The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 1054
Title: Правове забезпечення державного управління: Тимчасова програма навчальної дисципліни для підготовки спеціалістів з напрямку 7.050201 (спеціалізація «державне регулювання та управління АПК»)
Authors: Гель А.П. Ковальов Д.В.
Keywords:
Date of publication: 2010-03-14 00:00:00
Last changes: 2010-12-08 09:13:22
Year of publication: 2008
Summary: Тимчасова програма містить пояснювальну записку, вимоги до знань і умінь
студентів, перелік тем курсу навчальної дисципліни та їх стислий виклад, а також перелік рекомендованої нормативної та навчальної літератури, необхідної для вивчення курсу.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/1054.pdf
Publication type: Тимчасові програми
In the collections : Навчальні програми/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by:
File : 1054.pdf Size : 276740 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska