The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 1047
Title: Міжгалузевий баланс. Тимчасова програма дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст з напряму 0502 “Менеджмент організацій” в аграрних вищих навчальних закладах ІV рівня акредитації
Authors: Киш Л.М.
Keywords:
Date of publication: 2010-03-14 00:00:00
Last changes: 2010-12-08 09:16:22
Year of publication: 2008
Summary: Міжгалузевий балансовий метод застосовується для аналізу і планування
виробництва і розподілу продукції на різних рівнях - від окремого підприємства
до народного господарства в цілому. Він забезпечує складання цілком
збалансованих, внутрішньо погоджених планів, полегшує дослідження
сформованих пропорцій, дозволяє широко застосовувати обчислювальну
техніку в розробці звітних матеріалів і плануванні виробництва.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/1047.pdf
Publication type: Тимчасові програми
In the collections : Навчальні програми/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by:
File : 1047.pdf Size : 273640 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska