The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 16797
Title: Спосіб зменшення аеробного псування силосу (Пат. на винахід № 113937)
Authors: Овсієнко А. І., Заєць А. П., Задорожна І. С., Овсієнко М. А., Овсієнко С. М., Формагей О. В.
Keywords: аеробного псування силосу
Date of publication: 2018-07-12 09:39:19
Last changes: 2018-07-12 09:39:19
Year of publication: 2017
Summary: Винахід належить до способу зменшення аеробного псування силосу, який включає подрібнення вихідної сировини, внесення до неї консерванту, ущільнення, герметизацію та зберігання. Як вихідну сировину використовують зелену масу кукурудзи, в як консервант використовують сінне або трав`яне борошно з будяка акантовидного з внесенням 5-50 г на один кілограм зеленої маси.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/16797.pdf
Publication type: Патенти на винахід видані в Україні
Publication: Пат. 113937 UA, МПК A23K 10/12 ; A23K 30/10. - № a 2016 02816 ; заявл. 21.03.2016 ; опубл. 27.03.2017, Бюл. № 6. - 7 с. : кр.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 16797.pdf Size : 276499 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska