The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 12938
Title: Тепловодопостачання в АПК. Лабораторний практикум.
Authors: Музичук В. І., Рябошапка В.Б., Пясецький А.А.
Keywords: тепловодопостачання
Date of publication: 2017-04-26 14:48:13
Last changes: 2017-04-26 14:48:13
Year of publication: 2017
Summary: В лабораторному практикумі наводяться основи тепловодопостачання в лабораторних роботах. Приведені основні відомості, необхідні для розуміння мети, поставленої в роботах і раціональних шляхів їх розв’язання. Методика вимірювань, проведення експериментальних досліджень і розрахункові співвідношення описуються з врахуванням як лекційного матеріалу даної дисципліни так і раніше викладеного студнем матеріалу з інших дисциплін. В кожній лабораторній роботі вказано порядок виконання і форма звітності.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/12938.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections : Методичні матеріали/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 12938.pdf Size : 11135106 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska