The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 9488
Title: Соціальне спрямування бізнесу на підвищення якості продукції
Authors: Ставська Ю. В.
Keywords: Модель F.FQM, бізнес, якість продукції
Date of publication: 2008-10-20 11:11:14
Last changes: 2008-10-20 11:11:14
Year of publication: 2008
Summary: Найбільш інтегральним, повним і конструктивним підходом до формуван­ня і визначення соціальної спрямованості компанії є філософія TQM. В рамках концепцій TQM можуть бути відображені та враховані всі відомі норми, керівні принципи та кодекси поведінки, що зорієнтовані на загальнолюдські цінності. Найбільш ефективними професійними інструментами оцінювання і визнання соціально спрямованих компаній є моделі досконалості, зокрема Модель F.FQM.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/9488.pdf
Publication type: Тези доповідей
Publication: MATERIALY IV MIÇDZYNARODOWEJ NAUKOWI-PRAKTYCZNEJ KONFERENCJI «AKTUALNE PROBLEMY NOWOCZESNYCH NAUK - 2008» (16-31 czerwca 2008 roku). - Tym 5. Ekonomiczne nauki. -Przemysl: Nauka і studia, 2008. - Р. 69-72.
In the collections : 2008 р./ Публікації співробітників у виданнях інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 9488.pdf Size : 263917 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska