The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 5465
Title: Електрифікація і автоматизація сільськогосподарського виробництва. Методичні вказівки для самостійної роботи для студентів агрономічного факультету спеціальностей, 6.130102 « Агрономія », форма навчання
Authors: Рубаненко О.Є., Рубаненко О.О.
Keywords:
Date of publication: 2012-12-26 12:32:41
Last changes: 2012-12-26 12:32:41
Year of publication: 2012
Summary: Методичні вказівки підготовлені у відповідності до робочої програми з
дисципліни «Електрифікація і автоматизація сільськогосподарського виробництва». Містять перелік тем, винесених на самостійне опрацювання студентами, план до них, тести та список рекомендованої літератури.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/5465.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections : Методичні матеріали/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 5465.pdf Size : 1028463 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska