The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 7879
Title: Теорія різання та інструменти. Конспект лекцій.
Authors: Веселовська Н.Р.
Keywords:
Date of publication: 2014-05-28 09:34:51
Last changes: 2014-05-28 09:34:51
Year of publication: 2014
Summary: В стислій формі наведено матеріал, необхідний для опанування дисципліни “ Теорія різання та інструменти ” студентами денної та заочної форм навчання. Висвітлено питання обробки металів різанням, параметри і фізичні явища, що супроводжують процес різання.
Для студентів технічних спеціальностей вищих навчальних закладів II-IV рівнів акредитації Міністерства аграрної політики та продовольства України.


URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/7879.pdf
Publication type: Конспекти лекцій
In the collections : Методичні матеріали/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 7879.pdf Size : 720356 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska