The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

Кафедра Технології виробництва продуктів тваринництва

ID TITLE AUTHOR (s) TYPE YEAR RANK
20832 Сравнительная характеристика химического состава длиннейшей мышцы спины телят выращенных по системе мясного скотарства «корова-теленок» Голубенко Т. Л. С 2018 14
20694 Сравнительная оценка роста, развития и мясной продуктивности бычков черно-пестрой породы и абердин-ангусских помесей Голубенко Т. Л. С 2019 14
20666 Продуктивність свиней при насиченні раціонів травою люцерни та витрати поживних речовин на їх приріст Постернак Л. І. С 2019 18
20583 Промислові технології у бджільництві. Методичні вказівки до проведення лабораторно-практичних занять та самостійної роботи для студентів спеціальності 204 «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва» першого освітнього ступеня «Бакалавр» Бережнюк Н.А. Мв 2019 1
20582 Технологія виробництва продукції тваринництва. Методичні вказівки до виконання практичних та самостійних робіт для студентів заочної форми навчання галузей знань 07 «Управління та адміністрування» та 12 «Інформаційні технології» Царук Л.Л. Мв 2019 4
20581 Технологія виробництва продукції вівчарства і козівництва. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт студентами денної та заочної форм навчання факультету ТВіППТ та ветеринарії зі спеціальності 204 Технологія виробництва і переробки продукції твар Голубенко Т.Л., Циганчук О.Б. Мв 2019 2
20468 Влияние кормовой добавки субалин на производительность птицы Постернак Л. І. Тд 2019 12
20438 Зимостійкість бджолиних сімей за згодовування пробіотика біосевен Разанова О. П. Тд 2019 41
20404 Технологія виробництва додаткових продуктів бджільництва. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами денної форми навчання за спеціальністю 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва Разанова О.П. Мв 2019 5
20060 Технологія виробництва продукції тваринництва: програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців зі спеціальності 073 «Менеджмент» спеціалізації «Логістика» у вищих навчальних закладах 3-4 рівнів акредитації Голубенко Т.Л. Тп 2019 0
20059 Технологія виробництва продукції тваринництва: методичні вказівки до виконання практичних та самостійних робіт для студентів денної форми навчання зі спеціальності 073 «Менеджмент» у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації Голубенко Т.Л. Мв 2019 1
20054 Конярство Методичні вказівки до проведення та виконання лабораторних (практичних) робіт для студентів денної та заочної форми навчання за спеціальністю 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва Постернак Л.І. Мв 2019 4
20053 Основи тваринництва. Програма навчальної дисципліни спеціальності 207 Водні біоресурси та аквакультура у аграрних вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації Скоромна О.І., Циганчук О.Б. Нп 2019 5
20052 Основи тваринництва. Методичні вказівки для виконання самостійної роботи студентами денної форми навчання спеціальності 187 Харчові технології Скоромна О.І., Циганчук О.Б. Мв 2019 3
20051 Основи тваринництва. Методичні вказівки для виконання самостійної роботи студентами денної форми навчання зі спеціальності 207 Водні біоресурси та аквакультура Скоромна О.І., Циганчук О.Б. Мв 2019 1
20050 Основи фахової діяльності. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентами спеціальності 204 “Технології виробництва і переробки продукції тваринництва ”. Скоромна О.І., Циганчук О.Б. Мв 2019 10
19917 Тенологія виробництва молока і яловичини. Методичні вказівки з навчальної практики для студентів денної форми спеціальності 204 Технології виробництва і переробки продукції тваринництва Постернак Л.І. Мв 2019 1
19916 Промислові технології у бджільництві. Програма навчальної дисципліни спеціальності 204 Технології виробництва і переробки продукції тваринництва у аграрних вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації Бережнюк Н.А. Нп 2019 1
19863 Технологія виробництва молока та яловичини. Методичні вказівки до виконання практичних і самостійної робіт студентами заочної форми навчання за спеціальністю 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва Скоромна О.І., Разанова О.П. Мв 2019 7
19862 Мікроструктурний аналіз молока і м’яса: методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів денної форми навчання зі спеціальності 181 Харчові технології Разанова О.П., Соломон А.М. Мв 2019 1
19861 Технологія виробництва продукції бджільництва. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців зі спеціальності 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва Разанова О.П. Нп 2019 1
19860 Технологія виробництва додаткових продуктів бджільництва. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців зі спеціальності 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва Разанова О.П. Нп 2019 0
19683 Продуктивність бджолиних сімей за стимулюючої підгодівлі комплексними препаратами Разанова О.П., Голубенко Т.Л. С 2018 49
19682 Сравнительная оценка аминокислотного состава телятины от бычков разного генотипа Голубенко Т. Л. С 2018 20
19680 Ппродуктивність та хімічний склад яловичини різних порід і генотипів з голштинською породою Вознюк О.І. С 2018 26
19679 Якість молозива і молока таінтенсивність росту телят при згодовуванні коровам силосованих кормів із сумішок однорічних культур Вознюк О.І. С 2018 26
19646 Використання ферментного препарату Ладозим "Респект" у годівлі овець Бережнюк Н.А. С 2017 41
19645 Балансування мінерального живлення свиней Бережнюк Н.А., Чорнолата Л.П. С 2017 26
19644 Підвищення біологічної цінності протеїну у комбікормах птиці Чорнолата Л.П., Лихач С.М., Германюк О.А., Бережнюк Н.А. С 2016 22
19635 Качественные показатели мяса телят выращенных по системе мясного скотоводства «корова-теленок» Голубенко Т.Л. С 2018 46
19543 Состояние и перспективы производства мяса птицы в Украине Царук Л.Л. С 2018 35
19510 Влияние апивита на жизнеспособность пчелиных семей в период зимовки Разанова Е.П. С 2018 37
19392 Відкладання мінеральних речовин у м’ясі перепелів за дії підвищених доз вітамінів Бережнюк Н.А., Царук Л.Л., Чорнолата Л.П., Здор Л.П. С 2015 16
19391 Біологія продуктивності сільськогосподарських тварин. Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство, спеціальність 204 технологія виробництва і переробки продукції тваринництва Огороднічук Г.М., Сироватко К.М. Нп 2019 5
19387 Вплив складу комбікорму на забезпеченість курчат-бройлерів мікроелементами Бережнюк Н.А., Царук Л.Л., Чорнолата Л.П. С 2017 31
19386 Відкладання мінеральних речовин у печінці перепелів за дії підвищених доз вітамінів Бережнюк Н.А., Царук Л.Л., Чорнолата Л.П., Здор Л.П. С 2017 21
19382 Баланс мінеральних речовин у організмі курчат-бройлерів Царук Л.Л., Бережнюк Н.А., Чорнолата Л.П. С 2017 28
19381 Сучасний стан виробництва продукції птахівництва в Україні Царук Л.Л. С 2017 36
19359 Технологія виробництва продукції птахівництва. Методичні вказівки та робочий зошит для лабораторно-практичних занять для студентів факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва спеціальності 204 «ТВіППТ» / Л.Л.Царук. – Вінниця: ВНАУ Царук Л.Л. Мв 2019 25
19358 Технологія виробництва продукції бджільництва. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання за спеціальністю 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва Разанова О.П. Мв 2019 7
19357 Конярство. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців галузі знань 20 аграрні науки та продовольство спеціальність 204 технологія виробництва і переробки продукції тваринництва Постернак Л.І. Нп 2019 2
19298 Дослідження впливу фаз розвитку вегетативної маси люцерни на її хімічний склад Постернак Л. І. Тд 2017 148
19269 Мясная продуктивность бычков при коррекции рациона дефицитными микроэлементами Фарионик Т.В., Трачук Е.Г. С 2018 21
19267 Особливості застосування сучасних консервантів при силосуванні кормів Кучерявий В.П., Трачук Є.Г., Зелінська І.П. С 2018 46
19266 Вплив досліджуваного препарату на відгодівельні та м'ясні якості свиней Кучерявий В.П., Трачук Є.Г., Ткаченко Т.Ю. С 2018 60
19123 Хімічний склад твари люцерни різних сортів залежно від фази розвитку та укосу Постернак Л. І. С 2017 224
19118 Динамика отрасли коневодства в Украине и условия ее дальнейшего развития Постернак Л. И. С 2016 39
19115 Інтенсивність накопичення цезію-137 різними видами риб у зоні посиленого радіаційного контролю Вінниччини Разанов С.Ф., Постернак Л.І., Хомяковський Ю.Л. С 2018 26
19111 Перспективи та критерії розвитку галузі конярства в Україні Постернак Л. І. С 2017 72
19091 Перетравність поживних речових трави люцерни різних сортів у окремі фази розвитку Постернак Л. І. С 2018 50
19088 Використання вівцями азоту протеїну трави люцерни залежно від її сорту, укосу та фази розвитку Постернак Л. І. С 2018 43
19051 Обмін калію у свиней за використання у раціонах біологічно активних добавок Бережнюк Н.А., Царук Л.Л., Чорнолата Л.П. С 2018 68
18980 Використання біологічних препаратів для лікування вароатозу бджіл Разанова О.П., Жуковська Т. С., Горячий В.А. С 2018 78
18978 Зміцнення кормової бази для бджіл шляхом посіву головатня круглоголового Кучерявий В.П., Разанова О.П., Разанов О.С. С 2018 57
18977 Ефективність використання у тваринництві біологічно активних добавок на основі підмору бджіл Разанова О.П., Чудак Р.А. М 2018 131
18937 Сравнительная оценка аминокислотного состава телятины от бычков разного генотипа Голубенко Т.Л. С 2017 54
18929 Вплив апівіту на тривалість життя бджіл та масу ректуму Разанова О.П. С 2017 138
18897 Використання свіщових маток у період ранньовесняного формування відводків бджіл О.О. Салюк Дрп 2018 1
18896 Вплив замінників молока на ріст і розвиток телят віком до шести місяців А.О. Кутиш Дрп 2018 3
18895 Вплив на молочну продуктивність та її енергетичну цінність морфо-функціональних ознак молочної залози корів М.В. Мельничук Дрп 2018 2
18894 Дослідження господарсько-біологічних особливостей новостворених молочних порід Г.М. Луценко Дрп 2018 2
18801 Стан гематологічних показників телят молочного періоду при використанні замінників молока Г.В. Ксенченко Дрп 2018 1
18800 Вплив дріжджового препарату на перетравність ранньовідлученого молодняку кролів А.С. Кадинська Дрп 2018 1
18799 Вплив нового кормового фактора на продуктивність піддослідних корів Д.О. Гоменюк Дрп 2018 3
18798 Удосконалення технологічних прийомів відгодівлі молодняку свиней в умовах ТОВ «ЛИПОВЕЦЬКЕ» І.В. Крамарчук Дрп 2018 0
18751 Дослідження впливу бактеріального препарату на обмін речовин молодняку ВРХ А.А. Ананьєва Дрп 2018 2
18676 Продуктивність та гематологічні показники бройлерів за дії кормової добавки рослинного походження В.Г. Слободянюк Дрп 2018 1
18675 Обґрунтування процесу виробництва молока при згодовуванні ферментного препарату дійному стаду корів Я.В. Пуленко Дрп 2018 1
18653 Дослідження окремих порід коней на можливість використання їх в іпотерапії Шляхова Д.В. Дрп 2018 1
18651 Порівняльна оцінка якості яєць курей зарубіжних кросів в ТОВ «Туль-Чікен» Тульчинського району Діденко І.В. Дрп 2018 2
18650 Порівняльна оцінка якості яєць курей зарубіжних кросів в ТОВ «Туль-Чікен» Тульчинського району Діденко І.В. Дрп 2018 0
18649 Дослідження вуглеводного живлення у овець за використання сінажу люцернового Івінський В.М. Дрп 2018 3
18648 Відгодівельні та м'ясо-сальні якості свиней при згодовуванні ферментного препарату Слободяник Н.В. Дрп 2018 5
18574 Продуктивність та морфологічні показники крові молодняку свиней при згодовуванні ферментного препарату Гагалович С. М. Дрп 2018 5
18572 Вирощування цьоголіток коропа з використанням органічних добрив. Соловей Б. Дрп 2018 2
18571 Стан структур шлунка відгодівельного молодняку ВРХ на згодовування бактеріального препарату О.В. Мо розов Дрп 2018 3
18570 Визначення якості жирової тканини відгодівельного молодняку свиней за згодовування пробіотичного препарату. Гаврилюк А.В. Дрп 2018 3
18569 Якість жирової тканини відгодівельного молодняку свиней за згодовування пробіотичного препарату І.А. Козуб Дрп 2018 4
18568 Дослідження впливу бактеріального препарату на продуктивність молодняку врх І.С. Решетнікова Дрп 2018 7
18463 Удосконалення технологічних прийомів виробництва та підготовки до інкубації яєць гусей в ТОВ «Поділлякорсервіс» Тиврівського району Вальков О.О. Дрп 2018 6
18462 Продуктивність курчат-бройлерів за дії ферментних препаратів Купріянова Н.В. Дрп 2018 4
18441 Технологія виробництва молока і яловичини. Методичні вказівки та робочий зошит для лабораторних занять студентів денної форми навчання спеціальності 204 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” Вознюк О.І., Скоромна О.І., Мв 2018 3
18437 Вплив згодовування ферментного препарату на продуктивність та морфологічні показники крові молодняку свиней Свиридюк О.О. Дрп 2018 4
18432 Реакція структур кишечника відгодівельного молодняку кролів за згодовування бактеріального препарату Андрієнко Ю.Д. Дрп 2018 1
18431 Вплив бактеріального препарату на продуктивність та якість молока піддослідних корів А.П. Калачик Дрп 2018 5
18430 Вплив кормового препарату на продуктивність та стан структур шлунка відгодівельного молодняка кролів О.Б. Длужевський Дрп 2018 1
18429 Обґрунтування використання пробіотичних препаратів у птахівництві В.В. Гуріненко Дрп 2018 5
18428 Дослідження впливу пробіотичного препарату на продуктивність телят молочного періоду Воробйова Т.В. Дрп 2018 3
18427 Шляхи підвищення збереженості та молочності у підсисних свиноматок В.Ю. Бойко Дрп 2018 2
18426 Реакція структур шлунка відгодівельного молодняку кролів на згодовування пробіотичного препарату Антонішен І.Д. Дрп 2018 0
18277 Технологічні прийоми використання пробіотика при вирощуванні курчат-бройлерів Загороднюк А.Ю. Дрп 2018 5
18276 Перетравність поживних речовин та баланс азоту у свиней за використання у раціонах ферментного препарату Кемзайм Політанська М.Л. Дрп 2018 6
18122 Вплив згодовування кормової добавки на продуктивні та забійні якості курчат-бройлерів В. О. Іващенко Дрп 2018 7
17653 Технологія виробництва продукції тваринництва. Методичні вказівки до виконання практичних та самостійних робіт для студентів денної форми навчання зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування. / Л.Л.Царук. – Вінниця: ВНАУ, 2018. - 53 с Царук Л.Л. Мв 2018 10
17521 Розвиток і продуктивність бджолиних сімей за використання біологічно активних добавок Рябошапко М.В. Дрп 2018 5
17274 Організація виробництва у бджільництві . Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців спеціальності 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва спеціалізації «Бджільництво» у вищих навчальних закладах ІІІ Царук Л.Л. Нп 2018 12
17208 Влияние апивита на содержание минеральных веществ в трубчастых костях перепелов мясной породы Разанова О.П. Тд 2016 92
17207 Продуктивність перепілок-несучок за використання в годівлі кормових добавок на основі підмору бджіл Чудак Р.А., Разанова О.П. Тд 2014 51
17206 Використання апівіту для боротьби з варроатозом бджіл Разанова О.П. С 2017 137
17205 Вміст мінеральних елементів у печінці перепелів за дії кормових добавок на основі підмору бджіл Разанова О.П. С 2018 54
17204 Кальцієвий обмін в організмі перепелів м’ясної породи за згодовування апівіту Разанова О.П. С 2017 171
17203 Рост и сохранность перепелов при действии апивита Разанова Е.П. С 2014 62
17142 Влияние технологических факторов на продуктивные качества телят черно-пестрой породы Голубенко Т.Л. С 2015 237
17133 Использование абердин-ангусской породы в зоне Припятского Полесья Лобан Р.В., Петрушко И.С., Сидунов С.В., Леткевич В.И., Козырь А.А., Голубенко Т.Л. С 2016 140
17132 Особенности жироотложения у свиней при скармливании ферментных препаратов Гуцол А.В., Голубенко Т.Л., Гуцол Н.В., Овсиенко С.М., Марчак Т.В. С 2016 227
17129 Increasing meat quality quails fed by biological active additives based on submerged bees Разанова О.П. С 2018 108
17127 Перспективы развития производства органических молочных продуктов в Украине и мире Вознюк О.И., Голубенко Т.Л. С 2017 82
17126 Підвищення якості молока – нові перспективи для розвитку харчової галузі Вінниччини Скоромна О.І., Огороднічук Г.М., Голубенко Т.Л, Шуляк О.О. С 2016 112
17114 Тенденції розвитку виробництва м’яса птиці в Україні Войцехівська Л.І., Скоромна О.І., Голубенко Т.Л. С 2016 79
17077 Влияниеи породной принадлежности на рост, развитие и продуктивные качества телят Голубенко Т.Л. С 2016 103
17074 Альтернативи розвитку виробництва продукції скотарства в умовах земельних відносин Скоромна О.І., Голубенко Т.Л., Разанова О.П. С 2017 79
17073 Качество грудных мышц перепелов под действием апивита Разанова Е.П., Голубенко Т.Л С 2017 73
17072 Влияние генотипа помесних телят на их мясную продуктивность и качество мясного сырья Гордынец С.А., Голубенко Т.Л. С 2017 94
17071 Влияние генотипа помесних телят на их мясную продуктивность и качество мясного сырья Гордынец С.А., Голубенко Т.Л. С 2017 101
17070 Продуктивные качества абердин-ангус х черно-пестрых и шаролезских телят выращенных по системе мясного скотоводства «корова-теленок» Голубенко Т.Л. С 2017 104
17037 Влияние пробиотического препарата на морфологические показатели кишечника молодняка свиней Трачук Е.Г. С 2017 43
17025 Ефективність білково-вітамінно-мінеральної добавки при відгодівлі свиней Мазуренко М. О., Гуцол Н. В. С 2018 34
17024 Ринок м’яса птиці. Біотехнологічні прийоми обробки м’ясної сировини Мазур В.А., Копилова К.В., Царук Л.Л. С 2017 82
16797 Спосіб зменшення аеробного псування силосу (Патент 113937) Овсієнко А.І., Заєць А.П., Овсієнко С.М. та ін. П 2017 70
16459 Активизация разложения фитомассы высших водных растений в рыбоводных прудах и интенсификация развития кормовой базы Трачук Е., Огородничук Г. С 2016 80
16432 Вплив фізичного стану меляси на перетравність основних поживних речовин кормів раціону та обмінні процеси в рубці жуйних тварин Овсієнко С.М. С 2017 169
16431 Порівняльна оцінка продуктивної дії консервованого і сухого зерна сорго в годівлі високопродуктивних дійних корів Овсієнко С.М. С 2017 188
16422 Вплив пробіотиків на ріст, розвиток і господарсько-корисні ознаки медоносних бджіл Гуцол А.В., Ковальський Ю.В., Ковальська Л.М., Гуцол Н.В. С 2017 183
16421 Біологічний консервант та його вплив на продуктивність дійних корів за консервування вологого зерна кукурудзи Овсієнко С.М. С 2017 152
16420 Використання преміксів Інтермікс за фазової годівлі молодняку свиней Гуцол А. В., Гуцол Н.В., Дацюк І.В. С 2017 189
16419 Заготівля і використання силосу з високою аеробною стабільністю А.І. Овсієнко, А.В. Безпалько, С.М. Овсієнко С 2017 167
16418 Вплив згодовування преміксів Інтермікс на показники крові молодняку свиней за фазової годівлі Мазуренко М.О., Гуцол Н. В., Дацюк І. В. С 2017 136
16399 Nutritional value of veal used in baby food production Голубенко Т.Л. С 2018 125
16334 Щодо небезпеки використання трансгенної раундапостійкої сої в продуктах харчування людей Я.М. Кулик, О.В.Хіміч, Ю.В.Обертюх, О.І.Скоромна, Т.В.Семко, Л.Л.Царук С 2016 162
16190 Екологія у тваринництві. Методичні вказівки до виконання практичних та самостійної робіт з дисципліни для студентів денної форми навчання зі спеціальності 204 – Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва Разанова О.П. Мв 2018 16
16100 Технологія виробництва основних продуктів бджільництва. Методичні вказівки до виконання практичних занять та самостійної роботи студентів першого освітнього ступеня бакалавр зі спеціальності 204 технологія виробництва і переробки продукції тваринництва га Гуцол Н. В. Мв 2018 2
16077 Екологія у тваринництві: методичні вказівки до виконання практичних та самостійної робіт для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 204 – Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва Разанова О.П. Мв 2018 8
16076 Перспективні технології виробництва у тваринництві. Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 204 «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва» друг Бережнюк Н.А. Мв 2018 11
16031 Наскрізна програма практик першого (бакалаврського) освітнього рівня вищої освіти галузі знань 20 аграрні науки та продовольство за спеціальністю 204 технологія виробництва і переробки продукції тваринництва Скоромна О.І., Огороднічук Г.М., Гуцол А.В., Льотка Г.І., Кучерявий В.П., Бернік І.М., Овсієнко С.М. Нп 2018 8
16030 Наскрізна програма практик другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 20 аграрні науки та продовольство за спеціальністю 204 технологія виробництва і переробки продукції тваринництва Скоромна О.І., Огороднічук Г.М., Гуцол А.В., Льотка Г.І., Кучерявий В.П., Бернік І.М., Овсієнко С.М Нп 2018 6
15977 Технологія виробництва продукції тваринництва: методичні вказівки до виконання практичних та самостійних робіт для студентів денної форми навчання зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» Голубенко Т.Л. Мв 2018 11
15976 Екологія у тваринництві : програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців зі спеціальності 204 – Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва Разанова О.П. Нп 2018 9
15756 Спеціалізоване м’ясне скотарство. Методичні вказівки до виконання лабораторних та самостійних робіт для студентів денної форми навчання зі спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Голубенко Т.Л. Мв 2018 7
15755 Спеціалізоване м’ясне скотарство. Методичні вказівки до виконання практичних та самостійних робіт для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Голубенко Т.Л. Мв 2018 1
15754 Технології виробництва свинини та продукції вівчарства і козівництва. Методичні вказівки з навчальної практики для студентів галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» із спеціальності 204 «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва» Голубенко Т.Л. Мв 2018 7
15660 Технологія виробництва продукції свинарства. Методичні вказівки для виконання самостійної роботи студентів денної форми навчання за спеціальністю 204 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” Гуцол Н. В., Крох Т. М. Мв 2018 15
15659 Технологія виробництва продукції тваринництва. Методичні вказівки до проведення та виконання практичних занять для студентів галузі знань 14 Електрична інженерія, спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. Огороднічук Г.М. Мв 2018 3
15610 Анаеробне зброджування перепелиного посліду, як джерело додаткового енергоносія біогазу Подолян Ю. М., Вознюк О.І. Тд 2014 99
15608 Сучасний стан молочного скотарства на вінниччині Драчевська А.В., Вознюк О.І. Тд 2015 82
15607 Перспективи ефективного розвитку виробництва яловичини в Україні Баран І.В., Вознюк О.І. Тд 2015 113
15579 Методологія наукових досліджень методичні вказівки для лабораторно-практичних занять для студентів денної та заочної форми навчання ступеня підготовки бакалавр за спеціальністю 204-«ТВіППТ» / Вінницький національний аграрний університет. Гуцол Н. В. – Він Гуцол Н. В. Мв 2018 13
15578 Конярство. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання зі спеціальності 204 - «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва Постернак Л.І. Мв 2018 7
15501 Технологія виробництва продукції тваринництва. Методичні вказівки з організації самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 14 Електрична інженерія спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка . Огороднічук Г.М. Мв 2018 0
15500 Технологія виробництва продукції тваринництва. Методичні вказівки з організації самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 07 Управління та адміністрування, спеціальність 074 Публічне управління та адміністрування. - Ві Огороднічук Г.М. Мв 2018 0
15499 Сучасні методи дослідження у тваринництві. Методичні вказівки з організації самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство, спеціальність 204 Технології виробництва і переробки продукції тв Огороднічук Г.М. Мв 2018 1
15498 Технологія виробництва продукції тваринництва. Методичні вказівки з організації самостійної роботи для студентів галузі знань 13 Механічна інженерія спеціальності 133 Галузеве машинобудування. - Вінниця: ВЦ ВНАУ, 2018. - 27с. Огороднічук Г.М. Мв 2018 1
15374 Вплив бактеріального препарату на структури травного тракту молодняку ВРХ Н.А. Святенко Дрп 2018 15
15373 Ефективність згодовування нової кормової добавки молодняку кролів та її вплив на якість отриманої продукції О.О. РУДИК Дрп 2018 11
15368 Ефективність згодовування бактеріального препарату відгодівельному молодняку кролів О.О. Халаїм Дрп 2018 8
15367 Вплив нового кормового фактора на продуктивність молодняку свиней А.О. Козінська Дрп 2018 10
15351 Дослідження впливу пробіотика на продуктивність та органолептичні показники кролятини В.С. Мазур Дрп 2018 15
15091 Технологія виробництва продукції вівчарства і козівництва. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР «Бакалавр» напряму 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акреди Овсієнко С.М. Нп 2018 17
15084 Технологія виробництва продукції вівчарства і козівництва. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання за напрямом підготовки 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Овсієнко С.М. Мв 2018 21
15083 Технологія виробництва продукції вівчарства і козівництва. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Овсієнко С.М. Мв 2018 9
15082 Технологія виробництва продукції птахівництва. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва за напрямом підготовки 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продук Царук Л. Л. Мв 2018 2
15073 Програма фахового іспиту до вступу в аспірантуру із спеціальності 204 ТВіППТ Скоромна О.І., Кучерявий В.П., Гуцол А.В., Царук Л.Л., Гуцол Н.В., Вознюк О.І., Овсієнко С.М. Пвф 2018 3
14914 Технологія виробництва молока і яловичини. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів денної та заочної форм навчання із напрямку підготовки 6.090 102 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва Вознюк О.І., Скоромна О.І. Мв 2017 15
14912 Тваринництво. Методичні вказівки до проведення та виконання практичних робіт і організації самостійної роботи з дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання зі спеціальності 201 - Агрономія Постернак Л.І. Мв 2017 296
14624 Безпека харчових продуктів та продовольчої сировини. Програма навчальної дисципліни спеціальності 204 «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва» у аграрних вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації Бережнюк Н. А. Нп 2017 3
14623 Енергозберігаючі технології виробництва продукції тваринництва. Методичні вказівки до проведення та виконання практичних робіт і організації самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання зі спеціальності 204 «Технологія виробництва і Постернак Л.І. Мв 2017 20
14563 Технологія виробництва основних продуктів бджільництва. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців освітнього ступеню "бакалавр" спеціальності 204 "технологія виробництва і переробки продукції тваринництва" у вищих навчальних закладах іі-іу р Гуцол Н. В., Царук Л. Л. Нп 2017 5
14562 Інтенсивні технології виробництва продукції тваринництва. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців другого освітнього ступеня магістр за спеціальністю 204 – технологія виробництва і переробки продукції тваринництва Вознюк О.І., Кучерявий В.П. Нп 2017 17
14561 Технологія виробництва продукції тваринництва. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців зі спеціальності 073 «Менеджмент» у вищих навчальних закладах 3-4 рівнів акредитації Кучерявий В.П., Голубенко Т.Л. Нп 2017 1
14560 Технологія виробництва продукції тваринництва. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» у вищих навчальних закладах 3-4 рівнів акредитації Голубенко Т.Л. Нп 2017 33
14559 Технологія виробництва продукції тваринництва. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців зі спеціальності 073 «Менеджмент» у вищих навчальних закладах 3-4 рівнів акредитації Голубенко Т.Л. Нп 2017 2
14513 Тваринництво. Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство , спеціальність 201 Агроном ія . Постернак Л.І. Нп 2017 139
14512 Технологія утримання бджолиних сімей. Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство , спеціальність 20 4 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва . Постернак Л.І. Нп 2017 8
14511 Спеціалізоване м’ясне скотарство. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців освітнього ступеню магістр зі спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» у вищих навчальних закладах 3-4 рівнів акредитації Голубенко Т.Л. Нп 2017 8
14485 Інноваційні проблеми виробництва молока і молочних продуктів.Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців другого освітнього ступеня магістр. Галузь знань 20 Аграрна наука та продовольство. Спеціальність 204 Технологія виробництва та переробки пр Овсієнко С.М. Нп 2017 4
14482 Технологія виробництва продукції тваринництва. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців спеціальності 072 фінанси, банківська справа та страхування у вищих навчальних закладах ііі-іv рівнів акредитації Царук Л.Л. Нп 2017 3
14468 Технологія виробництва продукції тваринництва. Методичні вказівки до проведення та виконання практичних занять для студентів галузі знань 13 Механічна інженерія, спеціальність 133 Галузеве машинобудування. Огороднічук Г.М. Мв 2017 23
14467 Технологія виробництва продукції тваринництва. Методичні вказівки до проведення та виконання практичних занять для студентів галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство, спеціальність 208 Агроінженерія Огороднічук Г.М. Мв 2017 49
14465 Хвороби і шкідники бджіл. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців спеціальності 204 Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва спеціалізації «Бджільництво» у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації. - Вінниця: Царук Л.Л. Нп 2017 1
14464 Моделювання технологічних процесів в тваринництві. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів заочної форми навчання за спеціальністю 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Галузь знань 20 «Аграрні науки та продовольство» Кучерявий В.П., Трачук Є.Г. Мв 2017 9
14463 Методологія наукових досліджень. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР "бакалавр" напряму 6.090102 "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва" у вищих навчальних закладах ІІ-ІУ рівнів акредитації Міністерства освіти і н Гуцол Н. В., Мазуренко М. О. Нп 2017 6
14462 Технологія виробництва продукц ії тваринництва. Методичні вказівки до проведення та виконання практичних занять для студентів галузі знань 14 Електрична інженерія , спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електром Огороднічук Г.М., Кучерявий В.П. Мв 2017 6
14461 Технологія виробництва продукції тваринництва. Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань 14 Електрична інженерія, спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. Огороднічук Г.М., Кучерявий В.П. Нп 2017 14
14460 Технологія виробництва продукції тваринництва. Програма навчальної дисциплінидля студентів галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство, спеціальність 208 Агроінженерія. Огороднічук Г.М., Кучерявий В.П. Нп 2017 29
14435 Технологія виробництва продукції тваринництва. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів денної форми навчання зі спеціальності 051 «Економіка» (спеціалізації «Економічна кібернетика», «Міжнародна економіка») Разанова О.П.., Кулик М.Ф. Мв 2017 42
14434 Технологія виробництва продукції тваринництва. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців зі спеціальності 051 «Економіка» (спеціалізації «Економічна кібернетика», «Міжнародна економіка») у вищих навчальних закладах 3-4 рівнів акредитації Разанова О.П., Постернак Л.І. Нп 2017 39
14425 Технологія виробництва продукції птахівництва. Методичні вказівки до виконання курсових проектів для студентів факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва із напряму підготовки 6. 090 102 «ТВіППТ» Царук Л.Л. Мв 2017 74
14351 Технологія виробництва продукції свинарства. Методичні вказівки до виконання курсових проектів для студентів денної та заочної форми навчання за спеціальністю 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Вінниця: ВНАУ, 2017 Гуцол Н. В., Мазуренко М. О., Гуцол А. В. Мв 2017 208
14349 Моделювання технологічних процесів тваринництва. Методичні вказівки та завдання для виконання курсового проекту для студентів денної та заочної форм навчання із спеціальності 204 „Технологія виробництва і пе реробки продукції тваринництва” Галузь знань Кучерявий В.П., Трачук Є.Г. Мв 2017 6
14244 Обґрунтування ефективності використання пробіотичного препарату у птахівництві В.І. Оголенко Дрп 2017 12
14243 Вплив пробіотичного препарату на продуктивність та якість молока піддослідних корів С.C. Rулакова Дрп 2017 11
14211 Дослідження впливу бактеріального препарату на продуктивність та якість молока піддослідних корів Н.К. Колесник Дрп 2017 7
14151 Удосконалення технологічних аспектів виробництва молока в умовах СВК «Прогрес» Піщанського району Cамохвал Р.П. Дрп 2017 4
14150 Вплив симбіотичного препарату на якість хутра шиншил В.О. Адамлюк Дрп 2017 2
14149 Особливості технологічної моделі вирощування курей в умовах тов «світанок» бершадського району О.Ю. Нестеренко Дрп 2017 4
14120 ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ЯЛОВИЧИНИ В УМОВАХ ПСП «АВАНГАРД» БЕРШАДСЬКОГО РАЙОНУ З ПОДАЛЬШОЮ ЙОГО ПЕРЕРОБКОЮ НА М’ЯСОПЕРЕРОБНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ К. С. ЗАВОРОТНА Дрп 2017 5
14090 Розробка тeхнологічного проeкту виробництва м’яса гусeй в СТОВ “Хлібороб” Козятинського району Поволокіна Леся Миколаївна Дрп 2017 3
14083 Технологія виробництва продукції бджільництва та шляхи її покращення на пасіці Чернятинського коледжу ВНАУ Скрипник Сергій Вікторович Дрп 2017 3
14079 Удосконалення технології виробництва молока у ПП Агрофірма «Росток» Тростянецького району та організація його переробки Оголенко В’ячеслав Васильович Дрп 2017 3
14058 Підвищення продуктивності відгодівельного молодняку кролів за дії пребіотичного препарату А.І. Ольховик Дрп 2017 2
14057 Вплив згодовування бактеріального препарату на відгодівельні та забійні показники відгодівельного молодняку свиней Ж.О. Гжебінська Дрп 2017 7
14056 Дослідження впливу згодовування бактеріального препарату молодняку великої рогатої худоби О.А. Марченко Дрп 2017 7
14019 Удосконалення технології вирощування курей в умовах агрофірми «джулинка» бершадського району Б.В. Нечипоренко Дрп 2017 3
14011 Шляхи підвищення виробництва продукції бджільництва в умовах ТОВ «Агроеталон» Тиврівського району Покровський Сергій Валерійович Дрп 2017 3
13976 Розробка технологічного процесу виробництва свинини в умовах дослідного господарства Чернятинського коледжу ВНАУ. Придиус Володимир Анатолійович Дрп 2017 4
13961 Розробка технологічного проекту виробництва м’яса курчат-бройлерів в СТОВ ім. Богдана Хмельницького Тростянецького району Максимчук Наталія Борисівна Дрп 2017 3
13959 Особливості технології виробництва яловичини та її удосконалення у фг «копіївський лан» іллінецького району А.І. Осадчук Дрп 2017 3
13910 Розробка технологічного проекту виробництва м’яса гусей в СТОВ ім. Богдана Хмельницького Тростянецького району Терешко Інна Василівна Дрп 2017 2
13906 Шляхи покращення виробництва яловичини в умовах ФГ «Щербич» Літинського району Горобчук С.В. Дрп 2017 6
13554 "Технологія виробництва молока та ялоичини". Програма навчальної дисципліни підготовки здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» в вищих аграрних навчальних закладах Скоромна О.І., Вознюк О.І. Нп 2017 17
13521 Кролівництво і звірівництво. Мето дичні вказівки для організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання напрямку підготовки 6.090102 - «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Трачук Є.Г. Мв 2017 2
13497 Удосконалення технології виробництва свинини в СТОВ «Нива» Ямпільського району Свідра Любов Юріївна. Дрп 2017 4
13487 Розробка заходів підвищення молочної продуктивності стада великої рогатої худоби в умовах пп «батьківщина» вінницького району Лисак С.П. Дрп 2017 5
13484 Удосконалення технології виробництва молока в умовах ФГ «Янівське» калинівського району В.С. Костик Дрп 2017 3
13483 Удосконалення технології виробництва молока в умовах ФГ «Янівське» калинівського району В.С. Костик Дрп 2017 2
13477 Технологія виробництва молока та розробка заходів підвищення молочної продуктивності корів в ТОВ АК «Зелена долина» Тульчинського району Максименко Р.А. Дрп 2017 7
13476 Технологія виробництва молока та перспективи розвитку галузі у фг «велес віта» мурованокуриловецького району Пащенко Андрій Едуардович Дрп 2017 8
13456 Удосконалення селекційно-племінної роботи зі стадом корів в умовах тов аф «україна-порик» Мельник Ірина Дрп 2017 2
13448 Організація технологічних елементів виробництва молока та їх удосконалення у ПП «Юхимівське» Шаргородського району Організація технологічних елементів виробництва молока та їх удосконалення у ПП «Юхимівське» Шаргородського району Москаленко К.М. Дрп 2017 2
13190 Технологічне обладнання у бджільництві. Методичні в казівки до проведення та виконання практичних занять для студентів факультет у технології виробництва і переробки продукції тваринництва Огороднічук Г.М., Кучерявий В.П., Балух Н.М. Мв 2017 3
13175 Технологія виробництва продукції бджільництва. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи для студентів денної форми навчання із напряму підготовки 6.090102 «Технологія виробництва і пе Разанова О.П. Мв 2017 20
13174 Технологія виробництва продукції бджільництва. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів заочної форми навчання із напряму підготовки 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Разанова О.П. Мв 2017 29
13173 Технологія виробництва продукції птахівництва. Методичні вказівки з навчальної практики для студентів першого курсу денної форми навчання здобувачів вищої освіти першого освітньо-професійного рівня «бакалавр» спеціальності 204 «Технологія виробництва та п Царук Л.Л, Бережнюк Н.А. Мв 2017 25
13170 Конярство. Методичні вказівки до проведення та виконання лабораторних робіт для студентів денної та заочної форми навчання з напряму підготовки 6.090102 – «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва» Постернак Л.І., Кучерявий В.П. Мв 2017 121
12912 Сучасні методи дослідження у тваринництві. Методичні вказівки до виконання практичних занять для студентів галузі знань 20 аграрні науки та продовольство спеціальності 204 технології виробництва і переробки продукції тваринництва Огороднічук Г.М., Кучерявий В.П., Балух Н.М. Мв 2017 24
12748 Технологія молочної галузі. Методичні вказівки до проведення лабораторних занять для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія». Частина 1 «Технологія виробництва молока – сировини і готової продукції» Семко Т.В., Бережнюк Н.А., Новгородська Н.В. Мв 2017 1
12737 Програма вступного фахового випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 204 «технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Скоромна О.І., Льотка Г.І., Гуцол А.В., Кучерявий В.П., Огороднічук Г.М. Пвф 2017 1
12734 Програма вступного фахового випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 181 «харчові технології» Скоромна О.І., Паламарчук І.П., Семко Т.В., Новгородська Н.В., Огороднічук Г.М. Пвф 2017 1
12733 Програма додаткового вступного випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю: 181 «харчові технології» Скоромна О.І., Паламарчук І.П., Семко Т.В., Новгородська Н.В., Огороднічук Г.М. Пвф 2017 1
12732 Програма додаткового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» за спеціальністю 181 «харчові технології» Скоромна О.І., Паламарчук І.П., Семко Т.В., Новгородська Н.В., Огороднічук Г.М. Пвф 2017 0
12731 Програма вступного фахового випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 207 «водні біоресурси та аквакультура» Скоромна О.І., Гуцол А.В., Мушит С.О., Огороднічук Г.М Пвф 2017 1
12730 Програма додаткового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» за спеціальністю 207 «водні біоресурси та аквакультура» Скоромна О.І., Гуцол А.В., Мушит С.О., Огороднічук Г.М Пвф 2017 0
12729 Програма додаткового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» за спеціальністю 204 «технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Скоромна О.І., Льотка Г.І., Гуцол А.В., Кучерявий В.П., Огороднічук Г.М. Пвф 2017 0
12646 Технологія виробництва продукції тваринництва. Методичні вказівки до виконання практичних занять для студентів галузі знань 07 управління та адміністрування спеціальності 074 публічне управління та адміністрування Огороднічук Г.М., Балух Н.М. Мв 2017 66
12583 Вплив електромагнітного опромінення на продуктивність бджолосімей Юхненко І.Г. Дрп 2017 2
12558 Ефективність використання бактеріального препарату підсисним поросятам Ящишена м.в. Дрп 2017 3
12553 Вплив пробіотика агробіобак на молочну продуктивність дійного стада дпдг «шевченківське» Кудик Р.В. Дрп 2017 5
12497 Вплив згодовування пробіотичного препарату на продуктивність ранньовідлученого молодняку кролів Мельник Я.В. Дрп 2017 2
12488 Дослідження ефективності використання пробіотика відгодівельному молодняку кролів М.В. Влащенко Дрп 2017 3
12464 Використання біологічно-активної мінеральної добавки в годівлі молодняку свиней Данильченко Дмитро Миколайович Дрп 2017 5
12219 Технологія виробництва продукції свинарства. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР "Бакалавр" напряму 6.090102 "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва" у вищих навчальних закладах 3-4 рівнів акредитації Гуцол Н. В., Мазуренко М. О., Гуцол А. В. Нп 2016 11
12215 Технологія виробництва молока і яловичини. Методичні вказівки для виконання курсових проектів з дисципліни "Технологія виробництва молока і яловичини" для студентів денної форми навчання із напрямку підготовки 6.090102 “Технологія виробництва і переробки Вознюк О.І., Скоромна О.І. Мв 2016 61
12159 Ефективність використання бактеріального препарату в годівлі молодняку свиней Шаповалюк С.О. Дрп 2016 6
12078 Технологія виробництва харчов их яєць. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівці в спеціальності 204 «ТВіППТ» з і спеціалізації “Птахівництво” у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації. Кучерявий В.П., Царук Л.Л. Нп 2016 0
12077 Технологія виробництва продукції птахівництва . Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР «Бакалавр» напряму 6.090102 «ТВіППТ» у вищих навчальних закладах ІІ - І V рівнів акредитації Царук Л.Л., Кучерявий В.П. Нп 2016 4
12076 Технологія виробництва продукції птахівництва. Методичні вказівки до виконання курсових прое ктів для студентів факультету технології виробництва і пере робки продукції тваринництва із напряму підготовки 6. 090 102 «ТВіППТ» Царук Л.Л. Мв 2016 0
12069 Енергозберігаючі технології виробництва продукції тваринництва. Методи чні вказівки до виконання практичн их робіт для студентів денної форми навчання зі спеціальності 7 .090102 01 «Технологія виробництва і переробки продукції тв аринницт Кучерявий В.П. , Постернак Л.І., Голубенко Т.Л. Мв 2016 15
12068 Біологія медоносної бджоли. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців зі спеціальності “Технологія виробництва і переробки продуктів тваринництва” у вищих навчальних закладах 3-4 рівнів акредитації Скоромна О.І., Разанова О.П. Нп 2016 0
12067 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Біологія медоносної бджоли» для студентів денної форми навчання із спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» зі спеціалізації «Бджільництво» Разанова О.П. Мв 2016 0
12066 Перспективні те хнології виробництва у тварин ництві . Програма навчальної дисципліни спеціальності 8 .09010 2 01 «т ехнології виробництва і переробки продукції тваринництва » у аграрних вищих навчальних закладах ііі - і v рівнів акредит Бережнюк Н.А. Нп 2016 4
11808 Технологія виробництва продукції свинарства робочий зошит для лабораторно-практичних занять для студентів денної та заочної форми навчання напрямку підготовки 6.090102-«твіппт» Гуцол Н.В. Мв 2016 119
11803 Програма навчальної дисципліни Технологія виробництва продукції тваринництва для студентів галузі знань 13 Механічна інженерія, спеціальність 133 Галузеве машинобудування. Огороднічук Г.М., Кучерявий В.П. Нп 2016 21
11802 Програма навчальної дисципліни Технологія виробництва продукції тваринництва для студентів галузі знань 07 Управління та адміністрування, спеціальність 074 Публічне управління та адміністрування Огороднічук Г.М., Кучерявий В.П. Нп 2016 41
11801 Програма навчальної дисципліни Технологія виробництва продукції тваринництва для студентів галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальність 051 Економіка. Огороднічук Г.М., Кучерявий В.П. Нп 2016 0
11737 Особливості використання білкових речовин при виробництві варених ковбасних виробів в умовах пп фірми «зерно» Войнова Інна Анатоліївна Дрп 2016 6
11723 Вплив згодовування пребіотичних препаратів на продуктивність відгодівельного молодняку свиней ГАЗДА П.С. Дрп 2016 5
11699 Дослідження згодовування пребіотичного препарату дійному стаду корів. Білоконь Т.А. Дрп 2016 5
11620 Резерви збільшення виробництва свинини в ПП «Колос-Лан» Піщанського району. Герцун Анна Василівна. Дрп 2016 4
11619 Удосконалення елементів технології відгодівлі великої рогатої худоби в СФГ «Прогрес» «Віа» Козятинського району М.В. Путь Дрп 2016 2
11583 Виробництво продукції бджільництва та заходи щодо його підвищення в СТОВ «Писарівка» Ямпільського району Черемисін Валентин Валентинович Дрп 2016 5
11577 Підвищення продуктивних якостей курей батьківського стада в ТОВ «Поділлякорсервіс» Тиврівського району Кринчуковський Сергій Вікторович Дрп 2016 5
11575 Технологічні аспекти вирощування ремонтних телиць та їх удосконалення у дг «артеміда» м. калинівка Рикун О.В. Дрп 2016 5
11533 Особливості технологічних елементів виробництва молока та їх удосконалення у свк «маяк» козятинського району Аннікова Н. М. Дрп 2016 0
11528 Технологічні особливості виробництва свинини в агрофірмі «джулинка» з подальшою переробкою на м'ясопереробному підприємстві Борсук М.О. Дрп 2016 3
11524 Технологія виробництва молока та шляхи підвищення її ефективності в ТОВ «Хлібодар» Погребищенського району Поляковська Н. Дрп 2016 4
11519 Розробка технологічного процесу виробництва свинини в умовах дослідного господарства чернятинського коледжу внау Уманець Роман Вікторович Дрп 2016 3
11505 Напрями вдосконалення виробництва свинини в умовах ТОВ «Субекон» смт. Сутиски Прусак Людмила Вікторівна Дрп 2016 3
11500 Удосконалення технології виробництва м’яса курчат-бройлерів в ТОВ «Вінницька птахофабрика» Андрієць Лілія Василівна Дрп 2016 4
11466 Розробка заходів покращання технології виробництва продукції вівчарства в ФГ «Хорс - КЛМ» Житомирської області Делятинчук Ірина Володимирівна Дрп 2016 3
11429 Удосконалення технології вирощування ремонтного молодняку великої рогатої худоби в умовах тов «світанок» бершадського району Крошка О.О. Дрп 2016 7
11121 Особливості технологічних елементів виробництва продукції перепелівництва в ТОВ «Органік плюс» м. Вінниця Доскоч О.А. Дрп 2016 4
11105 Удосконалення технологічного процесу виробництва молока у ФГ «Слобіцьке» Шаргородського району В.А. Гуцол Дрп 2016 1
11067 Організація вирощування курчат-бройлерів у дг «корделівське» калинівського району Бенедюк Назарій Ігорович Дрп 2016 7
11064 Удосконалення технології виробництва харчового яйця у ТОВ «Органік Плюс» м Вінниця. Сергеєва Вікторія Василівна. Дрп 2016 3
11057 Покращення технології виробництва свинини та її переробки в стов «маяк» калинівського району Карбівський Ю.Ю. Дрп 2016 3
11045 Удосконалення технології виробництва свинини в умовах ТОВ "Богатир" Муровано-Куриловецького району Коваль Анатасія Анатоліївна Дрп 2016 2
11044 Тeхнологічний проeкт виробництва м’яса гусeй в ФГ “Пляхівське” Козятинського району. Корніюк Богдан Валерійович. Дрп 2016 2
11028 Розробка заходів підвищення молочної продуктивності корів в СТОВ «Україна» Іллінецького району Житник А.В. Дрп 2016 6
11023 Удосконaлення технології інкубувaння яєць курей в ТОВ «Гaйсинськa інкубaторно-птaхівничa стaнція». Коровінська Ольга Василівна Дрп 2016 3
11022 Технологічний проект виробництва м’яса гусей в умовах СТОВ «Вернигородоцьке» Козятинського району Корніюк Валентина Олександрівна Дрп 2016 4
11021 Технологічний проект виробництва м’яса курчат-бройлерів в ПАТ «Птахокомбінат Бершадський» Бершадського району Рогозянський Олександр Анатолійович Дрп 2016 4
11014 Технологічний проект виробництва м’яса гусей в ФГ «Велес Віта» с. Попелюхи Мурованокуриловецького району Бурковська Н.С. Дрп 2016 6
10996 Удосконалення технології виробництва свинини у сфг «оріон» чернівецького району з подальшою її переробкою Гасич Олександр Олексійович Дрп 2016 5
10995 Покращення технології виробництва молока в умовах ПСОП «Дружелюбівське» Калинівського району. Козловський Павло Леонідович. Дрп 2016 3
10994 Шляхи збільшення виробництва свинини в умовах ДП ДГ «Артеміда» Калинівського району. Бочко Дмитро Юрійович Дрп 2016 8
10990 Шляхи покращення технології вирощування курей в умовах тов «світанок» бершадського району з подальшою її переробкою на м’ясопереробному підприємстві Топоровська О.О. Дрп 2016 6
10943 Опорний конспект лекцій "Сучасні методи наукових досліджень в тваринництві"для магістрів за спеціальністю 8.09010201 "ТВіППТ" Льотка Г.І. Окл 2016 14
10902 Словник-довідник з основ фахової діяльності для студентів напряму підготовки 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Бережнюк Н. А., Царук Л.Л. С 2016 1
10901 Основи фахової діяльності «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Навчальний посібник для практичних занять Бережнюк Н.А., Скоромна О. І. Нп 2016 182
10784 Кролівництво і звірівництво. Метод ичні вказівки до виконання практичних занять для студентів заочної форми навчання за напрямком підготовки 6 .090 102 ТВіППТ за напрямом 0902 „Сільське господарство і лісництво‖ Кучерявий В.П., Трачук Є.Г. Мв 2016 2
10783 Кролівництво і звірівництво. Метод ичні вказівки до виконання лабораторних занять для студентів денної форми навчання за напрямком підготовки 6.090 102 ТВіППТ за напрямом 0902 „Сільське господарство і лісництво‖ Трачук Є.Г. Мв 2016 6
10506 Методичні вказівки для лабораторних занять з дисципліни "Технологія виробництва молока і яловичини" для студентів денної форми навчання за напрямом підготовки 6. 090 102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Вознюк О.І., Скоромна О.І. Мв 2016 73
10444 ПРОГРАМА фахового іспиту до вступу в аспірантуру із спеціальності 204 «Технології виробництва та переробки продукції тваринництва» Скоромна О.І., Кучерявий В. П. ; Гуцол А.В. ; Вознюк О.І., , Гуцол Н.В., Царук Л.Л., , Овсієнко С.М. Пвф 2016 1
10339 Методичні вказівки з організації та проведення державного екзамену освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.090102 – «технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» для студентів денної і заочної форм навчання Скоромна О. І., Кучерявий В. П., Гуцол А. В., Власенко В. В., Польовий Л. В., Гуцол Н. В., Льотка Г. І., Спірін А. В., Журенко Ю. І. Мв 2016 1
10279 Загально-технологічна практика з виробництва продукції тваринництва (методичні вказівки та програма) для підготовки фахівців окр "бакалавр" напряму підготовки 6.090102 "технологія виробництва і переробки продукції тваринництва" Скоромна О. І., Власенко В. В., Гуцол А. В., Кучерявий В. П., Польовий Л. В., Гуцол Н. В. Мв 2016 4
10277 Спеціально-технологічна (професійна) практика. Програма і методичні вказівки для підготовки фахівців окр "спеціаліст" за спеціальністю 7.09010201 "технології виробництва і переробки продукції тваринництва" Скоромна О. І., Власенко В. В., Гуцол А. В., Кучерявий В. П., Польовий Л. В., Гуцол Н. В. Мв 2016 3
10276 Спеціально-технологічна (професійна) практика. Програма і методичні вказівки для підготовки фахівців окр "магістр" за спеціальністю 8.09010201 "технології виробництва і переробки продукції тваринництва" Скоромна О. І., Власенко В. В., Гуцол А. В., Кучерявий В. П., Польовий Л. В., Гуцол Н. В. Мв 2016 2
10214 Дослідження ефективності використання пребіотичного препарату на молочну продуктивність дійного стада корів Я.В. Сторожук Дрп 2016 5
10203 Обґрунтування ефективності використання молочнокислих бактерій в годівлі корів та молодняку великої рогатої худоби В.В. Зеленецька Дрп 2016 2
10202 Вивчення впливу нової кормової добавки на перетравність основних поживних речовин молодняку свиней Ю.В. Ільницька Дрп 2016 4
10188 Вплив бактеріального препарату на структури шлунково-кишкового тракту молодняку свиней К.М. Кошельник Дрп 2016 3
10187 Ефективність використання пребіотичного препарату в годівлі ранньовідлученого молодняку свиней І.Г. Охрімов Дрп 2016 3
10068 Вплив пробіотика на органолептичні показники свинини Трачук Є.Г. С 2015 344
10003 Технологія виробництва продукції тваринництва. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів денної форми навчання за напрямом 6.100102 «Процеси, машини та обладнання агропромислового вирорбництва» Огороднічук Г.М., Балух Н.М. Мв 2015 0
10002 Тваринництво. Методичні вказівки з вивчення та самостійної підготовки студентів агрономічного факультету напряму підготовки 6.090101 «Агрономія» (заочної форми навчання) Бережнюк Н. А. Мв 2016 0
10001 Тваринництво. Методичні вказівки до самостійної роботи. 6.090101 "агрономія", денна форма навчання Бережнюк Н.А. Мв 2016 1
10000 Словник окремих спеціальних понять і термінів з конярства для студентів напряму підготовки 6. 090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Л.І. Постернак С 2016 6
9999 Методичні вказівки до виконання курсових робіт для студентів денної та заочної форми навчання "Енергозберігаючі технології виробництва продукції тваринництва" Л.І. Постернак, Т.Л. Голубенко Мв 2016 6
9998 Програма з дисципліни "Технологія виробництва харчових яєць" для фахівців 7.09010201 "ТВіППТ" зі сеціалізації "Птахівництво" Кучерявий В.П., Царук Л.Л. Нп 2016 0
9997 Методичні вказівки до лабораторних робіт з "Технології виробництва продукції бджільництва" для студентів напряму підготовки 6.090102 "ТВіППТ" Царук Л.Л., Разанова О.П. Мв 2016 63
9995 Програма з дисципліни "Технологія виробництва м'яса птиці" для фахівців ОКР "Спеціаліст" спеціальності 7.09010201 "ТВіППТ" зі спеціалізації "Птахівництво" Кучерявий В.П., Царук Л.Л. Нп 2016 0
9994 Технологія вирлобництва продукції птахівництва. Навчальний практикум для студентів напряму підготовки 6.090102 "ТВіППТ" Царук Л.Л., Овсієнко С.М., Діхтярук Н.С. П 2016 2
9993 Основи тваринництва. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів денної форми навчання за напрямком підготовки 6.09020 «Водні біоресурси та аквакультура» Скоромна О.І., Трачук Є.Г. Мв 2016 44
9992 Основи тваринництва. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів денної форми навчання за напрямком підготовки 6. 051701 « Харчові технології та інженерія » Скоромна О.І., Трачук Є.Г. Мв 2016 129
9991 Господарсько-біологічні особливості птиці. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР "Спеціаліст" спеціальності 7.09010201 "ТВіППТ" зі спеціалізації "Птахівництво" Царук Л.Л., Овсієнко С.М. Нп 2016 3
9990 Технологія виробництва продукції вівчарства . П рограма навчальної дисципліни для пі дготовки фахівців ОКР «Бакалавр» напряму 6.090 102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» у вищих навчальних закладах ІІ - ІV рівнів а Кучерявий В.П., Овсієнко С.М. Нп 2016 28
9941 Методика науков их досліджень . Ме тодичні вказівки з організації самостійної роботи студент ів заочної форми навчання напряму підготовки 6.090102 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” Льотка Г.І. Мв 2016 6
9940 Методика наукових досліджень . Ме тодичні вказівки з організації самостійної роботи студент ів денної форми навчання напряму підготовки 6.090102 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” Льотка Г.І. Мв 2016 13
9939 Методика наукових досліджень . Методичні вказівки для проведення лабораторних занять студентами денної форми навчання напряму підготовки 6.090102 “Технологія виробництва і переробки прод укції тваринництва” Льотка Г.І. Мв 2016 48
9938 Методика наукових досліджень . Методичні вказівки для проведення практичних занять студентами заочної форми навчання напряму підготовки 6.090102 “Технологія виробництва і переробки проду кції тваринництва” Льотка Г.І. Мв 2016 24
9880 Масло рапсовое в комбикормах для бычков на откорме В.Ф. Радчиков, Т.Л. Сапсалёва, Т.Л. Голубенко, Р.Д. Шорец, Н.В. Пилюк, В.А. Голубицкий С 2015 273
9879 Масло рапсовое в кормлении бычков В.Ф. Радчиков, Т.Л. Сапсалёва, Т.Л. Голубенко С 2015 273
9850 Вплив пребіотичного препарату на перетравність ранньовідлученого молодняку свиней Мельник М.О. Дрп 2015 2
9257 Спосіб переведення молочних корів з прив’язного утримання на безприврив’язне Вознюк О.І. П 2013 67
9255 Використання пробіотика «ентеро-актив» у годівлі перепелів порди фараон Чудак Р.А., Скоромна О.І., Вознюк О.І. С 2013 90
9254 Яєчна продуктивність та забійні показники перепілок-несучок за згодовування екстракту ехінацеї блідої Сметанська І. М., Чудак Р.А., Вознюк О.І.. С 2014 322
9253 Ефективність використання пробіотика у годів перепелів Чудак Р, А., Подолян Ю. М., Вознюк О.І. С 2014 306
9249 Влияние пробиотика Энтеро-актив на экзокринные железы откормочного молодняка свиней Трачук Е.Г. С 2015 68
9237 Продуктивність та якість яєць перепелів за згодовування вітамінів Чудак Р.А., Вознюк О.І., Камінний В.П. С 2014 94
9236 Лікувально-профілактична суміш ехозвірополиностій Вознюк Оксана Іванівна П 2014 91
9073 Спеціалізоване м’ясне скотарство. Опорний конспект лекцій для студентів факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва (спеціальність 8.09010201 «ТВіППТ»). Льотка Г.І. Окл 2015 36
8558 Словник окремих спеціальних понять і термінів з системи промислових технологій АПК для студентів напряму 6.030601 “ Менеджмент організацій ” Постернак Л.І., Голубенко Т.Л. С 2015 1
8530 Основи тваринництва. Методичні вказівки для лабораторно-практичних занять студентів напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» Бережнюк Н. А. Мв 2015 41
8477 Комунікації в рибогосподарських колективах Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами факультету ТВІППТ спеціальність 8.09020102 "Аквакультура" Марценюк Н. О. Мв 2015 13
8476 Селекція об'єктів рибництва. Методичні вказівки для лабораторних робіт магістрів денної форми навчання за спеціальністю 8.090 201 02 "Аквакультура" Бех В. В., Марценюк В. П. Мв 2015 1
8475 Селекція об'єктів рибництва. Методичні вказівки для самостійної роботи магістрів денної форми навчання за спеціальністю 8.090 201 02 "Аквакультура" Бех В. В., Марценюк В. П. Мв 2015 0
8474 Новітні технології у аквакультурі. Методичні вказівки для лабораторних робіт магістрів денної форми за спеціальності 8.090201 "аквакультура" Пекарський А.В., Марценюк В.П. Мв 2015 11
8473 Новітні технології у аквакультурі. Методичні вказівки для самостійної роботи магістрів денної форми за спеціальності 8.090201 "аквакультура" Пекарський А.В., Марценюк В.П. Мв 2015 8
8453 Словник-довідник з основ тваринництва для студентів напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» Бережнюк Н. А. Мв 2015 0
8404 Енергозберігаючі технології виробництва продукції тваринницва. Навчальна програма для підготовки фахівців зі спеціальності: 7.09010201 “ Технології виробництва і переробки продукції тваринництва ” Постернак Л.І., Голубенко Т.Л. Нп 2015 232
8385 Основи т варинництв а . П рограма навчальної дисц ипліни напряму підготов ки 6.0 517 01 « Харчові технології та інженерія » у аграрних вищих навчальних закладах ІІІ - І V рівнів акредитації Бережнюк Н.А. Нп 2015 0
8384 Перспективні технології у птахівництві . П рограма навчальної дисципліни спеціальності 7 .09010 2 01 «Т ехнології виробництва і переробки продукції тваринництва » у аграрних вищих навчальних закладах ІІІ - І V рівнів акредитації Бережнюк Н.А. Нп 2015 0
8225 Сучасні методи досліджень у тваринництві. Методичні вказівки до практичних занять для магістрів за спеціальністю 8.09010201 - «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва» Мазуренко М.О., Гуцол А.В., Гуцол Н.В. Мв 2015 8
8224 Сучасні методи досліджень у тваринництві Методичні вказівки для самостійної роботи магістрів за спеціальністю 8.09010201 «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва» Мазуренко М. О., Гуцол А. В., Гуцол Н. В. Мв 2015 1
8176 Програма вступного фахового випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за спеціальністю 7.09010201 «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва» Скоромна О.І., Польовий Л.В., Власенко В.В., Гуцол А.В., Кучерявий В.П., Пвф 2015 0
8130 . Технологія виробництва продукції птахівництва. Методичні вказівки до проведення практичних занять для студентів заочної форми навчання факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва за напрямом підготовки 6.090 102 «ТВіППТ» Царук Л.Л., Діхтярук Н.С. Мв 2014 0
8121 Технологія виробництва продукції вівчарства. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт студентами факультету ТВіППТ за напрямом пілготовки 6.090102 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” Овсієнко С.М. Мв 2014 120
8120 Конярство. Конспект лекцій для студентів факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва (напрям підготовки 6.090102 «ТВіППТ»). Льотка Г.І. Окл 2014 45
8093 «Профілактика хвороб тварин» програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців в аграрних вищих навчальних закладах ІІІ - ІV рівнів акредитації з напрямку підготовки 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» «Бакалавр» Безсмертний В.М., Березовський І.В. Нп 2014 1
8053 Ефективність згодовування пребіотичного препарату Пребіолакт різновіковому молодняку свиней. Науково-практичні рекомендації. Бойчук В.М., Кучерявий В.П. Мв 2014 4
8052 Ефективність використання пробіотичного препарату Пробіолакт у раціонах різновікового молодняку свиней. Науково-практичні рекомендації Бойчук В.М., Кучерявий В.П. Мв 2014 2
8031 Технологія виробництва продукції тваринництва. Методичні вказівки до проведення та виконання практичних занять для студентів факультету механізації сільського господарства Спеціальність 7.05050312 «Машині та обладнання сільськогосподарського виробництва». Огороднічук Г.М., Балух Н.М. Мв 2014 0
8030 Технологія виробництва продукції тваринництва. Методичні вказівки до проведення та виконання лабораторних занять для студентів факультету механізації сільського господарства Спеціальність 7.05050312 «Машині та обладнання сільськогосподарського виробництва» Огороднічук Г.М., Балух Н.М. Мв 2014 0
8001 Структурно-логічна схема спеціальність 8.09010201 ТВіППТ ОКР Магістр Факультет ТВіППТ Д 2014 148
8000 Структурно-логічна схема напрям підготовки 6.090201 "Водні біоресурси та аквакультура" Д 2014 124
7997 Структурно-логічна схема спеціальність 7.09010201 ТВіППТ ОКР Спеціаліст Деканат факультету ТВіППТ Д 2014 78
7996 Структурно-логічна схема напрям підготовки 6.090102 ТВіППТ ОКР Бакалавр Деканат факультету ТВіППТ Д 2014 122
7995 Структурно-логічна схема магістерської підготовки 8.09020102 "Аквакультура" Кафедра годівлі с.г. тварин та водних біоресурсів Д 2014 121
7994 Структурно-логічна схема напрям підготовки 6.051701 "Харчові технології та інженерія" Кафедра харчових технологій та інженерії Д 2014 128
7856 Технологія виробництва продукції свинарства. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів заочної форми навчання за напрямком підготовки 6.090102 - Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва ОКР «Бакалавр» Мазуренко М. О., Гуцол Н. В., Фабіянська О. Л. Мв 2014 12
7841 Словник-довідник зооінженерних термінів з дисципліни «Спеціалізоване м´ясне скотарство» (частина 2) для студентів факультету технологія виробництва і переробки продукції тваринництва, спеціальність: 7.09010201 та 8.09010201 «ТВіППТ». Мазуренко М.О., Льотка Г.І. С 2014 0
7812 Методичні вказівки до виконання і оформлення дипломних робіт студентами денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня 7.09010201 «Спеціаліст». Скоромна О.І., Мазуренко М.О., Гуцол А.В, Бережнюк Н.А., Гуцол Н.В., Льотка Г.І. Мв 2014 1
7798 Звіт-щоденник з виробничої практики Напрям підготовки 6.090102– «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Скоромна О.І., Мазуренко М.О., Гуцол А.В., Польовий Л.В., Бережнюк Н.А., Гуцол Н.В., Мв 2014 9
7797 Звіт-щоденник з виробничої практики ОКР Магістр. Спеціальність 8.09010201– «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва». Скоромна О.І., Мазуренко М.О., Гуцол А.В., Польовий Л.В., Бережнюк Н.А., Гуцол Н.В., Мв 2014 5
7796 Звіт-щоденник з виробничої практики ОКР Спеціаліст. Спеціальність 7.09010201– «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва». Скоромна О.І., Мазуренко М.О., Гуцол А.В., Польовий Л.В., Бережнюк Н.А., Гуцол Н.В., Мв 2014 1
7670 Методичні вказівки до виконання і оформлення випускних робіт спеціальності 8.09010201 – Технології виробництва і переробки продукції тваринництва освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» Скоромна О. І., Мазуренко М. О., Гуцол А. В., Бережнюк Н. А., Гуцол Н. В., Мв 2014 9
7529 Програма вступного фахового випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за напрямом підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» Скоромна О.І., Польовий Л.В., Власенко В.В., Чудак Р.А., Гуцол А.В., Кучерявий В.П., Бережнюк Н.А., Пвф 2014 0
7528 Програма вступного фахового випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за спеціальністю 7.09010201 «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва» Скоромна О.І., Польовий Л.В., Власенко В.В., Чудак Р.А., Гуцол А.В., Кучерявий В.П., Бережнюк Н.А., Пвф 2014 0
7527 Програма вступного фахового випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за напрямом підготовки 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Скоромна О.І., Польовий Л.В., Власенко В.В., Чудак Р.А., Гуцол А.В., Кучерявий В.П., Бережнюк Н.А., Пвф 2014 0
7526 Програма вступного фахового випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за напрямом підготовки 6.090201 «Водні біоресурси та аквакультура» Скоромна О.І., Польовий Л.В., Власенко В.В., Чудак Р.А., Гуцол А.В., Марценюк Н.О., Кучерявий В.П., Бережнюк Н.А., Пвф 2014 0
7525 Програма вступного фахового випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за спеціальністю 8.09010201 «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва» Скоромна О.І., Польовий Л.В., Власенко В.В., Чудак Р.А., Гуцол А.В., Кучерявий В.П., Бережнюк Н.А., Пвф 2014 0
7518 Технологія виробництва харчових яєць. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва ( спеціальність 7. 090 10201 « ТВіППТ», спеціалізація «Птахівни Царук Л.Л. Мв 2014 0
7517 Технологія виробництва м’яса птиці. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва ( спеціальність 7. 090 10201 « ТВіППТ», спеціалізація «Птахівницт Царук Л.Л. Мв 2014 0
7375 Технологія виробництва продукції птахівництва. Методичні вказівки до виконання курсових проектів з розділу «Технологія виробництва інкубаційних яєць птиці різних видів» зі спеціальності 7. 090 102 «ТВіППТ» за напрямом підготовки 6. 090 102 «ТВіППТ». Царук Л. Л., Діхтярук Н.С. Мв 2014 4
7374 Кролівництво і звірівництво. Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання напрямку підготовки 6.090102 – «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Гуцол Н. В. , Фабіянська О. Л. Мв 2014 0
7373 «Конярство» Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва (напрям підготовки 6. 090102 «ТВіППТ»). Льотка Г.І. Мв 2014 16
7372 «Спеціалізоване м'ясне скотарство». Методичні вказівки до практичних занять студентами заочної форми навчання факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва (спеціальність 8. 09010201 ТВіППТ). Льотка Г.І., Фабіянська О.Л. Мв 2014 15
7371 Методичні вказівки до виконання самостійних робіт з дисципліни «Спеціалізоване м'ясне скотарство» для студентів заочної форми навчання факультету ТВ і ППТ спеціальність 8 .09010201 Льотка Г.І. Мв 2014 8
7370 Методичні вказівки до виконання самостійних робіт з дисципліни «Спеціалізоване м'ясне скотарство» для студентів денної форми навчання факультету ТВ і ППТ спеціальність 8 .09010201 Льотка Г.І. Мв 2014 15
7140 Технологія виробництва харчових яєць. Методичні вказівки до проведення лабораторних занять для студентів факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва із спеціальності 7. 090 10201 «ТВіППТ» зі спеціалізації «Птахівництво» Царук Л. Л. Мв 2013 0
7137 Технологія виробництва молока і яловичини. Методичні вказівки для лабораторних занять студентів денної форми навчання за напрямом 6.090 102 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва”. Скоромна О.І., Вознюк О.І. Мв 2013 98
7136 Технологія виробництва молока і яловичини. Методичні вказівки для виконання курсових проектів для студентів денної форми навчання із напрямку підготовки 6.090102 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва”. Вознюк О.І., Скоромна О.І. Мв 2013 108
7091 Молочна продуктивність вівцематок різних генотипів В. І. Похил, Л. О. Литвищенко С 2010 101
7062 Одержання маточного молочка за способу неповного осиротіння бджолиних сімей А. Видрик С 2010 80
6964 Наскрізна програма самостійної роботи студентів факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва ВНАУ напрям підготовки – 6.051701 „Харчові технології та інженерія” Освітньо-кваліфікаційного рівня “БАКАЛАВР” Скоромна О. І., Власенко В. В., Фаріонік Т. В., Бережнюк Н. А., Гуцол Н. В., Нп 2013 2
6931 Технологія виробництва м’яса птиці Методичні вказівки до проведення лабораторних занять для студентів факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва із спеціальності 7. 090 10201 «ТВіППТ» зі спеціалізації «Птахівництво» Царук Л. Л. Зотько М.О. Мв 2013 0
6930 Наскрізна програма практик студентів факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва ВНАУ Освітньо-кваліфікаційних рівнів “БАакалавр”, “Спеціаліст”, “Магістр” Скоромна О.І., Власенко В.В., Польовий Л.В., Гуцол А.В., Чудак Р.А., Бережнюк Н.А. , Царук Л.Л., ЗотькоМ.О., Нп 2013 5
6929 Наскрізна програма практики студентів факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” напрям підготовки - 6.051701 «Харчові технології та інженерія» Скоромна О. І.,Власенко В. В., Бігун П. П., Бережнюк Н. А., Гуцол Н. В., Нп 2013 3
6928 Наскрізна програма практик студентів факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” напрям підготовки - 6.090201 «Водні біоресурси та аквакультура» Скоромна О. І., Гуцол А. В., Марценюк Н. О., Бережнюк Н. А., Гуцол Н. В., Нп 2013 6
6927 Наскрізна програма самостійної роботи студентів факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва ВНАУ Освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр", "Спеціаліст", "Магістр" Скоромна О.І., Бережнюк Н.А., Гуцол А.В., Польовий Л.В., Власенко В.В., Чудак Р.А., Гуцол Н.В. Нп 2013 11
6880 Вплив якості бджолиного гнізда на питому активність радіонуклідів та концентрацію важких металів у меді С. Ф. Разанов, О. І. Вознюк, Н. А. Бережнюк, М. П. Серебряков С 2013 78
6866 Ген каппа-казеина как маркер в селекции крупного рогатого скота красной белорусской породной группы Л. А. Танана, Т. И. Епишко, В. В. Пешко С 2013 184
6862 Породи та порідні групи малолускатих коропів В. П. Марценюк, А. В. Гуцол С 2013 429
6861 Ефективність підбору чистопородних голштинських бугаїв-плідників до корів української чорно-рябої молочної породи Д. М. Кучер С 2013 206
6859 Розведення риби в інкубаційних апаратах замкнутого циклу із стабілізацією температурних режимів води Ю. І. Журенко, С. Г. Похвалюк С 2013 125
6858 Генезис липованської червоної острівної худоби Ю. В. Гузєєв, М. П. Демчук, О. М. Волошкевич, Д. Т. Вінничук С 2013 257
6857 Технологія виробництва молока у СТОВ «Агроко» І. В. Гончаренко, О. М. Очколяс, А. В. Батир С 2013 161
6842 Питома активність 90sR у продукції бджільництва, виробленій на території Полісся С. Ф. Разанов С 2013 90
6835 Молекулярно-генетична диференціація бугаїв-плідників за генами, асоційованими із господарськи корисними ознаками Р. В. Ставецька С 2013 150
6834 Оцінка шкіряної сировини бугайців молочних порід О. І. Петрова, Г. І. Калиниченко, О. А. Коваль С 2013 119
6833 Оцінка корів-первісток за особливостями росту і розвитку В. В. Першута С 2013 142
6832 Якісні показники молок білого амура при різних способах відтворення С. О. Мушит, Ю. Ю. Храновська С 2013 112
6830 Оцінка внутрішньопородної мінливості української м’ясної породи свиней за локусами мікросателітів ДНК С. І. Луговий С 2013 147
6817 Використання моделі П. Вуда для апроксимації лактаційних кривих корів різних класів розподілу Є. В. Баркарь С 2013 158
6800 Хімічний склад м"яса качок при вирощуванні на радіоактивно забруднених територіях С. П. Ковальова С 2013 166
6795 Вплив кількості виведених генерацій бджіл у стільниках на концентрацію важких металів у меді С. Ф. Разанов С 2013 80
6794 Вплив вапнування ґрунтів на концентрацію Zn і Cu у бджолиному обніжжі та перзі С. Ф. Разанов, Т. В. Марчак, В. В. Швець С 2013 124
6793 Розвиток бджолиних сімей за виробництва бджолиного обніжжя та перги С. Ф. Разанов, Г. В. Гуцол С 2013 147
6788 Оцінка ефективності рибних господарств Вінниччини Н. О. Марценюк С 2013 129
6787 Шляхи розвитку галузі тваринництва в Україні Н.І. Бурлака, Т. Д. Романенко С 2013 171
6785 Відтворювальна здатність корів голштинської породи в умовах степу України Л. В. Годованець, Ю. В. Гузєєв С 2013 147
6778 Молоко і молочні продукти. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.090 102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» ОКР «Бакалавр». Новаленко Н.О Мв 2013 39
6777 Молоко і молочні продукти. Методичні вказівки до лабораторних занять студентам денної форми навчання напряму підготовки 6.090 102 "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва Власенко В.В. Новаленко Н.О. Мв 2013 21
6689 Оцінка ефективності індексів материнської продуктивності свиней О. М. Церенюк, А. І. Хватов, Т. А. Стрижак С 2010 148
6688 Оцінка дочок і ровесниць за спадковістю тривалості тільності О. А. Пікула С 2010 74
6686 Організація доїння молочних корів у доїльному залі «паралель 2×14» І. В. Ковальчук, О. Л. Пасічник, Н. В. Рибій С 2010 106
6685 Молочна продуктивність корів різної стресостійкості М. О. Зотько, Л. М. Рябчук, О. А. Антохова С 2010 62
6679 Динаміка живої маси кролів при використанні мікроелементних добавок І. В. Левицький, В. А. Бурлака С 2010 104
6099 Спеціалізоване м’ясне скотарство. Методичні вказівки і завдання для виконання лабораторних робіт для студентів факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва із спеціальності 8.090102 “Технологія виробництва і переробки продукції тва Кулик М.Ф., Льотка Г.І. Фабіянська О.Л., Мв 2013 16
6098 Словник-довідник зооінженерних термінів з дисципліни «Спеціалізоване м´ясне скотарство» (частина 1) для студентів факультету технологія виробництва і переробки продукції тваринництва, спеціальність: 7.090102 та 8.090102 «ТВіППТ». Скоромна О.І., Царук Л.Л., Овсієнко С.М., Льотка Г.І. С 2013 3
6097 Свинарство. Навчально-методичний посібник для підготовки бакалаврів, спеціалістів, магістрів Гуцол А. В., Мазуренко М. О., Гуцол Н. В., Фабіянська О. Л. Нп 2013 9
6096 Технологія виробництва продукції бджільництва. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання із напряму підготовки 6.090102“Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва”. Разанов С.Ф., Разанова О.П. Мв 2013 5
6095 Технологія виробництва продукції бджільництва. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання із напряму підготовки 6.090102“Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” Разанов С.Ф., Разанова О.П. Мв 2013 1
6094 Технологія виробництва яловичини. Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів денної форми навчання напрямку підготовки 6.090102 – «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Гуцол Н. В. , Гуцол А. В., Фабіянська О. Л. Мв 2013 4
6005 Технологія виробництва м’яса птиці Методичні вказівки до виконання курсових проектів для студентів факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва із спеціальності 7. 090 102 «ТВіППТ» зі спеціалізації «Птахівництво» Царук Л. Л. Мв 2013 0
5731 Технологія виробництва молока. Методичні вказівки для виконання курсових проектів для студентів денної форми навчання із напрямку підготовки 6.090102 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва”. Вознюк О.І., Скоромна О.І. Рз 2013 0
5685 Програма вступного фахового випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за напрямом підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» Скоромна О.І., Польовий Л.В., Власенко В.В., Чудак Р.А., Постернак Л.І., Кучерявий В.П., Бережнюк Н.А., Пвф 2013 0
5684 Програма вступного фахового випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за спеціальністю 7.09010201 «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва» Скоромна О.І., Польовий Л.В., Власенко В.В., Чудак Р.А., Постернак Л.І., Кучерявий В.П., Бережнюк Н.А., Пвф 2013 0
5683 Програма вступного фахового випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за напрямом підготовки 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Скоромна О.І., Польовий Л.В., Власенко В.В., Чудак Р.А., Постернак Л.І., Кучерявий В.П., Бережнюк Н.А., Пвф 2013 0
5681 Програма вступного фахового випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за спеціальністю 8.09010201 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Скоромна О.І., Польовий Л.В., Власенко В.В., Чудак Р.А., Постернак Л.І., Кучерявий В.П., Бережнюк Н.А., Пвф 2013 0
5668 Технологія виробництва молока. Методичні вказівки до виконання практичних занять для студентів заочної форми навчання напрямку підготовки 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Скоромна О.І., Овсієнко С.М. Мв 2013 2
5662 «Спеціалізоване м'ясне скотарство» Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва (спеціальність 7. 090 102 ТВіППТ). Льотка Г.І, Фабіянська О.Л. Мв 2013 1
5661 . «Спеціалізоване м'ясне скотарство» Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами заочної форми навчання факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва (спеціальність 7. 090 102 ТВіППТ). Льотка Г.І, Фабіянська О.Л. Мв 2013 0
5660 «Спеціалізоване м'ясне скотарство» Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва (спеціальність 7. 090 102 ТВіППТ) Льотка Г.І, Фабіянська О.Л. Мв 2013 0
5640 Технологія виробництва продукції свинарства робочий зошит для лабораторно-практичних занять для студентів денної форми навчання напрямку підготовки 6.090102-«ТВіППТ» Гуцол А. В., Мазуренко М. О., Гуцол Н. В., Фабіянська О. Л. Рз 2013 7
5575 Поєднуваність свиней зарубіжного походження за відгодівельними ознаками Б. Шаферівський С 2012 128
5574 Формування молочної продуктивності корів центрального зонального типу української червоної молочної породи залежно від особливостей їх утробного розвитку О. В. Черемисова, Н. І. Крамар С 2012 99
5570 Аналіз тривалості господарського використання голштинської худоби різних ліній в умовах ПрАТ «АГРО-СОЮЗ» О. Ю. Сметана, І. А. Галушко С 2012 96
5569 Хімічний склад яєць курей-несучок різних кросів зарубіжної селекції В. М. Радюк С 2012 83
5566 Використання різних доїльних установок у виробництві молока Л. В Польовий, К. Ю. Коба, О. Л. Польова С 2012 109
5563 Характеристика господарськи корисних якостей корів української чорно-рябої молочної породи різних генотипів та їх відповідності параметрам тварин молочного типу С. П. Омелькович, Д. В. Лісогурська С 2012 70
5558 Молочна продуктивність корів голштинської породи залежно від тривалості їх сервіс-періоду Л. В. Карлова С 2012 135
5557 Прогнозування довічної молочної продуктивності корів української чорно-рябої молочної породи І. А. Іванов, С. П. Маленівська С 2012 130
5556 Вплив тривалості сервіс-періоду на виробництво продукції скотарства в умовах Вінницького району М. О. Зотько, В. П. Невінський С 2012 62
5510 Спеціалізоване м’ясне скотарство / Програма нормативної навчальної дисципліни для підготовки студентів за спеціальністю 7.090102 – „ТВіППТ” Скоромна О.І., Льотка Г.І., Нп 2012 1
5509 Спеціалізоване м’ясне скотарство / Програма нормативної навчальної дисципліни для підготовки студентів за спеціальністю 8.090102 – „ТВіППТ” Скоромна О.І., Кулик М.Ф., Льотка Г.І. Нп 2012 8
5481 Технологія виробництва молока. Методичні вказівки до виконання курсових проектів для студентів заочної форми навчання напрямку підготовки 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Скоромна О.І., Овсієнко С.М. Мв 2012 2
5370 Технологія виробництва продукції свинарства. Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів денної форми навчання напрямку підготовки 6.090102 – «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Гуцол А.В., Мазуренко М.О., Гуцол Н.В., Фабіянська О.Л. Мв 2012 7
5338 Технологія виробництва продукції птахівництва. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва (напрям підготовки 6. 090 102 ТВіППТ) Царук Л.Л., Діхтярук Н.С. Мв 2012 0
5337 Технологія виробництва продукції птахівництва. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва (напрям підготовки 6. 090 102 ТВіППТ) Царук Л.Л., Діхтярук Н.С. Мв 2012 6
5205 Die rolle der viehwirtschaft in unserem leben  Mykoljuk O.P.,  Palamartschuk A.W. Тд 2012 35
5077 Перспективні технології виробництва у тваринництві. Мазуренко М. О., Гуцол А. В. Нп 2012 1
5076 Сучасні методи досліджень у тваринництві Мазуренко М. О., Гуцол А. В. Нп 2012 0
5075 Технологія виробництва молока. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання із напрямку підготовки 6.090 102 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” Вознюк О.І., Скоромна О.І. Мв 2012 29
5046 “Технологія виробництва яловичини” Гуцол А.В., Гуцол Н.В. Нп 2012 0
5043 Перспективні технології виробництва у тваринництві. Мазуренко М. О., Гуцол А. В. Нп 2012 1
4986 Формування врожаю гливи звичайної залежно від інтенсивності освітлення С. А. Вдовенко С 2012 108
4954 Біохімічна оцінка якості м"яса коропів, вирощених у фермерському господарстві "Короп" Львівської області Н. О. Марценюк С 2011 134
4944 Аналіз відхилень у розпорядку дня доїння корів на їх надої А. П. Кульчицька С 2011 124
4940 Резистентність та продуктивність ремонтних свиней, вирощених в умовах комплексу та завезених зовні В. В. Козьменко, О. М. Герасименко С 2011 154
4938 Ефективність вирощування рибопосадкового матеріалу коропових риб у тов «рибне господарство «Меркурій» Вінницького району Вінницької області Б. О. Грішин, В. М. Гуменюк, С. О. Мушит С 2011 339
4937 Вплив морфологічних ознак тіла бджоли (APIS MELLIFERA) на формування бджолиного обніжжя Ян Бринза, В. Д. Броварський, Л. О. Адамчук С 2011 117
4927 Состояние и пути совершенствования научного обеспечения отрасли свиноводства в Беларуси И. П. Шейко С 2011 179
4921 Вплив аерозольної дезінфекції препаратом "хлоран" на мікробну забрудненість повітря та організм гусенят О. В. Козенко, М. В. Демчук, Р. В. Гузій С 2011 79
4913 Ріст і розвиток коней української верхової породи на кінному заводі НФ ЗАТ «РАЙЗ-МАКСИМКО» Чортківського району Тернопільської області М. Я. Фучило, І. В. Ковальчук, Ю. Л. Слюсаренко С 2011 169
4912 Відтворна здатність корів залежно від генеалогічної належності І. В. Титаренко, М. В. Буштрук, І. С. Старостенко С 2011 94
4911 Консолідованість екстер’єрних показників коней рисистих порід І. О. Супрун С 2011 118
4910 Підвищення компактності виводу партій страусенят М. І. Сахацький, Ю. В. Осадча, Ю. П. Кучинська, М. Є. Коваль С 2011 111
4901 Використання оцінки корів української чорно-рябої молочної породи за конституціональними та виробничими типами Л. В. Казьмірук, В. Л. Яцюк С 2011 119
4898 Вплив генотипових чинників на молочну продуктивність корів Н. В. Болгова С 2011 93
4829 Оцінка закономірностей інтенсивності несучості м"ясо-яєчних курей різного генетичного походження за використання нових критеріїв В. П. Хвостик С 2012 95
4800 Ефективність вирощування молодняку качок за різних рівнів цинку в комбікормах Р. М. Дейнеко, Д. П. Уманець, І. М. Баланчук С 2012 140
4793 Деякі інтер’єрні показники корів новостворених українських молочних порід А. Л. Шуляр С 2012 70
4790 Вплив статі телят отриманих від корів української чорно-рябої молочної породи на формування молочної продуктивності у перші дні лактації Л. В. Польовий, І. В. Гуменюк С 2012 61
4788 Вплив тривалості господарського використання та молочної продуктивності на відтворну здатність корів Ю. С. Пелих С 2012 70
4787 Інкубаційні якості яєць качок кросу "Темп" різного віку Л. С. Патрєва, Т. В. Шевченко, І. В. Письменна С 2012 147
4785 Залежність маси тіла добових та вирощених страусенят від маси інкубаційних яєць Ю. В. Осадча С 2012 106
4784 Фенотипические показатели молочной продуктивности коров голштинской популяции республики Беларусь И. М. Коронец, Н. В. Климец, М. А. Дашкевич [та ін.] С 2012 96
4778 Особливості будови тіла корів української чорно-рябої молочної породи різних виробничих типів О. М. Голуб, С. Г. Шаловило С 2012 115
4756 Порівняльне вирощувания бройлерів за клітковою та підлоговою технологіями М. І. Сахацький С 2012 84
4744 Корекція впливу технологічного стресу на організм ярок В. М. Бублик, І. О. Ладиш, С. Ю. Знагован, В. І. Бєлогурова С 2012 100
4589 Словник-довідник зооінженерних термінів з конярства для студентів факультету технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. Спеціальність: 6.090102. Гуцол А.В., Льотка Г.І., Гуцол Н.В., Фабіянська О.Л. Мв 2012 0
4542 “Спеціалізоване м’ясне скотарство” Методичні вказівки і завдання для виконання лабораторних робіт для студентів факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва із спеціальності 7.090 102 “Технологія виробництва і переробки продукції Скоромна О.І., Фабіянська О.Л. Мв 2012 0
4540 Технологія виробництва продукції свинарства. Методичні вказівки до виконання курсових проектів для студентів денної та заочної форми навчання за спеціальністю 6. 090102 – «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Гуцол А.В. Мазуренко М.О. Гуцол Н.В. Льотка Г.І. Мв 2012 52
4286 ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ПТАХІВНИЦТВА Методичні вказівки з навчальної практики для студентів другого курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму 6.090 102 « Технологія виробництва і переробки продукції тварин Царук Л.Л, Фабіянська О.Л. Мв 2012 0
4285 ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ СВИНАРСТВА Методичні вказівки з навчальної практики для студентів другого курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму 6.090 102 « Технологія виробництва і переробки продукції тваринницт Гуцол А.В., Гуцол Н.В., Льотка Г.І., Фабіянська О.Л. Мв 2012 7
4284 ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА МОЛОКА ТА ЯЛОВИЧИНИ Методичні вказівки з навчальної практики для студентів другого курсу за денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму 6.090 102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринницт Скоромна О.І., Вознюк О.І., Фабіянська О.І. Мв 2012 0
4273 ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ БДЖІЛЬНИЦТВА Методичні вказівки до виконання лабораторних занять студентами денної форми навчання зі спеціальності 6.090102 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва" Разанов С.Ф., Льотка Г.І. Мв 2012 4
4043 Технологія переробки продукції тваринництва. Методичні вказівки до лабораторних занять для студентів 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва», освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» Новгородська Н. В., Блащук В. В. Мв 2012 0
3876 Чи готові ми до вступу в СОТ? А. О. Півторак, В. Л. Матеуш, І. Г. Голодюк С 2012 54
3870 Органогенез яйцепроводу перепелів віком від 1 до 28 діб Т. Ф. Кот С 2012 48
3854 Вплив способу передінкубаційної обробки качиних яєць на їх виводимість Л. Л. Царук, І. В. Скотницька, П. П. Паламарчук С 2012 115
3852 Відтворні якості собак породи німецька вівчарка Ю. О. Муляр С 2012 124
3851 Вплив вирівняності гнізда та багатоплідності кролиці на ріст та збереженість кроленят Г. А. Коцюбенко С 2012 96
3850 Аналіз динаміки зміни якості статевих продуктів у доместикованих самок російського осетра (ACIPENSER GUELDENSTAEDTII) І. Ю. Кірєєва, А. В. Сулима С 2012 71
3849 Еколого-біологічна оцінка стану Уладівської субпопуляції зубра європейського (BІSON BONASUS l.) Т. Кириєнко С 2012 53
3824 Вплив КПБ на збереження курей-несучок та їх яєчну продуктивність В. А. Бурлака, І. В. Хом"як С 2012 86
3667 Пробіотичні препарати у тваринництві Мазуренко М. О., Кирилів Я. І., Гуцол А. В., Гуцол Н. В., Льотка Г. І., Гончарук В. В., Гончарук В. В. Нп 2011 2
3649 Зошит для лабораторних робіт з дисципліни: «Технологія виробництва молока» Скоромна О.І., Вознюк О.І. Мв 2011 0
3641 Словник-довідник зоотехнічних термінів з технології виробництва молока та яловичини для студентів факультету технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. Спеціальність: 6.090102, 7.130201. Вознюк О.І., Скоромна О.І. Мв 2011 0
3406 Показники якості молока корів з господарств різної форми власності Н. В. Тишківська С 2011 109
3401 Радіологічна оцінка продуктів бджільництва, вироблених в умовах природних угідь М. М. Кривий, С. П. Вертебельчук, Д. В. Лісогурська [та ін.] С 2011 176
3400 Деякі аспекти якості меду Ю. В. Ковальський, Я. І. Кирилів С 2011 192
3396 Вплив целюлази на якість м"яса курчат-бройлерів Л. Г. Бомко, С. В. Мерзлов С 2011 139
3391 Морфо-функціональні властивості вим"я корів новостворених українських молочних порід М. С. Пелехатий, А. Л. Шуляр С 2011 155
3390 Динаміка живої маси каченят за різних джерел освітлення Л. С. Патрєва, Т. О. Кісель С 2011 202
3383 Раціональне використання осмії рогатої при утриманні її без вуликів В. О. Луців С 2011 103
3381 Дослідження якісних показників молока голштинських корів Т. В. Литвиненко С 2011 118
3379 Відтворювальна здатність овець асканійської м"ясо-вовнової породи дніпропетровського типу та їх помісей О. В. Лесновська С 2011 52
3362 Энергия роста и иммунобиологическая реактивность телят в онтогенезе Л. Н. Шейграцова С 2011 91
3360 Показатели продуктивности животных нового заводского типа "Березинский" белорусской мясной породы Л. А. Федоренкова, Р. И. Шейко, Е. А. Янович [та ін.] С 2011 115
3357 Вплив активності каталази на якість зимівлі бджолиних сімей С. І. Таран, Т. В. Підпала, В. Д. Іванова С 2011 133
3351 Методики оцінки впливу порушень розпорядку дня доїння корів на молочну продуктивність Л. В. Польовий, А. П. Кульчицька С 2011 106
3346 Способ комплексной оценки откормочных и мясных качеств свиней Н. А. Лобан С 2011 129
3345 Жива маса і смушковий тип овець каракульської породи різних екотипів в умовах Буджацького степу України А. П. Китаєва, О. М. Марчук, О. А. Паларієв С 2011 98
3341 Підвищення біологічної цінності козиного молока у фермерському господарстві "Шеврет" Т. М. Рижкова, Т. А. Бондаренко, І. М. Лівощенко С 2011 116
3338 Вплив добавки із аквакультури на продуктивні та забійні якості молодняку овець Т. М. Приліпко, І. І. Тимофійшин, В. Б. Косташ С 2011 111
3315 Залежність змін гематологічних показників перепелів від дії постійного електромагнітного поля О. П. Коняхін, В. В. Власенко, В. А. Коберська С 2011 63
3310 Ліпідний склад найдовшого м"яза спини чистопородних і помісних баранчиків (f1) від схрещування асканійських м"ясо-вовнових вівцематок з баранами породи олібс В. І. Похил, О. М. Похил С 2011 117
3308 Забійні та фізико-хімічні якості свиней залежно від технології виробництва свинини М. Г. Повод С 2011 130
3306 Оценка по собственной продуктивности и воспроизводительным качествам хрячков породы ландрас французской селекции И. И. Кардач С 2011 80
3302 Динаміка розвитку молодняка овець С. А. Ємельянов С 2011 111
3300 Молочність вівцематок та її значення при формуванні продуктивних ознак молодняка А. О. Гончаров С 2011 132
3299 Використання породи овець шароле в Придніпровському регіоні А. О. Гончар С 2011 328
3298 Продуктивні якості абердин-ангус х чорно-рябих помісей і чистопорідних бичків шаролезької породи, вирощених по системі "корова-теля" Т. Л. Голубенко, Г. І. Льотка, Н. В. Гуцол С 2011 118
3297 Вплив рибальства на екологічний стан іхтіофауни Ю. А. Глєбова С 2011 130
3296 Порівняльна характеристика живої маси телиць голштинської породи різних ліній та її зв"язок з молочною продуктивністю в умовах АТЗТ "Агро-Союз" І. А. Галушко С 2011 123
3294 Оцінка плідників малолускатого коропа нивківської заводської лінії третього селекційного покоління В. В. Бех, М. І. Осіпенко, В. П. Марценюк С 2011 133
3278 Респіраторні показники корів різної молочної продуктивності Т. В. Шевчук, Г. М. Огороднійчук, Н. А. Бережнюк [та ін.] С 2011 98
3231 Мясная продуктивность и синтез белка, жира в тканях тела бычков в зависимости от кормового фактора В. О. Лемешевський, В. П. Цай С 2011 56
3224 Жива маса і екстер"єрні особливості тілобудови корів стада української чорно-рябої молочної породи племінного заводу "ямниця" при використанні голштинів З. Є. Щербатий, Б. А. Павлів, П. В. Боднар С 2011 90
3223 Комбінаційна здатність ліній коней орловської рисистої породи І. О. Супрун С 2011 56
3222 Особливості будови тіла та молочна продуктивність голштинських корів за умов впливу на них ефекту стабілізуючого відбору О. Ю. Сметана С 2011 114
3220 Молочна продуктивність вівцематок різних генотипів В. І. Похил, Л. О. Литвищенко С 2011 97
3216 Екстер"єрно-конституційні типи корів-первісток української чорно-рябої молочної породи та їх молочна продуктивність Л. В. Польовий, Ж.В. Столяр, В. А. Пльонсак С 2011 86
3214 Реконструкція телятника з виробництва яловичини за енергоощадною технологією Л. В. Польовий, Т. Д. Романенко, О. С. Шумиловська С 2011 60
3211 Підвищення енергоощадності виробництва молока шляхом зменшення затрат праці Л. В. Польовий, О. Л. Польова, Г. В. Ташлицька С 2011 109
3209 Залежність надою молока від оцінки типу будови тіла корів-первісток української чорно-рябої молочної породи Л. В. Польовий, О. А. Пікула, Н. О. Андрусяк С 2011 104
3207 Вплив мікроклімату на відтворні ознаки свиноматок та живу масу поросят великої білої породи Л. В. Польовий, Ю. Л. Березовська С 2011 123
3205 Тривалість ембріонального періоду корів української чорно-рябої молочної породи при різних умовах годівлі О. А. Пікула С 2011 55
3200 Характер поведінки корів різного фізіологічного стану А. М. Лахтай, В. І. Костенко С 2011 79
3198 Динаміка живої маси, відгодівельні та м’ясні якості бугайців симентальської породи та її помісей з м’ясними породами В. Ф. Кос, Л. І. Музика, А. Й. Жмур С 2011 126
3197 Ефективність вирощування чистопородних та помісних бугайців Р. В. Каспров, А. В. Димчук, О. В. Савчук С 2011 101
3196 Екстер"єрно-конституційні особливості корів подільського заводського типу української чорно-рябої молочної породи А. В. Димчук, О. В. Савчук, Р. В. Каспров С 2011 43
3194 Лінійні особливості коней чистокровної верхової породи різного типу конституції Н. В. Волгіна С 2011 98
3193 Одержання маточного молочка за способу неповного осиротіння бджолиних сімей А. Видрик С 2011 52
3182 Молочная продуктивность коров и использованиепитательных веществ рационов при различной обеспеченности энергией и протеином А. И. Саханчук, И. И. Горячев, А. А. Курепин С 2011 124
3171 Комбіновані схеми виробництва і використання замінників цільного молока на основі екструдованої сої в годівлі телят В. В. Панько, В. П. Жуков, Н. В. Любарська, П. А. Нікітінський С 2011 138
3170 Гідрохімічний та гідробіологічний склад, біомаса та чисельність основних груп гідробіонтів С. О. Мушит, В. В. Панько С 2011 187
3169 Еколого-фізіологічне відтворення плідників білого амура, одержаних в круглих басейнах С. О. Мушит, О. В. Данчевський С 2011 137
3083 Обґрунтування ефективних прийомів в системі виробництва продукції тваринництва на територіях, забруднених радіонуклідами П. П. Бігун С 2011 140
3060 Оцінка показників господарського використання, відтворної здатності та молочної продуктивності корів різного походження і генотипу І. В. Ковальчук, Л. А. Кальчук С 2011 47
2519 Технологія виробництва продукції птахівництва. Навчальний посібник Л.Л.Царук, О.І.Скоромна, С.М.Овсієнко, Н.С.Діхтярук Нп 2010 2
2515 Технологія виробництва продукції вівчарства. Тимчасова програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР «Бакалавр» напряму 6.090 102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Овсієнко С.М. Тп 2010 8
2514 Конярство. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт студентами денної форми навчання із спеціальності 7.130200 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва”, напрям підготовки 6.090102 “ТВіППТ” Льотка Г.І., Марценюк В.П., Разанова О.П. Мв 2010 2
2185 Несучість, якість яєць і м"яса курок за дії гірчичної та гарбузової макухи О. Т. Непорочна С 2010 118
2183 Перетравність поживних речовин та обмін азоту у молодняку свиней при згодуванні ферментного препарату мінази Г. І. Льотка, В. В. Козюк С 2010 204
2166 Шляхи підвищення жирномолочності корів Т. В. Варпіховська С 2010 141
2164 Вплив технологічних факторів на поведінку телиць після молочного періоду О. Є. Адмін С 2010 127
1968 Тимчасова навчальна програма для підготовки фахівців з напрямку: 8.091902 "Механізація сільського господарства”. Огороднічук Г.М., Шевчук Т.В., Постернак Л.І. Тп 2010 0
1962 Технологія виробництва яловичини. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання із спеціальності 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Судай В.Д., Журенко В.К., Вознюк О.І. Мв 2009 1
1961 Тимчасова навчальна програма для підготовки фахівців з напряму: 7.091902 "Механізація сільського господарства Огороднічук Г.М.,Шевчук Т.В., Постернак Л.І. Мв 2010 0
1948 Хвороби риб. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання за КИСОНП із спеціальності 7.130201 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва”, напрям підготовки 1302 “Зооінженерія” Кольчак В.В. Мв 2007 0
1887 Технологія виробництва продукції вівчарства. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами заочної форми навчання факультету ТВіППТ напрям підготовки 6.130200 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” Овсієнко С.М. Мв 2010 9
1689 Технологія виробництва молока. Методичні вказівки для практичних занять для студентів заочної форми навчання із спеціальності 6.130 200 "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва", напрям підготовки 1302 "Зооінженерія Скоромна О.І., Вознюк О.І., Журенко В.К. Мв 2010 0
1682 Технологія виробництва продукції птахівництва. Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт для студентів денної форми навчання факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва Царук Л.Л., Діхтярук Н.С. Мв 2008 2
1674 Технологія продукції птахівництва. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва Царук Л.Л., Діхтярук Н.С. Мв 2007 0
1633 Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Бджільництво» для студентів денної форми навчання із спеціальності 6.130102 «Агрономія» Разанов С.Ф., Льотка Г.І. Мв 2010 1
1628 Кролівництво і звірівництво. Методичні вказівки до виконання лабораторних занять для студентів денної форми навчання зі спеціальності 6.090 102 ТВіППТ за напрямом 0902 „ Сільське господарство і лісництво ” Діхтярук Н.С., Мазуренко М.О. Мв 2010 1
1373 Технологія виробництва продукції птахівництва. Методичні рекомендації до виконання курсових проектів для студентів денної форми навчання із спеціальності 6.130 200 «ТВіППТ», напрям підготовки 1302 «Зооінженерія» Царук Л. Л., Діхтярук Н.С. Мв 2008 0
1350 Кредитно-модульна система організації навчального процесу студентів денної форми навчання напрям підготовки 6.090 102 "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва" з курсу «Технологія виробництва яловичини» Скоромна О.І., Гуцол Н.В. Мв 2010 0
1339 Технологія виробництва продукції свинарства. Методичні вказівки, кредитно-модульна система організації навчального процесу студентів денної форми навчання напрям підготовки 6. 090 102 «Технологія виробництва і переробки продуктів тваринництва» А.В. Гуцол, М.О. Мазуренко, Н.В. Гуцол, Г.І. Льотка Мв 2010 9
1338 Кредитно-модульна система організації навчального процесу студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.090 102 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” з курсу «Годівля сільськогосподарських тварин» Костенко В. М., Дмитрук І. В., Суховуха С. М. Мв 2010 0
1337 Технологія виробництва аквакультури. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів денної форми навчання спеціальності 6.090 102 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва" Костенко В.М., Мушит С.О. Мв 2008 0
1335 Технологія виробництва продукції птахівництва. Методичні вказівки до виконання курсових проектів з розділу 3 «Технологія виробництва м’яса птиці різних видів» для студентів денної та заочної форм навчання для студентів денної форми навчання Царук Л. Л. Мв 2010 0
1333 Технологія виробництва яловичини. Навчально-методичний посібник для проведення лабораторних занять з студентами денної форми навчання по спеціальності 6.130200 "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва" Скоромна О.І., Н.В.Гуцол, О.І.Ремінний, Т.Д.Романенко Нп 2010 812
1332 Технологія виробництва продукції тваринництва. Методичні рекомендації до проведення та виконання практичних завдань і організації самостійної роботи студентам заочної форми навчання факультету менеджменту Постернак Л.І, Огороднічук Г.М., Шевчук Т.В. Мв 2010 1
1331 ”Технологія виробництва продукції тваринництва”. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання із спеціальності 6.030601 “Менеджмент організацій” Постернак Л.І, Огороднічук Г.М., Шевчук Т.В. Мв 2010 1
1280 Технологія виробництва продукції вівчарства і козівництва. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання за напрямом підготовки 6.090102 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” Овсієнко С.М. Мв 2009 4
1173 Технологія виробництва яловичини. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання із спеціальності 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Судай В.Д., Журенко В.К., Вознюк О.І. Мв 2009 0
1172 Технологія виробництва яловичини. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання із спеціальності 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Судай В.Д., Журенко В.К., Вознюк О.І. Мв 2009 0
1102 Технологія виробництва продукції вівчарства і козівництва. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання зі спеціальності 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Овсієнко С.М. Мв 2008 5
1076 Сучасні методи досліджень у тваринництві. Методичні вказівки для самостійної роботи магістрів денної форми навчання за спеціальністю 8.130 201 «ТВіППТ» Мазуренко М.О., Гуцол А.В., Гуцол Н.В., Льотка Г.І. Мв 2008 2
1063 Перспективні технології виробництва у тваринництві Методичні вказівки для самостійної роботи магістрів денної форми навчання за спеціальністю 8.130201 «ТВіППТ» Мазуренко М.О., Гуцол А.В. Мв 2008 1
1028 Технологія виробництва продукції вівчарства і козівництва. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт студентами факультету ТВіППТ зі спеціальності 6.090102 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” Овсієнко С.М. Мв 2007 18
1008 Технологія виробництва яловичини. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів денної форми навчання зі спеціальності «Технологія виробництва і переробка продукції тваринництва». Скоромна О.І., Судай В.Д., Журенко В.К., Вознюк О.І. Мв 2009 0
1004 Технологія виробництва продукції птахівництва. Методичні вказівки до проведення практичних занять для студентів заочної форми навчання факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва (спеціальність «ТВіППТ» ). Царук Л.Л., Діхтярук Н.С. Мв 2009 1
707 Планування діяльності підприємств. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів заочної форми навчання за спеціальностями 7.050.106 - “Облік і аудит”, 6.050.100 - "Економічна кібернетика" з дисципліни “Планування діяльності підприємств”. Кафлевська С.Г., Красняк О.П. Мв 2008 0
413 Методичні рекомендації до виконання курсових проектів з дисципліни “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва”. Журенко В.К., Скоромна О.І., Вознюк О.І. Мв 2006 0
326 Методичні вказівки з проведення навчальної практики “Майстер машинного доїння” (робочої професії ). Вознюк О.І., Діхтярук Н.С. Мв 2006 0
309 Методичні вказівки загальної методики навчального процесу з дисципліни "Скотарство і технології виробництва молока та яловичини". Скоромна О.І., Вознюк О.І. Мв 2006 0


"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska