The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

2008

ID TITLE AUTHOR (s) TYPE SUMMARY RANK
28030 Фізіологічний спокій насіння амброзії полинолистої та способи його порушення Борона В. П., Неїлик М. М. Сун Викладено результати досліджень по вивченні інтенсивності про- ростання насіння амброзії полинолист 230
28028 Гербологічний моніторинг агроценозів та особливості поширення амброзії полинолистої у Вінницькій області Неїлик М. М. Сун Наведено результати моніторингу орних земель і посівів та встановлено особливості поширення амброзії 262
24703 Удосконалення правового забезпечення функціонування ринку біопалива в Україні = Legal support perfection in biofuel market functioning in Ukraine Калетнік Г. М. СSc У статті розкрито проблеми правового забезпечення функціонування ринку біопалив в Україні. Охаракте 411
20940 Вихідний матеріал для селекції гібридів кукурудзи, вирощуваних в умовах монокультури Лісостепу України Климчук О. В. С В дисертації викладено результати вивчення селекційного матеріалу кукурудзи за придатністю до вирощу 550
20379 Кабінет Міністрів України в механізмі публічного управління інклюзивною освітою Мельничук О. Ф. Сун У статті з’ясовано місце і роль Кабінету Міністрів України в механізмі публічного управління інклюзи 622
17259 Оцінка продуктивної дії 1 кг сухих речовин корму - одиниця виміру поживності Кулик М.Ф., Скоромна О.І., Обертюх Ю.В. С Оцінку продуктивної дії 1 кг сухих речовин корму необхідно проводити в показниках продукції молока і 517
17258 Оцінка поживної цінності кормів за продукцією тварин Скоромна О.І. С Розроблена нова система оцінки кормів за продукцією молока, приростами живої маси й на цій основі с 486
17257 Вміст клітковини в кукурудзяному силосі - критерій оцінки вмісту зерна Скоромна О.І., Кулик М.Ф., Обертюх Ю.В. С При вмісті в кукурудзяному силосі 22,0 % сирої клітковини на суху речовину вміст зерна становить 24 452
17256 Вміст клітковини в кукурудзяному силосі за кількістю зерна Кулик М.Ф., Скоромна О.І., Обертюх В. Тд Розглянуто Вміст клітковини в кукурудзяному силосі за кількістю зерна. 492
17255 Перспектива використання природних мінералів - глауконіту і анальциму як мінеральних добавок для тварин Скоромна О.І., Костецька Ю.В. Тд У статті представлено перспективи використання природних мінералів - глауконіту і анальциму як мінер 428
17253 Продуктивність та стан структур шлунку свиней при використанні в раціонах анальциму Скоромна О.І., Царук Л .Л ., Шуткіна Т.С. С Показано, що кращі відгодівельні та забійні показники свиней було одержано при дозі м інералу 2,5 м 543
17239 Удосконалення оцінки кормів для балансування потреби тварин у поживних речовинах Скоромна О.І., КуликМ.Ф., ОбертюхЮ.В., Франкова Л.В., Гончар Л.О., Герасимчук А.І., Грабовенко Г.І., Виговська І.О., Ліцький О.Ф. С Обгрунтовано потребу в сухих речовинах корів і відгодівельного мо­лодняку великої рогат ої худоби, щ 416
11863 Джерела формування інвестиційних ресурсів Феняк Л.А. С Розглядається економічна сутність, класифікація, джерела формування інвестиційних ресурсів. Висвітлю 5471
11820 Інтеграція природничо-математичної та спеціальної підготовки майбутніх економістів у вищих аграрних навчальних закладах 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата пед Левчук О. В. FF Дисертаційне дослідження присвячене проблемі інтеграції природничо-математичної та спеціальної підго 564
10372 Особливості накопичення важких металів у восковій сировині Разанов С.Ф. С Встановлено, що вміст свинцю і кадмію у восковій сировині залежить від призначення стільників, кільк 409
9488 Соціальне спрямування бізнесу на підвищення якості продукції Ставська Ю. В. Тд Найбільш інтегральним, повним і конструктивним підходом до формуван­ня і визначення соціал 389
9487 Реформування системи державного нагляду за додержанням стандартів Ставська Ю. В. С Розглянуто призначення та переваги ринкового нагляду за безпечністю продукції перед існуючим в 414
9472 Контролінг витрат на якість Ставська Ю.В. С У статті розкрито зміст поняття "контролінг", яке пов`язано із витратами на якість продукц 459
9464 Розвиток та територіальні пропорції переробної сфери регіонального зернопродуктового комплексу Ціхановська В. М. С У статті проведено аналіз сучасного стану та тенденцій розвитку переробних галузей зернопродуктового 671
9387 Стимулювання інвестиційної діяльності розвитку зернопродуктового комплексу регіону Ціхановська В. М., Томчук С. В. С Розглянуто інвестиційну діяльність Вінницької області, зокрема зернопродуктового комплексу. Проаналі 426
8824 Spectral Studies of Dimethylaniline Ethylene Ketone Dyes in Ferroelectric Liquid Crystals V. Manzhara, M. Gorishnyi, O. Koval’chuk, T. Koval’chuk, O. Shevchuk С We have studied the dependences of the spectra of absorption and photoluminescence of dimethylanili 404
5248 Технологія переробки продукції тваринництва. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання за спеціальністю 6.090 102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Бігун П.П., Новгородська Н.В. Мв Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання за спеціальніс 0
5247 Технологія переробки продукції тваринництва.Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання за спеціальністю 6.090 102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Бігун П.П., Новгородська Н.В. Мв Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання за спеціальніст 0
4886 Психолого-педагогічні чинники формування творчого мислення студентів Кравець Р.А. С 267
4885 Розвиток творчого мислення в процесі вивчення англійської мови Вороліс М.Г., Кравець Р.А. С 361
4192 Сучасні тенденції розвитку європейського ринку логістичних послуг. Аутсорсінг. ”4-PL”. Качуровський В.Є. Гапчак Т.Г. Матвієнко О.Л. С Аналізуються сучасні тенденції розвитку європейського ринку логістичних послуг. Досліджується аутсо 2744
2640 Spectral Studies of Dimethylaniline Ethylene Ketone Dyes in Ferroelectric Liquid Crystals Manzhara V., Gorishnyi M., Koval'chuk O., Shevchuk O. СSc We have studied the dependences of the spectra of absorption and photoluminescence of dimethylanilin 384
2249 Регіональна економіка Тодосійчук В. Л. П У підручнику розкриваються науково-методичні основи і чинники розвитку та розміщення регіональної ек 37475
2163 Оценка деформируемости при внедрении плоского штампа в металл с использованием МКЭ Нахайчук О.В. С В статье представлены результаты комплексного исследования процесса внедрения плоского штампа в жёст 595
2053 Технологія переробки продукції тваринництва. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання за спеціальністю 6.090 102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» П.П. Бігун , Н.В. Новгородська Мв Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання за спеціальніст 0
2048 Технологія переробки продукції тваринництва Методичні вказівки з самостійної роботи та контрольні питання і тестові завдання студентів заочної форми навчання за спеціальністю 6.090 120 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” Бігун П.П., Новгородська Н.В. Мв Розраховані для студентів факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва 0
2047 Технологія переробки продукції тваринництва Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання за спеціальністю 6.090 102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Бігун П.П., Новгородська Н.В. Мв Розраховані для студентів факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва. 0
1986 Особливості інвентаризації біологічних активів Гуцаленко У.О. Тд 519
1983 Класифікація інвентаризації: теоретично-практичні аспекти Гуцаленко У.О. Тд 437
1982 Вплив концепцій на формування інформації у балансі Гуцаленко У.О. Тд 468
1943 Податки в АПК. Робочий зошит для практичних занять Т.О. Мулик, Н.Д. Глазко, І.В.Фурман Рз Робочий зошит для практичних занять включає завдання по різних темах курсів «Податки в АПК» та пере 0
1932 Методичні рекомендації щодо підготовки випускних бакалаврських робіт студентів за напрямом – «Агрономія» зі спеціальності 6.130100 «Агрономія» Чернецький В,М,, Пльонсак В,А,, Мамалига В,С,, Мазур В,А,, Азуркін В,О,, Джура Ю,М,, Любар В,А, Мв Висвітлено мету, завдання та принципи написання випускної бакалаврської роботи. Подано довідковий м 0
1931 Методичні рекомендації щодо підготовки випускних бакалаврських робіт студентів за напрямом – «Агрономія» зі спеціальності 6.130100 «Агрономія» Чернецький В,М,, Пльонсак В,А,, Мамалига В,С,, Мазур В,А,, Азуркін В,О,, Джура Ю,М,, Любар В,А, Мв Висвітлено мету, завдання та принципи написання випускної бакалаврської роботи. Подано довідковий м 0
1930 Методичні вказівки до проходження фахового стажування з менеджменту організацій для магістрів факультету менеджменту спеціальність 8.050201 “Менеджмент організацій” Мазур А.Г., Фіщук Н.Ю., Фіщук Б.П. Мв Методичні вказівки містять вступ, організацію і керівництво фаховим стажуванням, мету, завдання і з 0
1929 Термінологічний словник основних понять з курсу “Аналіз банківської діяльності” Кривоконь О.С. Мв Термінологічний словник основних понять з курсу “Аналіз банківської діяльності” для студентів денної 0
1927 Основи менеджменту. Методичні вказівки до виконання розрахункових завдань студентів зі спеціальності 6.050.201 "Менеджмент організацій" Мазур К.В., Герасименко Ю.В. Мв Методичні вказівки до виконання розрахункових завдань з дисципліни "Ос- нови менеджменту" 3
1922 Доцільність функціонування внутрішнього аудиту на підприємствах України Здирко Н.Г. Тд Аргументовано доцільність функціонування внутрішнього аудиту на підприємствах України 514
1914 Внутрішній контроль в україні: проблеми розвитку та шляхи вирішення Здирко Н.Г. Тд Визначено основні проблеми розвитку внутрішнього контролю в Україні 838
1913 Реалізація принципу незалежності аудитора: проблеми та шляхи вирішення Здирко Н.Г. Тд Визначено сутність принципу незалежності аудитора, проблеми та шляхи вирішення 674
1682 Технологія виробництва продукції птахівництва. Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт для студентів денної форми навчання факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва Царук Л.Л., Діхтярук Н.С. Мв Методичні вказівки підготовлені з метою допомогти студентам факультету технології виробництва 5
1681 Технологія відтворення сільськогосподарськихтварин. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів денної форми навчання Зотько М.О. Мв Методичні рекомендації розроблено відповідно до навчального плану та типової програми з навчальної 4
1680 Технологія зберігання і переробки продукції рослинництва. Методичні вказівки для проведення лабораторних робіт студентами сільськогосподарських навчальних закладів ІІ–ІV рівнів акредитації Чернецький В.М., Чередниченко В.М., Чередниченко Л.І., Давимока О.В. Мв В методичних вказівках викладені основні вимоги при проведенні лабораторних занять з технолог 8
1679 Математичний аналіз для економістів-аграріїв: методичні вказівки О.В.Левчук. Мв У даній розробці реалізуються методологічні аспекти інтеграції вищої математики та економічних д 0
1678 Технологія зберігання і переробки продукції рослинництва. Методичні вказівки для проведення лабораторних робіт студентами вищих сільськогосподарських навчальних закладів ІІ–ІV рівнів акредитації Міністерства аграрної політики України Чернецький В.М., Чередниченко В.М., Чередниченко Л.І., Давимока О.В. Мв В методичних вказівках викладені основні вимоги при проведенні лабораторних занять з технолог 6
1677 Методичні вказівки і завдання на курсове проектування з навчальної дисципліни "Деталі машини та основи конструювання" для студентів спеціальності 7.091901 ,,Механізація сільського господарства’’ денної форминавчання Цуркан О.В., Павленко В.С. Мв Методичні вказівки містять конкретні завдання, поради і вимоги до виконання курсового проекту 6
1676 Загальне та меліоративне землеробство. Методичні вказівки з виконання лабораторно-практичних робіт при вивченні розділу: “Наукові основи сівозмін” (для студентів спеціальності 06.130.102 - Агрономія) Петриченко В.Ф., Материнський П.В., Панасюк Я.Я.. Мв Методичні вказівки з виконання лабораторно-практичних занять з дисципліни “Загальне та меліора 248
1675 Деталі машин та основи конструювання. Тимчасова типова програма для сільськогосподарських вищих навчальних закладів із спеціальності 6.091901 ,,Механізація сільського господарства” Цуркан О.В. Тп Мета дисципліни – надати знань та навичок з теорії, розрахунку, конструювання деталей і вуз 18
1673 Технологія зберігання і переробки продукції рослинництва. Робочий зошит для проведення лабораторних робіт студентами сільськогосподарських навчальних закладів ІІ–ІV рівнів акредитації Міністерства аграрної політики України Чередниченко В.М., Джура Ю.М., Чередниченко Л.І., Давимока О.В. Рз Чередниченко В.М., Джура Ю.М., Чередниченко Л.І., Давимока О.В. Технологія зберігання і переробки п 1
1672 Системи технологій. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з курсу «Системи технологій» для студентів факультету економіки та підприємництва спеціальності «Економічна кібернетика» Коляденко С.В., Васілевський О.М., Бортник О.Г. Мв Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з курсу «Системи технологій» для студентів факу 2
1549 Технологія конструкційних матеріалів. / Частина третя. Основи ме- ханічної обробки матеріалів. Навчальний посібник. В.М. Клименко, О.П Шиліна, А.Ю.Осадчук Нп В посібнику стисло розглянуті основи механічної обробки матеріалів. Зокре- ма, розглядаються фізи 2175
1439 Технологія виробництва продукції тваринництва . Тимчасова навчальна програма Огороднічук Г.М., Бережнюк Н.А., Постернак Л.І. Тп Тимчасова навчальна програма містить структуру курсу за всіма видами робіт (лекції, практичні занят 1
1438 Основи психології і педагогіки. Методичні вказівки для студентів факультету економіки і підприємництва денної форми навчання Максимова Н.Ю., Коляденко С.В. Мв Успіх економічних і соціальних перетворень у нашій державі визначають багато чинників, насамперед п 0
1437 Організація сільськогосподарського виробництва. Методичні вказівки для проведення практичних занять для студентів факультету економіки та підприємництва (денна форма навчання) Полеся В.М., Мельник В.Я. Мв Методичні вказівки підготовлені у відповідності до робочої програми з дисципліни “Організація сільс 3
1436 Організація сільськогосподарського виробництва. Методичні вказівки по самостійній роботі для студентів факультету економіки та підприємництва (денна форма навчання). Спеціальність: 6.030509 – “Облік і аудит” Кафлевська С.Г. Полеся В.М. Мв Методичні вказівки підготовлені у відповідності до робочої програми з дисципліни “Організація сільс 1
1435 Фізіологія сільськогосподарських тварин. Тимчасова програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців із спеціальності 6.090102 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” для аграрних вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитаці Чудак Р.А. Тп Рекомендовано до видання науково-методичною комісією Вінницького державного аграрного університету. 2
1434 Державне регулювання відносин власності. Тимчасова програма для студентів денної та заочної форм навчання (спеціальність 6.030.601 “Менеджмент”, спеціалізація “ДРУ”) Письменна О. П. Тп Пропонована тимчасова програма включає тематичний план вивчення дисципліни “Державне регулювання ві 0
1433 Молоко і молочні продукти. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт студентами денної і заочної форми навчання із спеціальності 6.090 102 "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва Власенко В.В. , Новаленко Н.О. Мв Методичні рекомендації розроблено відповідно до навчального плану та тимчасової програми з навчальн 17
1432 Планування діяльності підприємств. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів заочної форми навчання спеціальності 6.050.106 - “Облік і аудит”, факультету економіки та підприємництва Кафлевська С.Г., Красняк О.П. Мв Методичні вказівки розроблені і опубліковані для використання студентами заочної форми навчання фак 0
1431 Методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної форми навчання факультету Менеджменту спеціальності 6.030601 “Менеджмент організацій” з курсу “Технологія виробництва продукції рослинництва”. І.С. Поліщук М.І. Поліщук О.В. Климчук В.А. Шинкарук Мв Методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної форми навчання факультету Менеджменту сп 0
1430 Економічний аналіз. Методичні рекомендації по проходженню виробничої практики для студентів спеціальності 6.030509 «Облік і аудит» Томчук О.Ф., Мельник А.Є. Мв Методичні вказівки містять рекомендації по проходженню виробничої практики з курсу “Економічний ана 1
1429 Методичні вказівки з дисципліни “Технологічне обладнання для переробки і зберігання сільськогосподарської продукції” для самостійної роботи студентів з підготовки тематичного модуля ТМ-7 «Обладнання для транспортування та зберігання молока» Паламарчук І.П., Бандура В.М., Берник І.М. Мв В роботі представлено основне технологічне обладнання для транспортування молока на далекі відстані 2
1428 Управлінський облік у схемах і таблицях. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Правдюк Н.Л., Бурко К.В., Лепетан І.М. Нп Навчальний посібник складено відповідно до програми з дисципліни «Управлінський облік» з метою допо 4287
1427 Податкова система. Тимчасова навчальна програма для студентів галузі знань 0305 “Економіка і підприємництво” напряму підготовки 6. 030509 „Облік і аудит” та 6.030502 «Економічна кібернетика» Мулик Т.О., Федоришина Л.І., Глазко Н.Д., Дісяк О.П. Тп Тимчасова навчальна програма містить структура всього курсу по всіх видах робіт (лекції, практичні 0
1426 Методичні поради до виконання програми навчально-науково-дослідної практики В.О. Азуркін, В.А. Мазур, І.С. Поліщук, В.А. Любар. Мв Методичні поради до виконання програми навчально-науково-дослідної практики та написання звіту для 0
1425 Тимчасова навчальна програма з дисципліни „Загальна ентомологія” Т.О.Буткалюк, Н.В.Пінчук, В.А.Пльонсак, Т.М. Коваленко, П.М. Вергелес. Тп Загальна ентомологія - це наука про комах. Вона представляє обширну галузь біологічних знань, і, в 16
1424 Молоко і молочні продукти. Методичні вказівки та індивідуальні завдання для виконання розрахункової роботи Власенко В.В., Новаленко Н.О. Мв Розроблено для закріплення теоретичних знань і методик при вивченні дисципліни «Молоко і молочні пр 2
1423 Методика наукових досліджень. Тимчасова програма для вищих агарних закладів освіти 3-4 рівнів акредитації із спеціальності 6.090 102 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” В.М.Костенко, К.М.Сироватко Тп Рекомендовано до видання науково-методичною радою Вінницького державного аграрного університету (про 3
1422 Молоко і молочні продукти. Тимчасова програма для вищих аграрних закладів освіти 3-4 рівня акредитації зі спеціальності 6.090 102 «Технологія виробництва та переробки продуктів тваринництва» Власенко В.В., Новаленко Н.О. Тп Програма підготовлена з урахуванням структурно-логічного зв`язку дисципліни з неорганічною, органіч 1
1421 Державне регулювання відносин власності. Тимчасова програма для студентів денної та заочної форм навчання (спеціальність 6.030.601 “Менеджмент”, спеціалізація “ДРУ”) Письменна О. П. Тп Пропонована тимчасова програма включає тематичний план вивчення дисципліни “Державне регулювання від 0
1420 Методи і моделі прийняття рішень в аналізі та аудиті . Методичні вказівки з організації самостійної роботи для студентів факультету економіки підприємництва спеціалізації 7.050.106 “Облік та аудит”, “Фінанси та кредит в галузях АПК”, “Контроль та ревізія” Кафедра інформаційних технологій в менеджменті Мв Курс “ Методи і моделі прийняття рішень в аналізі та аудиті ” включає в себе вивчення основних поня 1
1419 Програма виробничої переддипломної практики для студентів магістеріуму денної та заочної форми навчання зі спеціальності 8.050106 “Облік і аудит”, спеціалізації 8.05010601 „Облік та аудит в підприємництві” Н.Л.Правдюк, Л.В.Гуцаленко, В.В.Новодворська, О.Ф.Томчук, Л.Г.Михальчишина, Мв Програма виробничої переддипломної практики для студентів денної та заочної форм навчання факультет 1
1418 Методичні вказівки до виконання курсового проекту з годівлі сільськогосподарських тварин студентами факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва Костенко В. М., Панько В. В., Дмитрук І. В., Суховуха С. М. Мв Методичні вказівки до виконання курсового проекту з годівлі сільськогосподарських тварин студентами 0
1417 Технологія зберігання і переробки продукції рослинництва. Тимчасова програма вивчення дисципліни для вищих с.-г. навчальних закладів ІІ-ІV рівнів акредитації зі спеціальності 6.030601 – Менеджменту підприємств та організації в галузі АПК Чернецький В.М., Чередниченко В.М., Чередниченко Л.І., Давимока О.В. Тп Розкрито програму вивчення дисципліни, яка охоплює теми від характеристики загальних принципів збер 0
1416 Проектування технологічних процесів технічного сервісу. Базова навчальна програма для студентів факультету мех. с.-г. Музичук В. І., Гуцаленко О. В. Тп Викладений матеріал базової навчальної програми з дисципліни «Проектування технологічних процесів т 0
1415 Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи з дисципліни “Трактори та автомобілі” для студентів денної форми навчання зі спеціальності: 6.091 902 “Механізація сільського господарства” Гуцаленко О.В. Мв Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи з дисципліни “Трактори та автомобілі” для студ 23
1414 Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з дисципліни "Безпека життєдіяльності" денної форми навчання факультету механізації сільського господарства спеціальності 6.091902 ОКР «Бакалавр» Спірін А.В., Омельянов О.М., Твердохліб І.В., Мв Методичні вказівки містять теми, тестові завдання, вимоги до самосійної роботи з дисципліни "Б 275
1413 Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з дисципліни "Цивільна оборона" денної форми навчання факультету механізації сільського господарства спеціальності 6.091902 ОКР «Бакалавр» Спірін А.В., Омельянов О.М., Твердохліб І.В., Труханська О.О. Мв Методичні вказівки містять теми, тестові завдання, вимоги до самостійної роботи з дисципліни "Б 8
1412 Селекція та насінництво кормових культур. Тимчасова програма навчальної дисципліни для підготовки студентів агрономічного факультету. Спеціальність 7.130102 “Агрономія” Мазур О.В., Шерепітко В.В., Цицюра Я.Г. Тп Мета навчальної дисципліни «Селекція та насінництво кормових культур» полягає у вивченні наукових о 0
1411 Технологія продуктів забою тварин. Тимчасова навчальна програма В.В.Власенко, М.Д.Гаврилюк Тп Тимчасова навчальна програма містить структуру курсу за всіма видами робіт (лекції, лабораторні заня 9
1410 Методичні вказівки і завдання для виконання лабораторних робіт з дисципліни “Трактори та автомобілі” студентам денної форми навчання зі спеціальності: 6.091902 “Механізація сільського господарства” Гуцаленко О.В. Мв Майбутнім фахівцям у галузі механізації сільського господарства має бути властивий широкий технічни 246
1409 Підприємницьке право. Методичні вказівки до самостійної роботи для студентів денної форми навчання спеціальністі «Менеджмент організацій» Мельничук О.Ф., Юкальчук І.А.. Мв Методичні вказівки спрямовані на більш ефективну організацію самостійної роботи студентів. В них пр 13
1408 Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни: “Селекція польових культур і сортознавство” студентами-магістрами агрономічного факультету за спеціальністю 8.130.100 - “Агрономія” Цицюра Я.Г., Шерепітко В.В., Мазур О.В. Мв Викладені методичні рекомендації, щодо написання курсової роботи з метою кращого засвоєння навчальн 0
1407 Українська мова та культура мовлення. Методичні матеріали для самостійної роботи студентів економічних спеціальностей Тимкова В.А. Мв Навчальне видання містить у собі робочу програму, плани практичних занять, запитання для підготовк 145
1406 Теорія економічного аналізу. Методичні вказівки по виконанню курсової роботи для студентів денної та заочної форми навчання по спеціальності 7.050.201 «Менеджмент організацій» Томчук О.Ф., Михальчишина Л.Г. Мв Викладений матеріал методичних вказівок розрахований на студентів економічного факультету по спеціа 0
1405 Методичні вказівки до виконання, оформлення та захисту дипломних робіт студентами агрономічного факультету спеціальності 7.070801 “Екологія та охорона навколишнього середовища ”ОКР "Спеціаліст" Первачук М. В., Мазур В.А., Шкатула Ю.М. Мв Методичні вказівки до виконання, оформлення та захисту дипломних робіт студентами агрономічного фак 1
1404 Тимчасова навчальна програма для студентів галузі знань 0305 “Економіка і підприємництво” напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика» Огороднічук Г.М., Бережнюк Н.А., Постернак Л.І. Тп Тимчасова навчальна програма містить структуру курсу за всіма видами робіт (лекції, практичні занят 0
1403 Організація обліку. Методичні рекомендації по виконанню курсових робіт для студентів денної та заочної форм навчання факультету економіки і підприємництва зі спеціальності 8.050106 “Облік і аудит” Н.Л. Правдюк, , В.В. Новодворська В.В., О.О. Любар. Мв Тематика та методичні рекомендації по виконанню курсових робіт з організації бухгалтерського обліку 0
1402 Менеджмент організацій. Методичні вказівки і тематика курсових проектів для студентів факультету менеджменту денної і заочної форми навчання Фіщук Н.Ю., Фіщук Б.П., Пчелянська Г.О. Мв Рекомендовано до друку рішенням методичної ради Вінницького державного аграрного університету. 0
1401 Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни “Технологія виробництва риби” Костенко В.М. , Мушит С.О. Мв Методичні вказівки для виконання курсової роботи з технології виробництва риби студентами факультет 0
1399 Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни “Менеджмент організацій” Фіщук Н.Ю., Фіщук Б.П., Пчелянська Г.О. Мв Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни “Менеджмент о 1
1398 Програма технологічної практики для студентів факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва за спеціалізацією "Технологія переробки молока" Власенко В. В., Новаленко Н. О. Тп Рекомендовано для студентів факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва за 1
1395 Методичні матеріали для самостійної роботи студентів технологічних спеціальностей з англійської мови Тимкова В.А., Довгань Л.І., Нечипайло А.Б., Черниш Л.А., Хомяковська Т.О. Мв Методичні матеріали для самостійної роботи студентів технологічних спеціальностей з англійської мов 81
1394 Тимчасова навчальна програма з дисципліни „Основи екологічної токсикології” Пльонсак В.А., Буткалюк Т.О., Пінчук Н.В., Коваленко Т.М., Вергелес П.М. Тп Основи екологічної токсикології - міждисциплінний науковий напрям, пов’язаний з вивченням токсичної 3
1393 Тимчасова навчальна програма з дисципліни „Сільськогосподарська мікробіологія та вірусологія” Коваленко Т.М. Тп Дисципліна „Сільськогосподарська мікробіологія та вірусологія” є теоретичною основою агрономічних д 34
1392 Тимчасова навчальна програма з дисципліни „Мікробіологія та вірусологія” Пльонсак В.А., Буткалюк Т.О., Пінчук Н.В., Коваленко Т.М., Вергелес П.М. Тп Дисципліна „Мікробіологія та вірусологія” є теоретичною основою агрономічних дисциплін і в останні 2
1391 Тимчасова навчальна програма з дисципліни „Загальна ентомологія” Т.О.Буткалюк, Н.В.Пінчук, В.А.Пльонсак, Т.М. Коваленко, П.М. Вергелес Тп Загальна ентомологія - це наука про комах. Вона представляє обширну галузь біологічних знань, і, в 20
1389 Тимчасова навчальна програма з дисципліни „Основи екологічної токсикології” Пльонсак В.А., Буткалюк Т.О., Пінчук Н.В., Коваленко Т.М., Вергелес П.М. Тп Основи екологічної токсикології - міждисциплінний науковий напрям, пов’язаний з вивченням токсичної 0
1388 Тимчасова навчальна програма з дисципліни „Сільськогосподарська мікробіологія та вірусологія” Коваленко Т.М. Тп Дисципліна „Сільськогосподарська мікробіологія та вірусологія” є теоретичною основою агрономічних д 14
1381 Аналіз господарської діяльності. Методичні вказівки по написанню курсової роботи для студентів факультету економіки та підприємництва спеціальності 6.030509 «Облік і аудит» Томчук О.Ф., Мельник А.Є. Мв Методичні вказівки містять вимоги до виконання та оформлення курсових робіт перелік тем та приклади 2
1380 Фітонцидологія. Тимчасова програма для студентів агрономічного факультету (спеціальність 7.070801 “Екологія та охорона навколишнього середовища”) Окрушко С.Є. Тп Тимчасова програма із фітонцидології містить короткий зміст навчальної дисципліни; перелік тем, які 0
1379 Методичні вказівки до виконання курсових робіт для студентів факультету механізації сільського господарства спеціальностей 7.091902 „Механізація сільського господарства”, 7.090215 „Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва” Скорук О.П., Довгань Ю.В., Любіна Д.М. Мв Методичні вказівки містять вступ, мету, завдання та загальні вимоги до виконання курсових робіт, зм 2
1378 Методичні вказівки до виконання дипломних робіт за освітньо-кваліфікаційними рівнями „Спеціаліст” і „Магістр” спеціальності 7(8).050201 “Менеджмент організацій” Мазур А.Г., Кафлевська С.Г., Потапова Н.А., Мельничук О.Ф., Чорнопищук Т.І., Козловський С.В., Сегеда С.А., Скорук О.П., Колесов О.С., Гель А.П., Спірін А.В., Омельянов О.М. Мв Методичні вказівки розроблені з метою надання допомоги студентам під час написання та захисту дипло 1
1377 Методичні рекомендації з економічного обґрунтування дипломних проектів для студентів факультету механізації сільського господарства денної і заочної форми навчання спеціальності 7.091902 „Механізація сільського господарства” Скорук О.П., Любіна Д.М. Мв Методичні рекомендації розроблені з метою надання допомоги студентам під час написання економічної 1
1376 Методичні вказівки з дисципліни “Технологічне обладнання для переробки і зберігання сільськогосподарської продукції” для самостійної роботи студентів з підготовки тематичного модуля Паламарчук І.П., Бандура В.М., Берник І.М., Зозуляк І.А. Мв В роботі представлено основи технології забою сільськогосподарських тварин, конвеєрну лінію забою в 14
1375 Загальна фітопатологія. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної форми навчання із спеціальності 7.130102, напрям підготовки 1301 „Агрономія” Пльонсак В.А., Пінчук Н.В., Буткалюк Т.О., Вергелес П.М. Мв Методичні вказівки для самостійної роботи складенні на основі тимчасової програми з загальної фітопа 308
1374 Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Інженерний менеджмент» Скорук О.П., Любіна Д.М., Мв Методичні вказівки підготовлені у відповідності до робочої програми з дисципліни «Інженерний менедж 0
1373 Технологія виробництва продукції птахівництва. Методичні рекомендації до виконання курсових проектів для студентів денної форми навчання із спеціальності 6.130 200 «ТВіППТ», напрям підготовки 1302 «Зооінженерія» Царук Л. Л., Діхтярук Н.С. Мв Курсовий проект з технології виробництва продукції птахівництва є важливою складовою навчального пр 1
1372 Технологія зберігання і переробки продукції рослинництва. Методичні вказівки для виконання курсової роботи студентами агрономічного факультету за спеціальністю 7.130102 – „Агрономія“ Чернецький В.М., Чередниченко В.М., Чередниченко Л.І. Давимока О.В. Мв Викладено основні методичні вимоги до виконання курсової роботи, подано довідниковий матеріал норма 3
1371 Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Експлуатація техніки та обладнання в переробній галузі" для студентів спеціальності 7.091902 ,,Механізація сільського господарства’’ Цуркан О.В., Полєвода Ю.А. Мв У методичних вказівках наведено методику виконання лабораторних робіт. Передбачається виконувати роб 1
1370 Проектування технологічних процесів технічного сервісу. Методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів факультету механізації сільського господарства Музичук В. І., Гуцаленко О. В. Мв Методичні вказівки розроблені з метою надання допомоги студентам фа- культету механізації сільськог 0
1369 Методичні вказівки та завдання з дисципліни «Проектування технологічних процесів та підприємств для переробки продукції тваринництва» до виконання самостійної роботи «Норми технологічного проектування м'ясо-жирового корпусу» Паламарчук І.П., Бандура В.М., Берник І.М. Мв В роботі представлено основи технологічного та технічного розрахунку (сировини, основного технологіч 12
1368 Сільськогосподарська фітопатологія. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної форми навчання із спеціальності 7.130102, напрям підготовки 1301 „Агрономія” Пльонсак В.А., Пінчук Н.В., Буткалюк Т.О., Вергелес П.М. Мв Методичні вказівки для самостійної роботи складенні на основі програми із сільськогосподарської фіт 7
1337 Технологія виробництва аквакультури. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів денної форми навчання спеціальності 6.090 102 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва" Костенко В.М., Мушит С.О. Мв Наведено методичні вказівки та форми запису для виконання лабораторних робіт. До розділів, що відпов 2
1314 Бухгалтерський облік. Методичні вказівки з виконання самостійної роботи для студентів факультету менеджменту спеціальності 6.030 601 „Менеджмент” заочної форми навчання Правдюк Н.Л., Любар О.О., Плахтій Т.Ф. Мв Методичні вказівки з виконання самостійної роботи містять перелік тем і питання для самостійного ви 4
1313 Технологія виробництва продукції тваринництва. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання факультету механізації сільського господарства Огороднічук Г.М., Шевчук Т.В., Постернак Л.І. Мв Методичні вказівки відповідно до навчального плану та програми з дисципліни "Технологія виробни 0
1312 Технологія виробництва аквакультури. Методичні рекомендації по організації вивчення навчальної дисципліни за КМСОНП (лекційні, лабораторні заняття та самостійна робота) для студентів денної форми навчання Костенко В. М., Мушит С.О. Мв Методичні рекомендації складено на основі програми по годівлі сільськогосподарських тварин, затвердж 5
1304 Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт студентами 5-го курсу спеціальності 7.130102 “Агрономія” з курсу “Інформаційні технології та комп’ютеризація агротехнологій” Модуль 1. Excel Мамалига В.С., Антипін Р.А., Єрмакова В.А. Мв Рекомендовано науково-методичною радою Вінницького державного аграрного університету. 1
1302 Системи підтримки прийняття рішень. Тимчасова навчальна програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму 6050 «Економіка та підприємництво» спеціальності 6.050102 – «Економічна кібернетика» Веселовська Н.Р., Зелінська О.В. Тп Тимчасова навчальна програма дисципліни «Системи підтримки прийняття рішень» містить структуру всьо 0
1283 Біологія. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів за напрямом 0708 “Екологія” спеціальності 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” Мамалига В.С., Ватаманюк О.В. Мв Методичні вказівки розглянуті, схвалені і рекомендовані до друку науково-методичною радою Вінницько 46
1216 Аналіз та проектування макроекономічних систем. Тимчасова програма дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістр з спеціальності 8.0502201 “Менеджмент організацій” Киш Л.М., Потапова Н.А Тп В курсі "Аналіз та проектування макроекономічних систем" комплексно розглядаються усі важ 0
1198 Аналіз та проектування макроекономічних систем. Тимчасова програма дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 8.050201 “Менеджмент організацій” Киш Л.М., Потапова Н.А Тп Викладений матеріал містить програму курсу “Аналіз та проектування макроекономічних систем” розрахо 0
1164 Тимчасова програма з курсу „Світове сільське господарство і зовнішньоекономічна діяльність” Головня О.М. Тп Завдання вивчення дисципліни - формування у студентів знань основних закономірностей сільського гос 5
1159 Фінансовий менеджмент Г.М. Калетнік, В.М. Ціхановська Нп 46
1153 Українська мова. Орієнтири для самостійної роботи студентів з факультативного курсу вирівнювання Тимкова В.А., Марцінко Т.І. Нп Навчальне видання покликане систематизувати знання студентів з основних розділів науки про мову за 65
1151 Програма проведення навчальної практики з курсу „Загальна фітопатологія” для студентів агрономічного факультету В.А. Пльонсак Н.В. Пінчук Т.О. Буткалюк Т.М. Коваленко П.М. Вергелес Мв В процесі вивчення дисципліни студенти повинні одержати навички діагностики хвороб рослин та науков 134
1150 Облік в бюджетних організаціях. Методичні вказівки та завдання до виконання самостійних робіт для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 7.050.106 Янчук В.І. Мв Методичні вказівки та завдання до виконання самостійних робі з курсу Облік в бюджетних організаціях 12
1149 Тестові завдання за темами модулів з курсу «Облік в банках» для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 7.050.106 Янчук Г.В., Музичук М.М. Мв Тестові завдання з курсу «Облік в банках» підготовлені на підставі нормативних документів Міністерс 2
1148 Прогнозування соціально-економічних процесів. Тимчасова програма для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» з напряму 0501 «Економіка і підприємництво» в аграрних вищих навчальних закладах IV рівня акредитації Клочко О.В., Потапова Н.А. Тп Вивчення дисципліни базується на вимогах освітньо-професійної програми та освітньо-кваліфікаційної 0
1147 Звітність підприємств Тимчасова навчальна програма для студентів факультету економіки і підприємництва із спеціальності 8.050 106 денної та заочної форми навчання Гудзенко Н.М. Тп Тимчасова навчальна програма для студентів факультету економіки та підприємництва включає перелік т 0
1146 Облік зовнішньоекономічної діяльності. Тимчасова навчальна програма для студентів факультету економіки та підприємництва спеціальності 7.050 106 «Облік і аудит» Гудзенко Н.М. Тп Тимчасова навчальна програма для студентів факультету економіки та підприємництва включає перелік т 0
1144 Звітність підприємств. Тимчасова навчальна програма для студентів факультету економіки та підприємництва спеціальності 7.050 106 «Облік і аудит» Гудзенко Н.М. Тп Тимчасова навчальна програма для студентів факультету економіки та підприємництва включає перелік т 1
1143 Економіка підприємництва. Тимчасова навчальна програма для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» з напряму 0502 «Менеджмент” в аграрних вищих навчальних закладах IV рівня акредитації Т.І. Чорнопищук, І.С. Воронецька, С.А.Сегеда Тп В процесі вивчення дисципліни в студентів розширюється кругозір, поглиблюються знання з питань екон 0
1142 Робоча програма виробничої практики з курсу „Управлінські інформаційні системи обліку, аналізу і аудиту” для студентів факультету економіки і підприємництва освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» денної та заочної форм навчання Коляденко С.В., Черняк Н.І., Дзирук С.В. Рп Програма практики з курсу „Управлінські інформаційні системи обліку, аналізу і аудиту” розроблена н 0
1141 Робоча програма. Факультативний курс вирівнювання з української мови Тимкова В.А., Марцінко Т.І. Рп Робоча програма. Факультативний курс вирівнювання з української мови. 0
1140 Методичні вказівки для виконання лабораторно-практичних робіт із курсу “Лісівництво” (розділ “Лісова типологія”) для студентів спеціальності 6.130 102 “Агрономія” Нейко І.С. Мв Методичні вказівки містять положення щодо виконання лабораторно-практичних робіт із курсу “Лісівниц 14
1138 Тимчасова навчальна програма з дисципліни "Бухгалтерський облік та статистика" для студентів денної і заочної форми навчання спеціальності 6.130102 “Агрономія” О.Л.Польова, О.В.Марценюк, Тп Курс “Бухгалтерський облік та статистика” для студентів, які навчаються на агрономічному факультеті 0
1137 Методичні вказівки з написання розділу дипломної роботи «Облік, аналіз і аудит в умовах інформаційної системи» для студентів факультету економіки та підприємництва освітньо-кваліфікаційного рівня „спеціаліст" денної та заочної форми навчання Паламарчук Є.А., Черняк Н.І., Юрчук Н.П. Мв Згідно з навчальним планом спеціальності "Облік і аудит" завершальним етапом підготовки ф 0
1135 Початковий курс англійської мови для студентів аграрних вузів В. А. Тимкова, Л.А. Черниш, Т.О. Хомяковська Нп Мета навчального посібника – покращення навчального процесу з вивчення англійської мови в аграрному 1387
1134 Основи карантину рослин. Методичні вказівки та індивідуальні завдання до курсової роботи для студентів агрономічного факультету із спеціальності 7.070800  „Екологія та охорона навколишнього середовища” В.А. Пльонсак, Т.О. Буткалюк, Н.В. Пінчук, П.М. Вергелес Мв Для студентів агрономічного факультету спеціальності 7.070800 „Екологія та охорона навколишнього се 0
1133 Технологія кормів і кормових добавок. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання, спеціальність - 8.090 102 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” Костенко В.М., Сироватко К.М., Панько В.В. Мв Методичні вказівки містять тематику самостійної роботи, план тем та рекомендовану літературу до їх 0
1132 Міжнародне економічне право. Тимчасова програма для студентів факультету менеджменту денної та заочної форми навчання зі спеціальності 6.030.601 “Менеджмент організацій” спеціалізація “Правове забезпечення АПК” Мельничук О.Ф.Ковальчук С.Я. Тп У даних методичних вказівках розглядаються існуючі тенденції тлумачення і визначення міжнародного е 8
1129 Облік зовнішньоекономічної діяльності. Методичні вказівки для самостійного роботи та модульно–рейтингового оцінювання знань студентів ФЕП Гудзенко Н.М., Коваль Л.В. Мв Методичні вказівки для самостійної роботи з предмету «ОЗЕД» студентам факультету економіки та підпр 0
1127 Фітосанітарний моніторинг. Методичні вказівки для самостійної роботи для студентів денної форми навчання із спеціальності 7.130102, напрям підготовки 1301 „Агрономія” Пльонсак В.А., Вергелес П.М. Мв Методичні вказівки для самостійної роботи складенні на основі тимчасової програми з фітосанітарного 43
1125 Організація сільськогосподарського виробництва: Методичні вказівки для проведення практичних занять для студентів факультету економіки та підприємництва (денна форма навчання). Спеціальність: 7.050106 – “Облік і аудит” Полеся В.М., Мельник В.Я Мв Методичні вказівки підготовлені у відповідності до робочої програми з дисципліни “Організація сільсь 0
1121 Міжгалузевий баланс. Навчальний посібник для вивчення дисципліни «Міжгалузевий баланс» студентами освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст з напряму 0502 «менеджмент організацій» в вищих навчальних закладах ІV рівня акредитації Киш Л.М., Потапова Н.А., Мазур А.Г. Нп В умовах реформації економіки та соціальних процесів в Україні все більша увага науковців приділена 1
1119 Програма проведення навчальної практики з курсу „Фітофармакологія” для студентів агрономічного факультету В.А. Пльонсак Н.В. Пінчук П.М. Вергелес Тп Вивчення курсу фітофармакології повинно базуватися на знанні студентами ботаніки, ентомології, фіто 26
1118 Організація виробництва та підприємництва в АПК: Методичні вказівки по проведенню практичних і семінарських занять студентів факультету менеджменту (денна форма навчання) Табенський І.Й., Мельник В.Я., Полеся В.М. Мв Навчальну дисципліну «Організація виробництва та підприємництва в АПК» до планів підготовки бакалав 3
1117 Планування діяльності підприємства: Методичні вказівки по самостійній роботі для студентів факультету економіки та підприємництва (заочна форма навчання). Спеціальності: 7.050106 – “Облік і аудит”, 6.050100 – “Економічна кібернетика” Кафлевська С.Г., Полеся В.М., Хомюк О.Б. Мв Методичні вказівки підготовлені у відповідності до робочої програми з дисципліни “Планування діяльн 1
1116 Планування діяльності підприємств: Методичні вказівки по самостійній роботі для студентів факультету економіки та підприємництва (денна форма навчання). Спеціальність: 7.050.106 – “Облік і аудит” Кафлевська С.Г., Полеся В.М. Мв Методичні вказівки підготовлені у відповідності до робочої програми з дисципліни “Планування діяльно 0
1115 Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни “Планування діяльності підприємств” для студентів факультету економіки та підприємництва (денна форма навчання). Спеціальність: 7.050106 – “Облік і аудит” Кафлевська С.Г., Полеся В.М., Красняк О.П. Мв В процесі вивчення предмету в студентів розширюється кругозір, поглиблюються знання з питань економ 3
1114 Правознавство. Тимчасова програма для студентів денної та заочної форм навчання спеціальностей «Менеджмент організацій» 6.030.601, «Облік і аудит» 6.030.509, «Зооінженерія» 6.090.102, «Агрономія» 6.040.106, «Механізація сільського господарства» 5.050.502 Мельничук О.Ф. Тп У тимчасовій програмі визначаються мета курсу, завдання, вказуються теми лекцій та семінарських зан 3
1113 Практикум з електропривода та електро- обладнання: Навчальний посібник Ярошенко Л.В. Нп Розглянуті питання дослідження механічних характе- ристик та визначення потужності електродвигунів 44
1112 Практикум з годівлі сільськогосподарських тварин. Частина І “Хімічний склад , оцінка поживності та якості кормів” Костенко В.М., Панько В.В., Сироватко К.М., Нп Практикум розроблено на основі програми з годівлі сільськогосподарських тварин, затвердженої Головн 31731
1111 Методичні вказівки для виконання практичних робіт для студентів факультету економіки та підприємництва спеціальності 6.050100 “Облік і аудит” Правдюк Н.Л., Бурко К.В., Остапчук О.В. Мв Методичні вказівки містять вимоги до виконання практичних робіт та перелік питань для самоконтролю 2
1110 Програма проведення навчальної практики з курсу „Загальна ентомологія” для студентів агрономічного факультету зі спеціальності 130102 „Агрономія. Т.О. Буткалюк В.А. Пльонсак Н.В. Пінчук Т.М. Коваленко П.М. Вергелес Тп У підготовці агрономів важливе місце займає навчально-польова практика. Це, зокрема, стосується так 67
1109 Тимчасова програма з релігієзнавства Левчук К.І., Тп Викладання і засвоєння курсу "Релігієзнавство" є важливим внеском у гуманітаризацію освіт 0
1108 Банківське право. Тимчасова програма для студентів факультету менеджменту денної та заочної форми навчання зі спеціальності 6.030.601 ”Менеджмент організацій” спеціалізація “Правове забезпечення АПК” Мельничук О.Ф. Ковальчук С. Я. Тп Програма з курсу “Банківське право” висвітлює банківське законодавство, банківське право як галузь 0
1106 Програма виробничої практики для студентів ОКР Спеціаліст спеціальності 7.070801 “Екологія та охорона навколишнього середовища” М.В.Первачук, Ю.М.Шкатула, В.А. Мазур Тп Викладено основні положення щодо проведення виробничої практики для студентів ОКР “Спеціаліст” спец 0
1105 Фітосаніторний моніторинг. Тимчасова програма для вищих аграрних закладів освіти III-IV рівнів акредитації спеціальність 130102 – „Агрономія” Пльонсак В.А., Вергелес П.М. Тп Викладанню дисципліни „Фітосаніторний моніторинг” безумовно має передувати вивчення основ біологічн 6
1104 Організація обліку. Тимчасова навчальна програма для студентів факультету економіки та підприємництва спеціальності 7.050 106 «Облік і аудит» Правдюк Н.Л., Любар О.О., Коваль Л.В. Тп Тимчасова навчальна програма для студентів факультету економіки та підприємництва включає перелік т 0
1103 Основи карантину рослин. Тимчасова програма навчальної дисципліни для підготовки спеціалістів напряму 070800 – „Екологія та охорона навколишнього середовища” у вищих навчальних закладах III – IV рівня акредитації Міністерства аграрної політики України Пльонсак В.А., Буткалюк Т.О., Пінчук Н.В., Вергелес П.М. Тп Метою вивчення дисципліни „Основи карантину рослин” є створення можливості студентам отримати всебі 0
1102 Технологія виробництва продукції вівчарства і козівництва. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання зі спеціальності 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Овсієнко С.М. Мв Методичні вказівки розроблено відповідно до навчального плану та робочої програми з навчальної дисц 5
1101 Бухгалтерський облік в галузях народного господарства , Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи для студентів факультету економіки і підприємництва спеціальності 6.050100 "Облік і аудит" форма навчання: (денна, заочна) Новодворська В.В., Душкевич В.Г., Китайчук Т.Г. Мв Методичні вказівки містять вимоги до виконання самостійної роботи, тестові завдання з дисципліни “ 29
1099 Методичні вказівки з дисципліни “Безпека життєдіяльності ” для самостійної роботи студентів факультету економіки та підприємництва ОКР „Бакалавр” Спірін А.В., Омельянов О.М., Твердохліб І.В., Труханська О.О. Мв Методичні вказівки містять теми, тестові завдання, вимоги до самосійної роботи з дисципліни "Б 306
1098 ”Технологія виробництва продукції тваринництва”. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання із спеціальності 6.030 601 “Менеджмент організацій”, спеціалізація “Правове забезпечення АПК” Постернак Л.І, Огороднічук Г.М., Бережнюк Н.А. Мв Методичні вказівки розроблено відповідно до навчального плану та робочої програми з навчальної дисц 0
1097 Методичні вказівки з дисципліни “Цивільна оборона” для самостійної роботи студентів факультету факультету економіки та підприємництва денної форми навчання ОКР «Бакалавр» Спірін А.В., Омельянов О.М., Твердохліб І.В., Труханська О.О. Мв Методичні вказівки містять теми, тестові завдання, вимоги до самостійної роботи з дисципліни " 17
1094 Організація обліку. Тимчасова навчальна програма для студентів магістратури факультету економіки та підприємництва спеціальності 8.050106 «Облік і аудит» Правдюк Н.Л., Новодворська В.В. Тп Тимчасова навчальна програма для студентів магістратури факультету економіки та підприємництва вклю 0
1093 Загальна ентомологія. Тимчасова програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму 130.100 „Агрономія” у вищих навчальних закладах III – IV рівня акредитації Міністерства аграрної політики України Т.О. Буткалюк, Н.В. Пінчук, В.А. Пльонсак, Т.М. Коваленко, П.М. Вергелес Тп Курс загальної ентомології представляє собою теоретичний фундамент сучасних знань про загальні особ 60
1090 Технологічне обладнання цехів з переробки продукції тваринництва. Тимчасова програма для вищих аграрних закладів освіти ІІІ-IV рівнів акредитації зі спеціальності 6.130200 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Бандура В.М., Берник І.М. Тп Викладено матеріал тимчасової програми з дисципліни “Технологічне обладнання цехів з переробки прод 2
1089 Біржовий ринок. Тимчасова програма навчальної дисципліни для підготовки спеціалістів 8.130102 "Механізація с.г." С.Г. Кафлевська , І.В. Власенко Тп Тимчасова програма з дисципліни «Біржовий ринок» для підготовки спеціалістів спеціальності 8.130102 0
1088 Господарське право. Тимчасова програма для студентів факультету менеджменту денної та заочної форм навчання (спеціальності 6.030601) Письменна О.П. Тп Дисципліна "Господарське право" передбачає вивчення студентами основних правових інститут 4
1087 Облік в бюджетних організаціях Методичні вказівки та завдання для виконання практичних робіт студентами денної та заочної форм навчання спеціальності 7.050.106 В.І. Янчук Мв Методичні вказівки для виконання практичних робіт з курсу Облік в бюджетних організаціях підготовле 0
1086 Тимчасова навчальна програма з дисципліни „Сільськогосподарська мікробіологія та вірусологія” Материнський П.В., Первачук М.В. Тп Дисципліна „Сільськогосподарська мікробіологія та вірусологія” є теоретичною основою агрономічних ди 0
1085 Тимчасова навчальна програма з дисципліни „Основи екологічної токсикології” Материнський П.В., Первачук М.В. Тп Дисципліна «Основи екологічної токсикології», яка базується на загальноосвітніх та фундаментальних д 3
1084 Методичні поради до виконання програми навчально-науково-дослідної практики В.О. Азуркін, В.А. Мазур, І.С. Поліщук, В.А. Любар. Мв Практика студентів є невід’ємною складовою процесу підготовки фахівців з агрономії у вищому навчальн 0
1083 Основи екології. Методичні вказівки по вивченню дисципліни і завдання до виконання тестових завдань, перелік питань до заліку для студентів факультету менеджменту та факультету економіки і підприємництва заочної форми навчання Патика В. П., Шкатула Ю. М., Сполітак Н.М. Мв Методичні вказівки розроблено у відповідності до навчального плану та робочої програми з дисципліни 0
1082 Тимчасова навчальна програма з дисципліни „Сільськогосподарська мікробіологія та вірусологія” Коваленко Т.М. Тп Дисципліна „Сільськогосподарська мікробіологія та вірусологія” є теоретичною основою агрономічних ди 12
1081 Тимчасова навчальна програма з дисципліни „Основи екологічної токсикології” Пльонсак В.А., Буткалюк Т.О., Пінчук Н.В., Коваленко Т.М., Вергелес П.М. Тп Дисципліна «Основи екологічної токсикології», яка базується на загальноосвітніх та фундаментальних д 4
1079 Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисцип-ліни “Моделювання та прогнозування стану довкілля” для студентів спеціальності 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природо-користування ” Первачук М.В. Мв Методичні вказівки до написання курсового проекту розроблено відповідно до навчального плану та робо 16
1078 Інтелектуальна власність. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів денної форми навчання зі спеціальності 7.030601 «Менеджмент » (МПО,ДРУ) Письменна О.П. Нагорняк А.В. Опольська Н.М. Мв Методичні вказівки розроблені відповідно до навчальної програми з дисципліни «Інтелектуальна власніс 2
1076 Сучасні методи досліджень у тваринництві. Методичні вказівки для самостійної роботи магістрів денної форми навчання за спеціальністю 8.130 201 «ТВіППТ» Мазуренко М.О., Гуцол А.В., Гуцол Н.В., Льотка Г.І. Мв Методичні рекомендації для самостійної роботи розраховані для магістрів за спеціальністю 8.130 201 « 8
1075 Технологія переробки продукції рослинництва. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів в аграрних вищих навчальних закладах ІІ–ІV рівнів акредитації з напряму 6.100102 – Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва Чернецький В.М., Чередниченко В.М., Чередниченко Л.І., Давимока О.В. Тп Висвітлено основи технології переробки зерна, продукції олійних рослин, бульб картоплі, плодоягідної 0
1074 Селекція та насінництво кормових культур. Тимчасова програма навчальної дисципліни для підготовки студентів агрономічного факультету. Спеціальність 7.130102 “Агрономія” Мазур О.В., Шерепітко В.В., Цицюра Я.Г. Тп Селекція та насінництво кормових культур. Тимчасова програма навчальної дисципліни для підготовки ст 0
1073 Селекція та насінництво сільськогосподарських культур Тимчасова програма навчальної дисципліни для підготовки студентів агрономічного факультету, спеціальність 6.090101 “Агрономія” Мазур О.В., Шерепітко В.В., Цицюра Я.Г. Тп Селекція та насінництво сільськогосподарських культур Тимчасова програма навчальної дисципліни для п 0
1072 Тимчасова навчальна програма для студентів галузі знань 0305 “Економіка і підприємництво” напряму підготовки 6. 030509 „Облік і аудит” та 6.030502 «Економічна кібернетика» Мулик Т.О., Федоришина Л.І., Глазко Н.Д., Дісяк О.П. Тп Тимчасова навчальна програма містить структура всього курсу по всіх видах робіт (лекції, практичні з 0
1070 Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисцип-ліни “Моделювання та прогнозування стану довкілля” для студентів спеціальності 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природо-користування ” Т.О.Буткалюк, Н.В.Пінчук, В.А.Пльонсак, Т.М. Коваленко, П.М. Вергелес Тп Методичні вказівки до написання курсового проекту розроблено відповідно до навчального плану та робо 0
1066 Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Експлуатація техніки та обладнання в переробній галузі" для студентів спеціальності 7.091902 ,,Механізація сільського господарства’’ Цуркан О.В., Полєвода Ю.А. Мв У методичних вказівках наведено методику виконання лабораторних робіт. Передбачається виконувати роб 5
1065 Технологія зберігання і переробки продукції рослинництва. Програма для студентів агрономічного факультету із спеціальності 7.130.0102 Агрономія Чернецький В.М., Вдовенко С.А., Чередниченко В.М., Чередниченко Л.І., Давимока О.В. Тп Висвітлено програму вивчення дисципліни, яка охоплює принципиконсервування продукції рослинництва, в 1
1064 Технологія зберігання і переробки продукції рослинництва. Методичні вказівки для виконання курсової роботи студентами агрономічного факультету за спеціальністю 7.130102 – „Агрономія“ Чернецький В.М., Чередниченко В.М., Чередниченко Л.І. Давимока О.В. Мв Викладено основні методичні вимоги до виконання курсової роботи, подано довідниковий матеріал нормат 3
1063 Перспективні технології виробництва у тваринництві Методичні вказівки для самостійної роботи магістрів денної форми навчання за спеціальністю 8.130201 «ТВіППТ» Мазуренко М.О., Гуцол А.В. Мв Методичні вказівки для самостійної роботи розраховані для магістрів за спеціальністю 8.130201 — «ТВі 5
1062 Планування діяльності підприємств. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів заочної форми навчання за спеціальностями 7.050.106 - “Облік і аудит”, 6.050.100 - "Економічна кібернетика" з дисципліни “Планування діяльності підприємств” Кафлевська С.Г., Красняк О.П. Мв Методичні вказівки розроблені і опубліковані для використання студентами заочної форми навчання факу 1
1059 Технологія зберігання і переробки продукції рослинництва. Тимчасова програма вивчення дисципліни для вищих с.-г. навчальних закладів ІІ-ІV рівнів акредитації зі спеціальності 6.030601 – «Менеджмент організацій» Чернецький В.М., Вдовенко С.А., Чередниченко В.М., Чередниченко Л.І., Давимока О.В. Тп Розкрито програму вивчення дисципліни, яка охоплює теми від характеристики загальних принципів збері 0
1058 Технологія зберігання і переробки продукції рослинництва. Тимчасова програма вивчення дисципліни для вищих с.-г. навчальних закладів ІІ-ІV рівнів акредитації зі спеціальності 6.030509 – «Облік і аудит» Чернецький В.М., Вдовенко С.А., Чередниченко В.М., Чередниченко Л.І., Давимока О.В. Тп Розкрито програму вивчення дисципліни, яка охоплює теми від характеристики загальних принципів збері 0
1057 Методичні вказівки до виконання курсових робіт для студентів факультету механізації сільського господарства Скорук О.П., Довгань Ю.В., Любіна Д.М. Мв Методичні вказівки містять вступ, мету, завдання та загальні вимоги до виконання курсових робіт, змі 2
1056 Методичні вказівки до виконання курсових робіт для студентів факультету механізації сільського господарства Скорук О.П., Довгань Ю.В., Любіна Д.М. Мв Методичні вказівки містять вступ, мету, завдання та загальні вимоги до виконання курсових робіт, змі 3
1054 Правове забезпечення державного управління: Тимчасова програма навчальної дисципліни для підготовки спеціалістів з напрямку 7.050201 (спеціалізація «державне регулювання та управління АПК») Гель А.П. Ковальов Д.В. Тп Тимчасова програма містить пояснювальну записку, вимоги до знань і умінь студентів, перелік тем кур 0
1053 Державна служба: Тимчасова програма навчальної дисципліни для підготовки спеціалістів з напрямку 7.050201 (спеціалізація «державне регулювання та управління АПК») Гель А.П. Ковальов Д.В Тп Тимчасова програма містить пояснювальну записку, вимоги до знань і умінь студентів, перелік тем кур 0
1052 Тимчасова програма навчальної дисципліни „Зооекологія” Т.О. Буткалюк, Н.В. Пінчук, В.А. Пльонсак, Т.М. Коваленко, П.М. Вергелес Тп Навчальна дисципліна „Зооекологія” є провідною дисципліною для підготовки фахівців із спеціальності 1
1051 Iнформацiйнi системи у менеджменті та маркетингу. Тимчасова програма дисципліни для підготовки фахівців освітньо- кваліфікаційного рівня спеціаліст з напряму 0501 “Економіка та підприємництво” в аграрних вищих навчальних закладах ІV рівня акредитації Киш Л.М. Тп Викладений матеріал містить програму курсу “Інформаційні системи в менеджменті та маркетингу” розра 1
1049 Економетрія. Тимчасова програма дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр з напряму 0502 “Менеджмент організацій” в аграрних вищих навчальних закладах ІV рівня акредитації Потапова Н.А. Тп Викладений матеріал містить програму курсу “Економетрія” розрахований на студентів освітньо-кваліфі 1
1048 Моделювання економічної динаміки. Тимчасова програма дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст з напряму 0501 “Економіка та підприємництво” в аграрних вищих навчальних закладах ІV рівня акредитації Потапова Н.А. Тп Викладений матеріал містить програму курсу “Моделювання економічної динаміки” розрахований на студе 0
1047 Міжгалузевий баланс. Тимчасова програма дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст з напряму 0502 “Менеджмент організацій” в аграрних вищих навчальних закладах ІV рівня акредитації Киш Л.М. Тп Міжгалузевий балансовий метод застосовується для аналізу і планування виробництва і розподілу проду 0
1046 Проектування мікро- і макроекономічних систем. Тимчасова програма дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст з напряму 0502 “Менеджмент організацій” в аграрних вищих навчальних закладах ІV рівня акредитації Потапова Н.А. Тп Викладений матеріал містить програму курсу “Проектування мікро- і макроекономічних систем” розрахов 0
1045 Проектування макроекономічних систем. Тимчасова програма дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст з напряму 0501 “Економіка та підприємництво” в аграрних вищих навчальних закладах ІV рівня акредитації Потапова Н.А. Тп Викладений матеріал містить програму курсу “Проектування макроекономічних систем” розрахований на ст 0
1044 Управління проектами. Тимчасова програма дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістр з напряму 0502 “Менеджмент організацій” в аграрних вищих навчальних закладах ІV рівня акредитації Потапова Н.А. Тп Викладений матеріал містить програму курсу “Управління проектами” розрахований на студентів освітнь 1
1042 Контролінг. Тимчасова програма дисципліни Тимчасова програма дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр з напряму 0502 “Менеджмент організацій” в аграрних вищих навчальних закладах ІV рівня акредитації. Качуровський В.Є. Тп Викладений матеріал містить програму курсу “Контролінг” розрахований на студентів освітньо-кваліфік 0
1041 Логістика. Тимчасова програма дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр з напряму 0502 “Менеджмент організацій” в аграрних вищих навчальних закладах ІV рівня акредитації Качуровський В.Є. Тп Викладений матеріал містить програму курсу “Логістика” розрахований на студентів освітньо-кваліфіка 0
1039 Трудове право. Тимчасова програма для студентів факультету менеджменту денної та заочної форм навчання(спеціальність 6.030.601) Мельничук О.Ф. Тп У тимчасовій програмі визначаються мета курсу, завдання, вказуються теми лекцій та семінарських заня 0
1038 Загальна фітопатологія. Тимчасова програма для вищих аграрних закладів освіти III-IV рівнів акредитації спеціальність 130102 – „Агрономія” Пльонсак В.А., Пінчук Н.В., Буткалюк Т.О., Вергелес П.М. Тп Загальна фітопатологія є однією з основних профілюючих дисциплін у підготовці фахівця із захисту ро 29
1036 Бухгалтерський облік та статистика Методичні вказівки для вивчення дисципліни та завдання для самостійної роботи студентам заочної форми навчання спеціальності 6.130102 “Агрономія” О.Л.Польова, О.В.Марценюк Мв Викладений матеріал методичних вказівок містить тематику семінарських (практичних) занять та перелік 1
1035 Бухгалтерський облік та статистика. Методичні вказівки для вивчення дисципліни та завдання для самостійної роботи студентам заочної форми навчання спеціальності 6.130102 “Агрономія” О.Л.Польова, О.В.Марценюк Мв Викладений матеріал методичних вказівок містить тематику семінарських (практичних) занять та перелік 1
1033 Методичні вказівки для самостійної роботи з курсу “Методи і моделі прийняття рішень в аналізі та аудиті” Потапова Н.А., Волонтир Л.О., Леонтюк О.В. Мв Методичні вказівки для самостійної роботи з курсу “ Методи і моделі прийняття рішень в аналізі та а 3
1031 Методи оптимізації в економіці. Тимчасова програма дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» з напряму 0502 «Менеджмент організацій» в аграрних вищих навчальних закладах IV рівня акредитації Клочко О.В. Тп Оптимізація широко застосовується в науці, техніці, економіці й у будь-якій іншій області людської 1
1029 Ветеринрно-санітарна експертиза м’яса та м’ясопродуктів. Навчальний посібник В.В. Власенко; В.В. Касянчук; І.Г. Власенко; В.В. Кольчак. Нп Навчальний посібник розраховано для студентів факультету технології виробництва і переробки продукці 3
1026 Лісознавство та рекреаційне лісівництво. для виконання курсових робіт із курсу “Лісознавство та рекреаційне лісівництво” для студентів спеціальності 7.130 102 “Агрономія” Нейко І.С. Мв Методичні вказівки містять положення щодо виконання курсової роботи із дисципліни “Лісознавство та 5
1025 Технологія виробництва продукції рослинництва Методичні вказівки для виконанню курсової роботи Любар В.А., Остапчук М.О., Шинкарук В.А. Мв Методичні рекомендації розроблено відповідно до навчального плану та робочої програми з навчальної 0
1024 інформаційні систкми в менеджменті. Тимчасова програма дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр з напряму 0502 “Менеджмент організацій” в аграрних вищих навчальних закладах ІV рівня акредитації Киш Л.М. Тп Викладений матеріал містить програму курсу “Інформаційні системи в менеджменті” розрахований на студ 2
1022 Економетрія. Навчальний посібник Навчальний посібник для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр з напряму 0502 “Менеджмент організацій” в аграрних вищих навчальних закладах ІV рівня акредитації Потапова Н.А., Правдюк Н.Л., Волонтир Л.О. Нп Навчвльний посібник з курсу “Економетрія” розрахований на студентів освітньо-кваліфікаційного рівня 368
1021 Програма виробничої практики для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” факультету економіки і підприємництва спеціальності 8.050102 “Економічна кібернетика” Чорна Л.О., Коляденко С.В., Бахарєва Я.В.. Тп Рекомендовано науково-методичною комісією Вінницького державного аграрного університету. 0
1020 Автоматизація робочого місця спеціаліста.. Тимчасова програма дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» з напряму 0502 «Менеджмент організацій» в аграрних вищих навчальних закладах IV рівня акредитації Клочко О.В. Тп Вивчення дисципліни “Автоматизація робочого місця спеціаліста” передбачено для студентів факультету 0
996 Історія української культури. Навчально-методичний посібник зі самостійної роботи студентів. (45Mb). Ю.М. Бойко Нп Історія української культури. Навчально-методичний посібник зі самостійної роботи студентів. (45Mb). 738
711 Технологія зберігання і переробки продукції рослинництва. Тимчасова програма вивчення дисципліни для вищих с.-г. навчальних закладів ІІ-ІV рівнів акредитації. Чернецький В.М., Вдовенко С.А., Чередниченко В.М., Чередниченко Л.І., Давимока О.В. Тп Розкрито програму вивчення дисципліни, яка охоплює теми від характеристики загальних принципів збері 7
700 Програмні оболонки і пакети. Знайомство з текстовим процесором LYX. (частина ІІ). Паламарчук Є.А., Яцковська Р.О. Мв Мета: навчитись використовувати математичний режим для роботи з формулами. 493
699 Тимчасова навчальна програма з дисципліни „Загальна ентомологія”. Буткалюк Т.О., Пінчук Н.В., Пльонсак В.А., Коваленко Т.М.,Вергелес П.М. Тп Курс загальної ентомології представляє собою теоретичний фундамент сучасних знань про загальні особл 50
697 Статистика. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напрямку підготовки 0501 “Економіка і підприємництво” (спеціальність “Облік і аудит”) у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації Міністерства аграрної политики України. Польова О.Л. Тп Статистика. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напрямку підготовки 0501 “Еконо 3
696 Тимчасова навчальна програма з дисципліни „Сільськогосподарська мікробіологія та вірусологія”. Коваленко Т.М. Тп Тимчасова навчальна програма з дисципліни „Сільськогосподарська мікробіологія та вірусологія”. 0
695 Тимчасова навчальна програма з дисципліни „Основи екологічної токсикології”. Польовий В.А., Буткалюк Т.О., Пінчук Н.В., Коваленко Т.М., Вергелес П.М. Тп Тимчасова навчальна програма з дисципліни „Основи екологічної токсикології”. 6
693 Тимчасова навчальна програма з дисципліни „Мікробіологія та вірусологія”. Коваленко Т.М., Вергелес П.М. Тп Дисципліна „Мікробіологія та вірусологія” є теоретичною основою агрономічних дисциплін і в останні р 3
692 Методичні вказівки з дисципліни “Статистика” виконання розрахунково-графічної роботи для студентів денної та заочної форми навчання факультету економіки та підприємництва освітньо-професійного рівня “Бакалавр” . Польова О.Л., Фурман І.В Мв Методичні вказівки виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни “Статистика”для с 2
691 Методичні вказівки по виконанню лабораторних робіт з дисципліни "Експлуатація машин та обладнання в рослинництві". Гарькавий А.Д., Холодюк О.В., Григоришин В.М. Мв Для студентів факультету механізації сільського господарства (спеціальність 6.091902 – Механізація с 39
690 Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни " Інженерний менеджмент". Скорук Олена Петрівна Любіна Діна Миколаївна Мв Методичні вказівки підготовлені у відповідності до робочої програми з дисципліни «Інженерний менеджм 2
689 Методичні рекомендації з економічного обгрунтування дипломних проектів для студентів факультету механізації сільського господарства денної і заочної форми навчання спеціальностей. Скорук Олена Петрівна Любіна Діна Миколаївна Мв Методичні рекомендації розроблені з метою надання допомоги студентам під час написання економічної ч 4
688 Методичні рекомендації з економічного обгрунтування дипломних проектів. Скорук Олена Петрівна,Любіна Діна Миколаївна Мв Методичні рекомендації розроблені з метою надання допомоги студентам під час написання економічної ч 0
687 Програмні оболонки та пакети. Знайомство з текстовим процесором LYX Паламарчук Р.О., Яцковська Р.О. Кл Мета: набуття елементарних навичок роботи з Оточенням LYX, класи тексту і шаблони. 536
686 Методичні вказівки до виконання дипломних робіт за освітньо-кваліфікаційними рівнями „Спеціаліст” і „Ма-гістр” спеціальності 7(8).050201 “Менеджмент організацій”. Мазур А.Г., Кафлефська С.Г., Потапова Н.А., Мельничук О.Ф., Чорнопищук Т.І., Козловський С.В., Сегеда С.А., Колесов О.С., Гель А.П., Спірін А.В., Омельянов О.М. Мв Методичні вказівки розроблені з метою надання допомоги студентам під час написання та захисту диплом 1
680 Організація сільськогосподарського виробництва. Методичні вказівки по самостійній роботі для студентів факультету економіки та підприємництва (денна форма навчання). Кафлевська С.Г., Полеся В.М. Мв Методичні вказівки підготовлені у відповідності до робочої програми з дисципліни “Організація сільсь 0
679 Організація сільськогосподарського виробництва. Методичні вказівки для проведення практичних занять для студентів факультету економіки та підприємництва (денна форма навчання) Спеціальність: 6.030.509 – “Облік і аудит” . Полеся В.М., Мельник В.Я. Мв Методичні вказівки підготовлені у відповідності до робочої програми з дисципліни “Організація сільсь 1
678 Молоко і молочні продукти. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт студентами денної і заочної форми навчання. Власенко В.В., Новаленко Н.О. Мв Методичні рекомендації розроблено відповідно до навчального плану та тимчасової програми з навчально 10
676 Організація сільськогосподарського виробництва. Методичні вказівки по самостійній роботі для студентів факультету економіки та підприємництва (заочна форма навчання). Спеціальність: 6.050.106 – “Облік і аудит”. Полеся В.М., Амонс С.Е., Довгань Ю.В.. Мв Методичні вказівки підготовлені у відповідності до робочої програми з дисципліни “Організація сільсь 16
667 Практикум зТКМ "Механічна обробка матеріалів". Механічна обробка матеріалів. В.М.Клименко, В.В Турич Мв Мета роботи: ознайомлення з будовою, органами управління токарно-гвинторізного верстата, з різальним 72
643 Методичні вказівки до виконання навчальної практики з дисципліни "Інформатика та комп'ютерна техніка" Бісікало О.В., Станчук К.І., Бурденюк І.І. Мв Віртуальна бухгалтерія. Методичні вказівки для виконання наскрізної задачі під час проходження навча 0
628 Методичні вказівки до написання розділу дипломної роботи «Облік, аналіз і аудит в умовах інформаційної системи» для студентів факультету економіки та підприємництва. Паламарчук Є.А., Черняк Н.І., Юрчук Н.П. Мв Згідно з навчальним планом спеціальності "Облік і аудит" завершальним етапом підготовк 535
607 САП "Парус 7.4". Дослідження оболонки. Лаб. роб. №2 Паламарчук Є.А., Юрчук Н.П. Мв Формування аналітичної бази даних в системі автоматизації підприємств «Парус 7.4» (модуль «Бухгалте 869
606 САП "Парус 7.4". Дослідження оболонки. Лаб. роб. №1 Паламарчук Є.А., Юрчук Н.П. Мв Одержання навичок щодо роботи з системою автоматизації підприємств «Парус 7.4» модуль «Бухгалтерія» 950
579 СППР Лабораторна робота №4 "Планування робіт за допомогою Excel". Веселовська Н.Р., Юрчук Н.П., Зелінська О.В. Мв БД і СУБД. Методичні вказівки з виконання лабораторних робіт. 1
576 СППР Лабораторна робота №1"Створення складених документів. Циркулярна розсипка". Веселовська Н.Р., Юрчук Н.П., Зелінська О.В. Мв Ознайомитись з можливостями текстового процесору Microsoft Word для створення складених однотипних 0
575 Програмні оболонки та пакети. Лр. №7 "Вивчення основ роботи з електронною поштою (E-mail)" Паламарчук Є.А., Яцковська Р.О. Мв Одержати навички із реєстрації поштової скриньки, правилами написання електронних листів та обміну л 827
574 Програмні оболонки та пакети. Лр. №6 "Вивчення основ роботи в Internet". Паламарчук Є.А., Яцковська Р.О. Мв Навчитись оперувати із Internet-браузерами (Internet Explorer або Netscape), одержати навички навіга 858
573 Інформатика. "Призначення й основні можливості програм-оболонок FAR manager та Windows Commander" Паламарчук Є.А., Яцковська Р.О. Мв Призначення й основні можливості програм-оболонок FAR manager та Windows Commander та вивчення основ 2151
572 Програмні оболонки та пакети. Лр. №4"Призначення й основні можливості програми сканування та оптичного розпізнавання текстів FineReader" Паламарчук Є.А., Яцковська Р.О. Мв Призначення й основні можливості програми сканування та оптичного розпізнавання текстів FineReader т 3728
571 Програмні оболонки та пакети. Лр. №3"Призначення й основні можливості програми електронного перекладу STYLUS." Паламарчук Є.А., Яцковська Р.О. Мв Призначення й основні можливості програми електронного перекладу STYLUS та вивчення основних можливо 1930
570 Програмні оболонки та пакети. Лр. №2"Призначення й основні можливості архіватора WinRar" Паламарчук Є.А., Яцковська Р.О. Мв Призначення й основні можливості архіватора WinRar та вивчення основних можливостей роботи архіватор 2127
569 Програмні оболонки та пакети. Лр.№1"Призначення й основні можливості антивірусної програми Doctor Web" Паламарчук Є.А., Яцковська Р.О. Мв Призначення й основні можливості антивірусної програми Doctor Web та вивчення основних можливостей р 1152
566 "Дослідження тригерів". Лаб. роб. №4. Паламарчук Є.А,, Яцковська Р.О. Мв Тригери. Ознайомитись з принципом побудови та логікою роботи тригерів. 1043
565 "Дослідження суматорів". Лаб. роб. №3. Паламарчук Є.А,, Яцковська Р.О. Мв Суматори. Навчитись складати таблиці істинності, записувати відповідно до них логічні функції, будув 1223
564 "Дослідження дешифраторів". Лаб. роб. №2. Паламарчук Є.А,, Яцковська Р.О. Мв Дешифратори.Навчитись складати таблиці істинності, записувати відповідно до них логічні функції, буд 744
534 Нарисна геометрія. Навчальний посібник. Джеджула О.М. Нп Нарисна геометрія. Навчальний посібник. 1705


"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska