14

.

.

.

КОД РІК НАЗВА ВИДАННЯ АВТОР(и) ВИД РЕЙТ
18627 2018 Вплив стимуляторів росту та норм мінерального живлення на кормову продуктивність люцерни посівної в умовах дослідного поля ВНАУ С. О. Степанюк Дрп 1
18626 2018 Продуктивність вівса та його сумішок з бобовими культурами залежно від елементів технології вирощування в умовах дослідного поля ВНАУ Романчук О.Д. Дрп 0
18625 2018 Вплив інокуляції та удобрення на продуктивність вики ярої в умовах дослідного поля ВНАУ Раєвський В.В. Дрп 0
18624 2018 Вплив бактеріальних препаратів та мікродобрив на біоенергетичну продуктивність сої в умовах дослідного поля ВНАУ Іванцов П.О. Дрп 0
18623 2018 Вплив вапнування та позакореневих підживлень на урожайність та якість зерна гороху в умовах ПП «Зетто» Шаргородського району Копитчук Ю.М. Дрп 0
18622 2017 Вплив строків сівби на рівень передзбиральної вологості зерна гібридів кукурудзи Паламарчук В.Д., Коваленко О.А. С 3
18621 2016 Глибина сівби як чинник формування сходів редьки олійної Цицюра Я. Г. Тд 4
18620 2016 Моніторинг екологічної стабільності територій за критерієм еколого-стабілізуючих угідь Цицюра Я. Г., Броннікова Л.Ф. М 4
18619 2016 Мікробіологічні основи аргротехнологій Остапчук М.О., Поліщук І.С., Мазур О.В., Паламарчук В.Д. С 6
18618 2016 Характеристика основних елементів технології вирощування зернової кукурудзи Паламарчук В.Д., Поліщук М.І., Паламарчук О.Д. С 5
18617 2016 Аналіз кореляційних зв'язків між цінними господарськими ознаками квасолі звичайної Мазур О.В., Роїк М.В., Паламарчук В.Д., Мазур О.В. С 5
18616 2016 Вплив розмірів та глибини загортання насіння на прояв морфологічних ознак у гібридів кукурудзи Паламарчук В.Д., Гуць В.О. С 7
18615 2018 Генотипні відмінності сортів сої за технологічністю в умовах дослідного поля ВНАУ Чарський Олексій Володимирович Дрп 0
18614 2016 Порівняльна оцінка сортозразків квасолі звичайної за зерновою продуктивністю та адаптивністю Паламарчук В.Д., Мазур О.В., Мазур О.В., Роїк М.В. С 3
18613 2018 Особливості формування облікової політики у фермерських господарствах Коваль Л.В. С 4
18612 2018 Специфіка ринку органічної продукції: національний та європейський аспект Мазур В. А., Ковальчук С. Я. С 7
18611 2018 Особливості обліку та оподаткування операцій по міжнародних автотранспортних перевезеннях Ковальчук С. Я., Цуркан А. О. С 2
18610 2018 Особливості експортних операцій в межах дії Зони вільної торгівлі Ковальчук С.Я., Григораш М.В. С 5
18609 2018 English for Future Specialists of the Hotel and Cateri. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа». Манжос Е.О., Волошина О.В. Мв 0
18608 2015 Вплив розмірів насіння на продуктивність гібридів кукурудзи Паламарчук В.Д., Гуць В.О. Тд 6

14

.

.

.

Система "Сократ"  |   Офіційний сайт Copyright © 2013, математика Є.А.Паламарчук, дизайн Р.О.Яцковська