The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 14337
Title: Трактори і автомобілі. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Трактори і автомобілі» для студентів освітнього ступеня «бакалавр» галузі знань 20 «Аграрні науки і продовольство»
Authors: Анісімов В.Ф., Гунько І.В., Рябошапка В.Б., П’ясецький А.А.
Keywords:
Date of publication: 2017-09-27 14:34:54
Last changes: 2017-09-27 14:34:54
Year of publication: 2017
Summary: В методичних вказівках подано матеріал з питань методики розрахунку і побудови тягових, швидкісних та економічних характеристик трактора і автомобіля з метою аналізу їх експлуатаційних властивостей; приведена комп’ютерна програма розрахунку техніко-економічних показників трактора і автомобіля, в тому числі і розрахунку тракторного двигуна при використанні альтернативного виду палива (біопалива), що є відсутнім для аналогічних методичних рекомендацій.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/14337.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 14337.pdf Size : 2682310 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska