The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 16887
Title: Спосіб визначення ефективності функціонування гідроімпульсного приводу тривалої дії (Пат. на корисну модель № 88882)
Authors: Веселовська Н. Р., Зелінська О. В., Рубаненко О. О.
Keywords: функціонування гідроімпульсного приводу тривалої дії
Date of publication: 2018-08-06 10:31:42
Last changes: 2018-08-06 10:31:42
Year of publication: 2014
Summary: Спосіб визначення ефективності функціонування гідроімпульсного приводу тривалої дії, який включає виділення вібросигналів на резонансній частоті вібродатчика, їх нормування та виділення в них амплітудних груп, нормування вібросигналів проводять за огинаючими, серед яких виділяють амплітудні групи, а у виділених амплітудних групах частоти сигналів, що повторюються, порівнюють з частотами власних обертових коливань рухомих елементів
механічної системи, вимірюють кількість спрацювань, тиск робочої рідини у акумуляторній гідролінії, тиск у порожнині гідроциліндра, вертикальні переміщення вібростолу, визначають коефіцієнт ефективності функціонування гідроімпульсного приводу тривалої дії.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/16887.pdf
Publication type: Патенти на корисну модель видані в Україні
Publication: Пат. 88882 UA, МПК G01M 13/00. - № u 2013 09935 ; заявл. 09.08.2013 ; опубл. 10.04.2014, Бюл. № 7. - 6 с. : кр.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 16887.pdf Size : 196542 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska