The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 1142
Title: Робоча програма виробничої практики з курсу „Управлінські інформаційні системи обліку, аналізу і аудиту” для студентів факультету економіки і підприємництва освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» денної та заочної форм навчання
Authors: Коляденко С.В., Черняк Н.І., Дзирук С.В.
Keywords:
Date of publication: 2010-03-17 00:00:00
Last changes: 2010-12-08 08:49:39
Year of publication: 2008
Summary: Програма практики з курсу „Управлінські інформаційні системи
обліку, аналізу і аудиту” розроблена на основі типової програми
Міністерства аграрної політики України, наказ №_____ . Розрахована на
студентів факультету економіки та підприємництва, термін проходження
один тиждень (36 години).
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/1142.pdf
Publication type: Робочі програми
In the collections : Навчальні програми/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by:
File : 1142.pdf Size : 366976 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska