The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

Кафедра Машин та обладнання сільськогосподарського виробництва

ID TITLE AUTHOR (s) TYPE YEAR RANK
32608 Основні конструкції секцій для внесення добрив у розрізі технології Strip-till Шаргородський С.А., Галанський В.В. Сун 2022 26
32607 Симуляція процесу сушіння волоських горіхів у конвективній сушарці Яропуд В.М., Шаргородський С.А., Луц П.М., Лавренюк П.П. Сун 2022 29
32549 The latest trends in the creation of impact-vibration equipment with different types of drives for soil probing Veselovska N. Сун 2022 14
32548 Дослідження мікротвердості поверхні циліндричної деталі при деформаційному протягуванні Веселовська Н.Р., Паладійчук Ю.Б., Телятник І.А. Сун 2022 20
32547 Вплив легуючих елементів на електропровідність та механічні властивості нещодавно виготовлених сплавів на основі AL, отриманих традиційним процесом лиття. Веселовська Н.Р., Богатюк М.О. Сун 2022 21
32543 Випробувально-діагностичний комплекс для обладнання теплиць Веселовська Н.Р., Романов В.В. Сун 2022 28
32533 Математичне моделювання гідропривода переведення широкозахватного сільсьгосподарського агрегату із транспортного положення у робоче. Шаргородський С.А., Руткевич В.С., Ящук Є.В. Сун 2022 41
32306 Математична модель гідравлічного привода різака для відокремлення та вивантаження блок-порції корму від кормового моноліту Руткевич В.С., Кушнір В.П., Ганжа В.В. Сун 2022 158
32242 Комп’ютерна програма «Комплектування транспортних тракторних агрегатів V.1.0» Шаргородський С.А., Руткевич В.С. Спд 2022 61
32158 Обґрунтування параметрів та режимів роботи фрези для попереднього обробітку ґрунту при вирощуванні картоплі Ангелов Е.О. Дрп 2022 2
32038 Обгрунтування конструктивних параметрів робочих органів зернозбирального комбайна Плахотний Олег Анатолійович Дрп 2022 3
32034 Удосконалення процесу гранулювання кормових добавок при виробництві комбікормів Войтюк П.А. Дрп 2022 2
32031 Обґрунтування конструктивних параметрів антивібраційної віджимної насадки пресу Луц П.М. Сун 2022 44
32023 Підвищення надійності функціонування приводів конвеєра стріли підйомно-транспортних машин Овчаров А.В. Дрп 2022 1
32022 Дослідження процесу функціонування системи керування адаптивного гідроприводу Іванов Юрій Олегович Дрп 2022 2
31997 Investigation of operation of the hydrovolumic manual control system on the basis of a dosing pump with axial spoiler with accidental load Shargorodskiy S., Yaschuk E. Сун 2022 31
31981 Моделювання технологічного процесу сівби зернових культур сошниками для прямого посіву на схилах Грушецький С.М., Павельчук Ю.Ф., Бабин І.А., Ляшук О.Л. Сун 2022 41
31944 Дослідження перехідних режимів роботи механічної системи пасажирського ліфта Галапенко Д.М. Дрп 2022 2
31903 Обгрунтування конструктивних параметрів і режимів роботи подрібнювача кормів Марценюк Сергій Михайлович Дрп 2022 15
31896 Обґрунтування конструктивних параметрів грунтообробного агрегату О.О. Остапчук Дрп 2022 1
31854 Обґрунтування конструктивних параметрів робочих органів електричного гілкоріза Буряк К.А. Дрп 2022 6
31829 Dynamic Processes Modeling in a Peristaltic Pump with a Hydraulic Drive for the Bingham Fluid Shatokhin V., Ivanchuk Y., Dvirna O., Veselovskaya N., Jurczak W. СScof 2022 45
31509 Підвищення ефективності зондування ґрунтів на установках з гідроімпульсним приводом Веселовська Н.Р., Іскович-Лотоцький Р.Д., Брацлавець Б.С., Шевченко В.В. Сун 2022 9
31481 Визначення діапазону регулювання швидкості робочих органів механізму для відокремлення стеблових кормів шляхом математичного моделювання Руткевич В.С., Шаргородський С.А., Кушнір В.П., Остапчук О.О. Сун 2022 23
31386 The Influence of Wave Processes of Hydraulic Oils on the Operation of a Hydraulic Drive Hunko I., Tsurkan O., Shargorodskiy S., Shchur T., Beloev H., Kovalyshyn O., Domin M. СSc 2022 13
31323 Investigation of drive power of the mechanism for separation of stem feed from feed monolith Shargorodskiy S., Rutkevych V., Kupchuk I., Hraniak V., Didyk A. Суз 2022 30
31309 Теорія різання, металообробне обладнання та інструмент. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 133 – "Галузеве машинобудування" освітній рівень "Перший бакалаврський" Веселовська Н. Р., Руткевич В. С., Островський А. Й. Мв 2022 13
31274 Модернізація конструкції садильного апарату картоплесаджалки Русавський Максим Олександрович Дрп 2022 7
31273 Модернізація конструкції модульного посівного комплексу Булаков Андрій Миколайович Дрп 2022 5
31228 Машини та обладнання АПК. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 14 «Електрична інженерія» за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» денної та з Веселовська Н.Р., Бабин І.А. Мв 2022 9
31116 Удосконалення конструкції чизельного плуга Собовий В.О. Дрп 2022 34
31115 Розробка конструкції культиватора для суцільного обробітку ґрунту Мельник В.Ю. Дрп 2022 36
31083 Удосконалення конструкції ґрунтообробного агрегату М.Ю. Кучер Дрп 2022 23
31082 Розробка конструкції комбінованого ґрунтообробного агрегату Д.О. Вовчок Дрп 2022 12
31075 Автоматизована система сушки жому цукрового виробництва. Возняк О.М., Бабин І.А. Сун 2022 10
31071 Investigation of interaction of a tool with a part in the process of deforming stretching with ultrasound. Weselowska N., Turych V., Rutkevych V., Ogorodnichuk G. Мвз 2021 14
31070 Analysis of the character of change of the profilogram of micro profile of the processed surface Veselovska N., Shargorodsky S., Rutkevych V., Iskovych-Lototsky R. Мвз 2021 15
31066 Efficiency Assessment Functioning of Vibration Machines for Biomass Processing. Veselovska N., Shargorodsky А. Мвз 2022 9
31020 Розробка алгоритмічного забезпечення для практичної реалізації випробувально-діагностичного комплексу верстатів з ЧПК. Веселовська Н.Р. Сун 2022 8
31016 Експериментальне дослідження роботи гідростатичної трансмісії типу гст-90. Веселовська Н.Р., Шаргородський С.А., Ящук Є.В., Гречко Р.О. Сун 2022 8
30997 Визначення кінематичних характеристик пластичної течії металу в умовах осьової симетрії процесу деформування. Сивак Р.І., Островський А.Й., Залізняк Р.О. Сун 2022 10
30996 Дослідження компоновки універсально-складального пристрою із зміною конструктивних параметрів елементів втулки розрізної. Сивак Р.І., Островський А.Й., Богатюк М.О. Сун 2022 12
30980 Інноваційні засоби для вивантаження стеблових кормів з траншейних сховищ. Руткевич В.С., Кушнір В.П., Остапчук О.О. Сун 2022 27
30905 Моделювання технологічних процесів і систем. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для підготовки фахівців спеціальності 133 – «Галузеве машинобудування» Веселовська Н.Р., Шаргородський С.А., Присяжнюк Д.В. Мв 2022 12
30904 Моделювання технологічних процесів і систем. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для підготовки фахівців спеціальності 133 – «Галузеве машинобудування». Веселовська Н.Р., Шаргородський С.А., Присяжнюк Д.В. Мв 2022 11
30857 Method of experimental research of steering control unit of hydrostatic steering control systems and stands for their realization. Ivanov M., Motorna O., Pereyaslavskyy O., Shargorodskyi S., Gromaszek K., Junisbekov M., Kalizhanova A., Smailova S. СSc 2021 8
30740 Моделювання новітніх технологічних систем. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни для студентів галузі знань -13 "Механічна інженерія" спеціальності 132 "Матеріалознавство" третього освітньо-наукового ступеня Веселовська Н.Р., Шаргородський С.А. Мв 2022 6
30600 Розробка математичної моделі гідравлічного привода розгортання секцій широкозахватної машини сільськогосподарського призначення Шаргородський С.А., Руткевич В.С., Ящук Є.В. Сун 2021 57
30572 Інноваційний метод нереверсивного виготовлення нарізі у наскрізних циліндричних отворах Островський А.Й. Сун 2021 10
30556 Математичне моделювання робочих процесів в керуючій апаратурі гідроімпульсного привода Іванчук Я.В., Іскович-Лотоцький Р.Д., Севостьянов І.В., Веселовська Н.Р., Коваль К.О., Белзецький Р.С., Добровольська К.В., Куша Я.Ю., Воловик Б.П. Сун 2021 8
30552 Результати досліджень гідродинамічної системи промивання доїльних установок Бабин І.А. Сун 2021 8
30548 Дослідження імпульсної вібрації періодично працюючого інжектора системи промивання доїльних установок Бабин І.А. Сун 2021 7
30435 Технології конструкційних матеріалів. Методичні вказівки по вивченню та виконанню практичних робіт, для студентів першого бакалаврського рівня вищої освіти, галузі знань 14 «Електрична інженерія» спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та ел Веселовська Н.Р., Руткевич В.С., Бабин І.А. Мв 2021 11
30434 Конструкція, розрахунок і виробництво сільськогосподарських машин. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 13 «Механічна інженерія» за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» Бабин І.А., Руткевич В.С., Швець Л.В. Мв 2021 42
30295 Імітаційне моделювання та дослідження роботи гідропривода відокремлювача стеблових кормів з траншейних сховищ. Руткевич В.С., Яропуд В.М., Купчук І.М., Остапчук О.О. Сун 2021 151
30223 Моделювання новітніх технологічних систем. Методичні вказівки для виконання практичних робіт для студентів галузі знань 13-Механічна інженерія, спеціальність Матеріалознавство третього освітньо-наукового ступеня Веселовська Н.Р., Шаргородський С.А. Мв 2021 8
30218 Гідро-, пневмоприводи новітніх сільськогосподарських машин. Методичні вказівки по вивченню та виконанню практичних робіт для студентів першого бакалаврського рівня вищої освіти, галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 208 «Агроінжен Веселовська Н.Р., Руткевич В.С., Шаргородський С.А. Мв 2021 45
30216 Обґрунтування конструктивних параметрів робочого органу культиватора для передпосівного обробітку ґрунту Бондар Сергій Олександрович Дрп 2021 6
30162 Технології конструкційних матеріалів. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни для студентів галузі знань 14 «Електрична інженерія» спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» денної і заочної форми навчання. Ві Веселовська Н.Р., Руткевич В.С., Островський А.Й. Мв 2021 12
30161 Гідро-, пневмоприводи новітніх сільськогосподарських машин. Методичні вказівки по вивченню та виконанню практичних робіт для студентів першого бакалаврського рівня вищої освіти, галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 208 «Агроінже Веселовська Н.Р., Руткевич В.С., Шаргородський С.А. Мв 2021 89
30156 Підвищення ефективності процесу подрібнення грубих стеблових кормів Машталер Андрій Валерійович Дрп 2021 5
30078 Методичні рекомендації для виконання міждисциплінарного курсового проекту з дисциплін: Теорія, машин і механізмів, Деталі машин та основи конструювання, Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання для студентів спеціальності 133 Галузеве ма Цуркан О. В., Солона О. В., Веселовська Н. Р., Купчук І. М., Полєвода Ю. А., Шаргородський С. А. Мв 2021 94
29954 Обґрунтування технічних засобів у системі виробництва молочних продуктів в умовах агропромислових підприємств Краєвський Артур Вікторович Дрп 2021 7
29661 Підвищення ефективності процесу подрібнення зерна роторною дробаркою Волковський Андрій Валерійович Дрп 2021 10
29660 Дослідження процесу функціонування мембранного вакуумного пульсатора доїльного апарату Сливка Богдан Борисович Дрп 2021 5
29528 Обгрунтування конструктивних параметрів двоступінчатого подрібнювача зерна Заєць Андрій Олексійович Дрп 2021 6
29527 Підвищення ефективності роботи трієрних блоків для очищення зерна Галасун Микола Васильович Дрп 2021 2
29408 Удосконалення операції ґратування при виливанні мелючих куль у кокіль. Островський А. Й. Сун 2021 133
29398 Розробка конструкції піролізної установки для утилізації відходів з направленим розподіленням теплових потоків. Веселовська Н.Р., Брацлавець Б.С., Ялина О.О., Іскович-Лотоцький Р.Д. Сун 2021 86
29397 Перспективний віброударний пристрій для розвантаження транспортних засобів. Іскович-Лотоцький Р.Д., Веселовська Н.Р., Гнатюк О.Ф. Сун 2021 76
29396 Розробка і обґрунтування конструкції вузлів піролізної установки для утилізації медичних відходів. Іскович-Лотоцький Р.Д., Веселовська Н.Р.,Токарчук О.А., Склярук О.В. Сун 2021 90
29339 Обґрунтування процесу та вибір обладнання для виробництва паливних гранул Гончар Іван Дрп 2021 5
29338 Обґрунтування режимів роботи машин сільськогосподарського призначення Бурлака Василь Дрп 2021 6
29337 Розробка інструментального оснащення для забезпечення технологічного процесу виготовлення деталі «корпус» Гарбар Богдан Дрп 2021 4
29152 Influence of physical and mechanical properties of stem feed and design of the working body on the drive power of the cutting mechanism Шаргородський С.А., Руткевич В.С. Сун 2021 149
29077 Design substantiation of the three-tier centrifugal type mineral fertilizers spreader Kobets A. S., Naumenko M. M., Ponomarenko N. O., Kharytonov M. M., Velychko O. P., Yaropud V. M. СScof 2017 172
29057 Математичне моделювання новітніх технологічних систем Матвійчук В. А., Веселовська Н. Р., Шаргородський С. А. Мвв 2021 627
29046 Методика моделювання процесу переміщення двофазного миючого розчину по молокопровідній лінії Бабин І. А. Тд 2019 143
29045 Фізико-математична модель роботи гідроінжектора системи промивання доїльних установок Гунько І. В., Бабин І. А. Сун 2020 92
29044 Дослідження явища адгезії між відкладеннями і поверхнею молокопровідної лінії Бабин І. А. Тд 2020 141
29043 Методика моделювання процесу переміщення двофазного миючого розчину по молокопровідній лінії Бабин І. А. Дк 2019 213
29042 Дослідження ефективності застосування різних способів подрібнення кормів. Бабин І. А. Дк 2018 208
29041 Дослідження явища адгезії між відкладеннями і поверхнею молокопровідної лінії Бабин І. А. Дк 2019 212
29038 Обґрунтування режимів роботи повітряного інжектора системи промивання молокопроводів доїльної установки Бабин І. А. Дк 2019 176
29037 Моделювання режимів роботи системи промивання молокопроводів молочно-доїльного обладнання із повітряним інжектором Бабин І. А. Дк 2019 160
29036 Теоретичні дослідження процесу промивання молокопровідної лінії доїльної установки Бабин І. А. Дк 2019 113
29035 Дослідження коливання щітки роторного просіювача подрібненої макухи Бабин І. А. Дк 2019 165
29034 Розвиток і моделювання техніки в агропромисловому виробництві Островський А. Й. Дк 2019 128
29030 Застосування графічно орієнтованих комп’ютерних програм при викладанні математичних дисциплін Островський А. Й. Дк 2021 148
29028 Застосування універсально-збірних пристосувань у технічному сервісі сільськогосподарських машин і знарядь Островський А. Й. Дк 2021 170
29026 Актуальні питання інноваційного розвитку вітчизняної освіти Островський А. Й. Дк 2021 116
29025 Використання вітчизняного продукту ІТ-технологій при викладанні дисциплін Островський А. Й. Дк 2021 104
29019 Результати виробничої перевірки автоматичної системи промивання молокопровідної лінії доїльних установок Бабин І. А. Сун 2021 142
29006 Удосконалення процесу відбортування круглого отвору у листових заготовках Островський А. Й. Сун 2021 193
28975 Процеси та технології холодного газодинамічного напилення виробів сільськогосподарської техніки Веселовська Н. Р., Гайдамак О. Л., Карпійчук М. Ф., Кучеренко Ю. С. Сун 2021 250
28865 Дослідження перехідних процесів в адаптивні системі гідроприводів механізму для відрізання та вивантаження стеблових кормів Руткевич В. С. Дк 2021 174
28725 Застосування універсально-збірних пристосувань у технічному сервісі сільськогосподарських машин і знарядь Островський А. Й. Тд 2021 240
28724 Актуальні питання інноваційного розвитку вітчизняної освіти Островський А. Й. Тд 2021 114
28720 Використання вітчизняного продукту ІТ-технологій при викладанні дисциплін Островський А. Й. Тд 2021 192
28719 Застосування графічно орієнтованих комп’ютерних програм при викладанні математичних дисциплін Островський А. Й. Тд 2021 164
28686 Research of modes of operation of a teat the rubber of variable cross- section Hrytsun A., Babyn I. Суз 2021 252
28647 Самоочисний фільтр для замкнутих гідросистем сільськогосподарського обладнання Стаднік М. І., Шаргородський С. А., Руткевич В. С., Видмиш А. А. Сун 2021 325
28621 Vibration resistance of HST 90 hydrostatic transmission Ivanov М., Perejaslavskyy О., Shargorodskyy S., Hrechko R., Mazurenko V., Holovko S. СSc 2021 214
28483 Компʼютерна програма «Проектний розрахунок футеровки піролізної установки для утилізації відходів» (№103682) Іванчук Я. В., Іскович-Лотоцький Р. Д., Белзецький Р. С., Веселовська Н. Р., Севостьянов І. В. Спд 2021 140
28480 Особливості роботи гідростатичної трансмісії у режимі екстреної зупинки Шаргородський С. А., Моторна О. О., Гречко Р. О., Іванов М. І. Тд 2021 315
28449 Комп'ютерна програма «Hydraulic System Construction v.1.0» Гунько І. В., Шаргородський С. А., Руткевич В. С. Спд 2021 139
28395 Аналіз характеристик запобіжних клапанів прямої дії Стаднік М. І., Іванов М. І., Моторна О. О., Переяславський О. М. Тд 2019 158
28338 Математичне моделювання роботи кривошипно-шатунного механізму косарки в залежності від швидкісних і силових параметрів Веселовська Н. Р., Малаков O. І., Бурлака С. А. Суз 2021 146
28276 Математична модель динаміки дисперсного середовища в процесах формоутворення заготовок порошкової металургії Іванчук Я. В., Іскович-Лотоцький Р. Д., Севостьянов І. В., Веселовська Н. Р., Манжілевський О. Д. Тд 2021 162
28149 Машини та обладнання і їх використання в рослинництві. Програма навчальної практики для студентів 2-го курсу факультету агрономії та лісівництва спеціальності 201 «Агрономія» денної форми навчання Веселовська Н.Р., Яропуд В.М., Бабин І.А. Мв 2021 14
28142 Модернізація шаблону для розмічання листових заготовок виробів найпоширеніших просторових форм Островський А. Й. Сун 2021 273
27977 Test planning of serviceability of flexible production systems equipment considering planning and monitoring of agricultural equipment Veselovska N., Malakov O., Manzhos Е., Hnatyuk O. Сун 2020 255
27976 Дослідження особливостей виявлення дефектів підшипників на основі вейвлет-аналізу Веселовська Н. Р., Шаргородський С. А., Ялина О. О., Брацлавець Б. С. Сун 2020 438
27975 Сучасні технології у вантажно-розвантажувальних роботах на мобільному автомобільному транспорті Іскович-Лотоцький Р. Д.,Веселовська Н. Р., Іванчук Я. В., Гнатюк О. Ф. Сун 2020 287
27942 Процес зрізу рослинності різальними апаратами сегментно-пальцевих косарок Веселовська Н. Р., Терещенко О. П., Малаков О. І. Сун 2020 391
27801 Особливості стенда та методики для експериментальних досліджень насосів-дозаторів систем гідрооб’ємного рульового керування самохідних машин при дії попутного навантаження Моторна О. О. Сун 2020 248
27715 Удосконалення технологічного процесу свердління тонколистового прокату Островський А. Й. Дк 2020 184
27688 Дослідження особивостей виявлення дефектів підшипників на основі вейвлет-аналізу Веселовська Н. Р., Шаргородський С. А., Брацлавець Б. С., Ялина О. О. Сун 2020 256
27687 Забезпечення постійного гістерезису золотникових запобіжних клапанів прямої дії Стаднік М. І., Шаргородський С. А., Руткевич В. С. Сун 2020 256
27682 Удосконалення технологічного процесу свердління тонколистового прокату Островський А. Й. Сун 2020 292
27603 Особливості врахування хвильових процесів при побудові математичних моделей Шаргородський С. А. Дк 2020 336
27599 Vibration resistance of HST 90 hydrostatic transmission Shargorodskiy S. A. Дк 2020 313
27598 Особливості математичного моделювання роботи гідравлічних розподільників золотникового типу для систем рульового керування мобільних сільськьгосподарських машин Шаргородський С. А. Дк 2020 187
27595 Розробка мульчувача для переробки зрізаних гілок плодових дерев у міжряддях інтенсивного саду Руткевич В. С. Тд 2020 202
27593 Прикладна математична модель некоректно поставленої задачіблочно-порційного вивантаження стеблових кормів Руткевич В. С. Тд 2020 285
27559 Особливості стенда для експериментальних досліджень насосів-дозаторів систем гідрооб’ємного рульового керування самохідних машин при дії попутного навантаження Моторна О. О. Дк 2020 309
27451 Розробка алгоритму діагностування дефектів зубозабезпечення у редукторах самохідних сільськогосподарських машин Веселовська Н. Р., Ялина О. І., Янішевський В. Ю. Сун 2020 297
27414 Практикум з дисципліни «Технологічні основи сільськогосподарського машинобудування» Веселовська Н. Р., Шаргородський С. А., Руткевич В. С., Моторна О. О. Нп 2020 1869
27381 Експериментальні дослідження процесу внесення мінеральних добрив новим відцентровим робочим органом Булгаков В. М., Адамчук О. В., Кувачов В. П., Бабин І. А. Сун 2020 198
27360 Гідравлічні приводи гичкозбиральних машин Гунько І. В., Гунько А. С., Шаргородський С. А., Подолянин І. М. Мвв 2020 558
27342 Моделі інтегрованих комп’ютерних систем управління технологічними процесами на основі сучасних інформаційних технологій Веселовська Н. Р., Зелінська О. В. Мвв 2020 479
27321 Огляд технологій та технологічних засобів для заготівлі сінажу Шаргородський С. А., Янішевський В. Ю., Ялина О. О. Сун 2020 277
27113 Дослідження інерційного стенду для випробування гальмівних систем Мельник Олександр Валерійович Дрп 2020 5
27054 Результати досліджень процесів видавлювання різі з накладанням ультразвукових коливань на інструмент Руткевич В. С. Сун 2020 192
26891 Підвищення ефективності швидкодіючого гідравлічного приводу зворотно-поступального руху Денисюк Д.О. Дрп 2020 7
26890 Розробка математичної моделі гідравлічного приводу віброконвеєра Гижко Д.А. Дрп 2020 7
26889 Підвищення ефективності роботи слідкуючих гідравлічних приводів сільськогосподарських машин Заєць Є.В. Дрп 2020 7
26772 розширення функціональних можливостей 3d-прінтера та аналіз його роботи Андрущак В.С. Дрп 2020 6
26334 Обгрунтування конструктивних параметрів укладального конвеєру з гідроіпульсним приводом буртоукладальної машини Марченко Тарас Вікторович Дрп 2020 8
26331 Обгрунтування і розробка енергоефективних електроприводів засобів малої механізації Кліменко Руслан Олексійович Дрп 2020 5
26317 Оптимізація конструкції доїльних стаканів зі стимуляцією рефлексу молоковіддачі Джеджула О. М., Островський А. Й. Сун 2017 312
26270 Підвищення ефективності приводу випробувального стенду гідромашин обертальної дії Петрановський Р.І. Дрп 2020 4
26269 Обгрунтування параметрів слідкуючих пристроїв у гідравлічних системах широкозахватних машинно-тракторних агрегатів Чеков Д.Ю. Дрп 2020 3
26268 Обгрунтування параметрів гідравлічного приводу маніпулятора сільськогосподарського призначення Джунь О.В. Дрп 2020 8
26267 Обгрунтування параметрів гідравлічного позиційного привода виконавчого руху механізмів машин Гаргаун О.В. Дрп 2020 6
26266 Швидкодіючі затискні механізми токарних автоматів з гідравлічним приводом Мазур І.М. Дрп 2020 3
26265 Удосконалення автоматизованої системи управління лінією переробки молока Тризна Андрій Петрович Дрп 2020 5
26264 Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів посівного комплексу galaxi-6 Наумець А.А. Дрп 2020 7
26198 Дослідження конструктивних особливостей вузлів пластикації та способи їх формоутворення Мойсейченко В.О. Дрп 2020 5
26197 ОГРУНТУВАННЯ КОНСТРУКТИВНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРОФІЛІВ ШНЕКІВ ЛИВАРНИХ МАШИН Кіяшко Д.В. Дрп 2020 4
26196 Покращення вихідних характеристик багатокоординатних верстаів зі спеціальними робочими органами Білик О.Д. Дрп 2020 5
26188 Обґрунтування конструктивних параметрів пружинних пальців підбирача комбайна В.В. Войтюк Дрп 2020 7
26187 Обґрунтування конструктивних параметрів агрегату для внесення мінеральних добрив В.П. Кушнір Дрп 2020 6
26186 Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів культиватора А.О. Шабатура Дрп 2020 12
26185 Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів сошника сівалки В.В. Омельчук Дрп 2020 11
26184 Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів комбінованої ґрунтообробної машини В.В. Лебідь Дрп 2020 7
26084 Дослідження та розробка математичної моделі кінематичної схеми горизонтальної головки металорізального верстата Присяжнюк Ю.С. Дрп 2020 19
26083 Обгрунтування конструктивних параметрів робочих органів інструментального фрезерного верстата моделі 676 Звонарьов Є.Г. Дрп 2020 8
26082 Підвищення роботоздатності та модернізація вузлів токарного верстата 16к2001 Маслій В.О. Дрп 2020 3
26081 Проектування технічних об'єктів за допомогою аналітичних методів розрахунку та засобів машинної графіки Магденко А.Д. Дрп 2020 3
26080 Забезпечення раціональних умов механічної обробки циліндричних поверхонь Бондаренко Б. С. Дрп 2020 3
26045 Системи автоматизованого проектування. Конспект лекцій для підготовки фахівців освітнього ступеня “Магістр” у вищих навчальних закладах ІІІ – ІV рівнів акредитації, галузь знань 24 – «Сфера обслуговування», спеціальність 241 – «Готельно-ресторанна справа Переяславський О. М., Моторна О.О. Кл 2020 8
26044 Прикладні комп`ютерні технології. Системи автоматизованого проектування. Методичні вказівки по виконанню практичних робіт, вивченню та самостійній роботі з системою автоматизованого проектування технологічних процесів виготовлення деталей та машин "Вертик Переяславський О. М., Моторна О.О. Мв 2020 9
26043 Основи систем автоматизованого проектування. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР "Бакалавр", галузь знань – 13 «Механічна інженерія», спеціальність 133 – "Галузеве машинобудування" у вищих навчальних закладах освіти ІІІ – ІУ рівнів О.М. Переяславський, О.О. Моторна – Нп 2020 5
26042 Основи систем автоматизованого проектування: Методичні вказівки по виконанню практичних робіт, вивченню та самостійній роботі з системою КОМПАС-3D (частина 1) для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузь знань 13 – Механічна інженерія Веселовська Н.Р., Переяславський О.М., Моторна О.О., Руткевич В.С. Мв 2020 25
26041 Прикладні комп’ютерні технології. Системи автоматизованого проектування. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР "Магістр" із спеціальності 133 – «Галузеве машинобудування» у вищих навчальних закладах освіти ІІІ – ІУ рівнів акредитації Переяславський О. М., Моторна О.О. Нп 2020 7
26012 Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів робочого органу картоплекопача М.Д. Буздиган Дрп 2020 13
26011 Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів грунтообробного агрегату А.І. Снігур Дрп 2020 7
26010 Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів агрегату для догляду за міжряддями і пристовбурними смугами плодових насаджень Ю.С. Пукас Дрп 2020 6
26009 Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів комбінованого посівного агрегата Я.І. Немировський Дрп 2020 7
26008 Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів машини для поверхневого внесення добрив Д.І. Донський Дрп 2020 7
25866 Розвиток і моделювання техніки в агропромисловому виробництві Островський А. Й. Тд 2018 169
25823 Системи автоматизованого проектування. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт, вивченню та самостійній роботі з архітектурнобудівельною системою автоматизованого проектування SketchUp для підготовки фахівців освітнього ступеня “Магістр” у вищих Переяславський О. М., Моторна О.О. Мв 2020 4
25822 Основи систем автоматизованого проектування. Методичні вказівки по виконанню практичних робіт, вивченню та самостійній роботі з системою КОМПАС-3D Веселовська Н.Р., Переяславський О.М., Моторна О.О., Руткевич В.С. Мв 2020 13
25821 Методи конструювання робочих органів сільськогосподарських машин. Методичні рекомендації для виконання практичних робіт. – Веселовська Н.Р., Шаргородський С.А., Руткевич В.С. Мв 2020 19
25764 Машини та обладнання і їх використання в захисті рослин. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» за спеціальністю 202 «Захист і карантин росл Яропуд В.М., Бабин І.А. Мв 2020 25
25763 Машини та обладнання і їх використання в плодоовочівництві. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» за спеціальністю 203 «Садівництво та вино Яропуд В.М., Бабин І.А. Мв 2020 10
25601 Практична реалізація методики управління процесом механічної обробки Веселовська Н. Р. Сун 2020 317
25600 Vibration research in mobile agricultural machines Iskovich-Lototskyy R., Veselovska N., Ivanchuk Y., Hnatyuk O. Сун 2020 254
25551 Моделювання процесу контактної взаємодії інструмента з деталлю із накладанням осьових ультразвукових коливань Руткевич В. С. Сун 2020 205
25506 ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ПАРАМЕТРІВ ДОДАТКОВОГО ЗЛИВНОГО ЗОЛОТНИКА НАСОСА-ДОЗАТОРА ДЛЯ СИСТЕМ ГІДРООБ'ЄМНОГО РУЛЬОВОГО КЕРУВАННЯ Пастушенко Дрп 2020 19
25309 Результати експериментальних досліджень режимів роботи гідроінжектора системи промивання Бабин І. А., Грицун А. В. Суз 2020 250
25307 Моделювання режимів роботи системи промивання молокопроводів молочно-доїльного обладнання із повітряним інжектором Пришляк В. М., Бабин І. А., Гунько І. В. Сун 2020 277
25273 Дослідження впливу параметрів адаптивної системи гідроприводів відокремлювача на діапазон регулювання швидкості робочих органів Іванов М. І., Шаргородський С. А., Руткевич В. С. Тд 2018 298
25047 Methodical recommendations to educational practice. Methodical recommendations from educational practice for students of the first (bachelor) level of education, specialty 208 "Agroengineering", Faculty of Engineering and T Veselovska N., Motorna O. Мв 2020 7
24580 Особливості розрахунку витратних характеристик робочих вікон золотникових розподільників Іванов М. І., Шаргородський С. А. Тд 2019 241
24570 Розробка пристосування для підвищення продуктивності процесу фрезерування отворів в трубах Ковальова І. М. Дк 2019 210
24455 Металообробне обладнання. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни для студентів спеціальності 133- "Галузеве машинобудування" денної та заочної форм навчання Веселовська Н.Р., Ковальова І.М. Мв 2020 10
24443 Робочі процеси сільськогосподарських машин. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 133 Галузеве машинобудування у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації Яропуд В.М. Нп 2020 1
24442 Машини та обладнання для тваринництва. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 133 Галузеве машинобудування у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації Яропуд В.М. Нп 2020 1
24441 Машини та обладнання АПК. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації Яропуд В.М. Нп 2020 0
24440 Машини та обладнання і їх використання в плодоовочівництві. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 203 Садівництво та виноградарство у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації Яропуд В.М. Нп 2020 0
24439 Машини та обладнання і їх використання в рослинництві. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 201 «Агрономія» у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації Яропуд В.М., Бабин І.А. Нп 2020 8
24431 Прикладні комп'ютерні технології. Системи автоматизованого проектування: Методичні вказівки по вивченню та виконанню лабораторних робіт (частина 1) для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузь знань 13 – Механічна інженерія спеціальніс Веселовська Н.Р., Переяславський О.М., Моторна О.О., Руткевич В.С. Мв 2020 15
24430 Прикладні комп'ютерні технології. Системи автоматизованого проектування: Методичні вказівки по вивченню та виконанню лабораторних робіт (частина 2) для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузь знань 13 – Механічна інженерія спеціальніс Веселовська Н.Р., Переяславський О.М., Моторна О.О., Руткевич В.С. Мв 2020 13
24429 Матеріалознавство і ТКМ (частина 1). Методичні вказівки по вивченю та виконанню практичних робіт з дисципліни для студентів першого бакалаврського рівня вищої освіти, галузі знань 13 «Механічна інженерія» спеціальності 13 Веселовська Н.Р., Турич В.В., Руткевич В.С. Мв 2020 74
24281 Особливості математичного моделювання роботи гідравлічних розподільників золотникового типу для систем рульового керування мобільних сільськьгосподарських машин Шаргородський С. А. Дк 2019 199
24195 Матеріалознавство і ТКМ. Методичні вказівки по вивченню та виконанню практичних робіт (частина 2), для студентів першого бакалаврського рівня вищої освіти, галузі знань 13 «Механічна інженерія» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» та галузі знань 2 Веселовська Н.Р., Турич В.В., Руткевич В.С. Мв 2020 51
24191 Гідравліка, гідро-, пневмоприводи. Методичні вказівки по вивченню та виконанню практичних робіт для студентів першого бакалаврського рівня вищої освіти, галузі знань 13 «Механічна інженерія» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» та галузі знань 20 « Н.Р. Веселовська, М.І.Іванов, C.А. Шаргородський, В.С.Руткевич Мв 2020 71
23933 Машини та обладнання для тваринництва. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 13 Механічна інженерія за спеціальністю 133 Галузеве машинобудування денної та заочної форми навча Яропуд В.М., Бабин І.А. Мв 2020 11
23793 Пристрій для вимірювання параметрів ультразвукових коливань (Пат. на корисну модель 101967) Турич В. В., Руткевич В. С. Пнк 2015 220
23792 Спосіб протягування глибоких отворів (Пат. на корисну модель 101968) Турич В. В., Руткевич В. С. Пнк 2015 198
23791 Збірна прошивка (Пат. на корисну модель 101965) Турич В. В., Руткевич В. С. Пнк 2015 283
23788 Спосіб визначення довжини фактичного контакту інструмента з зразком при волочінні і роздачі (Пат. на корисну модель 89283) Турич В. В., Руткевич В. С. Пнк 2014 305
23611 Програма фахового іспиту до вступу в аспірантуру за галуззю знань 13 «Механічна інженерія» за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» Матвійчук В.А., Веселовська Н.Р., Солона О.В., Цуркан О.В. Пвф 2020 7
23533 Збірна деформуюча прошивка для обробки отворів з накладенням поздовжніх ультразвукових коливань (Пат. на корисну модель 89285) Турич В. В., Руткевич В. С. Пнк 2014 302
23485 Методика оцінки ефективності та надійності функціонування вібраційних машин Веселовська Н. Р., Шаргородський С. А. Сун 2019 254
23484 Математичне моделювання механізму вивішування косарки-плющилки причіпної КПП-4.2 Веселовська Н. Р., Маляков О. І., Бурлака С. А. Сун 2019 344
23371 Пристосування для встановлення труб при виконанні операції фрезерування круглих отворів Ковальова І. М. Тд 2019 166
23370 Технологічні основи сільськогосподарського машинобудування Веселовська Н. Р., Руткевич В. С., Шаргородський С. А. Нп 2019 48
23237 Застосування запобіжних клапанів непрямої дії у конструкції гідростатичної трансмісії типу ГСТ90 Переяславський О. М. Тд 2019 224
23236 Аналіз насоса-дозатора з новою системою керування розподільним золотником Моторна О. О. Тд 2019 215
23217 Пристосування для підвищення продуктивності роботи фрезерного верстата з ЧПК MCV-1000 Ковальова І. М. Сун 2019 458
23211 Обґрунтування режимів роботи системи промивання молокопроводів доїльної установки Бабин І. А. Сун 2019 409
23190 Шляхи вирішення проблеми галопуючого режиму роботи гідромотора гідростатичної трансмісії типу ГСТ90 Іванов М. І., Гречко Р. О. Тд 2019 215
23170 Аналіз сучасного стану верстатних комплексів механічної обробки в машинобудуванні Веселовська Н. Р. Тд 2019 219
23169 A new technical solution of a header for sunflower harvesting / Нове технічне рішення жатки для збирання соняшнику (Web of Science) Nalobina О. O., Vasylchuk N. V., Bundza О. Z., Holotiuk M. V., Veselovska N. R., Zoshchuk N. V. СSc 2019 314
23046 Гідравліка: Навчальний посібник Веселовська Н.Р, Іванов М.І., Руткевич В.С., Шаргородський С.А. Нп 2019 50
23027 Методи ефективного розвантаження насипних вантажів транспортних засобів Веселовська Н. Р., Гнатюк О. Ф. Тд 2019 424
23026 Експериментальні дослідження силового впливу на робочі органи і приводи зернозбиральних комбайнів Веселовська Н. Р., Малаков О. І., Бурлака С. А. Сун 2019 329
22943 Функціональне моделювання процесу технологічної підготовки виробництва для проектів створення нової техніки Малаков О. І., Веселовська Н. Р. С 2019 519
22938 Особливості проектування технологічних процесів в умовах автоматизованого виробництва Веселовська Н. Р., Гнатюк О. Ф. Тд 2019 272
22937 Вдосконалення дизайну самохідної косарки Малаков О. І., Веселовська Н. Р. Тд 2018 260
22936 Побудова та впровадження інтегрованого інформаційного середовища технологічної підготовки машинобудівного виробництва Веселовська Н. Р. Тд 2018 585
22931 Застосування вібрацій та віброударних навантажень для підвищення ефективності процесів розвантаження Веселовська Н. Р., Гнатюк О. Ф., Веселовський Я. П. Тд 2019 231
22930 Розширення функціональних можливостей верстатних комплексів за рахунок моніторингу процесу механічної обробки Веселовська Н. Р., Пермяков О. А. Сун 2014 236
22929 Алгоритмічні процедури управління будівельними та транспортними машинами Веселовська Н. Р., Іскович-Лотоцький Р. Д. Тд 2014 279
22843 Аналіз алгоритму точності роботи системи діагностування металообробного обладнання Веселовська Н. Р. Тд 2015 273
22837 Методика розробки економіко-інформаційної моделі технологічної підготовки процесу виробництва то машино-тракторного парку в АПК Веселовська Н. Р. Тд 2014 272
22758 Обгрунтування конструктивних параметрів механізму внесення добрив на основі передньої навіски трактора Д.О. Подчос Дрп 2019 3
22757 Підвищення зносостійкості деталей пар тертя ультразвуковою зміцнювальною обробкою Пінчук Б.М. Дрп 2019 3
22715 Модернізація дискового агрегату для вертикального обробітку ґрунту М.Б. Шарапатюк Дрп 2019 9
22603 Теоретичні дослідження процесу промивання молокопровідної лінії доїльної установи Бабин І. А. Тд 2019 273
22585 Моделювання режимів роботи системи промивання молокопроводів молочно-доїльного обладнання із повітряним інжектором Бабин І. А. Тд 2019 223
22584 Аналіз сучасних автоматичних способів промивання доїльних установок Бабин І. А. Сун 2019 289
22583 Обладнання для високоефективного очищення стічних вод на підприємствах АПК Севостьянов І. В., Грицун А. В., Бабин І. А., Чуйко С. Л. Сун 2019 255
22582 Фізико-математичний апарат руху двофазного миючого розчину по молокопровідній лінії Бабин І. А. Сун 2019 284
22555 Експериментальний стенд для ресурсного дослідження золотникового роздільника потоку Руткевич В. С. Тд 2019 230
22553 Розробка подрібнювача-мульчувача для переробки зрізаних гілок плодових дерев у міжряддях інтенсивного саду Руткевич В. С. Тд 2019 212
22550 Розробка косарки для мульчування пристовбурних смуг дерев в інтенсивних садах Руткевич В. С. Сун 2019 447
22549 Експериментальний стенд для ресурсного дослідження золотникового роздільника потоку Руткевич В. С. Сун 2019 385
22537 Машини та обладнання і їх використання в рослинництві. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» за спеціальністю 202 «Захист і карантин рослин Яропуд В.М., Бабин І.А. Мв 2019 33
22464 Машини та обладнання і їх використання в плодоовочівництві. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство за спеціальністю 203 Садівництво та виногра Веселовська Н.Р., Яропуд В.М. Мв 2019 22
22463 Машини та обладнання і їх використання в рослинництві. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство за спеціальністю 201 Агрономія д Яропуд В.М., Бабин І.А. Мв 2019 24
22462 Машини та обладнання АПК. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 14 Електрична інженерія за спеціальністю 141 Електроенергетика, електротехніка і електромеханіка Веселовська Н.Р., Яропуд В.М. Мв 2019 38
22397 Наскрізна програма практики першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 133 Галузеве машинобудування галузі знань 13 Механічна інженерія Веселовська Н.Р., Севостьянов І.В., Полєвода Ю.А., Турич В.В., Шаргородський С.А., Руткевич В.С. Нп 2019 18
22393 Наскрізна програма практик другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» галузі знань 13 «Механічна інженерія» Веселовська Н.Р., Севостьянов І.В., Полєвода Ю.А., Турич В.В., Шаргородський С.А., Руткевич В.С. Нп 2019 12
22064 Дослідження технології та обґрунтування параметрів культиватора для передпосівного обробітку ґрунту Мельник Іван Борисович Дрп 2019 18
21938 Розробка методів підвищення ефективності механічної обробки шляхом накладання ультразвуку на мастильно-охолоджуючу рідину та інструмент Веретковський О.В. Дрп 2019 3
21935 Розробка математичної моделі пневмогідравлічної віброізолюючої опори Чепурко А.М. Дрп 2019 3
21899 Дослідження процесу накочування малорозмірних різьб в глибоких отворах Гоцуляк В.В. Дрп 2019 2
21805 Обґрунтування конструктивних параметрів комбінованої сівалки Гнатенко Віталій Олександрович Дрп 2019 13
21803 Обґрунтування параметрів платформи підйомної садової Далекий А.В. Дрп 2019 3
21736 Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів універсального кущоріза Пташнік В.С. Дрп 2019 4
21545 Теоретичне обґрунтування робочих органів універсальної капустозбиральної машини Бельдій І. Ю. Дрп 2019 3
21514 Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів прес-підбирача для заготівлі стеблових кормів Тужанський В.В. Дрп 2019 9
21502 Теоретичне обґрунтування основних параметрів гідропневматичного висівного апарата для пророслого насіння овочевих культур Мовпанюк М.М. Дрп 2019 4
21439 Теоретичне дослідження роботи доїльного апарата з незалежним вакуумом Герун М.В. Дрп 2019 3
21438 Розробка математичної моделі продуктивності подачі насіння розподільчо – дозуючою системою пневматичної сівалки Томчук В.В. Дрп 2019 8
21426 Дослідження процесу алмазного вигладжування з ультразвуком Додон Н.П. Дрп 2019 2
21424 Підвищення ефективності механічної обробки заготовок накладанням ультразвукових коливань на інструмент Посвятенко Т.С. Дрп 2019 3
21353 Обґрунтування конструктивно-технологічної схеми робочого органа для внесення гранульованого мінерального добрива при сівбі. Ткаченко О.В. Дрп 2019 5
21352 Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів сівалки для посіву насіння зернових культур Сторожук Д.О. Дрп 2019 642
21351 Обґрунтування параметрів машини для внесення твердих мінеральних добрив Кривий Д.В. Дрп 2019 4
21350 Обґрунтування оптимальних параметрів і режимів роботи ґрунтообробного котка Медвідь Ю.Ю. Дрп 2019 9
21349 Моделювання механізму підйому зонда пробовідбірника В. В. Євтухівський Дрп 2019 3
21348 Стенд для експериментальних досліджень витривалості блоків циліндрів двигунів внутрішнього згоряння великої потужності. розробка математичної моделі системи створення навантаження комплексна магістерська робота О. А. Кобилецький Дрп 2019 4
21347 Стенд для експериментальних досліджень витривалості блоків циліндрів двигунів внутрішнього згоряння вели-кої потужності. обґрунтування вибору схеми системи створення навантаження комплексна магістерська робота І. А. Ковтун Дрп 2019 1
21345 Обґрунтування параметрів приводу насоса для заповнення-опорожнення автоцистерни для перевезення харчової рідини М. Б. Кващук Дрп 2019 2
21340 Дослідження параметрів пристосування для верстатного обладнання Кузьменко А.А. Дрп 2019 3
21339 Обгрунтування конструктивних параметрів шнеків екструдерів Кравчук В.І. Дрп 2019 3
21338 Обгрунтування конструктивних параметрів шнеків екструдерів Кравчук В.І. Дрп 2019 1
21337 Підвищення функціональних можливостей верстатних комплексів Царук О.В. Дрп 2019 7
21317 Застосування гідроімпульсного приводу з програмованим керуванням для обладнання сільськогосподарського виробництва Римарцов В.С. Дрп 2019 4
21316 Підвищення ефективності роботи системи приводів установки для розпилення порошків Надорожний А.В. Дрп 2019 1
21315 Розробка експериментального стенду установки барабанного типу для дослідження процесу подрібнення виробничих відходів Молдаван Б.С. Дрп 2019 3
21314 Розширення функціональних можливостей керованого гідравлічного вмонтованого привода Козак Я.Є. Дрп 2019 4
21313 Верстатний комплекс для різання сталевих труб для проведення меліоративних робіт Щеглов А.В. Дрп 2019 2
21312 Безвідходна технологія виготовлення кілець підшипників для сільськогосподарських машин Прадивляний Д.Г. Дрп 2019 2
21311 Розробка автоматизованої системи технологічної підготовки інструментального виробництва Барда В.В. Дрп 2019 5
21282 Обгрунтування параметрів фрезерної машини із гідравлічним приводом для рекультивації залишків зрізаних садових насаджень Тарасюк Є.В. Дрп 2019 7
21271 Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів щілювача ґрунту Каліон О.О. Дрп 2019 7
21235 Теоретичне обґрунтування параметрів і режимів роботи дискових елементів підкопуючих органів картоплезбиральних машин Хуторний В.Ю. Дрп 2019 6
21222 Обґрунтування параметрів робочих органів картоплезбиральної машини Росляк В.А. Дрп 2019 11
21214 Обгрунтування параметрів робочого органа сепаруючого елеватора картоплезбиральної машини Заворітний О.О. Дрп 2019 10
21213 Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів машини для посадки картоплі Мазур Я.А. Дрп 2019 5
21201 Підвищення ефективності очищення води за допомогою гідравлічного циклону Осадчук С.П. Дрп 2019 5
21200 Оптимізація математичної моделі подрібнювача соломи зернозбирального комбайна Бабин В.С. Дрп 2019 5
21160 «Формування електричної мережі району з урахуванням перспектив збільшення електроспоживання» Олійник Денис Олександрович Дрп 2019 3
21159 «Дослідження та проектування заземлювальних пристроїв з контролем їх стану» Кальянов Євгеній Олександрович Дрп 2019 3
21066 Моделювання робочих режимів вібраційних та віброударних машин Веселовська Н. Р., Зелінська О. В., Гнатюк О. Ф., Іванчук Я .В. Сун 2019 306
21065 Оогрунтування основних параметрів подрібнювача гілок ущільненого саду Веселовська Н. Р., Склярук О. В. Сун 2019 499
20935 Дослідження впливу інерційного навантаження, зведеного до вала гідромотора, на роботу гідростатичної трансмісії типу ГСТ90 Іванов М. І., Переяславський О. М., Ковальова І. М., Гречко Р. О. Тд 2019 290
20920 Методика експериментальних досліджень насосів-дозаторів систем гідрооб’ємного рульового керування самохідних машин та стенд для її реалізації Іванов М. І., Моторна О. О., Шаргородський С. А., Переяславский O. M. Тд 2019 614
20919 Покращення роботи розвантажувального золотника електрогідравлічного розподільника Стадник Н. И., Иванов Н. И., Моторная О. О., Переяславский А. Н. Тд 2019 282
20918 Моноблочний електрогідравлічний розподільник Стаднік М. І., Іванов М. І., Моторна О. О., Переяславский O. M. Тд 2018 326
20917 Создание специального электрогидравлического распределителя Стадник Н. И., Иванов Н. И., Моторная О. О., Переяславский А. Н. Тд 2018 276
20915 Тритрубний теплоутилізатор (Пат. на корисну модель № 133549) Пришляк В. М., Яропуд В. М., Бабин І. А. Пнк 2019 287
20905 Моделювання роботи механізму регулювання подачі аксіального роторнопоршевого насоса типу PVC Іванов М. І., Ковальова І. М. Тд 2019 247
20903 Дослідження впливу соскової гуми на дійки вимені корів Грицун А. В., Бабин І. А., Севостьянов І. В. Сун 2018 453
20902 Дослідження метрологічних характеристик пристрою для вимірювання вакууметричних параметрів лінії промивки доїльної установки Бабин І. А. Сун 2018 368
20858 Розробка кінематичної схеми причіпного комбайна для збирання енергетичної верби Калетнік Г. М., Шаргородський С. А., Браніцький Ю. Ю. Сун 2018 730
20855 Development of mulchers branch of fruit trees between the rows of an intensive garden Руткевич В. С. Сун 2018 430
20648 Теорія різання та інструмент Веселовська Н.Р., Іскович-Лотоцький Р.Д., Ковальова І.М. Нп 2019 33
20640 Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР бакалавр, галузь знань 20 – Аграрні науки та продовольство, спеціальність 208 – "Агроінженерія" у вищих навчальних закладах освіти ІІІ – Переяславський О. М., Моторна О. О. Нп 2019 12
20639 Машини для обробітку грунту, посіву та догляду за рослинами. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Механізація, електрифікація та автоматизація сільськогосподарського виробництва» студентами першого (бакалаврського) рівня вищої ос Веселовська Н.Р., Яропуд В.М,, Бабин І.А. Мв 2019 27
20608 Машини та обладнання для утримання та обслуговування тварин. Методичні рекомендації до проведення практичних занять з дисципліни «Машини та обладнання для тваринництва» студентами Грицун А. В. доцент Бабин І. А. Мв 2019 57
20474 Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР бакалавр галузь знань 13 – Механічна інженерія спеціальність 133 – "Галузеве машинобудування" у вищих навчальних закладах освіти ІІІ – ІУ р к.т.н., доцент Переяславський О. М., к.т.н. Моторна О. О. Нп 2019 12
20472 Основи систем автоматизованого проектування. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОС бакалавр, галузь знань 13 – Механічна інженерія, спеці-альність 133 – "Галузеве машинобудування" у вищих навчальних закладах освіти ІІІ – ІУ рівнів ак Переяславський О. М., Моторна О. О. Нп 2019 4
20471 Системи автоматизованого проектування. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОС магістр, галузь знань 13 – Механічна інженерія, спеціальність 133 – "Галузеве машинобудування" у вищих навчальних закладах освіти ІІІ – ІУ рівнів акредитаці Переяславський О. М., Моторна О. О. Нп 2019 3
20461 Моделювання технологічних процесів і систем. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР магістр, галузь знань 13 – Механічна інженерія, спеці-альність 133 – "Галузеве машинобудування" у вищих навчальних закладах освіти ІІІ – ІУ рівнів ак Переяславський О. М., Моторна О. О. Нп 2019 7
20340 Research on the block-portion separator parameters influence on the adjustment range of operating elements speed (Web of Science) Ivanov M. I., Rutkevych V. S., Kolisnyk O. M., Lisovoy I. O. СSc 2019 804
20273 Механізація, електрифікація та автоматизація сільськогосподарського виробництва. Програма навчальної практики для студентів 1-го курсу факультету агрономії та лісівництва галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» за спеціальністю 201 «Агрономія» де Веселовська Н.Р., Яропуд В.М,, Бабин І.А. Нп 2019 13
20272 Механізація, електрифікація та автоматизація сільськогосподарського виробництва. Програма навчальної практики для студентів 2-го курсу факультету агрономії та лісівництва галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» за спеціальністю 201 «Агрономія» де Веселовська Н.Р., Яропуд В.М,, Бабин І.А. Нп 2019 11
20270 Теорія проектування і розрахунку сільськогосподарської техніки. Методичні рекомендації для виконання практичних робіт. – Н.Р. Веселовська, С.А. Шаргородський, В.С.Руткевич Мв 2019 15
20269 Гідропривод сільськогосподарської техніки. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР «бакалавр» галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» у вищих навчальних закладах II-IV рівнів акредитації Міністерства освіти і науки України Веселовська Н.Р., Іванов М.І., Руткевич В.С. Нп 2019 40
20267 Металообробне обладнання. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОПП «Бакалавр» галузь знань 13 «Механічна інженерія» у вищих навчальних закладах IІI-IV рівнів акредитації Веселовська Н.Р., Ковальова І.М. Нп 2019 11
19585 Automatic system for modeling vibro-impact unloading bulk cargo on vehicles = Автоматична система моделювання віброударного розвантаження сипучих вантажів на транспортні засоби (Web of Science) Iskovych-Lototsky R. D., Ivanchuk Y. V., Veselovska N. R. СSc 2018 594
19584 Загальні принципи побудови і дослідження детермінованих моделей вібраційних та віброударних машин з гідроімпульсним приводом Веселовська Н. Р., Зелінська О. В., Іванчук Я. В. Сун 2018 442
19583 Розробка штамбового струшувача вібраційного типу Веселовська Н. Р., Руткевич В. С., Яремчук О. А. Сун 2018 406
19582 Розробка математичних моделей для обгрунтування алгоритмів прийняття рішень при діагностуванні верстатного комплексу з ЧПК в альтернативних ситуаціях Веселовська Н.Р. С 2015 226
19537 Вплив параметрів системи живлення на роботу гідростатичних підшипників насоса PVC 1.63 Іванов М.І., Ковальова І.М. Тд 2018 325
19530 Дослідження впливу конструктивних параметрів роздільника потоку адаптивної системи гідравлічних приводів відокремлювача на стійкість її роботи Іванов М.І., Руткевич В.С., Ковальова І.М. Тд 2018 351
19393 Дослідження стійкості адаптивної системи гідроприводів блочно-порційного відокремлювача консервованого корму Руткевич В. С. Сун 2018 640
19247 Інформаційний фонд релевантності конструкторсько-технологічних видів крупногабаритних з’єднань для передачі крутного моменту Веселовська Н.Р., Скоркін О.А., Котляр О.В., Клочко Ю.О., Старченко О.П. С 2018 931
19219 Development of the evaluation model of technological parameters of shaping workpieces from powder materials Iskovych-Lototsky R., Zelinska O., Ivanchuk Y., Veselovska N. СSc 2017 394
19213 Технологічне забезпечення підвищення параметрів точності та якості зубчастих рейок важких верстатів з ЧПК Пермяков О.А., Клочко О.О., Веселовська Н.Р., Синиця Ю.О. С 2018 532
19087 Перспективи використання відкритого програмного комплексу arduino для вивчення технічних дисциплін Паладійчук Ю.Б., Руткевич В.С., Зінєв М.В., Лісовий І.О. С 2018 399
19085 Математичне моделювання роботи гідравлічного привода секцій широкозахватного культиватора з послідовним спрацюванням гідроциліндрів Руткевич В. С. Суз 2018 535
18632 Розробка математичної моделі виконавчого механізму навантажувача із еластичним приводом насоса Ткачук Олександр Володимирович Дрп 2018 3
18630 Дослідження динамічних властивостей самохідного картоплезбирального комбайна оснащеного системою контроля навантажень на робочі органи Осовський Д.О. Дрп 2018 9
18629 Розробка математичної моделі роботи гідродинамічного нагрівача сільськогосподарського призначення Медяний Сергій Федорович Дрп 2018 2
18628 Дослідження коливальних процесів, що виникають при русі комбайна Дубчак В.В. Дрп 2018 3
18586 Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів автоматизованої доїльної установки Білик Сергій Олександрович Дрп 2018 6
18577 Теоретичне дослідження роботи гідравлічного привода робочих органів гичкорізальної машини Ванжула Ю.В. Дрп 2018 4
18506 Обгрунтування параметрів робочого органу для відокремлення гички цукрових буряків Махров В.С. Дрп 2018 8
18502 Модернізація ротаційної борони для післясходового обробітку грунту та обґрунтування вибору її конструктивних параметрів В. О. Кравець Дрп 2018 6
18501 Розроблення агрегата для смугового обробітку гру-нту по технології "strip-till" та аналіз міцності рами агрегата на основі моделювання в середовищі про-грами solid works-cosmos В.Ю. Янішевський Дрп 2018 7
18449 Обґрунтування параметрів комбінованого грунтообробного агрегату для поверхневого мульчування ґрунту Брацлавець Б.С. Дрп 2018 5
18436 Модернізація широкозахватного культиватора maktiller-8 та розробка математичної моделі механізму складання М.П. Кажуро Дрп 2018 11
18264 Модернізація металообробного обладнання на базі токарно-гвинторізного верстату типу 1М63 Собчук Анатолій Олександрович Дрп 2018 5
18263 Модернізація металообробного обладнання на базі токарно-гвинторізного верстату типу 1М63 Уманець Олександр Олександрович Дрп 2018 2
18262 Удосконалення конструкції вузлів обробного центра на базі моделі 1122Ф3 Коржінський Григорій Олексійович Дрп 2018 2
18261 Застосування сучасних технологій у вантажно-розвантажувальних роботах на автомобільному транспорті Антонюк Юрій Іванович Дрп 2018 4
18121 Розроблення насоса-дозатора із змінним робочим обємом для системи гідроб’ємного рульового керування та обгрунтування вибору його параметрів О. В. Бабич Дрп 2018 10
18106 Підвищення ефективності механічної обробки заготовок накладанням ультразвукових коливань на інструмент Соловіцький О. О. Дрп 2018 6
18059 Дослідження методів інтенсифікації механічної обробки з накладанням ультразвуку Степаненко О.А. Дрп 2018 2
18031 Гідрофікація грейферного механізму для навантаження сипких матеріалів та вибір параметрів гідроагрегатів В. В. Назарук Дрп 2018 5
17946 РОЗРОБКА МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ПРЕСА ДЛЯ ЗНЕВОДНЕННЯ ВОЛОГИХ КОРМІВ Пилявець О.В. Дрп 2018 6
17898 Обгрунтування конструктивно-технологічних параметрів пневматичного висівного апарата Бондар О.М. Дрп 2018 12
17897 Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів щілиноріза-наповнювача Наместюк І.П. Дрп 2018 7
17896 Обгрунтування параметрів комбінованої грунтообробної машини Карманський Д.В. Дрп 2018 5
17895 Обгрунтування конструктивно-технологічних параметрів грунтообробного котка О.І. Бабенчук Дрп 2018 7
17894 Підвищення ефективності роботи слідорозрихлювача з комбінованими робочими органами Томашов М.А. Дрп 2018 5
17886 Дослідження процесів пластичного деформування із застосуванням ультразвукових крутильних коливань Шишицький П.В. Дрп 2018 3
17885 Розробка математичної моделі взаємодії робочого органу ножового укладача труб із грунтом Галицький О.О. Дрп 2018 4
17798 Модернізація культиватора кпс-9 для обробітку ґрунту та моделювання взаємодії робочих органів з ґрунтом В. С. Христофор Дрп 2018 14
17720 Розробка математичної моделі системи очищення зерна зернозбирального комбайна Свистун Олексій Тимофійович Дрп 2018 660
17719 Дослідження навантажень підйомно – маніпуляторних пристроїв при перехідних режимах роботи Мандибура Богдан Петрович Дрп 2018 7
17718 Розробка математичної моделі гідравлічного привода вібраційного конвеєра Студзінський Андрій Вікторович Дрп 2018 6
17717 Вибір та обгрунтування способу захисту гідравлічної системи машинно-тракторного агрегату від аварійних втрат робочої рідини Щербань Сергій Володимирович Дрп 2018 6
17501 Обгрунтування технологічного процесу і параметрів різально-транспортуючого пристрою кукурудзозбирального комбайна Д. М. Работинський Дрп 2018 9
17491 Обгрунтування конструктивно-технологічних параметрів плуга-глибокорозпушувача Білоус В.В. Дрп 2018 6
17449 Модернізація пробовідбірника зерна автоматичного для підприємств зберігання і переробки зернової продукції. розроблення механізму висування зонда Б. С. Павловський Дрп 2018 4
17448 Модернізація пробовідбірника зерна автоматичного для підприємств зберігання і переробки зернової продукції. розроблення механізму повороту Д. А. Осієвський Дрп 2018 3
17431 Модернізація механізмів захоплення контейнерів. вдосконалення та аналіз механізмів для захоплення крупнотонажних контейнерів. комплексна магістерська робота Р.В. Лобода Дрп 2018 4
17417 Обґрунтування параметрів пневмомеханічного висівного апарата сівалки Панчишен С.В. Дрп 2018 8
17416 Обгрунтування параметрів робочого органа культиватора-рослиннопідживлювача Поштар О.П. Дрп 2018 3
17393 Модернізація механізмів захоплення контейнерів. вдосконалення та аналіз механізмів для захоплення середньотонажних контейнерів. комплексна магістерська робота О.Ю. Костильов Дрп 2018 4
17385 Модернізація приводу переміщення столу обробного центру 16ФСП з автоматичною заміною інструмента Осауленко Євгеній Сергійович Дрп 2018 2
17384 Удосконалення багатоцільової роботизованої технологічної системи Олішевський Артем Володимирович Дрп 2018 2
17383 Модернізація конструкції гідравлічного штабелера з електропідйомом Демчук Руслан Андрійович Дрп 2018 3
17382 Розробка автоматизованого виробничого модуля на базі токарно-револьверного верстата Бензелюк Ярослав Миколайович Дрп 2018 2
17312 Обгрунтування конструктивно-технологічних параметрів качаноочисного апарата Ю.І. Печолат Дрп 2018 6
17311 розробка математичної моделі адаптивної системи гідроприводів садового гідробура В.Ю. Сосновський Дрп 2018 3
17310 розробка математичної моделі гідравлічного привода косарки для скошування сидератів В.О. Баранчук Дрп 2018 2
17309 Розробка математичної моделі руху насіння в сошнику удосконаленої конструкції сівалки М.А. Ковальчук Дрп 2018 4
17131 Дослідження впливу діаметру дроселя в корпусі похилого диска на роботу гідростатичного підшипника Іванов М.І., Ковальова І.М. Тд 2018 314
17112 Удосконалення конструкції механізму регулювання подачі насосів типу PVC 1 Іванов М., Ковальова І., Гречко Р., Закревський В., Мазуренко В. С 2017 345
17111 Характеристики механізму регулювання подачі насосів типу PVC 1 Іванов М.І., Ковальова І.М. Тд 2017 295
16984 Параметрическое возбуждение пульсаций при работе регулируемого аксиального роторнопоршневого насоса Иванов Н.И., Переяславский А.Н., Шаргородский С.А., Ковалёва И.М., Гречко Р.А. С 2017 535
16983 Дослідження якості роботи гідравлічної системи привода доочисників головок цукрового буряку із гідравлічним приводом поперечних коливань рамки робочих органів Іванов М.І., Гунько І.В., Шаргородський С.А. С 2017 553
16933 Обгрунтування параметрів золотникового роздільника потоку системи гідроприводів блочно-порційного відокремлювача консервованого корму Руткевич В.С. С 2017 627
16932 Адаптивний гідравлічний привод блочно-порційного відокремлювача консервованого корму Руткевич В.С. С 2017 607
16931 Визначення режимів обробки в процесі ультразвукового вигладжування з попереднім зазором Турич В.В., Руткевич В.С. С 2017 451
16930 Study of the mathematical model of hydraulic drives segment-finger mower unit Sereda L., Rutkevych V., Ziniev M. С 2018 430
16888 Агрегат для поверхневого внесення мульчі (Пат. на корисну модель № 92615) Середа Л. П., Іванов М. І., Веселовська Н. Р., Зінєв М. В., Руткевич В. С. Пнк 2014 307
16887 Спосіб визначення ефективності функціонування гідроімпульсного приводу тривалої дії (Пат. на корисну модель № 88882) Веселовська Н. Р., Зелінська О. В., Рубаненко О. О. Пнк 2014 571
16584 Параметричне збудження пульсацій під час роботи регульованого аксіального роторнопоршневого насоса Іванов М.І., Переяславський О.М., Шаргородський С.А., Ковальова І.М. Тд 2017 329
16460 Investigation of the process of thread extrusion using the ultrasound Turych V., Veselovska N., Rutkevych V., Shargorodsky S. СSc 2017 288
16425 Контактна взаємодія інструмента з деталлю у процесах поверхневого пластичного деформування з ультразвуком Веселовська Н.Р.,Турич В.В., Руткевич В.С. С 2017 665
16424 Оцінювання ефективності функціонування технологічного комплексу з використанням системного підходу Іскович-Лотоцький Р.Д., Веселовська Н. Р., Зелінська О.В., Веселовський Я. П. С 2017 599
16423 Аналіз принципових технологічних схем та конструктивних рішень насосних гідроприводних агрегатів Веселовська Н.Р., Яремчук О. А. С 2017 380
16345 Підвищення ефективності функціонування вібропреса з гідроімпульсним приводом Іскович-Лотоцький Р.Д., Зелінська О. В., Веселовська Н.Р. С 2015 514
16223 Розробка математичної моделі гідравлічного привода вантажопідйомного пристрою сільськогосподарського призначення Ковальчук Б.В. Дрп 2018 7
16216 Розробка автоматизованого важільного пробовідбірника зерна для зерноприймальних пунктів та силовий аналіз його роботи Магістерська робота Добрянський О. С. Дрп 2018 4
16215 Модернізація лінії подачі заготовок для тіста до відстійної шафи. удосконалення мукопосипки та розроблення математичної моделі її привода комплексна магістерська робота Попик Б. В. Дрп 2018 3
16211 Модернізація лінії подачі заготовок для тіста до відстійної шафи. удосконалення відвідного конвеєра та розроблення математичної моделі його привода комплексна магістерська робота Бабич В. І. Дрп 2018 4
16173 Розробка математичної моделі об’ємного гідропривода трансмісії гусеничного трактора Семчук Є.В. Дрп 2018 3
16042 Металообробне обладнання: Методичні вказівки до самостійної роботи студентів денної та заочної форм навчання за спеціальністю: 133 «Галузеве машинобудування» Веселовська Н.Р., Ковальова І.М., Максімова О.М. Мв 2018 30
16010 Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів. Для студентів факультету механізації сільського господарства денної та заочної форми навчання Моторна О. О., Переяславський О. М. Мв 2018 23
15997 Матеріалознавство і технологія конструкційних. 1 Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни для студентів спеціальностей 208 «Агроінженерія» та 133 «Галузеве машинобудування» ден ної та заочної форм навчання Веселовська Н.Р., Турич В.В., Руткевич В.С. Мв 2018 86
15996 Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР «Бакалавр» галузь знань 20 «Аграрні науки та продовольство» у вищих навчальних закладах II-IV рівнів акредитації Міністерства освіти і Веселовська Н.Р., Турич В.В., Руткевич В.С. Нп 2018 29
15995 Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР «Бакалавр» галузь знань 13 «Механічна інженерія» у вищих навчальних закладах II-IV рівнів акредитації Міністерства освіти і науки Украї Веселовська Н.Р., Турич В.В., Руткевич В.С. Нп 2018 17
15994 Технологічні основи сільськогосподарського машинобудування. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни для студентів факультету механізації сільського господарства зі спеціальності 133 галуз еве машинобудування, спеціалізаці Н.Р. Веселовська, М.І. Іванов, О.О. Моторна, С.А. Шаргородський Мв 2018 21
15880 Обґрунтування параметрів конструкції чизельного плуга А.С. Горбатюк Дрп 2018 9
15879 обґрунтування параметрів конструкції просапного культиватора М.О. Філіпов Дрп 2018 4
15878 Розробка математичної моделі гідравлічного привода розкидача мінеральних добрив О.В. Олійник Дрп 2018 7
15867 Пристрій для деформації зміцнення деталей сільськогосподарських машин Мацанюк Олександр Миколайович Дрп 2018 2
15866 Підвищення ефективності дослідження роботи привода приймального конвеєра буртоукладника Іванов Олександр Віталійович Дрп 2018 5
15865 Сучасне завантажувальне обладнання в автоматизованому виробництві Федьков О.М. Дрп 2018 2
15779 Гідравліка, гідро-, пневмоприводи. Частина І «Гідравліка»: Методичні вказівки до самостійної роботи студентів денної та заочної форм навчання Веселовська Н.Р., Іванов М.І., Ковальова І.М. Мв 2018 64
15658 Гідропривод сільськогосподарської техніки. Методичні вказівки до самостійної роботи Веселовська Н.Р., Іванов М.І., Шаргородський С.А., Руткевич В.С. Мв 2018 74
15657 Методичні вказівки до самостійної роботи студентів при проходженні переддипломної практики для здобуття ступеня «Бакалавр» галузі знань – «13 Механічна інженерія» спеціальності «133 Галузеве машинобудування» спеціалізації «Машини та обладнання сіль Веселовська Н.Р., Шаргородський С.А., Руткевич В.С., Яремчук О.А. Мв 2018 15
15606 Силові характеристики механізму регулювання кута нахилу похилого диска регульованого аксіального роторнопоршневого насоса Іванов М. І., Переяславський О. М., Шаргородський С. А., Ковальова І. М. С 2017 545
15212 Проектування технологічного оснащення машинобудівного виробництва з використанням інформаційних технологій Бондар Владислав Вікторович Дрп 2018 8
15011 ДОСЛІДЖЕННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ГІДРАВЛІЧНОГО ПРИВОДУ ДОМКРАТІВ НАВАНТАЖУВАЧА ПЄ-0,8 Б Маласай Олександр Олександрович Дрп 2018 9
15010 ДОСЛІДЖЕННЯ АКУМУЛЯТОРНОЇ СИСТЕМИ ПОДАЧІ ПАЛИВА У ДИЗЕЛЬНИХ ДВИГУНАХ ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРАННЯ Миронець Владислав Юрійович Дрп 2018 6
14964 Cтенд для експериментальних досліджень насосів-дозаторів систем гідрооб’ємного рульового керування. розроблення математичної моделі системи формування керуючої дії комплексна магістерська робота Ракіцький О. C. Дрп 2018 10
14963 Cтенд для експериментальних досліджень насосів-дозаторів систем гідрооб’ємного рульового керування. розроблення конструкції та розрахункової схеми стенда комплексна магістерська робота Петрович Є. В. Дрп 2018 12
14901 Розробка математичної моделі процесу функціонування удосконаленого висівного апарата сівалки Вега-8 Михальчук Богдан Олегович Дрп 2018 4
14900 Розробка математичної моделі роботи зубчастого диска-очисника сошника сівалки СЗ-5,4 Дацюк Олексій Віталійович Дрп 2018 4
14876 Системи автоматизованого проектування: Методичні вказівки по вивченню та виконанню лабораторних робіт (частина 2) Веселовська Н.Р., Переяславський О.М., Моторна О.О., Руткевич В.С. Мв 2017 121
14875 Системи автоматизованого проектування: Методичні вказівки по вивченню та виконанню лабораторних робіт (частина 1) Веселовська Н.Р., Переяславський О.М., Моторна О.О., Руткевич В.С. Мв 2017 55
14719 Системи автоматизованого проектування. Методичні вказівки щодо виконання курсового проекту Веселовська Н.Р., Іванов М.І., Моторна О.О., Переяславський О.М., Руткевич В.С. Мв 2017 61
14307 Проектування дільниці механічної обробки деталі «вал конічного редуктора» фрезерного культиватора в умовах фсг «вікторія» с. воловодівка немирівського району вінницької області Кушнір Олександр Анатолійович Дрп 2017 4
14294 Удосконалення сушильної розпилювальної установки в лінії виробництва сухого молока на ПАТ «Вінницький молочний завод Яшуков Олександр Ігорович, керівник Пазюк Вадим Михайлович Дрп 2017 3
14177 Розроблення пристрою для вимірювання ваги зерна на підприємствах переробки зернової продукції на базі тов «селищанське» с. селище тиврівського району вінницької області Д. Ю. Поступайло Дрп 2017 9
14176 Розширення функціональних можливостей мотоблоку виробництва підприємства моторсіч в умовах фг «агро пмм» смт. вороновиця вінницького району вінницької області Д. В. Кардаш Дрп 2017 6
14174 Розроблення подрібнювача коренеплодів для приватних господарств в умовах чернятинського коледжу вінницького національного аграрного університету С. В. Басістий Дрп 2017 3
14158 Удосконалення конструкції культиватора ГРН-3,9 в умовах СПД «Дементьев», м. Вінниця Безчаснюк Павло Анатолійович Дрп 2017 4
14154 Розробка математичної моделі транспортера-сепаратора коренезбиральної машини КС-6Б Стромило Максим Андрійович Дрп 2017 6
14147 Розробка математичної моделі роботи гідравліч-ного слідкуючого привода переміщення гичкозрізального апарату гичкозбиральної машини бм-6а Давидович Віталій Петрович Дрп 2017 6
14124 Розроблення механізму для обрізання кінцівок моркви на базі тов «мінетех», м. хмельницький Я. В. Мовчан Дрп 2017 5
14123 Модернізація пристрою для перевезення харчової рідини (соки фруктів) на базі автомобільного транспортного засобу. вдосконалення базового автомобіля для установки ємності. комплексний дипломний проект на базі 45-го експериментально- механічного заводу, м. О. М. Музика Дрп 2017 5
14122 Модернізація пристрою для перевезення харчової рідини (соки фруктів) на базі автомобільного транспортного засобу. розроблення ємності для перевезення харчової рідини. комплексний дипломний проект на базі 45-го експериментально- механічного заводу, м. вінн О. Ф. Вітер Дрп 2017 5
14121 Розроблененя математичної моделі насоса-дозатора із золотником злива Недбайло В.А. Дрп 2017 5
14104 Розробка алгоритмічного забезпечення для управління автоматизованими технологічними комплексами Оначенко Ф. Дрп 2017 6
14099 Дослідження функціональної взаємодії складових інформаційного середовища технологічного обладнання Білошкурський В.В. Дрп 2017 8
14072 Удосконалення конструкції дискової важкої борони для посіву гірчиці під сидерат на базі ТОВ «Селищанське» с. Селище Тиврівського району Вінницької області Івашківський Ігор Федорович Дрп 2017 2
14071 Удосконалення конструкції дискової борони БДМ-4 для внесення біодеструктора стерні в умовах ДПТНЗ Хмільницький аграрний центр професійно- технічної освіти Шамрай Вадим Леонідович Дрп 2017 3
14070 Удосконалення конструкції фрезерного культиватора КФГ – 3,6 в умовах ПП «Корнер» смт. Шпиків Тульчинського району Вінницької області Генсюр Cергій Віталійович Дрп 2017 3
14069 Удосконаленя конструкції різального апарату гичкорізальних машин для безкопірного зрізання гички цукрових буряків в умовах ФСГ «Вікторія» с. Воловодівка Немирівського района Вінницької області Ковальчук Дмитро Анатолійович Дрп 2017 3
14068 Проектування дільниці механічної обробки деталі «Вал привідний» шнека зернозбирального комбайна «Нива» на базі ТОВ УППК смт. Чабани Києво-Святошинського району Київської області Крох Дмитро Андрійович Дрп 2017 3
14067 Розробка конструкції косарки з гідравлічним приводом робочих органів в умовах ФСГ «Вікторія» с. Воловодівка Немирівського району Вінницької області ВІННИЦЬКИЙ Євгеній Петрович Дрп 2017 1
14066 Модернізація конструкції сівалки СТВ-12М в умовах ПП «Агро-Україна+» с. Нова Прилука Липовецького району Вінницької області БАЗАЛИЦЬКИЙ Богдан Ігорович Дрп 2017 3
13982 Удосконалення гідравлічного привода відокремлювача силосованого корму в умовах ФГ «Щербич» Літинського району Вінницької області ОЛІЙНИК Олександр Леонідович Дрп 2017 8
13981 Удосконалення конструкції посівного ґрунтообробного агрегата в умовах СТОВ «Нива» с.Безводне Ямпільського району Вінницької області ХОМЕНТОВСЬКИЙ Костянтин Йосипович Дрп 2017 3
13933 Проектування дільниці механічної обробки деталі «Корпус клапанної коробки» ГСТ-90 в умовах ДПТНЗ «Хмільницький аграрний центр професійно- технічної освіти Кулібаба Сергій Володимирович Дрп 2017 1
13932 Розробка спеціального редуктора привода головного руху для напівавтомата очистки солодкого перцю О.В.Гвоздінський Дрп 2017 4
13849 Модернізація конструкції картоплесаджалки СН-4Б на базі ПрАТ «Калинівський машзавод» м. Калинівка Вінницької області Шевчук Олександр Леонідович Дрп 2017 5
13307 Дослідження витратних характеристик насоса типу PVC Іванов М.І., Переяславський О.М., Ковальова І.М., Шаргородський С.А., Гречко Р.О. Тд 2016 423
13051 Моделирование работы узла люльки регулируемого аксиально-поршневого насоса типа PVC Иванов Н.И., Переяславский А.Н., Шаргородский С.А., Ковалёва И.М. Тд 2016 392
12998 Переваги та недоліки використання біодізеля Друкований М.Ф., Алексевич І.М., Ковальова І.М. Сун 2016 0
12940 «Автоматизація інженерних розрахунків».Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для вивчення дисципліни студентами факультету механізації сільського господарства денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.100102 «Пр Веселовська Н.Р., Шаргородський С.А., Ковальова І.М. Мв 2017 20
12571 Дослідження взаємодії робочих органів агрегату для суцільного обробітку ак-6.м з грунтом Джемула В.А. Дрп 2017 7
12457 Розробка математичної моделі процесу оранки чизельним плугом Малаков Олександр Іванович Дрп 2017 16
12456 Розробка математичної моделі роботи шнекового транспортера для транспортування зерна Уманець Микола Миколайович Дрп 2017 5
12455 Розробка математичної моделі гідропривода різака-вивантажувача консервованого корму з траншейних сховищ Шуляк Д.К. Дрп 2017 8
12452 Дослідження насоса-дозатора з півдсилювачем потоку. розроблення математичної моделі Рязанцев М.Ю. Дрп 2017 3
12451 Дослідження насоса-дозатора з півдсилювачем потоку. попередня оцінка параметрів розподільного вузла Тимощук А. Р Дрп 2017 2
12450 Дослідження характеристик аксіальнопоршневого насоса типу pvc 18 Р.О. Гречко Дрп 2017 5
12366 Модернізація фрезерувального верстата ОП676ВФ2И з метою покращення роботи вузлів приводів подач Ярощук Роман Олександрович Дрп 2017 4
12365 Дослідження і розробка спеціальної установки для спалення побутових відходів Похил Олександр Володимирович Дрп 2017 4
12364 Модернізація механізмів повороту та переміщення робота маніпулятора FS20C в умовах РТК Маренюк Денис Анатолійович Дрп 2017 6
12113 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Гідравліка» для вивчення даної дисципліни студентами факультету механізації сільського господарства денної та заочної форм навчання напрямів підготовки 6.100101 «Енергетика і електротехніч Іванов М.І., Ковальова І.М. Мв 2016 403
11944 Пристрій для визначення сил різання консервованих кормів (Пат. на корисну модель № 71471) Іванов М. І.,Турич В. В., Подолянин І. М., Шаргородський С. А., Руткевич В. С. Пнк 2012 346
11943 Спосіб обробки отворів деталей пластичним деформуванням (Пат. на корисну модель № 89284) Турич В. В., Руткевич В. С. Пнк 2014 711
11857 Удосконалення системи керування нахилом люльки аксіального роторнопоршневого насоса типу PVC 1.63 Іванов М.І., Переяславський О.М., Шаргородський С.А., Ковальова І.М., Мазуренко В.Ф., Харченко О.В., Головко С.М. Сун 2016 283
11856 Удосконалення конструкції аксіального роторно-поршневого насоса типу PVC 1.63 Іванов М.І., Ковальова І.М., Харченко О.В., Головко С.М. Тд 2016 294
11855 Заходи по удосконаленню конструкції насосного обладнання гідроприводів самохідних машин Іванов М.І., Переяславський О.М., Ковальова І.М., Івацко М.В. Тд 2016 391
11759 Модернізація конструкції культиватора для формування гребенів в умовах Уладово-Люлинецької ДСС Калинівського району Вінницької області Даровський Сергій Станіславович Дрп 2016 7
11582 Розробка технологічного процесу механічної обробки деталі типу «Корпус гідро підсилювача» на базі лабораторії кафедри машин та обладнання сільськогосподарського виробництва університету, м. Вінниця Кривонос Я.В. Дрп 2016 4
11561 Удосконалення технологічного процесу механічної обробки деталі типу «корпус підшипника» коробки передач на базі лабораторії кафедри машин та обладнання сільськогосподарського виробництва університету, м. вінниця Зозуля О.В. Дрп 2016 4
11559 Удосконалення технологічного процесу механічної обробки деталі типу «Корпус» на базі ТОВ «Віндор», м. Вінниця Душко О.С. Дрп 2016 4
11558 Модернізація стенда для періодичних випробувань насосів-дозаторів системи гідрооб’ємного рульового керування на базі ПАТ «Вінницький олійножировий комбінат», м. Вінниця О. В. Рябуха Дрп 2016 8
11557 Модернізація напівавтомата для очищення перцю солодкого на базі дп дг «артеміда» інституту картоплярства наан україни, м. калинівка вінницької області Слободянюк С. П. Дрп 2016 5
11556 Пристосування для механізації операції зварювання заготовок масляного радіатора в умовах фг «геліос п.а.», с. рогинці хмільницького району вінницької області О. В. Сидорук Дрп 2016 4
11555 Пристрій для формування закритої відігнутої кромки на передній кришці масляного радіатора на базі ДП ДГ «Артеміда» Інституту картоплярства НААН України, м. Калинівка Вінницької області Мельничук С. В. Дрп 2016 5
11518 Розробка математичних моделей та алгоритмів прийняття рішень при діагностуванні сільськогосподарської техніки Вітвіцький А.О. Дрп 2016 5
11473 Дослідження параметрів і режимів роботи машин сільськогосподарського призначення на прикладі самохідної косарки Соломон В.А. Дрп 2016 7
11469 Удосконалення конструкції ґрунтообробного агрегату в умовах ПП «Мельник В.В.», с. Голубіївка Калинівського району Вінницької області Мельник Р.В. Дрп 2016 5
11457 «удосконалення розкидача мінеральних добрив мву-5 на базі фг «салій», с. сологубівка оратівського району вінницької області» Грищенко Богдан Олександрович Дрп 2016 9
11456 «проектування технологічного процесу ме-ханічної обробки деталі «ступиця» - осі автотракторного причепа на базі тов пк «зоря поділля» Кульчицький Сергій Іванович Дрп 2016 4
11455 Розробка конструкції подрібнювача ко-ренеплодів на базі стов «україна», с. тягун іллінецького району вінницької області Прибильський Сергій Леонідович Дрп 2016 5
11454 Дослідження математичної моделі гідравлічного приводу робочих органів удосконаленого доочисника гички цукрового буряка Яцентюк Роман Евгенович Дрп 2016 5
11451 Удосконалення конструкції косарки КРН-2,1 в умовах ПП «Ремонтник», с. Джуринці Немирівського району Вінницької області Манченко Я.О. Дрп 2016 6
11382 Вібраційний завантажувальний пристрій на базі ТОВ "Аграна Фрукт Лука", с.Лука Мелешківська Вінницького району Щербацький В.І. Дрп 2016 9
11381 Модернізація шліфувальної бабки круглошліфувального верстата в умовах ПП "Мельник В.В.", с.Голубіївка Калинівського району Вінницької області Телентюк С.В. Дрп 2016 2
11379 Модернізація спеціального токарного напівавтомата в умовах ПП "Радівське",с.Радівка Калинівського району Вінницької області Пачевський В.В. Дрп 2016 5
11378 Піролізна установка для утілізації побутових відходів в умовах ПП АФ "Батьківщина", смт.Стрижавка Вінницької області Дідиченко В.М. Дрп 2016 3
11377 Установка для віброударного зневоднення вторинних продуктів переробки харчових виробництв на базі лабораторії кафедри машин та обладнання сільськогосподарського виробництва університету м.Вінниця Дзісь І.В. Дрп 2016 3
11376 Розробка системи транспортних засобів видалення стружки механообробних цехів в умовах ПП "Трейдсервіс", м.Вінниця Господарець В.І. Дрп 2016 2
11174 Удосконалення системи керування нахилом люльки аксіального роторнопоршневого насоса типу pvc 1.63 Іванов М.І. , Переяславський О.М. , Шаргородський С.А. , Ковальова І.М. Сун 2016 218
11172 Спосіб ультразвукової зміцнючої обробки (Пат. на корисну модель № 70985) Турич В. В., Руткевич В. С. Пнк 2012 409
11137 Модернізація борони дискової комбінованої блк-2,5 на базі тов “агромаш-калина” м.калинівка вінницької області Нікітюк О.М. Дрп 2016 10
11125 Модернізація агрегату передпосівного комбінованого акпк-3 на базі тов “агромаш-калина” м.калинівка вінницької області Є.В. Богуцький Дрп 2016 9
11059 Проектування дільниці механічної обробки деталі «Вал карданний» картоплезбирального комбайна КСТ-1,4А в умовах ФГ «Юрченко-Н» с. Великі Крушлинці Вінницький район Вінницької області Ратушний Юрій Миколайович Дрп 2016 7
10928 Розробка технологічного процесу виго-товлення деталі «вал» картоплесаджаль-ної машини ксм-8м на базі прат "рамбурс" с. селище липовецького району вінницької області Козачишин Олександр Васильович Дрп 2016 6
10927 Розробка пристрою для протруювання насіння на базі фронтального вивантажувача в умовах ФГ «Юрченко-Н» с. Великі Крушлинці Вінницький район Вінницької області Москвічов М.О. Дрп 2016 9
10835 Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни “Надійність технологічних систем та обгрунтування інженерних рішень” для студентів за напрямом підготовки 050503 – “Машинобудування” Спеціальність 7.05050313 – «Обладнання переробних та харчо Веселовська Н.Р., Ковальова І.М. Мв 2016 9
10834 Методичні вказівки до самостійної роботи студентів за напрямом підготовки 050503 – “Машинобудування” заочної форми навчання з дисципліни “Теорія різання та інструмент” Веселовська Н.Р., Ковальова І.М. Мв 2016 17
10822 Гідравліка: Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт для студентів денної та заочної форм навчання напрямів: 6.100102 «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва»; 6.100101 «Енергетика і електротехнічні системи в агропромисловом Веселовська Н.Р., Іванов М.І., Шаргородський С.А., Кравець С.М. Мв 2016 29
10811 Удосконалення технологічного процесу механічної обробки корпуса установки підшипників в умовах ПП «Екосімбуд» м. Вінниця Петрига В.О. Дрп 2016 3
10810 Модернізація конструкції агрегату грунтообробно-посівного АГП на базі ТОВ «Красне Агроінвест» Тиврійський район Вінницької області Шаргала О.Л. Дрп 2016 4
10809 Удосконалення конструкції дискатора Д-8 на базі лабораторії кафедри машин та обладнання сільськогосподарського виробництва університету, м. Вінниця Гилун М.С. Дрп 2016 4
10808 Розробка конструкції агрегату для смугового обробітку ґрунту і посіву в умовах ТОВ ПРАТ «Зернопродукт МХП» с. Кивачівка Теплицький район Вінницької області» Мурієнко О.В. Дрп 2016 6
10807 Модернізація конструкції важкого універсального культиватора типу КВ на базі СТОВ "Кряж і К" с. Антонівка Томашпільський район Вінницької області Бугайчук В.В. Дрп 2016 3
10780 Матеріалознавство. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів напрямків підготовки 6.050503 – Машинобудування, 6.100202 – Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва та 6.100101 – Енергетика та електротехнічні системи в Турич В.В., Руткевич В.С. Мв 2016 86
10779 Технологія конструкційних матеріалів. Методичні вказівки до виконання лаборатоних робіт студентами напрямків підготовки 7.100102 «Механізація сільського господарства», 7.05050312 «Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва» та 7.090221 «Обладн Турич В.В., Руткевич В.С. Мв 2016 46
10778 Гідропр ивод сільськогосподарської техніки : Методичні вказівки по вивченню та виконанню лабораторних робіт для студентів напрямів підготовки 6.100102 «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва» та 6.050503 «Машинобудування». Іванов М.І., Шаргородський С.А., Руткевич В.С. Мв 2016 124
10774 Програма навчальної дисципліни "Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання" для підготовки фахівців ОКР бакалавр напрям у 6.050503 – машинобудування Переяславський О.М., Моторна О. О. Нп 2016 5
10773 Програма навчальної дисципліни "Допуски, посадки та взаємозамінність" для підготовки фахівців ОКР бакалавр напряму 6.100102 – процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва Переяславський О.М., Моторна О. О. Нп 2016 2
10772 Програма навчальної дисципліни "Системи автоматизованого проектування" для підготовки фахівців ОКР с пеціаліст і з спеціальностей 7.05050312 – "Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва" та 7.05050313 – "Обладнання переробних та харчови Переяславський О.М., Моторна О. О. Нп 2016 9
10771 Програма навчальної дисципліни "Основи систем автоматизованого проектування"для підготовки фахівців ОКР бакалавр напряму 6.050503 – машинобудування Переяславський О.М., Моторна О. О. Нп 2016 3
10770 Програма навчальної дисципліни "Системи автоматизованого проектування", для підготовки фахівців ОКР " Маг іст р " і з спеціальностей 8 .05050312 – "Машини та обладнання сільськогосподарського в и робництва" і 8 .0505031 3 – "Обладнання переробних та ха Переяславський О.М., Моторна О. О. Нп 2016 2
10769 Моделювання технологічних процесів і систем. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців окр "магістр" із спеціальност і 8.05050312 – "машини та обладнання сільськогосподарського в и робництва" у вищих навчальних закладах освіти ііі – іу Переяславський О.М., Моторна О. О. Нп 2016 3
10687 Розробка змінних робочих органів верстатного обладнання для обробки типових деталей сільськогосподарської техніки Коробко Роман Олексійович Дрп 2016 4
10686 Розробка пристрою для пресування відходів сільськогосподарського виробництва Пивовар Олександр Олександрович Дрп 2016 5
10685 Удосконалення установки для утилізації відходів сільськогосподарського виробництва Корж Іван Сергійович Дрп 2016 3
10684 Розробка спеціальних гідравлічних вібраційних механізмів з вмонтованим вузлом керування підвищеної вантажопід’ємності Драч Іван Володимирович Дрп 2016 4
10683 Розробка системи пристроїв та інструментального оснащення верстатного обладнання для виготовлення деталі «корпус оправки» Головня Олександр Анатоліойвич Дрп 2016 4
10370 Аспекти інформатизації освітнього процесу у вищих навчальних закладах Веселовська Н.Р., Шаргородський С.А., Руткевич В.С. С 2016 303
10363 Методи дослідження фізико-механічних властивостей матеріалів Веселовська Н.Р., Посвятенко Е.К., Солона О.В., Будяк Р.В. Нп 2016 11
10253 Удосконалення конструкції підшипникового вузла насоса PVC1-63 мобільних сільськогосподарських машин Івацко М.В. Дрп 2016 6
10252 Модернізація пневматичної сівалки МВ6000 та дослідження міцності її рами Суботенко В.В. Дрп 2016 8
10232 Вплив параметричних процесів на роботу гідравлічних приводів мобільних машин Іванов М.І., Переясловський О.М. , Шаргородський С.А. Тд 2015 317
10213 Модернізація конвеєра-дозатора лінії з виготовлення сухого картопляного пюре та моделювання його приводу Уманець О. Б. Дрп 2016 5
10198 Дослідження процесу вигладжування деталей з хромовими покриттями Кривий М.О. Дрп 2016 3
10177 Дослідження процесу вібраційного різання важкооброблюваних матеріалів, з накладанням на інструмент ультразвукових коливань Кучерявий М.М. Дрп 2016 6
10151 Удосконалення установки для утилізації відходів сільськогосподарського виробництва Мордванюк І.А. Дрп 2016 8
10144 Поліпшення характеристик привода самохідних сільськогосподарських машин Перевертнюк Віталій Миколайович Дрп 2016 6
10143 Дослідження режимів роботи та будови сапаратора СЗК-35 Репневський Богдан Едуардович Дрп 2016 6
10142 Удосконалення конструкції насоса-дозатора МРГ.01 гідрооб’ємної системи рульового керування самохідної сільськогосподарської машини Олійник Костянтин Анатолійович Дрп 2016 9
10141 Теоретичні основи контактного наварювання композиційних порошків при відновленні насосів гідравлічних систем сільськогосподарських машин Гончаренко О.В. Дрп 2016 7
9882 Підвищення ефективності віброабразивної обробки внутрішніх поверхонь труб Сироветник В.В. Дрп 2015 6
9881 Підвищення функціональних можливостей верстатів з паралельною кінематикою для обробки деталей машин сільськогосподарського призначення Мельник В.В. Дрп 2015 8
9869 Актуальні завдання розробки верстатних комплексів із підвищеною надійністю Веселовська Н.Р. Тд 2015 931
9865 Електрогідравлічна система керування гідроімпульсним приводом машин сільськогосподарського призначення Луцький Б.С. Дрп 2015 6
8995 Влияние технического состояния прецизионных пар на эффективные показатели дизеля Анисимов В.Ф., Музычук В.И., Паламарчук И.П., Ковалёва И.М. С 2015 291
8993 Конструктивна схема пульта керування установки для брикетування відходів деревообробки Веселовська Н.Р., Ковальова І.М., Яремчук О. Тд 2014 332
8992 Аналіз роботи підшипникового вузла люльки насоса PVC 1.63 Іванов М.І., Переяславський О.М., Ковальова І.М., Рязанцев М.Ю., Гречко Р.О. Тд 2015 359
8888 Підвищення економічності системи керування в насосі-дозаторі для гідрооб'ємних систем рульового керування Іванов М.І., Переяславський О.М., Моторна О.О., Козак Ю.М. Тд 2014 232
8879 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни Системи автоматизованого проектування (частина 2) Ю.М. Козак, О.М. Переяславський Мв 2015 6
8790 Методичні вказівки до оформлення дипломних проектів для студентів факультету механізації сільського господарства зі спеціальності 7.050312 – "Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва" Веселовська Н.Р., Іванов М. І., Переяславський О. М., Шаргородський С.А. Мв 2015 8
8718 Навчальний посібник з дисципліни «Металообробне обладнання» для вивчення дисципліни студентами факультету механізації сільського господарства денної форми навчання напряму підготовки «Машинобудування» Веселовська Н.Р., Іскович-Лотоцький Р.Д., Ковальова І.М. Нп 2015 29
8670 Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання" Дусанюк В.А., Переяславський О.М., Моторна О.О. Мв 2015 91
8646 Влияние технического состояния прецизионных пар на эффективные показатели дизеля Анисимов В. Ф., Музычук В. И., Паламарчук И. П., Ковалёва И. М. С 2015 503
8146 Теорія різання та інструмент: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Теорія різання та інструмент” для студентів за напрямом підготовки 6.050503 – “Машинобудування” денної форми навчання Веселовська Н.Р., Іскович-Лотоцький Р.Д., Ковальова І.М. Мв 2014 17
8133 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Металообробне обладнання” для студентів за напрямом підготовки 6.050503 – “Машинобудування” денної форми навчання Веселовська Н.Р., Іскович-Лотоцький Р.Д., Ковальова І.М. Мв 2014 9
7962 НАСКРІЗНА СХЕМА ЗВ’ЯЗКІВ ДИСЦИПЛІН Структурно-логічна схема підготовки спеціалістів з галузі знань 0505 «Машинобудування» за напрямом підготовки 7.05050312 «Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва» Кафедра машин та обладнання сільськогосподарського виробництва Д 2014 1579
7961 НАСКРІЗНА СХЕМА ЗВ’ЯЗКІВ ДИСЦИПЛІН Структурно-логічна схема підготовки магістрів з галузі знань 0505 «Машинобудування» за напрямом підготовки 8.05050312 «Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва» Кафедра машин та обладнання сільськогосподарського виробництва Д 2014 877
7960 Наскрізна схема зв'язків дисциплін. Структурно-логічна схема бакалаврської програми напряму підготовки 6.050503 «Машинобудування» Кафедра машин та обладнання сільськогосподарського виробництва Д 2014 1424
7896 Матеріалознавство Турич В.В., Руткевич В.С. Нп 2014 29
7890 Щоденник-звіт проходження виробничої переддипломної практики студентами 5 курсу акредитації ОКР магістр із спеціальності 8.05050312 – "Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва" Переяславський О.М., Козак Ю.М.,, Іванов М.І. Мв 2014 9
7889 Щоденник-звіт проходження виробничої переддипломної практики із спеціальності 7.05050312 – "Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва" Переяславський О.М., Моторна О.О., Руткевич В.С., Іванов М.І. Мв 2014 11
7888 Щоденник-звіт проходження конструкторсько-технологічної (виробничої) практики із спеціальності 7.05050312 – "Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва" Переяславський О.М., Моторна О.О. Мв 2014 23
7887 Щоденник-звіт проходження виробничої практики студентами третього курсу напрям підготовки 6.05050 – "Машинобудування" Шаргородський С.А., Дусанюк Ж.П., Руткевич В.С. Мв 2014 7
7886 Щоденник-звітпроходження виробничої практики студентами другого курсу напрям підготовки 6.05050 – "Машинобудування" Турич В.В., Руткевич В.С., Мв 2014 11
7881 Виробнича практика (переддипломна) Методичні вказвки щодо проходження виробничої практики студентами 5-го курсу ОКР магістр для підготовки фахівців в ВНЗ ІІІ-IV рівнів акредитації Іванов М. І., Переяславський О. М. Мв 2014 18
7880 Системи автоматизованого проектування. Методичні вказівки щодо виконання курсового проекту Іванов М. І., Переяславський О. М., Козак Ю. М., Моторна О. О. Мв 2014 6
7879 Теорія різання та інструменти. Конспект лекцій. Веселовська Н.Р. Кл 2014 18
7878 Надійність технологічних систем та обґрунтування інженерних рішень. Веселовська Н.Р., Худолій О.І. Нп 2014 11
6734 Робоча програма до проходження виробничої практики студентами 3 курсу напряму підготовки «Машинобудування» Іванов М.І., Дусанюк Ж.П., Шаргородський С.А. Нп 2013 4
6729 Гідропривод сільськогосподарської техніки: Методичні вказівки по вивченню та виконанню лабораторних робіт Іванов М.І., Подолянин І.М., Руткевич В.С. Мв 2013 45
6668 Ковкий чавун з поліпшеними технологічними властивостями І. О. Пахнющий С 2012 588
6667 Вдосконалення методу поверхневого пластичного деформування на основі аналізу напружено-деформованого стану поверхневого шару виробів В. А. Матвійчук, В. І. Драчишин С 2012 495
6657 Пристрій для зняття здвоенних коліс вантажних автомобілів Л. В. Швець, І. В. Карташов С 2012 522
6656 Методи та засоби консервації машин та механізмів Ю. Б. Паладійчук, Т. В. Чорна С 2012 514
6647 Обгрунтування коефіцієнта технологічної працездатності комбінованого очисника В. Ю. Рамш, В.М Барановський, М. І. Підгурський, М.Р. Паньків С 2012 399
6639 Техніко-економічне обґрунтування застосування методики прогнозування ресурсу молочно-доїльного обладнання Є. В. Алієв С 2012 469
6638 Вплив структури і зернистості металів деталей сполучень на їх коефіцієнт зносу В. Б. Юдовинський, С. В. Кюрчев, О. В. Пеньов, Ю. П. Мирненко С 2012 428
6637 Показник осідання пилу від простоїв металорізального обладнання В. Д. Юдовинський, С. В. Кюрчев, О. В. Пеньов, Ю. П. Мирненко С 2012 398
6636 Оценка граничного формообразования заготовок при сложном нагружении О. В. Нахайчук С 2012 369
6635 Кручение цилиндрических заготовок изотропно – упрочняющихся материалов В. А. Огородников, И. А. Деревенько, В. М. Улановский С 2012 332
6634 Встановлення та аналіз умов усунення коливань елементів динамічної системи „мостовий кран-вантаж” В. С. Ловейкін, Ю. О. Ромасевич, В. А. Голдун С 2012 490
6594 Аналіз методів збільшення врожайності сільськогосподарських культур та вимоги до сепаруємого матеріалу С. В. Кюрчев, О. С. Колодій С 2012 505
6589 Огляд і аналіз конструкцій молотарок качанів кукурудзи В. В. Шимелюк С 2012 559
6588 Вплив нерівностей грунту на висоту захоплення стеблової стрічки пальцями підбирача В. О. Шевченко С 2012 498
6587 Дизайн - важливий аргумент при виборі засобів для приготування і роздавання кормів на фермах ВРХ В. С. Хмельовський С 2012 583
6585 Обгрунтування конструктивних параметрів полицевого робочого органа для використання в системі мостового землеробства Г. В. Теслюк С 2012 395
6575 Залежність виходу довгого волокна льону-довгунця від характеристики стрічок розстилу В. І. Макаєв, В. І. Василюк С 2012 447
6573 Багатостадійні машинні технології у рослинництві з внутрішнім алгоритм уточнення границь стадій В. М. Лисогор, В. М. Пришляк С 2012 427
6572 Елементи прогнозування атмосферних опадів як фактора зволоження льоносировини при готуванні трести росяним мочінням А. С. Лімонт С 2012 501
6571 Обґрунтування стійкого руху збиральної машини за рахунок раціонального вибору параметрів О. М. Ложенкін С 2012 410
6564 Технологічні передумови проектування енергоощадних конструкцій гвинтових робочих органів туковисівних апаратів Р. С. Грудовий С 2012 393
6563 Визначення раціональних параметрів агрегатів для збирання цукрових буряків І. В. Гапович, А. М. Борис, В. М. Пришляк,  Новак Януш С 2012 504
6561 Програмування рівномірності обробітку дисковими робочими органами на пружних стійках О. І. Гапоненко С 2012 468
6560 Морфологическое исследование гибкого средства по переработке кормов С. Ф. Вольвак С 2012 546
6558 Розвиток методики моделювання транспортно – технологічного процесу внесення добрив і хімічного захисту рослин, як процесу з безперервним часом І. П. Вітрук, П. І. Вітрук С 2012 433
6557 Класифікація робочих органів гнучких гвинтових конвеєрів В. В. Васильків, М. Р. Гевко С 2012 460
6552 Побудова математичної моделі взаємодії гнучкої очисної лопаті з головкою коренеплоду при доочищенні М. Г. Березовий, О. М. Черниш, М. А. Скориков С 2012 481
6548 Дослідження відносного руху матеріальної частинки по поверхні горизонтального циліндра, який обертається навколо вертикальної осі С. Ф. Пилипака, О. В. Адамчук С 2012 467
6547 Розробка алгоритму розв"язування задачі прогнозу потреби в сільськосподарській техніці  Паламарчук, І. В. Гапович, В. В. Яременко,  Івановс Семенс С 2012 406
6541 Теоретичне дослідження важільних механізмів стаціонарних сільськогосподарських машин О. В. Солона, М. Г. Березовий, О. М. Черниш С 2012 571
6532 Особливості ролико-екструзійного ущільнення жорстких бетонних сумішей Я. С. Приходько, В. М. Гарнець С 2012 586
6527 Напрямки вдосконалення машин для миття коренебульбоплодів Ф. М. Крисак С 2012 561
6515 Експериментальні дослідження роботи гнучкої борони з розпушуючими зубами М. В. Усенко, М. В. Пришляк С 2012 413
6512 Агрометеорологічні передумови формування термінів ґрунтообробно-посівних робіт у літньо-осінній період О. В. Сидорчук, І. П. Івасюк, О. А. Сятковський, П. М. Луб С 2012 483
6511 Енерго- та ресурсозбережні технології забезпечення якості корпусів вакуумних насосів доїльного устаткування В. І. Савуляк, О. Б. Янченко С 2012 379
6509 Програма, методика та результати експериментальних досліджень відцентрового робочого органу для внесення мінеральних добрив Н. О. Пономаренко С 2012 473
6508 Обробка міжрядь просапних культур ротаційним робочим органом В. І. Пастухов, С. А. Браженко С 2012 719
6506 Шляхи використання соняшникового лушпиння О. В. Дахновська С 2012 2832
6505 Обґрунтування стійкого руху збиральної машини за рахунок раціонального вибору параметрів О. М. Леженкін С 2012 392
6467 Теоретичне обґрунтування робочого органу комбінованого подрібнювача для розподілу рослинних залишків на смуги обробітку М. М. Корчак С 2012 354
6466 Измельчитель стебельчатых материалов Л. А. Киряцев, И. Е. Романюха С 2012 478
6449 Результати експериментальних досліджень з визначення зусиль на переміщення сипких вантажів на різних ділянках технологічних трас шайбового транспортера О. А. Токарчук С 2012 492
6448 Концептуальне моделювання розроблених сільськогосподарських машин О. Ю. Романишин С 2012 446
6447 Оцінка ефективності роботи і методи щодо підвищення коефіцієнта корисної дії сферо-глобоїдного сухарного синхронного карданного шарніра М. І. Пилипець, А. М. Саньоцький С 2012 428
6444 Математична модель машинно-тракторного агрегату з використанням метода парціальних прискорень М. П. Артьомов С 2012 529
6442 The noise measurement of some hand-hold farm machines  D.Irinchev,  D.Ziapkov С 2012 393
6389 Результати відсіюючого та пошукових експериментальних досліджень подрібнювача рослинних залишків грубостеблових культур М. М. Корчак С 2011 501
6388 Виділення контуру та формування ознак об"єктів при створенні структурно-зв"язностної моделі зображення С. І. Кормановський, А. В. Спірін, С. А. Спірін С 2011 500
6386 Шляхи підвищення ефективності фронтального навантажувача на вивантажені консервованих кормів М. І. Іванов, І. М. Подолянин, С. А. Шаргородський, В. С. Руткевич С 2011 441
6382 Обґрунтування конструкційної схеми комплекту устаткування контролю вакуумметричних параметрів доїльного обладнання Є. Б. Алієв, О. С. Тісліченко, А. В. Грицун С 2011 446
6381 Вальцювання заготовок із алюмінієвих сплавів для наступного штампування поковок першої групи класифікації С. О. Скрябін, І. В. Гунько С 2011 423
6380 Дослідження процесу вигину труби на оправці О. В. Нахайчук, В. І. Музичук, Т. Л. Олексієнко С 2011 424
5857 Методичні вказівки щодо проходження переддипломної практики для підготовки фахівців в аграрних вищих закладах освіти ІІІ – ІУ рівнів акредитації. Галузь знань – 0505 «Машинобудування та матеріалообробка», напрям підготовки 6.050503 – Машинобудування, спец Іванов М. І., Переяславський О. М., Шиліна О. П. Мв 2013 5
5826 Робоча програма навчальної практики з навчальної дисципліни «Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство» для студентів факультету механізації сільського господарства денної форми навчання напряму підготовки «Машинобудування» та «Процеси, Іванов М.І., Шиліна О.П., Нагорна А.Ю. Нп 2013 1
5825 Методичні вказівки до проходження конструкторсько-технологічної (виробничої) практики студентами 4 курсу з спеціальності 7.05050312 – "Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва" Переяславський О.М., Дусанюк Ж.П., Турич В.В., Руткевич В.С Мв 2013 14
5674 Програма вступного фахового випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “Спеціаліст” на основі освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” за спеціальністю 7.05050312 – "Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва" Паламарчук І.П., Анісімов В.Ф., Середа Л.П., Солона О.В., Пвф 2013 0
5673 Програма вступного фахового випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодшого спеціаліста» напряму підготовки 6.050503 – «Машинобудування» фахове спрямування «Машини та обл Паламарчук І.П., Анісімов В.Ф., Середа Л.П., Солона О.В., Пвф 2013 1
5672 Програма вступного фахового випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр" на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" за спеціальністю 7.05050312 – «Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва Паламарчук І.П., Анісімов В.Ф., Середа Л.П., Солона О.В., Пвф 2013 0
5467 Програма навчальної практики з навчальної дисципліни «Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів» для студентів факультету механізації сільського господарства денної форми навчання Турич В.В., Худолій О.І., Руткевич В.С. Нп 2012 34
5466 Навчальний посібник «Практикум з матеріалознавства» Клименко В.М., Турич В.В., Руткевич В.С. Нп 2012 86
5462 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни Системи автоматизованого проектування(частина 1) для студентів спеціальності 7.05050312 – Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва та 7.05050313 – Обладнання переробних та харч Переяславський О.М., Козак Ю.М. Мв 2012 4
5443 Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу "Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання". Дусанюк В.А., Переяславський О.М., Подолянин І.М., Гуменюк О.Ю., Моторна О.О. Мв 2012 11
5363 Розрахунок на довговічність елементів будівельного підіймального пристрою з урахуванням дії нестаціонарних навантажень Є. В. Харченко, Ю. Є. Носов С 2012 684
5352 Послідовність визначення технологічних параметрів при вальцюванні заготовок із алюмінієвих сплавів в умовах ізотермічного деформування Л. В. Швець С 2012 355
5348 Оценка ресурса болтовых соединений рабочих колес гидротурбин на переходных режимах А. А. Водка, А. С. Степченко С 2012 624
5343 Применение алгоритма адаптивной фильтрации при динамических испытаниях колесных машин Д. М. Клец С 2012 660
5340 Определение деформаций и усилий при пластическом деформировании А. А. Дудников, А. И. Беловод, А. А. Кулемеш, Г. И. Семчук С 2012 411
5323 Вплив дисипаративних властивостей матеріалів протяжного інструменту на якість обробки гільз гідроциліндрів Л. П. Середа, Ю. Б. Паладійчук, Р. В. Будяк С 2012 521
5322 Пластичність алюмінієвих сплавів при ізотермічному вальцюванні заготовок В. І. Музичук, О. В. Нахайчук, Р. І. Сивак С 2012 429
5321 Анализ напряженно-деформированного состояния и динамика элементов конструкций гидротурбин Т. Ф. Медведовская, И. Е. Ржевская С 2012 453
5167 The problem of car thefts and the modern practice of its solution  Dobrovolskyi O.L.,  Stepanov V.V. Тд 2012 215
5029 «Практикум з технології конструкційних матеріалів» Шиліна О.П., Клименко В.М., Турич В.В., Руткевич В.С. Нп 2011 242
4789 Мобільні та стаціонарні роздавачі кормів у підприємстві з виробництва молока та вплив на мікроклімат Л. В. Польовий, Р. Л. Варпіховський, Т. Ю. Ткаченко С 2012 429
4576 Внутреннее трение в образцах медной проволоки, полученных методами многопереходной гидроэкструзии и волочения О. И. Дацко, Н. И. Матросов, А. Ф. Недыбалюк С 2011 378
4575 Особенности колебаний лопаток турбомашин и компрессоров с повреждениями Ю. С. Воробьев, М. А. Чугай, В. Н. Романенко, Р. Жондковски С 2011 289
4561 Технологічнi особливостi керування процесом абразивної доводки поверхонь деталей Р. І. Сілін, В. В. Третько С 2011 297
4559 Экспериментальное исследование виброактивности станов винтовой прокатки труб трубопрокатного агрегата ТПА 140 С. Р. Рахманов, В. Л. Тополов С 2011 269
4555 Влияние метода упрочнения на напряженное состояние обрабатываемой поверхности А. В. Канивец С 2011 337
4554 К вопросу деформируемости металлов при обработке давлением И. А. Дудников, А. А. Дудников С 2011 381
4501 Моделирование виброактивности стержня оправки стана винтовой прокатки труб С. Р. Рахманов, В. Л. Тополов С 2011 498
4500 Исследование динамики процесса прошивки трубной заготовки на прошивном стане С. Р. Рахманов С 2011 449
3908 Коэффициенты диффузии при электроконтактном припекании В. Я. Николайчук, Л.А. Ильницка, О.А. Заремба, О.Ю. Григорьев С 2012 185
3906 Моделирование распространения тепла при электроконтактном упрочнении металлизационных покрытий В.Я. Николайчук, Н. В. Гуль, К.М. Гнатюк С 2012 174
3566 Оцінка кавітаційного подрібнення рослинної сировини на прикладі шовковиці білої і чорної Т. М. Вітенько, Т. В. Зарецька С 2011 406
3552 Вплив динаміки машино-тракторних агрегатів на їх функціональну стабільність М. П. Артьомов С 2011 469
3530 Сучасний стан механізації вивантаження консервованих кормів В. С. Руткевич С 2011 555
3529 Напружено-деформований стан та деформуємість заготовок при поперечному видавлюванні з протитиском К. І. Коцюбівська, Ю. А. Бурєнніков, І. О. Сивак С 2011 413
3522 Теплообмен между поверхностью деформируемого металла и окружающей средой С. А. Скрябин, И. А. Гунько, И. А. Бубновская С 2011 441
3521 Дослідження з визначення технологічних параметрів вальцювання заготовок із алюмінієвих сплавів в умовах ізотермічного і наближених до нього деформування Л. В. Швець С 2011 437
3518 Пристрій для електричного очищення відпрацьованих газів двигуна внутрішнього згоряння О. М. Зубченко, А. О. Покусаєва, П. О. Фоменко, О. Д. Коваль С 2011 414
3517 Оценка деформируемости заготовок с использованием различных критериев разрушения О. В. Нахайчук С 2011 411
3510 Определение параметров моделей, формирующих паспорт материалов в процесах обработки давлением. Е. В. Солоная, И. А. Деревенько, В. А. Федотов, В. Е. Перлов С 2011 408
3509 Исследование сопротивления деформации при вальцовке заготовок С. А. Скрябін, І. В. Гунько, Д. С. Чайка, І. А. Бубновська С 2011 585
3503 Елементи автоматизованих інформаційних систем для проектування машин переробних та харчових виробництв С. І. Кормановський, О. В. Перфилов, С. А. Спірін С 2011 478
3499 Твердость и пластичность термопластов, применяемых в стоматологии В. А. Огородников, Е. В. Солоная, И. А. Деревенько, А. С. Васильчук С 2011 480
3497 Умови експлуатації і основні причини виходу із ладу ріжучих елементів робочих органів сільськогосподарських машин В. М. Пришляк, В. М. Яропуд С 2011 437
3496 Влияние электропластического эффекта на диффузионные процессы в деформируемых металлах Д. С. Герцрикен, Л. А. Лопата, Ю. Л. Хомяковский, Е. Е. Кожевникова С 2011 455
3495 Удосконалення обладнання для зберігання та сортування зернових культур Л. В. Фіалковська С 2011 480
3494 Учет потерь кинетической энергии при столкновении автомобилей в зависимости от угла контакта В. П. Байков, В. А. Огородников, П. А. Ульянич С 2011 470
3493 Доцільність використання механізованого інструменту для виконання розбирально-складальних робіт нарізних з"єднань М. В. Любін С 2011 456
3480 Уточнение задачи определения смещенного объема при профилировании заготовок осадкой радиусными плитами В. В. Кухарь С 2011 464
3281 Залежність пластичності металів від історії навантаження при об"ємному напруженому стані Р. І. Сивак, О. В. Нахайчук, В. А. Огородніков С 2011 436
3280 Исследование деформации торцевых участков при профилировании цилиндрических заготовок осадкой с продольным изгибом В. В. Кухарь С 2011 423
3074 Використання структурно-енергетичного методу для оцінки надійності та довговічності деталей і робочих органів машин О. В. Зазимко, Н. Б. Костецька, К. В. Лопатько С 2011 268
2590 Практикум з матеріалознавства. Навчальний посібник для студентів спец.6.090102 Клименко Володимир Михайлович Нп 2011 788
2574 Обзор математических моделей по описанию процесса турбоабразивной обработки И. М. Левинская, А. С. Зуев С 2011 472
2565 Технологические возможности гидроабразивной обработки затопленными струями А. Б. Цыгановский С 2011 824
2545 Исследования пластичности титановых сплавов при деформировании заготовок в калибрах различных систем В. І. Музичук, Р. В. Шкрилев, В. В. Печенюк С 2010 409
2544 Остаточные напряжения при упрочнении деталей электроконтактным припеканием Л. А. Лопата, Е. Б. Сорока, В. Н. Яропуд С 2010 428
2524 Тестові завдання з дисципліни «Технологічні основи сільськогосподар- ського машинобудування»: Навчальний посібник Іванов М.І., Дусанюк Ж.П., Дусанюк С.В., Шаргородський С.А. Нп 2010 44
2523 Комп’ютерна графіка (навчальний посібник) М.І. Іванов, О.Ю. Гуменюк, О.М. Міщук, С.А. Шаргородський Нп 2011 2775
2496 Аналіз нерівномірності руху роликової формувальної установки з енергетично врівноваженим приводом В. С. Ловейкін, К. І. Почка С 2010 456
2479 Інтенсифікація процесів лазерного спікання композиційних матеріалів енергією ультразвукових коливань В. В. Джемілінський, Л. Ф. Головко, О. О. Гончарук, О.Д. Кагляк С 2010 499
2472 Нестаціонарні коливання багатошарових ортотропних оболонок неканонічної форми Н. В. Сметанкіна С 2010 386
2448 Поведение слоистых оболочечных конструкций, ослабленных трещинами, в условиях сложного нагружения В.Н. Юрков С 2010 409
2446 Вплив обшивки та засклення кузова автобуса на характеристики його деформівних коливань Т.Ю. Підгайний, С.В. Войтків, Р.Р. Харгелія, Войтків О.С. С 2010 418
2442 Особенности шпиндельной обработки деталей в среде свободного абразива Л.М. Лубенская, Е.В. Нечай, Г.Ю. Бурлакова С 2010 547
2441 Визначення механічних властивостей матеріалів шляхом дослідження коливань зразка В.П. Ковбаса, Я.В. Коваль С 2010 405
2440 Условия обрабатываемости крупногабаритных деталей в U-образных контейнерах М.А. Калмыков, Д.В. Молчанов С 2010 417
2437 Формирование защитных фосфатных пленок в условиях механохимической вибрационной обработки сталей Л. А. Журавлёва, Р. Т. Савченко, П. В. Колодяжный С 2010 366
2396 Определение количества воздуха необходимого для полного биотоплива в дизельном двигателе В. Ф. Анисимов, В. Б. Рябошапка С 2010 1202
2394 Окремі аспекти автоматизації гнучких виробничих систем механообробки В. Б. Струтинський, Н. Р. Веселовська С 2010 1199
2392 Особливості побудови кривих течії з урахуванням ефекту Баушингера В. І. Музичук, О. В. Нахайчук С 2010 500
2347 Вальцовка заготовок из алюминиевых сплавов в условиях изотермического и приближенных к нему деформирования С. А. Скрябин, Л. В. Швец С 2010 491
2346 Оценка деформируемости при внедрении плоского штампа в металл с использванием МКЄ О. В. Нахайчук С 2010 436
2262 Газовый двигатель на базе четырехтактного дизеля общего назначения В. Н. Бганцев, А. М. Левтеров, В. П. Мараховский С 2010 503
2259 Мы все-таки перевоспитаем потребителя! Р. Онищенко С 2010 350
2094 Апарати для переробки олії в біодизель М. Ф. Друкований, В. М. Бандура, В. І. Паламарчук, О. М. Друкований С 2010 665
2090 ХДЗ (холодне деформаційне зміцнення) як пріоритет підвищення надійності гідроциліндрів для комунальної техніки Р. В. Будяк, Ю. Б. Паладійчук, Л. П. Середа С 2010 432
2087 Овочерізка з мінімальними енерговитратами В. С. Павленко, Я. О. Керніцький С 2010 328
2078 Похибка встановлення заготовки в трьохкулачковому самоцентрируючому патроні О. В. Литвин С 2010 1150
2073 Исследование напряжений в клеевом соединении кольцевого упругого компенсатора погрешностей системы "пресс-штамп" с защитными пластинами методом планирования эксперимента Е. Ю. Балалаева С 2010 402
1902 Моделювання сільськогосподарських процесів на ПЕОМ. Тичасова програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР «бакалавр» напряму 7.090215 "Машини і обладнання сільськогосподарського виробництва" у вищих навчальних закладах ІІ-ІV рівнів Козак Ю.М. Тп 2010 8
1891 Системи автоматизованого проектування. Тимчасова програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР "Спеціаліст" з спеціальностей 7.090215 – "Машини і обладнання сільськогосподарського виробництва" та 7.090221 Переяславський О. М. Тп 2010 0
1890 Системи автоматизованого проектування. Тимчасова програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР "Магістр" із спеціальностей 8.090215 – "Машини і обладнання сільськогосподарського виробництва" та 8.090221 –"Обладнання п Переяславський О. М. Тд 2010 0
1881 Моделювання технологічних процесів та систем. Имчасова програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР "Магістр" із спеціальності 8.090215 – "Машини і обладнання сільськогосподарського виробництва" в аграрних вищих закладах Переяславський О. М. Мв 2010 1
1880 Моделювання сільськогосподарських процесів на ПЕОМ. Тимчасова програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР «бакалавр» напряму 7.090215 "Машини і обладнання сільськогосподарського виробництва" у вищих навчальних закладах ІІ-ІV рівні Козак Ю.М. Тп 2010 0
1879 Моделювання сільськогосподарських процесів на ПЕОМ. Тимчасова програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР «бакалавр» напряму 7.090215 "Машини і обладнання сільськогосподарського виробництва" у вищих навчальних закладах ІІ-ІV рівні Козак Ю.М. Тп 2010 0
1875 Перспективи використання генерованого газового палива для тракторних двигунів Б. В. Ємець, О. С. Поліщук, Т. В. Эмець, В. П. Янович С 2010 516
1872 Підвищення надійності гідроциліндрів машин технологічними методами Р. В. Будяк С 2010 544
1871 Напружено-деформований стан та деформуємість заготовок при поперечному видавлюванні з прототиском К. І. Коцюбівська, І. О. Сивак С 2010 458
1870 Теплообмен между поверхностью деформируемого металла и окружающей средой И. А. Гунько, С. А. Скрябин, И. А. Бубновська С 2010 391
1866 Зносостійкість бурякорізальних ножів у цукровому виробництві В. І. Савуляк, В. В. Савуляк, Т. І. Молодецька С 2010 432
1862 Моделювання процесів потокового віброударного фільтрування вологих дисперсних матеріалів І. В. Севастьянов, Р. Д. Іскович-Лотоцький, В. С. Любін С 2010 379
1818 Аналіз обладнання для доїння корів на молочно-товарних фермах О. А. Поліщук, А. В. Грицун С 2010 378
1814 Оцінка конструктивних параметрів процесу тонкошарового центрифугування О. М. Яровий, І. М. Паламарчук С 2010 612
1812 Перспективи розвитку гальмівних систем з пневмоприводом О. Шпирко, О. М. Романов С 2010 650
1811 Нове в конструкціях регульованих амортизаторів С. Ю. Вдовиченко, О. М. Романов С 2010 395
1792 Стан розвитку сировинної бази виробництва, споживання біопалива та перспективи його розвитку В. О. Довженко, О. В. Гуцаленко С 2010 361
1791 Аналіз й удосконалення конструкцій вібросепаратора для насіння багаторічних трав, та його економічна ефективність О. А. Грищук, Л. В. Ярошенко С 2010 276
1555 Матеаріалознавство. Курс лекцій В.М. Клименко Кл 2010 3
1554 ПРАКТИКУМ З МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА Навчальний посібник Клименко В.М Нп 2010 1026
1553 ПРАКТИКУМ З МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА Навчальний посібник для студентів денної форми навчання спеціальності 6.090102 ’’ Технологія виробництва та переробки продуктів тваринництва’’ Клименко В.М. Нп 2009 1875
1552 ПРАКТИКТИКУМ З ТЕХНОЛОГІЇ КОНСТРУКЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ В.М.Клименко, В.В.Турич Мв 2010 132
1551 Технологія конструкційних матеріалів. / Частина перша. Констру ційні матеріали: властивості, класифікація, виробництво. Навчальний посібник В.М. Клименко, О.П Шиліна, А.Ю.Осадчук Нп 2005 2907
1550 Технологія конструкційних матеріалів. / Частина перша. Констру ційні матеріали: властивості, класифікація, виробництво. Навчальний посібник. В.М. Клименко, О.П Шиліна, А.Ю.Осадчук Нп 2005 1197
1549 Технологія конструкційних матеріалів. / Частина третя. Основи ме- ханічної обробки матеріалів. Навчальний посібник. В.М. Клименко, О.П Шиліна, А.Ю.Осадчук Нп 2008 1422
668 Практикум з матеаріолознавства. Навчальний посібник. Клименко В.М., Турич В.В. Мв 2006 2203
667 Практикум зТКМ "Механічна обробка матеріалів". Механічна обробка матеріалів. В.М.Клименко, В.В Турич Мв 2008 72


"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska