The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 628
Title: Методичні вказівки до написання розділу дипломної роботи «Облік, аналіз і аудит в умовах інформаційної системи» для студентів факультету економіки та підприємництва.
Authors: Паламарчук Є.А., Черняк Н.І., Юрчук Н.П.
Keywords:
Date of publication: 2009-04-10 00:00:00
Last changes: 2010-11-16 15:01:00
Year of publication: 2008
Summary: Згідно з навчальним планом спеціальності "Облік і аудит" завершальним
етапом підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем „спеціаліст" є виконання дипломної роботи. Мета цього етапу - систематизувати, розширити та закріпити теоретичні і практичні знання студента з вибраної спеціальності, навчити використовувати їх при розв`язанні конкретних наукових, технічних,
економічних, виробничих завдань з використанням сучасних інформаційних
технологій; розвинути у студентів навички виконання самостійної
дослідницької роботи, сприяти поглибленню засвоєння методик аналізу при розв`язанні конкретних задач і питань, виявити рівень підготовки студента для самостійної роботи в умовах сучасних вимог економіки, науки, техніки, виробництва і культури.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/628.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections : Методичні матеріали/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by:
File : 628.pdf Size : 301988 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska