The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 5078
Title: Теоретичні основи електротехніки.
Authors: Куцевол М. О., Куцевол О. М.
Keywords:
Date of publication: 2012-09-26 10:48:02
Last changes: 2012-09-26 10:48:02
Year of publication: 2012
Summary: В навчальному посібнику приведені варіанти завдань для комплексного аналізу лінійних кіл при дії на їх вході періодичного гармонічного процесу та процесу складної форми. Робота передбачає спектральний аналіз періодичних і неперіодичних процесів та використання результатів аналізу для визначення реакції кола операторним і часовим методами, а також визначення А- та Y- параметрів досліджуваної схеми. Теоретичний матеріал посібника викладений з максимальним наближенням до структури курсової роботи і містить в собі детальні пояснення. Детальними методичними вказівками супроводжується розділ “Моделювання характеристик електричної схеми”.
Посібник призначений для студентів бакалаврського напрямку “Енергетика і електротехнічні системи в агропромисловому комплексі” денної та заочної форм навчання і буде корисним для студентів суміжних спеціальностей.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/5078.pdf
Publication type: Навчальні посібники
In the collections : Навчальні посібники/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Ромигайло І.Ю.
File : 5078.pdf Size : 1598451 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska