10

.

.

.

КОД РІК НАЗВА ВИДАННЯ АВТОР(и) ВИД РЕЙТ
17168 2010 Порівняльна оцінка вирівнюваних лактаційних кривих за добових надоїв корів за різним періодом отелів та умов утримання Польовий Л.В. Поліщук Т.В. С 7
17167 2016 Evaluation of feed in milk products depending on fiber content and the speed of passing of food through the digestive tract of cows Kulyk M., Skoromna O., Obertiukh Y., Honchar L. С 8
17166 2016 Особенности технологии выращивания товарной рыбы в хозяйствах Украины Кучерявый В., Скоромная О. С 8
17165 2016 Особенности технологии выращивания товарной рыбы в хозяйствах Украины Кучерявый В., Скоромная О. С 9
17164 2018 Вплив викладання дисципліни "Основи теорії систем і системного аналізу" на формування фахівців з менеджменту Киш Л.М. Тд 12
17163 2014 Експериментальне обгрунтування низької продуктивної дії крохмалю і протеїну зерна в силосі кукурудзи порівняно з сухим тацілим вологим консервованим за використання в годівлі корів Кулик М. Ф., Корнійчук О. В., Скоромна О. І., Жуков В. П. , Обертюх Ю. В., Хрипливий В. В., Тягун О. В. С 16
17162 2014 Вплив зеленої маси на біологічну цінність молочного жиру за однотипної годівлі корів Кулик М.Ф. , Обертюх Ю.В., Корнійчук О.В., Скоромна О.І., Безносюк О.Ю. С 9
17161 2014 Нові принципи оцінки продук­тивної дії протеїну кормів як основи високої молочної продук­тивності корів Кулик М.Ф., Обертюх Ю.В., Скоромна О.І., Безносюк О.Ю., Яківчук К.С., Хрипливий В.В. С 31
17160 2017 Research of sausages with protein fatiy emulsion effect on their qvality and safety Novgorodska N. V. С 22
17159 2016 Using protein-fat emulsions for cooked sausage production Новгородська Н. В., Блащук В. В. С 15
17158 2018 Використання свинини з ознаками PSE та DFD у ковбасному виробництві Новгородська Н.В. С 11
17157 2017 Вплив різних доз цинку і марганцю на продуктивність молодняку свиней Новгородська Н. В., Фабіянська О. Л. С 13
17156 2018 Вібраційний млин Янович В. П., Полєвода Ю. А., Сосновська Л. В. П 13
17155 2018 Сучасні проблеми розвитку аграрної галузі Германюк Н.В. С 21
17154 2017 Оцінка гібридних популяцій (F3) люцерни як вихідного матеріалу для селекції за умов підвищеної кислотності грунтів Бугайов В.Д., Горенський В.М., Мамалига В.С. С 13
17153 2009 Порівняльна оцінка впливу дати отелень корів та систем їх утримання у перехідний період із стійлового на літній Поліщук Т.В. С 12
17152 2018 Інноваційні освітні методи практичної підготовки фахівців-електриків для АЕС Рубаненко О.Є., Рубаненко О.О. Тд 11
17151 2018 Experimental research of oil extraction from canola by using microwave technology Burdo O., Bandura V., Kolianovska L., Dukulis I. С 9
17150 2016 Ефективність використання сої в годівлі високопродуктивних корів та різна біологічна цінність соєвого білка і молока в молочний період вирощування телят Кулик М. Ф., Скоромна О. І., Обертюх Ю. В., Жуков В. П. , Гончар Л. О. С 34
17149 2018 Нова створювана молочна худоба нової популяції на фермах України Калинка А.К., Казьмірук Л.В., Лесик О.Б. С 25

10

.

.

.

Система "Сократ"  |   Офіційний сайт Copyright © 2013, математика Є.А.Паламарчук, дизайн Р.О.Яцковська