The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 1038
Title: Загальна фітопатологія. Тимчасова програма для вищих аграрних закладів освіти III-IV рівнів акредитації спеціальність 130102 – „Агрономія”
Authors: Пльонсак В.А., Пінчук Н.В., Буткалюк Т.О., Вергелес П.М.
Keywords:
Date of publication: 2010-03-14 00:00:00
Last changes: 2010-11-15 12:42:06
Year of publication: 2008
Summary: Загальна фітопатологія є однією з основних профілюючих дисциплін у
підготовці фахівця із захисту рослин. Фітопатологія має тісний зв’язок з
багатьма загально біологічними та сільськогосподарськими дисциплінами:
ботанікою, фізіологією рослин, мікробіологією, вірусологією та ін., що
обумовлено спільними об’єктами та методами досліджень. Фітопатологія
всебічно вивчає хвору рослину, виявляє причини захворювання, вивчає
закономірності виникнення і поширення хвороб та роль факторів
навколишнього природного середовища, які сприяють або затримують розвиток
хвороби та її поширення.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/1038.pdf
Publication type: Тимчасові програми
In the collections : Навчальні програми/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by:
File : 1038.pdf Size : 381653 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska