The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 1070
Title: Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисцип-ліни “Моделювання та прогнозування стану довкілля” для студентів спеціальності 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природо-користування ”
Authors: Т.О.Буткалюк, Н.В.Пінчук, В.А.Пльонсак, Т.М. Коваленко, П.М. Вергелес
Keywords:
Date of publication: 2010-03-16 00:00:00
Last changes: 2010-12-08 09:06:33
Year of publication: 2008
Summary: Методичні вказівки до написання курсового проекту розроблено відповідно до навчального плану та робочої програми з навчальної дисципліни “Моделювання та прогнозування стану довкілля ” з врахуванням вимог кредитно-модульної системи організації навчального процесу (КМСОНП). Рекомендовано для студентів денної форми навчання із спеціальності 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього сере-довища та збалансоване природокористування ”.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/1070.pdf
Publication type: Тимчасові програми
In the collections : Навчальні програми/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by:
File : 1070.pdf Size : 1137740 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska