The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 19704
Title: Шляхи і методи підвищення довговічності і надійності роботи паливної апаратури автотракторних двигунів
Authors: Анісімов В. Ф., Музичук В. І. П’ясецький А. А., Рябошапка В. Б.
Keywords: машини, економічність, довговічність
Date of publication: 2019-03-01 15:09:24
Last changes: 2019-03-01 15:09:24
Year of publication: 2012
Summary: Монографія присвячена підвищенню довговічності і надійності паливної апаратури за рахунок зміни деяких параметрів прецизійних пар. В роботі приводяться результати теоретичного і експериментального дослідження процесу паливоподачі з удосконаленої конструкції нагнітального клапана і можливість відновлення характеристик паливоподачі в експлуатаційних вимогах. Для інженерно-технічних і наукових працівників, які працюють в області тракторобудування.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/19704.pdf
Publication type: Монографії видані в Україні
Publication: монографія. - Вінниця : ВНАУ, 2012. - 142 с. / Рек. до видання наук.-метод. комісією ВНАУ М-ва аграр. політики та продовольства України (Протокол № 7 від 28.03.2012 р.).
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 19704.pdf Size : 10100503 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska