The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 7895
Title: Методичні вказівки та завдання для виконання лабораторних робіт з дисципліни ”Трактори та автомобілі” студентам заочної форми навчання факультету механізації сільського господарства напрямів підготовки 6.100102 ”Процеси, машини та обладнання агропромислово
Authors: Гуцаленко О.В., Середа Л.П.
Keywords:
Date of publication: 2014-06-25 10:47:46
Last changes: 2014-06-25 10:47:46
Year of publication: 2014
Summary: Сучасні трактори і автомобілі становлять основу енергетичної бази сільськогосподарського виробництва. Агропромисловий комплекс країни отримує нову і модернізовану енергонасичену техніку. Оволодіти такою технікою і забезпечити її високопродуктивне використання та якісне технічне обслуговування зможуть тільки всебічно підготовлені кадри.
Успішність вивчення дисципліни “Трактори і автомобілі” істотно залежить від організації навчальної роботи - сумісної діяльності викладача і студентів.
Визначальними цього процесу є певні вимоги, а саме: чіткість мети заняття: ретельна підготовка викладача та обладнання; організація самостійної роботи студентів: оптимальний темп заняття, дотримання на заняттях творчої роботи і безпеки праці

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/7895.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections : Методичні матеріали/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 7895.pdf Size : 5952293 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska