The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 1982
Title: Вплив концепцій на формування інформації у балансі
Authors: Гуцаленко У.О.
Keywords: баланс
Date of publication: 2010-10-25 22:05:08
Last changes: 2010-11-10 11:51:13
Year of publication: 2008
Summary:
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/1982.pdf
Publication type: Тези доповідей
Publication: Соціально-економічні, політичні та культурні оцінки і прогнози на рубежі двох тисячоліть: Тези доповідей VI Міжнародної науково-теоретичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених. Відп.ред. З.В. Гуцайлюк. – Тернопіль, 2008. – 520 с.
In the collections : 2008 р./ Публікації співробітників у виданнях інших установ/
Published by: Гуцаленко Ульяна Олександрівна
File : 1982.pdf Size : 241422 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska