The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 1438
Title: Основи психології і педагогіки. Методичні вказівки для студентів факультету економіки і підприємництва денної форми навчання
Authors: Максимова Н.Ю., Коляденко С.В.
Keywords:
Date of publication: 2010-04-13 00:00:00
Last changes: 2010-12-03 11:17:51
Year of publication: 2008
Summary: Успіх економічних і соціальних перетворень у нашій державі визначають
багато чинників, насамперед психологічний. Багатопланові питання
професійної діяльності неможливо успішно вирішувати без розумової,
духовної особистості, без підвищення її психологічної готовності до роботи в
сучасних умовах.
Особливу увагу приділено психології особистості, психологічним
механізмам її становлення, можливостям самовдосконалення й ефективної
взаємодії з іншими людьми в процесі діяльності і спілкування.
Метою вивчення дисципліни є формування у студентів знань з основ
психології і педагогіки та набуття відповідних умінь та навичок сучасної
особистісної та ділової комунікації.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/1438.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections : Методичні матеріали/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by:
File : 1438.pdf Size : 542039 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska