The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 2249
Title: Регіональна економіка
Authors: Тодосійчук В. Л.
Keywords: регіональна економіка
Date of publication: 2010-11-24 10:07:16
Last changes: 2010-11-24 10:25:58
Year of publication: 2008
Summary: У підручнику розкриваються науково-методичні основи і чинники розвитку та розміщення регіональної економіки. Розглянуто основні проблеми розміщення продуктивних сил України. Розкрито економічні закони та закономірності, принципи й фактори розміщення продуктивних сил. Подано основні напрямки формування інвестиційно-інноваційної політики, зовнішньоекономічних зв’язків України. Представлена регіональна парадигма суспільного розвитку. Підручник
призначений для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних
закладів, викладчів, аспірантів, магістрантів, слухачів факультетів
післядипломної освіти.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/2249.pdf
Publication type: Підручники
Publication: підручник. - Вінниця : ВДАУ, 2008. - 434 с. / Допущено М-вом освіти і науки України як підруч. для вищ. навч. закл. ІІІ-IV рівнів акредитації.
In the collections :
Published by: Тодосійчук Володимир Леонідович
File : 2249.pdf Size : 7686070 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska