The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 27613
Title: Окремі аспекти реалізації криміналістичної технології в експертній діяльності
Authors: Комісарчук Р. В.
Keywords: загальна теорiя кримiналiстики, вчення про кримiналiстичну технологію, експертиза, експертна технологія
Date of publication: 2020-12-17 15:18:12
Last changes: 2020-12-17 15:18:12
Year of publication: 2017
Summary: В статті означені окремi складовi вчення про кримiналiстичну технологiю, на основi якого можливо виробити комплекс науково обгрунтованих практичних рекомендацiй щодо пiдвищення ефективності кримiналiстичного забезпечення експертної дiяльностi у сферi кримiнального провадження. Важливим напрямком використання положень вчення про криміналістичну технологiю є дiяльнiсть експерта, до якої входять рiзнi за характером та видами заходи. Положения вчення про кримiналiстичну технологію як галузь практичної реалiзації у сферi кримiнального провадження можуть використовуватися з метою забезпечення ефективності експертної діяльності та складатися з комплексу заходiв.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/27613.pdf
Publication type: Статті у наукових фахових виданнях України (Copernicus та інші)
Publication: Вісник ОНДІСЕ. 2017. Вип. 1. С. 49-59.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 27613.pdf Size : 359182 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska