The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

Кафедра Технології виробництва продуктів тваринництва

ID TITLE AUTHOR (s) TYPE YEAR RANK
35139 Конярство/ Огороднічук Г.М. Нп 2023 9
29148 Вплив апівіту на життєздатність бджолиних сімей в період зимівлі. Разанова О.П. Дк 2018 250
29143 Состояние и перспективы рынка мяса птицы в Украине. Царук Л.Л. Суз 2021 298
29142 Роль свіщевих маток в запиленні хрестоцвітних культур. Всеукраїнська науково -практична конференція молодих вчених та студентів "Впровадження передових технологій у виробництво продукції бджільництва". (с.Чернятин. 21-22 березня 2019 р.) Циганчук О.Б. Дк 2019 214
29132 Мониторинг качества молока коров разных сезонов отела Голубенко Т.Л., Разанова Е.П. Суз 2021 278
29120 Органолептична оцінка м”яса кролів вирощених при введені до складу раціону пребіотику Циганчук О. Б. Дк 2018 219
29119 Problems and prospect of rabbit development in Ukraine and Vinnytya region Циганчук О. Б. Дк 2019 256
29114 Перетравність поживних речовин корму за дії пребіотика в раціоні ремонтного молодняку кролів Циганчук О. Б. Сун 2019 252
29113 Вплив пребіотика на органолептичні показники кролятини Циганчук О. Б. Сун 2019 199
29065 Вікова динаміка росту і розвитку телят молочного періоду залежно від способу їх утримання Разанова О. П. Сун 2021 385
28957 Morphological blood parameters of young chinchillas under different housing systems Kucheriavyi V. P., Lotka H. I., Kucheriava M. F. Суз 2021 239
28921 Влияние породности на рост, развитие и продуктивные качества телят Голубенко Т. Л. Суз 2021 296
28784 Продуктивность, убойные и гематологические показатели цыплят-бройлеров при действии ферментного препарата Ронозим WX 2000 Царук Л. Л. Суз 2021 303
28769 Влияние кратности доения и способов содержания при раздое на продуктивность коров Разанова Е. П., Голубенко Т. Л. Суз 2021 315
28762 Концепція виробництва продукції бджільництва в Україні Грабарівська В. Л. Дк 2020 202
28761 Technological techniques to increase the productivity of bee families Hrabarivska V. L. Суз 2021 277
28645 Enzyme preparation application in compound feeds for broiler chickens Tsaruk L. Суз 2021 332
28644 Productivity, slaughter and hematological parameters of broiler chickens under the action of bioseven probiotics Tsaruk L. Суз 2021 247
28605 Програма та методичні рекомендації до проходження педагогічної практики здобувачами третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за освітньо-науковою програмою «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Чудак Р.А., Царук Л.Л. Мв 2021 8
28458 Effectiveness of application of different methods of control of bee varoatosis Razanova O. P. Суз 2021 253
28340 Dynamics of weight growth of living weight of calves of ukrainian black-spotted dairy breed by different methods of growing Razanova О. P. Суз 2021 206
28322 Розвиток галузі бджільництва як джерело структури продовольчої безпеки Скоромна О. І., Разанова О. П. Сун 2019 289
28299 Динаміка та особливості розвитку ринку продукції птахівництва в Україні Царук Л. Л. Дк 2018 196
28298 Морфологічні показники якості яєць залежно від кросу курей Царук Л. Л. Дк 2019 220
28297 Фактори впливу на продуктивність і виживання бджолиної сім'ї Царук Л. Л. Дк 2019 375
28296 Екологічні основи виробництва харчових яєць у Вінницькій області Царук Л. Л. Дк 2019 220
28249 Інноваційні підходи при виробництві якісного молока Скоромна О. І. Дк 2019 173
28248 Теоретичне обгрунтування оцінки кормів і раціонів у продукції молока за сирим протеїном і водорозчинними вуглеводами при різному вмісті сирої клітковини Скоромна О. І. Дк 2018 271
28210 Розвиток галузі бджільництва як джерело структури продовольчої безпеки Скоромна О. І. Дк 2019 370
28209 Оцінка кормів у продукції молока за енергією сирого протеїну і структурних вуглеводів Скоромна О. І. Дк 2020 415
28146 Показники якості та безпеки перепелиного м’яса за введення до раціону птиці апівіту Разанова О. П. Дк 2019 306
28126 Оцінка високобілкових кормів у продукції молока Скоромна О. І. Сун 2020 195
28054 Продуктивність та забійні показники курчат-бройлерів за використання пробіотика» Царук Л. Л. Дк 2020 211
28049 Вплив строків відлучення поросят на відгодівельні та забійні показники свиней Бережнюк Н. А. Дк 2020 253
28036 Производство продуктов мясного детского питания в экологически чистых зонах Голубенко Т. Л. Суз 2020 322
28035 Обеспеченность цыплят-бройлеров микроэлементами в зависимости от состава комбикорма Царук Л. Л. Суз 2020 381
28034 Результаты зимовки и весеннее развитие пчелиных семей при влиянии скармливания пробиотика Разанова Е. П. Суз 2020 359
27842 Акація біла, як кормовий ресурс для розвитку бджолиних сімей Разанова О. П., Льотка Г. І. Сун 2020 804
27771 Особливості запилення колекційно-дослідного саду в умовах господарства відокремленого структурного підрозділу «Чернятинський фаховий коледж Вінницького національного аграрного університету» Кучерявий В. П. Дк 2020 246
27745 Efficiency of using sexed sperm in the formation of highly productive herd of milking cows Скоромна О. І., Присяжнюк В., Гайдаєнко А. Суз 2020 405
27739 The quality of queen bees depending on the term and method of their hatching Razanova O., Panibratyuk O. Суз 2020 398
27725 Вплив стимулюючих підгодівель бджолиних сімей на прийом личинок на маточне виховання і якість неплідних маток Разанова О. П. Дк 2020 231
27708 Сучасний стан скотарства в Україні Вознюк О. І. Дк 2020 237
27705 Peculiarities of weight and linear growth dynamics of the ukrainian red and black-spotted dairy breeds heifers Vozniuk O. Суз 2020 345
27639 Особливості використання свищевих маток помічниць, для підтримання нормальних процесів у бджолиніх сімя’х у ранньовесняний період Кучерявий В. П. Дк 2020 372
27607 Подбор экологически чистых зон для производства продуктов детского и диетического питания Голубенко Т. Л., Циганчук О. Б. Сун 2020 358
27587 Програма Всеукр. наук.-практ. конф. «Інноваційні технології у тваринництві та харчовій галузі», 26-27 листоп. 2020 Вінниця Пк 2020 259
27464 Особливості заготівлі кормів для різновікового молодняку шиншил Кучрявий В. П., Казьмірук Л. В., Кучерява М. Ф. Сун 2020 260
27423 Розробка технологічного проекту виробництва м’яса качок на базі ПСП «Перемога» Томашпільського району Гасюк Лілія Василівна FF 2020 12
27418 Вплив ферментного препарату «Кемзайм» на відгодівельні та забійні показники свиней у ДПДГ «Корделівське» ІК НААН України Гулівата М.Ю. FF 2020 8
27417 Удосконалення технології заготівлі і використання кормів та вплив рівня годівлі на молочну продуктивність корів ПрАТ «Племзавод «Літинський» Шиндерук А.М. FF 2020 16
27404 Розробка плану селекційно-племінної роботи молочної ферми ТОВ «Азорель» Немирівського району Губін І.А. FF 2020 16
27388 . Розробка технологічного проекту виробництва м'яса гусей в умовах СГК «Воля» Старосинявського району Хмельницької області Безносюк Юлія А. FF 2020 10
27387 Економічна ефективність використання ультрасексованої сперми при вирощуванні поголів’я дійних корів Гайдаєнко Андрій Сергійович FF 2020 8
27171 Вплив пребіотичного препарату «міколад» на молочну продуктивність корів симентальської породи Кульчицька Л.М. FF 2020 7
27158 Продуктивність, забійні та гематологічні показники курчат-бройлерів за використання кормової добавки «Біосевен». Венгер Марина Олександрівна. FF 2020 7
27127 Дослідження ефективності використання «бовілакту» у годівлі молодняку свиней на дорощуванні Кобильчеко Т.О. FF 2020 6
27126 Вплив симбіотичного препарату «пробіол» на збереженість та молочність підсисних свиноматок А.О. Цуркан FF 2020 9
27117 Вплив згодовування кормової добавки Bacillus Licheniformis на продуктивність кролів Стеблинський Віталій Миколайович FF 2020 8
27116 Продуктивність та забійні показники кролів за дії кормової добавки Субалін Гончарук Андрій Сергійович FF 2020 8
27085 Вплив різних технологій зимівлі на господарсько-корисні ознаки бджолиних сімей Кіпер Тетяна Андріївна FF 2020 8
27070 Проектування технології виробництва свинини у СФГ «Зірка» Погребищенського району Костира А.Є. FF 2020 13
27063 Сучасні технологічні моделі розвитку тваринництва Методичні вказівки для проведення практичних занять для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівняосвітньо-наукової програми «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» зі с Кучерявий В.П. Мв 2020 33
27062 Сучасні технологічні моделі розвитку тваринництва. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти третього рівня із спеціальності 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва Кучерявий В.П. Нп 2020 29
27059 Перспективні технології виробництва продукції тваринництва. Методичні вказівки для самостійної роботи здобувачів вищої освіти третього рівня денної форми навчання за спеціальністю 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Кучерявий В.П. Мв 2020 17
27057 Перспективні технології виробництва продукції тваринництва. Методичні вказівки для проведення практичних занять для аспірантів денної та заочної форм навчання спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» третього освітньог Кучерявий В.П. Мв 2020 20
27056 Сучасні технологічні моделі розвитку тваринництва. Методичні вказівки з організації самостійної роботи здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня освітньо-наукової програми «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» зі спе Кучерявий В.П. Мв 2020 28
27055 Перспективні технології виробництва продукції тваринництва. Програманавчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освітитретього рівня із спеціальності 204 Технологія виробництва і переробкипродукції тваринництва Кучерявий В.П. Нп 2020 20
27035 Показники продуктивності перепелів за різних рівнів цинку у раціонах Войтков Дмитро Леонтійович FF 2020 10
27031 Дослідження впливу паратипових факторів на якість молока - сировини Дука Каріна Сергівна FF 2020 17
26954 Технологія виробництва продукції тваринництва. Методичні вказівки до виконання практичних та самостійних робіт для студентів денної форми навчання із спеціальності 208 «Агроінженерія» Вінниця: ВНАУ, 2020. 53с. Царук Л.Л., Огороднічук Г.М. Мв 2020 6
26909 Розробка технологічного проекту виробництва м’яса гусей в ФГ «Копіївський лан» Іллінецького району Рибак Ілона Олексіївна FF 2020 11
26872 Ріст і розвиток бджолиних сімей при підготовці до зимівлі Драч М.П. FF 2020 9
26849 Інтенсивне вирощування ремонтних телиць з використанням замінників незбираного молока Копистиринська М.М. FF 2020 12
26844 Вплив різних строків відлучення поросят на відгодівельні та забійні показники свиней у СТОВ «Писарівка» Ямпільського району Третяк В.С. FF 2020 12
26843 Вплив рівня годівлі на молочну продуктивність корів у ДПДГ «Олександрівське» ННЦ Інституту землеробства НААН України Тіхон В.Л. FF 2020 18
26749 Робочий зошит з навчальної практики зі спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Огороднічук Г.М. Рз 2020 11
26608 Методичні вказівки до виконання і оформлення випускних магістерських робіт денної і заочної форм навчання другого рівня вищої освіти, спеціальність 204 технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. – Вінниця: ВНАУ, 2020. – 40 с. Ушаков В.М., Огороднічук Г.М., Шевчук Т.В., Царук Л.Л., Льотка Г.І. Мв 2020 60
26495 Порівняльна оцінка різних термінів і способів виведення бджолиних маток Дідур А.Ю. FF 2020 5
26463 Вимоги до якості молока як сировини для виробництва сиру з високою температурою другого нагрівання Злочевська В.В. FF 2020 9
26459 Продуктивність, забійні та гематологічні показники курчат-бройлерів за використання ферментного препарату «Ронозим WX-2000». Кошелап А.С. FF 2020 7
26422 Розробка технологічного проекту виробництва м’яса курчат-бройлерів на базі ТОВ СОП «Михайлівське» Вінницького району Бондар Ольга В. FF 2020 12
26258 Особливості росту і продуктивної діяльності бджіл за використання стимулюючої підгодівлі Макарчук О.Я. FF 2020 10
26183 Особливості технології технології вирощування і відгодівлі бичків молочної породи за силосного типу відгодівлі Письменна Р.Р. FF 2020 10
26129 Відтворювальна здатність свиноматок за стимуляції біологічно активним препаратом «Інтровіт» Свентух Л.П. FF 2020 11
26128 Особливості технології одержання маток і підготовка бджолиних сімей до медозбору в умовах ТОВ «Світанок-Агросвіт». Ляшко К.В. FF 2020 8
25799 Технологія виробництва екологічно чистої та органічної продукції. Методичні вказівки до виконання практичних та самостійних робіт студентами денної та заочної форм навчання факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарі Вознюк О.І. Мв 2020 836
25671 Акація біла як кормовий ресурс для розвитку бджолиних сімей Разанова О. П. Дк 2020 258
25356 Науково обгрунтовані заходи підвищення молочної продуктивності корів та покращення якості сировини в умовах виробництва Скоромна О. І., Разанова О. П., Поліщук Т. В., Шевчук Т. В., Берник І. М., Паладійчук О. Р. Мвв 2020 2965
25354 Технологія виробництва продукції бджільництва Разанова О. П., Скоромна О. І. Нп 2020 7667
25304 Effect of bacillus licheniformis feeding on productive and slaughter indicators of broiler chickens = Вплив згодовування bacillus licheniformis на продуктивні та післязабійні показники курчат-бройлерів Posternak L. І. Суз 2020 438
24942 Продуктивність курчат-бройлерів при використанні у годівлі Bacilluslicheniformis Постернак Л. І. Суз 2020 289
24601 Ефективність використання комбікормів при вирощуванні поросят Вознюк О. І. Суз 2020 304
24466 Програма підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників із спеціальності 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство Скоромна О.І., Царук Л.Л., Бережнюк Н.А. та ін. Нп 2020 7
24463 Моделювання технологічних процесів у тваринництві. Програма навчальної дисципліни спеціальності 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва другого освітнього рівня «Магістр» у аграрних вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації Бережнюк Н.А. Нп 2020 30
24335 Перспективи застосування пробіотиків з метою підвищення життєздатності бджіл Разанова О. П. Дк 2019 329
24334 Зимостійкість бджолиних сімей за згодовування пробіотика біосевен Разанова О. П. Дк 2019 238
24280 Білкові замінники у годівлі бджіл Недашківський В., Постернак Л. Сун 2020 255
24266 Технологія виробництва продукції кролівництва і звірівництва. Програма навчальної дисципліни підготовки здобувачів першого освітнього (бакалаврського) рівня Cпеціальність 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Вознюк О.І. Нп 2020 31
23998 Молочна продуктивність і племінна цінність корів української чорно-рябої молочної породи різних ліній племрепродуктора Вінниччини Разанова О. П. Дк 2019 469
23945 Вплив мікроелементної добавки на засвоєння калію у свиней Бережнюк Н. А. Дк 2019 359
23882 Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 181 «Харчові технології» Скоромна О.І.,Берник І.М., Фіалковська Л.В., Новгородська Н.В., Огороднічук Г.М. Пвф 2020 4
23881 Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Скоромна О.І., Льотка Г.І., Чудак Р.А., Царук Л.Л., Огороднічук Г.М. Пвф 2020 3
23877 Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за спеціальністю 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Скоромна О.І., Льотка Г.І.,Чудак Р.А., Царук Л.Л., Огороднічук Г.М. Пвф 2020 3
23876 Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за спеціальністю 207 «Водні біоресурси та аквакультура» Скоромна О.І., Шевчук Т.В., Мушит С.О., Огороднічук Г.М. Пвф 2020 2
23871 Програма додаткового фахового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за спеціальністю 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Скоромна О.І., Льотка Г.І., Шевчук Т.В., Чудак Р.А., Царук Л.Л., Огороднічук Г.М. Пвф 2020 5
23870 Програма додаткового фахового вступного випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю: 181 «Харчові технології» Скоромна О.І.,Берник І.М., Фіалковська Л.В., Новгородська Н.В., Огороднічук Г.М. Пвф 2020 2
23868 Програма додаткового фахового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за спеціальністю 181 «Харчові технології» Скоромна О.І.,Берник І.М., Фіалковська Л.В., Новгородська Н.В., Огороднічук Г.М. Пвф 2020 2
23867 Програма фахового іспиту до вступу в аспірантуру зі спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Скоромна О.І., Кучерявий В.П., Шевчук Т.В., Царук Л.Л., Бережнюк Н.А. Пвф 2020 7
23810 Програма додаткового фахового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за спеціальністю 207 «Водні біоресурси та аквакультура» Скоромна О.І., Шевчук Т.В., Мушит С.О., Огороднічук Г.М. Пвф 2020 5
23809 Програма додаткових фахових вступних випробувань для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 207 «Водні біоресурси та аквакультура» Скоромна О.І., Шевчук Т.В., Мушит С.О., Огороднічук Г.М. Пвф 2020 1
23808 Програма додаткового фахового вступного випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» Скоромна О.І., Льотка Г.І., Яремчук О.С., Варпіховський Р.Л., Огороднічук Г.М. Пвф 2020 0
23807 Програма додаткового фахового вступного випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Скоромна О.І., Льотка Г.І., Шевчук Т.В., Чудак Р.А., Царук Л.Л., Огороднічук Г.М. Пвф 2020 4
23603 Вплив часткових замінників білкового корму бджіл на виробництво гомогенату трутневих личинок Недашківський В. М., Постернак Л. І. С 2020 289
23559 Оцінка інтенсивності накопичення важких металів та мікроелементів у прісноводній річковій і ставковій рибі Постернак Л. І. Дк 2019 296
23551 Quality indicators of edibale eggs of different chicken crosses Царук Л. Л. Сун 2019 218
23547 Динаміка вагового та лінійного росту телиць української червоно та чорно-рябої молочних порід Вознюк О. І. Сун 2019 228
23546 Способи утримання корів та їх вплив на сухостійний та дійний періоди Вознюк О. І. С 2018 277
23545 Стан структур печінки свиней при згодовуванні кормових добавок Вознюк О. І. С 2019 385
23543 Програма міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології у тваринництві та харчовій галузі», 24-25 жовт. 2019 р Разанова О. П. Пк 2019 444
23537 Баланс азоту та фосфору у свиней залежно від насичення їх раціонів травою люцерни Постернак Л. І. Сун 2019 228
23532 Технологія виробництва екологічно чистої та органічної продукції . Програма навчальної дисципліни підготовки здобувачів другого освітнього рівня Cпеціальність 181 «Харчові технології» Вознюк О.І. Нп 2020 8
23329 Економічна ефективність інноваційних методів знезараження інвазійних личинок Аnisakis simplex у рибній продукції Шевчук Т. В., Скоромна О. І., Чорнопищук В.  Суз 2019 363
23300 Продуктивність та перетравність поживних речовин у свиней за використання у раціоніх ферментного препарату "Кемзайм" Бережнюк Н. А. Сун 2019 390
23284 Характеристика зеленої маси люцерни посівної різних укосів проведених у фазі бутонізації Чорнолата Л. П., Лихач С. М., Пирин Н. І., Погоріла Л. Г., Бережнюк Н. А. Сун 2019 413
23271 Качество продуктов забоя свиней при скармливании глютаминовой кислоты Бережнюк Н. А. С 2019 259
23270 Вплив мікроелементної добавки на засвоєння калію у свиней Бережнюк Н. А. Сун 2019 234
23174 Effect of lysine feeding allowance on growth performance and carcass characteristics of growing pigs Skoromna O.I., Razanova O.P., Tkachenko T.Y. СWeof 2019 532
23168 Возможности повышения безопасности перепелиного мяса по содержанию тяжелых металлов Разанова О. П. Сун 2019 293
23166 Доцільність використання трави люцерни в раціонах свиней Постернак Л. І. Сун 2019 498
23160 Использование фитобиотика при выращивании цыплят-бройлеров Царук Л. Л. Сун 2019 424
23032 Оцінка інтенсивності накопичення важких металів та мікроелементів у прісноводній річковій і ставковій рибі Разанов С. Ф., Постернак Л. І. Сун 2019 359
23004 Технологія виробництва продукції птахівництва. Методичні вказівки до проведення практичних занять для студентів заочної форми навчання факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії зі спеціальності «ТВіППТ». – Вінниц Царук Л.Л. Мв 2019 55
22863 Технологія заготівлі вологого зерна кукурудзи в племзаводі «Літинський» Літинського району Вінницької області» Тищенко Руслан Володимирович FF 2019 10
22834 Вплив бактеріального препарату на інтенсивність росту ранньовідлученого молодняку кролів Іванівський М.М. FF 2019 8
22833 Ефективність використання пробіотичного препарату у годівлі відгодівельного молодняку свиней Дерман В.Л. FF 2019 11
22780 Продуктивність і племінна цінність корів української чорно-рябої молочної породи різних ліній племрепродуктора Вінниччини Разанова О. П. Сун 2019 565
22772 Продуктивність свиней за використання у раціонах ферментного препарату Кемзайм Вовковинська О.С. FF 2019 9
22716 Вплив екологічного стану довкілля на вміст важких металів у продуктах бджільництва Асаула П.О. FF 2019 6
22639 Продуктивність бджолиних сімей при утриманні їх з матками різного віку Дегтяр В.В FF 2019 4
22597 Продуктивність, забійні та гематологічні показники свиней за використання вітамінно-мінерального концентрату Пустовгар Уляна Юріївна FF 2019 14
22590 Вплив різних заходів боротьби з варроатозом бджіл Швець Олександр Іванович FF 2019 8
22556 Оптимізація забезпечення кормами бджолиних сімей української степової породи Кобіц О.І. FF 2019 5
22551 Органічне бджільництво та медоносна база бджіл. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців спеціальності 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва спеціалізації «Бджільництво» у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акр Царук Л.Л. Нп 2019 15
22484 Оцінка особливостей формування молочної продуктивності стада корів ТОВ «Азорель» Малишева А.С. FF 2019 21
22469 Технологія виробництва продукції тваринництва. Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань 12 Інформаційні технології, спеціальність 122 Комп’ютерні науки Огороднічук Г.М. Нп 2019 22
22466 Технологія виробництва продукції тваринництва. Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань 05 соціальні та поведінкові науки, спеціальність 051 Економіка Огороднічук Г.М. Нп 2019 29
22465 Технологія виробництва продукції тваринництва. Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань 07 Управління та адміністрування, спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування. – Вінниця Огороднічук Г.М. Нп 2019 3
22436 Особливості енергозабезпечення телят української червоно-рябої породи різного фізіологічного розвитку О.В. Лещишина FF 2019 6
22360 Удосконалення технологічних прийомів забою птиці та контролю якості тушок курчат-бройлерів Швець А.Р. FF 2019 15
22347 Влияние скармливания кормовой добавки «Субалин» на органы пищеварения цыплят-бройлеров Постернак Л. І. Суз 2019 390
22339 Продуктивність японських перепелів за різних рівнів кальцію та фосфору в комбікормах Злиденна Я.А. FF 2019 11
22301 Продуктивність, забійні показники та якість м’яса курчат-бройлерів за використання ферментного препарату Матвієнко Г. Ю. FF 2019 9
22193 Вплив різних замінників вуглеводного корму на розвиток та продуктивність бджолиних сімей Березюк Альона Борисівна FF 2019 5
22191 Показники якості та безпеки харчових яєць курей різних кросів Смагло В.С. FF 2019 3
22096 Вплив кратності доїння і способів утримання при роздоюванні на характер лактації корів в умовах господарства Орлюк К.С. FF 2019 17
22092 Обгрунтування використання молочних порід різної селекції за умов інтенсивної технології виробництва молока Шевчук Л.А. FF 2019 18
22091 Вплив живої маси на формування молочної продуктивності корів Письменна М.Р. FF 2019 14
22090 Вплив живої маси та віку при першому отеленні на молочну продуктивність Рябошапко А. Ю. FF 2019 7
22082 Особливості впливу кормової добавки субалін на забійні якості та травну систему курчат-бройлерів Липкань О.І. FF 2019 5
22041 Продуктивність, забійні та гематологічні показники курчат-бройлерів за використання пробіотика Шеремета О.В. FF 2019 7
21992 Використання пробіотика біосевен для підвищення життєздатності бджіл Разанова О. П. Сун 2019 413
21982 Вплив бактеріального препарату «Вітабіол» на продуктивність ранньовідлученого молодняку свиней. Луценко Юлія Сергіївна. FF 2019 3
21958 Продуктивність курчат-бройлерів за дії субаліну Постернак Л. І. Сун 2019 539
21619 Пробиотик «Лактисан» в кормлении цыплят-бройлеров Царук Л. Л. С 2019 371
21617 Продуктивність і забійні показники курчат-бройлерів за дії фітобіотика Царук Л. Л., Бережнюк Н. А. Сун 2019 512
21615 Використання пробіотика лактісан в годівлі курчат-бройлерів Царук Л. Л. Сун 2019 542
21244 Ефективність використання у тваринництві біологічно активних добавок на основі підмору бджіл Разанова О. П., Чудак Р. А. Мвв 2018 1101
21240 Исследование углеводного питания и переваримость питательных веществ у овец Бережнюк Н. А. Сун 2019 408
21149 Расширение кормовой базы пчеловодства для повішения производительности пчелиніх семей Разанова О. П. Сун 2019 352
21148 Возможность повышения молочной продуктивности стада украинской черно-пестрой породы племенного репродуктора Винницкого региона Разанова О. П. С 2019 492
20832 Сравнительная характеристика химического состава длиннейшей мышцы спины телят выращенных по системе мясного скотарства «корова-теленок» Голубенко Т. Л. Суз 2018 349
20694 Сравнительная оценка роста, развития и мясной продуктивности бычков черно-пестрой породы и абердин-ангусских помесей Голубенко Т. Л. Сун 2019 487
20666 Продуктивність свиней при насиченні раціонів травою люцерни та витрати поживних речовин на їх приріст Постернак Л. І. Сун 2019 622
20583 Промислові технології у бджільництві. Методичні вказівки до проведення лабораторно-практичних занять та самостійної роботи для студентів спеціальності 204 «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва» першого освітнього ступеня «Бакалавр» Бережнюк Н.А. Мв 2019 5
20582 Технологія виробництва продукції тваринництва. Методичні вказівки до виконання практичних та самостійних робіт для студентів заочної форми навчання галузей знань 07 «Управління та адміністрування» та 12 «Інформаційні технології» Царук Л.Л. Мв 2019 129
20581 Технологія виробництва продукції вівчарства і козівництва. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт студентами денної та заочної форм навчання факультету ТВіППТ та ветеринарії зі спеціальності 204 Технологія виробництва і переробки продукції твар Голубенко Т.Л., Циганчук О.Б. Мв 2019 111
20468 Влияние кормовой добавки субалин на производительность птицы Постернак Л. І. Тд 2019 356
20438 Зимостійкість бджолиних сімей за згодовування пробіотика біосевен Разанова О. П. Тд 2019 524
20404 Технологія виробництва додаткових продуктів бджільництва. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами денної форми навчання за спеціальністю 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва Разанова О.П. Мв 2019 11
20060 Технологія виробництва продукції тваринництва: програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців зі спеціальності 073 «Менеджмент» спеціалізації «Логістика» у вищих навчальних закладах 3-4 рівнів акредитації Голубенко Т.Л. Тп 2019 35
20059 Технологія виробництва продукції тваринництва: методичні вказівки до виконання практичних та самостійних робіт для студентів денної форми навчання зі спеціальності 073 «Менеджмент» у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації Голубенко Т.Л. Мв 2019 128
20054 Конярство Методичні вказівки до проведення та виконання лабораторних (практичних) робіт для студентів денної та заочної форми навчання за спеціальністю 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва Постернак Л.І. Мв 2019 22
20053 Основи тваринництва. Програма навчальної дисципліни спеціальності 207 Водні біоресурси та аквакультура у аграрних вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації Скоромна О.І., Циганчук О.Б. Нп 2019 17
20052 Основи тваринництва. Методичні вказівки для виконання самостійної роботи студентами денної форми навчання спеціальності 187 Харчові технології Скоромна О.І., Циганчук О.Б. Мв 2019 62
20051 Основи тваринництва. Методичні вказівки для виконання самостійної роботи студентами денної форми навчання зі спеціальності 207 Водні біоресурси та аквакультура Скоромна О.І., Циганчук О.Б. Мв 2019 11
20050 Основи фахової діяльності. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентами спеціальності 204 “Технології виробництва і переробки продукції тваринництва ”. Скоромна О.І., Циганчук О.Б. Мв 2019 22
19917 Тенологія виробництва молока і яловичини. Методичні вказівки з навчальної практики для студентів денної форми спеціальності 204 Технології виробництва і переробки продукції тваринництва Постернак Л.І. Мв 2019 3
19916 Промислові технології у бджільництві. Програма навчальної дисципліни спеціальності 204 Технології виробництва і переробки продукції тваринництва у аграрних вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації Бережнюк Н.А. Нп 2019 1
19863 Технологія виробництва молока та яловичини. Методичні вказівки до виконання практичних і самостійної робіт студентами заочної форми навчання за спеціальністю 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва Скоромна О.І., Разанова О.П. Мв 2019 99
19862 Мікроструктурний аналіз молока і м’яса: методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів денної форми навчання зі спеціальності 181 Харчові технології Разанова О.П., Соломон А.М. Мв 2019 13
19861 Технологія виробництва продукції бджільництва. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців зі спеціальності 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва Разанова О.П. Нп 2019 31
19860 Технологія виробництва додаткових продуктів бджільництва. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців зі спеціальності 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва Разанова О.П. Нп 2019 2
19683 Продуктивність бджолиних сімей за стимулюючої підгодівлі комплексними препаратами Разанова О.П., Голубенко Т.Л. С 2018 859
19682 Сравнительная оценка аминокислотного состава телятины от бычков разного генотипа Голубенко Т. Л. С 2018 288
19680 Ппродуктивність та хімічний склад яловичини різних порід і генотипів з голштинською породою Вознюк О.І. С 2018 415
19679 Якість молозива і молока таінтенсивність росту телят при згодовуванні коровам силосованих кормів із сумішок однорічних культур Вознюк О.І. С 2018 367
19646 Використання ферментного препарату Ладозим "Респект" у годівлі овець Бережнюк Н. А. Сун 2017 373
19645 Балансування мінерального живлення свиней Бережнюк Н. А., Чорнолата Л. П. Сун 2017 382
19644 Підвищення біологічної цінності протеїну у комбікормах птиці Чорнолата Л. П., Лихач С. М., Германюк О. А., Бережнюк Н. А. Сун 2016 347
19635 Качественные показатели мяса телят выращенных по системе мясного скотоводства «корова-теленок» Голубенко Т. Л. Суз 2018 499
19543 Состояние и перспективы производства мяса птицы в Украине Царук Л.Л. С 2018 406
19510 Влияние апивита на жизнеспособность пчелиных семей в период зимовки Разанова Е.П. С 2018 489
19392 Відкладання мінеральних речовин у м’ясі перепелів за дії підвищених доз вітамінів Бережнюк Н.А., Царук Л.Л., Чорнолата Л.П., Здор Л.П. Сун 2015 360
19391 Біологія продуктивності сільськогосподарських тварин. Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство, спеціальність 204 технологія виробництва і переробки продукції тваринництва Огороднічук Г.М., Сироватко К.М. Нп 2019 30
19387 Вплив складу комбікорму на забезпеченість курчат-бройлерів мікроелементами Бережнюк Н.А., Царук Л.Л., Чорнолата Л.П. Сун 2017 328
19386 Відкладання мінеральних речовин у печінці перепелів за дії підвищених доз вітамінів Бережнюк Н.А., Царук Л.Л., Чорнолата Л.П., Здор Л.П. Сун 2017 304
19382 Баланс мінеральних речовин у організмі курчат-бройлерів Царук Л.Л., Бережнюк Н.А., Чорнолата Л.П. Сун 2017 343
19381 Сучасний стан виробництва продукції птахівництва в Україні Царук Л.Л. Сун 2017 540
19359 Технологія виробництва продукції птахівництва. Методичні вказівки та робочий зошит для лабораторно-практичних занять для студентів факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва спеціальності 204 «ТВіППТ» / Л.Л.Царук. – Вінниця: ВНАУ Царук Л.Л. Мв 2019 105
19358 Технологія виробництва продукції бджільництва. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання за спеціальністю 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва Разанова О.П. Мв 2019 42
19357 Конярство. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців галузі знань 20 аграрні науки та продовольство спеціальність 204 технологія виробництва і переробки продукції тваринництва Постернак Л.І. Нп 2019 7
19298 Дослідження впливу фаз розвитку вегетативної маси люцерни на її хімічний склад Постернак Л. І. Тд 2017 485
19269 Мясная продуктивность бычков при коррекции рациона дефицитными микроэлементами Фарионик Т.В., Трачук Е.Г. С 2018 316
19267 Особливості застосування сучасних консервантів при силосуванні кормів Кучерявий В. П., Трачук Є. Г., Зелінська І. П. Сун 2018 471
19266 Вплив досліджуваного препарату на відгодівельні та м'ясні якості свиней Кучерявий В.П., Трачук Є.Г., Ткаченко Т.Ю. Сун 2018 568
19123 Хімічний склад твари люцерни різних сортів залежно від фази розвитку та укосу Постернак Л. І. Сун 2017 1870
19118 Динамика отрасли коневодства в Украине и условия ее дальнейшего развития Постернак Л. И. С 2016 871
19115 Інтенсивність накопичення цезію-137 різними видами риб у зоні посиленого радіаційного контролю Вінниччини Разанов С.Ф., Постернак Л.І., Хомяковський Ю.Л. С 2018 378
19111 Перспективи та критерії розвитку галузі конярства в Україні Постернак Л. І. Сун 2017 1083
19091 Перетравність поживних речових трави люцерни різних сортів у окремі фази розвитку Постернак Л. І. Сун 2018 576
19088 Використання вівцями азоту протеїну трави люцерни залежно від її сорту, укосу та фази розвитку Постернак Л. І. Сун 2018 590
19051 Обмін калію у свиней за використання у раціонах біологічно активних добавок Бережнюк Н.А., Царук Л.Л., Чорнолата Л.П. Сун 2018 614
18980 Використання біологічних препаратів для лікування вароатозу бджіл Разанова О.П., Жуковська Т. С., Горячий В.А. Сун 2018 694
18978 Зміцнення кормової бази для бджіл шляхом посіву головатня круглоголового Кучерявий В.П., Разанова О.П., Разанов О.С. Сун 2018 772
18977 Ефективність використання у тваринництві біологічно активних добавок на основі підмору бджіл Разанова О. П., Чудак Р. А. Мвв 2018 1564
18937 Сравнительная оценка аминокислотного состава телятины от бычков разного генотипа Голубенко Т.Л. Суз 2017 332
18929 Вплив апівіту на тривалість життя бджіл та масу ректуму Разанова О.П. Сун 2017 918
18897 Використання свіщових маток у період ранньовесняного формування відводків бджіл О.О. Салюк FF 2018 11
18896 Вплив замінників молока на ріст і розвиток телят віком до шести місяців А.О. Кутиш FF 2018 12
18895 Вплив на молочну продуктивність та її енергетичну цінність морфо-функціональних ознак молочної залози корів М.В. Мельничук FF 2018 16
18894 Дослідження господарсько-біологічних особливостей новостворених молочних порід Г.М. Луценко FF 2018 8
18801 Стан гематологічних показників телят молочного періоду при використанні замінників молока Г.В. Ксенченко FF 2018 5
18800 Вплив дріжджового препарату на перетравність ранньовідлученого молодняку кролів А.С. Кадинська FF 2018 6
18799 Вплив нового кормового фактора на продуктивність піддослідних корів Д.О. Гоменюк FF 2018 14
18798 Удосконалення технологічних прийомів відгодівлі молодняку свиней в умовах ТОВ «ЛИПОВЕЦЬКЕ» І.В. Крамарчук FF 2018 10
18751 Дослідження впливу бактеріального препарату на обмін речовин молодняку ВРХ А.А. Ананьєва FF 2018 7
18676 Продуктивність та гематологічні показники бройлерів за дії кормової добавки рослинного походження В.Г. Слободянюк FF 2018 6
18675 Обґрунтування процесу виробництва молока при згодовуванні ферментного препарату дійному стаду корів Я.В. Пуленко FF 2018 9
18653 Дослідження окремих порід коней на можливість використання їх в іпотерапії Шляхова Д.В. FF 2018 4
18651 Порівняльна оцінка якості яєць курей зарубіжних кросів в ТОВ «Туль-Чікен» Тульчинського району Діденко І.В. FF 2018 8
18650 Порівняльна оцінка якості яєць курей зарубіжних кросів в ТОВ «Туль-Чікен» Тульчинського району Діденко І.В. FF 2018 3
18649 Дослідження вуглеводного живлення у овець за використання сінажу люцернового Івінський В.М. FF 2018 9
18648 Відгодівельні та м'ясо-сальні якості свиней при згодовуванні ферментного препарату Слободяник Н.В. FF 2018 10
18574 Продуктивність та морфологічні показники крові молодняку свиней при згодовуванні ферментного препарату Гагалович С. М. FF 2018 9
18572 Вирощування цьоголіток коропа з використанням органічних добрив. Соловей Б. FF 2018 8
18571 Стан структур шлунка відгодівельного молодняку ВРХ на згодовування бактеріального препарату О.В. Мо розов FF 2018 7
18570 Визначення якості жирової тканини відгодівельного молодняку свиней за згодовування пробіотичного препарату. Гаврилюк А.В. FF 2018 6
18569 Якість жирової тканини відгодівельного молодняку свиней за згодовування пробіотичного препарату І.А. Козуб FF 2018 7
18568 Дослідження впливу бактеріального препарату на продуктивність молодняку врх І.С. Решетнікова FF 2018 11
18463 Удосконалення технологічних прийомів виробництва та підготовки до інкубації яєць гусей в ТОВ «Поділлякорсервіс» Тиврівського району Вальков О.О. FF 2018 9
18462 Продуктивність курчат-бройлерів за дії ферментних препаратів Купріянова Н.В. FF 2018 11
18441 Технологія виробництва молока і яловичини. Методичні вказівки та робочий зошит для лабораторних занять студентів денної форми навчання спеціальності 204 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” Вознюк О.І., Скоромна О.І., Мв 2018 51
18437 Вплив згодовування ферментного препарату на продуктивність та морфологічні показники крові молодняку свиней Свиридюк О.О. FF 2018 8
18432 Реакція структур кишечника відгодівельного молодняку кролів за згодовування бактеріального препарату Андрієнко Ю.Д. FF 2018 6
18431 Вплив бактеріального препарату на продуктивність та якість молока піддослідних корів А.П. Калачик FF 2018 12
18430 Вплив кормового препарату на продуктивність та стан структур шлунка відгодівельного молодняка кролів О.Б. Длужевський FF 2018 4
18429 Обґрунтування використання пробіотичних препаратів у птахівництві В.В. Гуріненко FF 2018 9
18428 Дослідження впливу пробіотичного препарату на продуктивність телят молочного періоду Воробйова Т.В. FF 2018 7
18427 Шляхи підвищення збереженості та молочності у підсисних свиноматок В.Ю. Бойко FF 2018 6
18426 Реакція структур шлунка відгодівельного молодняку кролів на згодовування пробіотичного препарату Антонішен І.Д. FF 2018 5
18277 Технологічні прийоми використання пробіотика при вирощуванні курчат-бройлерів Загороднюк А.Ю. FF 2018 10
18276 Перетравність поживних речовин та баланс азоту у свиней за використання у раціонах ферментного препарату Кемзайм Політанська М.Л. FF 2018 11
18122 Вплив згодовування кормової добавки на продуктивні та забійні якості курчат-бройлерів В. О. Іващенко FF 2018 16
17653 Технологія виробництва продукції тваринництва. Методичні вказівки до виконання практичних та самостійних робіт для студентів денної форми навчання зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування. / Л.Л.Царук. – Вінниця: ВНАУ, 2018. - 53 с Царук Л.Л. Мв 2018 41
17521 Розвиток і продуктивність бджолиних сімей за використання біологічно активних добавок Рябошапко М.В. FF 2018 13
17274 Організація виробництва у бджільництві . Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців спеціальності 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва спеціалізації «Бджільництво» у вищих навчальних закладах ІІІ Царук Л.Л. Нп 2018 14
17208 Влияние апивита на содержание минеральных веществ в трубчастых костях перепелов мясной породы Разанова О.П. Тд 2016 422
17207 Продуктивність перепілок-несучок за використання в годівлі кормових добавок на основі підмору бджіл Чудак Р.А., Разанова О.П. Тд 2014 330
17206 Використання апівіту для боротьби з варроатозом бджіл Разанова О.П. Суз 2017 618
17205 Вміст мінеральних елементів у печінці перепелів за дії кормових добавок на основі підмору бджіл Разанова О.П. Суз 2018 330
17204 Кальцієвий обмін в організмі перепелів м’ясної породи за згодовування апівіту Разанова О.П. Сун 2017 707
17203 Рост и сохранность перепелов при действии апивита Разанова Е.П. Суз 2014 352
17142 Влияние технологических факторов на продуктивные качества телят черно-пестрой породы Голубенко Т.Л. Сун 2015 567
17133 Использование абердин-ангусской породы в зоне Припятского Полесья Лобан Р.В., Петрушко И.С., Сидунов С.В., Леткевич В.И., Козырь А.А., Голубенко Т.Л. Суз 2016 549
17132 Особенности жироотложения у свиней при скармливании ферментных препаратов Гуцол А.В., Голубенко Т.Л., Гуцол Н.В., Овсиенко С.М., Марчак Т.В. Сун 2016 687
17129 Increasing meat quality quails fed by biological active additives based on submerged bees Razanova O. P. СWeof 2018 527
17127 Перспективы развития производства органических молочных продуктов в Украине и мире Вознюк О.И., Голубенко Т.Л. С 2017 431
17126 Підвищення якості молока – нові перспективи для розвитку харчової галузі Вінниччини Скоромна О.І., Огороднічук Г.М., Голубенко Т.Л, Шуляк О.О. С 2016 760
17114 Тенденції розвитку виробництва м’яса птиці в Україні Войцехівська Л.І., Скоромна О.І., Голубенко Т.Л. С 2016 576
17077 Влияниеи породной принадлежности на рост, развитие и продуктивные качества телят Голубенко Т.Л. Сун 2016 441
17074 Альтернативи розвитку виробництва продукції скотарства в умовах земельних відносин Скоромна О.І., Голубенко Т.Л., Разанова О.П. Сун 2017 592
17073 Качество грудных мышц перепелов под действием апивита Разанова Е.П., Голубенко Т.Л Суз 2017 524
17072 Влияние генотипа помесних телят на их мясную продуктивность и качество мясного сырья Гордынец С.А., Голубенко Т.Л. Сун 2017 416
17071 Влияние генотипа помесних телят на их мясную продуктивность и качество мясного сырья Гордынец С.А., Голубенко Т.Л. Сун 2017 474
17070 Продуктивные качества абердин-ангус х черно-пестрых и шаролезских телят выращенных по системе мясного скотоводства «корова-теленок» Голубенко Т.Л. Сун 2017 403
17037 Влияние пробиотического препарата на морфологические показатели кишечника молодняка свиней Трачук Е.Г. С 2017 549
17025 Ефективність білково-вітамінно-мінеральної добавки при відгодівлі свиней Мазуренко М. О., Гуцол Н. В. С 2018 282
17024 Ринок м’яса птиці. Біотехнологічні прийоми обробки м’ясної сировини Мазур В.А., Копилова К.В., Царук Л.Л. С 2017 625
16797 Спосіб зменшення аеробного псування силосу (Пат. на винахід № 113937) Овсієнко А. І., Заєць А. П., Задорожна І. С., Овсієнко М. А., Овсієнко С. М., Формагей О. В. Пнв 2017 395
16459 Активизация разложения фитомассы высших водных растений в рыбоводных прудах и интенсификация развития кормовой базы Трачук Е., Огородничук Г. Суз 2016 431
16432 Вплив фізичного стану меляси на перетравність основних поживних речовин кормів раціону та обмінні процеси в рубці жуйних тварин Овсієнко С.М. С 2017 1472
16431 Порівняльна оцінка продуктивної дії консервованого і сухого зерна сорго в годівлі високопродуктивних дійних корів Овсієнко С.М. С 2017 832
16422 Вплив пробіотиків на ріст, розвиток і господарсько-корисні ознаки медоносних бджіл Гуцол А.В., Ковальський Ю.В., Ковальська Л.М., Гуцол Н.В. С 2017 783
16421 Біологічний консервант та його вплив на продуктивність дійних корів за консервування вологого зерна кукурудзи Овсієнко С.М. С 2017 675
16420 Використання преміксів Інтермікс за фазової годівлі молодняку свиней Гуцол А. В., Гуцол Н.В., Дацюк І.В. С 2017 756
16419 Заготівля і використання силосу з високою аеробною стабільністю А.І. Овсієнко, А.В. Безпалько, С.М. Овсієнко С 2017 707
16418 Вплив згодовування преміксів Інтермікс на показники крові молодняку свиней за фазової годівлі Мазуренко М.О., Гуцол Н. В., Дацюк І. В. С 2017 638
16399 Nutritional value of veal used in baby food production Holubenko T. L. СWeof 2018 627
16334 Щодо небезпеки використання трансгенної раундапостійкої сої в продуктах харчування людей Я.М. Кулик, О.В.Хіміч, Ю.В.Обертюх, О.І.Скоромна, Т.В.Семко, Л.Л.Царук С 2016 604
16190 Екологія у тваринництві. Методичні вказівки до виконання практичних та самостійної робіт з дисципліни для студентів денної форми навчання зі спеціальності 204 – Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва Разанова О.П. Мв 2018 98
16100 Технологія виробництва основних продуктів бджільництва. Методичні вказівки до виконання практичних занять та самостійної роботи студентів першого освітнього ступеня бакалавр зі спеціальності 204 технологія виробництва і переробки продукції тваринництва га Гуцол Н. В. Мв 2018 2
16077 Екологія у тваринництві: методичні вказівки до виконання практичних та самостійної робіт для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 204 – Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва Разанова О.П. Мв 2018 46
16076 Перспективні технології виробництва у тваринництві. Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 204 «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва» друг Бережнюк Н.А. Мв 2018 45
16031 Наскрізна програма практик першого (бакалаврського) освітнього рівня вищої освіти галузі знань 20 аграрні науки та продовольство за спеціальністю 204 технологія виробництва і переробки продукції тваринництва Скоромна О.І., Огороднічук Г.М., Гуцол А.В., Льотка Г.І., Кучерявий В.П., Бернік І.М., Овсієнко С.М. Нп 2018 15
16030 Наскрізна програма практик другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 20 аграрні науки та продовольство за спеціальністю 204 технологія виробництва і переробки продукції тваринництва Скоромна О.І., Огороднічук Г.М., Гуцол А.В., Льотка Г.І., Кучерявий В.П., Бернік І.М., Овсієнко С.М Нп 2018 10
15977 Технологія виробництва продукції тваринництва: методичні вказівки до виконання практичних та самостійних робіт для студентів денної форми навчання зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» Голубенко Т.Л. Мв 2018 27
15976 Екологія у тваринництві : програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців зі спеціальності 204 – Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва Разанова О.П. Нп 2018 40
15756 Спеціалізоване м’ясне скотарство. Методичні вказівки до виконання лабораторних та самостійних робіт для студентів денної форми навчання зі спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Голубенко Т.Л. Мв 2018 53
15755 Спеціалізоване м’ясне скотарство. Методичні вказівки до виконання практичних та самостійних робіт для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Голубенко Т.Л. Мв 2018 51
15754 Технології виробництва свинини та продукції вівчарства і козівництва. Методичні вказівки з навчальної практики для студентів галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» із спеціальності 204 «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва» Голубенко Т.Л. Мв 2018 8
15660 Технологія виробництва продукції свинарства. Методичні вказівки для виконання самостійної роботи студентів денної форми навчання за спеціальністю 204 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” Гуцол Н. В., Крох Т. М. Мв 2018 64
15659 Технологія виробництва продукції тваринництва. Методичні вказівки до проведення та виконання практичних занять для студентів галузі знань 14 Електрична інженерія, спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. Огороднічук Г.М. Мв 2018 7
15610 Анаеробне зброджування перепелиного посліду, як джерело додаткового енергоносія біогазу Подолян Ю. М., Вознюк О.І. Тд 2014 441
15608 Сучасний стан молочного скотарства на вінниччині Драчевська А.В., Вознюк О.І. Тд 2015 378
15607 Перспективи ефективного розвитку виробництва яловичини в Україні Баран І.В., Вознюк О.І. Тд 2015 425
15579 Методологія наукових досліджень методичні вказівки для лабораторно-практичних занять для студентів денної та заочної форми навчання ступеня підготовки бакалавр за спеціальністю 204-«ТВіППТ» / Вінницький національний аграрний університет. Гуцол Н. В. – Він Гуцол Н. В. Мв 2018 78
15578 Конярство. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання зі спеціальності 204 - «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва Постернак Л.І. Мв 2018 35
15501 Технологія виробництва продукції тваринництва. Методичні вказівки з організації самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 14 Електрична інженерія спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка . Огороднічук Г.М. Мв 2018 4
15500 Технологія виробництва продукції тваринництва. Методичні вказівки з організації самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 07 Управління та адміністрування, спеціальність 074 Публічне управління та адміністрування. - Ві Огороднічук Г.М. Мв 2018 6
15499 Сучасні методи дослідження у тваринництві. Методичні вказівки з організації самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство, спеціальність 204 Технології виробництва і переробки продукції тв Огороднічук Г.М. Мв 2018 37
15498 Технологія виробництва продукції тваринництва. Методичні вказівки з організації самостійної роботи для студентів галузі знань 13 Механічна інженерія спеціальності 133 Галузеве машинобудування. - Вінниця: ВЦ ВНАУ, 2018. - 27с. Огороднічук Г.М. Мв 2018 4
15374 Вплив бактеріального препарату на структури травного тракту молодняку ВРХ Н.А. Святенко FF 2018 19
15373 Ефективність згодовування нової кормової добавки молодняку кролів та її вплив на якість отриманої продукції О.О. РУДИК FF 2018 13
15368 Ефективність згодовування бактеріального препарату відгодівельному молодняку кролів О.О. Халаїм FF 2018 11
15367 Вплив нового кормового фактора на продуктивність молодняку свиней А.О. Козінська FF 2018 12
15351 Дослідження впливу пробіотика на продуктивність та органолептичні показники кролятини В.С. Мазур FF 2018 17
15091 Технологія виробництва продукції вівчарства і козівництва. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР «Бакалавр» напряму 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акреди Овсієнко С.М. Нп 2018 40
15084 Технологія виробництва продукції вівчарства і козівництва. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання за напрямом підготовки 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Овсієнко С.М. Мв 2018 49
15083 Технологія виробництва продукції вівчарства і козівництва. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Овсієнко С.М. Мв 2018 37
15082 Технологія виробництва продукції птахівництва. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва за напрямом підготовки 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продук Царук Л. Л. Мв 2018 6
15073 Програма фахового іспиту до вступу в аспірантуру із спеціальності 204 ТВіППТ Скоромна О.І., Кучерявий В.П., Гуцол А.В., Царук Л.Л., Гуцол Н.В., Вознюк О.І., Овсієнко С.М. Пвф 2018 5
14914 Технологія виробництва молока і яловичини. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів денної та заочної форм навчання із напрямку підготовки 6.090 102 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва Вознюк О.І., Скоромна О.І. Мв 2017 77
14912 Тваринництво. Методичні вказівки до проведення та виконання практичних робіт і організації самостійної роботи з дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання зі спеціальності 201 - Агрономія Постернак Л.І. Мв 2017 303
14624 Безпека харчових продуктів та продовольчої сировини. Програма навчальної дисципліни спеціальності 204 «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва» у аграрних вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації Бережнюк Н. А. Нп 2017 9
14623 Енергозберігаючі технології виробництва продукції тваринництва. Методичні вказівки до проведення та виконання практичних робіт і організації самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання зі спеціальності 204 «Технологія виробництва і Постернак Л.І. Мв 2017 60
14563 Технологія виробництва основних продуктів бджільництва. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців освітнього ступеню "бакалавр" спеціальності 204 "технологія виробництва і переробки продукції тваринництва" у вищих навчальних закладах іі-іу р Гуцол Н. В., Царук Л. Л. Нп 2017 6
14562 Інтенсивні технології виробництва продукції тваринництва. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців другого освітнього ступеня магістр за спеціальністю 204 – технологія виробництва і переробки продукції тваринництва Вознюк О.І., Кучерявий В.П. Нп 2017 21
14561 Технологія виробництва продукції тваринництва. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців зі спеціальності 073 «Менеджмент» у вищих навчальних закладах 3-4 рівнів акредитації Кучерявий В.П., Голубенко Т.Л. Нп 2017 69
14560 Технологія виробництва продукції тваринництва. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» у вищих навчальних закладах 3-4 рівнів акредитації Голубенко Т.Л. Нп 2017 70
14559 Технологія виробництва продукції тваринництва. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців зі спеціальності 073 «Менеджмент» у вищих навчальних закладах 3-4 рівнів акредитації Голубенко Т.Л. Нп 2017 6
14513 Тваринництво. Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство , спеціальність 201 Агроном ія . Постернак Л.І. Нп 2017 146
14512 Технологія утримання бджолиних сімей. Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство , спеціальність 20 4 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва . Постернак Л.І. Нп 2017 10
14511 Спеціалізоване м’ясне скотарство. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців освітнього ступеню магістр зі спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» у вищих навчальних закладах 3-4 рівнів акредитації Голубенко Т.Л. Нп 2017 55
14485 Інноваційні проблеми виробництва молока і молочних продуктів.Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців другого освітнього ступеня магістр. Галузь знань 20 Аграрна наука та продовольство. Спеціальність 204 Технологія виробництва та переробки пр Овсієнко С.М. Нп 2017 5
14482 Технологія виробництва продукції тваринництва. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців спеціальності 072 фінанси, банківська справа та страхування у вищих навчальних закладах ііі-іv рівнів акредитації Царук Л.Л. Нп 2017 9
14468 Технологія виробництва продукції тваринництва. Методичні вказівки до проведення та виконання практичних занять для студентів галузі знань 13 Механічна інженерія, спеціальність 133 Галузеве машинобудування. Огороднічук Г.М. Мв 2017 48
14467 Технологія виробництва продукції тваринництва. Методичні вказівки до проведення та виконання практичних занять для студентів галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство, спеціальність 208 Агроінженерія Огороднічук Г.М. Мв 2017 106
14465 Хвороби і шкідники бджіл. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців спеціальності 204 Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва спеціалізації «Бджільництво» у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації. - Вінниця: Царук Л.Л. Нп 2017 3
14464 Моделювання технологічних процесів в тваринництві. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів заочної форми навчання за спеціальністю 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Галузь знань 20 «Аграрні науки та продовольство» Кучерявий В.П., Трачук Є.Г. Мв 2017 29
14463 Методологія наукових досліджень. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР "бакалавр" напряму 6.090102 "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва" у вищих навчальних закладах ІІ-ІУ рівнів акредитації Міністерства освіти і н Гуцол Н. В., Мазуренко М. О. Нп 2017 8
14462 Технологія виробництва продукц ії тваринництва. Методичні вказівки до проведення та виконання практичних занять для студентів галузі знань 14 Електрична інженерія , спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електром Огороднічук Г.М., Кучерявий В.П. Мв 2017 20
14461 Технологія виробництва продукції тваринництва. Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань 14 Електрична інженерія, спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. Огороднічук Г.М., Кучерявий В.П. Нп 2017 26
14460 Технологія виробництва продукції тваринництва. Програма навчальної дисциплінидля студентів галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство, спеціальність 208 Агроінженерія. Огороднічук Г.М., Кучерявий В.П. Нп 2017 51
14435 Технологія виробництва продукції тваринництва. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів денної форми навчання зі спеціальності 051 «Економіка» (спеціалізації «Економічна кібернетика», «Міжнародна економіка») Разанова О.П.., Кулик М.Ф. Мв 2017 53
14434 Технологія виробництва продукції тваринництва. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців зі спеціальності 051 «Економіка» (спеціалізації «Економічна кібернетика», «Міжнародна економіка») у вищих навчальних закладах 3-4 рівнів акредитації Разанова О.П., Постернак Л.І. Нп 2017 43
14425 Технологія виробництва продукції птахівництва. Методичні вказівки до виконання курсових проектів для студентів факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва із напряму підготовки 6. 090 102 «ТВіППТ» Царук Л.Л. Мв 2017 152
14351 Технологія виробництва продукції свинарства. Методичні вказівки до виконання курсових проектів для студентів денної та заочної форми навчання за спеціальністю 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Вінниця: ВНАУ, 2017 Гуцол Н. В., Мазуренко М. О., Гуцол А. В. Мв 2017 248
14349 Моделювання технологічних процесів тваринництва. Методичні вказівки та завдання для виконання курсового проекту для студентів денної та заочної форм навчання із спеціальності 204 „Технологія виробництва і пе реробки продукції тваринництва” Галузь знань Кучерявий В.П., Трачук Є.Г. Мв 2017 10
14244 Обґрунтування ефективності використання пробіотичного препарату у птахівництві В.І. Оголенко FF 2017 14
14243 Вплив пробіотичного препарату на продуктивність та якість молока піддослідних корів С.C. Rулакова FF 2017 12
14211 Дослідження впливу бактеріального препарату на продуктивність та якість молока піддослідних корів Н.К. Колесник FF 2017 12
14151 Удосконалення технологічних аспектів виробництва молока в умовах СВК «Прогрес» Піщанського району Cамохвал Р.П. FF 2017 10
14150 Вплив симбіотичного препарату на якість хутра шиншил В.О. Адамлюк FF 2017 3
14149 Особливості технологічної моделі вирощування курей в умовах тов «світанок» бершадського району О.Ю. Нестеренко FF 2017 5
14120 ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ЯЛОВИЧИНИ В УМОВАХ ПСП «АВАНГАРД» БЕРШАДСЬКОГО РАЙОНУ З ПОДАЛЬШОЮ ЙОГО ПЕРЕРОБКОЮ НА М’ЯСОПЕРЕРОБНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ К. С. ЗАВОРОТНА FF 2017 15
14090 Розробка тeхнологічного проeкту виробництва м’яса гусeй в СТОВ “Хлібороб” Козятинського району Поволокіна Леся Миколаївна FF 2017 5
14083 Технологія виробництва продукції бджільництва та шляхи її покращення на пасіці Чернятинського коледжу ВНАУ Скрипник Сергій Вікторович FF 2017 9
14079 Удосконалення технології виробництва молока у ПП Агрофірма «Росток» Тростянецького району та організація його переробки Оголенко В’ячеслав Васильович FF 2017 10
14058 Підвищення продуктивності відгодівельного молодняку кролів за дії пребіотичного препарату А.І. Ольховик FF 2017 3
14057 Вплив згодовування бактеріального препарату на відгодівельні та забійні показники відгодівельного молодняку свиней Ж.О. Гжебінська FF 2017 8
14056 Дослідження впливу згодовування бактеріального препарату молодняку великої рогатої худоби О.А. Марченко FF 2017 9
14019 Удосконалення технології вирощування курей в умовах агрофірми «джулинка» бершадського району Б.В. Нечипоренко FF 2017 4
14011 Шляхи підвищення виробництва продукції бджільництва в умовах ТОВ «Агроеталон» Тиврівського району Покровський Сергій Валерійович FF 2017 7
13976 Розробка технологічного процесу виробництва свинини в умовах дослідного господарства Чернятинського коледжу ВНАУ. Придиус Володимир Анатолійович FF 2017 7
13961 Розробка технологічного проекту виробництва м’яса курчат-бройлерів в СТОВ ім. Богдана Хмельницького Тростянецького району Максимчук Наталія Борисівна FF 2017 8
13959 Особливості технології виробництва яловичини та її удосконалення у фг «копіївський лан» іллінецького району А.І. Осадчук FF 2017 4
13910 Розробка технологічного проекту виробництва м’яса гусей в СТОВ ім. Богдана Хмельницького Тростянецького району Терешко Інна Василівна FF 2017 9
13906 Шляхи покращення виробництва яловичини в умовах ФГ «Щербич» Літинського району Горобчук С.В. FF 2017 14
13554 "Технологія виробництва молока та ялоичини". Програма навчальної дисципліни підготовки здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» в вищих аграрних навчальних закладах Скоромна О.І., Вознюк О.І. Нп 2017 40
13521 Кролівництво і звірівництво. Мето дичні вказівки для організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання напрямку підготовки 6.090102 - «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Трачук Є.Г. Мв 2017 15
13497 Удосконалення технології виробництва свинини в СТОВ «Нива» Ямпільського району Свідра Любов Юріївна. FF 2017 11
13487 Розробка заходів підвищення молочної продуктивності стада великої рогатої худоби в умовах пп «батьківщина» вінницького району Лисак С.П. FF 2017 12
13484 Удосконалення технології виробництва молока в умовах ФГ «Янівське» калинівського району В.С. Костик FF 2017 6
13483 Удосконалення технології виробництва молока в умовах ФГ «Янівське» калинівського району В.С. Костик FF 2017 5
13477 Технологія виробництва молока та розробка заходів підвищення молочної продуктивності корів в ТОВ АК «Зелена долина» Тульчинського району Максименко Р.А. FF 2017 18
13476 Технологія виробництва молока та перспективи розвитку галузі у фг «велес віта» мурованокуриловецького району Пащенко Андрій Едуардович FF 2017 18
13456 Удосконалення селекційно-племінної роботи зі стадом корів в умовах тов аф «україна-порик» Мельник Ірина FF 2017 12
13448 Організація технологічних елементів виробництва молока та їх удосконалення у ПП «Юхимівське» Шаргородського району Організація технологічних елементів виробництва молока та їх удосконалення у ПП «Юхимівське» Шаргородського району Москаленко К.М. FF 2017 11
13190 Технологічне обладнання у бджільництві. Методичні в казівки до проведення та виконання практичних занять для студентів факультет у технології виробництва і переробки продукції тваринництва Огороднічук Г.М., Кучерявий В.П., Балух Н.М. Мв 2017 6
13175 Технологія виробництва продукції бджільництва. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи для студентів денної форми навчання із напряму підготовки 6.090102 «Технологія виробництва і пе Разанова О.П. Мв 2017 47
13174 Технологія виробництва продукції бджільництва. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів заочної форми навчання із напряму підготовки 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Разанова О.П. Мв 2017 80
13173 Технологія виробництва продукції птахівництва. Методичні вказівки з навчальної практики для студентів першого курсу денної форми навчання здобувачів вищої освіти першого освітньо-професійного рівня «бакалавр» спеціальності 204 «Технологія виробництва та п Царук Л.Л, Бережнюк Н.А. Мв 2017 81
13170 Конярство. Методичні вказівки до проведення та виконання лабораторних робіт для студентів денної та заочної форми навчання з напряму підготовки 6.090102 – «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва» Постернак Л.І., Кучерявий В.П. Мв 2017 238
12912 Сучасні методи дослідження у тваринництві. Методичні вказівки до виконання практичних занять для студентів галузі знань 20 аграрні науки та продовольство спеціальності 204 технології виробництва і переробки продукції тваринництва Огороднічук Г.М., Кучерявий В.П., Балух Н.М. Мв 2017 53
12748 Технологія молочної галузі. Методичні вказівки до проведення лабораторних занять для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія». Частина 1 «Технологія виробництва молока – сировини і готової продукції» Семко Т.В., Бережнюк Н.А., Новгородська Н.В. Мв 2017 5
12737 Програма вступного фахового випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 204 «технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Скоромна О.І., Льотка Г.І., Гуцол А.В., Кучерявий В.П., Огороднічук Г.М. Пвф 2017 2
12734 Програма вступного фахового випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 181 «харчові технології» Скоромна О.І., Паламарчук І.П., Семко Т.В., Новгородська Н.В., Огороднічук Г.М. Пвф 2017 2
12733 Програма додаткового вступного випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю: 181 «харчові технології» Скоромна О.І., Паламарчук І.П., Семко Т.В., Новгородська Н.В., Огороднічук Г.М. Пвф 2017 2
12732 Програма додаткового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» за спеціальністю 181 «харчові технології» Скоромна О.І., Паламарчук І.П., Семко Т.В., Новгородська Н.В., Огороднічук Г.М. Пвф 2017 1
12731 Програма вступного фахового випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 207 «водні біоресурси та аквакультура» Скоромна О.І., Гуцол А.В., Мушит С.О., Огороднічук Г.М Пвф 2017 2
12730 Програма додаткового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» за спеціальністю 207 «водні біоресурси та аквакультура» Скоромна О.І., Гуцол А.В., Мушит С.О., Огороднічук Г.М Пвф 2017 1
12729 Програма додаткового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» за спеціальністю 204 «технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Скоромна О.І., Льотка Г.І., Гуцол А.В., Кучерявий В.П., Огороднічук Г.М. Пвф 2017 2
12664 Сучасні методи дослідження у тваринництві. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців галузі знань 20 аграрні науки та продовольство спеціальність 204 технологія виробництва і переробки продукції тваринництва Огороднічук Г.М., Кучерявий В.П. Нп 2017 50
12646 Технологія виробництва продукції тваринництва. Методичні вказівки до виконання практичних занять для студентів галузі знань 07 управління та адміністрування спеціальності 074 публічне управління та адміністрування Огороднічук Г.М., Балух Н.М. Мв 2017 67
12583 Вплив електромагнітного опромінення на продуктивність бджолосімей Юхненко І.Г. FF 2017 6
12558 Ефективність використання бактеріального препарату підсисним поросятам Ящишена м.в. FF 2017 5
12553 Вплив пробіотика агробіобак на молочну продуктивність дійного стада дпдг «шевченківське» Кудик Р.В. FF 2017 8
12497 Вплив згодовування пробіотичного препарату на продуктивність ранньовідлученого молодняку кролів Мельник Я.В. FF 2017 4
12488 Дослідження ефективності використання пробіотика відгодівельному молодняку кролів М.В. Влащенко FF 2017 7
12464 Використання біологічно-активної мінеральної добавки в годівлі молодняку свиней Данильченко Дмитро Миколайович FF 2017 8
12219 Технологія виробництва продукції свинарства. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР "Бакалавр" напряму 6.090102 "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва" у вищих навчальних закладах 3-4 рівнів акредитації Гуцол Н. В., Мазуренко М. О., Гуцол А. В. Нп 2016 43
12215 Технологія виробництва молока і яловичини. Методичні вказівки для виконання курсових проектів з дисципліни "Технологія виробництва молока і яловичини" для студентів денної форми навчання із напрямку підготовки 6.090102 “Технологія виробництва і переробки Вознюк О.І., Скоромна О.І. Мв 2016 141
12159 Ефективність використання бактеріального препарату в годівлі молодняку свиней Шаповалюк С.О. FF 2016 13
12078 Технологія виробництва харчов их яєць. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівці в спеціальності 204 «ТВіППТ» з і спеціалізації “Птахівництво” у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації. Кучерявий В.П., Царук Л.Л. Нп 2016 1
12077 Технологія виробництва продукції птахівництва . Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР «Бакалавр» напряму 6.090102 «ТВіППТ» у вищих навчальних закладах ІІ - І V рівнів акредитації Царук Л.Л., Кучерявий В.П. Нп 2016 22
12076 Технологія виробництва продукції птахівництва. Методичні вказівки до виконання курсових прое ктів для студентів факультету технології виробництва і пере робки продукції тваринництва із напряму підготовки 6. 090 102 «ТВіППТ» Царук Л.Л. Мв 2016 3
12069 Енергозберігаючі технології виробництва продукції тваринництва. Методи чні вказівки до виконання практичн их робіт для студентів денної форми навчання зі спеціальності 7 .090102 01 «Технологія виробництва і переробки продукції тв аринницт Кучерявий В.П. , Постернак Л.І., Голубенко Т.Л. Мв 2016 44
12068 Біологія медоносної бджоли. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців зі спеціальності “Технологія виробництва і переробки продуктів тваринництва” у вищих навчальних закладах 3-4 рівнів акредитації Скоромна О.І., Разанова О.П. Нп 2016 0
12067 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Біологія медоносної бджоли» для студентів денної форми навчання із спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» зі спеціалізації «Бджільництво» Разанова О.П. Мв 2016 0
12066 Перспективні те хнології виробництва у тварин ництві . Програма навчальної дисципліни спеціальності 8 .09010 2 01 «т ехнології виробництва і переробки продукції тваринництва » у аграрних вищих навчальних закладах ііі - і v рівнів акредит Бережнюк Н.А. Нп 2016 15
11808 Технологія виробництва продукції свинарства робочий зошит для лабораторно-практичних занять для студентів денної та заочної форми навчання напрямку підготовки 6.090102-«твіппт» Гуцол Н.В. Мв 2016 262
11803 Програма навчальної дисципліни Технологія виробництва продукції тваринництва для студентів галузі знань 13 Механічна інженерія, спеціальність 133 Галузеве машинобудування. Огороднічук Г.М., Кучерявий В.П. Нп 2016 41
11802 Програма навчальної дисципліни Технологія виробництва продукції тваринництва для студентів галузі знань 07 Управління та адміністрування, спеціальність 074 Публічне управління та адміністрування Огороднічук Г.М., Кучерявий В.П. Нп 2016 42
11801 Програма навчальної дисципліни Технологія виробництва продукції тваринництва для студентів галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальність 051 Економіка. Огороднічук Г.М., Кучерявий В.П. Нп 2016 0
11737 Особливості використання білкових речовин при виробництві варених ковбасних виробів в умовах пп фірми «зерно» Войнова Інна Анатоліївна FF 2016 8
11723 Вплив згодовування пребіотичних препаратів на продуктивність відгодівельного молодняку свиней ГАЗДА П.С. FF 2016 11
11699 Дослідження згодовування пребіотичного препарату дійному стаду корів. Білоконь Т.А. FF 2016 10
11620 Резерви збільшення виробництва свинини в ПП «Колос-Лан» Піщанського району. Герцун Анна Василівна. FF 2016 10
11619 Удосконалення елементів технології відгодівлі великої рогатої худоби в СФГ «Прогрес» «Віа» Козятинського району М.В. Путь FF 2016 8
11583 Виробництво продукції бджільництва та заходи щодо його підвищення в СТОВ «Писарівка» Ямпільського району Черемисін Валентин Валентинович FF 2016 10
11577 Підвищення продуктивних якостей курей батьківського стада в ТОВ «Поділлякорсервіс» Тиврівського району Кринчуковський Сергій Вікторович FF 2016 7
11575 Технологічні аспекти вирощування ремонтних телиць та їх удосконалення у дг «артеміда» м. калинівка Рикун О.В. FF 2016 15
11533 Особливості технологічних елементів виробництва молока та їх удосконалення у свк «маяк» козятинського району Аннікова Н. М. FF 2016 7
11528 Технологічні особливості виробництва свинини в агрофірмі «джулинка» з подальшою переробкою на м'ясопереробному підприємстві Борсук М.О. FF 2016 6
11524 Технологія виробництва молока та шляхи підвищення її ефективності в ТОВ «Хлібодар» Погребищенського району Поляковська Н. FF 2016 10
11519 Розробка технологічного процесу виробництва свинини в умовах дослідного господарства чернятинського коледжу внау Уманець Роман Вікторович FF 2016 5
11505 Напрями вдосконалення виробництва свинини в умовах ТОВ «Субекон» смт. Сутиски Прусак Людмила Вікторівна FF 2016 10
11500 Удосконалення технології виробництва м’яса курчат-бройлерів в ТОВ «Вінницька птахофабрика» Андрієць Лілія Василівна FF 2016 15
11466 Розробка заходів покращання технології виробництва продукції вівчарства в ФГ «Хорс - КЛМ» Житомирської області Делятинчук Ірина Володимирівна FF 2016 13
11429 Удосконалення технології вирощування ремонтного молодняку великої рогатої худоби в умовах тов «світанок» бершадського району Крошка О.О. FF 2016 12
11121 Особливості технологічних елементів виробництва продукції перепелівництва в ТОВ «Органік плюс» м. Вінниця Доскоч О.А. FF 2016 19
11105 Удосконалення технологічного процесу виробництва молока у ФГ «Слобіцьке» Шаргородського району В.А. Гуцол FF 2016 5
11067 Організація вирощування курчат-бройлерів у дг «корделівське» калинівського району Бенедюк Назарій Ігорович FF 2016 10
11064 Удосконалення технології виробництва харчового яйця у ТОВ «Органік Плюс» м Вінниця. Сергеєва Вікторія Василівна. FF 2016 6
11057 Покращення технології виробництва свинини та її переробки в стов «маяк» калинівського району Карбівський Ю.Ю. FF 2016 5
11045 Удосконалення технології виробництва свинини в умовах ТОВ "Богатир" Муровано-Куриловецького району Коваль Анатасія Анатоліївна FF 2016 6
11044 Тeхнологічний проeкт виробництва м’яса гусeй в ФГ “Пляхівське” Козятинського району. Корніюк Богдан Валерійович. FF 2016 9
11028 Розробка заходів підвищення молочної продуктивності корів в СТОВ «Україна» Іллінецького району Житник А.В. FF 2016 22
11023 Удосконaлення технології інкубувaння яєць курей в ТОВ «Гaйсинськa інкубaторно-птaхівничa стaнція». Коровінська Ольга Василівна FF 2016 5
11022 Технологічний проект виробництва м’яса гусей в умовах СТОВ «Вернигородоцьке» Козятинського району Корніюк Валентина Олександрівна FF 2016 8
11021 Технологічний проект виробництва м’яса курчат-бройлерів в ПАТ «Птахокомбінат Бершадський» Бершадського району Рогозянський Олександр Анатолійович FF 2016 9
11014 Технологічний проект виробництва м’яса гусей в ФГ «Велес Віта» с. Попелюхи Мурованокуриловецького району Бурковська Н.С. FF 2016 13
10996 Удосконалення технології виробництва свинини у сфг «оріон» чернівецького району з подальшою її переробкою Гасич Олександр Олексійович FF 2016 12
10995 Покращення технології виробництва молока в умовах ПСОП «Дружелюбівське» Калинівського району. Козловський Павло Леонідович. FF 2016 10
10994 Шляхи збільшення виробництва свинини в умовах ДП ДГ «Артеміда» Калинівського району. Бочко Дмитро Юрійович FF 2016 14
10990 Шляхи покращення технології вирощування курей в умовах тов «світанок» бершадського району з подальшою її переробкою на м’ясопереробному підприємстві Топоровська О.О. FF 2016 9
10943 Опорний конспект лекцій "Сучасні методи наукових досліджень в тваринництві"для магістрів за спеціальністю 8.09010201 "ТВіППТ" Льотка Г.І. Окл 2016 16
10902 Словник-довідник з основ фахової діяльності для студентів напряму підготовки 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Бережнюк Н. А., Царук Л.Л. С 2016 3
10901 Основи фахової діяльності «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Навчальний посібник для практичних занять Бережнюк Н.А., Скоромна О. І. Нп 2016 191
10784 Кролівництво і звірівництво. Метод ичні вказівки до виконання практичних занять для студентів заочної форми навчання за напрямком підготовки 6 .090 102 ТВіППТ за напрямом 0902 „Сільське господарство і лісництво‖ Кучерявий В.П., Трачук Є.Г. Мв 2016 28
10783 Кролівництво і звірівництво. Метод ичні вказівки до виконання лабораторних занять для студентів денної форми навчання за напрямком підготовки 6.090 102 ТВіППТ за напрямом 0902 „Сільське господарство і лісництво‖ Трачук Є.Г. Мв 2016 12
10506 Методичні вказівки для лабораторних занять з дисципліни "Технологія виробництва молока і яловичини" для студентів денної форми навчання за напрямом підготовки 6. 090 102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Вознюк О.І., Скоромна О.І. Мв 2016 171
10444 ПРОГРАМА фахового іспиту до вступу в аспірантуру із спеціальності 204 «Технології виробництва та переробки продукції тваринництва» Скоромна О.І., Кучерявий В. П. ; Гуцол А.В. ; Вознюк О.І., , Гуцол Н.В., Царук Л.Л., , Овсієнко С.М. Пвф 2016 2
10339 Методичні вказівки з організації та проведення державного екзамену освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.090102 – «технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» для студентів денної і заочної форм навчання Скоромна О. І., Кучерявий В. П., Гуцол А. В., Власенко В. В., Польовий Л. В., Гуцол Н. В., Льотка Г. І., Спірін А. В., Журенко Ю. І. Мв 2016 2
10279 Загально-технологічна практика з виробництва продукції тваринництва (методичні вказівки та програма) для підготовки фахівців окр "бакалавр" напряму підготовки 6.090102 "технологія виробництва і переробки продукції тваринництва" Скоромна О. І., Власенко В. В., Гуцол А. В., Кучерявий В. П., Польовий Л. В., Гуцол Н. В. Мв 2016 5
10277 Спеціально-технологічна (професійна) практика. Програма і методичні вказівки для підготовки фахівців окр "спеціаліст" за спеціальністю 7.09010201 "технології виробництва і переробки продукції тваринництва" Скоромна О. І., Власенко В. В., Гуцол А. В., Кучерявий В. П., Польовий Л. В., Гуцол Н. В. Мв 2016 3
10276 Спеціально-технологічна (професійна) практика. Програма і методичні вказівки для підготовки фахівців окр "магістр" за спеціальністю 8.09010201 "технології виробництва і переробки продукції тваринництва" Скоромна О. І., Власенко В. В., Гуцол А. В., Кучерявий В. П., Польовий Л. В., Гуцол Н. В. Мв 2016 3
10214 Дослідження ефективності використання пребіотичного препарату на молочну продуктивність дійного стада корів Я.В. Сторожук FF 2016 13
10203 Обґрунтування ефективності використання молочнокислих бактерій в годівлі корів та молодняку великої рогатої худоби В.В. Зеленецька FF 2016 4
10202 Вивчення впливу нової кормової добавки на перетравність основних поживних речовин молодняку свиней Ю.В. Ільницька FF 2016 7
10188 Вплив бактеріального препарату на структури шлунково-кишкового тракту молодняку свиней К.М. Кошельник FF 2016 7
10187 Ефективність використання пребіотичного препарату в годівлі ранньовідлученого молодняку свиней І.Г. Охрімов FF 2016 5
10068 Вплив пробіотика на органолептичні показники свинини Трачук Є.Г. С 2015 842
10003 Технологія виробництва продукції тваринництва. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів денної форми навчання за напрямом 6.100102 «Процеси, машини та обладнання агропромислового вирорбництва» Огороднічук Г.М., Балух Н.М. Мв 2015 0
10002 Тваринництво. Методичні вказівки з вивчення та самостійної підготовки студентів агрономічного факультету напряму підготовки 6.090101 «Агрономія» (заочної форми навчання) Бережнюк Н. А. Мв 2016 0
10001 Тваринництво. Методичні вказівки до самостійної роботи. 6.090101 "агрономія", денна форма навчання Бережнюк Н.А. Мв 2016 2
10000 Словник окремих спеціальних понять і термінів з конярства для студентів напряму підготовки 6. 090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Л.І. Постернак С 2016 10
9999 Методичні вказівки до виконання курсових робіт для студентів денної та заочної форми навчання "Енергозберігаючі технології виробництва продукції тваринництва" Л.І. Постернак, Т.Л. Голубенко Мв 2016 12
9998 Програма з дисципліни "Технологія виробництва харчових яєць" для фахівців 7.09010201 "ТВіППТ" зі сеціалізації "Птахівництво" Кучерявий В.П., Царук Л.Л. Нп 2016 1
9997 Методичні вказівки до лабораторних робіт з "Технології виробництва продукції бджільництва" для студентів напряму підготовки 6.090102 "ТВіППТ" Царук Л.Л., Разанова О.П. Мв 2016 98
9995 Програма з дисципліни "Технологія виробництва м'яса птиці" для фахівців ОКР "Спеціаліст" спеціальності 7.09010201 "ТВіППТ" зі спеціалізації "Птахівництво" Кучерявий В.П., Царук Л.Л. Нп 2016 2
9994 Технологія вирлобництва продукції птахівництва. Навчальний практикум для студентів напряму підготовки 6.090102 "ТВіППТ" Царук Л.Л., Овсієнко С.М., Діхтярук Н.С. П 2016 7
9993 Основи тваринництва. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів денної форми навчання за напрямком підготовки 6.09020 «Водні біоресурси та аквакультура» Скоромна О.І., Трачук Є.Г. Мв 2016 62
9992 Основи тваринництва. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів денної форми навчання за напрямком підготовки 6. 051701 « Харчові технології та інженерія » Скоромна О.І., Трачук Є.Г. Мв 2016 171
9991 Господарсько-біологічні особливості птиці. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР "Спеціаліст" спеціальності 7.09010201 "ТВіППТ" зі спеціалізації "Птахівництво" Царук Л.Л., Овсієнко С.М. Нп 2016 5
9990 Технологія виробництва продукції вівчарства . П рограма навчальної дисципліни для пі дготовки фахівців ОКР «Бакалавр» напряму 6.090 102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» у вищих навчальних закладах ІІ - ІV рівнів а Кучерявий В.П., Овсієнко С.М. Нп 2016 29
9941 Методика науков их досліджень . Ме тодичні вказівки з організації самостійної роботи студент ів заочної форми навчання напряму підготовки 6.090102 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” Льотка Г.І. Мв 2016 15
9940 Методика наукових досліджень . Ме тодичні вказівки з організації самостійної роботи студент ів денної форми навчання напряму підготовки 6.090102 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” Льотка Г.І. Мв 2016 24
9939 Методика наукових досліджень . Методичні вказівки для проведення лабораторних занять студентами денної форми навчання напряму підготовки 6.090102 “Технологія виробництва і переробки прод укції тваринництва” Льотка Г.І. Мв 2016 66
9938 Методика наукових досліджень . Методичні вказівки для проведення практичних занять студентами заочної форми навчання напряму підготовки 6.090102 “Технологія виробництва і переробки проду кції тваринництва” Льотка Г.І. Мв 2016 43
9880 Масло рапсовое в комбикормах для бычков на откорме В.Ф. Радчиков, Т.Л. Сапсалёва, Т.Л. Голубенко, Р.Д. Шорец, Н.В. Пилюк, В.А. Голубицкий С 2015 688
9879 Масло рапсовое в кормлении бычков В.Ф. Радчиков, Т.Л. Сапсалёва, Т.Л. Голубенко Суз 2015 776
9850 Вплив пребіотичного препарату на перетравність ранньовідлученого молодняку свиней Мельник М.О. FF 2015 7
9257 Спосіб переведення молочних корів з прив’язного утримання на безприврив’язне (Пат. на корисну модель № 86506) Вознюк О. І. Пнк 2013 476
9255 Використання пробіотика «ентеро-актив» у годівлі перепелів порди фараон Чудак Р.А., Скоромна О.І., Вознюк О.І. С 2013 555
9254 Яєчна продуктивність та забійні показники перепілок-несучок за згодовування екстракту ехінацеї блідої Сметанська І. М., Чудак Р.А., Вознюк О.І.. С 2014 853
9253 Ефективність використання пробіотика у годів перепелів Чудак Р, А., Подолян Ю. М., Вознюк О.І. С 2014 768
9249 Влияние пробиотика Энтеро-актив на экзокринные железы откормочного молодняка свиней Трачук Е.Г. Суз 2015 441
9237 Продуктивність та якість яєць перепелів за згодовування вітамінів Чудак Р.А., Вознюк О.І., Камінний В.П. С 2014 504
9073 Спеціалізоване м’ясне скотарство. Опорний конспект лекцій для студентів факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва (спеціальність 8.09010201 «ТВіППТ»). Льотка Г.І. Окл 2015 39
8558 Словник окремих спеціальних понять і термінів з системи промислових технологій АПК для студентів напряму 6.030601 “ Менеджмент організацій ” Постернак Л.І., Голубенко Т.Л. С 2015 2
8530 Основи тваринництва. Методичні вказівки для лабораторно-практичних занять студентів напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» Бережнюк Н. А. Мв 2015 48
8477 Комунікації в рибогосподарських колективах Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами факультету ТВІППТ спеціальність 8.09020102 "Аквакультура" Марценюк Н. О. Мв 2015 19
8476 Селекція об'єктів рибництва. Методичні вказівки для лабораторних робіт магістрів денної форми навчання за спеціальністю 8.090 201 02 "Аквакультура" Бех В. В., Марценюк В. П. Мв 2015 1
8475 Селекція об'єктів рибництва. Методичні вказівки для самостійної роботи магістрів денної форми навчання за спеціальністю 8.090 201 02 "Аквакультура" Бех В. В., Марценюк В. П. Мв 2015 0
8474 Новітні технології у аквакультурі. Методичні вказівки для лабораторних робіт магістрів денної форми за спеціальності 8.090201 "аквакультура" Пекарський А.В., Марценюк В.П. Мв 2015 11
8473 Новітні технології у аквакультурі. Методичні вказівки для самостійної роботи магістрів денної форми за спеціальності 8.090201 "аквакультура" Пекарський А.В., Марценюк В.П. Мв 2015 9
8453 Словник-довідник з основ тваринництва для студентів напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» Бережнюк Н. А. Мв 2015 0
8404 Енергозберігаючі технології виробництва продукції тваринницва. Навчальна програма для підготовки фахівців зі спеціальності: 7.09010201 “ Технології виробництва і переробки продукції тваринництва ” Постернак Л.І., Голубенко Т.Л. Нп 2015 663
8385 Основи т варинництв а . П рограма навчальної дисц ипліни напряму підготов ки 6.0 517 01 « Харчові технології та інженерія » у аграрних вищих навчальних закладах ІІІ - І V рівнів акредитації Бережнюк Н.А. Нп 2015 2
8384 Перспективні технології у птахівництві . П рограма навчальної дисципліни спеціальності 7 .09010 2 01 «Т ехнології виробництва і переробки продукції тваринництва » у аграрних вищих навчальних закладах ІІІ - І V рівнів акредитації Бережнюк Н.А. Нп 2015 2
8225 Сучасні методи досліджень у тваринництві. Методичні вказівки до практичних занять для магістрів за спеціальністю 8.09010201 - «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва» Мазуренко М.О., Гуцол А.В., Гуцол Н.В. Мв 2015 25
8224 Сучасні методи досліджень у тваринництві Методичні вказівки для самостійної роботи магістрів за спеціальністю 8.09010201 «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва» Мазуренко М. О., Гуцол А. В., Гуцол Н. В. Мв 2015 1
8176 Програма вступного фахового випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за спеціальністю 7.09010201 «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва» Скоромна О.І., Польовий Л.В., Власенко В.В., Гуцол А.В., Кучерявий В.П., Пвф 2015 0
8130 . Технологія виробництва продукції птахівництва. Методичні вказівки до проведення практичних занять для студентів заочної форми навчання факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва за напрямом підготовки 6.090 102 «ТВіППТ» Царук Л.Л., Діхтярук Н.С. Мв 2014 1
8121 Технологія виробництва продукції вівчарства. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт студентами факультету ТВіППТ за напрямом пілготовки 6.090102 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” Овсієнко С.М. Мв 2014 129
8120 Конярство. Конспект лекцій для студентів факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва (напрям підготовки 6.090102 «ТВіППТ»). Льотка Г.І. Окл 2014 64
8093 «Профілактика хвороб тварин» програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців в аграрних вищих навчальних закладах ІІІ - ІV рівнів акредитації з напрямку підготовки 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» «Бакалавр» Безсмертний В.М., Березовський І.В. Нп 2014 1
8053 Ефективність згодовування пребіотичного препарату Пребіолакт різновіковому молодняку свиней. Науково-практичні рекомендації. Бойчук В.М., Кучерявий В.П. Мв 2014 5
8052 Ефективність використання пробіотичного препарату Пробіолакт у раціонах різновікового молодняку свиней. Науково-практичні рекомендації Бойчук В.М., Кучерявий В.П. Мв 2014 2
8031 Технологія виробництва продукції тваринництва. Методичні вказівки до проведення та виконання практичних занять для студентів факультету механізації сільського господарства Спеціальність 7.05050312 «Машині та обладнання сільськогосподарського виробництва». Огороднічук Г.М., Балух Н.М. Мв 2014 1
8030 Технологія виробництва продукції тваринництва. Методичні вказівки до проведення та виконання лабораторних занять для студентів факультету механізації сільського господарства Спеціальність 7.05050312 «Машині та обладнання сільськогосподарського виробництва» Огороднічук Г.М., Балух Н.М. Мв 2014 0
8001 Структурно-логічна схема спеціальність 8.09010201 ТВіППТ ОКР Магістр Факультет ТВіППТ Д 2014 705
8000 Структурно-логічна схема напрям підготовки 6.090201 "Водні біоресурси та аквакультура" Д 2014 410
7997 Структурно-логічна схема спеціальність 7.09010201 ТВіППТ ОКР Спеціаліст Деканат факультету ТВіППТ Д 2014 405
7996 Структурно-логічна схема напрям підготовки 6.090102 ТВіППТ ОКР Бакалавр Деканат факультету ТВіППТ Д 2014 449
7995 Структурно-логічна схема магістерської підготовки 8.09020102 "Аквакультура" Кафедра годівлі с.г. тварин та водних біоресурсів Д 2014 401
7994 Структурно-логічна схема напрям підготовки 6.051701 "Харчові технології та інженерія" Кафедра харчових технологій та інженерії Д 2014 470
7856 Технологія виробництва продукції свинарства. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів заочної форми навчання за напрямком підготовки 6.090102 - Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва ОКР «Бакалавр» Мазуренко М. О., Гуцол Н. В., Фабіянська О. Л. Мв 2014 38
7841 Словник-довідник зооінженерних термінів з дисципліни «Спеціалізоване м´ясне скотарство» (частина 2) для студентів факультету технологія виробництва і переробки продукції тваринництва, спеціальність: 7.09010201 та 8.09010201 «ТВіППТ». Мазуренко М.О., Льотка Г.І. С 2014 1
7812 Методичні вказівки до виконання і оформлення дипломних робіт студентами денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня 7.09010201 «Спеціаліст». Скоромна О.І., Мазуренко М.О., Гуцол А.В, Бережнюк Н.А., Гуцол Н.В., Льотка Г.І. Мв 2014 8
7798 Звіт-щоденник з виробничої практики Напрям підготовки 6.090102– «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Скоромна О.І., Мазуренко М.О., Гуцол А.В., Польовий Л.В., Бережнюк Н.А., Гуцол Н.В., Мв 2014 22
7797 Звіт-щоденник з виробничої практики ОКР Магістр. Спеціальність 8.09010201– «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва». Скоромна О.І., Мазуренко М.О., Гуцол А.В., Польовий Л.В., Бережнюк Н.А., Гуцол Н.В., Мв 2014 15
7796 Звіт-щоденник з виробничої практики ОКР Спеціаліст. Спеціальність 7.09010201– «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва». Скоромна О.І., Мазуренко М.О., Гуцол А.В., Польовий Л.В., Бережнюк Н.А., Гуцол Н.В., Мв 2014 5
7670 Методичні вказівки до виконання і оформлення випускних робіт спеціальності 8.09010201 – Технології виробництва і переробки продукції тваринництва освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» Скоромна О. І., Мазуренко М. О., Гуцол А. В., Бережнюк Н. А., Гуцол Н. В., Мв 2014 13
7529 Програма вступного фахового випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за напрямом підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» Скоромна О.І., Польовий Л.В., Власенко В.В., Чудак Р.А., Гуцол А.В., Кучерявий В.П., Бережнюк Н.А., Пвф 2014 1
7528 Програма вступного фахового випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за спеціальністю 7.09010201 «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва» Скоромна О.І., Польовий Л.В., Власенко В.В., Чудак Р.А., Гуцол А.В., Кучерявий В.П., Бережнюк Н.А., Пвф 2014 1
7527 Програма вступного фахового випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за напрямом підготовки 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Скоромна О.І., Польовий Л.В., Власенко В.В., Чудак Р.А., Гуцол А.В., Кучерявий В.П., Бережнюк Н.А., Пвф 2014 2
7526 Програма вступного фахового випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за напрямом підготовки 6.090201 «Водні біоресурси та аквакультура» Скоромна О.І., Польовий Л.В., Власенко В.В., Чудак Р.А., Гуцол А.В., Марценюк Н.О., Кучерявий В.П., Бережнюк Н.А., Пвф 2014 1
7525 Програма вступного фахового випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за спеціальністю 8.09010201 «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва» Скоромна О.І., Польовий Л.В., Власенко В.В., Чудак Р.А., Гуцол А.В., Кучерявий В.П., Бережнюк Н.А., Пвф 2014 1
7518 Технологія виробництва харчових яєць. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва ( спеціальність 7. 090 10201 « ТВіППТ», спеціалізація «Птахівни Царук Л.Л. Мв 2014 1
7517 Технологія виробництва м’яса птиці. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва ( спеціальність 7. 090 10201 « ТВіППТ», спеціалізація «Птахівницт Царук Л.Л. Мв 2014 1
7375 Технологія виробництва продукції птахівництва. Методичні вказівки до виконання курсових проектів з розділу «Технологія виробництва інкубаційних яєць птиці різних видів» зі спеціальності 7. 090 102 «ТВіППТ» за напрямом підготовки 6. 090 102 «ТВіППТ». Царук Л. Л., Діхтярук Н.С. Мв 2014 6
7374 Кролівництво і звірівництво. Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання напрямку підготовки 6.090102 – «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Гуцол Н. В. , Фабіянська О. Л. Мв 2014 1
7373 «Конярство» Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва (напрям підготовки 6. 090102 «ТВіППТ»). Льотка Г.І. Мв 2014 25
7372 «Спеціалізоване м'ясне скотарство». Методичні вказівки до практичних занять студентами заочної форми навчання факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва (спеціальність 8. 09010201 ТВіППТ). Льотка Г.І., Фабіянська О.Л. Мв 2014 15
7371 Методичні вказівки до виконання самостійних робіт з дисципліни «Спеціалізоване м'ясне скотарство» для студентів заочної форми навчання факультету ТВ і ППТ спеціальність 8 .09010201 Льотка Г.І. Мв 2014 8
7370 Методичні вказівки до виконання самостійних робіт з дисципліни «Спеціалізоване м'ясне скотарство» для студентів денної форми навчання факультету ТВ і ППТ спеціальність 8 .09010201 Льотка Г.І. Мв 2014 15
7140 Технологія виробництва харчових яєць. Методичні вказівки до проведення лабораторних занять для студентів факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва із спеціальності 7. 090 10201 «ТВіППТ» зі спеціалізації «Птахівництво» Царук Л. Л. Мв 2013 3
7137 Технологія виробництва молока і яловичини. Методичні вказівки для лабораторних занять студентів денної форми навчання за напрямом 6.090 102 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва”. Скоромна О.І., Вознюк О.І. Мв 2013 102
7136 Технологія виробництва молока і яловичини. Методичні вказівки для виконання курсових проектів для студентів денної форми навчання із напрямку підготовки 6.090102 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва”. Вознюк О.І., Скоромна О.І. Мв 2013 110
7091 Молочна продуктивність вівцематок різних генотипів В. І. Похил, Л. О. Литвищенко С 2010 506
7062 Одержання маточного молочка за способу неповного осиротіння бджолиних сімей А. Видрик С 2010 536
6964 Наскрізна програма самостійної роботи студентів факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва ВНАУ напрям підготовки – 6.051701 „Харчові технології та інженерія” Освітньо-кваліфікаційного рівня “БАКАЛАВР” Скоромна О. І., Власенко В. В., Фаріонік Т. В., Бережнюк Н. А., Гуцол Н. В., Нп 2013 2
6931 Технологія виробництва м’яса птиці Методичні вказівки до проведення лабораторних занять для студентів факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва із спеціальності 7. 090 10201 «ТВіППТ» зі спеціалізації «Птахівництво» Царук Л. Л. Зотько М.О. Мв 2013 2
6930 Наскрізна програма практик студентів факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва ВНАУ Освітньо-кваліфікаційних рівнів “БАакалавр”, “Спеціаліст”, “Магістр” Скоромна О.І., Власенко В.В., Польовий Л.В., Гуцол А.В., Чудак Р.А., Бережнюк Н.А. , Царук Л.Л., ЗотькоМ.О., Нп 2013 7
6929 Наскрізна програма практики студентів факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” напрям підготовки - 6.051701 «Харчові технології та інженерія» Скоромна О. І.,Власенко В. В., Бігун П. П., Бережнюк Н. А., Гуцол Н. В., Нп 2013 4
6928 Наскрізна програма практик студентів факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” напрям підготовки - 6.090201 «Водні біоресурси та аквакультура» Скоромна О. І., Гуцол А. В., Марценюк Н. О., Бережнюк Н. А., Гуцол Н. В., Нп 2013 7
6927 Наскрізна програма самостійної роботи студентів факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва ВНАУ Освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр", "Спеціаліст", "Магістр" Скоромна О.І., Бережнюк Н.А., Гуцол А.В., Польовий Л.В., Власенко В.В., Чудак Р.А., Гуцол Н.В. Нп 2013 13
6880 Вплив якості бджолиного гнізда на питому активність радіонуклідів та концентрацію важких металів у меді С. Ф. Разанов, О. І. Вознюк, Н. А. Бережнюк, М. П. Серебряков С 2013 558
6866 Ген каппа-казеина как маркер в селекции крупного рогатого скота красной белорусской породной группы Л. А. Танана, Т. И. Епишко, В. В. Пешко С 2013 630
6862 Породи та порідні групи малолускатих коропів В. П. Марценюк, А. В. Гуцол С 2013 1582
6861 Ефективність підбору чистопородних голштинських бугаїв-плідників до корів української чорно-рябої молочної породи Д. М. Кучер С 2013 742
6859 Розведення риби в інкубаційних апаратах замкнутого циклу із стабілізацією температурних режимів води Ю. І. Журенко, С. Г. Похвалюк С 2013 863
6858 Генезис липованської червоної острівної худоби Ю. В. Гузєєв, М. П. Демчук, О. М. Волошкевич, Д. Т. Вінничук С 2013 801
6857 Технологія виробництва молока у СТОВ «Агроко» І. В. Гончаренко, О. М. Очколяс, А. В. Батир С 2013 686
6842 Питома активність 90sR у продукції бджільництва, виробленій на території Полісся С. Ф. Разанов С 2013 527
6835 Молекулярно-генетична диференціація бугаїв-плідників за генами, асоційованими із господарськи корисними ознаками Р. В. Ставецька С 2013 627
6834 Оцінка шкіряної сировини бугайців молочних порід О. І. Петрова, Г. І. Калиниченко, О. А. Коваль С 2013 575
6833 Оцінка корів-первісток за особливостями росту і розвитку В. В. Першута С 2013 786
6832 Якісні показники молок білого амура при різних способах відтворення С. О. Мушит, Ю. Ю. Храновська С 2013 527
6830 Оцінка внутрішньопородної мінливості української м’ясної породи свиней за локусами мікросателітів ДНК С. І. Луговий С 2013 575
6817 Використання моделі П. Вуда для апроксимації лактаційних кривих корів різних класів розподілу Є. В. Баркарь С 2013 592
6800 Хімічний склад м"яса качок при вирощуванні на радіоактивно забруднених територіях С. П. Ковальова С 2013 767
6795 Вплив кількості виведених генерацій бджіл у стільниках на концентрацію важких металів у меді С. Ф. Разанов С 2013 524
6794 Вплив вапнування ґрунтів на концентрацію Zn і Cu у бджолиному обніжжі та перзі С. Ф. Разанов, Т. В. Марчак, В. В. Швець С 2013 564
6793 Розвиток бджолиних сімей за виробництва бджолиного обніжжя та перги С. Ф. Разанов, Г. В. Гуцол С 2013 563
6788 Оцінка ефективності рибних господарств Вінниччини Н. О. Марценюк С 2013 578
6787 Шляхи розвитку галузі тваринництва в Україні Н.І. Бурлака, Т. Д. Романенко С 2013 683
6785 Відтворювальна здатність корів голштинської породи в умовах степу України Л. В. Годованець, Ю. В. Гузєєв С 2013 742
6778 Молоко і молочні продукти. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.090 102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» ОКР «Бакалавр». Новаленко Н.О Мв 2013 40
6777 Молоко і молочні продукти. Методичні вказівки до лабораторних занять студентам денної форми навчання напряму підготовки 6.090 102 "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва Власенко В.В. Новаленко Н.О. Мв 2013 22
6689 Оцінка ефективності індексів материнської продуктивності свиней О. М. Церенюк, А. І. Хватов, Т. А. Стрижак С 2010 675
6688 Оцінка дочок і ровесниць за спадковістю тривалості тільності О. А. Пікула С 2010 417
6686 Організація доїння молочних корів у доїльному залі «паралель 2×14» І. В. Ковальчук, О. Л. Пасічник, Н. В. Рибій С 2010 559
6685 Молочна продуктивність корів різної стресостійкості М. О. Зотько, Л. М. Рябчук, О. А. Антохова С 2010 525
6679 Динаміка живої маси кролів при використанні мікроелементних добавок І. В. Левицький, В. А. Бурлака С 2010 493
6099 Спеціалізоване м’ясне скотарство. Методичні вказівки і завдання для виконання лабораторних робіт для студентів факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва із спеціальності 8.090102 “Технологія виробництва і переробки продукції тва Кулик М.Ф., Льотка Г.І. Фабіянська О.Л., Мв 2013 16
6098 Словник-довідник зооінженерних термінів з дисципліни «Спеціалізоване м´ясне скотарство» (частина 1) для студентів факультету технологія виробництва і переробки продукції тваринництва, спеціальність: 7.090102 та 8.090102 «ТВіППТ». Скоромна О.І., Царук Л.Л., Овсієнко С.М., Льотка Г.І. С 2013 5
6097 Свинарство. Навчально-методичний посібник для підготовки бакалаврів, спеціалістів, магістрів Гуцол А. В., Мазуренко М. О., Гуцол Н. В., Фабіянська О. Л. Нп 2013 15
6096 Технологія виробництва продукції бджільництва. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання із напряму підготовки 6.090102“Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва”. Разанов С.Ф., Разанова О.П. Мв 2013 5
6095 Технологія виробництва продукції бджільництва. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання із напряму підготовки 6.090102“Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” Разанов С.Ф., Разанова О.П. Мв 2013 1
6094 Технологія виробництва яловичини. Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів денної форми навчання напрямку підготовки 6.090102 – «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Гуцол Н. В. , Гуцол А. В., Фабіянська О. Л. Мв 2013 4
6005 Технологія виробництва м’яса птиці Методичні вказівки до виконання курсових проектів для студентів факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва із спеціальності 7. 090 102 «ТВіППТ» зі спеціалізації «Птахівництво» Царук Л. Л. Мв 2013 2
5731 Технологія виробництва молока. Методичні вказівки для виконання курсових проектів для студентів денної форми навчання із напрямку підготовки 6.090102 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва”. Вознюк О.І., Скоромна О.І. Рз 2013 0
5685 Програма вступного фахового випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за напрямом підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» Скоромна О.І., Польовий Л.В., Власенко В.В., Чудак Р.А., Постернак Л.І., Кучерявий В.П., Бережнюк Н.А., Пвф 2013 0
5684 Програма вступного фахового випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за спеціальністю 7.09010201 «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва» Скоромна О.І., Польовий Л.В., Власенко В.В., Чудак Р.А., Постернак Л.І., Кучерявий В.П., Бережнюк Н.А., Пвф 2013 0
5683 Програма вступного фахового випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за напрямом підготовки 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Скоромна О.І., Польовий Л.В., Власенко В.В., Чудак Р.А., Постернак Л.І., Кучерявий В.П., Бережнюк Н.А., Пвф 2013 0
5681 Програма вступного фахового випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за спеціальністю 8.09010201 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Скоромна О.І., Польовий Л.В., Власенко В.В., Чудак Р.А., Постернак Л.І., Кучерявий В.П., Бережнюк Н.А., Пвф 2013 0
5668 Технологія виробництва молока. Методичні вказівки до виконання практичних занять для студентів заочної форми навчання напрямку підготовки 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Скоромна О.І., Овсієнко С.М. Мв 2013 4
5662 «Спеціалізоване м'ясне скотарство» Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва (спеціальність 7. 090 102 ТВіППТ). Льотка Г.І, Фабіянська О.Л. Мв 2013 1
5661 . «Спеціалізоване м'ясне скотарство» Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами заочної форми навчання факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва (спеціальність 7. 090 102 ТВіППТ). Льотка Г.І, Фабіянська О.Л. Мв 2013 0
5660 «Спеціалізоване м'ясне скотарство» Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва (спеціальність 7. 090 102 ТВіППТ) Льотка Г.І, Фабіянська О.Л. Мв 2013 0
5640 Технологія виробництва продукції свинарства робочий зошит для лабораторно-практичних занять для студентів денної форми навчання напрямку підготовки 6.090102-«ТВіППТ» Гуцол А. В., Мазуренко М. О., Гуцол Н. В., Фабіянська О. Л. Рз 2013 9
5575 Поєднуваність свиней зарубіжного походження за відгодівельними ознаками Б. Шаферівський С 2012 515
5574 Формування молочної продуктивності корів центрального зонального типу української червоної молочної породи залежно від особливостей їх утробного розвитку О. В. Черемисова, Н. І. Крамар С 2012 564
5570 Аналіз тривалості господарського використання голштинської худоби різних ліній в умовах ПрАТ «АГРО-СОЮЗ» О. Ю. Сметана, І. А. Галушко С 2012 583
5569 Хімічний склад яєць курей-несучок різних кросів зарубіжної селекції В. М. Радюк С 2012 424
5566 Використання різних доїльних установок у виробництві молока Л. В Польовий, К. Ю. Коба, О. Л. Польова С 2012 599
5563 Характеристика господарськи корисних якостей корів української чорно-рябої молочної породи різних генотипів та їх відповідності параметрам тварин молочного типу С. П. Омелькович, Д. В. Лісогурська С 2012 498
5558 Молочна продуктивність корів голштинської породи залежно від тривалості їх сервіс-періоду Л. В. Карлова С 2012 551
5557 Прогнозування довічної молочної продуктивності корів української чорно-рябої молочної породи І. А. Іванов, С. П. Маленівська С 2012 599
5556 Вплив тривалості сервіс-періоду на виробництво продукції скотарства в умовах Вінницького району М. О. Зотько, В. П. Невінський С 2012 415
5510 Спеціалізоване м’ясне скотарство / Програма нормативної навчальної дисципліни для підготовки студентів за спеціальністю 7.090102 – „ТВіППТ” Скоромна О.І., Льотка Г.І., Нп 2012 1
5509 Спеціалізоване м’ясне скотарство / Програма нормативної навчальної дисципліни для підготовки студентів за спеціальністю 8.090102 – „ТВіППТ” Скоромна О.І., Кулик М.Ф., Льотка Г.І. Нп 2012 9
5481 Технологія виробництва молока. Методичні вказівки до виконання курсових проектів для студентів заочної форми навчання напрямку підготовки 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Скоромна О.І., Овсієнко С.М. Мв 2012 2
5370 Технологія виробництва продукції свинарства. Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів денної форми навчання напрямку підготовки 6.090102 – «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Гуцол А.В., Мазуренко М.О., Гуцол Н.В., Фабіянська О.Л. Мв 2012 11
5338 Технологія виробництва продукції птахівництва. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва (напрям підготовки 6. 090 102 ТВіППТ) Царук Л.Л., Діхтярук Н.С. Мв 2012 1
5337 Технологія виробництва продукції птахівництва. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва (напрям підготовки 6. 090 102 ТВіППТ) Царук Л.Л., Діхтярук Н.С. Мв 2012 7
5205 Die rolle der viehwirtschaft in unserem leben  Mykoljuk O.P.,  Palamartschuk A.W. Тд 2012 238
5077 Перспективні технології виробництва у тваринництві. Мазуренко М. О., Гуцол А. В. Нп 2012 6
5076 Сучасні методи досліджень у тваринництві Мазуренко М. О., Гуцол А. В. Нп 2012 4
5075 Технологія виробництва молока. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання із напрямку підготовки 6.090 102 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” Вознюк О.І., Скоромна О.І. Мв 2012 29
5046 “Технологія виробництва яловичини” Гуцол А.В., Гуцол Н.В. Нп 2012 0
5043 Перспективні технології виробництва у тваринництві. Мазуренко М. О., Гуцол А. В. Нп 2012 6
4986 Формування врожаю гливи звичайної залежно від інтенсивності освітлення С. А. Вдовенко С 2012 430
4954 Біохімічна оцінка якості м"яса коропів, вирощених у фермерському господарстві "Короп" Львівської області Н. О. Марценюк С 2011 729
4944 Аналіз відхилень у розпорядку дня доїння корів на їх надої А. П. Кульчицька С 2011 503
4940 Резистентність та продуктивність ремонтних свиней, вирощених в умовах комплексу та завезених зовні В. В. Козьменко, О. М. Герасименко С 2011 636
4938 Ефективність вирощування рибопосадкового матеріалу коропових риб у тов «рибне господарство «Меркурій» Вінницького району Вінницької області Б. О. Грішин, В. М. Гуменюк, С. О. Мушит С 2011 943
4937 Вплив морфологічних ознак тіла бджоли (APIS MELLIFERA) на формування бджолиного обніжжя Ян Бринза, В. Д. Броварський, Л. О. Адамчук С 2011 499
4927 Состояние и пути совершенствования научного обеспечения отрасли свиноводства в Беларуси И. П. Шейко С 2011 558
4921 Вплив аерозольної дезінфекції препаратом "хлоран" на мікробну забрудненість повітря та організм гусенят О. В. Козенко, М. В. Демчук, Р. В. Гузій С 2011 409
4913 Ріст і розвиток коней української верхової породи на кінному заводі НФ ЗАТ «РАЙЗ-МАКСИМКО» Чортківського району Тернопільської області М. Я. Фучило, І. В. Ковальчук, Ю. Л. Слюсаренко С 2011 536
4912 Відтворна здатність корів залежно від генеалогічної належності І. В. Титаренко, М. В. Буштрук, І. С. Старостенко С 2011 672
4911 Консолідованість екстер’єрних показників коней рисистих порід І. О. Супрун С 2011 740
4910 Підвищення компактності виводу партій страусенят М. І. Сахацький, Ю. В. Осадча, Ю. П. Кучинська, М. Є. Коваль С 2011 500
4901 Використання оцінки корів української чорно-рябої молочної породи за конституціональними та виробничими типами Л. В. Казьмірук, В. Л. Яцюк С 2011 611
4898 Вплив генотипових чинників на молочну продуктивність корів Н. В. Болгова С 2011 568
4829 Оцінка закономірностей інтенсивності несучості м"ясо-яєчних курей різного генетичного походження за використання нових критеріїв В. П. Хвостик С 2012 402
4800 Ефективність вирощування молодняку качок за різних рівнів цинку в комбікормах Р. М. Дейнеко, Д. П. Уманець, І. М. Баланчук С 2012 495
4793 Деякі інтер’єрні показники корів новостворених українських молочних порід А. Л. Шуляр С 2012 522
4790 Вплив статі телят отриманих від корів української чорно-рябої молочної породи на формування молочної продуктивності у перші дні лактації Л. В. Польовий, І. В. Гуменюк С 2012 370
4788 Вплив тривалості господарського використання та молочної продуктивності на відтворну здатність корів Ю. С. Пелих С 2012 386
4787 Інкубаційні якості яєць качок кросу "Темп" різного віку Л. С. Патрєва, Т. В. Шевченко, І. В. Письменна С 2012 700
4785 Залежність маси тіла добових та вирощених страусенят від маси інкубаційних яєць Ю. В. Осадча С 2012 442
4784 Фенотипические показатели молочной продуктивности коров голштинской популяции республики Беларусь И. М. Коронец, Н. В. Климец, М. А. Дашкевич [та ін.] С 2012 375
4778 Особливості будови тіла корів української чорно-рябої молочної породи різних виробничих типів О. М. Голуб, С. Г. Шаловило С 2012 659
4756 Порівняльне вирощувания бройлерів за клітковою та підлоговою технологіями М. І. Сахацький С 2012 339
4744 Корекція впливу технологічного стресу на організм ярок В. М. Бублик, І. О. Ладиш, С. Ю. Знагован, В. І. Бєлогурова С 2012 423
4589 Словник-довідник зооінженерних термінів з конярства для студентів факультету технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. Спеціальність: 6.090102. Гуцол А.В., Льотка Г.І., Гуцол Н.В., Фабіянська О.Л. Мв 2012 0
4542 “Спеціалізоване м’ясне скотарство” Методичні вказівки і завдання для виконання лабораторних робіт для студентів факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва із спеціальності 7.090 102 “Технологія виробництва і переробки продукції Скоромна О.І., Фабіянська О.Л. Мв 2012 0
4540 Технологія виробництва продукції свинарства. Методичні вказівки до виконання курсових проектів для студентів денної та заочної форми навчання за спеціальністю 6. 090102 – «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Гуцол А.В. Мазуренко М.О. Гуцол Н.В. Льотка Г.І. Мв 2012 58
4286 ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ПТАХІВНИЦТВА Методичні вказівки з навчальної практики для студентів другого курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму 6.090 102 « Технологія виробництва і переробки продукції тварин Царук Л.Л, Фабіянська О.Л. Мв 2012 2
4285 ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ СВИНАРСТВА Методичні вказівки з навчальної практики для студентів другого курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму 6.090 102 « Технологія виробництва і переробки продукції тваринницт Гуцол А.В., Гуцол Н.В., Льотка Г.І., Фабіянська О.Л. Мв 2012 11
4284 ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА МОЛОКА ТА ЯЛОВИЧИНИ Методичні вказівки з навчальної практики для студентів другого курсу за денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму 6.090 102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринницт Скоромна О.І., Вознюк О.І., Фабіянська О.І. Мв 2012 2
4273 ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ БДЖІЛЬНИЦТВА Методичні вказівки до виконання лабораторних занять студентами денної форми навчання зі спеціальності 6.090102 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва" Разанов С.Ф., Льотка Г.І. Мв 2012 5
4043 Технологія переробки продукції тваринництва. Методичні вказівки до лабораторних занять для студентів 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва», освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» Новгородська Н. В., Блащук В. В. Мв 2012 2
3876 Чи готові ми до вступу в СОТ? А. О. Півторак, В. Л. Матеуш, І. Г. Голодюк С 2012 338
3870 Органогенез яйцепроводу перепелів віком від 1 до 28 діб Т. Ф. Кот С 2012 303
3854 Вплив способу передінкубаційної обробки качиних яєць на їх виводимість Л. Л. Царук, І. В. Скотницька, П. П. Паламарчук С 2012 441
3852 Відтворні якості собак породи німецька вівчарка Ю. О. Муляр С 2012 529
3851 Вплив вирівняності гнізда та багатоплідності кролиці на ріст та збереженість кроленят Г. А. Коцюбенко С 2012 452
3850 Аналіз динаміки зміни якості статевих продуктів у доместикованих самок російського осетра (ACIPENSER GUELDENSTAEDTII) І. Ю. Кірєєва, А. В. Сулима С 2012 387
3849 Еколого-біологічна оцінка стану Уладівської субпопуляції зубра європейського (BІSON BONASUS l.) Т. Кириєнко С 2012 424
3824 Вплив КПБ на збереження курей-несучок та їх яєчну продуктивність В. А. Бурлака, І. В. Хом"як С 2012 374
3667 Пробіотичні препарати у тваринництві Мазуренко М. О., Кирилів Я. І., Гуцол А. В., Гуцол Н. В., Льотка Г. І., Гончарук В. В., Гончарук В. В. Нп 2011 4
3649 Зошит для лабораторних робіт з дисципліни: «Технологія виробництва молока» Скоромна О.І., Вознюк О.І. Мв 2011 0
3641 Словник-довідник зоотехнічних термінів з технології виробництва молока та яловичини для студентів факультету технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. Спеціальність: 6.090102, 7.130201. Вознюк О.І., Скоромна О.І. Мв 2011 1
3406 Показники якості молока корів з господарств різної форми власності Н. В. Тишківська С 2011 628
3401 Радіологічна оцінка продуктів бджільництва, вироблених в умовах природних угідь М. М. Кривий, С. П. Вертебельчук, Д. В. Лісогурська [та ін.] С 2011 599
3400 Деякі аспекти якості меду Ю. В. Ковальський, Я. І. Кирилів С 2011 919
3396 Вплив целюлази на якість м"яса курчат-бройлерів Л. Г. Бомко, С. В. Мерзлов С 2011 576
3391 Морфо-функціональні властивості вим"я корів новостворених українських молочних порід М. С. Пелехатий, А. Л. Шуляр С 2011 643
3390 Динаміка живої маси каченят за різних джерел освітлення Л. С. Патрєва, Т. О. Кісель С 2011 540
3383 Раціональне використання осмії рогатої при утриманні її без вуликів В. О. Луців С 2011 527
3381 Дослідження якісних показників молока голштинських корів Т. В. Литвиненко С 2011 758
3379 Відтворювальна здатність овець асканійської м"ясо-вовнової породи дніпропетровського типу та їх помісей О. В. Лесновська С 2011 724
3362 Энергия роста и иммунобиологическая реактивность телят в онтогенезе Л. Н. Шейграцова С 2011 465
3360 Показатели продуктивности животных нового заводского типа "Березинский" белорусской мясной породы Л. А. Федоренкова, Р. И. Шейко, Е. А. Янович [та ін.] С 2011 439
3357 Вплив активності каталази на якість зимівлі бджолиних сімей С. І. Таран, Т. В. Підпала, В. Д. Іванова С 2011 526
3351 Методики оцінки впливу порушень розпорядку дня доїння корів на молочну продуктивність Л. В. Польовий, А. П. Кульчицька С 2011 426
3346 Способ комплексной оценки откормочных и мясных качеств свиней Н. А. Лобан С 2011 435
3345 Жива маса і смушковий тип овець каракульської породи різних екотипів в умовах Буджацького степу України А. П. Китаєва, О. М. Марчук, О. А. Паларієв С 2011 409
3341 Підвищення біологічної цінності козиного молока у фермерському господарстві "Шеврет" Т. М. Рижкова, Т. А. Бондаренко, І. М. Лівощенко С 2011 488
3338 Вплив добавки із аквакультури на продуктивні та забійні якості молодняку овець Т. М. Приліпко, І. І. Тимофійшин, В. Б. Косташ С 2011 532
3315 Залежність змін гематологічних показників перепелів від дії постійного електромагнітного поля О. П. Коняхін, В. В. Власенко, В. А. Коберська С 2011 367
3310 Ліпідний склад найдовшого м"яза спини чистопородних і помісних баранчиків (f1) від схрещування асканійських м"ясо-вовнових вівцематок з баранами породи олібс В. І. Похил, О. М. Похил С 2011 467
3308 Забійні та фізико-хімічні якості свиней залежно від технології виробництва свинини М. Г. Повод С 2011 550
3306 Оценка по собственной продуктивности и воспроизводительным качествам хрячков породы ландрас французской селекции И. И. Кардач С 2011 362
3302 Динаміка розвитку молодняка овець С. А. Ємельянов С 2011 467
3300 Молочність вівцематок та її значення при формуванні продуктивних ознак молодняка А. О. Гончаров С 2011 541
3299 Використання породи овець шароле в Придніпровському регіоні А. О. Гончар С 2011 1191
3298 Продуктивні якості абердин-ангус х чорно-рябих помісей і чистопорідних бичків шаролезької породи, вирощених по системі "корова-теля" Т. Л. Голубенко, Г. І. Льотка, Н. В. Гуцол С 2011 515
3297 Вплив рибальства на екологічний стан іхтіофауни Ю. А. Глєбова С 2011 519
3296 Порівняльна характеристика живої маси телиць голштинської породи різних ліній та її зв"язок з молочною продуктивністю в умовах АТЗТ "Агро-Союз" І. А. Галушко С 2011 475
3294 Оцінка плідників малолускатого коропа нивківської заводської лінії третього селекційного покоління В. В. Бех, М. І. Осіпенко, В. П. Марценюк С 2011 639
3278 Респіраторні показники корів різної молочної продуктивності Т. В. Шевчук, Г. М. Огороднійчук, Н. А. Бережнюк [та ін.] С 2011 477
3231 Мясная продуктивность и синтез белка, жира в тканях тела бычков в зависимости от кормового фактора В. О. Лемешевський, В. П. Цай С 2011 314
3224 Жива маса і екстер"єрні особливості тілобудови корів стада української чорно-рябої молочної породи племінного заводу "ямниця" при використанні голштинів З. Є. Щербатий, Б. А. Павлів, П. В. Боднар С 2011 410
3223 Комбінаційна здатність ліній коней орловської рисистої породи І. О. Супрун С 2011 354
3222 Особливості будови тіла та молочна продуктивність голштинських корів за умов впливу на них ефекту стабілізуючого відбору О. Ю. Сметана С 2011 415
3220 Молочна продуктивність вівцематок різних генотипів В. І. Похил, Л. О. Литвищенко С 2011 407
3216 Екстер"єрно-конституційні типи корів-первісток української чорно-рябої молочної породи та їх молочна продуктивність Л. В. Польовий, Ж.В. Столяр, В. А. Пльонсак С 2011 369
3214 Реконструкція телятника з виробництва яловичини за енергоощадною технологією Л. В. Польовий, Т. Д. Романенко, О. С. Шумиловська С 2011 311
3211 Підвищення енергоощадності виробництва молока шляхом зменшення затрат праці Л. В. Польовий, О. Л. Польова, Г. В. Ташлицька С 2011 488
3209 Залежність надою молока від оцінки типу будови тіла корів-первісток української чорно-рябої молочної породи Л. В. Польовий, О. А. Пікула, Н. О. Андрусяк С 2011 462
3207 Вплив мікроклімату на відтворні ознаки свиноматок та живу масу поросят великої білої породи Л. В. Польовий, Ю. Л. Березовська С 2011 656
3205 Тривалість ембріонального періоду корів української чорно-рябої молочної породи при різних умовах годівлі О. А. Пікула С 2011 389
3200 Характер поведінки корів різного фізіологічного стану А. М. Лахтай, В. І. Костенко С 2011 478
3198 Динаміка живої маси, відгодівельні та м’ясні якості бугайців симентальської породи та її помісей з м’ясними породами В. Ф. Кос, Л. І. Музика, А. Й. Жмур С 2011 599
3197 Ефективність вирощування чистопородних та помісних бугайців Р. В. Каспров, А. В. Димчук, О. В. Савчук С 2011 446
3196 Екстер"єрно-конституційні особливості корів подільського заводського типу української чорно-рябої молочної породи А. В. Димчук, О. В. Савчук, Р. В. Каспров С 2011 455
3194 Лінійні особливості коней чистокровної верхової породи різного типу конституції Н. В. Волгіна С 2011 429
3193 Одержання маточного молочка за способу неповного осиротіння бджолиних сімей А. Видрик С 2011 312
3182 Молочная продуктивность коров и использованиепитательных веществ рационов при различной обеспеченности энергией и протеином А. И. Саханчук, И. И. Горячев, А. А. Курепин С 2011 438
3171 Комбіновані схеми виробництва і використання замінників цільного молока на основі екструдованої сої в годівлі телят В. В. Панько, В. П. Жуков, Н. В. Любарська, П. А. Нікітінський С 2011 572
3170 Гідрохімічний та гідробіологічний склад, біомаса та чисельність основних груп гідробіонтів С. О. Мушит, В. В. Панько С 2011 774
3169 Еколого-фізіологічне відтворення плідників білого амура, одержаних в круглих басейнах С. О. Мушит, О. В. Данчевський С 2011 503
3083 Обґрунтування ефективних прийомів в системі виробництва продукції тваринництва на територіях, забруднених радіонуклідами П. П. Бігун С 2011 419
3060 Оцінка показників господарського використання, відтворної здатності та молочної продуктивності корів різного походження і генотипу І. В. Ковальчук, Л. А. Кальчук С 2011 306
2519 Технологія виробництва продукції птахівництва. Навчальний посібник Л.Л.Царук, О.І.Скоромна, С.М.Овсієнко, Н.С.Діхтярук Нп 2010 9
2515 Технологія виробництва продукції вівчарства. Тимчасова програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР «Бакалавр» напряму 6.090 102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Овсієнко С.М. Тп 2010 8
2514 Конярство. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт студентами денної форми навчання із спеціальності 7.130200 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва”, напрям підготовки 6.090102 “ТВіППТ” Льотка Г.І., Марценюк В.П., Разанова О.П. Мв 2010 4
2185 Несучість, якість яєць і м"яса курок за дії гірчичної та гарбузової макухи О. Т. Непорочна С 2010 458
2183 Перетравність поживних речовин та обмін азоту у молодняку свиней при згодуванні ферментного препарату мінази Г. І. Льотка, В. В. Козюк С 2010 768
2166 Шляхи підвищення жирномолочності корів Т. В. Варпіховська С 2010 649
2164 Вплив технологічних факторів на поведінку телиць після молочного періоду О. Є. Адмін С 2010 493
1968 Тимчасова навчальна програма для підготовки фахівців з напрямку: 8.091902 "Механізація сільського господарства”. Огороднічук Г.М., Шевчук Т.В., Постернак Л.І. Тп 2010 0
1962 Технологія виробництва яловичини. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання із спеціальності 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Судай В.Д., Журенко В.К., Вознюк О.І. Мв 2009 1
1961 Тимчасова навчальна програма для підготовки фахівців з напряму: 7.091902 "Механізація сільського господарства Огороднічук Г.М.,Шевчук Т.В., Постернак Л.І. Мв 2010 0
1948 Хвороби риб. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання за КИСОНП із спеціальності 7.130201 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва”, напрям підготовки 1302 “Зооінженерія” Кольчак В.В. Мв 2007 0
1887 Технологія виробництва продукції вівчарства. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами заочної форми навчання факультету ТВіППТ напрям підготовки 6.130200 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” Овсієнко С.М. Мв 2010 9
1689 Технологія виробництва молока. Методичні вказівки для практичних занять для студентів заочної форми навчання із спеціальності 6.130 200 "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва", напрям підготовки 1302 "Зооінженерія Скоромна О.І., Вознюк О.І., Журенко В.К. Мв 2010 1
1682 Технологія виробництва продукції птахівництва. Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт для студентів денної форми навчання факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва Царук Л.Л., Діхтярук Н.С. Мв 2008 5
1674 Технологія продукції птахівництва. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва Царук Л.Л., Діхтярук Н.С. Мв 2007 1
1633 Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Бджільництво» для студентів денної форми навчання із спеціальності 6.130102 «Агрономія» Разанов С.Ф., Льотка Г.І. Мв 2010 2
1628 Кролівництво і звірівництво. Методичні вказівки до виконання лабораторних занять для студентів денної форми навчання зі спеціальності 6.090 102 ТВіППТ за напрямом 0902 „ Сільське господарство і лісництво ” Діхтярук Н.С., Мазуренко М.О. Мв 2010 3
1373 Технологія виробництва продукції птахівництва. Методичні рекомендації до виконання курсових проектів для студентів денної форми навчання із спеціальності 6.130 200 «ТВіППТ», напрям підготовки 1302 «Зооінженерія» Царук Л. Л., Діхтярук Н.С. Мв 2008 1
1350 Кредитно-модульна система організації навчального процесу студентів денної форми навчання напрям підготовки 6.090 102 "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва" з курсу «Технологія виробництва яловичини» Скоромна О.І., Гуцол Н.В. Мв 2010 0
1339 Технологія виробництва продукції свинарства. Методичні вказівки, кредитно-модульна система організації навчального процесу студентів денної форми навчання напрям підготовки 6. 090 102 «Технологія виробництва і переробки продуктів тваринництва» А.В. Гуцол, М.О. Мазуренко, Н.В. Гуцол, Г.І. Льотка Мв 2010 11
1338 Кредитно-модульна система організації навчального процесу студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.090 102 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” з курсу «Годівля сільськогосподарських тварин» Костенко В. М., Дмитрук І. В., Суховуха С. М. Мв 2010 0
1337 Технологія виробництва аквакультури. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів денної форми навчання спеціальності 6.090 102 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва" Костенко В.М., Мушит С.О. Мв 2008 2
1335 Технологія виробництва продукції птахівництва. Методичні вказівки до виконання курсових проектів з розділу 3 «Технологія виробництва м’яса птиці різних видів» для студентів денної та заочної форм навчання для студентів денної форми навчання Царук Л. Л. Мв 2010 3
1333 Технологія виробництва яловичини. Навчально-методичний посібник для проведення лабораторних занять з студентами денної форми навчання по спеціальності 6.130200 "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва" Скоромна О.І., Н.В.Гуцол, О.І.Ремінний, Т.Д.Романенко Нп 2010 6025
1332 Технологія виробництва продукції тваринництва. Методичні рекомендації до проведення та виконання практичних завдань і організації самостійної роботи студентам заочної форми навчання факультету менеджменту Постернак Л.І, Огороднічук Г.М., Шевчук Т.В. Мв 2010 1
1331 ”Технологія виробництва продукції тваринництва”. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання із спеціальності 6.030601 “Менеджмент організацій” Постернак Л.І, Огороднічук Г.М., Шевчук Т.В. Мв 2010 1
1280 Технологія виробництва продукції вівчарства і козівництва. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання за напрямом підготовки 6.090102 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” Овсієнко С.М. Мв 2009 4
1173 Технологія виробництва яловичини. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання із спеціальності 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Судай В.Д., Журенко В.К., Вознюк О.І. Мв 2009 0
1172 Технологія виробництва яловичини. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання із спеціальності 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Судай В.Д., Журенко В.К., Вознюк О.І. Мв 2009 0
1102 Технологія виробництва продукції вівчарства і козівництва. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання зі спеціальності 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Овсієнко С.М. Мв 2008 5
1076 Сучасні методи досліджень у тваринництві. Методичні вказівки для самостійної роботи магістрів денної форми навчання за спеціальністю 8.130 201 «ТВіППТ» Мазуренко М.О., Гуцол А.В., Гуцол Н.В., Льотка Г.І. Мв 2008 8
1063 Перспективні технології виробництва у тваринництві Методичні вказівки для самостійної роботи магістрів денної форми навчання за спеціальністю 8.130201 «ТВіППТ» Мазуренко М.О., Гуцол А.В. Мв 2008 5
1028 Технологія виробництва продукції вівчарства і козівництва. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт студентами факультету ТВіППТ зі спеціальності 6.090102 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” Овсієнко С.М. Мв 2007 18
1008 Технологія виробництва яловичини. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів денної форми навчання зі спеціальності «Технологія виробництва і переробка продукції тваринництва». Скоромна О.І., Судай В.Д., Журенко В.К., Вознюк О.І. Мв 2009 2
413 Методичні рекомендації до виконання курсових проектів з дисципліни “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва”. Журенко В.К., Скоромна О.І., Вознюк О.І. Мв 2006 1


"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska