The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 1137
Title: Методичні вказівки з написання розділу дипломної роботи «Облік, аналіз і аудит в умовах інформаційної системи» для студентів факультету економіки та підприємництва освітньо-кваліфікаційного рівня „спеціаліст" денної та заочної форми навчання
Authors: Паламарчук Є.А., Черняк Н.І., Юрчук Н.П.
Keywords:
Date of publication: 2010-03-17 00:00:00
Last changes: 2010-11-10 11:15:37
Year of publication: 2008
Summary: Згідно з навчальним планом спеціальності "Облік і аудит" завершальним
етапом підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем „спеціаліст" є
виконання дипломної роботи. Мета цього етапу - систематизувати, розширити
та закріпити теоретичні і практичні знання студента з вибраної спеціальності,
навчити використовувати їх при розв`язанні конкретних наукових, технічних,
економічних, виробничих завдань з використанням сучасних інформаційних
технологій; розвинути у студентів навички виконання самостійної
дослідницької роботи, сприяти поглибленню засвоєння методик аналізу при
розв`язанні конкретних задач і питань, виявити рівень підготовки студента для
самостійної роботи в умовах сучасних вимог економіки, науки, техніки,
виробництва і культури.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/1137.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections : Методичні матеріали/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by:
File : 1137.pdf Size : 492721 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska