2015

КОД НАЗВА ВИДАННЯ АВТОР(и) ВИД АНОТАЦІЯ РЕЙТ
34428 Інституційні засади реформування державної підтримки аграрного підприємництва Дриманова Л.М. Сун Досліджено основні чинники розвитку підприємництва, аналіз їх впливу на економічне зростання та проп 90
31055 Розрахунок та порівняння кривих тепловиділення тракторного дизеля при роботі на дизельному паливі та біопаливі за допомогою нової математичної моделі. Рябошапка В.Б. Сун В даній статті розглянутопорівняльнітеоретичні розрахунки кривих тепловиділення. Для дослідження бул 141
25864 Інституціональний капітал регулювання і соціальний – саморегулювання аграрного ринку: концептуально-методологічні аспекти аналізу Шпикуляк О. Г., Мамчур В. А., Пехов В. А. Сун Дослідженнями сформульовано авторське бачення сутності й функціональних ознак, а також обґрунтовані 432
25788 Розвиток інститутів інноваційної діяльності в аграрній сфері Шпикуляк О. Г., Грицаєнко М. І. С У статті проаналізовано підходи до трактування сутності поняття «інститут», означені інститути-функц 451
25787 Формування та інституціоналізація соціального капіталу в розвитку аграрного підприємництва: мотодологічні аспекти оцінки Шпикуляк О. Г., Пехов В. А. Сун Аграрне підприємництво як складна, багатогранна, інституційна система, характеризується рядом різнор 420
25589 Розвиток сільськогосподарського страхування: теорія, методологія, практика Алескерова Ю. В. Мвв Розглянуто теоретичні та методичні питання страхування сільськогосподарського страхування як в Укр 2022
24756 Стратегіко-інституційні засади ефективності використання потенціалу аграрного сектора економіки Калетнік Г. М. Сун У статті розкриті теоретико-методологічні та стратегіко-інституційні засади ефективного використанн 631
23902 Складові розвитку сільських територій та моделі аграрного підприємництва і кооперації Калетнік Г. М., Гончарук І. В. Тд Ефективне сільськогосподарське виробництво є основою забезпечення продовольчої безпеки держави, задо 486
23793 Пристрій для вимірювання параметрів ультразвукових коливань (Пат. на корисну модель 101967) Турич В. В., Руткевич В. С. Пнк Пристрій для вимірювання параметрів ультразвукових коливань, що містить корпус, закріплену в ньому п 324
23792 Спосіб протягування глибоких отворів (Пат. на корисну модель 101968) Турич В. В., Руткевич В. С. Пнк Спосіб протягування глибоких отворів за авторським свідоцтвом № 1199492. Визначають положення максим 320
23791 Збірна прошивка (Пат. на корисну модель 101965) Турич В. В., Руткевич В. С. Пнк Збірна прошивка, корпус якої виконаний складовим зі стержнів і обробних елементів, з`єднаних кріпиль 402
23789 Висновок про встановлення дати подання заявки на винахід "Спосіб зниження питомої ативності радіонуклідів к перзі" (Пат. на корисну модель 101965) Разанов С. Ф., Дідур І. М, Разанов О. С. Пнк Збірна прошивка, корпус якої виконаний складовим зі стержнів і обробних елементів, з`єднаних кріпиль 347
23766 Розробка високоефективного обладнання для баротермічної обробки харчової сировини Янович В. П., Купчук І. М., Ковальчук О. С. Тд Теплова стерилізація є найбільш розповсюдженим і надійним способом консервування харчових продукті 330
23764 Розробка дискового вібропланетарного подрібнювача енергонасиченої рослинної сировини Янович В. П., Купчук І. М., Ковальчук О. С. Тд Метою даної роботи є вдосконалення технологічної лінії виробництва етанолу шляхом розробки нового ви 305
23749 Моделювання з використанням програмного забезбечення Deform - 3d для реалізації процесів обробки металів тиском Штуць А. А. Тд Досліджено можливість використання програми Deform-3D. Його перевага полягає в тому, що не має необх 327
23719 Комп'ютерне моделювання з використанням програмного забезбечення Deform – 3d для реалізації процесів обробки металів тиском Штуць А. А., Колісник М. А., Балака В. І. Тд В останні роки все більше уваги приділяється моделюванню різноманітних технологічних процесів, особл 295
23670 Дослідження процесів штампування обкочуванням плоских циліндричних заготовок Штуць А. А. Тд Проаналізовано особливості локального деформування, які визначають штампування обкочуванням як само 309
23669 Аналіз технологічних можливостей методу штампування обкочуванням Штуць А. А., Колісник М. А., Міхальчук Б. О. Тд Тенденції розвитку промисловості шляхом вдосконалення машин обумовлюють необхідність виготовлення де 287
23667 Дослідження процесу штампування обкочуванням Штуць А. А., Міхальчук Б. О., Колісник М. А. Тд Перші відомості про конструкції обладнання з рухом кругового обкочування інструменту з`явилися в 20 303
23666 Управлінські рішення та їх аналітичне забезпечення Томчук О. Ф., Томчук В. В. Тд Вивчення управлінських рішень у контексті аналітичного забезпечення управління спрямовано на посил 330
23219 Дослідження обладнання для спалювання відходів харчових виробництв Севостьянов І. В. Сун У статті наведено класифікацію термічних способів утилізації відходів харчових виробництв ( 791
23197 Особливості росту та розвитку ріпи (brassica rapa) залежно від висіву насіння Вдовенко С. А. Сун У результаті застосування досліджуваних елементів технології щодо вирощування ріпи у відкритому ґрун 511
23194 Методичні підходи до визначення пропозиції на ринку органічної продукції Гуцаленко О. О. Сун Формування ринку органічної продукції в Україні вимагає використання відповідної методологічної і ме 996
22843 Аналіз алгоритму точності роботи системи діагностування металообробного обладнання Веселовська Н. Р. Тд Алгоритм роботи системи діагностування це сукупність правил і вказівок, що визначають її поведінк 426
21186 Фітоіндикація екологічних факторів основних типів лісових екосистем в умовах Поділля Матусяк М. В. С Досліджено особливості біотичного різноманіття, зокрема трав`яного покриву у штучно створених насад 454
21165 Особливості формування лісових асоціацій ботанічного саду «Поділля» ВНАУ та їх вплив на ґрунтовий покрив Матусяк М. В., Василевський О. Г. С Метою дослідження було провести аналіз впливу різнопородних фітоценозів на грунтовий покрив в умова 607
21118 Правове регулювання державного екологічного контролю Правдюк А. Л. С У статті розглянуто сутність понять «правове регулювання» та «екологічний контроль». Дослідження при 654
21078 Атестація робочих місць - важливий фактор безпеки сільськогосподарського втробництва Рудницький Б. О., Спірін А. В., Омельянов О. М., Твердохліб І. В. Сун серед заходів, що забезпечують ефективне використання виробничого і науково-технічного потенціалу кр 417
21074 Актуальні проблеми охорони праці в агропромисловому комплексі Шиговський B. C., Твердохліб І. В. С Сільськогосподарські роботи виконуються в полі, на фермі, в ремонтній майстерні в усі періоди року 379
21072 Система діагностування передніх мостів колісних тракторів Анісімов В. Ф., Спірін А. В., Твердохліб І. В. С Передній міст є однією з важливих систем, що забезпечують безпеку руху, довговічність і надійність 463
20937 Ефективність зниження забруднення ґрунтів свинцем і кадмієм за бджолозапилення сільськогосподарських культур в умовах їх мінерального підживлення Разанов С. Ф., Дідур І. М., Первачук М. В. Сун Показано ефективність зниження забруднення ґрунтів свинцем і кадмієм та підвищення врожайності з 582
20936 Питома активність 137 Сs і Sг 90 у білковій продукції бджільництва за різної кислотності грунтів Разанов С. Ф., Гуцол Г. В., Нагребецький М. І. С Вивчено вплив рН ґрунтів на питому активність та коефіцієнт накопичення цезію-137 і стронці 637
20377 Облікове забезпечення управління витратами молокопереробних підприємств Правдюк М. В. С Проаналізовано стан та тенденції розвитку молокопереробної галузі України. Окреслено проблемні асп 537
19693 Особливості формування та потенціал використання природного поновлення дуба звичайного в умовах Поділля Василевський О.Г., Підпалий І.Ф., Матусяк М.В., Самойлова Н.О. С Наведено результати аналізу малоцінних та похідних деревостанів Поділля. Досліджено особливості стру 810
19582 Розробка математичних моделей для обгрунтування алгоритмів прийняття рішень при діагностуванні верстатного комплексу з ЧПК в альтернативних ситуаціях Веселовська Н.Р. С Розроблені математичні моделі для обгрунтування алгоритмів прийняття рішення при діагностуванні верс 333
19557 Біотехнологія відходів тваринницьких підприємств Захаренко М.О., Яремчук О. С., Шевченко Л.В., Поляковський В.М., Михальська В.М., Малюга Л.В., Коваленко В.О. Мвв Монографія «Біотехнологія відходів тваринницьких підприємств» присвячена розробці теоретичних аспект 3165
19553 Average daily milk yield of cows under different milking regimes and feeding schedule Shmalii A.P., Polischuk T.V., Pikula O.A. Суз It was investigated that regular regime of milking cows needs feeding on schedule; it will result in 407
19552 Середньодобові надої корів за різних режимів доїння і розпорядку роздачі кормів Шмалій А.П., Поліщук Т.В., Пікула О.А. Суз Дослідженнями встановлено, що постійний режим доїння корів потребує дотримання розпорядку роздачі ко 362
19392 Відкладання мінеральних речовин у м’ясі перепелів за дії підвищених доз вітамінів Бережнюк Н.А., Царук Л.Л., Чорнолата Л.П., Здор Л.П. Сун Встановлено, що підвищення дози вітамінів А, D, Е у повнораціонних комбікормах у кількості 10% до ос 401
19104 Insurance policy and its models in relation to agriculture (stock-raising, plant-growing) Aleskerova Y.V. С The models of agricultural insurance are investigated in the article with regard to the experience o 543
18872 Закономірності розвитку архітектури регіонального економічного простору Прямухіна Н.В. С У статті сформульовано та обґрунтовано закономірності розвитку архітектури регіонального економічног 531
18871 Теоретичні особливості ринкових трансформацій та їх роль для регіональної економіки Прямухіна Н.В. С У статті розкрито теоретичні особливості ринкових трансформацій. Визначено, що їх ключовою складовою 415
18870 Роль малого підприємництва у ринковому просторі регіонів Прямухіна Н.В. С У статті розглянуто особливості функціонування підприємств малого бізнесу в регіонах Україні. Порівн 715
18869 Регіональний економічний простір: закони розвитку Прямухіна Н.В. С У статті подано законодавчі основи сучасного регіонального економічного простору в умовах трансформа 371
18783 Становлення методології форсайт у державному та регіональному управлінні Прямухіна Н.В. С Мета статті полягає у висвітленні розвитку методології форсайт і напрямів її застосування у державно 422
18781 Теоретичні особливості регіональних ринкових трансформацій Прямухіна Н.В. С У статті розкрито теоретичні особливості регіональних ринкових трансформацій. Визначено, що їх ключо 422
18608 Вплив розмірів насіння на продуктивність гібридів кукурудзи Паламарчук В. Д., Гуць В. О. Тд Приведена залежність розмірів насіння та продуктивності гібридів кукурудзи. 447
18606 Особливості застосування бактеріального препарату "Біомаг" при вирощуванні кукурудзи на зерно Поліщук М. І., Паламарчук В. Д., Паламарчук О. Д. Тд Приведена характеристика впливу мікробіологічних препаратів на ріст і і розвиток рослин кукурудзи, с 3076
18368 Закономерности ростовых процессов редьки масличной при изменении гидротермических режимов периода вегетации Цыцюра Я. Г., Цыцюра Т. В. Тд 456
18366 Ефективність сортових блендів ячменю ярого Цицюра Я. Г., Горпинюк С.А. Тд Представлено результати вивчення ефективності вирощування сортових сумішей (блендів) ярого ячменю. 352
17367 Нові принципи балансування мінерального живлення дійних корів за потребою на утворення молока і обмінні процеси в організмі Кулик М. Ф., Дідоренко Т. О., Обертюх Ю. В., Скоромна О. І., Тучик А. В. С Балансування мінерального живлення дійних корів проводиться за потребою мінеральних елементів на про 575
17219 Продуктивність квасолі сорту Галактика в залежності від інокуляції насіння Краєвська Л. С., Шкатула Ю. М. Тд Зернобобові культури відносяться до рослин, які культивували ще за 7000 років до н. е. та вирощуютьс 483
17142 Влияние технологических факторов на продуктивные качества телят черно-пестрой породы Голубенко Т.Л. Сун Экспериментально доказано, что выращивание бычков черно-пестрой породы до возраста 6-6,5 мес. по си 593
17113 Влияние пребиотического препарата на организм молодняка кроликов Штенская О. Б., Кучерявый В. П. Тд 417
17090 Характеристика університетів в яких починалась підготовка фахівців з економічної кібернетики в Україні у 60-70-х роках ХХ століття Бурдейна Л.І., Смілянець О.Г. Сун Дана стаття присвячена порівняльному аналізу архівних документів щодо матеріально-технічної базита 589
16971 Спосіб одержання фітоестрогенного порошку з насіння ріпаку та моркви (Пат. на винахід № 107899) Петрова Ж. О., Снєжкін Ю. Ф., Пазюк В. М., Воронцов М. А. Пнв Спосіб одержання фітоестрогенного порошку з насіння ріпаку та моркви, що передбачає підготовку сиров 448
16868 Інституційний механізм формування пропозиції органічної продукції Гуцаленко О.О. Тд 674
16733 Создание износостойких композиционных покрытий на основе порошков самофлюсующихся сплавов электроконтактным припеканием Лопата Л.А., Николайчук В.Я., Барановский В.Н., Чиграй С.Л. С Рассмотрены основные этапы создания покрытий электроконтактным припеканием порошков (ЭКПП) самофлюсу 754
16651 Оцінка нововведень до Податкового кодексу України Мараховська Т.М., Вдовенко Л.О., Фурман І.В., С Дана стаття присвячена аналізу основних нововведень до Податкового кодексу України з 2015 року та їх 442
16650 Теоретичні засади дослідження системи формування та використання джерел фінансування сільськогосподарських товаровиробників Фурман І. В. С Розглянуто генезис поглядів на сутність та роль системи формування та використання джерел фінансуван 499
16648 Обґрунтування ІЧ-обробки насіння соняшника перед його обрушуванням Бандура В.М. С The article investigates justification IR processing sunflower seeds to bring down his tub to reduce 607
16647 Нормативно-правове регулювання виробництва біопалива: світовий досвід та проблемні аспекти в Україні Климчук О.В. С Проведено ґрунтовний аналіз сформованої нормативно-правової бази у сфері становлення світової біопал 716
16646 Специфіка формування та механізми регулювання ринку біопалива Климчук О.В. С Висвітлюються основні стратегічні передумови та причини формування світового ринку біопалива. Наводи 1064
16645 Економічне значення та оптимізація використання енергетичних ресурсів Климчук О.В. С Мета – визначення економічної сутності паливно-енергетичних ресурсів, щоб оптимізувати процес їх вик 454
16571 Удосконалення внутрішньогосподарського контролю в кормовиробництві на основі застосування ланцюга цінності Чудак Л.А. С Існуючі функціональні можливості внутрішньогосподарського контролю вказують на недосконалість, і в д 669
16570 Стан діючої практики організації контролю кормовиробництва Чудак Л.А. С Стаття присвячена дослідженню методичних підходів до організації контролю кормовиробництва у сільськ 717
16455 Кінематика формування виробів сільськогосподарського машинобудування при штампуванні обкочуванням Матвійчук В. А., Штуць А. А. Тд Проаналізовано особливості локального деформування, які дозволяють управляти течією матеріалу загото 472
16454 Нормування втрат електроенергії в розподільчих мережах агропромислового комплексу критеріальним методом з застосуванням нейро-нечіткого моделювання Рубаненко О.О., Штуць А.А., Явдик В.В. Тд Запропоновано метод визначення нормативного значення втрат електроенергії в електричних мережах агро 453
16352 Урожайність та енергетична ефективність вирощування сої в умовах Лісостепу Правобережного Заболотний Г.М., Циганський В.І., Циганська О.І. С Наведено результати досліджень впливу доз мінеральних добрив, передпосівної обробки насіння та позак 1013
16351 Вплив мінеральних добрив та мікродобрива на формування індивідуальної продуктивності рослин сої в умовах Лісостепу Правобережного Заболотний Г.М., Циганський В.І., Циганська О.І. С Наведені результати трирічних досліджень з визначення впливу різних доз мінеральних добрив та їх поє 647
16345 Підвищення ефективності функціонування вібропреса з гідроімпульсним приводом Іскович-Лотоцький Р.Д., Зелінська О. В., Веселовська Н.Р. С Запропонована модель підвищення ефективності функціонування вібропресової машини з гідроімпульсним 631
16254 Розвиток агропромислового комплексу – основа становлення конкурентоспроможного виробництва біопалива в Україні Климчук О.В. С У статті проаналізовано сучасний стан, тенденції та пріоритети розвитку сільськогосподарського вироб 469
16169 Англійська мова у контексті полікультурної освіти. Навчальний посібник з англійської мови для майбутніх фахівців аграрної галузі з напряму підготовки «лісове і садово-паркове господарство» Кравець Р.А. Нп Навчальний посібник з англійської мови для майбутніх фахівців аграрної галузі з напряму підготовки « 32
15842 Дія ретардантів на морфогенез, газообмін і продуктивність цукрових буряків Шевчук О. А., Кур'ята В. Г. Мвв У монографії узагальнено літературні й експериментальні дані про вплив ретардантів та етиленпродуцен 2170
15841 Формування професійної мобільності майбутніх фахівців аграрної сфери Герасимова І. Г. Мвв У монографії висвітлено становлення проблеми формування професійної мобільності з урахуванням специф 4243
15834 Фінансово - економічний словник - довідник по сільському гоподарству Алескерова Ю.В., Воронецька І.С., Корнійчук Г.В., Кравчук О.О. С 978
15788 Енергетика кавітаційної обробки технологічного середовища Берник І.М. С Розглянуто енергетичний баланс досліджуваної системи, визначені складові енергії на протікання кавіт 459
15784 Видовий склад лікарських рослин лучного фітоценозу Немирівського Побужжя Криклива С.Д., Шевчук О.А., Клімас Л.А., Голунова Л.А. С Досліджено видовий склад рослин лучного фітоценозу Немирівського Побужжя поблизу села Гвоздів Вінниц 1260
15717 Шляхи підвищення продуктивності люцерни в Лісостепу та Поліссі України Бугайов В.Д., Мамалига В.С., Горенський В.М. С В статті розглядається проблема підвищення продуктивності багаторічних бобових трав в умовах змін кл 471
15608 Сучасний стан молочного скотарства на вінниччині Драчевська А.В., Вознюк О.І. Тд В тезі розглянуто та проаналізовано стан молочної галузі Вінницької області,виявлено основні пробле 411
15607 Перспективи ефективного розвитку виробництва яловичини в Україні Баран І.В., Вознюк О.І. Тд Розкриті тенденції та шляхи збільшення виробництва яловичини.Визначені стратегічні напрями вдосконал 468
15604 Гетерозис в курсі генетики вищого аграрного навчального закладу Мамалига В.С. Тд Гетерозис в курсі генетики вищого аграрного навчального закладу 1372
15378 Передумови становлення та розвитку біопаливного виробництва у світі та Україні Климчук О.В. Тд Розкрито основні тенденції щодо сучасного стану функціонування традиційної енергетики, а також специ 689
13417 Методика аналізу доходів підприємства від операційної діяльності Томчук О.Ф., Продан О.А. Тд Методика аналізу доходів підприємства від операційної діяльності 730
13416 Програма всеукраїнської науково-практичної онференції "Сучасні агротехнології: тенденції та інновації" м. Вінниця 17-18 листопада 2015 р. Фостолович В. А. Тд бірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції "Сучасні агротехнології: тенден 529
13415 Аналітичний аспект фінансування соціальної сфери вінниччини Глазко Н.Д. Тд Розглянуто особливості фінансування соціальної сфери Вінницької області 657
13414 Влив рН грунтів медоносних угідь на концентрацію свинцю та кадмію в гомогенаті трутневих личинок Швець В.В. Тд Влив рН грунтів медоносних угідь на концентрацію свинцю та кадмію в гомогенаті трутневих личинок 399
13413 Вплив вапнування ґрунтів на концентрацію Zn i Cu у бджолиному обніжжі і перзі Разанов С.Ф., Швець В.В., Марчак Т.В. С Вплив вапнування ґрунтів на концентрацію Zn i Cu у бджолиному обніжжі і перзі 523
13412 Влияние известкования почвы на качество пчелиной обножки Разанов С.Ф., Швець В.В., Гуцол Г.В. С Влияние известкования почвы на качество пчелиной обножки 475
13411 Ефктивність використання земельних ресурсів на прикладі агропромислового науково-виробничого підприємства “Візит Киш Л.М., Назаровька А. Тд Робота присвячена ефктивності використання земельних ресурсів 563
13410 Вплив органічно-мінеральних добрив на коефіцієнт накопичення цезію-137 та стронцію-90 Разанов С.Ф., Гуцол Г.В. Тд Вплив органічно-мінеральних добрив на коефіцієнт накопичення цезію-137 та стронцію-90 471
13343 Екологічні особливості росту і розвитку бобових багаторічних трав у рік сівби за безпокривного вирощування Ткачук О.П. С Показані особливості росту і розвитку бобових багаторічних трав у рік безпокривної сівби залежно від 585
13342 Концептуальні засади удосконалення інституційного забезпечення підприємницької діяльності в аграрній сфері Прутська Т. Ю. Тд Незважаючи на те, що в сучасних умовах сільське господарство є однією із пріоритетних галузей е 829
13341 Оцінка гібридів f1 люцерни посівної на умови вирощування Максімов А.М., Телекало Н.В. Тд Представленні результати досліджень норми реакції гібридів F1 люцерни посівної на умови вирощування. 474
13338 Порівняльний аналіз викидів забруднюючих речовин у повітря традиційними енергоносіями та різними викидами біопалива Разанов С.Ф., Ткачук О.П. Тд Порівняльний аналіз викидів забруднюючих речовин у повітря традиційними енергоносіями та різними вик 473
13337 Биоразнообразие луговых экосистем агроландшафтов Подолья как структурных элементов региональной экосети Мудрак А.В., Мудрак Г.В., С Наголошується, що найважливішим аспектом збереження біорізноманіття лук агроландшафтів є формування 512
13336 Исследования кургана у села Бандышовка // tyragetia, s.n., vol. ix [xxiv], nr. 1, 2015, 123-130. Бойко Ю.Н. Суз The article is devoted to analysis of the results of archaeological investigations undertaken in one 658
13335 Шляхи підвищення продуктивності квасолі в умовах Вінницької області Шкатула Ю. М., Краєвська Л. С., Тд Показані результати досліджень з впливу передпосівного інокулювання насіння на продуктивність квасол 473
13334 Аналіз екологічного стану лісів Вінницької області Ткачук О.П., Костенюк О.В. С Проаналізовано загальну площу лісів області, екологічні проблеми, що характерні для лісів Вінниччини 493
13333 Автореферат організаційно-економічний механізм підвищення ефективності цукробурякового виробництва Хаєцька О.П. С Ефективність функціонування цукробурякового виробництва можливе на основі сформованого організаційно 589
13328 Ринок цінних паперів як складова фінансового ринку: сучасний стан і перспективи розвитку Михальчишина Л.Г. С У статті розглянуто сутність ринку цінних паперів як складової фінансового ринку, досліджено його су 793
13327 Концептуальна модель для аналізу агропродовольчого ланцюга постачання Вострякова В.І. С Досліджено основні теоретичні аспекти ефективного агропродовольчого ланцюга постачання (АЛП), визнач 472
13279 Дослідження та оцінка техногенного навантаження на водні екосистеми річки Соб Первачук М.В., Рибонька В.В. С Збірник наукових праць ВНАУ "Сільське господарство та лісівництво" 1524
13253 Порівняльний аналіз викидів забруднюючих речовин у повітря традиційними енергоносіями та різними видами біопалива Разанов С.Ф., Ткачук О..П. С Порівняльний аналіз викидів забруднюючих речовин у повітря традиційними енергоносіями та різними вид 409
13214 Economy agriculture countries: myanmar Aleskerova Y.V. Суз Azerbaijan State University of Economics 767
13083 Симбіотична продуктивність сої залежно від рівня удобрення в Правобережному Лісостепу Заболотний Г.М., Циганський В.І., Циганська О.І. С Симбіотична продуктивність сої залежно від рівня удобрення в правобережному лісостепу 576
13004 Аналіз впливу формування витрат на результати фінансово-господарської діяльності підприємства Томчук О.Ф., Білокур А.Ю. Тд Досліджено вплив формування витрат на результати фінансово - господарської діяльності підприємства 578
13003 Аналіз ефективності використання капіталу підприємства Томчук О.Ф. Тд Розглянуто методику аналізу ефективності використання капіталу підприємства 528
13002 Методичні підходи до аналізу грошових потоків Томчук О.Ф., Пльонсак О.Л., . Васян А.Ю Тд Обгрунтовано методичні підходи аналізу грошових потоків 699
12592 Вплив особливостей бурякоцукрового виробництва на організацію обліку витрат Мулик Т.О. Ковальчук Т.А. Сун В статті розглянуто особливості бурякоцукрового виробництва та визначено їх вплив на організацію обл 206
12541 Надання сільськогосподарських дорадчих послуг як один з інструментів збереження і використання агробіорізноманіття в контексті збалансованого розвитку Тітаренко О.М. С Розглянуто й досліджено важливий аспект надання сільськогосподарських дорадчих послуг, що відіграють 393
12540 Концептуальні засади інноваційного розвитку підприємництва в аграрному секторі Калетнік Г.М., Прутська Т.Ю. Тд У тезах доповіді досліджено концептуальні засади інноваційного розвитку підприємництва в аграрному с 501
12527 Проблеми якості молока в Україні Новгородська Н. В., Блащук В. В. Сун Стаття присвячена аналізуванню українського і європейських нормативних документів, що регламентують 310
12525 Проблеми діагностики туберкульозу великої рогатої худоби в сучасних умовах Фаріонік Т. В., Блащук В. В. Сун Проведено моніторинг туберкуліно-діагностичних досліджень та бактеріовиділення збудника туберк 400
12522 Проблеми ведення облфку податку на доходи фізичних осіб в сучасних умовах Глазко Н.Д., Завадецька Я.К. Тд Досліджено проблеми податкового навантаження на фізичних осіб, що в подальшому впливає на соціально 801
12434 Особливості росту і розвитку інтенсивних сортів гороху посівного залежно від впливу передпосівної обробки насіня та позакореневих підживлень Телекало Н.В., Максімов А.М. Тд Викладено результати досліджень процесів росту і розвитку та формування врожаю рослин гороху посівно 588
12429 Порівняльний аналіз викидів забруднюючих речовин у повітря традиційними енергоносіями та різними видами біопалива Разанов С.Ф., Ткачук О.П. Сун Розраховано вплив на атмосферу викидів забруднюючих речовин при використанні різних видів палив, у т 450
12428 Анализ математической модели вибророторной дробилки Паламарчук І.П., Янович В.П.., Купчук І.М. Суз В статье приведена принципиаль-ная схема вибророторной дробилки для измельчения зернового крахмало 787
12427 Агроекологічні заходи вирощування квасолі Шкатула Ю.М., Краєвська Л. Тд Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка 767
12426 Енергія проростання насіння – як екологічний фактор інтенсивності росту бобових багаторічних трав у рік сівби Ткачук О.П. С Розглянуто питання екологічного впливу енергії проростання насіння бобових багаторічних трав на інте 570
12425 Ефективність симбіотичної азотфіксації в агроценозах квасолі Шкатула Ю.М., Краєвська Л.С. С Викладено результати досліджень по вивченню впливу факторів передпосівної інокуляції насіння квасолі 8506
12424 Особливості накопичення відходів та шляхи їх переробки у Вінницькій області О.П. Ткачук, С.В. Гусак С Проаналізовано обсяг накопичення та структуру відходів Вінницької області, а також шляхи їх утилізац 466
12405 Сутність та види прибутку підприємств Фурман І.В., Мараховська Т.М., Дарнопук І.В. Сун У статті досліджено сутність прибутку, як економічної категорії, його значення у господарській діяль 741
12360 Стратегія фінансово-кредитного забезпечення підприємницької діяльності в аграрній сфері Фурман І.В., Вдовенко Л.О. Сун Описано основні стратегічні цілі розвитку системи фінансово-кредитного забезпечення в умовах зміни 440
12358 Оцінка ціноутворення на ринку зерна Материнська О.А. Тд Досліджено сучасний стан зернової галузі, визначено основні проблеми й тенденції її розвитку в сучас 481
12274 Cпосіб силосування люцерни (Пат. на корисну модель № 101884) Курнаєв О. М., Сироватко К. М., Виговська І. О., Гончар Л. О., Горбачук Т. В. Пнк Наведено огрунтування заготівлі сінажу з бобових трав з внесенням консерванту Літофер. 494
12260 Ефективність функціонування цукробурякового виробництва в сучасних умовах Хаєцька О. П. Тд Розглянуто функціонування цукробурякового виробництва України на сучасному етапі. Сформульовано підх 440
12259 Conceptual foundations of intensification of organizational and economic mechanizm of sugar beet production Хаєцька О.П. С The theoretico-methodological bases of organizational and economic mechanism as economic concept hav 440
11946 Технологія м ’ яса, м ’ ясопродуктів та риби. Методичні вказівки до виконання курсового проекту для студентів денної форми навчання з напряму 6. 051701 «Харчові технології та інженерія» Власенко В.В., Новгородська Н.В., Коляновська Л.М. Кп Технологія м’яса, м’ясопродуктів та риби методичні вказівки до виконання курсового проекту для студ 6708
11942 Девіації норм літературного мовлення студентів-аграрників у контексті досліджень івана огієнка Дущенко Т.І., Тимкова В.А. Сун У статті порушено питання про побутування відхилень (девіацій) від норм літературної мови в усіх сфе 727
11939 Кількісна та якісна визначеність бухгалтерської звітності Плахтій Т.Ф. Тд Кількісна та якісна визначеність бухгалтерської звітності 478
11931 Оцінка ціноутворення на ринку зерна Материнська О.А. Тд Досліджено сучасний стан зернової галузі, визначено основні проблеми й тенденції її розвитку в сучас 382
11929 Толерантність – основна передумова культури спілкування учителя з учнями Матієнко О.С. Сун У статті зазначено, що спілкування – найсильніший засіб формування в людини ставлення до інших людей 958
11867 Електромеханічна модель адаптивної вібровідцентрової електроосмотичної сушарки Паламарчук І.П., Зозуляк О.В., Зозуляк І.А., Чубик Р.В. С Розроблено принципову схуму запропонованої вібровідцентрової електроосмотичної сушарки з метою розши 291
11860 Вплив передпосівної обробки насіння та позакореневих підживлень на врожайність та якість зерна гороху посівного в умовах лісостепу правобережного Телекало Н.В. Сун Розроблено модель технології, яка передбачає вирощування сортів гороху посівного за сумісної передп 472
11859 Банкрутство та його аналіз: сутність та значення Коваль Н.І., Згородня А.Ю. Тд В сучасних умовах економіка нашої держави знаходиться в досить складному стані що негативно впливає 663
11854 Адаптивний пристрій для вібраційної шпиндельно-планетарної обробки деталей (Пат. на винахід № 109008) Ярошенко Л. В., Чубик Р. В. Пнв Адаптивний пристрій для вібраційної шпиндельно-планетарної обробки деталей. 703
11853 Соціально-економічні передумови розвитку системи професійної підготовки кадрів для АПК Кукель Г.С., Коломієць Т.В., Паламаренко Я.В. С . У статті наведено зміст концепції реформування і розвитку аграрної освіти і науки та підготовки фа 391
11851 Використання космічних методів моніторингу для виявлення популяцій водяного горіха (Тrapa natans l.) Балинська Н. А., Кавун Е.М. Тд Представники роду Trapa L. – реліктові рослини, що знаходяться у центрі уваги як фахівців, які вивча 492
11850 Вібровідцентрова електроосмотична сушарка для зневоложення високо вологої сировини Зозуляк О.В., Зозуляк І.А., Чубик Р.В. С В статті розглядається загальний вигляд та конструкторське рішення вібровідцентрової електроосмотичн 714
11844 Функції управлінського обліку в рамках системи управління витратами сільськогосподарських підприємств Бурко К.В. Тд Досліджено функції управлінського обліку в рамках системи управління витратами сільськогосподарських 397
11838 Definitions driving force electro-osmotic drying viscons-elastic raw materials in cylindrical containers Цуркан О.В., Зозуляк І.А., Липовий І.Г. Сун Приведено теоретичне обгрунтування робочих параметрів вібраційного фільтраційно-осмотичного зневолож 629
11837 Особливості аналізу стратегії управління оборотними активами Коваль Н.І., Куцак І. Тд У сучасний період дуже важко розвиватися підприємству, як прибутковій системі. Є багато факторів, як 726
11836 Особливості обліку та управління фінансової діяльністю в аграрних формуваннях Коваль Н. І. Тд Обґрунтування необхідності дослідження фінансової діяльності аграрних підприємств лежить в площині п 496
11827 Henry ford changes the world: birth of the assembly line Матієнко О.С., Волинець Ж. Тд теза присвячена Генрі Форду та винайденю конвеєра 518
11826 advantages and disadvantages of assembly line manufacturing Матієнко О.С., Іщенко О. Тд статтю присвячено перевагам і недолікам виробництва конвеєра 614
11825 Grain processing equipment: from field to bin Матієнко О.С., Білоус Е. Тд статтю присвячено переробному обладнанню для зерна 432
11783 Передумови й принципи автоматизації обліку на підприємствах Юрчук Н.П., Сімакович Ю.В. Тд Визначено передумови впровадження новітніх інформаційних технологій у вітчизняних підприємствах. Обг 518
11782 Економіко-математичні моделі прогнозування розвитку у галузі тваринництва Юрчук Н.П. Сун В статті розглянуто теоретичні та практичні підходи щодо прогнозування розвитку галузі тваринництва. 464
11781 Теоретичні аспекти економетричного моделювання виробничої діяльності підприємств Юрчук Н.П. Сун В статті досліджено основи побудови економетричних моделей, визначено їх особливості. Проаналізовано 1198
11780 Інформаційні системи в управлінні діяльністю підприємства Юрчук Н.П. Сун В статті досліджено особливості використання сучасних інформаційних систем і технологій в діяльності 569
11779 Використання економіко-математичних методів в управлінні інноваційним розвитком економічних систем Юрчук Н.П. Сун В статті досліджено теоретичні аспекти використання методів економіко-математичного моделювання в уп 694
11736 Технологія молока та молочних продуктів. Власенко В.В., Семко Т.В., Шаблій Л.М., Лавицький В.П. Нп Розглянуто вимоги до молочної сировини, механічне та теплове обробляння, санітарна обробка обладнан 19
11601 Засідання круглого столу на тему : "Розвиток системи сільськогосподарського дорадництва - важлива складова організаційно-економічних змін на селі. Підвищення кваліфікації керівників та спеціалістів агропромислового комплексу України" В.А. Мазур, О.М. Тітаренко Сун Основною метою даного заходу була апробація результатів наукових досліджень з питань інформаційно-ко 418
11600 Сільськогосподарська дорадча діяльність: сутність та особливості здійснення О.І. Шаманська, О.М. Тітаренко Сун У статті викладено результати досліджень з питань формування та розвитку дорадчої діяльності в Украї 593
11599 Девіації норм літературного мовлення студентів-аграрників у контексті досліджень Івана Огієнка Тимкова В. А., Дущенко Т. І. Сун У статті порушено питання про побутування відхилень (девіацій) від норм літературної мови в усіх сфе 349
11542 Внутрішня звітність підприємств щодо операцій з конвертованими облігаціями Михальчишина Л.Г. С Досліджується внутрішня звітність для управлінського персоналу, яка має на меті прийняття результати 926
11541 Історія становлення та розвитку цінних паперів у світі Михальчишина Л.Г. Сун У статті розглянуто історію становлення та розвитку цінних паперів в світі, виявлено тенденції циклі 1055
11540 Організаційно-методичні аспекти внутрішнього контролю операцій з цінними паперами Михальчишина Л.Г. Сун Формулювання та узагальнення основних процесів здійснення внутрішнього контролю операцій з цінними п 966
11539 Цінні папери: види та систематизація для облікових цілей Михальчишина Л.Г. Сун У статті досліджено класифікацію цінних паперів, що визначає спосіб вираження прав та відображення о 7758
11538 Економіко-правові аспекти застави цінних паперів Михальчишина Л.Г. Сун Стаття присвячена сутності та видам застави цінних паперів, їх економіко-правовим аспектам. При заст 605
11166 Роль сільськогосподарських кооперативів у забезпеченні сталого розвитку сільських територій Тітаренко О.М. С У статті здійснено аналіз досліджень сучасного стану сільськогосподарської обслуговуючої кооперації 576
10608 Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів спеціальності 8.03040101 «Право»з дисципліни Захист прав споживачів Письменна О.П. Мв Методичні вказівки до організації самостійної роботи 0
10607 Програма навчальної дисципліни організація правової роботи підприємств напрям підготовки 6 .030401 «Право » факультет менеджменту та права Письменна О.П. Нп напрям підготовки 6 .030401 «Право » факультет менеджменту та права 0
10606 Програма навчальної дисципліни захист прав споживачів спеціальність 8 .03040101 «Право » факультет менеджменту та права Письменна О.П. Нп спеціальність 8.03040101 «Право» факультет менеджменту та права 1
10482 Управління фінансовою санацією підприємства . Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів ОКР «Магістр» галузі знань 0350 «Економіка і підприємництво» спеціальність 8.03050801 «Фінанси і кредит» Польова О.Л. Нп Робоча програма з дисципліни "Управління фінансовою санацією підприємства" 4
10481 Управління фінансовою санацією підприємства . Методичні вказівки до організації с амостійної роботи для студентів ОКР «Магістр» галузі знань 0350 «Економіка і підприємництво» спеціальність 8.03050801 «Фінанси і кредит» Польова О.Л. Мв Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни "Управління фінансовою санаці 4
10480 Управління фінансовою санацією підприємства . Методичні вказівки до практичних занять для студе нтів ОКР «Магістр» галузі знань 0350 «Економіка і підприємництво» спеціальність 8.03050801 «Фінанси і кредит» Польова О.Л. Мв Методичні вказівки до практичних занятьдля студентів ОКР «Магістр» 2
10469 Лінія для виробництва композиційних антиоксидантних порошків з рослинної сировини (Пат. на винахід № 109083) Снєжкін Ю. Ф., Петрова Ж. О., Пазюк В. М., Гетьманюк К. М. Пнв Запропонована лінія для виробництва антиоксидантних порошків на прикладі буряку та ревню, показаний 385
10468 Спосіб одержання пребіотичного порошку з яблук та кабачків (Пат. на винахід № 109360) Петрова Ж. О., Снєжкін Ю. Ф., Пазюк В. М., Гетьманюк К. М. Пнв Спосіб одержання пребіотичного порошку із рослинної сировини на основі яблук та кабачків. 353
10467 Спосіб подрібнення твердих матеріалів (Пат. на корисну модель № 103196) Янович В. П., Купчук І. М., Полєвода Ю. А., Заїка І. М. Пнк Спосіб подрібнення твердих матеріалів, що включає подачу матеріалу в корпус через завантаж 448
10466 Спосіб подрібнення матеріалів (Пат. на корисну модель № 101578) Янович В. П., Купчук І. М., Полєвода Ю. А. Пнк Спосіб подрібнення матеріалів, за яким здрібнення матеріалу здійснюють відбійними пластинами 414
10465 Спосіб подрібнення сипких матеріалів (Пат. на корисну модель № 101579) Янович В. П., Купчук І. М., Полєвода Ю. А. Пнк Спосіб подрібнення сипких матеріалів, який включає здрібнення матеріалу у робочій камері роб 453
10464 Спосіб виробництва кісткового борошна (Пат. на корисну модель № 101580) Янович В. П., Полєвода Ю. А., Купчук І. М. Пнк Спосіб виробництва кісткового борошна, який включає обробку матеріалу в корпусі, що з`єдна 459
10463 Рідинний пневмодиспергатор (Пат. на корисну модель № 101583) Янович В. П., Полєвода Ю. А., Купчук І. М. Пнк Рідинний пневмодиспергатор, що містить завантажувальну та розвантажувальну горловини, привідн 456
10462 Drying of Antioxidant Composite Materialsbased on Table Beet Z. Petrova, Y.Snezhkin. V. Pazyuk, K. Samoilenko С Drying process of plant material refers to the complex energy-intensive processes. Solution of this 847
10459 Удосконалення процесів та обладнання для сушіння насіннєвого зерна Пазюк В.М. Тд Представлені результати досліджень сушіння насіннєвого зерна теплонасосним способом 482
10458 Розробка енергозберігаючих технологій виробництва функціональних порошків Петрова Ж.О., Снєжкін Ю.Ф., Пазюк В.М. Тд Представлені наукові розробки та технологію виробництва із створення функціональних продуктів на осн 653
10438 Кількісні дослідження відповідального управління агропродовольчими ланцюгами постачання: світовий досвід Вострякова В.І. С . Пильна увага споживачів до якості продуктів харчування і необхідність зниження рівня нераціонально 703
10437 Principles of Teaching Foreign Language Vocabulary to University Students . Nataliia I., Nataliia H. Суз One of the most challenging problems university students encounter when learning foreign languages i 441
10436 Definitions driving force electro-osmotic drying viscons-elastic raw materials in cylindrical containers Oleg Tsurkan, Igor Zozuliak, Igor Lipoviy С The phenomenon of electro osmosis becomes widespread in recent years in the processing and food ind 279
10435 Вібровідцентрова електроосмотична сушарка для зневоложення високо вологої сировини О.В. Зозуляк, І.А. Зозуляк, Р.В. Чубик С В статті розглядається загальний вигляд та конструкторське рішення вібровідцентрової електроосмотич 641
10434 Моделювання процесу вібраційного сушіння соняшнику при використанні теорії подібності В. М. Бандура, І.А. Зозуляк , О.В.Зозуляк С У статті були використані основні положення теорії подібності для тепломасообмінних процесів, динамі 270
10412 Поживність та продуктивна дія зеленої маси та силосу з сумішки озимого жита з тифоном Курнаєв О.М., Сироватко К.М., Кулик С.М., Сеник І.І. С наведено результати досліджень якості, енергетичної цінності і продуктивної дії зеленої маси та сило 794
10390 Професійна підготовка фахівців в аграрних вузах як фактор забезпечення розвитку АПК України Джеджула О.М., Гуць В.В., Кошельник В.А. Тд У тезах розглядаються вимоги до професійної підготовки фахівців у ВНЗ аграрного профілю у світлі соц 460
10389 Комунікативна компетентність менеджера як умова ефективного управління аграрним виробництвом Джеджула О.М., Хомяковський Ю.Л. Тд У тезах розглядається вплив комунікативної компетентності на ефективність управління аграрним підпри 557
10386 Мотивація як детермінанта навчальної діяльності студентів вищих закладів освіти Клибанівська Т.М. С У статті проаналізовано поняття мотивації, їїхарактеристики та альтернативні підходи науковців до по 662
10385 Методика порівняння деяких енергетичних характеристик в симетричних задачах Дубчак В.М.,Новицька Л.І. С Приводяться математичні моделі деяких техніко-енергетичних задач на базі відомих фізичних законів,до 801
10384 Метод контролю вологості капілярно-пористих і сипких матеріалів Куцевол М. О. Тд Розглянутий метод дозволяє отримати аналітичний вираз залежності вологості із діелектричними парамет 382
10383 Інтеграція професійної підготовки майбутніх економістів аграрних внз Левчук К.І., Левчук О.В. Тд Інтегративний підхід в професійній освіті 369
10381 Віброакустична діагностика лопатевих насосів Полєвода Ю. А. С У статті пропонується розглянути джерела гідродинамічних вібрацій лопатевих насосів та існуючі гід 670
10378 Морфометрична оцінка судака вирощеного в антонівському водосховищі Іщенко М.О., Гіденко В.М. , Асафат І.В., Марценюк Н.О., Марценюк В.П., С В роботі досліджується динаміка вагових співвідношень органів та частин тіла, а також вихід їстівних 567
10376 Розвиток освіти на українських землях Російської імперії в першій половині ХІХ ст. Богатчук С.С. Тд У 1802 році були створені державні заклади - міністерства, в тому числі й міністерство народної осв 551
10315 Якість силосу з однорічної злаково-бобово-хрестоцвітної сумішки за використання біоконсерванту. Сироватко К.М. Тд 468
10314 Інтеграція професійної підготовки майбутніх економістів аграрних внз К.І.Левчук,О.В.Левчук Тд В статті здійснено аналіз професійного становлення майбутнього фахівця в динамічному цілісному проце 371
10275 Правовий статус Товариства Червоного Хреста УСРР в системі органів охорони здоров’я. Мельничук М. О. Тд Тези висвітлюють становлення та правовий статус Товариства Червоного Хреста УСРР в системі органів о 400
10273 Правові основи становлення санітарної справи в УСРР у період НЕПу Мельничук М.О. Тд В тезах проаналізовано процес створення санітарної справи в УСРР, як окремої структурної організації 519
10272 F-імпульси як індикатори спрямованості наслідків процесів функціонування складних систем в авторському see-аналізі дієвості процесів на основі складових результативності Бурєннікова (Поліщук) Н. В., Ярмоленко В. О. Тд В доповіді на основі авторських моделей та відповідних показників складових частин результативності 1138
10271 Структура та повноваження Народного комісаріату охорони здоров’я УСРР у період непу. Мельничук М. О. С У статті проаналізовано структуру та повноваження Народного комісаріату охорони здоров’я УСРР у пері 759
10270 Правовое регулирование охраны материнства и детства в УССР в период НЕПа Мельничук М. О. Суз Статья посвящена становлению и развитию системы охраны материнства и детства в советской Украине в п 782
10269 Моделювання процесу згорання в тракторних і комбайнових дизелях, працюючих на різних видах палива за допомогою уточненої моделі І. І. Вібе шляхом апроксимації експериментальних даних Семенов В.Г., Комаха В.П., Рябошапка В.Б. С На основі експоненціальної моделі горіння І. І. Вібе, розроблено методику моделювання та обробки рез 348
10268 Правовий статус медперсоналу в УСРР у 20-ті рр. ХХ ст. Мельничук М. О. Тд Тези присвячені правовому статусу медичних працівників в 1920-ті рр. ХХ ст. в УСРР. 476
10266 Керований віброзбуджувач для вібраційних технологічних машин з тороїдальним робочим контейнером (Пат. на винахід № 107870) Ярошенко Л. В., Чубик Р. В. Пнв Описана конструкція керованого віброзбуджувача для вібраційних технологічних машин з тороїдальним ро 441
10264 Метод контролю об’ємного вмісту вологи в зерні Куцевол М. О. Тд Наведено обґрунтування доцільності впровадження нового методу контролю вологості зернових матеріалів 390
10263 Основні тенденції формування кадрового потенціалу сільськогосподарських підприємст Вінницької області Чорнопищук Т.І., Мельник В.С. С Розглянуто основні тенденції формування кадрового потенціалу сільськогосподарських підприємств Вінни 589
10262 Кооперативний рух як фактор стабільного розвитку аграрного сектору економіки Чорнопищук Т.І. С Досліджено історичний аспект розвитку кооперативного руху та оцінено процеси формування кооперативни 562
10261 Демографічні чинники формування ринку праці Чорнопищук Т.І., Шаповалюк Т.А. С Обґрунтовуються основні тенденції формування ринку праці в Україні. Характеризуються демографічні чи 470
10260 Необхідність розвитку довгострокової оренди земель сільськогосподарського призначення в Україні Чорнопищук Т.І., Скоропад В.В. С Обґрунтовується об’єктивна необхідність розвитку довгострокової оренди земель сільськогосподарського 387
10259 Ефективність використання земельних ресурсів у сільському господарстві України Чорнопищук Т. І., Коняга Р. М. С Обґрунтовані основні тенденції ефективності використання земельних ресурсів у сільському господарств 452
10258 Методичні підходи до оцінки розвитку продовольчого ринку України та його місткості Дармограй О.В. С Узагальнення існуючих підходів до вивчення місткості ринку продовольства України 509
10257 Теоретичні аспекти державного регулювання продовольчого ринку в Україні Чорнопищук Т.І., Лужинська О.С. С У статті розкрито основні аспекти функціювання продовольчого ринку в Україні. Охарактеризовано євро 556
10256 Use of information and communication technologies managers in the agricultural sector during their professional training in the conditions of societies’ infromatization O.V. Klochko, O.V. Levchuk С This thesis is devoted to modern approaches to the use of information and communication technologies 343
10255 Керована вібраційна машина зі спіральною робочою камерою (Пат. на винахід № 108179) Ярошенко Л. В., Чубик Р. В. Пнв Описана конструкція керованої вібраційної машини зі спіральною робочою камерою. 1230
10254 Керована вібраційна машина зі спіральною робочою камерою (Пат. на винахід № 111436) Ярошенко Л. В., Чубик Р. В. Пнв Описана конструкція керованої вібраційної машини зі спіральною робочою камерою. 481
10233 Напрямки стратегічного розвитку продовольчого ринку вінницької області Дармограй О.В. С Проблеми розвитку продовольчого ринку на стратегічну перспективу, пов`язані із надзвичайно важливими 905
10232 Вплив параметричних процесів на роботу гідравлічних приводів мобільних машин Іванов М.І., Переясловський О.М. , Шаргородський С.А. Тд Розглянуті питання впливу параметричних процесів на роботу гідравлічних приводів мобільних машин 429
10231 Застосування системного підходу до дослідження ефективності аграрного виробництва Джеджула О.М.,Кірієнко О.О, Бондарчук Є.В. Тд У тезах розглядаються можливості системного підходу до дослідження аграрного виробництва як підсисте 537
10230 Конвергенція розвитку систем аграрної освіти, науки та підприємництва як основа формування інтелектуального капіталу аграрних підприємств Корнійчук А.М., Гончарук Т.В., Коломієць Т.В. С Необхідним атрибутом динамічного розвитку й ефективного виробництва для підприємств аграрної сфери є 318
10201 Розвиток експортної діяльності апк в умовах зони вільної торгівлі з єс Салькова І.Ю., Олексієнко О.П. С Розглянуто основні зовнішньоекономічні аспекти зони вільної торгівлі з ЄС. Визначено автономні торг 2016
10113 Аналітична оцінка ур ожанійності біоенерг етичних культур сільськогосп одарських підприємст в вінницької області Коваль Наталія Іванівна, Пророчук Ольга Леонідівна Тд Традиційні види палива отримують з нафти, газу і вугілля. Вважається, що ці природні ресурси є вичер 1346
10112 Сучасний стан та проблеми розвитку кооперативного руху в Україні Ціхановська В. М. С У статті розглядаються проблеми розвитку кооперативного руху в умовах багатоукладності аграрної полі 416
10111 Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід : тези доп. VІ Міжнар. наук.-метод. конф. Форум молодих економістів-кібернетиків, 24-25 верес. 2015 р. Науковці, аспіранти та студенти ВНЗ України Знп У збірнику наведено тези доповідей студентів, аспірантів та вчених вищих навчальних закладів і науко 2684
10110 Інтелектуальний капітал як особлива форма капіталу підприємства Корнійчук А. М. , Коломієць Т. В. Тд Дослідження присвячене проблемі визначення інтелектуального капіталу підприємства як особливої форми 461
10109 Ліквідність як елемент оцінки фінансового стану підприємства Подолянчук О.А. Тд розглянуто групи показників при оцінці ліквідності 501
10108 Оцінка ліквідності балансу Подолянчук О.А. Тд В науковій публікації окреслено необхідність удосконалення підходів до методики оцінки ліквідності б 564
10107 Оцінка впливу воєнних дій на процеси руйнування біосфери Бурлака Н.І. Коломієць Т. В., Кушнерчук О. Тд Сучасний світ складний, багатогранний та суперечливий. В той же час він об`єктивно стає все більш в 510
10106 Аналіз сучасного стану екологічної ситуації у Вінницькій області Бурлака Н.І. Коломієць Т. В., Панасюк Т. Тд ПРОВЕДЕНО АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ЕКОЛОГІЧНОЇ СИТУАЦІЇ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ 425
10077 Ефективність дії інсектицидів на прояв глободерозу картоплі при обробці посадкового матеріалу Вергелес П.М., Пінчук Н.В. С В останні роки підвищилась шкодочинність нематод, які спричиняють ряд хвороб картоплі, найбільш поши 449
10075 Сучасний стан ринку праці країн єс та перспективи для україни Дюк А.А., Доканін К.Л. Тд Регулювання ринку праці України в умовах інтеграції країни до Європейського Союзу потребує вивчення 1745
10074 Екологічна безпека сучасних систем захисту рослин Окрушко С.Є. С Відображенно екологічну безпеку сучасних систем захисту рослин, тому що зростання екологічних проб 1742
10073 Світовий ринок туристичних послуг: забезпечення конкурентосроможності Ціхановська В. М., Ковальчук С. Я. С У статті аналізуються фактори впливу на конкурентоспроможність туристичних послуг світового ринку; д 535
10072 Адаптивний розвиток молочного виробництва в Україні під впливом євроінтеграційних процесів Ціхановська В.М. С У статті розглянуто глобалізаційні процеси світової економіки, які впливають на темпи розвитку молоч 306
10071 "Зелений туризм" як фактор розвитку міжнародного ринку туристичних послуг Ціхановська В.М., Ковальчук С.Я. Тд Розвиток сільського зеленого туризму в Україні підтримується спеціальними програмами Міжнародного 1768
10068 Вплив пробіотика на органолептичні показники свинини Трачук Є.Г. С Представлено результати дегустаційної оцінки свинини, отриманої від відгодівельного молодняку свиней 876
10047 Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Тепличне господарство" для студентів агрономічного факультету з напряму підготовки 0901 "Сільське господарство і лісництво", спеціальність 8.09010301 "Садово-паркове господарство" Вдовенко С. А., Чернецький В.М. Мв Методичні вказівки до виконання курсової роботи 1248
10045 Баштанництво. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт студентами 4-го курсу денної форми навчання агрономічного факультету з галузі знань 0901 «Сільське господарство і лісництво» напряму підготовки 6.090101 «Агрономія» за освітньо-кваліфікаційн Чернецький В.М., Чередниченко Л.І., Паламарчук І.І., Давимока О.В. Мв Викладено основні методичні вказівки для проведення лабораторних робіт з навчальної дисципліни " 4
10040 Стратегічне управління. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» ОКР «Бакалавр» Дармограй О.В. Нп Розглядаються проблеми визначення вологості капілярно-пористих сипких матеріалів через нестабільні д 14
10033 Use of information and communication technologies managers in the agricultural sector during their professional training in the conditions of societies’ infromatization O.V. Klochko, O.V. Levchuk Тд This thesis is devoted to modern approaches to the use of information and communication technologies 489
10030 Екологічне інспектування. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт студентами денної та заочної форми навчання агрономічного факультету спеціальності 8.04010601 "Екологія та охорона навколишнього середовища" за освітньо-кваліфікаційним рівнем Разанов С.Ф., Мудрак Г.В. Мв Викладено основні методичні рекомендації для проведення практичних робіт з навчальної дисципліни &qu 88
10029 АУДИТ Методичні вказівки для виконання практичних занять студентами денної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» Бралатан В.П., Фабіянська В.Ю., Козаченко А.Ю Мв Методичні вказівки для практичних робіт містять перелік тем, завдання та навчальний матеріал з курсу 18
10027 Mетодичні вказівки з підготовки дипломної роботи спеціаліста галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит» Гуцаленко Л.В., Правдюк Н.Л., Лепетан І.М., Мулик Т.О., Шевчук О.Д., Іщенко Я.П., Федоришина Л.І., Здирко Н.Г. Мв Методичні вказівки призначені для підготовки дипломної роботи для студентів денної та заочної форми 9
10024 Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни «Економіка природокористування і охорони довкілля» для студентів заочної форми навчання економічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр», галузь знань 0305 «Економіка та підп Фостолович В.А. Мв Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни «Економіка природокористування і охо 1
10022 Глобальна економіка. Методичні вказівки для підготовки до практичних занять студентів з нормативної навчальної дисципліни для підготовки студентів галузі знань 0305 «Економіка підприємств» спеціальності 8.03050801 «Фінанси та кредит». Подолянчук О.А., Коляденко Д.Л., Мв Методичні вказівки для підготовки до практичних занять студентів містять основні теми, які вивчаютьс 42
10020 Технологія кормів і кормових добавок. Методичні вказівки для лабораторних робіт студентів денної форми навчання спеціальності 8.09010201 "ТВІППТ" Сироватко К.М., Мазуренко М.О. Мв Наведено тематику та зміст лабораторних робіт, завдання та контрольні питання по темах дисципліни &q 25
10019 Різновиди мовних девыацый у студентів-аграріїв Тимкова В.А. Тд Зосереджено увагу на мовних девіаціях, що виникають у результаті порушення норм, суттєво гальмують п 432
10016 Формирование производительности бобов кормовых в зависимости от микробиологических препаратов в условиях Лесостепи правобережной Савченко В.О. С Установлено влияние микробных препаратов на снижение уровня поражения болезнями посевов бобов кормов 681
10015 Ефективність біопрепаратів у системі органічного вирощування бобів кормових на зерно Савченко В.О. Тд В умовах правобережного Лісостепу україни покращення фітосанітарного стану агрофітоценозу бобів корм 672
10014 Ефективність застосування мікробних препаратів для процесу азотфіксації Первачук М. В.,Врадій О. І. Тд У тезах велика увага приділяється питанню широкомасштабного застосування екологічно доцільних технол 536
10012 Вологомір зерна Куцевол Микола Олександрович Тд Запропоновано структуру вологоміра зерна пшениці та подібних сипких капілярно-пористих матеріалів із 491
10003 Технологія виробництва продукції тваринництва. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів денної форми навчання за напрямом 6.100102 «Процеси, машини та обладнання агропромислового вирорбництва» Огороднічук Г.М., Балух Н.М. Мв Подані методичні вказівки складені за діючою програмою. При вивченні дисципліни студенти ознайомлюют 0
9970 Інформаційні технології в моделюванні управлінської діяльністі підприємства В. О. Денисюк, М. Павлюк Тд Досліджується питання застосування інформаційних технологій в управлінні діяльністю підприємства як 461
9969 Моделювання інноваційного розвитку підприємства з урахуванням ризику В. О. Денисюк, І. І. Сорочинська Тд Дослідження питання про необхідність прийняття моделі, здатної забезпечити стабільний інноваційний р 469
9968 Перспектива використання синергетичних методів у моделюванні економіки В.О. Денисюк, О. Ю. Петровський Тд Досліджується питання використання синергетичного підходу при моделюванні економічних систем 658
9967 Система управління ризиками в іт-компанії В. О. Денисюк, О. С. Бороняк Тд Досліджується питання недостатності інформації про джерела, характеристики та наслідки можливих ризи 456
9966 Використання економетричних методів для аналізу економіки україни В. О. Денисюк, к.т.н., М. В. Вербовецька Тд Досліджується питання використання економетричних моделей в економіці для знаходження найбільш імові 515
9965 Роль економіко-математичного моделювання при дослідженні економіко-виробничих систем В. О. Денисюк, А. С. Дерунець Тд Розглянуто питання застосування методів економіко-математичного моделювання як одного із найперспект 451
9964 Моделювання інноваційного розвитку економіко-виробничих систем В.О.Денисюк, Д.М.Собко, М.Ю.Курдибанський, Тд Розглядається задача ефективного вирішення завдань бізнес-проектування 521
9954 Облікова політика підприємств . Методичні вказівки по проведенню практичних занять для студентів економічного факультету г а- лузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» денної форми навчання. Коваль Л.В. Мв Методичні вказівки по проведенню практичних занять містять перелік тем, завдань і питання для 11
9937 Розроблення алгоритму визначення вмісту зв’язаної вологи в зерні Куцевол М. О. Тд Розглядається метод знаходження зв`язаної вологості в зернових культурах та алгоритм, що базується н 486
9936 Розроблення алгоритму контролю повної вологості зерна Куцевол М. О. Тд Згідно до отриманого робочого виразу був запропонований алгоритм для автоматизованих систем контролю 392
9934 Аналіз ефективності використання основних засобів на підприємстві Материнська О.А., Базюк С.А. С У статті проведено аналіз та визначено вплив факторів на ефективність використання основних засобів 636
9933 Удосконалення механізму регулятивного та інфраструктурного забезпечення виробництва зерна сільськогосподарськими підприємствами Материнська О. А. С В статті розглянуто основні складові механізму регулятивного та інфраструктурного забезпечення вироб 471
9920 Організація самостійної роботи студентів у процесі кредитно-трансферної системи вивчення іноземної мови Матієнко О.С., Гальчак Н.П. С У статті розглядається теоретичне обґрунтування організації самостійної роботи студентів як однієї з 526
9919 Загальнопедагогічні принципи виховання та шляхи їх реалізації при формуванні толерантності у підлітків Матієнко О.С. С В статті розглянуто смислове навантаження поняття “толерантність”; розкрито зміст та характеристика 1407
9918 Аналіз законодавчої бази щодо державного регулювання аграрного ринку Яхно Катерина Георгіївна С Анотація: Мета дослідження: проаналізувати стан державного регулювання в аграрному секторі. Визначи 699
9916 Методичні вказівки з Теології Методичні вказівки та п лани семінарських занять н авчальної дисципліни для підготовки студентів О КР „бакалавр” за спеціальностями: агрономія – 6090101; технологія виробництва і переробки продукції тваринництва – Левчук К.І., Мазило І. В., Муханов В. М. Мв “Теологія”, як предмет ознайомлюєстудентів з богословським і релігійно-філософським надбанням 10
9915 Культурологія: програма з навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів за спеціальністю «правознавство». Слотюк П.В. Нп Метою вивчення культурології є формування у студентів цілісної картини процесу еволюції іс 2
9914 Історія України та етнокультурологія. Бойко Ю.М. Нп Для студентів ВНАУ, для покращення умов аудиторної та самостійної роботи із засвоєння важливих момен 2
9913 Вплив основного обробітку ґрунту на осінній розвиток рослин озимого ріпаку Мацера О. О. Тд Вивчено вплив глибини основного обробітку ґрунту та системи удобрення на осінній розвиток рослин ози 495
9912 Новітні тенденції педагогічного супроводу у викладанні іноземних мов Осаульчик О.Б. Тд Розглянуто новітні тенденції педагогічного супроводу в умовах сучасності стосовно викладання іноземн 632
9911 Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з технології молока і молочних продуктів для магістрів за напрямом підготовки 8.09010201 , спеціальності – «Харчові технології та інженерія» Власенко В.В., Семко Т.В., Новаленко Н.О. Мв Нині молочна промисловість є однією з найважливіших серед переробних галузей, на озброєнні якої знах 3
9910 Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу «Контроль якості та безпека продуктів галузі» для студентів напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» денної та заочної форм навчання Власенко В.В., Семко Т.В. Мв Для забезпечення конкурентоспроможності продукція повинна відповідати вимогам замовника або запитам 5
9909 Виховання "відповідального громадянина" в процесі оволодіння іншомовною мовленнєвою компетенцією Осаульчик О.Б. С У статті розглядаються перспективи розвитку громадянського суспільства в Україні в умовах євроінтег 1357
9908 Формування внутрішньої мотивації студентів у процесі вивчення фахово-орієнтованої іноземної мови Осаульчик О.Б. С У статті розглядаються можливі шляхи якісного оновлення викладання іноземних мов у вищій школі в кон 699
9907 Інноваційні можливості особистісного типу спілкування у вивченні іноземних мов Осаульчик О.Б. С У статті розглядаються інноваційні можливості особистісного типу спілкування як передумови ефективно 442
9906 Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Товарознавство харчових продуктів та пакувальних матеріалів» для студентів напряму 6.051701 «Харчові технології та інженерія» денної форми навчання Коляновська Л.М. Мв Пропонований лабораторний практикум призначений для вивчення та практичного освоєння загальних 6
9905 Helianthus annuus and downy mildew Manzhos E.O., Datskov R. A., Korovetska S. G. Тд the common sunflower, is an annual species of sunflower grown as a crop for its edible oil and edibl 686
9904 Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Товарознавство харчових продуктів та пакувальних матеріалів» для студентів напряму 6.051701 «Харчові технології та інженерія» денної форми навчання Коляновська Л.М. Мв Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Товарознавство харчових п 5
9902 Науково - дослідна робота студентів . Методичні вказівки щодо проведення практичних занять для студентів для сту дентів денної форми навчання з напряму 6. 051701 «Харчові технології та інженерія» Власенко В.В., Новгородська Н.В., Коляновська Л.М. Мв 21
9901 Інноваційні можливості особистісного типу спілкування у вивченні іноземних мов Осаульчик О.Б. С В умовах розширення міжнародних кордонів та прагнення України стати часткою Європи активно ведеться 487
9900 Формування внутрішньої мотивації студентів у процесі вивчення фахово-орієнтованої іноземної мови Осаульчик О.Б. С У статті розглядаються можливі шляхи якісного оновлення викладання іноземних мов у вищій школі в кон 680
9899 Іноземні мови у контексті формування професійної мобільності майбутнього фахівця Осаульчик О.Б. Тд На сьогодні вимоги до майбутнього фахівця поступово змінюються. Роботодавці стають все більш зацікав 553
9898 Методичні вказівки до виконання курсового проекту з навчальної дисципліни "Товарознавство харчових продуктів та пакувальних матеріалів" для студентів 1-го курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.050701 "Харчові технології та інженерія" Коляновська Л.М. Мв Методичні вказівки розроблено відповідно до навчального плану та програми з навчальної д 6
9897 Viral Deseases of Plants Manzhos E.O., Brun U. V., Kochkina A. O Тд Viruses are intracellular, pathogenic particles that infect other living organisms. Human diseases c 727
9896 Облік розрахунків за податком на додану вартість Іщенко Яна, Загородня Аліна С Висвітлено сучасні проблеми обліку розрахунків за податком на додану вартість та пропонуються шляхи 693
9895 Формування комунікативної культури майбутніх фахівців аграрної галузі Манжос Е.О., Матієнко О.С. С У статті досліджено особливості формування комунікативної культури майбутніх фахівців аграрної галуз 488
9894 Стан ринків аграрної продукції України за період 1990-2014 рр. Яхно К.Г. С Статтю присвячено проблемі стану ринків аграрної продукції України за період 1990–2014 рр. Охарактер 470
9893 Економіко-математичне моделювання попиту підприємства на робочу силу Яхно К.Г. Тд Підвищення ефективності використання основних засобів мае велике значення. Підприємства, що мають о 561
9892 Аналіз рентабельності продукції та дефіцитності ресурсів на основі економіко-математичного моделювання Волонтир Л.О., Рожицька А.Є. С в статті висвітлено доцільність оптимізації структури посівних площ Проведено аналіз стійкості екон 351
9891 Теології. П р о г р а м а Навчальної дисципліни для підготовки студентів ОК Р „бакалавр” за спец іальностями: агрономія – 6090101 ; технологія виробництва і переробки продукції тваринництва – 6090102; екологія та охорона навколишнього середовищ Левчук К.І., Мазило І. В., Муханов В. М., Сьомченков А.Д. Нп 6
9890 Напрями розвитку інформаційного забезпечення ринку аграрної продукції Яхно К.Г., Коляденко С.В. Тд В роботі розглядається потреба реформування інформаційного забезпечення аграрного сектору і ринку а 608
9889 Економічна ефективність аграрного виробництва та його інформаційне забезпечення Коляденко С.В. Тд В тезах розглядаються питання впровадження інформаційної системи управління ресурсами підприємства я 532
9888 Стратегічні напрями розвитку мясного скотарства Іванова В.С., Коляденко С.В. Тд В роботі розглядається стратегія розвитку м’ясного скотарства. Визначено пріоритетні напрями органі 465
9887 Екологічна складова агрологістики як інструмент сталого розвитку Вострякова В.І., Коляденко С.В. Тд З швидким розвитком сільськогосподарських підприємств, масштаб агропродовольчих ланцюгів постачання 445
9886 Творча конструкторська діяльність сучасних інженерів-аграріїв Миколюк О.П. С В статті розглядаються поняття конструкторської діяльності, конструювання як творчого процесу, твор 502
9885 Симбіотична фіксація азоту та роль мікроорганізмів у ґрунтоутворенні Первачук М. В.,Врадій О. І. С Показано роль симбіотичного азоту, проблеми та основні шляхи його надходження. Оцінюється важливість 710
9884 Сучасні системи захисту поверхневих вод Мущинська В.І., Первачук М.В. Тд У тезі розглядаються актуальні проблеми сучасного екологічного стану поверхневих вод України та водо 1509
9883 Іллюстрований словник-довідник з дисциплін “Геодезія”, “Геодезія та землевпорядкування” для студентів денної та заочної форм навчання напрямку підготовки 6.090101 «Агрономія» та 6.090103 “Лісове і садово-паркове господарство Цицюра Я.Г. С У словнику-довіднику представлено у текстовому та ілюстраційному варіантах значення основних термін 86
9882 Підвищення ефективності віброабразивної обробки внутрішніх поверхонь труб Сироветник В.В. FF Розробка спеціального обладнання для віброабразивної обробки внутрішніх поверхонь труб.Робота присвя 6
9881 Підвищення функціональних можливостей верстатів з паралельною кінематикою для обробки деталей машин сільськогосподарського призначення Мельник В.В. FF Розвиток машинобудівної індустрії вимагає вдосконалення засобів і методів обробки, а також контролю 8
9880 Масло рапсовое в комбикормах для бычков на откорме В.Ф. Радчиков, Т.Л. Сапсалёва, Т.Л. Голубенко, Р.Д. Шорец, Н.В. Пилюк, В.А. Голубицкий С Изложены результаты анализа влияния скармливания комбикормов КР-3 с включением масла рапсового типа 726
9879 Масло рапсовое в кормлении бычков В.Ф. Радчиков, Т.Л. Сапсалёва, Т.Л. Голубенко Суз Рационально использовать корма в рационах молодняка крупного рогатого скота возможно путем замены бо 806
9878 Принципи навчання лексиці на заняттях з іноземної мови у вищих навчальних закладах Гаврилюк Н.М. С Описано методи і прийоми навчання лексиці на заняттях з іноземної мови 1158
9877 Функції управлінського обліку та управлінськького аналізу Бурко К.В. Тд Розглядаються функції управлінського обліку та управлінськького аналізу 559
9876 Впровадження експертних систем в управлінні діяльністю підприємства Бурденюк І.І., Волонти р Л.О. С Наведено характеристику відомих експертних систем в економічній галузі на світовому ринку. Розглянут 500
9875 Взаємозв’язок функцій обліку та його завдань в контексті потеб управління Іщенко Я.П. Тд Розглядаються функції бухгалтерського обліку, завдання бухгалтерського обліку відповідно до потреб т 553
9874 Conceptual approaches of corporate accounting business structures in agricultural sector Ishchenko Yana С визначено концептуальних підходів до організації обліку в корпоративних підприємницьких структур 471
9873 Оцінка фінансово-економічного потенціалу підприємства та управління ним Материнська О.А., Романець А. В. С У статті наведені загальні відомості щодо поняття фінансово-економічного потенціалу підприємства, а 1093
9872 Оцінка цінової політики сільськогосподарських підприємств в сучасних умовах ринку Материнська О.А., Потапова І. В. С статті розглянуто теоретичні аспекти формування та регулювання цін у ринкових умовах господарювання 695
9871 Актуальні проблеми теорії та практики аналізу господарської діяльності та шляхи їх вирішення Материнська О.А., Мазур Ю.В С Питання теорії та практики аналізу діяльності підприємств в сучасних умовах дуже важливе, тому що р 717
9870 Аналіз можливостей розвитку та впровадження нетрадиційних банківських послуг в україні Материнська О.А., Грушелевич О.А С У статті розглянуто поняття, суть та проблеми нетрадиційних послуг банку, проведено аналіз особливо 735
9869 Актуальні завдання розробки верстатних комплексів із підвищеною надійністю Веселовська Н.Р. Тд Розглянуті актуальні завдання розробки верстатних комплексів із підвищеною надійністю 1111
9867 Симбіоз Bradyrhizobium japonicum i Glycine hispida за дії абіотичних факторів Алєксєєв О.О. С Проведено аналіз літературних даних і базуючись на власних дослідженнях обгрунтовано необхідність ви 326
9866 Фоточутливість композитних матеріалів на основі сегнетоелектричної рідкокристалічної матриці Шевчук О.Ф. Тд В роботі показано, що на основі змішування фулеренів та СЕРК можна створювати композитні фоточутливі 485
9865 Електрогідравлічна система керування гідроімпульсним приводом машин сільськогосподарського призначення Луцький Б.С. FF У магістерській кваліфікаційній роботі проводилась розробка гідроімпульсного привода з програмованим 6
9863 Довідник з використання хімічних препаратів в захисті рослин від бур'янів Вергелес, Окрушко, Пінчук, Буткалюк, Голюк С Містить характеристики сучасних оприскувачів та гербіцидів 4579
9862 Вплив бактеріального штаму bradyrhyzobium japonicum м8 та 634б на підвищення продуктивності та якості урожаю на прикладі вірусостійкого сорту сої горлиця Алєксєєв О.О., Патика В.П. Тд Виявлено, що процес фіксації азоту у вірусостійкому сорті сої «Горлиця» за допомогою інокулянтів М8 513
9861 Темарій голоду в епіці 80-90-х рр.: аспекти мовостилю Анатолія Дімарова Тимощук Н.М. С Колективізація та штучний голодомор поч. 30-х ХХ ст., як найбiльш страшне явище радянської епохи Укр 912
9860 Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні агротехнології: тенденції та інновації». Том 3 Знп У збірнику наведені матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні агротехнології 2389
9859 Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні агротехнології: тенденції та інновації». Том 2 Знп У збірнику наведені матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні агротехнології: 3278
9857 Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні агротехнології: тенденції та інновації». Том 1 Знп У збірнику наведені матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні агротехнології: 2562
9854 Біоенергетична оцінка вирощування помідора розсадним способом у відкритому грунті в умовах ботанічного саду «Поділля» ВНАУ Литвинюк Г.В. FF Вирощування помідора в умовах відритого грунту розсадним способом за використання біопрепарату. 17
9853 Господарсько-екологічне оцінювання високоенергетичних гібридів кукурудзи придатних для виробництва альтернативних видів палива в умовах ДП ДГ "Корделівське" с. Корделівка Калинівського району Захарчук Вадим Васильович FF В роботі висвітлено вплив гібридів та умов вирощування на вміст у зерні крохмалю та показані особлив 12
9852 Управління ефективністю проведення зовнішньоекономічних операцій ТОВ "Аграна Фрут Україна" Козак К.В. FF 16
9851 Удосконалення реалізації експортної політики підприємства ТОВ "Аграна Фрут Україна" Семеніхіна А.О. FF 16
9850 Вплив пребіотичного препарату на перетравність ранньовідлученого молодняку свиней Мельник М.О. FF 8
9849 Ефективність використання кукурудзяного борошна у годівлі бджіл Разанов О. С. FF Метою досліджень було вивчити вплив підгодівлі бджіл кукурудзяним борошном у складі кормових сумішок 6
9848 Нформаційні системи та технології методичні вказівки до виконання курсової роботи для підготовки фахівців освітньо - кваліфікаційного рівня бакалавр галузі знань 0306 « менеджмент організацій і адміністрування », напряму підготовки 030601 - « менеджмент Підгурський О.І. Мв В процесі вивчення дисципліни "Інформаційні системи та технології" кожен студент виконує к 0
9847 Методи здешевлення раціонів товарного молодняку лисів різних кольорових типів: Методичні рекомендації / Т.В. Шевчук, Я.І. Кирилів, М.Г. Повозніков, О.М. Бакун. – Вінниця: ВНАУ, 2015 - 37 с. Шевчук Т.В., Кирилів Я.І. , Повозніков М.Г., Бакун О.М. Мв Методичні рекомендації містять практичні поради щодо здешевлення раціонів товарного молодняку лисів 1
9845 нвестиційний менеджмент : Програм а навчальної дисципліни для підгот о вки фахівців за ОКР «спеціаліст » / Галузь знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» / 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяль Герасименко Ю.В. Нп Метою дисципліни є формування у студентів сучасного економічного мислення та системи спеціаль 2
9844 Інвестиційний менеджмент : Програм а навчальної дисципліни для підготовки фахівців за ОКР «магістр» / Галузь знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» / 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діял Герасименко Ю.В. Нп Програма навчальної дисципліни 16
9843 методичні рекомендації з організації самостійної роботи для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.090102 «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва» - факультету ТВіППТ Красняк О.П. Мв Методичні вказівки розроблені і опубліковані для використання студентами заочної форми навчання факу 4
9842 Корпоративне управління. Програма нормативної навчальної дисципліни для підготовки магістрів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування», спеціальностей: 8.18010018 «Адміністративний менеджмент», 8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльност Кафлевська С.Г. Нп Програма містить зміст навчальної дисципліни, тематику лекцій та практичних занять, самостійної робо 4
9841 Розвиток діалогічно-комунікативної взаємодії у професійно-ціннісному середовищі Лебедєва Н.А. С Становлення професійних та особистісних якостей майбутнього фахівця відбувається у навчально-виховно 463
9840 Вплив мікродобрив на формування продуктивності сої та її якісних показників в умовах дослідного поля ВНАУ Темченко Мирослава Олексіївна FF Проведені дослідження протягом 2014 - 2015 років показують, що формування продуктивності сої на сіри 14
9839 Використання F-імпульсів як індикаторів спрямованості наслідків процесів функціонування складних систем в авторському SEE-аналізі дієвості процесів на основі складових результативності Бурєннікова Н.В. С В статті на основі відповідного моделювання розглядається методика використання F-імпульсів як інди 351
9838 Формування бібліотеки моделей щодо використання альтернативних джерел енергії Чубко Роман Володимироч FF Магістерська робота присвячена дослідженню економічної ефективності виробництва біопалива та формува 5
9837 Магістерська робота Мельничук А.Б. Рузакова Ольга Володимирівна FF 21
9836 Управління інвестиційними процесами в апк вінницької області департаменту агропромислового розвитку вінницької ода Мазур А.Г., Олійник В.П. FF Об’єктом дослідження є механізм управління інвестиційними процесами на підприємствах АПК. Поглибленн 10
9835 Управління трудовими ресурсами підприємств апк тов «зернопродукт липівка» Мазур А.Г., Загородня Ю.В. FF Метою роботи було дослідження організації та мотивації праці на підприємстві та управління трудовими 7
9834 Моделювання управління діяльністю регіонального університетського центру Загородній А.Е. FF Магістерська робота присвячена дослідженню математичних моделей і методів управління діяльністю регі 5
9833 Проблема психологічного дослідження тривожності у студентів вищих закладів освіти Клибанівська Т.М. С Стаття є спробою аналізу психічного стану тривожності у студентів вищої школи. Досліджуються детермі 639
9832 Формування лексичної компетенції в процесі вивчення німецької мови як другої іноземної у немовних вузах Дакалюк Ольга Олександрівна С Формування лексичної компетенції в процесі вивчення німецької мови як другої іноземної після англійс 665
9831 Порівняльна характеристика дієвості оплати праці найманих працівників за видами економічної діяльності: міждержавний аспект Бурєннікова Н.В., Ярмоленко В.О. С В статті на основі відповідного моделювання розглядаються підходи до порівняльної характеристики ді 732
9830 Проблеми розвитку малого бізнесу в Україні Марчук У., Гуменюк Н. Тд Розкрито основні етапи розвитку малого бізнесу в Україні 353
9829 Methods of networkplanning in the management of production potential of enterprise методи сіткового планування в управлінні виробничим потенціалом підприємства Бурденюк І.І., Юрчук Н.П. Тд Розглянуто деякі аспекти сіткового планування та управління виробнчим потенціалом підприємства. Визн 395
9828 Methods of networkplanning in the management of production potential of enterprise методи сіткового планування в управлінні виробничим потенціалом підприємства Бурденюк І.І., Юрчук Н.П. Тд Розглянуто деякі аспекти сіткового планування та управління виробнчим потенціалом підприємства. Визн 377
9827 Оцінка ефективності функціонування економічних систем з використанням математичного апарату теорії нечітких множин і нечіткої логіки Рузакова О.В., Зелінська О.В. Тд Для оцінки ефективності функціонування системи необхідно визначити певні критерії. Крім того, специф 550
9826 Оцінка адаптивного потенціалу ряду с.-г. культур за літньої сівби в умовах Лісостепу Правобережного України Цицюра Я. Г., Цицюра Т. В., Векленко Ю. А. С Проведено оцінку продуктивності 6 культур кормово-зернової групи за їх адаптивним потенціалом в умов 320
9825 Адаптивний потенціал окремих с.-г. культур в умовах зміни клімату Цицюра Я. Г., Цицюра Т. В. Суз Проведено оцінку адаптивного потенціалу ряду культур (сорго, пайза, суданка, соя, гірчиця біла, редь 323
9824 Індивідуальні особливості формування насіннєвої продуктивності рослин редьки олійної Цицюра Я. Г. Тд Розглянуто особливості формування індивівдуальних морфопараметрів рослин редьки олійної залежно від 452
9823 Запилення редьки олійної комахами у правобережному Лісостепу України Цицюра Я. Г. Тд Проведено оцінку ентомологічного складу запилювачів редьки олійної 421
9822 Роль мінеральних добрпив в підвищенні антистресовості технологій вирощування редьки олійної Цицюра Я. Г. Тд Представлені результати вивчення значення мінеральних добрив для підвищення адаптивних властивостей 299
9821 Ярусність агрорфітоценозу редьки олійної та її агротехнологічне значення Цицюра Я. Г. Тд Висвітлено особливості формування посіву редьки олійної з позиції різноякісності її ростових процесі 381
9820 Ярусність агрорфітоценозу редьки олійної та її агротехнологічне значення Цицюра Я. Г. Тд Висвітлено особливості формування посіву редьки олійної з позиції різноякісності її ростових процесі 317
9819 Способи оцінки ефективності локальних інформаційних систем Хрипко Т.Є. Тд Тези доповіді містять інформацію про існуючі методичні підходи до розробки й застосування адекватних 448
9818 Роль французьких запозичень у збагаченні словникового складу англійської мови. Гарник А.А. С У статті розглянуто основні періоди французьких запозичень та їх вплив на збагачення словникового ск 1093
9817 Перспективи розвитку виробництва біопалива в світі і україні Скорук О.П. Боровський Б.Л. С В даній статті розглядається проблема використання та виробництва альтернативних керел енергії в св 457
9816 Розвиток ринку біопалива з використанням сільськогосподарських енергетичних культур Скорук О.П.Соловйова О.В., С В статті обґрунтовані напрями розвитку ринку біопалива з використанням сільськогосподарських енерге 478
9815 Альтернативні джерела енергії як інструмент забезпечення енергетичної безпеки україни Скорук О.П. Козак Л.А., С В даній статті розглядається проблема використання альтернативних джерел енергії в -зціональному го 442
9814 Глсподарсько - екологічне оцінювання гібридів соняшнику на збільшення виходу олії для переробки на біодизель в умовах дослідного поля ВНАУ Мєшкова О.О. FF Встановлення впливу строків та норм висівунасіння вирощування на продуктивність гібридів соняшнику 19
9813 Удосконалення технологічних прийомів вирощування гібридів кукурудзи придатних для отримання альтернативних джерел енергії Кухар Юлія Олександрівна FF Встановлення рівнів продуктивності гібридів кукурудзи залежно від варіантів удобрення 9
9812 Вивчення впливу технологічних прийомів вирощування на енергетичну продуктивність біомаси гібридів соняшнику в умовах дослідного поля ВНАУ Пороховник І.І. FF Вплив технологічних прийомів вирощування на енергетичну продуктивність біомаси гібридів соняшнику 10
9811 Технології обслуговування та ремонту електрообладнання і засобів автоматизації. Програма вибіркової навчальної дисципліни для підготовки студентів 8.10010101 Рубаненко О.О., Матвівйчук В.А., Рубаненко О.Є. Нп в передмові наведена актуальність вивчення даної дисципліни; розподіл балів які отримує студент, пер 4
9810 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “аналіз технологічних систем” частина 2 “використання microsoft visio для побудови блок-схем технологічних процесів, креслень, організаційних діаграм, планів майстерень ” Гунько І.В., Кравець С.м. Мв Програма Visio –інструмент для побудови блок-схем технологічних процесів, структурних діаграм і діа 299
9809 ПРОГРАМА навчальної дисципліни Проектування технологічних процесів та підприємств для переробки та зберігання с/г продукції Бандура В.М. Фіалковська Л.В. Берник І.М. Нп програма навчальної дисципліни тематика лекцій 13
9808 Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни « Проектування підприємств пер еробної та харчової галузі » тематичний модуль І : « Технологічне проектування » для студентів факультету «Технологі я виробництва і переробки Бандура В.М. Фіалковська Л.В. Мв Викладено рекомендації щодо проведення лабораторних робіт з дисципліни 16
9807 Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни « Проектування підприємств переробної та харчової галузі» тематичний модуль ІІ: «Санітарно - технічні розрахунки » для студентів факультету «Технологі я виробництва і пе Бандура В.М. Фіалковска Л.В. Мв надані методичні рекомендації 6
9806 2 Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни « Проектування технологічних процесів та підприєм ств з переробки і зберігання сільськогосподарської продукції » тематичний модуль І : « Технологічне проектування » для студентів Бандура В.М. Фіалковська Л.В. Мв надані методичні вказівки для виконання лабораторних робіт 20
9805 Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни " З а- гальні технології переробних і харчових виробництв " для студентів фахов о- го спрямування 6.050503 “Обладнання переробних і хар чових виробництв” н а- прямку підготовки 0505 “Машиноб Фіалковська Л.В., Берник І.М. Мв Надані методичні рекомендаціїї 2
9804 Прикладна зоологія. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.090102 “Технології виробництва і переробки продукції тваринництва” Шевчук Т.В. Нп Програма навчальної дисципліни розрахована для підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.090102 “Те 5
9803 Навчальний посібник "Francais des affaires" (Ділова французька мова) Гарник А.А., Матієнко О.С. Нп Даний навчальний посібник являє собою курс ділової французької мови та має на меті сформувати основи 2
9802 Програма з навчальної дисципліни Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності Пронько Л.М. Нп з навчальної дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» зі спеціал 8
9801 Методичні рекомендації для підготовки та написання курсових робіт з дисципліни адміністративний менеджмент для студентів факультету менеджменту освітньо-кваліфікацій-ного рівня «бакалавр» з напряму підготовки 6.030601 «менеджмент» Калетнік Г.М., Пронько Л.М., Березюк С.В., Онищук Ю.В. Мв Пропоновані методичні рекомендації висвітлюють зміст і методику виконання курсової роботи студентами 3
9800 Інженерна екологія. Методичні вказівки для підготовки бакалаврів денної та заочної форми навчання з курсу «Інженерна екологія» (спеціальність 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування») Видання - 2 Кравчук Г.І. Мв Розроблені Методичні вказівки для підготовки бакалаврів денної та заочної форми навчання з курсу «Ін 36
9799 Інженерна екологія. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів факультету Механізації денної форми навчання галузь знань: 1001 «Техніка та енергетика аграрного виробництва», напрям підготовки 6.100102 «Процеси, машини та обладнання агропромислово Кравчук Г.І., Петриченко Н.М. Мв Інженерна екологія — комплексна наукова дисципліна, що вивчає взаємодію промислового виробництва з н 9
9798 Загальна екологія та неоекологія. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів агрономічного факультету денної форми навчання спеціальності 6.040106 „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” Кравчук Г.І., Петриченко Н.М., Тітаренко О.М., Кравчук С.А. Мв Предметом вивчення першої частини навчальної дисципліни (загальної екології) є закономірності взаємо 65
9797 Екологічна експертиза. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів агрономічного факультету денної форми навчання спеціальності 8.09010303 – Садово-паркове господарство/ Кравчук Г.І., Петриченко Н.М., Первачук М.В., Кравчук С.А. Мв Розроблено Методичні вказівки навчальної дисципліни «Екологічна експертиза» для підготовки магістрів 7
9796 Системний аналіз якості навколишнього середовища. Методичні вказівки для самостійної роботи магістрів денної та заочної форми навчання студентів агрономічного факультету зі спеціальності 8.0401061 «Екологія та охорона навколишнього середовища» Вид.2 Кравчук Г.І., Петриченко Н.М., Кравчук С.А. Мв Розроблено Методичні вказівки навчальної дисципліни «Системний аналіз якості навколишнього середовищ 19
9795 Природно-заповідна справа. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів агрономічного факультету денної форми навчання спеціальність: 8.09010303 – «Садово-паркове господарство» Видання -2 Кравчук Г.І., Петриченко Н.М., Кравчук С.А Мв Природно-заповідний фонд становлять ділянки суші і водного простору, природні комплекси та об`єкти я 7
9794 Зооекологія. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів агрономічного факультету денної форми навчання напряму підготовки 6.040106 „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” РазановС.Ф., Кравчук Г.І., Петриченко Н.М. Мв У ХХ ст. дуже активна господарська діяльність людини - вирубування лісів, будівництво гідростанцій, 1
9793 Заповідна справа. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів агрономічного факультету денної форми навчання напрям підготовки: 6.090103 – «Лісове та садово-паркове господарство» Кравчук Г.І., Петриченко Н.М., Кравчук С.А Мв Основними функціями природоохоронних територій є: підтримка чи розширення зони природного існування 14
9792 Природоохороне паркознавство. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів агрономічного факультету денної форми навчання спеціальність: 8.09010303 – «Садово-паркове господарство» Видання -2 Кравчук Г.І., Петриченко Н.М., Кравчук С.А Мв Упродовж останнього півстоліття у світі чітко окреслилася тенденція масш¬табного наростання чисельно 15
9791 Аудит. Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 305 «Економіка та підприємництво», напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика» ОКР «Бакалавр» Фабіянська Вікторія Юхимівна Мв Методичні вказівки містять перелік тем, широке коло завдань, за якими можна опрацювати необхідні пра 22
9790 DEUTSCH. Навчальний посібник «Німецька мова за професійним спрямуванням» для студентів напряму підготовки 6.030401 – „Правознавство” Лебедєва Н.А., Дакалюк О.О. Нп Посібник має за мету сформувати навички усного спілкування , забезпечити розвиток навичок читання, р 10
9789 Основи міжнародної еколого-економічної діяльності. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни для студентів агрономічного факультету денної та заочної форм навчання галузі знань 0401 "Природничі науки" за напрямом підготовки Мудрак Г.В., Мущинська В.І. Мв Викладено основні методичні вказівки для проведення практичних робіт з навчальної дисципліни "О 2
9788 Технологія м’яса і м’ясних продуктів / Програма з навчальної дисципліни для студентів факультету «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва» освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст». Спеціальність – 7. 09010201 «Технологія виробництва Новгородська Н. В. Нп На сучасному етапі в Україні переробна промисловість, стоїть на етапі інтенсивного розвитку, хоча в 0
9787 Технологія переробки м’яса.Програма з навчальної дисципліни для студентів факультету «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва» освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст». Спеціальність – 7. 09010201 «Технологія виробництва і переробки Новгородська Н. В. Нп Основною метою соціально-економічного розвитку кожної країни є забезпечення населення якісними про 0
9786 Кормовиробництво та луківництво методичні вказівки для виконання лабораторних робіт Підпалий І. Ф., Липовий В. Г., Циганський В. І. Мв Викладено основні методичні вказівки для проведення лабораторни х робіт з навчальної дисцип 4
9785 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Фінансова безпека» для студентів денної форми навчання економічного факультету, освітньо-професійного рівня «Бакалавр», галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво», напряму підготовки 6.030508 01«Фін Мараховська Т.М., Грищук Н.В. Мв Методичні вказівки для практичних занять розроблені з метою закріплення теоретичних знань і формуван 8
9784 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Сучасні технології овочівництва відкритого ґрунту” для студентів агрономічного факультету з напряму підготовки 0901«Сільське господарство і лісництво», спеціальність 8.09010104 «Плодоовоч Вдовенко С.А., Давимока О.В. Мв вирощування овочевих рослин у відкритому грунті в державних підприємствах і особливо у фермерських з 9
9783 Математичні методи і моделі ринкової економіки. Методичні вказівки для підготовки та написання курсових робіт студентами економічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр», галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво», спеціальності 8.0305 Коляденко С.В., Січко Т.В. Мв Методичні вказівки для підготовки та написання курсових робіт є основним навчально-методичним докум 40
9782 Методичні вказівки для проходження виробничої практики студентами факультету менеджменту та права ОКР "Спеціаліст" спеціальності 7.03060104 "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" денної та заочної форм навчання Ціхановська В.М., Томчук О.В., Головня О.М. Мв Основною метою практики є поглиблена розробка одного з питань організаційно-управлінської, виробничо 6
9781 Методичні вказівки для проходження виробничої практики студентами факультету менеджменту та права ОКР "Магістр" спеціальності 8.03060104 "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" денної та заочної форм навчання Ціхановська В. М., Томчук О. В., Головня О. М. Мв Виробнича практика студентів спеціальності 8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» з 9
9780 Фінансовий менеджмент. Методичні вказівки для виконання курсової роботи студентами факультету менеджменту та права спеціальності 7.03060101 "Менеджмент організацій і адміністрування" денної та заочної форм навчання Ціханговська В.М., Томчук О.В., Полеся В.М. Мв Наведено перелік рекомендованих для виконання курсової роботи тем. Викладено вимоги до написання кур 1
9779 Програма навчальної дисципліни з курсу «Міжнародні валютно-кредитні відносини» для підготовки бакалаврів за напрямом підготовки: 6.030601 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», галузь знань 0306 «Менеджмент» Ціхановська В.М., Прилуцький А. М. Нп вивчення та систематизація матеріалу щодо функціонування світової валютної системи, регулювання валю 10
9778 П рограма з навчальної дисципліни «Митне оподаткування» складена дл я підготовк и бакалаврів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.050106 «Облік і аудит» , Ціхановська В.М., Феняк Л.А. Нп В умовах складних завдань новоствореної державної фіскальної служби України питання адмініструван 0
9777 Програма навчальної дисципліни з курсу «Основи туризмознавства» для підготовки бакалаврів за напрямом підготовки: 6.140103 «Туризм», галузь знань 1401«Сфера обслуговування» Ціхановська В.М., Хаєцька О.П. Нп Оволодіння теоретичними знаннями з формування міжнародної та національної туристської політики та от 9
9776 Програма навчальної дисципліни з курсу «Економічна теорія (основи економічної теорії, мікроекономіка та макроекономіка)» ОКР «Бакалавр з галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» за напрямом 6.030601 «Менеджмент» та з галузі знань 1401 «Сфера обслу Хаєцька О.П., Феняк Л.А., Мазур С.А., Нп Економічна теорія є теоретичною та методологічною основою в процесі вивчення всіх економічних дисцип 88
9775 Програма навчальної дисципліни з курсу «Рекреалогія» для підготовки бакалаврів за напрямом підготовки: 6.140103 «Туризм», галузь знань 1401«Сфера обслуговування» Ціхановська В.М., Хаєцька О.П. Нп Метою викладання дисципліни «Рекреалогія» є формування у майбутніх фахівців умінь аналізу суспільних 28
9774 Програма навчальної дисципліни «Управління в митній службі» для підготовки бакалаврів галузі знань 0401 «Природничі науки», 1001 «Техніка та енергетика аграрного виробництва», 0901 «Сільське господарство та лісництво», 0306 «Менеджмент і адміністрування», Ціхановська В.М., Салькова І.Ю. Нп Програма вивчення навчальної дисципліни «Управління в митній службі» складена відповідно до о світнь 16
9773 Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів студентів денної та заочної форм навчання галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» ОКР «Магістр» спец Бурєннікова Н.В. Мв Методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної форми розроблені з метою закріплення теор 5
9772 Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності. Методичні вказівки до практичних занять для студентів денної та заочної форм навчання галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» ОКР «Магістр» спеціальності 8.180 Бурєннікова Н.В. Мв Методичні вказівки до практичних занять для студентів денної форми розроблені з метою закріплення те 9
9771 Завдання з організації самостійної роботи студентів з курсу «Ділова іноземна (англійська) мова» зі спеціальності 8.03040101 «Правознавство» освітньо-кваліфікаційного рівня магістр Волошина О.В., Довгань Л.І., Тимощук Н.М. Мв Завдання для самостійної роботи студентів містять граматично лексичні тести відповідно до чинної про 12
9770 Німецька мова за професійним спрямуванням: програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР «бакалавр» напряму підготовки 6.030401 – «Правознавство» галузі знань 0304 – «Право» Лебедєва Н.А., Дакалюк О.О. Нп Мета навчальної дисципліни «Німецька мова за професійним спрямуванням» - навчити студентів базовим н 1
9769 Управління інформаційним забезпеченням в зовнішньоекономічних проектах Павленко Сергій Сергійович FF Досліджена сучасна концепція ролі інформаційного забезпечення в економічних відносинах; досліджено р 6
9768 П рограма навчальної дисципліни «Са моменеджмент» для підготовки бакалаврів напряму 6.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» , Підвальна О.Г. Нп Дисципліна «Самоменеджмент» дає цілісне уявлення про сутність самоменеджмеиту, починаючи з йо 2
9767 Програма з курсу "Світова культура і мистецтво" для підготовки бакалаврів за спеціальністю туризм 6.140 103 Слотюк П.В. Нп Метою вивчення курсу «Світова культура і мистецтво» є необхідність формування комплексу професійно 10
9702 Теоретичні основи оцінки конкуренто-спроможності підприємств АПК Салькова І.Ю. С У статті розглянуто основні підходи оцінювання конкурентоспроможності підприємств. Визначено, що бі 349
9701 Тенденції розвитку птахопродуктового підкомплексу АПК України Салькова І.Ю. С У статті розглянуто основні тенденції розвитку птахопродуктового підкомплексу АПК України. Дослідже 439
9700 Інвестиційна привабливість птахопродуктового підкомплексу АПК України Салькова І.Ю. Тд Охаректеризовано інвестиційну привабливість птахопродуктового підкомплексу АПК України 1428
9699 Сутність внутрішнього аудиту та його значення для сільськогосподарських підприємств Михальчишина Л.Г. С У статті розкрито сутність внутрішнього аудиту як складової внутрішнього контролю. На основі проведе 462
9697 Статистичні методи і моделі прогнозування виробництва ріпаку на біодизель Бурденюк І.І., Волонтир Л.О. Тд Побудовано моделі прогнозування урожайності ріпаку за статистичними даними Вінницької області. Найбі 500
9696 Проблеми та перспективи розвитку об’єктів соціальної сфери вінницької області Глазко Н.Д. Тд Виявлення основних проблем розвитку соціальної сфери дозволить визначити основні цілі, які допоможут 406
9695 Аналіз джерел фінансування соціальної сфери вінницької області Глазко Н.Д. Тд Проаналізовані джерела фінансування соціальної сфери. Надана деталіована характеристика даних джерел 468
9694 Враження омелою білою (Viscum album L.) енергетичних видів верби та тополі Каавун Е.М., Гнатюк О.М. Тд На даному етапі розвитку людського суспільства перед ним гостро постали ряд глобальних проблем, які 384
9693 ПРОГРАМА з навчальної дисципліни “ Ринкова трансформація економіки регіону ” для студентів денної форми навчання, галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво» Заболотний Г.М., Прутська О.О., Колесник Т.В. Нп Навчальна програма містить загальні положення, теми лекцій, семінарських занять, питання для самос 9
9692 Менеджмент організацій. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр», галузь знань 0306 «Менеджмент і адміністрування», спеціальність 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування». Фіщук Н.Ю. Нп Перехід економіки України на ринкові відносини вимагає вивчення методів управління на рі 1
9691 Фінансовий аналіз. Методичні рекомендації по виконанню практичних завдань студентів напряму підготовки 8.030509.01 «облік і аудит», галузі знань 0305 «економіка та підприємництво» окр «магістр» Томчук О.Ф., Пльонсак О.Л., Глазко Н.Д., Томчук В.В. Мв Методичні рекомендації призначені для виконання практичних завдань в розрізі кожної теми, передбачен 0
9690 Облік і звітність в оподаткуванні. Програма вибіркової навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів галузі знань 0305 «економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030 508 “фінанси та кредит” для денної форми навчання Подолянчук О.А., Федоришина Л.І., Глазко Н.Д. Нп Дисципліна «Облік і звітність в оподаткуванні» є вибірковою дисципліною В програмі курсу викладено т 0
9689 Облік і звітність в оподаткуванні. Програма нормативної навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів галузі знань 0305 «економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030 509 “облік та аудит” для денної та заочної форми навчання Подолянчук О.А., Федоришина Л.І., Глазко Н.Д. Нп Дисципліна «Облік і звітність в оподаткуванні» є нормативною дисципліною. В програмі курсу викладено 37
9688 Особливості формування інформаційного забезпечення комп’ютерних систем бухгалтерського обліку сільськогосподарських підприємств Юрчук Н.П. С Сучасні тенденції, новації перспективи розвитку фінансового механізму та обліково-аналітичного забез 416
9687 Облік виробництва готової продукції Марчук У.О., Пацар О.Г. С У статті досліджено основи ведення обліку готової продукції, її документальне оформлення та витрати, 341
9686 Впровадження нових інформаційних технологій для інтернет-логістики в україні Бахарєва Я. В. Тд Тези доповіді містять матеріал про тенденції розвитку інформаційних технологій для інтернет-логістик 456
9685 Програма ІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Продовольчі ресурси: проблеми і перспективи" Шпикуляк О.Г. С Аграрна економічна наука розглядає інституції та механізми розвитку - регулювання ринку продовольств 454
9684 Моделювання бізнес-процесів діяльності підприємства засобами системного аналізу Січко Т.В., Поважук Д.О. С У статті розглянуто основні процеси моделювання засобами системного аналізу. Зосереджено увагу на ін 487
9683 Аналіз банківської діяльності. Програма навчальної дисципліни (типова) для студентів напряму підготовки 6.030509.01 «Облік і аудит», 6.030509«Контроль і ревізія» та 6.030509 «Контроль і ревізія в митних органах» галузі знань 0305 «Економіка та підприємни Подолянчук О.А., Материнська О.А. Нп Програма навчальної дисципліни (типова)з дисципліни «Аналіз банківської діяльності» дає студентам 6
9682 Актуальність риторики у формуванні гармонійно розвиненої особистості Тимкова В.А. С У статті з`ясовано особливості та відмінності ораторської майстерності як процесу вміння говорити пр 1468
9681 Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень» для студентів спеціальностей 8.03060101 “Менеджмент організацій і адмінстрування” та 8.03060104 “Менеджмент ЗЕД” денної та заочної форми на Мазур А.Г., Бондаренко В.М., Кубай О.Г., Гонтарук Я.В. Мв Програма вивчення дисципліни «Методологіяі організація наукових досліджень» складена відповідно 6
9680 Управління інноваціями. Методичні вказівки для виконання курсової роботи студентами факультету менеджменту та права напряму підготовки 6.03060104 “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності ” денної і заочної форм навчання Мазур А.Г., Бондаренко В.М., Гончарук Т.В., Гонтарук Я.В. Мв Курсова робота є видом науково - дослідної роботи студентів в навчальному процесі. Мета написан 18
9679 Управління інноваціями. Методичні вказівки для виконання курсової роботи студентами факультету менеджменту 6.03060101 “Менеджмент організацій і адміністрування ” денної і заочної форм навчання Мазур А.Г., Бондаренко В.М., Гончарук Т.В., Гонтарук Я.В. Мв Курсова робота євидом науково-дослідної роботи студентів в навчальному процесі. Мета написанн 32
9678 Опорний конспект з дисципліни «Самоменеджмент» для підготовки бакалаврів напряму 6.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування». Підвальна О.Г. Окл Трохи пізніше Майк Вудкок і Дейв Френсіс розглянули особистіобмеження менеджерів у п 6
9677 Методи управління кредитним ризиком Бурденюк І.І., Січко Т.В. Тд Сучасна банківська практика сформувала різні системи запобіжних заходів щодо зменшення впливу кредит 539
9676 Математичне моделювання як інструмент економічної діагностикидіяльності малих підприємств Ушкаленко І.М. Тд Надзвичайно актуальними завданнями сьогодення як з теоретичної, так і з практичної точки зору є заст 548
9675 Проблеми визначення ефективності праці консультаційних служб (дорадництва) Коляденко С.В. Тд Основним завданням таких служб (центрів) є консультування, пошук і надання інформації, навчання, роз 446
9674 Філософсько-правові аспекти міжконфесійних відносин в сучасній Україні Калач Д.М. Тд Тези присвячено питанням формування філософсько-правових аспектів міжконфесійних відносин. Конституц 553
9673 Теоретичні аспекти економіко-математичного моделювання інноваційних процесів в управлінні розвитком агропромислового виробництва Бурденюк І.І. С У статті розглядаються питання управління інноваційним розвитком агропромислового виробництва, запро 572
9672 Моделювання інвестиційних проектів організації сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів Ушкаленко І.М. С В статті розглянуто особливості івестування проектів сільськогосподарських обслуговуючих кооперативі 664
9671 Використання нейропакету excel neural package для кластеризації джерельної бази для супроводу навчальної дисципліни Красиленко В.Г., Яцковська Р.О. Тд На сьогоднішній день фахівцями з різних областей діяльності виявляється надзвичайно високий інтерес 892
9670 Моделювання методів розпізнавання рухомих об’єктів на основі еквівалентністного взаємного суміщення різницевих по кадрових зображень. Красиленко В.Г., Яцковська Р.О. Тд Метою даної роботи є проведення ряду модельних експериментів в модельному середовищі Mathсad для вер 655
9669 Перспективи та напрямки сучасної вищої освіти Паламарчук Є.А., Яцковська Р.О. Тд Споживачів ринку знань все менше влаштовує класична університетська схема освіти. Вони зацікавлені в 772
9668 АУДИТ Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентам галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030509_ «Облік і аудит» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» денної та заочної форми навчання Гуцаленко Л.В., Козаченко А.Ю., Мулик Я.І. Мв Методичні вказівки призначені для самостійного вивчення з дисципліни «Аудит» студентам галузі знань 97
9667 «Упрапвління персоналом» Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів ОКР "Бакалавр" напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент"ми Пронько Л.М., Самборська О.Ю., Колесник Т.В. Мв Навчально –методична розробка містить темилекцій, план проведення семінарських занять з курсу «Управ 0
9666 «Упрапвління персоналом» Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів ОКР "Бакалавр" напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент"ми Пронько Л.М., Самборська О.Ю., Колесник Т.В. Мв Навчально –методична розробка містить темилекцій, план проведення семінарських занять з курсу «Управ 0
9665 Керівник адміністративної служби. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання. Освітньо-кваліфікаційний рівень магістр. Галузь знань 1801 «Специфічні категорії». Спеціальність 8.18010018 – «Адміністративний мен Березюк С.В. Мв У методичних рекомендаціях подаються вказівки до вивчення дисципліни, перелік тем, плани та зміст ау 2
9664 Керівник адміністративної служби. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання. Освітньо-кваліфікаційний рівень магістр. Галузь знань 1801 «Специфічні категорії». Спеціальність 8.18010018 – «Адміністративний мене Березюк С.В. Мв У методичних рекомендаціях подаються вказівки до вивчення дисципліни, перелік тем, плани та зміст ау 2
9663 Економіка галузей АПК. Програма вибіркової навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів галузі знань 0306 «менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 «менеджмент» для денної та заочної форми навчання факультету менеджменту та права Бурлака Н.І., Коломієць Т.В., Глазко Н.Д. Нп Програма призначена для вивчення струтктури курси, розподілу балів, ознайомлюються з темами лекційни 6
9662 Ефективність використання ферментно-пробіотичної добавки у годівлі сільськогосподарської птиці Балух Н. М., Чудак Р. А., Огороднічук Г. М. Мвв Ефективність використання ферментно-пробіотичної добавки у годівлі сільськогосподарської птиці. 40
9661 Методичні вказівки для практичних і семінарських занять з дисципліни " Економіка підприємств галузі" для підготовки студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» денної форми навчання Дюк А.А., Бурлака Н.І., Коломієць Т.В. Мв Концепція методичних вказівок, їх основна мета й завдання, обгрунтувати головну функцію навча 4
9660 Економіка лісового та садово-паркового господарства. Програма вибіркової навчальної дисципліни для підготовки студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напряму підготовки 6.090103 «Лісове та садово-паркове господарство» денної форми навчання Дюк А. А., Коломієць Т. В Нп Концепція програми, її основна мета й завдання, всеповно враховують головну функцію навчального пред 25
9659 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Фінансовий менеджмент» для студентів денної форми навчання економічного факультету, освітньо-професійного рівня «Магістр», галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», спеціальності 8.03050801 «Фіна Вдовенко Л.О., Грищук Н.В. Мв Методичні вказівки до практичних занять для студентів денної форми розроблені з метою закріплення те 96
9657 Методичні вказівки для підготовки та написання курсових робіт з дисципліни "Фінансовий менеджмент" для студентів економічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр», галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво», спеціальності «Фінанси Вдовенко Л.О., Грищук Н.В. Мв Курсова робота являє собою самостійне дослідження студента, яке виконується на фактичних матеріалах 17
9656 Фінансовий менеджмент. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» освітньо- кваліфікаційного рівня «Магістр» спеціальності 8.03050801 «Фінанси і кредит» Вдовенко Л.О., Грищук Н.В. Нп Методичні вказівки до практичних занять для студентів денної форми розроблені з метою закріплення те 59
9655 Інтернет-технології в бізнесі. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт студентами економічного факультету денної та заочної форм навчання галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика» ОКР “ Рузакова О.В. Мв Методичні вказівки є навчально-методичним документом, який містить рекомендації для вивчення дисцип 10
9654 Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності митних органів. Методичні вказівки для виконання практичних та самостійних занять Коляденко С.В., Рузакова О.В. Мв Методичні вказівки є навчально-методичним документом, який містить рекомендації для вивчення дисцип 8
9653 Програма навчальної дисципліни "Управління фінансовими ризиками" Вдовенко Л.О. Нп Програма навчальної дисципліни призначена для вивчення курсу «Управління фінансовими ризиками», зок 7
9652 Організація і методика аудиту. Методичні вказівки для виконання курсових робіт студентами денної та заочної форми навчання галузі знань 305 «Економіка та підприємництво», спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит» ОКР «Магістр» Гуцаленко Л.В., Фабіянська В.Ю. Мв Методичні вказівки покликані ознайомити студентів з тематикою курсових робіт, з вимогами щодо їх змі 7
9651 Методичні вказівки до виконання та захисту дипломних робіт для студентів денної форми навчання економічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" зі спеціальності 8.03050801 "фінанси і кредит" галузі знань 0308 "економіка та підприє Прутська О.О., Шпикуляк О.Г., Мараховська Т.М., Руда О.Л. Мв В методичних вказівках визначаються всі стадії процесу підготовки та захисту дипломної роботи магіс 4
9650 Економічні основи ресурсозбереження. Програма вибіркової навчальної дисципліни для підготовки магістрів галузь знань 1801 «Специфічні категорії» спеціальність 8.18010017 «Економіка довкілля і природних ресурсів» для денної та заочної форми навчання Бурлака Н.І, Колесов О.С., Коломієць Т.В. Нп Дисципліна «Економічні основи ресурсозбереження» є вибірковою дисципліною В програмі курсу в 2
9649 АУДИТ. Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів денної форми навчання галузі знань 305 «Економіка та підприємництво», напряму підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка» ОКР «Бакалавр» Бралатан В.П., Фабіянська В.Ю., Козаченко А.Ю. Мв Методичні вказівки містять перелік тем, широке коло завдань, за якими можна опрацювати необхідні пра 9
9648 Методичні вказівки до практичних робіт та самостійної роботи з дисципліни "Ринок фінансових послуг" Прутська О.О., Островська О.В Мв Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи для студентів денної форми розроблені 14
9647 Програма з навчальної дисципліни “Методологія і організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності” для студентів денної форми навчання економічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр», галузі знань 0305 «Економіка і під Шпикуляк О.Г., Задорожна Л.М. Нп В умовах функціонування конкуренції аграрний ринок потребує фахівців, які змогли б знаходити оптимал 26
9646 “Методологія і організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності” Методичні вказівки до практичних занять для студентів денної форми навчання економічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр», галузі знань 0305 «Економік Прутська О.О., Шпикуляк О.Г., Задорожна Л.М. Мв Методичні рекомендації до практичних занять для студентів денної форми розроблені з метою закріпленн 40
9645 Програма навчальної дисципліни “Інноваційний розвиток підприємства”для студентів денної форми навчання економічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр», галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво», спеціальності 8.03050801 «Фінанси і Шпикуляк О.Г., Задорожна Л.М. Нп Формування висококваліфікованого спеціаліста потребує самостійності у проведені аналізу, досліджень, 29
9644 “Інноваційний розвиток підприємства” Методичні вказівки до практичних занять для студентів денної форми навчання економічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр», галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво», спеціальності 8.03050801 « Прутська О.О., Шпикуляк О.Г., Задорожна Л.М. Мв Методичні вказівки до практичних занять для студентів денної форми розроблені з метою закріплення те 33
9643 Методичні вказівки і завдання для практичних занять та виконання самостійної роботи з курсу для студентів денної форми навчання економічного факультету з дисципліни Управління фінансовими ризиками Вдовенко Л.О. Мв Викладений матеріал методичних вказівок призначений для студентів денної форми навчання економічног 7
9642 Фінансовий менедмент у малому бізнесі. Методичні вказівки і завдання для практичних занять та виконання самостійної роботи з курсу для студентів денної форми навчання економічного факультету з дисципліни Фінансовий менеджмент у малому бізнесі Вдовенко Л.О. Мв Викладений матеріал методичних вказівок та завдання для практичних занять та виконання самостійної 6
9641 Програма навчальної дисципліни "Фінансовий менеджмент у малому бізнесі" Вдовенко Л.О. Нп Програма навчальної дисципліни призначена для вивчення курсу «Фінансовий менеджмент у малому бізнес 12
9640 Комп'ютерний аудит. методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт студентами галузі знань 0305 «економіка і підприємництво» спеціальності 8.030509 «облік і аудит» денної форми навчання Здирко Н.Г. Мв Методичні рекомендації створені з метою раціональної організації та методики проведення лабораторних 8
9639 АУДИТ Методичні вказівки для проведення практичних занять студентам галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030509_ «Облік і аудит» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» денної та заочної форми навчання Гуцаленко Л.В., Козаченко А.Ю., Мулик Я.І. Мв Методичні вказівки призначені для проведення практичних занять з дисципліни «Аудит» студентам галузі 165
9638 Методині вказівки для самостіійної роботи студентів з філософії Олійник Н. А., Калач Д.М. Мв Сучасному суспільству необхідні фахівці, здатні оперативно приймати нестандартні рішення, дія 3
9637 Робочий зошит з філософії Олійник Н. А., Калач Д.М. Рз Філософія: робочий зошит (для самостійної роботи студентів першого курсу) 15
9636 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Податковий менеджмент" Мараховська Т.М., Балтремус О.М., к.е.н., Руда О.Л. Мв Методичні вказівки до практичних занять для студентів денної форми навчання економічного факультету 3
9635 Програма нормативної навчальної дисципліни "Податковий менеджмент" Мараховська Т.М., Руда О.Л., Балтремус О.М. Нп Програма нормативної навчальної дисципліни розроблена з метою закріплення теоретичних знань студенті 5
9634 Методичні вказівки з підготовки та написання курсових робіт з дисципліни "Податковий менеджмент" Мараховська Т.М.,Балтремус О.М. Мв Методичні вказівки з підготовки та написання курсових робіт для студентів денної форми навчання екон 0
9633 Програма навчальної дисципліни «Інформаційні технології» Бурдейна Л.І. Нп Програма навчальної дисципліни «Інформаційні технології» створена з метою реалізації організації нав 29
9632 Програма дисципліни «Обчислювальна техніка і основи програмування» Бурдейна Л.І. Нп Програма навчальної дисципліни «Обчислювальна техніка і основи програмування» створена з метою реалі 3
9631 Історичні передумови становлення та розвитку фінансової діяльності Коваль Н. І. С Для функціонування аграрних підприємств у сучасних умовах важливою є фінансова діяльність, як одна з 863
9630 Вдосконалення обліку дебіторської заборгованості Т.Ф. Плахтій, В.С. Колісніченко Тд Розкрито питання вдосконалення обліку дебіторської заборгованості 388
9629 Навчальна программа з дисципліни облік в фермерських господарствах вибіркової навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів галузі знань 0305 «економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 “облік та аудит” (форма навчання: денна та Коваль Н. І. Нп Програма містить передмову, структуру змісту навчальної дисципліни, теоретичні заняття, ор 2
9628 Облік в фермерських господарствах Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з вибіркової навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів галузі знань 0305 «економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 “облік та аудит” ден Коваль Н. І., Подолянчук О. А. Мв Методичні вказівки призначені для самостійного вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Об 8
9627 Аналіз стану та ефективності використання основних засобів на сільськогосподарських підприємствах Коваль Н. І., Резнік І.Ю. Тд Зростання обсягів основних засобів, їх якісне вдосконалення та раціональне використання є головною у 2144
9626 Значення та сутність фінансового аналізу на підприємствах в умовах сьогодення Коваль Н. І., Ковальчук Ю.І. Тд У сучасних економічних умовах діяльність кожного господарюючого суб`єкта є предметом уваги великого 762
9623 Дослідження стратегічного потенціалу підприємства із застосуванням якісних технік моделювання на базі методу аналізу ієрархій т. сааті Клочко О.В. Тд Вибір компромісного рішення з урахуванням різних критеріїв у процесі планування та прийнятті рішень 485
9622 Діелектрична спектроскопія, як метод ідентифікації smc* фази у рідкому кристалі Шевчук О.Ф. С Показано, що діелектрична спектроскопія сегнетолектричного рідкого кристалу (СЕРК) дозволяє встанов 839
9620 Ефективне управління інтелектуальним капіталом підприємств АПК як основа їх інноваційного розвитку Коломієць Тетяна Вікторівна Тд Досліджується проблема формування ефективного механізму управління інтелектуальним капіталом на рівн 478
9619 Якісний підхід в розвитку системи бухгалтерського обліку Плахтій Т.Ф. Тд Розкрито питання необхідності застосування якісного підходу в розвитку системи бухгалтерського облі 365
9618 Підвищення якості облікової інформації як основна ціль наукових досліджень в сфері обліку Плахтій Т.Ф. Тд Розкрито питання підвищення якості облікової інформації як основної цілі наукових досліджень в сфері 418
9617 Комунікаційний підхід до розуміння сутності якості облікової інформації Плахтій Т.Ф. Тд Розкрито сутність комунікаційного підходу до розуміння сутності якості облікової інформації 343
9616 Якісний підхід в бухгалтерському обліку Плахтій Т.Ф. С Обґрунтовано актуальність застосування якісного підходу з позиції користувачів облікової інформації. 717
9615 Порядок відображення в обліку розрахунків за обов’язковими утриманнями із доходів фізичних осі, Плахтій Т.Ф. С В статті розкрито порядок обов’язкових утримань із доходів фізичних осіб на період запровадження вій 356
9614 Особливості аудиторських процедур в комп’ютерному аудиті Юрчук Н.П. Тд 516
9613 Перспективи розвитку інформаційних технологій в банківській системі Юрчук Н.П. С В статті досліджено можливості сучасних банківських інформаційних систем та перспективи їх розвитку. 605
9610 Дінаміка адаптації студентів вищих навчальних закладів до навчання в університету від першого до випускних курсів Клибанівська Т.М. С У статті проаналізовано дінаміку перебігу процесу адаптації до навчального процесу студентів унівепс 837
9609 Методичні принципи психокорекційної роботи зі студентами Клибанівська Т.М. С У статті здійснено теоретичний аналіз прийомів і способів впливу, які застосовуються для проведення 920
9608 Нагромадження людського капіталу як основа розвитку малого та середнього підприємництва в аграрному секторі Коломієць Тетяна Вікторівна С На тлі сучасних світових економічних тенденцій можна побачити, що успішно функціонують ті підприємст 410
9607 Формування моделі конкурентоспроможності аграрного підприємства з врахуванням впливу на неї рівня інтелектуального капіталу Коломієць Тетяна Вікторівна С Розглянуто необхідність підвищення конкурентоспроможності підприємства в сучасних умовах ведення гос 638
9606 Облікова політика підприємства - обєкт чи джерело інформації аудиту Подолянчук О.А. С У статті розкрито правові та наукові підходи сутності облікової політики. Проведено аналіз наукових 725
9605 Особливості державної реєстрації громадських організацій та місцевих осередків Письменна О.П. С Особливості державноїреєстрації громадських організацій та місцевих осередків 326
9604 Порівняння практики застосування договору комерційної концесії та договору франчайзингу на міжнародному та національному рівнях Письменна О.П., С Порівняння практики застосування договору комерційної концесії та договору франчайзингу на міжнародн 383
9603 Правове регулювання конкурентоспроможності підприємств на міжнародному ринку Письменна О.П. Тд Правове регулювання конкурентоспроможності підприємств на міжнародному ринку 464
9602 Особливості деліктних зобов'язань у цивільному праві України Письменна О.П. Барчук О. Тд Особливості деліктних зобов`язань у цивільному праві України 429
9601 Проблеми правового закріплення поняття "Юридична адреса" Письменна О.П., Савчук Л.А. Тд Проблеми правового закріплення поняття "Юридична адреса" 328
9596 Креативність як фактор професійного та особистого зростання менеджера Клибанівська Т.М. Тд В статті проаналізовано теоретичні підходи до визначенгня креативності, розкрито її механізми та дет 512
9595 Участь Асоціації фермерів України у відродженні фермерського руху (перша пол. 90-х рр. ХХ ст.) Левчук К.І. Тд Аналізується участь громадських об`єднань, зокрема Асоціації фермерів України в реформуванні аграрно 439
9594 Суверенність як право вибору в межах існуючих обмежень і свобод, чи свобода в умовах існуючого права Слотюк П.В. Тд В статті розглядаються ідеї абсолютного суверенітету в контексті поглиблення демографічних процесів 439
9592 Договір ренти: історично-правовий аналіз Письменна О.П. Ванжула О. С історично-правовий аналіз договору ренти: 247
9590 Професійна направленність студента: психологічний аспект Клибанівська Т.М. Тд У статті розглянуто шляхи формування професійної направленості студента; психосоціальна характеристи 541
9589 Розвиток і дієвість соціальної функції контролю в бухгалтерському обліку Марчук У.О. Суз Розкрито особливості внутрішньогосподарського контролю в забезпеченні безпеки діяльності економічно 305
9588 Сільськогосподарське дорадництво Шаманська О.І., Тітаренко О.М., Довгань Ю.В. Нп Навчальний посібник складено відповідно до програм дисциплін «Дорадництво в АПК», «Інформаційно-конс 18
9587 Сільськогосподарська екологія. Шкатула Ю.М., Ткачук О.П., Тітаренко О. М. Нп Виникнення і розвиток сільськогосподарської екології обумовлені всім соціально-економічним розвитком 67
9567 Біосанітарний моніторинг. Методичні вказівки для проведення практичних робіт студентами денної форми навчання напряму підготовки 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" Ткачук О.П. Мв визначає види робіт на практичних заняттях, тематику, мету, завдання та контрольні питання 74
9566 Біосанітарний моніторинг. Методичні вказівки для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" Ткачук О.П. Мв визначає програму підготовки студентів заочної форми навчання та види аудиторної роботи 20
9565 Біосанітарний моніторинг. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" Ткачук О.П. Мв визначає види та теми самостійної роботи студентів з дисципліни, список рекомендованої літератури 38
9564 Біосанітарний моніторинг. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" Ткачук О.П. Нп Програма визначає особливості вивчення дисципліни та перелік тем лекцій, практичних занять, самостій 7
9563 «Технологія зберігання та переробки продукції рослинництва». Методичні вказівки до виконання курсової роботи студентами агрономічного факультету за спеціальністю 7.09010101 «Агрономія». Чередниченко Л. І., Паламарчук І.І., Давимока О.В. Мв Методичні вказівки до виконання курсової роботи студентами агрономічного факультету 44
9562 Методичні рекомендації по підготовці і написанні дипломних робіт за ОКР «Бакалавр» (галузь знань – 0901 «Сільське господарство і лісівництво», спеціальності 8.09010104 – «Плодоовочівництво і виноградарство») Чернецький В. М., Вдовенко С. А., Чередниченко Л. І., Паламарчук І. І., Костюк О. О Мв Методичні рекомендації по підготовці і написанні дипломних робіт 2
9561 Економічний розвиток сільськогосподарських підприємств: проблеми і перспективи Кошельник В. М. С У монографії узагальнено теоретичні розробки щодо сутності розвитку, росту, економічного зростання і 724
9560 Вплив регуляторів росту рослин на врожайність вівса Окрушко С.Є. Тд Вивчався вплив регуляторів росту рослин Вермістим та гумат Родючість на врожайність вівса 548
9559 Роль інформаційних технологій у розвитку АПК. Маколкіна О.В. Тд Ефективність функціонування АПК України все більше залежить від застосування нових інформаційних тех 406
9558 Національно-державні погляди М. Драгоманова Богатчук С.С. Тд У статті аналізуються політично-державні погляди М. Драгоманова, його ідеї формування держави на зас 464
9546 Економіко-математичне моделювання в управлінні інноваційним розвитком агропромислового виробництва Бурденюк І.І. Тд В умовах розвитку ринкових відносин важливим фактором ефективності агропромислового виробництва, зро 456
9545 Сучасний стан та тенденції розвитку ринку м'яса і м'ясної продукції в Україні Ціхановська В. М., Томчук О. В., Ціхановська О. М. С У статті запропоновано рекомендації щодо необхідності розробки цільової програми розвитку галузей м` 365
9544 Розвиток інтеграційних процесів ваграрних підприємствах Пронько Л.М. С пПроведено дослідження щодо розвитку інтеграційнизх зв`язків за різними рівнями інтегрованості тавпл 693
9543 Фінансовий аналіз. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи студентами галузі знань 0305 «економіка та підприємництво» спеціальності 8.03050901 «облік і аудит» (денної та заочної форми навчання) Томчук О.Ф., Глазко Н.Д., Пльонсак О.Л. Мв Методичні рекомендації містять передмову, опис навчальної дисципліни, мету та завдання курсової робо 1
9542 Стан та перспективи розвитку експортно-імпортних операцій на ринку мясопродукції України Ціхановська В. М. Тд Утримання конкурентних позицій вітчизняними сільськогосподарськими товаровиробниками на внутрішньому 438
9541 Стратегічні пріоритети розвитку "зеленого туризму" в умовах глобалізації Ціхановська В. М., Ковальчук С. Я. Тд Кожна рекреаційна територія для стабільного функціонування повинна мати певну спеціалізацію, що дає 395
9540 Методологічні підходи до дослідження кон'юнктури агропродовольчого ринку Ціхановська В. М. Тд Найважливішою ознакою кон`юнктури будь-якого ринку є його основна пропорція - співвідношення попиту 400
9539 Сітковий аналіз та календарне планування в управлінні виробничим потенціалом підприємства Бурденюк І.І. Тд Календарне планування виробництвом реалізує оперативне управління основними, оборотними і трудовими 409
9538 Методи та моделі оцінювання конкурентоспроможності малого підприємства Ушкаленко І.М. Тд Ефективне управління малим підприємством реалізується через постійне впровадження інтенсивних змін, 433
9537 Методи моделювання бізнес-процесів аграрних підприємств Юрчук Н.П. Тд Ефективне управління аграрними підприємствами має базуватися на ринкових принципах, методах сучасно 437
9536 Дослідження кошика споживача Денисюк В.О Тд Кошик споживача або споживчий кошик - набір товарів, що характеризує типовий рівень і структуру міся 411
9535 Економіка вражень як етап соціально-економічного становлення Коляденко С.В. Тд Поява в економічній галузі економіки вражень дасть змогу виокремити той економічний ефект від враже 455
9533 Екологічні аспекти захисту рослин Окрушко С.Є. Тд Розглянуто екологічні аспекти захисту рослин 572
9530 Прогнозування стану економічних об’єктів за допомогою сучасних інформаційних систем Маколкіна О.В. Тд Ефективним напрямком удосконалення управління підприємством є розробка та впровадження сучасних інфо 387
9523 Програма навчальної дисципліни "Технологія виробництва продукції рослинництва" для студентів напрямку підготовки 6.050503 ”Машинобудування” у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації Міністерства освіти і науки України Паламарчук В.Д., Поліщук І.С., Поліщук М.І. Нп У програмі викладений короткий зміст лекційного та лабораторно-практичного курсу з навчальної дисцип 33
9522 Методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва із галузі знань 0517 «Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції» напряму під Паламарчук В.Д., Поліщук І.С., Мазур О.В. Мв Цукор займає важливе місце в раціоні харчування людей. Приблизно половина енергії, яка використ 75
9521 Типова програма навчальної дисципліни Технологія цукрового виробництва для підготовки бакалаврів напрямку 6.051701 «Харчові технології та інженерія» у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації Міністерства освіти і науки України Паламарчук В.Д., Поліщук І.С. Нп У програмі викладений короткий зміст лекційного та лабораторно-практичного курсу з навчальної дисцип 32
9520 Типова програма навчальної дисципліни "Технологія виробництва продукції рослинництва" для студентів напрямку підготовки 6.100202 «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва» у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації Міністерств Паламарчук В.Д., Поліщук І.С., Поліщук М.І. Нп У програмі викладений короткий зміст лекційного та лабораторно-практичного курсу з навчальної дисцип 10
9519 Аналіз можливостей застосування моделей та методів оцінки інтелектуального капіталу на вітчизняних підприємствах апк Коломієць Тетяна Вікторівна С У статті розглянуто питання важливості вибору моделей та методів для оцінки інтелектуального капітал 642
9518 Особенности проявления коммуникаций у самців се ребристо-черной породы лисиц в период гона Шевчук Т.В. Суз Приведены результаты исследований коммуникацинных связей самцов серебристо-черной лисицы клеточного 404
9515 Стан інституціального розвитку агропродовольчого ринку Ціхановська В. М. Тд В Україні на національному та регіональному рівнях в основному сформована нормативно-правова база, щ 545
9514 Будиночки родильні для утримання самок хутрових звірів технічні умови ту у 16.2-2827807530-001:2015 Шевчук Т.В. Спд Ці технічні умови розповсюджуються на будиночки родильні для утримання самок хутрових звірів (далі з 717
9513 Метеорологія та кліматологія Методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання агрономічного факультету, з галузі знань 0401 – «природничі науки», напряму підготовки - 6.040106 «екологія, охорона навколишнього серед М.І. Поліщук, І.С. Поліщук, М.В. Первачук, І.М. Дідур, Я.Г. Цицюра Мв Навчальна дисципліна “Метеорологія та кліматологія” є нормативною і входить до циклу дисциплін приро 14
9512 Technical reading for electric power engineers. Навчальний посібник для технічного читання для енергетиків. Хом’яковська Т.О., Матієнко О.С. Нп Посібник складено відповідно до програми курсу англійської мови для вищих навчальних закладів. Навча 19
9511 Метеорологія Методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання агрономічного факультету, з галузі знань 0401 – «природничі науки» напряму підготовки - 6.090103 «лісове та садово-паркове господарство» М.І. Поліщук, І.С. Поліщук, М.В. Первачук, І.М. Дідур, Я.Г. Цицюра Мв Навчальна дисципліна “Метеорологія ” є нормативною і входить до циклу дисциплін природно-наукової та 9
9510 Агрометеорологія Методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання агрономічного факультету, з галузі знань 0401 – «природничі науки», напряму підготовки - 6.090101 - «агрономія» М.І. Поліщук, І.С. Поліщук, М.В. Первачук, І.М. Дідур, Я.Г. Цицюра Мв Навчальна дисципліна “Агрометеорологія” є вибірковою і входить до циклу дисциплін природно-наукової 18
9509 Економіка підприємства. Програма нормативної навчальної дисципліни для підготовки студентів освітньо–кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напряму підготовки 6.030503 «Облік і аудит» денної та заочної форми навчання Подолянчук О.А., Колесов О.С., Коломієць Т.В. Нп Програма нормативної навчальної дисципліни «Економіка підприємства» розрахована для вивчення цієї 59
9508 Методичні вказівки для підготовки та написання курсових робіт з дисципліни „інформаційні технології” Бурдейна Л.І., Смілянець О.Г. Мв Методичні вказівки для підготовки та написання курсових робіт з дисципліни “Інформаційні технології 3
9507 Теорія організації. Методичні вказівки з організації самостійної роботи для студентів факультету менеджменту та права (заочна форма навчання) напрям підготовки: 6.030.601 – "менеджмент" Мазур С.А., Полеся В.М. Мв Методичні вказівки підготовлені у відповідності до робочої програми з дисципліни «Теорія організац 30
9506 Методичні рекомендації для проведення семінарських занять та організації самостійної роботи навчальної дисципліни «Управління зовнішньоторговельними операціями» для студентів факультету менеджменту напрямку підготовки 6.140103 «Туризм» форма навчання ден Ставська Ю.В. Мв На сучасному етапі розвитку аграрних відносин особлива увага приділяється організації зовні 1
9505 Навчальна програма "Управління зовнішньоторговельними операціями" Ставська Ю.В. Нп На сучасному етапі розвитку аграрних відносин особлива увага приділяється організації зов 1
9504 Програма навчальної дисципліни "Торгівля у сфері ЗЕД" для студентів факультету менеджменту та права денної форми навчання спеціальності 8.03060104 "Менеджмент ЗЕД" Ставська Ю.В. Нп Вивчення дисципліни "Торгівля у сфері зовнішньоекономічної діяльності" забезпечує п 8
9503 Програма навчальної дисципліни "Міжнародна інвестиційна діяльність" для студентів факультету менеджменту та права денної та заочної форм навчання 6.030601 "Менеджмент" Ставська Ю.В., Ціхановська В.М. Нп Навчальна дисципліна «Міжнародна інвестиційна діяльність» є теоретичною та прикладною основою, 32
9502 Інформаційні системи і технології в управлінні організацією. Методичні рекомендації по виконанню самостійної роботи з дисципліни “Інформаційні системи і технології в управлінні організацією” для студентів спецільності 8.03060101 Киш Л.М., Качуровський С.В. Мв Методичні рекомендації по виконанню самостійної роботи з дисципліни “Інформаційні системи і технолог 1
9501 Програма навчальної дисципліни «Основи митної справи» для підготовки бакалаврів галузі знань 0305 «Економіка іпідприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» Ціхановська В.М., Салькова І.Ю. Нп Програма вивчення навчальної дисципліни «Основи митної справи» складена відповідно до о світньо-квал 2
9500 Інформаційні системи і технології в управлінні організацією.Методичні рекомендації по виконанню самостійної роботи з дисципліни “Інформаційні системи і технології в управлінні організацією” для студентів спецільності 7.03060101 Киш Л.М., Леонтюк-Мельник О.В. Мв Методичні рекомендації по виконанню самостійної роботи з дисципліни “Інформаційні системи і технолог 1
9499 Обгрунтування переходу до органічного землеробства у Вінницькій області Окрушко С.Є. Тд Зростання пестицидного навантаження на грунти та погіршення екологічної ситуації в цілому спонукают 1561
9498 Обгрунтування переходу до органічного землеробства у Вінницькій області Окрушко С.Є. С Обгрунтовано перехід Вінниччини до органічного землеробства 785
9492 Аналіз конкурентоспроможності підприємства ПАТ «Вінницька кондитерська фабрика» Киш Л.М. , Тимощук Н.М. , Юзьков К.І. Тд Робота присвячена питанням конкурентоспроможності підприємства та проведенню SWOT-аналізу 890
9491 Шкідники і хвороби малини Вергелес П.М. С Представлені основні шкідники і хвороби малини, а також захисні заходи для контролю чисельності та ш 528
9479 Формування експортоорієнтованого аграрного сектора України Ставська Ю. В. Тд Аграрний сектор використовує свій експортний потенціал далеко не повною мірою, без урахува 465
9476 Передумови розвитку підприємств галузі птахівництва в умовах глобалізації агропродовольчого ринку. Ставська Ю. В. С У статті висвітлено тенденції розвитку галузі птахівництва та її значення в умовах глобалізації агро 525
9475 Стратегія формування та розвитку зовнішньоекономічного потенціалу підприємств АПК України. Ставська Ю. В. С Дослідження присвячено аналізу сучасного стану зовнішньоекономічної діяльності підприємств АПК, вияв 516
9474 Маркетинг як інструмент виходу на зовнішній ринок Ставська Ю. В., Цикун М. В. Тд Наведено результати дослідження тенденцій розвитку маркетингу в Україні. Проведено статистичні дослі 439
9471 Formation the mechanism of intellectual capital management at agrarian enterprises Kolomiets T. Тд The thesis deal with the investigation the essence of the mechanism of intellectual capital manageme 731
9467 Економічне зростання аграрної сфери: вплив органічного сільського господарства Ціхановська В. М., Ковальчук С. Я. С У статті визначено маркетингові інструменти на стадіях життєвого циклу органічної продукції. Розкрит 302
9466 Агропродовольчий ринок як складна соціально-економічна система Ціхановська В. М., Поперечний О. В. С Організаційно-економічний механізм розвитку агропродовольчого ринку передбачає зміну повноважень і ф 292
9459 Організаційно-економічні засади формування ринку органічної продукції Ціхановська В. М., Поперечний О. В. С Проаналізовано світову та вітчизняну динаміку ринку органічної продукції, розглянуто передумови його 563
9433 Біогенофонд в умовах урбанізованої території: становлення, розвиток, проблеми використання та реабілітації Гудзевич А.В., Броннікова Л.Ф. Тд В умовах ринкового сьогодення питання охорони збережених багатьма поколіннями натуральних, а також в 739
9432 Проблема "Людина і природа" у природничо-науковому осмисленні сьогодення Гудзевич А.В., Броннікова Л.Ф. Тд Акцентована увага на основну проблему сучасного часу - проблему взаємодії "Людини та природи&qu 471
9427 Сучасні методики прогнозування кризових станів на підприємствах Мулик Я.І. Тд Розглядаються сучасні методики прогнозування кризових станів на підприємствах 553
9424 Аналіз фінансової безпеки підприємств: індикаторний та ресурсно-функціональний підходи Мулик Т.О., Мулик Я.І. С Проведено аналіз методичних підходів до аналізу та оцінки фінансової безпеки підпиємств, зокрема, д 1984
9398 Вибори до Верховної Ради України 2014 р. Богатчук С.С. С На основі наукових поглядів, аналізу українського законодавства, статистичних даних та емпіричних ме 274
9397 Продуктивність бобів кормових залежно від впливу різних штамів бульбочкових бактерій в умовах правобережного лісостепу України Савченко В.О. Тд Виявлено високоефективні комплементарні сорту Візир перспективні штами ризобій Б-9 та 261-Б, застосу 435
9396 Вплив мікробних препаратів на формування урожайності бобів кормових в умовах Лісостепу правобережного Савченко В.О. Тд Покращення фітосанітарного стану агробіоценозу бобів кормових, за рахунок використання мікробних пре 510
9385 Порогові значення показників фінансового стану та їх формування для визначення рівня фінансової безпеки молокопереробних підприємств України Мулик Я.І. С Розглянуто порогові значення показників фінансового стану для молокопереробних підприємств України. 836
9384 Оцінка фінансової стійкості як інструменту управління фінансовою безпекою молокопереробних підприємств Мулик Я.І. С Здійснено аналіз літературних джерел щодо характеристики категорії «фінансова стійкість» та визначен 866
9383 Вплив регуляторів росту на ріст та урожайність вівса ярого Вергелес П.М., Пінчук Н.В., Буткалюк Т.О. С Представлені результати досліджень з визначення впливу регуляторів росту Вермістим та гумату Родючіс 415
9382 Управління ринковою капіталізацією акціонерного товариства в україні Пронько Л.М. Тд Розглянуто сутність ринкової капіталізації акціонерного товариства. Досліджено роль корпоративного у 857
9381 Державні соціально-економічні програми як інструмент регулювання довгострокового розвитку Головня Олена Михайлівна Тд Розглянуті державні програми соціально-економічного розвитку та державні цільові програми, що виступ 509
9364 Спосіб вирощування бобів кормових (Пат. на корисну модель № 95698) Савченко В. О., Кобак С. Я., Колісник С. І. Пнк В умовах правобережного Лісостепу України на сірих лісових грунтах одержаний трирічний експериментал 620
9362 Вплив складових організаційно-економічного механізму на ефективність функціонування цукробурякового виробництва. http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3644 Хаєцька О.П С Організаційно-економічний механізм в цукробуряковому виробництві – це система організаційних, економ 549
9360 Діагностування передніх мостів колісних тракторів Борисюк Дмитро Вікторович, Яцковський Віктор Іванович С Анотація: у даній статті пропонується розглянути методи, параметри і обладнання для діагностики пере 748
9359 Перспективи розвитку машин для обробітку ґрунту Борисюк Дмитро Вікторович, Твердохліб Ігор Вікторович, Захарчук Сергій Анатолійович, Петрович Євгеній Володимирович С Анотація: на етапі становлення ринкової економіки і нових виробничих відносин актуальним є забезпече 1485
9358 Методи та засоби діагностування тракторів Борисюк Дмитро Вікторович, Яцковський Віктор Іванович С Анотація: у даній статті пропонується розглянути методи та засоби діагностування тракторів. Коротко 1845
9357 Оцінка інтелектуального капіталу підприємств апк методом визначення коефіцієнту доданої вартості, створеної інтелектуальним капіталом (vaic) Коломієць Тетяна Вікторівна С У статті досліджується питання необхідності оцінки інтелектуального капіталу на підприємствах агропр 539
9354 Екологія. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами 1-го курсу денної форми навчання факультету менеджменту та права з галузі знань 1401 – "Сфера обслуговування" напряму підготовки 6.140103 – "Туризм" Мудрак Г.В., Швець В.В. Мв Викладено основні методичні вказівки для проведення практичних робіт з навчальної дисципліни "Е 63
9353 Заповідна справа. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами 4-го курсу денної форми навчанняагрономічного факультетунапряму підготовки 6.040106– "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування"за освітньо- Мудрак Г.В. Мв Викладено основні методичні вказівки для проведення практичних робіт з навчальної дисципліни "з 101
9351 Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка. Навчальна програма вивчення дисципліни для студентів центу післядипломної освіти та дорадництва (спеціальність 7.0305.09.01 – «облік і аудит» Тодосійчук B.Л Нп Навчальна дисципліна “ Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка” передбачає опанування пе 10
9350 Заповідна справа. Практикум. Кравчук Г.І., Кириленко Л.В. П Доповнено практикум “Заповідна справа”. Практикум призначено для більш поглибленого вивчення природн 80
9349 Наукова брошура "Заповідна справа" Кравчук Г.І., Кириленко Л.В. Б Наукова брошура призначена для більш поглибленого вивчення природно – заповідного фонду України на п 4138
9348 Методичні рекомендації для самостійної роботи із Інтегрованого захисту рослин (спеціальність "Агрономія") Окрушко С.Є. Мв Містить перелік тем для самостійної роботи студентів, тестові завдання, перелік контрольних питань т 12
9347 Методичні рекомендації для самостійної роботи із Інтегрованого захисту рослин (напрям підготовки "Екологія, ОНС та збалансоване природокористування") Окрушко С.Є. Мв Містить перелік тем для самостійної роботи, тестові завдання та контрольні питання, а також список 33
9346 Методичні рекомендації для підготовки та написання курсових робіт з дисципліни "Техніка адміністративної діяльності" для студентів факультету менеджменту освітньо-кваліфікаційного рівня “Магістр” Самборська О.Ю, Пронько Л.М., Колесник Т.В. Мв Виконання курсової роботи з дисципліни є завершальним етапом вивчення курсу “ Техніка адміністративн 0
9338 Технологія переробки продукції тваринництва. Програма з навчальної дисципліни для студентів факультету «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр». Напрям підготовки – 6. 090102 «Технологія виробн Новгородська Н. В.. Новаленко Н. О. Нп В програмі передбачено обґрунтування актуальності тем і цілей занять, теоретичні і лабораторні питан 47
9333 Розвиток органічного садівництва в Україні: проблеми та перспективи Феняк Л.А. Тд Розглянуто роль та зростаюче значення органічного землеробства, проаналізовано тенденції розвитку ор 525
9331 Контроль і ревізія. Програма вибіркової навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів галузі знань 0305 «економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «облік і аудит» Михальчишина Л.Г. Мв Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» с 38
9330 Судово-бухгалтерська експертиза. Програма вибіркової навчальної дисципліни для підготовки студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит» спеціалізації «Контроль і ревізія» Михальчишина Л.Г. Мв Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» 1
9329 Програма навчальної дисципліни для підготовки магістрів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит» Томчук О.Ф., Глазко Н.Д., Пльонсак О.Л. Нп Програма містить передмову, структуру змісту навчальної дисципліни, теоретичні заняття, орієнтовний 2
9328 Аналіз банківської діяльності методичні рекомендації з організації самостійної роботи для студентів напряму підгот овки 6.030509.01 «облік і аудит», 6.030509«контроль і ревізія» та 6.030509 «контроль і ревізія в митних органах» галузі знань 0305 «економі Материнська О.А. Мв Мета навчальної дисципліни — дати студентам уявлення про методологію проведення аналізу банкі 6
9327 Методичні вказівки призначені для виконання практичних завдань дисципліни «Аналіз банківської діяльності» студентами галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит», 6.030509«Контроль і ревізія» та 6.030509 «Контр Материнська О.А. Мв Методичні вказівки призначені для виконання практичних завдань дисципліни «Аналіз банківської діяльн 8
9326 Методичні вказівки для виконання практичних завдань з дисципліни «Аналіз господарської діяльності» для студентів 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки: 6.030601 «Менеджмент» (за професійними спрямуваннями «Менеджмент організацій і адмініс Мулик Т.О., Материнська О.А. Мв Методичні вказівки для виконання практичних завдань з дисципліни «Аналіз господарської діяльності» д 10
9325 Методичні вказівки до лабораторних занять з дисциплі ни «Мікробіологія» для студентів освітньо - кваліфікаційного рівня «Бакалавр» денної форми навчання за напрямом підготовки 6.090102 « Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва » Власенко В.В., Блащук М.В., Блащук В.В. Мв Дисципліна "Мікробіологія" -одна з основних біологічних дисциплін, яка вивчається студента 32
9324 Тимчасова навчальна програма „Іноземна мова” для вищих навчальних аграрних закладів, які здійснюють підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра. Матієнко О.С., Тимощук Н.М., Довгань Л.І., Дакалюк О.О. Нп имчасова навчальна програма „Іноземна мова” для вищих навчальних аграрних закладів, які здійснюють п 43
9323 Українська мова за професійним спрямуванням. Навчальний посібник для підготовки бакалаврів :6.140103 - Туризм Тимкова В.А., Марцінко Т.І. Нп Посібник містить інформацію з різних аспектів усного та писемного мовлення майбутніх фахівців туризм 46
9322 English for Agronomists. Навчальний посібник для студентів агрономічних спеціальностей Матієнко О.С., Довгань Л.І., Тимощук Н.М. Нп Мета посібника – забезпечити розвиток навичок читання, розуміння та перекладу фахової літератури, сп 161
9321 Українська мова (за професійним спрямуванням) Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР „бакалавр” галузь знань 1001 Техніка та енергетика аграрного виробництва напрям підготовки 6.100101 Енергетика та електротехнічні системи в Тимкова В.А., Марцінко Т.І. Нп Перед вищими навчальними закладами України поставлено завдання підготувати спеціалістів висококвал 16
9320 Українська мова (за професійним спрямуванням) програманавчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР „бакалавр” напрям ів 6.090102 – Водні біоресурси та аквакультура 6.051701 – Харчові технології та інженерія Тимкова В.А., Марцінко Т.І. Нп Перед вищими навчальними закладами України поставлено завдання підготувати спеціалістів висококвал 21
9317 Кореляція між екстер'єрно-поведінковими особливостями самців сріблясто-чорних лисів та показниками відтворення Шевчук Т.В., Кирилів Я.І. С Стаття присвячена вивченню кореляції між екстер’єрно-поведінковими особливостями самців сріблясто-чо 583
9316 Биологические особенности серебристо-черной лисицы Шевчук Т.В. С В статье представлены результаты изучения основных биологических особенностей серебристо-черной лисы 1009
9315 Аналіз конкурентноспроможності підприємства ПАТ "Вінницька кондитерська фабрика" Киш Л.М., Тимощук Н.М., Юзьков К.І. Тд Проаналізовано конкурентноспроможність підприємства ПАТ "Вінницька кондитерська фабрика" 567
9313 Управлінський контроль як вид внутрішньогосподарського контролю підприємства Подолянчук О.А. С Діяльність, розвиток та функціонування будь-якого підприємства залежить від ефективного управління, 632
9312 Інвентаризація в аудиті як прийом методу фактичного контролю Подолянчук О.А. С У статті розкрито наукові підходи до сутності інвентаризації з позицій контролю. Обґрунтовано, що ін 554
9311 Державне регулювання аудиторської діяльності та незалежного аудиту в Україні Подолянчук О.А. С З’ясовано сутність словосполучень «державне регулювання», «нормативно-правове забезпечення» та «норм 4225
9310 Роль інвентаризації в аудиті Подолянчук О.А. Тд Обгрунтовано сутність інвентаризації як прийому аудиту 619
9309 Управлінський контроль наявності та руху готової продукції сільськогосподарських підприємств Подолянчук О.А., Захарчук І.С. Тд Розкрито основні напрямки управлінського контролю операцій щодо руху готової продукції сільськогоспо 475
9307 Виявлення причин виробничого травматизму і професійних захворювань у галузі тваринництва та їх профілактика Руднищький Б.О., Спірін А.В., Полєвода Ю.А. С Для оцінки причин нещасних випадків та професійних захворювань на виробництві слугували матеріали пр 494
9305 Investments in human capital. Accounting aspect Правдюк Н.Л., Настенко М.М. Суз Розкрито обліковий аспект інвестування в людський капітал 490
9304 Кількісний і якісний аналіз стану трудових ресурсів олійно-жировиї галузі України Правдюк Н.Л. , Покиньчереда В.В. С У статті розглянуто теоретичні аспекти вивчення трудових ресурсів як об`єкта економічного аналізу та 643
9302 Вплив корпоративної культури управління на капіталізацію підприємств Пронько Л.М., Колесник Т.В. С Проведено дослідження щодо впливу належно сформова- ної структури корпоративного управління на ринк 713
9301 Тенденції розвитку соціально-економічних моделей Хрипко Т.Є. Тд Тези присвячені питанням розвитку соціально-економічних процесів нашого суспільства та поглядам рі 944
9300 Визначення критичного шляху для задач сіткового моделювання виробничих процесів засобами MS Excel Бахарєва Я.В. Тд Тези присвячені питанням використання сіткових моделей для моделювання економічних процесів, розгляд 832
9295 Про проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень і розробок Міністерство освіти і науки України Д Наказ про проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень і розробок 490
9294 Особливості компоновки циліндричних зубчастих редукторів Полєвода Ю.А. С розглянуті переваги та недоліки циліндричних зубчастих редукторів виготовлених за різними компоновка 567
9292 Глобальний ринок інтернет-послуг та перспективи україни на ньому Коляденко Д.Л. Тд В тезах висвітлене місце України на сформованому глобальному ринку Інтернет-послуг. Суть цього ринку 1005
9291 Фінансова звітність та її адаптація до міжнародних стандартів Новодворська В.В., Бондарєва О. Тд Розглянуто основні ключові моменти, щодо формування фінансової звітності в Україні та її адаптації 632
9290 Проблема формування професійної мобільності майбутніх менеджерів аграрної галузі Марценюк Н.А. Тд У тезах обгрунтовано важливість професійної мобільності як інтегрованої сукупності соціальних, індив 394
9289 Професійна мобільність сучасного менеджера аграрної галузі як передумова його конкурентоздатності Марценюк Н. Тд У тезах обгрунтовано необхідність формування професійної мобільності як складової професійної підгот 393
9288 Дотримання прав людини у пенітенціарній системі України Гель А. П., Автухов К. А., Романов М. В., Човган В. О., Яковець І. С. С У монографії досліджена низка важливих питань у сфері дотримання прав людини у пенітенціарній систем 769
9286 Порядок надання медичної допомоги застрахованим у 20-х рр. ХХ ст. Мельничук М.О. Тд Тези присвячені страховому законодавству та врегульованню порядку надання медичних послуг наймани 690
9284 Рівень культури мовлення сучасної молоді Тимкова В.А., Вороніна І.О. Тд У тезах розглянуто важливу проблему нашого суспільства - культуру мовлення сучасної молоді як духовн 802
9283 Правові основи протидії соціальним хворобам в УСРР у період НЕПу Мельничук М.О. Тд Тези присвячені розвиткові законодавства з протидії соціальним хворобам в УСРР у 1921-1929 рр. 737
9281 Збірник Всеукраїнської наукової конференції аспірантів, магістрів та студентів “НАПРЯМИ ДОСЛІДЖЕНЬ В АГРАРНІЙ НАУЦІ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ” Колектив авторів Тд Представлені матеріали досліджень студентів, магістрів та аспірантів 2584
9280 Передумови розвитку економічної компетенції студентів факультету менеджменту на практичних заняттях з англійської мови Марценюк Н.А., Ящишена О. Тд У тезах розглянуто професійні якості та компетентності яких студенти факультету менеджменту можуть н 524
9279 Формуванння граматичних умінь володіння діловою іноземною мовою студентів у процесі професійної підготовки в аграрному ВНЗ Марценюк Н.А., Яремчук О.В. Тд У тезах розглянуто методи формуванння граматичних умінь володіння діловою іноземною мовою студентів 418
9278 Формування професійної мобільності майбутніх менеджерів аграрної галузі в процесі іншомовної підготовки Марценюк Н. С В статті обгрунтовується важливість професійної мобільності як інтегрованої сукупності соціальних, і 334
9277 Професійна мобільність як необхідна вимога до професійної підготовки сучасного менеджера Герасимова І.Г., Марценюк Н.А. С В статті обгрунтовується важливість як іншомовної підготовки, так і формування професійної мобільнос 482
9276 Актуальність застосування інноваційних технологій у професійній підготовці майбутніх спеціалістів з обліку і аудиту Марценюк Н.А., Пінчук Л.В. Тд В тезах розглянуто використання інноваційних технологій у професійній підготовці майбутніх спеціаліс 424
9275 International Organization for Standardization (ISO). Міжнародна організація зі стандардизації. Гарник А.А., Кочергіна О. Тд International Organization for Standardization (ISO) is an international organization providing whos 779
9274 Development and consumption of organic products around the world. Розвиток та споживання органічної продукції у світі. Гарник А.А., Ляшук К. Тд So the development of the market of organic products in any country is based on legislative, regulat 807
9273 Value of meat dishes in the diet, their classification.Значення м'ясних страв у харчуванні, їх класифікація. Гарник А.А., Мазур А., Липкань О., Головняк К. Тд Meat hot dishes are important source of proteins, fats, mineral and extractive substances, vitamins 787
9272 Проблема управління конфліктами в організаціях Марценюк Н.А., Маловський В.В. Тд У тезах виявлено слабкі сторони та продемонстровано найперспективніші методи у структурі вирішення к 436
9271 Tourism as a Means of Forming Students' Spiritual Sphere Martsenyuk N.A., Bilous M.D. Тд Different kinds of tourism are regarded in the thesis 310
9270 Самоменеджмент як важлива якість сучасного менеджера Марценюк Н.А., Івчук В.В. Тд У статті розглянуто самоменеджмент як важливу якість сучасного менеджера 358
9268 Особливості вживання і функціонування тактильної лексики та густативної лексики у художньому мовленні Волошина О.В. С Тактильна та густативна лексика, як і відповідна поняттєва сфера, з прадавніх часів викликала цікаві 985
9267 The role of multinational companies in tourism Voloshyna O.V., Zilinskiy D.V. Тд Companies decide to «go global» for a number of reasons. Perhaps the most stimulating reason is to e 764
9266 Pricing strategy and policy Voloshyna O.V., Shlapak N.M. Тд Pricing policy refers how a company sets the prices of its products and services based on cost 781
9265 Business marketing Voloshyna O.V., Novakivskiy A.Y. Тд Marketing is the process of planning and executing the conception, pricing, promo¬tion, and distribu 709
9264 Advertising in tourism and leisure Voloshyna O.V., Marach G.A., Тд Advertising bombards us every day – from commercials on television and radio, to advertising on buse 805
9263 Особливості традиційних та інноваційних педагогічних технологій полікультурної освіти майбутніх фахівців аграрної галузі Крацець Р.А. С У статті розкрито переваги та недоліки педагогічних технологій у забезпеченні успішного формування 470
9262 Особливості традиційних та інноваційних педагогічних технологій полікультурної освіти майбутніх фахівців аграрної галузі Крацець Р.А. С У статті розкрито переваги та недоліки педагогічних технологій у забезпеченні успішного формування 555
9250 Internal auditing as a catalyst for improving an organization’s governance Дакалюк О.О., Підвашецька А. Тд The scope of internal auditing within an organization is broad and may involve topics such as an org 690
9249 Влияние пробиотика Энтеро-актив на экзокринные железы откормочного молодняка свиней Трачук Е.Г. Суз Наведено результати дослідження впливу пробіотика Ентеро-актив на екзокринні залози молодняку свиней 470
9248 Особливості застосування бактеріального препарату "Біомаг" при вирощуванні кукурудзи на зерно Поліщук М.І., Паламарчук В.Д., Паламарчук О.Д. Тд Підвищення рівня продуктивності гібридів кукурудзи в результаті застосування преперату "Біомаг& 381
9247 Вплив технологічних прийомів вирощування на продуктивність проса лозовидного; Ефективність впливу позакореневого підживлення на продуктивність коренеплодів цукрового буряка; Вплив мінеральних добрив та біологічного препарату на урожайністьпшениці озимої; Ковбасюк В.М. , Плаксій А.В., Ямцун О.С., Схабовський С.М., Приймак Н.В. Тд Тизи студентських робіт 375