The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 1673
Title: Технологія зберігання і переробки продукції рослинництва. Робочий зошит для проведення лабораторних робіт студентами сільськогосподарських навчальних закладів ІІ–ІV рівнів акредитації Міністерства аграрної політики України
Authors: Чередниченко В.М., Джура Ю.М., Чередниченко Л.І., Давимока О.В.
Keywords:
Date of publication: 2010-09-06 14:19:56
Last changes: 2010-09-06 14:19:56
Year of publication: 2008
Summary: Чередниченко В.М., Джура Ю.М., Чередниченко Л.І., Давимока О.В.
Технологія зберігання і переробки продукції рослинництва. Робочий зошит
для проведення лабораторних робіт студентами сільськогосподарських
навчальних закладів ІІ–ІV рівнів акредитації Міністерства аграрної політики
України зі спеціальності 6.090101 – Агрономія. – Вінниця: Видавничий центр
ВДАУ. – 68 с.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/1673.pdf
Publication type: Робочі зошити
In the collections : Методичні матеріали/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Гуцол В.В.
File : 1673.pdf Size : 631509 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska