The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

Кафедра Двигунів внутрішнього згорання та альтернативних паливних ресурсів

ID TITLE AUTHOR (s) TYPE YEAR RANK
19704 Шляхи і методи підвищення довговічності і надійності роботи паливної апаратури автотракторних двигунів Анісімов В. Ф., Музичук В. І. П’ясецький А. А., Рябошапка В. Б. Мвв 2012 991
19653 Рекомендації щодо використання суміші дизельного та біодизельного палив з динамічним регулюванням її відсоткового складу в якості палива для дизеля Галущак О.О., Рябошапка В.Б., Комаха В.П. С 2018 324
19607 Исследование влияния топливного насоса с пружинным приводом плунжера на качество распыливания и процесса горения биотоплива в дизеле Анисимов В.Ф., Музичук В.И., Рябошапка В.Б., Ковальчук А.С. С 2016 411
19501 Основи керування сільськогосподарською технікою. Програма навчальної практики для студентів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 208 «Агроінженерія» та 133 «Галузеве машинобудування» денної форми навчання. Комаха В. П., Рябошапка В.Б., Єленич А. П., Грицюк В. М. Нп 2019 133
19468 Система живлення дизельного двигуна з електронним регулюванням складу суміші (Пат. на корисну модель № 125234) Гунько І. В., Пришляк В. М., Пясецький А. А., Бурлака С. А. Пнк 2018 411
19276 Оцінка екологічності нафтового палива та біопалива з використанням методології повного життєвого циклу Гунько І.В., Бурлака С.А., Єленич А.П. С 2018 684
19226 Analysis of technologies of sowing and sowing Komaha V.P., Burlaka S. A., Kupchuk I. M., Yakkovskaya R. O. Сун 2018 294
19214 Вибір оптимальної методики покращення складу сумішевого біопалива з рослинних олій Гунько І.В., Бурлака С. А., Ярощук Р.О. С 2018 918
19212 Зниження навантаження елементів конструкції моста керованих коліс самохідної косарки шляхом раціональної установки гідроциліндрів Малаков О.І., Бурлака С.А., Ярощук Р.О. С 2018 577
19168 Теоретичні основи теплотехніки. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів. Галузь знань 13 – Механічна інженерія. Спеціальність 133 - Галузеве машинобудування Музичук В. І. Нп 2019 5
19167 Теплотехніка. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів. Галузь знань 14 – Електрична інженерія. Спеціальність 141 – Електроенергетика, електротехніка і електроніка. Музичук В. І. Нп 2019 25
19117 Система паливоподачі дизельного двигуна з електронним регулюванням складу дозованої паливної суміші Гунько І.В., П'ясецький А.А., Бурлака С.А., Сун 2017 501
18900 Покращення техніко-економічних показників дизеля 4ЧН 12/14 з використанням біопалива Подоляк Олександр Олексійович FF 2018 4
18898 Моделювання характеристик впорскування і розпилювання дизельного та біодизельного палива для дизельних двигунів Безверхий Андрій Дмитрович FF 2018 8
18858 Вдосконалення методів прогнозування потреби в запасних частинах двигунів вантажних автомобілів Бурдейний Юрій Олександрович FF 2018 7
18857 Організація перевізних процесів продовольчих та сільськогосподарських товарів в м. вінниця Барський Дмитро Олександрович FF 2018 4
18856 Підвищення ефективності і безпеки функціонування газопаливної апаратури газодизельних автобусів Попенко Олександр Ігорович FF 2018 4
18684 Обгрунтування параметрів барабанної сушарки для сушки насіння Попов Вячеслав Дмитрович FF 2018 4
18225 Дослідження енергетичних показників автомобіля при ДТП Наконечний Володимир Петрович FF 2018 4
18041 Обґрунтування використання біопаливних композицій у якості моторного палива на сільськогосподарських тракторах Ткач Олександр Анатолійович FF 2018 8
17935 Обґрунтування та вибір параметрів сумішоутворення й згорання альтернативних палив в дизелі Очеретнюк Сергій Петрович FF 2018 4
17921 Дослідження видів технічного обслуговування транспортних засобів Колісник Богдан Володимирович FF 2018 7
17838 Удосконалення бортової системи контролю зношування фрикційної муфти коробки передач трактора belarus-922 Волкотруб Сергій Аркадійович FF 2018 4
17837 Підвищення експлуатаційних характеристик трактора к-9520 шляхом вибору раціональних параметрів електромеханічної трансмісії Боровик Андрій Вікторович FF 2018 3
17836 Удосконалення молотильно-сепаруючого пристрою з диференційним підбарабанням для інтенсифікації обмолоту і сепарації зерна комбайна дон-1500 Гаврищук Сергій Олегович FF 2018 11
17835 Удосконалення теоретичних і експериментальних методів вібраційно-імпульсного діагностування зубчастих передач трансмісійних вузлів мобільних машин Шрубковський Володимир Олександрович FF 2018 3
17695 Обгрунтування конструктивно- технологічних параметрів ярусного глибокорозпушувача для зрошуваних грунтів Писаренко Ігор Володимирович FF 2018 6
17682 Підвищення ефективності експлуатації транспортних засобів створенням інноваційного діагностичного комплексу Топчій Михайло Миколайович FF 2018 5
17642 Удосконаленя світлофорного регулювання для ефективної організації руху Прядко Ярослав Васильович FF 2018 2
17641 Покращення екологічних показників вантажних автомобілів переобладнанням дизеля в газодизель Сологуб Євгеній Віталійович FF 2018 3
17640 Підвищення ефективності перевезення вантажів автомобільним транспортом компанії удосконаленням структури та організаційних форм технологічних процесів Мазяр Олександр Анатолійович FF 2018 3
17639 Визначення раціональних параметрів системи живлення дизельного двигуна для його ефективної роботи на біодизельному паливі Максименко Володимир Володимирович FF 2018 9
17597 Дослідження аграрно-технічного сервісу машин при мінімальних затратах ресурсів Момот Микола Валерійович FF 2018 6
17540 Автомобілі та Правила дорожнього руху. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни для студентів факультету механізації сільського господарства галузі знань 13 – «Механічна інженерія», спеціальність 133 – «Галузеве машинобудування» Комаха В.П., Єленич А.П. Мв 2018 16
17510 Удосконалення конструкції турбокомпресора системи газотурбонадуву тракторних двигунів та досліждення його робочих характеристик Плохотнюк Валерій Леонідович FF 2018 9
17509 Дослідження схем та удосконалення газорозподільного механізму автомобільного двигуна з новим циклом роботи Александров Олександр Михайлович FF 2018 5
17425 Обгрунтування параметрів різьбових з’єднань елементів конструкції транспортних засобів Безвершук Роман Володимирович FF 2018 2
17390 Обгрунтування параметрів транспортно-технологічного процесу на основі підвищення тягово-зчіпних властивостей автомобілів Сеник Тарас Олегович FF 2018 4
17389 Підвищення паливної економічності тракторів МТЗ 80-82 за рахунок використання водно-паливної суміші Пантелей Михайлo Сергійович FF 2018 6
17388 Обґрунтування методів діагностування дизельних двигунів за вібраційними параметрами Богуш Вячеслав Валерійович FF 2018 5
17387 Обгрунтування параметрів процесу впорскування та випаровування палива Балтовський Артем Анатолійович FF 2018 4
17386 Обгрунтування параметрів пристрою очищення відпрацьованих газів дизельного двигуна на основі використaння рідинного нейтралізатора Бевз Руслан Іванович FF 2018 4
17354 Обгрунтування обладнаннядля автоматизованої станції діагностики автомобілів та дослідження якості її роботи Печінко Дмитро Олександрович FF 2018 8
17344 Удосконалення конструкції гальмівної системи трактора Т-150К та дослідження деформації основних елементів гальм Мукоїд Микола Юрійович FF 2018 4
16963 Вплив на економічні показники транспортних засобів використання біодизельного палива Галущак Д.О., Галущак О.О., Вдовиченко О.В. Тд 2017 766
16961 Вибір критеріїв оцінки ефективності оцінки ефективності переведення дизельного двигуна на роботу на суміші дизельного та біодизельного палив Галущак Д. О., Галущак О. О., Вдовиченко О. В., Зелінський В. Й. Тд 2018 534
16952 Перевірка адекватності математичної моделі системи «Двигун – система живлення сумішшю дизельного та біодизельного палив» Поляков А.П., Галущак О.О., Галущак Д.О. С 2018 555
16951 Дослідження впливу завантаження автомобіля на витрату палива при використанні системи живлення двигуна зі зміною складу суміші дизельного та біодизельного палив Поляков А.П., Галущак Д.О., Галущак О.О., Вдовиченко О.В. С 2017 553
16920 Дослідження взаємозв’язку ефективних показників двигуна та тягових характеристик трактора з використанням біодизельного палива на основі тягово-потужнісного балансу Комаха В.П., Рябошапка В.Б. С 2016 497
16918 Перспективи розвитку безрозбірного діагностування машинно-тракторного агрегату, працюючого з використанням альтернативного палива Гунько І.В., Рябошапка В.Б., Коваль Л.Г. С 2017 700
16335 Study physical and mechanical properties pile as of biofuel as alternative Комаха В. П., Янович В. П. С 2017 572
16332 Програма фахового іспиту до вступу в аспірантуру за галуззю знань 13 «Механічна інженерія» за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» Бандура В.М., Матвійчук В.А., Веселовська Н.Р., Янович В.П., Ветохін В.І., Гунько І.В., Пришляк В.М., Галущак О.О. Пвф 2018 12
16282 Підвищення екологічних показників транспортних засобів при використанні альтернативних видів палива Ільніцький Павло Романович FF 2018 7
16229 Підвищення експлуатаційних властивостей дизельних палив в умовах автотранспортних господарств Антонюк Володимир Віталійович FF 2018 12
16126 Теплозабезпечення підприємств галузі. Методичні вказівки до лабораторних робіт для студентів спеціальності Харчові технології Музичук В.І. Мв 2018 25
16004 Підвищення ефективності використaння aвтотранспортних засобів при перевезені зерна Михайленко Максим Петрович FF 2018 4
16001 Удосконалення конструкції головки дизельного двигуна Д-240 та дослідження його характеристик при роботі на біопаливі Уманець Денис Дмитрович FF 2018 6
15998 Вдосконалення конструкції нагнітатільного клапана та дослідження характеристик насоса при роботі дизеля д-240 на біопаливі Климчук Богдан Валентинович FF 2018 4
15906 Обгрунтування параметрів нерегульованих гідронасосів транспортних засобів Русенко Микола Миколайович FF 2018 3
15876 Обгрунтування параметрів універсальних шарнірів приводних валів транспортних засобів Любарський Іван Анатолійович FF 2018 2
15875 Обгрунтування параметрів шліцьових зєднань приводних валів транспортних засобів Любарський Віталій Анатолійович FF 2018 3
15665 Теплозабезпечення підприємств галузі. Програма навчальної дисципліни для підготовки магістрів напряму підготовки 181 – Харчові технології Музичук В.І. Нп 2018 7
15664 Теплотехніка. Методичні вказівки і тестові завдання до самостійної роботи студентів Музичук В.І. Мв 2018 31
15663 Тепловодопостачання АПК. Методичні вказівки і тестові завдання до самостійної роботи для підготовки магістрів спеціальності 141 – електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Музичук В.І. Мв 2018 19
15576 Аналіз технологічних систем. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів денної та з аочної форми навчання для підготовки фахівців факультету механізації галузі знань галузі знань 13 « Механічна інженерія Бакалавр Гунько І.В., Рябошапка В.Б., Кравець С.М., Єленич А.П., Бурлака С.А. Мв 2018 79
15575 Аналіз технологічних систем. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів денної та за очної форми навчання для підготовки фахівців факультету механізації галузі знань галузі знань 13 « механічна інженерія Магістр Гунько І.В., Рябошапка В.Б., Кравець С.М., Єленич А.П., Бурлака С.А. Мв 2018 19
15571 Навігаційні системи в тваринництві. Методичні вказівки з організації самостійної роботи для студентів заочної форм навчання спеціальності 208 – «Агроінженерія» освітнього ступеню «Магістр» розроблено відповідно до навчального плану спеціальності 208 – «Агр Комаха В.П. Мв 2018 6
15570 Навігаційні системи в землеробстві.Методичні вказівки з організації самостійної роботи для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 208 – «Агроінженерія» за спеціалізаціями «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва» та «Мех Комаха В.П. Мв 2018 18
15569 Енергозбереження та використання поновлювальних джерел енергії. методичні вказівки з організації самостійної роботи для студентів денної форми навчання спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка і електромеханіка освітнього ступен Комаха В.П., Галущак О.О. Мв 2018 11
15566 Аналіз технологічних систем. Методичні рекомендаці з організації самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 0505 «Машинобудування та матеріалообробка » освітньо го ступеня «Бакалавр» спеціальності 6.050503 «Машинобудування» Гунько І.В., Рябошапка В.Б., Кравець С.М., Єленич А.П., Бурлака С.А. Мв 2018 56
15015 Дослідження експлуатаційних властивостей шарових пальців транспортних засобів Борецький Віктор Олександрович FF 2018 7
14998 Удосконалення методики стендових випробувань двигунів з розробкою пристрою для дослідження їх характеристик Рачок Р.П. FF 2018 9
14983 Динамічна оптимізація параметрів вагонопотоків в агропромислових транспортних системах Прокопчук Сергій Миколайович FF 2018 9
14982 Удосконалення процесу механізації збирання та первинної обробки біоенергетичної верби Василенко Тетяна Сергіївна FF 2018 11
14971 Дослідження методів виготовлення кузовних деталей для підвищення пасивної безпеки транспортних засобів Кузь Ігор Олександрович FF 2018 10
14960 Дослідження деформації кузовних деталей автомобіля при дтп Войтенко Вадим Володимирович FF 2018 10
14808 Розробка альтернативної технології випробування автомобільних двигунів та дослідження їх характеристик Клопотівського Сергія Анатолійовича FF 2017 10
14807 Дослідження характеристики альтернативного паливного насоса з пружинним приводом плунжера для роботи дизелів на біопаливі Гулька Петра Леонідовича FF 2017 9
14806 Дослідження характеристики альтернативного паливного насоса з пружинним приводом плунжера для роботи дизелів на біопаливі Гулька Петра Леонідовича FF 2017 6
14805 Удосконалення конструкції альтернативного автомобільного роторного двигуна та дослідження термодинамічного процесу горіння Півовара Дмитра Олеговича FF 2017 7
14804 Удосконалення конструкції альтернативного автомобільного роторного двигуна та дослідження термодинамічного процесу горіння Півовара Дмитра Олеговича FF 2017 4
14803 Удосконалення конструкції плунжерної пари паливного насоса та дослідження витоків палива в картер насоса Полиця Вадима Леонідовича FF 2017 8
14794 Методичні вказівки з підготовки кваліфікаційної роботи магістра зі спеціальності 208 – «Агроінженерія» спеціалізації «Транспортні технології та засоби в агропромисловому комплексі» Бандура В.М., Гунько І.В., Рябошапка В.Б., Комаха В.П., Пясецький А.А. Мв 2017 26
14337 Трактори і автомобілі. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Трактори і автомобілі» для студентів освітнього ступеня «бакалавр» галузі знань 20 «Аграрні науки і продовольство» Анісімов В.Ф., Гунько І.В., Рябошапка В.Б., П’ясецький А.А. Мв 2017 45
14258 Організація ТО та ремонту МТП в ПРАТ ПК «Поділля» Крижопільського району Вінницької області Рослий Мирослав Володимирович FF 2017 8
14210 Удосконалення системи живлення дизельного двигуна при використанні альтернативних видів палива на базі ФГ «Вербка» Чечельницького району Мартинюк А.І. FF 2017 7
14192 Модернізація двигуна з переведенням його на шеститактний цикл Гаврилюк Олександр Сергійович FF 2017 6
14125 Організація технічного обслуговування і ремонту транспортних засобів в ТОВ «Перемога» с. Гути Тульчинського району Вінницької області Кушнір Дмитро Васильович FF 2017 7
14100 Удосконалення механізму відбору потужності універсально-пропашного трактора на базі ПП ВСГД «Радівське», с. Радівка Калинівського району Вінницької області Подолян Андрій Леонідович FF 2017 4
14078 Модернізація системи живлення автомобільного двигуна з метою використання газогенераторного палива в умовах ПП «Еко-молпродукт», с. Некрасово Вінницького району Пясецький Сергій Леонідович FF 2017 5
14030 Удосконалення гідравлічної системи трактора на базі ТОВ «Птахокомплекс «Веремій», с. Гопчиця Погребищанського району Вінницької області Торчинський Михайло Васильович FF 2017 4
14029 Удосконалення робочого обладнання колісного трактора на базі ФГ «Поділля», с. Пеньківка Шаргородського району Вінницької області Побережник Сергій Сергійович FF 2017 4
13954 Розширення технічних можливостей пп «еко-молпродукт», с. некрасове вінницького району розробкою стенда для холодної обкатки двигунів внутрішнього згорання Бабій Руслан Юрійович FF 2017 4
13952 Удосконалення параметрів подачі біопалива для енергетичних засобів сільськогосподарського виробництва Царегородцева К. В., Гунько І.В. FF 2017 19
13899 Розробка методу діагностування плунжерних пар паливного насосу високого тиску дизельного двигуна Коломієць Олександр Станіславович FF 2017 10
13872 Розширення технічних можливостей пп «еко-молпродукт», с. некрасово вінницького району розробкою пристосування для обкатування коробок передач автомобілів Онищук Роман Васильович FF 2017 5
13866 Розширення технічних можливостей тов «агро-еталон», с. м. т. тиврів з розробкою електротехнічного відділення Василевський Сергій Вікторович FF 2017 38
13842 Удосконалення конструкції молотильної системи зернозбирального комбайну на базі ТОВ «Світанок-агросвіт» Стефонцов Богдан Іванович FF 2017 5
13841 Удосконалення ротаційної косарки для збирання багаторічних трав на базі ПП «Кирик О.П.» Москаленко Михайло Олександрович FF 2017 4
13840 Удосконалення процесу відновлення дисків сошників зернових сівалок на базі ТОВ ПК «Зоря-Поділля» Димінський Леонід Антонович FF 2017 6
13839 Удосконалення технології ремонту розподільних валів двигунів з зовнішнім сумішоутворенням на базі ПАТ «Вінницяобленерго» Адамчук Ярослав Андрійович FF 2017 4
13758 Удосконалення системи охолодження автомобільного двигуна в умовах Уладово-Люлинецької дослідно-селекційної станції Шмігельський С.І. FF 2017 7
13711 Удосконалення системи живлення тракторного дизеля в умовах ТОВ «Сабарів-Трак Іщенко Богдан Юрійович. Яцковський В.І. FF 2017 4
13710 Удосконалення засобів діагностування тракторних дизелів в умовах СПП «Кісниця» Крижопільського району Коменда Руслан Миколайович,Гунько Ірина Василівна FF 2017 7
13700 Проект автобази ТОВ «Маньківці» с. Маньківці транспортного підрозділу ВАТ «Барський кар’єр» Кузевич Олександр Сергійович FF 2017 4
13588 Удосконалення та дослідження процесу доопрацювання колосового вороху з метою зниження травмування зерна при збіранні Тодосюк Костянтин Анатолійович FF 2017 9
13587 Реконструкція автобази ФГ «Агро-Вас», с. Василівка, Тульчинського р-ну з розробкою стенда для розбірання, складання і регулювання зчеплення автомобілів Олійчук Олександр Сергійович FF 2017 6
13586 Проект автобази ТОВ «Маньківці» с. Маньківці транспортного підрозділу ВАТ «Барський кар’єр» Кузевич Олександр Сергійович FF 2017 5
13021 Методичні вказівки та завдання /Робочий зошит/ для виконання практичних робіт складений у відповідності з програмою курсу «Механізація, електрифікація та автоматизація сільськогосподарського виробництва» (Частина 1 - Трактори та автомобілі) для студентів н Гуцаленко О.В., Яцковський В.І., Комаха В.П., П'ясецький А.А., Рябошапка В.Б. Мв 2017 28
12939 "Навігаційні системи в тваринництві" Методичні вказівки для виконання практичних робіт для студентів освітнього рівня "Магістр" спеціальності 208 "Агроінженерія" Комаха В.П., Ковальчук О.С. Мв 2017 4
12938 Тепловодопостачання в АПК. Лабораторний практикум. Музичук В. І., Рябошапка В.Б., Пясецький А.А. Мв 2017 14
12937 Керування сільськогосподарськими тракторами. Методичні вказівки для проведення навчальної практики із с лухачами курсів підготовки трактористів - машиністів категорії А1 Музичук В.І., Рябошапка В.Б., П’ясецький А.А. Мв 2017 13
12936 Експлуатація сільськогосподарських тракторів. Методичні вказівки для самостійної навчальної практики із слухачами курсів підготовки трактористів - машиністів категорії А1 Гунько І.В., Гуцаленко О.В., Музичук В.І., П’ясецький А.А. Мв 2017 6
12919 Слюсарна справа. Методичні вказівки для підготовки трактористів-машиністів категорії а1 Музичук В.І., Пясецький А.А. Балтремус С.Е. Мв 2017 4
12899 Правила дорожнього руху Методичні вказівки до самостійної роботи студентів. Музичук В.І., Пясецький А.А. Мв 2017 27
12875 Процеси та апарати біотехнологічних виробництв. Лабораторний практикум підготовки здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» напряму підготовки 6.100202 "Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва" Яцковський В. І., Гунько І.В., Гуцаленко О. В. Мв 2017 42
12874 Паливо-мастильні та інші експлуатаційні матеріали. Лабораторний практикум підготовки здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» напряму підготовки 6.100102 "Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва" Яцковський В. І., Гуцаленко О. В. Мв 2017 46
12849 Навігаційні системи в рослинництві. Методичні вказівки для підготовки фахівців освітньо - кваліфікаційного рівня « Магістр » спеціальності 208 – Агроінженерія. Комаха В.П., Ковальчук О.С. Мв 2017 24
12848 Навігаційні системи на транспорті. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів зі спеціальностей 133 Галузеве машинобудування та 208 Агроінженерія Комаха В.П., Ковальчук О.С. Мв 2017 15
12826 Водіння автомобіля методичні вказівки для студентів всіх факультетів. Анісімов В.Ф., Музичук В.І., Тимчишин В.В., Балтремус С.Е. Мв 2017 6
12699 Трактори та автомобілі. Методичні вказівки та завдання для виконання лабораторних робіт студентам напряму 6.100102 «Процеси, машини та обладнання сільськогосподарського виробництва» Гуцаленко О.В., Пясецький А.А. Мв 2017 15
12458 Обґрунтування параметрів робочого процесу керованих дискових гальмівних механізмів колісних тракторів Жуку Євгенію Ігоровичу FF 2017 6
12257 Дослідження впливу експлуатаційних умов на карданні вали тракторів і автомобілів Генсицький Владислав Анатолійович FF 2017 5
12255 Поліпшення техніко - економічних показників дизельного двигуна 4 чн 12/14, що працює на біопаливі Коломієць Віталій Андрійович FF 2017 9
11947 Методичні вказівки та завдання /Робочий зошит/ для практичних занять з дисципліни «Основи керування сільськогосподарською технікою» сформовані у відповідності з програмою курсу для студентів спеціальностей 133 Галузеве машинобудування, 208 Агроінженерія, 2 Комаха В.П., Гуцаленко О.В., Рябошапка В.Б. Ковальчук О.С., Рз 2016 226
11817 Методичні вказівки та завдання /Робочий зошит/ для виконання практичних робіт складений у відповідності з програмою курсу «Механізація, електрифікація та автоматизація сільськогосподарського виробництва» для студентів не інженерних спеціальностей галузей з Гуцаленко О.В., Комаха В.П., Пясецький А.А., Рябошапка В.Б. Яцковський В.І., Мв 2016 12
11758 Проект дільниці для прискореної обкатки тракторних дизелів після ремонту для ФГ «Правобережне», с. Танське Уманського району Черкаської області Явтушенко Констянтин Сергійович FF 2016 5
11735 Покращення керованості легкового автомобіля застосуванням симетричного диференціала в умовах ФГ «Аросоюз», с. Білилівка Ружинського району Житомирської області Усатенко С.Е. FF 2016 7
11725 Удосконалення гідроприводу керування тракторів марки «Беларус» з метою покращення їх маневрування Тарусов Артем Андрійович FF 2016 5
11642 Обґрунтування параметрів вібродіагностування системи живлення дизельних двигунів на базі ФГ «Мордванюк» с. Городківка Крижопільського району Вінницької області Штувбейний Валентин Васильович FF 2016 8
11622 Удосконалення технологічного обладнання лінії виготовлення кормів на базі тов «вінницька птахофабрика» м. ладижин, тросцянецького району вінницької області Дзюбенко Максим Петрович, науковий керівник Гунько Ірина Василівна FF 2016 7
11590 Покращення екологічних показників дизельного двигуна універсально-просапного трактора шляхом удосконалення ГРМ в умовах ТОВ «Вінниця Електро Континент» Попівнюк Сергій Анатолійович FF 2016 5
11589 Зменшення енерговитрат при експлуатації трактора Т-150К-09 шляхом переведення дизельного двигуна на газовий вид палива в умовах ПрАТ «Якушинецьке» с. Якушинці Вінницького району Івахов Олександр Сергійович FF 2016 5
11588 Зменшення навантаження двигуна трактора модернізацією приводу переднього моста в умовах ПП «ПулАгро Ритм» с. Пултівці Вінницького району Зелінський Володимир Володимирович FF 2016 4
11586 Покращення технічного обслуговування колісних сільськогосподарських машин на базі ДП «Байс-Агро» с. Вишнопіль Тальнівського району Черкаської області Дремлюга Сергій В’ячеславович FF 2016 4
11470 Організація ТО та ремонту в СТОВ «Кряж і К» Крижопільського району з розробкою стенду для розбирання і складання коліс Півкишка Василь Сергійович FF 2016 5
11445 Розширення технічних можливостей ФГ "Межеріччя", с. Межерічне Голованівського району Кіровоградської області розробкою пристроїв для ремонту муфт зчеплень автомобілів Садовий Олександр Володимирович FF 2016 4
11416 Вдосконалення обєкту теплопостачання КСП "Родниківка", с.Родниківка Уманського району Черкаської області Любарський Андрій Васильович FF 2016 5
11415 Розширення технічних можливостей ремонтної бази ФГ "Бухнівське", С. Бухни Погребищанського району розробкою обладнання для діагностування двигунів внутрішнього згорання Шевчук Сергій Миколайович FF 2016 6
11411 Розширення технічних можливостей бази ФГ "Бухнівське", С. Бухни Погребищанського району розробкою пристрою для визначення технічного стану коробок передач автомобілів Чернівецький Артем Юрійович FF 2016 6
11410 Розширення технічних можливостей обслуговуючої бази розробкою пристрою для заміни елементів трансмісії автомобілів на базі Чернятинського коледжу ВНАУ, с. Чернятин Жмеринського району Спірідонов Євгеній Вячеславович FF 2016 5
11109 Покращення способу коригування паливоподачі дизельного двигуна на базі пп «американські технології» хмільницького району Степанюк Богдан Михайлович FF 2016 5
10986 Удосконалення процесу приготування палива рослинного походження для використання в сучасних двигунах на базі стов «мрія» шаргородського району Перебейніс Максим FF 2016 8
10959 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Аналіз технологічних систем. спеціальні глави” Гунько І.В., Кравець С.М., Ковальчук О.С. Мв 2016 100
10958 Використання Microsoft Excel для вирішення завдань оптимізації пара-метрів технологічних систем ля студентів факультету механізації сільського господарства напрямів підг о- товки 208 – Агроінженерія, 133 - Галузеве машиноб у дування (6.100102 – Процеси, Гунько І.В., Кравець С.М., Ковальчук О.С. Мв 2016 47
10909 Удосконалення пункту технічного обслуговування СВК "Надія" Калинівського району з розробкою автомобільного піднімача Горбатюк Ю.І. FF 2016 7
10908 Механізація вирощування цукрових буряків з удосконаленням конструкції коренезбиральної машини в умовах СТОВ "Промінь", с. Суслівці Летичівського району Хмельницької області Тимчик Д.В. FF 2016 8
10845 Використання машин при вирощуванні сої в СТОВ «Ольгопіль» Чечельницького району з удосконаленням сівалки Марценюк Анатолій Олегович FF 2016 6
10844 Обгрунтування комплексу машин для вирощування картоплі в ПОСП «Прогрес» Вінницького району Димніч Максим Сергійович FF 2016 4
10824 Сучасні методи розрахунків ДВЗ Яцковський В. І., Гунько І. В., Гуцаленко О. В. Мвв 2016 9
10823 Теплотехніка. Лабораторний практикум до вивчення дисципліни для студентів денної і заочної форми навчання ОКР Бакалавр Музичук В.І. П 2016 73
10768 Тепловодопостачання АПК. Програма навчальної дисципліни для підготовки магістрів напряму підготовки 8.10010101 "Енергетика сільськогосподарського виробництва" Музичук В. І. Нп 2016 10
10750 Покращення експлуатаційних властивостей трактора Білорусь-2103 удосконаленням елементу ходової системи в умовах ФГ «Салій» Оратівського району Пашківський Валентин Ігорович FF 2016 4
10749 Покращення експлуатаційних властивостей тарктора ХТЗ-150К-09 досконаленням елементу трасмісії в умовах ТОВ «ОратівЛатінвест» Ткачук Олександр Вікторович FF 2016 4
10738 Техніко-експлуатаційні характеристики сільськогосподарських тракторів іноземного виробництва. Довідник для фахівців з механізації сільського господарства та студентів вищих аграрних закладів- Гуцаленко О.В., П’ясецький А.А. Д 2016 1
10731 Розширення технічних можливостей обслуговуючої бази ФГ "Династія -ЮВ" з розробкою стенду для демонтажу і монтажу пневматичних шин Яремчук Віктор Сергійович FF 2016 5
10730 Розширення технічних можливостей обслуговуючої бази ПрАТ "Явір-агросервіс" з розробкою оснастки для розбирання та складання двигунів Цегельник Вадим Вікторович FF 2016 5
10720 Покращення технічного обслуговування вантажних автомобілів на базі ДП «Томашпільводоканал» Зозуля Віктор Михайлович FF 2016 6
10524 Лабораторний практикум для підготовки фахівців освітньо- кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності 8.10101 - ”Енергетика сільськогосподарського виробництва Комаха В.П. , Гуцаленко О.В., Рябошапка В.Б. , Ковальчук О.С. П 2016 43
10523 Лабораторний практикум для підготовки фахівців освітньо- кваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальності 6.100101 - ”Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі” Гунько І.В., Комаха В.П., Рябошапка В.Б. , Ковальчук О.С. П 2016 18
10479 Програма вступного фахового випробування для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра по спеціальності 208 – «Агроінженерія» за спеціалізацією «Транспортні технології та засоби в агропромисловому комплексі» Бандура В.М. Паламарчук І.П., Гунько І.В., Середа Л.П., Солона О.В., Пришляк В.М. Пвф 2016 1
10478 Програма додаткового вступного випробування для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра по спеціальності 208 – «Агроінженерія» за спеціалізацією «Транспортні технології та засоби в агропромисловому комплексі» Бандура В.М. Паламарчук І.П., Гунько І.В., Середа Л.П., Солона О.В., Пришляк В.М. Пвф 2016 3
10477 Методичні вказівки та завдання для виконання лабораторних робіт з дисципліни ”Трактори та автомобілі” (Розділ «Електрообладнання тракторів та автомобілів») студентам факультету механізації сільського господарства зі спеціальності: 6.100102 ”Механізація сіл Гуцаленко О.В., П’ясецький А.А., Мв 2016 4
10269 Моделювання процесу згорання в тракторних і комбайнових дизелях, працюючих на різних видах палива за допомогою уточненої моделі І. І. Вібе шляхом апроксимації експериментальних даних Семенов В.Г., Комаха В.П., Рябошапка В.Б. С 2015 308
10228 Експрес-діагностика якості розпилювання палива в автотракторних дизелях лазерним анемометром Франчук Олександр Анатолійович FF 2016 8
10224 Дослідження процесу сушіння термолабільних матеріалів у високотемпературних сушарках Заїка Михайло Олександрович FF 2016 3
10206 Дослідження вібраційних параметрів блок-картеру дизельних двигунів при використанні альтернативних видів палива Шкорба Олег Володимирович FF 2016 6
10205 Діагностування технічного стану двигунів за зміною крутного моменту Голембівський Олександр Анатолійович FF 2016 6
10190 Удосконалення конструкції форсунки з електронним керуванням та дослідження характеристик подачі з урахуванням стисливості палива Бень Я.В. FF 2016 4
9810 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “аналіз технологічних систем” частина 2 “використання microsoft visio для побудови блок-схем технологічних процесів, креслень, організаційних діаграм, планів майстерень ” Гунько І.В., Кравець С.м. Мв 2015 299
9372 Реактивна парова турбіна Борисюк Дмитро Вікторович, Твердохліб Ігор Вікторович, Яцковський Віктор Іванович, Півнюк Андрій Вікторович С 2013 1468
9371 Особливості вібродіагностики низькообертових підшипників кочення Борисюк Д. В., Твердохліб І. В., Полєвода Ю. А. С 2013 1002
9370 Установка для комбінованого вироблення тепло- та електроенергії з використанням альтернативних джерел енергії для фермерських господарств Борисюк Дмитро Вікторович, Твердохліб Ігор Вікторович, Христиченко Роман Леонідович, Поперечний Віталій Валерійович С 2013 587
9369 ПАРОВА ТУРБІНА Борисюк Дмитро Вікторович, Твердохліб Ігор Вікторович, Кузь Вадим Олександрович С 2013 666
9368 Системи вимірювання та аналізу вібрації, удару і шуму Борисюк Д. В., Яцковський В. І. С 2013 1673
9367 Підвіска обприскувача Борисюк Дмитро Вікторович, Твердохліб Ігор Вікторович, Франчук Олександр Анатолійович С 2013 823
9366 Виброакустическая диагностика дефектов и неисправностей подшипников качения Борисюк Д. В. С 2014 1451
9365 Вібродіагностика поршневих машин Борисюк Д. В., Печенюк О. В. С 2014 820
9360 Діагностування передніх мостів колісних тракторів Борисюк Дмитро Вікторович, Яцковський Віктор Іванович С 2015 694
9359 Перспективи розвитку машин для обробітку ґрунту Борисюк Дмитро Вікторович, Твердохліб Ігор Вікторович, Захарчук Сергій Анатолійович, Петрович Євгеній Володимирович С 2015 1407
9358 Методи та засоби діагностування тракторів Борисюк Дмитро Вікторович, Яцковський Віктор Іванович С 2015 1700
8689 Рекомендації керівникам підрозділів АПК та інжене-рам сільськогосподарського виробництва щодо ви-користання біодизельного палива в умовах сільсько-господарського виробництва Анісімов В. Ф., Рябошапка В. Б., П’ясецький А. А. С 2014 402
8674 Методичні вказівки до оформлення дипломних проектів (робіт) для студентів факультету механізації сільського господарства спеціальності: 7.10010203 “Механізація сільського господарства” ОКР «Спеціаліст» Анісімов В.Ф., Гунько І.В., Гуцаленко О.В., Любін М.В. Мв 2015 5
8672 Методичні вказівки (допов. і перер.). «Розрахунок і побудова тягової характеристики трактора та динамічної характеристики автомобіля» до виконання курсової роботи, спеціальність: 6.100102 «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва». Анісімов В.Ф., д Гунько І.В., Гуцаленко О.В., Музичук В.І., Яцковський В.І., Комаха В.П., П’ясецький А.А., Рябошапка В.Б., Кравець С.М. Мв 2015 11
8671 Випробування автотракторних дизильних двигунів внутрішнього згоряння.Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Трактори і автомобілі” для студентів факультету механізації сільського господарства Спеціальність 6.100 102 “Процеси, Анісімов В.Ф., Гунько І.В., Гуцаленко О.В., Музичук В.І., Комаха В.П., П’ясецький А.А., Рябошапка В.Б., Кравець С.М. Мв 2015 101
8663 Методичні вказівки до оформлення дипломних проектів (робіт) для студентів факультету механізації сільського господарства спеціальності: 7.10010203 “Механізація сільського господарства” ОКР «Спеціаліст» Анісімов В.Ф., Гунько І.В., Гуцаленко О.В., Любін М.В. Мв 2015 8
8657 Паливні системи автотракторних дизельних двигунів внутрішнього згоряння.Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Трактори і автомобілі” для студентів факультету механізації сільського господарства спеціальність: 6. 100102 «Проце Анісімов В.Ф., Гунько І.В., Гуцаленко О.В., Музичук В.І., Яцковський В.І., Комаха В.П., П’ясецький А.А., Рябошапка В.Б., Кравець С.М. Мв 2015 90
8639 Словник термінів з дисципліни Паливно мастильні матеріали (частина 2) Яцковський В.І., Гунько І.В., Гуцаленко О.В. С 2015 3
8633 Аналіз технологічних систем. Методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт студентів факультету механізації сільського господарства НП 6.100202 - Процеси, машини та обладнання АПВ, 6.050503 - Машинобудування. Частина 1 Гунько І.В., Яцковський В.І., Кравець С.М. Мв 2015 457
8567 Механізація сільсько- господарського виробництва. Частина 1: Трактори - для студентів спеці- альності 5.09010202 «Бджільництво» Борисюк Д.В., Твердохліб І.В., Яцковський В.І. Нп 2015 5
7895 Методичні вказівки та завдання для виконання лабораторних робіт з дисципліни ”Трактори та автомобілі” студентам заочної форми навчання факультету механізації сільського господарства напрямів підготовки 6.100102 ”Процеси, машини та обладнання агропромислово Гуцаленко О.В., Середа Л.П. Мв 2014 6
7894 Техніко-експлуатаційні характеристики автомобілів. ГуцаленкоО.В., П’ясецькийА.А. , Комаха В.П. Д 2014 2
7877 Робочий зошит для практичних занять з навчальної практики. Комаха В.П., Єленіч М.П., Ковальчук С. Рз 2014 7
7818 Техніко-експлуатаційні характеристики тракторів сільськогосподарського виробництва. Довідник. Гуцаленко О.В., Пясецький А.А. Д 2013 4
7817 Випробування автотракторних дизельних двигунів внутрішнього згоряння. Методичні вказівки. Анісімов В.Ф. ,Пясецький А.А., Д 2013 19
7816 Паливні системи автотракторних дизельних двигунів внутрішнього згоряння. Методичні вказівки. Анісімов В.Ф. ,Пясецький А.А., Д 2013 49
7815 Робоча програма з тракторів і автомобілів для підготовки студентів напряму 6.100102 "Процеси. машини та обладнання агропромислового виробництва" Анісімов В.Ф. ,Пясецький А.А.,Рябошапка В.Б. Д 2013 15
7206 Основи керування автомобілем та “Основи автотранспортного права”. Методичні вказівки до індивідуальних занять Музичук В. І., Тимчишин В.В, Балтремус С.Е. Мв 2013 16
7163 Наскрізна програма практики для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальності 6.1001102 – Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва напряму підготовки 1001 – Техніка та енергетика аграрного виробництва Анісімов В.Ф., Комаха В.П., Фурса П.Б., Єленіч М.П. Нп 2013 0
6822 Теплотехніка. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.051701 – Харчові технології та інженерія Музичук В. І. Нп 2013 1
6821 Теплотехніка. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму підготовки 0505 «Машинобудування та матеріалооб-робка» (спеціальність: 6.050503 «Машинобудування», 090221 «Обладнання переробних та харчових виробни Музичук В. І. Нп 2013 2
6820 Теплотехніка і використання теплоти. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.100102 «Процеси, машини та обладнання аграрного виробництва» Музичук В. І. Нп 2013 3
6819 Теплотехніка. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.100101 «Енергетика і електротехнічні системи в агропромисловому комплексі» Музичук В. І. Нп 2013 8
6738 Методичні вказівки для виконання самостійної роботи з дисципліни «Механізація сільськогосподарського виробництва». Частина 1: Трактори - для студентів спеціальності 5.09010202 «Бджільництво». Борисюк Д.В., Твердохліб І.В., Комаха В.П. Мв 2013 0
6645 Економіко-еволюційне моделювання стану електротехнічних комплексів сільськогосподарського виробництва В. М. Лисогор, М.П. Єлинич С 2012 486
6544 Właściwości trakcyjne uniwersalnego ciągnika rolniczego w transporcie drogowym С 2012 625
6446 Обгрунтування типажу тракторів В. М. Кюрчев, В. Т. Надикто С 2012 734
6379 Визначення типорозмірного ряду енергетичних засобів, що потрібні сільському господарству країни Г. М. Калетнік, В. М. Булгаков, В.М. Кюрчев, В. Т. Надикто С 2011 528
6127 Методика вибору двигуна для автомобілів з класичною схемою компонування В. П. Комаха С 2012 649
5992 Техніко-експлуатаційні характеристики тракторів сільськогосподарського виробництва для студентів напряму «Процеси, машини та обладнання сільськогосподарського виробництва» і «Машинобудування» О.В. Гуцаленко А.А. П’ясецький Мв 2013 1
5987 “Автоматика і автоматизація виробництва” Програма вибіркової навчальної дисципліни для підготовки студентів ОКР «Бакалавр» галузь знань 1001 - ”Техніка та енергетика аграрного виробництва” напрям підготовки 6.100102 - ”Процеси, машини та обладнання агропр Лисогор В.М., Ярошенко Л. В., Рубаненко О. О. Нп 2013 7
5986 Навчальна програма з дисципліни "Автоматизація виробничих процесів"для студентів факультету механізації сільського господарства спеціальності: 6.050503 - ”Обладнання переробних і харчових виробництв” Ярошенко Л. В. Нп 2013 1
5961 Приводні вали транспортних засобів. Дослідження, проектування, експлуатація Музичук В. І., Анісімов В. Ф., Нахайчук О. В., Козак Ю. М Мвв 2013 2
5928 Електричні вимірювання: Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи з навчальної дисципліни “Теоретичні основи електротехніки” для підготовки бакалаврів напряму 6.100101 “Енергетика і електротехнічні системи в агропромисловому комплексі Куцевол М.О., Куцевол О.М. Мв 2013 7
5927 Електрослюсарна справа. Методичні вказівки до проходження навчальної електрослюсарної практики студентами напряму 6.100102 "Енергетика і електротехнічні системи в агропромисловому комплексі" Куцевол М.О., Куцевол О.М. Мв 2013 2
5926 Виробнича електромонтажна практика. Методичні вказівки до проходження виробничої експлуатаційної практики студентами напряму 6.100102 "Енергетика і електротехнічні системи в агропромисловому комплексі" Куцевол М.О., Куцевол О.М. Мв 2013 2
5925 Виробнича експлуатаційна практика. Методичні вказівки до проходження виробничої експлуатаційної практики студентами напряму 6.100102 "Енергетика і електротехнічні системи в агропромисловому комплексі" Куцевол М. О., Куцевол О. М. Мв 2013 1
5923 Теплотехніка. Методичні вказівки до виконання індивідуальної розрахункової роботи для студентів факультету ТВ і ППТ підготовки бакалаврів напряму 6.0517 «Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції» Музичук В. І. Мв 2013 2
5922 Розрахунок і побудова тягової характеристики трактора та динамічної характеристики автомобіля: Методичні вказівки до виконання курсової роботи, спеціальність 6.100102 «Проце- си, машини та обладнання агропромислового виробництва». Анісімов В.Ф., Музичук В.І., Пясецький А.А. Мв 2013 20
5917 Методичні вказівки та завдання для виконання лабораторних робіт з дисципліни ”Трактори та автомобілі” студентам факультету механізації сільського господарства зі спеціальності: 6.050503 “Обладнання переробних та харчових виробництв” Гуцаленко О.В., Єленіч М.П., Комаха В.П. Мв 2013 99
5916 Методичні вказівки та завдання для виконання лабораторних робіт з дисципліни ”Трактори та автомобілі” студентам факультету механізації сільського господарства зі спеціальності: 6.050503 ”Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва” Гуцаленко О.В., Єленіч М.П., Єленич А.П. Мв 2013 4
5824 Програма проведення переддипломної практики студентів за спеціальністю 7.100.102.03 «Механізація сільського господарства» Комаха В.П., Єленич А.П., Гуцаленко О.В. Нп 2013 0
5718 Теоретичні основи автоматики Програма нормативної навчальної дисципліни для підготовки студентів за спеціальністю 6.100101 "Енергетика і електротехнічні системи в агропромисловому комплексі" Лисогор В.М., Рубаненко О.О. Нп 2013 2
5717 Контрольно-вимірювальні прилади з основами метрології Програма нормативної навчальної дисципліни для підготовки студентів за спеціальністю 6.100101 "Енергетика і електротехнічні системи в агропромисловому комплексі" Рубаненко О.О. Нп 2013 0
5665 Електричні машини. Програма нормативної навчальної дисципліни для підготовки студентів за спеціальністю 6.100101 "Енергетика і електротехнічні системи в агропромисловому комплексі" Рубаненко О.О. Нп 2013 31
5649 Програма вступного фахового випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” на основі освітньо-кваліфікаційного рівня “Молодший спеціаліст” за напрямком 6.100101 – “Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі” Куцевол М. О., Куцевол О. М., Гуцаленко О. В., Дубчак В.М Пвф 2013 1
5627 Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з курсу "Трактори і автомобілі" для студентів 1-го курсу спеціальності 6.090101 "Агрономія" Розділ 1. "Трактори і автомобілі" Гуцаленко О.В.,Єленіч М.П.,Єленич А.П. Мв 2013 121
5465 Електрифікація і автоматизація сільськогосподарського виробництва. Методичні вказівки для самостійної роботи для студентів агрономічного факультету спеціальностей, 6.130102 « Агрономія », форма навчання Рубаненко О.Є., Рубаненко О.О. Мв 2012 9
5081 Виробнича експлуатаційна практика.Навчальна програма для підготовки бакалаврів напряму 6.1001 "Енергетика і електротехнічні системи в агропромисловому комплексі". Куцевол М. О., Куцевол О. М. Нп 2012 0
5080 Високочастотні методи і засоби контролю вологості капілярно-пористих матеріалів Куцевол О. М., Куцевол М. О., Лисогор В. М. Мвв 2012 4
5079 Електроніка та мікросхемотехніка. Куцевол М. О., Куцевол О. М. Нп 2012 1
5078 Теоретичні основи електротехніки. Куцевол М. О., Куцевол О. М. Нп 2012 13
5070 Організація робіт підприємств технічного обслуговування. Музичук В.І., Анісімов В.Ф. Нп 2012 0
4469 “Автоматизована робота сільськогосподарських машин” Ярошенко Л. В. Нп 2012 6
4455 ”Трактори та автомобілі” Методичні вказівки та завдання для виконання лабораторних робіт студентам зі спеціальності 6.091902 “Механізація сільського господарства” (Розділ 1 ”Двигуни внутрішнього згоряння”) Гуцаленко О.В., Єленич М.П., Єленич А.П., Романов О.М. Мв 2012 114
4454 “Трактори та автомобілі” Методичні вказівки та завдання для виконання лабораторних робіт студентам зі спеціальності 6.091902 “Механізація сільського господарства” Розділ 2 ”Трансмісія тракторів та автомобілів”, ”Робоче та додаткове обладнання тракт Гуцаленко О.В., Єленич М.П., Єленич А.П., Романов О.М. Мв 2012 153
4293 Виробнича електромонтажна практика. Навчальна програма для підготовки бакалаврів напряму 6.1001 "Енергетика і електротехнічні системи в агропромисловому комплексі" Куцевол О. М., Куцевол М. О Нп 2012 1
3652 Теплотехніка. Методичні вказівки і тестові завдання до вивчення дисципліни для студентів заочної форми навчання факультету механізації і електрифікації сільського господарства підготовки бакалаврів напряму 0505 «Машинобудування та матеріалообробка» В. І. Музичук Мв 2011 6
3648 Організація робіт підприємств технічного обслуговування. Програма навчальної дисципліни підготовки студентів факультету механізації сільського господарства для спеціальності 091902 «Механізація сільського господарства» В.І. Музичук Нп 2011 2
3581 Пристрій для контролю наявності води в біопаливі М. О. Куцевол, О. М. Куцевол С 2011 428
3575 Фізичні основи енергозбереження в курсі фізики для студентів технологічних спеціальностей Ю. Л. Хом"яківський С 2011 693
3570 Перспективи використання біомаси для отримання теплової енергії в Україні М. М. Мирошник, Я. І. Засядько С 2011 1133
3501 Дослідження зневоднення рідин у сильному електричному полі О. М. Зубченко, А. П. Жук, Л. І. Павлюк, О. Д. Коваль С 2011 515
3279 Верстати для магнітно-абразивної обробки на базі магнітної системи типу " кільцева ванна" з радіальним заватаженням: кінематика обробки дискових фрез В. М. Гейчук С 2011 443
2369 Класифікація і широкі можливості регулярних пакетних насадок О. С. Марценюк С 2010 584
2368 Зв"язок коливально-хвильових і тепломасообмінних процесів в апаратах з регулярними насадками О. С. Марценюк С 2010 436
2367 Переміжність при кипінні в великому об’ємі В. Р. Кулінченко, І. В. Дубковецький, О. М. Деменюк С 2010 561
2338 Пристрій керування електро-магнітним віброприводом адаптивних вібраційних технологічних машин Р. В. Чубик, Л. В. Ярошенко С 2010 584
2321 Аналітичний спосіб розрахунку нестаціонарної теплопровідності В. М. Матієга, І. В. Потоцький, О. Г. Даналакій С 2010 514
2289 Научные основы эффективного применения биотоплив ДВС И. И. Тимченко, Д. И. Тимченко С 2010 421
2288 Разработка и изготовление ТОТЭ с использованием нанотехнологий А. С. Липилин С 2010 458
2287 Отопление объектов АПК на основе использования древесных отходов Н. Н. Сергеев С 2010 430
2286 Водородное топливо - всё дело в упаковке! М. Леонидов С 2010 523
2285 Энергосберегающие технологии индукционного нагрева В. Б. Демилович, Б. М. Никитин, В. Н. Иванов [та ін.] С 2010 753
2284 Традиционное и альтернативное теплоснабжение объектов малой тепловой мощности В. Н. Мелькумов, В. С. Турбин, О. А. Сотникова С 2010 414
2283 Создание городских дорожных станций железнодорожных электростанций - один из этапов развития альтернативной энергетики С. Т. Дремов, О. С. Дремов С 2010 335
2282 О резервах энергоснабжения в топливно-энергетическом комплексе Украины Ю. М. Мацевитый С 2010 278
2281 Высокоэффективное использование солнечной энергии в коллекторах с концентратами А. В. Шушляков, О. Ю. Паламарчук С 2010 388
2280 Солнечный коллектор - реальная перспектива В. В. Потёмкин С 2010 476
2279 На пути к энергонезависимости страны Н. С. Кирпач, В. В. Литовкин, В. М. Песоцкий, С. А. Никулин С 2010 343
2278 Гибридные ветро-солнечные системы для автономного и резервного энергообеспечения Ю. П. Фаворский С 2010 686
2277 Энергия, рождённая ветром А. Казакова С 2010 271
2276 Рекуперация тепловой энергетики Н. И. Дунаев С 2010 608
2275 Возобновляемые источники энергетики Ю. П. Фаворский С 2010 369
2273 Аккумуляторы теплоты теплогенерирующих систем теплоснабжения О. А. Сотникова, В. С. Турбин, В. А. Григорьев С 2010 714
2272 Освоение новых источников энергии Л. Л. Макаршин С 2010 500
2271 Магнитная оброботка топлив для двигателей внутреннего сгорания: за и против В. Н. Бганцев, А. Н. Левтеров С 2010 749
2270 Технология повышения энергетической экологической эффективности работы котлов и камер сгорания ГТУ Г. Б. Варламов, Г. Н. Любчик, И. В. Олиневич, А. В. Ивасенко С 2010 435
2269 Возможности тепловых насосов, которые мы не используем М. Малиновский С 2010 386
2268 Вспененные полимерные композиты - эффективные материалы для ресурсосберегающих технологий М. А. Ксенофонтов, В. С. Васильева, Д. В. Коваленок С 2010 380
2267 Пьезокерамика и перспективы её применения С. Жуков С 2010 2270
2266 Парогенераторы - сверхъединичные устройства нагрева жидкости Б. М. Посметный, Ю. И. Горпинко С 2010 626
2265 Комплексный теплопункт с применением энергосберегающих принципов построения Чугуев С 2010 399
2264 Тепловизионный комплекс "ТК-1" Г. В. Шустакова С 2010 419
2263 Энергосбережение средствами электропривода Л. Г. Лимонов, Д. В. Борисевич С 2010 825
2261 Энергосберегающая система управления котлоагрегатами Кафедра Тракторів, автомобілів та електротехнічних систем С 2010 410
2260 «Покупая украинский электродвигатель, потребитель ориентируется на цену и качество» Кафедра Тракторів, автомобілів та електротехнічних систем С 2010 772
2151 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт робіт з дисципліни “Автоматизована робота сільськогосподарських машин” частина 1 - “Функціональні елементи систем автоматики” Ярошенко Л. В. Мв 2010 831
2150 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт робіт з дисципліни “Автоматизована робота сільськогосподарських машин” частина 1 - “Функціональні елементи систем автоматики” Ярошенко Л. В. Мв 2010 633
2149 Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни "Автоматизована робота сільськогосподарських машин" Ярошенко Л. В. Мв 2007 510
2148 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт із дисципліни “Основи автоматизації” частина 1 - “Датчики систем автоматики” Ярошенко Л. В. Мв 2003 1201
2147 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт із дисципліни “Електрообладнання та засоби автоматизації сільськогосподарських машин” частина 5 - “Застосування електричної енергії у сільському господарстві” Ярошенко Л. В. Мв 2004 4359
2146 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт із дисципліни “Електрообладнання та засоби автоматизації сільськогосподарських машин” частина 4 - “Автоматизований електропривод сільськогосподарських машин і агрегатів" Ярошенко Л. В. Мв 2003 3334
2145 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт із дисципліни “Електрообладнання та засоби автоматизації сільськогосподарських машин” частина 3 - “Асинхронні двигуни” Ярошенко Л. В. Мв 2003 4249
2144 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт із дисципліни “Електрообладнання та засоби автоматизації сільськогосподарських машин” частина 2 -“Двигуни постійного струму” Ярошенко Л. В. Мв 2002 3171
2143 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Електрообладнання та засоби автоматизації сільськогосподарських машин” частина 1 -“Пускозахисна апаратура” Ярошенко Л. В. Мв 2001 1432
2133 Типова програма "Автоматизована робота сільськогосподарських машин" Ярошенко Л. В. Тп 2004 653
2132 Типова навчальна програма "Автоматика і автоматизація виробництва" Ярошенко Л. В. Нп 2005 2291
2088 Моделювання робочого процесу вібропресової формувальної машини з гідроімпульсним приводом Р. Д. Іскович-Лотоцький, М. М. Вірник, О. В. Солона С 2010 663
2084 Верстати для магнітно-абразивної обробки на базі магнітної системи типу В. М. Гейчук С 2010 411
2077 Аналіз дослідження структурних і конструктивних схем віброударних машин будіндустрії І. І. Назаренко, А. Т. Свідерський, О. П, Дєдов С 2010 536
2070 Визначення міцності різних частин стебла бобових трав В. П. Комаха С 2010 463
2066 Уравнение движения тела, характеризуемого массой и собственным механическим моментом, а также электрическим зарядом и магнитным моментом В. Е. Домрачев С 2010 533
1938 Загальна електротехніка . Тимчасова навчальна програма М. О. Куцевол Тп 2007 1
1874 Використання відновлюваних джерел енергії в аграрному виробництві А. Д. Гарькавий, П. Г. Завальнюк С 2010 384
1815 Розробка вітроенергетичного агрегату для сільськогосподарських підприємств (огляд конструкцій) М. О. Омельянов С 2010 826
1806 Система гідрооб"ємного рульового керування А. О. Шиян С 2010 476
1805 Дослідження амплітудно-частотних і енергетичних характеристик вібраційно-планетарної машини (ВПМ) В. В. Чібріков С 2010 353
1802 Завантажувальний пристрій для причепів М. М. Хоменко, М. В. Любін С 2010 400
1800 Удосконалення конструкції віброзмішувача для змішування сипучої зернової продукції І. В. Стужук, Л. В. Ярошенко С 2010 395
1797 Обгрунтування конструкції вібраційного змішувача для приготування сухих сумішей С. А. Нечепоренко, О. В. Цуркан С 2010 312
1795 Дослідження резонансних методів передачі електричної енергії М. О. Величко, І. П. Паламарчук, О. В. Нахайчук С 2010 330
1416 Проектування технологічних процесів технічного сервісу. Базова навчальна програма для студентів факультету мех. с.-г. Музичук В. І., Гуцаленко О. В. Тп 2008 0
1415 Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи з дисципліни “Трактори та автомобілі” для студентів денної форми навчання зі спеціальності: 6.091 902 “Механізація сільського господарства” Гуцаленко О.В. Мв 2008 23
1410 Методичні вказівки і завдання для виконання лабораторних робіт з дисципліни “Трактори та автомобілі” студентам денної форми навчання зі спеціальності: 6.091902 “Механізація сільського господарства” Гуцаленко О.В. Мв 2008 246
1370 Проектування технологічних процесів технічного сервісу. Методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів факультету механізації сільського господарства Музичук В. І., Гуцаленко О. В. Мв 2008 0
1120 Високочастотні методи і засоби контролю вологості хлібобулочних виробів Куцевол М. О., Куцевол О. М., Яремчук О. С. Мвв 2009 483
1113 Практикум з електропривода та електро- обладнання: Навчальний посібник Ярошенко Л.В. Нп 2008 44
525 Тимчасова навчальна програма з дисципліни “Електрообладнання та засоби автоматизації сільськогосподарських машин”. Ярошенко Л. В. Тп 2007 7
524 Тимчасова навчальна програма з дисципліни “Автоматизація виробничих процесів”. Ярошенко Л. В. Тп 2007 3
491 Водіння тракторів і комбайнів. Методичка по підготовці трактористів-машиністів сільськогосподарського виробництва категоріїї А, В, С. Анісімов В.Ф., Музичук В.І., Романов О.М., Рябошапка В.Б. Мв 2007 12


"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska