The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 12255
Title: Поліпшення техніко - економічних показників дизельного двигуна 4 чн 12/14, що працює на біопаливі
Authors: Коломієць Віталій Андрійович
Keywords: дизель, біопалива, згоряння, паливна економічність, токсичність, математична модель.
Date of publication: 2017-02-02 15:21:01
Last changes: 2017-02-02 15:21:01
Year of publication: 2017
Summary: Робота присвячена дослідженню особливостей використання в дизелі біопалива, моделюванню процесів згоряння та утворення оксиду азоту та сажі при використанні біопалив, пошуку раціональних параметрів робочого процесу. Проведена порівняльна оцінка ефективності застосування біопалив у дизелі. Наведено математичні моделі процесу згоряння й утворення шкідливих речовин у циліндрі дизеля з урахуванням властивостей альтернативних палив.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/12255.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections : 2017 р./ Дипломні роботи (проекти)/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 12255.pdf Size : 1774818 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska