The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 13840
Title: Удосконалення процесу відновлення дисків сошників зернових сівалок на базі ТОВ ПК «Зоря-Поділля»
Authors: Димінський Леонід Антонович
Keywords: сівалка, міцність, сошник, диски, напруження.
Date of publication: 2017-08-18 12:05:35
Last changes: 2017-08-18 12:05:35
Year of publication: 2017
Summary: Удосконалення процесу відновлення дисків сошників зернових сівалок виконується з метою збільшення ресурсу роботи дисків сошників шляхом ресурсозберігаючих технологій.
Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що обґрунтовано параметри та властивості ремонтного кільця в залежності від особливостей експлуатації сошників та процесу їх зношення, встановлено зв’язок між хімічним складом зварювального порошкового дроту та фізико-механічними і експлуатаційними властивостями відремонтованих за зовнішнім діаметром дискових деталей при абразивному зношенні та втомному руйнуванні в умовах роботи посівної техніки.
Практична значимість даної роботи полягає в тому, що розроблено інженерну методику розрахунку напруженого стану у тонколистових дискових деталях сільськогосподарських агрегатів. Теоретичні та практичні результати досліджень впроваджені в навчальний процес кафедри ДВЗ та АПР Вінницького національного аграрного університету.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/13840.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 13840.pdf Size : 1044351 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska