The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 1394
Title: Тимчасова навчальна програма з дисципліни „Основи екологічної токсикології”
Authors: Пльонсак В.А., Буткалюк Т.О., Пінчук Н.В., Коваленко Т.М., Вергелес П.М.
Keywords:
Date of publication: 2010-04-09 00:00:00
Last changes: 2010-12-03 11:26:27
Year of publication: 2008
Summary: Основи екологічної токсикології - міждисциплінний науковий
напрям, пов’язаний з вивченням токсичної дії хімічних речовин на живі
організми, перш за все на популяцію організмів у біоценозі, що входять до
складу екосистем.
Використання досягнень екологічної токсикології - одна з умов
оптимізації сільськогосподарського виробництва та переходу до принципів
стабільного розвитку агросфери за рахунок зниження негативного
антропічного тиску.
Дисципліна «Основи екологічної токсикології», яка базується на
загальноосвітніх та фундаментальних дисциплінах: загальній біології,
медичній токсикології, неорганічній, органічній, біонеорганічній та
фізколоїдній хімії, біохімії, ґрунтознавстві та прикладних науках в
агрохімії, землеробстві та інших галузях, розвиває у студента наукове
мислення, вміння приймати рішення в традиційно виробничих та
екстремальних умовах, вирішувати конкретні завдання
сільськогосподарського виробництва.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/1394.pdf
Publication type: Тимчасові програми
In the collections : Навчальні програми/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by:
File : 1394.pdf Size : 403999 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska