The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 1302
Title: Системи підтримки прийняття рішень. Тимчасова навчальна програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму 6050 «Економіка та підприємництво» спеціальності 6.050102 – «Економічна кібернетика»
Authors: Веселовська Н.Р., Зелінська О.В.
Keywords:
Date of publication: 2010-04-06 00:00:00
Last changes: 2010-12-03 12:14:47
Year of publication: 2008
Summary: Тимчасова навчальна програма дисципліни «Системи
підтримки прийняття рішень» містить структуру всього курсу по
всіх видах робіт (лекції, лабораторні заняття та самостійна
робота). Призначена для використання студентами напряму
підготовки 6050 «Економіка та підприємництво» спеціальності
6.050102 – «Економічна кібернетика».
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/1302.pdf
Publication type: Тимчасові програми
In the collections : Навчальні програми/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by:
File : 1302.pdf Size : 407875 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska