Н.М., Мельничук М.О. Мв 2015 5
9033 Державне будівництво, державна служба та місцеве самоврядування. Методичні вказівки до семінарських занять Ковальов Д. В. Мв 2015 23
9032 Кримінологія. Програма навчальної дисципліни підготовки бакалаврів напряму 6.030401 «Правознавство». Головчук В.А. Нп 2015 3
9019 Правові основи укладення та припинення шлюбу Письменна О.П., Барчук О.В. С 2014 572
9017 Державне регулювання конкурентоспроможності підприємств Письменна О.П., Войтенко О.І., Дремух І.В. С 2013 494
9015 Біженці в міжнародному публічному праві та національному законодавстві Письменна О.П., Чумак Ю.А. С 2015 898
9014 Захист прав споживачів під час придбання продукції через мережу інтернет Письменна О.П., Баранова О.С., Шкринда О.М. С 2015 935
9013 Міжнародний, зарубіжний та національний досвід правового регулювання укладення шлюбного договору Письменна О.П., Новикова Я.І. С 2015 1019
8951 Методичні вказівки до проходження стажування для студентів напряму підготовки 6.030401 «Правознавство»; спеціальності 7.03040101 «Правознавство» денної та заочної форм навчання МельничукО.Ф., ОмельчукВ.А. , ОпольськаН.М., ПисьменнаО.П. Мв 2015 0
8950 Канонічне право. Методичні вказівки до семінарських занять. Ковальов Д.В. Мв 2015 0
8948 Канонічне право. Програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 7.03040101 «Правознавство» Омельчук В.А., Ковальов Д.В. Нп 2015 0
8946 Програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 7.03040101 «правознавство».механізм юридичного забезпечення прав людини Омельчук В.А. Нп 2015 5
8945 Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів спеціальності 7.03040401 «Правознавство» з дисципліни "Освітнє право" Мельничук О. Ф., Пипяк М. І. Мв 2015 1
8399 Програма вступного фахового випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за галуззю знань 0304 «Право» напрямом підготовки 6.030402 «Правознавство» (за скороченим терм Калетнік Г.М., Омельчук В.А., Мазур А.Г., Ціхановська В.М., Мельничук О.Ф., Опольська Н.М,. Оверковська Т.К., Письменна О.П. Пвф 2015 0
8396 Програма вступного фахового випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за спеціальністю 7.03040101 «Правознавство» Калетнік Г.М., Омельчук В.А., Мазур А.Г., Ціхановська В.М., Мельничук О.Ф., Опольська Н.М., Оверковська Т.К., Письменна О.П., Шаманська О.І. Пвф 2015 0
8182 Правознавство. Програма навчальної дисципліни для бакалаврів за напрямом підготовки 6.090103 ”Водні біоресурси та аквакультура". Гель А.П. Нп 2015 1
8154 Торгове право. Програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 7.03040101 «Правознавство» Письменна О.П. Нп 2014 0
8153 Правознавство. Програма навчальної дисципліни для бакалаврів за напрямом підготовки 6.051701 "Харчові технології та інженерія". Гель А.П. Нп 2014 8
8152 Правознавство. Програма навчальної дисципліни для бакалаврів за напрямом підготовки 6.090103 "Лісове і садово-паркове господарство" Гель А.П. Нп 2014 4
8151 Право екологічної безпеки. Методичні вказівки до семінарських занять для спеціалістів денної форми навчання спеціальності 7.03040401 «Правознавство» Оверковська Т.К. Мв 2014 2
8150 Право екологічної безпеки. Програма навчальної дисципліни підготовки спеціалістів спеціальності 7.03040401 «Правознавство» Оверковська Т.К., Письменна О.П. Нп 2014 2
8149 Право екологічної безпеки. Методичні вказівки з організації самостійної роботи спеціалістів спеціальності 7.03040401 «Правознавство». Оверковська Т.К. Мв 2014 1
8136 «Порівняльне цивільне право». Програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 7.03040101 «Правознавство» Письменна О.П., Оверковська Т.К. Нп 2014 2
8135 Захист прав споживачів. Програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 7.03040101 «Правознавство» Письменна О.П. Нп 2014 0
8126 Методичні рекомендації до виконання дипломних робітстудентів спеціальності 7.03040101 "Правознавство" Омельчук В.А., Мельничук О.Ф., Гель А.П., Опольська Н.М., Оверковська Т.К.,Письменна О.П. Мв 2014 7
7866 Кримінально-процесуальне право. Методичні вказівки до практичних занять для студентів напряму підготовки 6.030401 «Правознавство». Головчук В.А. Мв 2014 1
7752 Аграрне право України. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.030401 «Правознавство». Оверковська Т.К. Мв 2014 16
7751 Екологічне право України. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.030401 «Правознавство». Оверковська Т.К. Мв 2014 3
7750 Основи рибоохорони та рибогосподарського законодавства. Програма навчальної дисципліни для студентів напряму підготовки 6.090201 «Водні біоресурси та аквакультура» Оверковська Т.К., Письменна О.П. Нп 2014 7
7749 Аграрне, земельне та екологічне право України. Програма навчальної дисципліни для студентів напряму підготовки 6.030401 «Правознавство». Оверковська Т.К., Гель А.П. Нп 2014 0
7748 Кримінально-виконавче право України. Методичні вказівки до організації самостійної роботи для студентів денної форми навчання за напрямом підготовки бакалаврів 6.030401 ”Правознавство”. Гель А.П. Мв 2014 3
7597 Аграрне право України. Програма навчальної дисципліни для студентів напряму підготовки 6.030401 «Правознавство». Оверковська Т.К., Гель А.П. Нп 2014 11
7561 Конкурентне право України. Програма навчальної дисципліни для студентів напряму підготовки 6.030401 «Правознавство». Оверковська Т.К., Гель А.П. Нп 2014 1
7559 Земельне право України. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.030401 «Правознавство». Оверковська Т.К. Мв 2014 4
7558 Екологічне право України. Методичні вказівки до семінарських занять для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.030.401 «Правознавство». Оверковська Т.К. Мв 2014 25
7557 Кримінально-виконавче право України. Методичні вказівки до практичних занять для студентів денної форми навчання за напрямом підготовки бакалаврів 6. 030402 ”Правознавство”. Гель А.П. Мв 2014 2
7475 Захист прав споживачів при торгівельному обслуговуванні Письменна О. П. Мвв 2014 3
7473 Кримінальне право України (Особлива частина). Програма навчальної дисципліни підготовки бакалаврів напряму 6.030402 «Правознавство». Головчук В.А. Нп 2014 6
7300 Міжнародне приватне право Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.030402 «Правознавство» Письменна О.П. Мв 2014 22
7297 Сімейне право України. Методичні вказівки до семінарських занять для студентів напряму підготовки 6.030402 «Правознавство». Письменна О.П. Мв 2014 25
7295 Сімейне право України. Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.030402 «Правознавство» Письменна О.П. Мв 2014 13
7294 Міжнародне приватне право. Методичні вказівки до семінарських занять для студентів напряму підготовки 6.030402 «Правознавство». Письменна О.П. Мв 2014 24
7248 . Правове регулювання відносин власності.Методичні вказівки до семінарських занять для студентів напряму підготовки 6.030402 «Правознавство». Письменна О.П. Мв 2013 1
7247 Міжнародне публічне право.Методичні вказівки до семінарських занять для студентів напряму підготовки 6.030402 «Правознавство». Письменна О.П. Мв 2013 1
7246 Правове регулювання відносин власності.Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.030402 «Правознавство». Письменна О.П. Мв 2013 0
7245 Банківське право. Методичні вказівки до семінарських занять для студентів напряму підготовки 6.030402 «Правознавство». Опольська Н.М. Мв 2013 10
7244 Банківське право. Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.030402 «Правознавство». Опольська Н.М. Мв 2013 6
7236 Право соціального забезпечення. Програма навчальної дисципліни напряму підготовки 6.030402 «Правознавство». Опольська Н.М., Мельничук О.Ф. Нп 2013 5
7233 Сімейне право. Програма навчальної дисципліни для студентів напрямів підготовки 6.030402 «Правознавство» Письменна О.П., Гель А.П. Нп 2013 23
7232 Міжнародне приватне право. Програма навчальної дисципліни для студентів напрямів підготовки 6.030402 «Правознавство», Письменна О.П., Оверковська Т.К. Нп 2013 9
7231 Правові основи підприємницької діяльності. Програма навчальної дисципліни для студентів напрямів підготовки 6.030402 «Правознавство», Письменна О.П., Мельничук О.Ф. Нп 2013 0
7230 Банківське право. Програма навчальної дисципліни напряму підготовки 6.030402 «Правознавство» Опольська Н.М. Мельничук О.Ф. Нп 2013 3
7226 Міжнародне публічне право. Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.030402 «Правознавство». Письменна О.П. Мв 2013 1
7225 Інтелектуальна власність. Методичні вказівки до семінарських занять для студентів напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа». Опольська Н.М. Мв 2013 2
7219 Право соціального забезпечення. Методичні вказівки до семінарських занять для студентів напряму підготовки 6.030402 «Правознавство». Опольська Н.М. Мв 2013 12
7218 Право соціального забезпечення. Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.030402 «Правознавство». Опольська Н.М. Мв 2013 4
7217 Методичні рекомендації щодо організації наскрізної самостійної роботи студентів під час підготовки фахівців галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» ОКР «бакалавр» за професійним спрямуванням «Правознавство» Мельничук О. Ф., Оверковська Т. К. Мв 2013 0
7212 Програма комплексного державного іспиту, галузь знань 0304 «Право», напрям підготовки 6.030401 «Правознавство» для освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» Мельничук О.Ф., Гель А.П., Письменна О.П., Головчук В.А. Пкд 2013 1
6911 Кримінальне право України (Загальна частина). Методичні вказівки до організації самостійної роботи для студентів денної форми навчання за напрямом підготовки бакалаврів 6.030402 ”Правознавство”. Гель А.П. Мв 2013 9
6903 Трудове право України. Методичні вказівки до семінарських занять для студентів напряму підготовки 6.030402 «Правознавство». Мельничук О.Ф. Мв 2013 8
6902 Господарське право України. Методичні вказівки до виконання курсової роботи для бакалаврів напряму підготовки 6.030.402 «Правознавство» у вищих навчальних закладах ІІ-ІV рівнів акредитації Мельничук О.Ф. Мв 2013 1
6901 Господарське право України. Програма навчальної дисципліни для студентів напряму підготовки 6.030402 «Правознавство». Мельничук О.Ф., Опольська Н.М. Нп 2013 3
6900 Трудове право України. Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.030402 «Правознавство». Мельничук О.Ф. Мв 2013 8
6899 Трудове право України. Програма навчальної дисципліни для студентів напряму підготовки 6.030402 «Правознавство». Мельничук О.Ф. Нп 2013 12
6898 Аграрне право України. Оверковська Т.К. Нп 2013 40
6897 . Основи права. Програма навчальної дисципліни для бакалаврів за напрямом підготовки 6.050503 "Машинобудування". Гель А.П., Оверковська Т.К. Нп 2013 3
6896 Кримінально-виконавче право України. Програма навчальної дисципліни за напрямом підготовки бакалаврів 6. 030402 ”Правознавство” Гель А.П., Письменна О.П. Нп 2013 3
6110 Право людини на освіту Мельничук О. Ф. Мвв 2013 3
6026 Цивільне процесуальне право України. Програма навчальної дисципліни напряму підготовки 6.030402 «Правознавство» Письменна О.П., Мельничук О.Ф., Саюк Б.О. Нп 2013 6
6017 Правознавство. Програма навчальної дисципліни для бакалаврів за напрямком підготовки 6.090101 "Агрономія". Гель А.П., Оверковська Т.К. Нп 2013 1
6016 Трудове право України. Програма навчальної дисципліни для студентів напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа». Мельничук О.Ф., Оверковська Т.К., Опольська Н.М. Нп 2013 0
6015 Трудове право України. Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа». Мельничук О.Ф. Мв 2013 0
6014 Правознавство. Програма навчальної дисципліни для бакалаврів за напрямками підготовки 6.090102 "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва", 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористув Гель А.П., Письменна О.П. Нп 2013 5
5978 Трудове право України. Методичні вказівки до семінарських занять для студентів напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа». Мельничук О.Ф. Мв 2013 0
5975 Цивільне процесуальне право України. Методичні вказівки до семінарських занять для студентів напряму підготовки 6.030402 “Правознавство” Мельничук О.Ф., Письменна О.П., Саюк Б.О. Нп 2013 8
5944 Методичні вказівки до навчальної практики з дисциплін "Трудове право України", "Цивільне право України" для студентів 3-го курсу Мельничук О. Ф., Письменна О. П., Саюк Б. О. Мв 2013 3
5943 Методичні вказівки до навчальної практики з дисциплін "Адміністративне право України", "Цивільне право України" Мельничук О. Ф., Опольська Н. М., Письменна О.П. Мв 2013 6
5942 Методичні вказівки до навчальної практики з дисципліни "Судові та правоохоронні органи України" для студентів І курсу напряму підготовки 6.030.402 «Правознавство» Мельничук О. Ф., Оверковська Т. К. Мв 2013 8
5921 Аграрне право України. Методичні вказівки до семінарських занять для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.030.402 «Правознавство» Оверковська Т.К. Мв 2013 50
5758 Новий Митний кодекс Р. В. Кудик С 2013 251
5749 Міжнародні митні організації І. В. Сотніченко С 2013 341
5721 Кримінальне право (Особлива частина). Методичні вказівки до семінарських занять студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.030402 «Правознавство» Письменна О. П., Пипяк М. І. Мв 2013 7
5720 Кримінальне право (Особлива частина). Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.030402 Правознавство. Письменна О.П., Пипяк М. І. Мв 2013 12
5606 Актуальні проблеми земельного права. Програма навчальної дисципліни підготовки магістрів спеціальності 8.18010005 «Екологічна політика і право» Оверковська Т.К., Письменна О.П. Нп 2013 1
5605 Екологічна політика і право. Програма навчальної дисципліни підготовки магістрів спеціальності 8.18010017 «Економіка довкілля і природних ресурсів» Оверковська Т.К., Гель А.П. Нп 2013 0
5459 Програма навчальної дисципліни "Право екологічної безпеки" підготовки магістрів спеціальності 8.18010005 «Екологічна політика і право» Оверковська Т.К., Мельничук О.Ф. Нп 2012 0
5455 Проблеми реалізації та захист екологічних прав громадян. Програма навчальної дисципліни підготовки магістрів спеціальності 8.18010005 «Екологічна політика і право» Оверковська Т.К., Письменна О.П. Нп 2012 0
5454 Актуальні проблеми екологічного права. Програма навчальної дисципліни підготоки магістрів спеціальності 8.18010005 «Екологічна політика і право» Оверковська Т.К., Письменна О.П Нп 2012 1
5453 Міжнародне публічне право. Програма навчальної дисципліни напрям підготовки 6.030402 «Правознавство» Письменна О.П., Оверковська Т.К. Нп 2012 1
5417 Договірне право. Програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 7.03060101 Менеджємент орнганізацій і адміністрування 7.03060104 Менеджємент зовнішньоєкономічної діяльності 8.03060101 Менеджємент орнганізацій і адмініструванн Письменна О.П., Оверковська Т.К., Нп 2012 6
5416 Земельне право України. навчальної дисципліни для студентів напряму підготовки 6.030402 «Правознавство», для магістрів спеціальності 8.18010005 «Екологічна політика і право» Оверковська Т.К., Мельничук О.Ф. Нп 2012 0
5415 Цивільне право України. Програма навчальної дисципліни магістрів спеціальності 8.18010005 «Екологічна політика і право» Письменна О.П. Гель А.П,. Нп 2012 0
5414 Цивільне право України. (Особлива частина) Програма навчальної дисципліни для студентів напрямів підготовки 6.030402 «Правознавство» Письменна О.П., Гель А.П. Нп 2012 87
5406 Трудове право України. Методичні вказівки до виконання курсової роботи для бакалаврів напрямів підготовки 6.030.601 «Менеджмент», 6.030.402 «Правознавство» у вищих навчальних закладах ІІ-ІV рівнів акредитації Міністерства аграрної політики та продовольс Мельничук О.Ф., Мв 2012 5
5371 Кримінальне право. Програма навчальної дисципліни для підготовки магістрів за спеціальністю 8.18010005 ”Екологічна політика та право”. Гель А.П., Письменна О.П. Нп 2012 1
5253 Конституційне право України.Методичні вказівки до виконання курсової роботи для бакалаврів напряму підготовки 6.030402 «Правознавство» Мельничук О.Ф., Опольська Н.М., Правдюк А.Л. Мв 2012 2
5223 Екологічне право України. Програма навчальної дисципліни для студентів напрямів підготовки 6.030402 «Правознавство», 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього природного середовища та збалансоване природокористування», для магістрів спеціальності 8.180100 Оверковська Т.К., Письменна О.П. Нп 2012 40
5178 legislative and executive branches of the us federal government  Kravets R.A.,  Skvortsov V.H. Тд 2012 257
5174 Evolutionary spectrum of changing the structure of civil law subject in regulation documents  Khomiakovska T.O.,  Yes’kova K.I. Тд 2012 199
5144 Судові та правоохоронні органи України. Тимчасова програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму підготовки 6. 030402 ”Правознавство” (спеціальність ”Правознавство”) у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації Міністерства агр Гель А.П., Оверковська Т.К. Нп 2010 3
5143 Судові та правоохоронні органи України. Методичні вказівки до семінарських занять для студентів денної форми навчання для підготовки бакалаврів за напрямом 6. 030402 ”Правознавство” Гель А.П. Мв 2011 8
5142 Судові та правоохоронні органи України. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи для студентів денної форми навчання за напрямом підготовки бакалаврів 6. 030402 (”Правознавство”) Гель А.П. Мв 2011 1
4621 Історія правових і політичних вчень Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.030.402 «Право» Мельничук О.Ф.,.Красніцька Н.В. Нп 2012 1
4620 Державне будівництво та місцеве самоврядування Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.030.402 «Правознавство» Мельничук О.Ф., Яремчук Ю. О., Ковальов Д. В.Красніцька Н.В. Нп 2012 19
4619 Адміністративне право. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.030402 «Правознавство» у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації Міністерства аграрної політики та продовольства України Мельничук О.Ф., Ковальов Д. В. Нп 2012 5
4618 Податкове право Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.030402 «Правознавство» Опольська Н.М. Саюк Б.О. Нп 2012 0
4492 Правове забезпечення державного регулювання фінансової діяльності ПРОГРАМА навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» Опольська Н.М. Саюк Б.О. Нп 2012 0
4372 Аграрне та екологічне право України. Програма навчальної дисципліни для підготовки магістрів спеціальності 8.090101 «Агрономія» Оверковська Т.К., Письменна О.П. Нп 2012 1
4363 “Кримінальне право України (Загальна частина)” Методичні вказівки до семінарських занять для студентів денної форми навчання для підготовки бакалаврів за напрямом 6. 030402 ”Правознавство” Гель А.П. Мв 2012 3
4230 Правове регулювання відносин власності. Програма курсу навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.030402 «Правознавство» Письменна О.П., Мельничук О.Ф. Нп 2012 1
4078 Історія держави і права України. Методичні вказівки до семінарських занять Мельничук О.Ф., Ковальов Д.В. Мв 2012 2
4077 Історія держави і права зарубіжних країн. Методичні вказівки до семінарських занять студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.030402 Правознавство Опольська Н.М. Мв 2012 3
4071 Історія держави і права зарубіжних країн. Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.030402 Правознавство. Опольська Н.М. Мв 2012 3
3977 Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни «Менеджмент підприємств і організацій в АПК» для студентів денної та заочної форми навчання Герасименко Ю.В. Мв 2012 2
3974 Юридична деонтологія. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму 6.030402 Правознавство Мельничук О.Ф., Опольська Н.М. Нп 2012 3
3973 Історія держави та права зарубіжних країн. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму 6.030402 Правознавство Мельничук О.Ф., Опольська Н.М. Нп 2012 0
3817 Цивільне право України. Методичні вказівки до семінарських занять для підготовки бакалаврів денної форми навчання напряму підготовки 6.090101 «Менеджмент» (спеціальність «Правознавство») Цвігун Д.П., Гель А.П. Мв 2011 0
3807 Цивільне право України. Методичні вказівки до самостійної роботи для підготовки бакалаврів денної форми навчання напряму підготовки 6.090101 «Менеджмент» (спеціальність «Правознавство») О.П Письменна Мв 2011 1
3806 Цивільне право України. Пронрама курсу навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.090101 «Менеджмент» (спеціальність «Правознавство») О.П Письменна, А.П.Гель Нп 2011 1
3783 Програма навчальної дисципліни для підготовки магістрів спеціальності 8.05050313 «Обладнання переробних і харчових виробництв». Опольська Н.М. Нп 2011 2
3669 Екологічне право України. Методичні вказівки до виконання курсової роботи для магістрів напряму підготовки 1801 «Специфічні категорії» Оверковська Т.К. Мв 2011 11
3650 Історія держави і права України. Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.030.402 «Правознавство» Мельничук О.Ф. Мв 2011 3
3646 Кримінальне право України (Загальна частина). Програма навчальної дисципліни для студентів денної форми навчання для підготовки бакалаврів за напрямом 6.030402 ”Правознавство”. Гель А.П., Письменна О.П. Тп 2011 1
3643 Законодавство та право в агропромисловому комплексі України: На- вчальний посібник. Мельничук О.Ф., Опольська Н.М. Нп 2011 13263
2909 Адвокатура в Україні. Тимчасова програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.090101 «Менеджмент» (спеціальність «Правознавство») О.П Письменна, А.П. Гель Тп 2011 3
2907 Основи міжнародного права. Тимчасова програма навчальної дисципліни для підготовки напряму підготовки спеціалістів 7.050201 «Менеджмент» (спеціальність «Менеджмент ЗЕД») О.П Письменна, О.Ф. Мельничук Тд 2011 1
2902 Міжнародне приватне право. Тимчасова програма навчальної дисципліни для підготовки напряму підготовки спеціалістів 7.050201 «Менеджмент» (спеціальність «Менеджмент ЗЕД») О.П Письменна, О.Ф. Мельничук Тп 2011 1
2816 Державне управління в галузі охорони земель О. В. Курдибаха С 2011 489
2800 Забезпечення екологічної безпеки у сфері сільськогосподарського землекористування: правові аспекти Є. Чундер, Т. К. Оверковська С 2011 466
2769 Трудова дисципліна як правова категорія С. П. Ковальчук, О. Ф. Мельничук С 2011 2135
2661 Господарське законодавство – основа ефективної економіки К. П. Тяннікова, О. П. Письменна С 2011 344
2654 Суб"єкти підприємницької діяльності в умовах сучасного інституційного середовища В. В. Осадчук, О. П. Письменна С 2011 702
2649 Новели правового регулювання акціонерних товариств в Україні О. В. Мазур, О. Ф. Мельничук С 2011 1083
2643 Право на інформацію про товари, роботи (послуги) в системі прав споживачів О. В. Коцюруба, О. П. Письменна С 2011 1598
2607 Особливості правової охорони земель сільськогосподарського призначення в Україні М. В. Оверковська, Т. К. Оверковська С 2011 7582
2218 Правові аспекти раціонального використання та охорони земель України М. Оверковська, Т. К. Оверковська С 2010 612
2217 Історико-правовий аналіз становлення сучасного інституту іпотеки О. Коцюруба, О. П. Письменна С 2010 935
2208 Правове регулювання дільності небанківських фінансових установ Л. М. Гладун, С. Я. Ковальчук С 2010 409
2207 Правова природа трудового контракту В. В. Буран, О. Ф. Мельничук С 2010 704
2206 Європейський вектор: правові гарантії суб"єктам господарювання С. Л. Білобабченко, С. Я. Ковальчук С 2010 428
2056 Правове забезпечення екологічної безпеки у сфері виробництва та споживання біопалива Т. К. Оверковська С 2010 417
2049 Нормативно-правове регулювання біопалива в Україні О. Ф. Мельничук С 2010 714
2006 Інтелектуальна власність. Програма навчальної дисципліни для підготовки магістрів напряму підготовки 8.050201 «Менеджмент» (спеціальність «Менеджмент організацій») у вищих навчальних закладах ІІ-ІV рівнів акредитації Міністерства аграрної політики України О.Ф.Мельничук, О.П.Письменна Нп 2010 0
1966 Правознавство. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи для студентів денної форми навчання з галузі знань 0306 за напрямом підготовки 6.030601 “Менеджмент ” Гель А.П. Мв 2010 1
1963 Інтелектуальна власність. Програма навчальної дисципліни для підготовки магістрів напряму підготовки 8.050201 «Менеджмент» (спеціальність «Менеджмент організацій») у вищих навчальних закладах ІІ-ІV рівнів акредитації Міністерства аграрної політики України О.Ф.Мельничук, О.П.Письменна. Мв 2010 1
1959 Адміністративне право. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів факультету менеджменту денної форми навчання Мельничук О.Ф.Юкальчук І.А.. Бойко В.М.. Мв 2007 2
1935 Основи кримінального права. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання зі спеціальності 7.050.201 “Менеджмент організацій” (спеціалізація “Правове забезпечення АПК”) Гель А.П. Мв 2007 1
1885 Аграрне право України. Тимчасова програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.030.601 «Менеджмент» (спеціальність «Менеджмент організацій») у вищих навчальних закладах ІІ-ІV рівнів акредитації Міністерства аграрної політик Оверковська Т.К., Мельничук О.Ф. Тп 2010 5
1769 Судово-бухгалтерська експертиза в кримінальному та господарському процесах Л. Г. Михальчишина С 2010 644
1768 Функції колективного договору в ринкових умовах О. Ф. Мельничук, О. Ф. Мельничук С 2010 1239
1693 Інтелектуальна власність. Програма навчальної дисципліни для підготовки магістрів напряму підготовки 8.050201 «Менеджмент (спеціальність «Менеджмент організацій») О.Ф.Мельничук, О.П.Письменна Тп 2010 0
1691 Державне будівництво і місцеве самоврядування. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів денн форми навчання зі спеціальності 6.030601 «менеджмент», спеціалізаці «державне регулювання та управління АПК» Мельничук О.Ф. Ковальов Д.В. Мв 2010 18
1434 Державне регулювання відносин власності. Тимчасова програма для студентів денної та заочної форм навчання (спеціальність 6.030.601 “Менеджмент”, спеціалізація “ДРУ”) Письменна О. П. Тп 2008 0
1431 Методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної форми навчання факультету Менеджменту спеціальності 6.030601 “Менеджмент організацій” з курсу “Технологія виробництва продукції рослинництва”. І.С. Поліщук М.І. Поліщук О.В. Климчук В.А. Шинкарук Мв 2008 0
1421 Державне регулювання відносин власності. Тимчасова програма для студентів денної та заочної форм навчання (спеціальність 6.030.601 “Менеджмент”, спеціалізація “ДРУ”) Письменна О. П. Тп 2008 0
1409 Підприємницьке право. Методичні вказівки до самостійної роботи для студентів денної форми навчання спеціальністі «Менеджмент організацій» Мельничук О.Ф., Юкальчук І.А.. Мв 2008 13
1310 Правознавство. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи для студентів денної форми навчання з галузі знань 0306 за напрямом підготовки 6.030601 “Менеджмент ” Гель А.П. Мв 2010 0
1132 Міжнародне економічне право. Тимчасова програма для студентів факультету менеджменту денної та заочної форми навчання зі спеціальності 6.030.601 “Менеджмент організацій” спеціалізація “Правове забезпечення АПК” Мельничук О.Ф.Ковальчук С.Я. Тп 2008 8
1114 Правознавство. Тимчасова програма для студентів денної та заочної форм навчання спеціальностей «Менеджмент організацій» 6.030.601, «Облік і аудит» 6.030.509, «Зооінженерія» 6.090.102, «Агрономія» 6.040.106, «Механізація сільського господарства» 5.050.502 Мельничук О.Ф. Тп 2008 3
1108 Банківське право. Тимчасова програма для студентів факультету менеджменту денної та заочної форми навчання зі спеціальності 6.030.601 ”Менеджмент організацій” спеціалізація “Правове забезпечення АПК” Мельничук О.Ф. Ковальчук С. Я. Тп 2008 0
1088 Господарське право. Тимчасова програма для студентів факультету менеджменту денної та заочної форм навчання (спеціальності 6.030601) Письменна О.П. Тп 2008 4
1078 Інтелектуальна власність. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів денної форми навчання зі спеціальності 7.030601 «Менеджмент » (МПО,ДРУ) Письменна О.П. Нагорняк А.В. Опольська Н.М. Мв 2008 2
1055 Державне регулювання земельних відносин та захист навколишнього природного середовища» Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.030.601 «Менеджмент» А.П. Гель, Т.К. Оверковська Тп 2009 0
1054 Правове забезпечення державного управління: Тимчасова програма навчальної дисципліни для підготовки спеціалістів з напрямку 7.050201 (спеціалізація «державне регулювання та управління АПК») Гель А.П. Ковальов Д.В. Тп 2008 0
1053 Державна служба: Тимчасова програма навчальної дисципліни для підготовки спеціалістів з напрямку 7.050201 (спеціалізація «державне регулювання та управління АПК») Гель А.П. Ковальов Д.В Тп 2008 0
1039 Трудове право. Тимчасова програма для студентів факультету менеджменту денної та заочної форм навчання(спеціальність 6.030.601) Мельничук О.Ф. Тп 2008 0
539 Адміністративне право. Тимчасова програма. Мельничук О.Ф. Юкальчук І.А.. Бойко В.М. Тп 2007 1
538 Адміністративне право. Методичні вказівки до семінарських занять.. Мельничук О.Ф. Юкальчук І.А. Мв 2007 3
537 Адміністративне право. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи. Мельничук О.Ф., Юкальчук І.А., Бойко В.М. Мв 2007 5
515 Тимчасова програма з "Фінансове право". Нагорняк В.А., Ковальчук С.Я. Тп 2007 1


"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska